Wynik wyszukiwania

Zapytanie: ROZWÓJ SOMATYCZNY
Liczba odnalezionych rekordów: 64Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/64

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mączka, Dorota
Tytuł: Rola arterapii w kompleksowej rehabilitacji.
Promotor: dr Piskorz Cz.
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 61 s. 27 fot. 6 ryc. bibliogr. 43 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * SZTUKA * ARTETERAPIA * PŁEĆ M. * MÓZGOWE PORAŻENIE DZIECIĘCE * ROZWÓJ SOMATYCZNY * LECZENIE * DIAGNOSTYKA * ROZWÓJ PSYCHICZNY * NIEPEŁNOSPRAWNI * KIELCE (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE) * AKCEPTACJA


2/64

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pełka, Mikołaj
Tytuł: Ocena rozwoju somatycznego i poziomu zdolności motorycznych 12 letnich dzieci z wybranej szkoły podstawowej w Kielcach - oraz po 20 latach.
Promotor: dr Gwardjak T.
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 41 s. 17 rys. 13 bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * MOTORYCZNOŚĆ * ROZWÓJ SOMATYCZNY * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * BUDOWA CIAŁA * BUDOWA SOMATYCZNA * CECHY SOMATYCZNE * WIEK ROZWOJOWY * SZKOŁA PODSTAWOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M. * BADANIA * KIELCE (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE)


3/64

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kowalska, Magdalaena
Tytuł: Próba oceny wpływu stosowania metody Weroniki Sherborne na rozwój dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym z cechami autyzmu.
Promotor: dr Marchewka A.
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 57 s. 16 fot. 3 rys. 9 tab. bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * REHABILITACJA * FIZJOTERAPIA * PSYCHOLOGIA * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * AUTYZM * LECZENIE * SKUTECZNOŚĆ * METODA * BADANIA * ROZWÓJ MOTORYCZNY * ROZWÓJ SOMATYCZNY * ROZWÓJ PSYCHICZNY * DZIECI (WIEK PRZEDSZKOLNY) * METODA WERONIKI SHERBORNE * CHOROBY WRODZONE


4/64

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bomasiewicz, Zbigniew
Tytuł: Poziom rozwoju somatycznego i motorycznego chłopców w wieku 7-11 lat o różnicy różnej aktywności ruchowej z wybranych miejscowości wiejskich województwa świętokrzyskiego.
Promotor: dr Komorowski L.
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 48 s. 9 tab. 26 wykr. i bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * ANTROPOMOTORYKA * MOTORYCZNOŚĆ * CECHY SOMATYCZNE * CECHY MOTORYCZNE * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * ROZWÓJ SOMATYCZNY * ROZWÓJ MOTORYCZNY * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * WIEK ROZWOJOWY * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * BADANIA * KIELCE (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE ; OKRĘG)


5/64

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kubat, Beata
Tytuł: Zróżnicowanie składu ciała dziewcząt w wieku 15-18 lat w nawiązaniu do ich aktywności ruchowej.
Promotor: prof. dr hab. Gołąb, Stanisław
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 38 s. 2 ryc. 19 tab. bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe: ANATOMIA * MORFOLOGIA * BUDOWA CIAŁA * ROZWÓJ MORFOLOGICZNY * ROZWÓJ BIOLOGICZNY * ROZWÓJ SOMATYCZNY * MASA CIAŁA * TKANKA TŁUSZCZOWA * WIEK ROZWOJOWY * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * MIASTO * BOCHNIA (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * PRZEMYŚL (WOJ. PODKARPACKIE) * BADANIA MORFOLOGICZNE * BADANIA PORÓWNAWCZE


6/64

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wojciechowska, Marta
Tytuł: Ocena efektów usprawniania dzieci z mózgowym porazeniem dziecięcym na przykładzie Ośrodka Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego w Oświęcimu.
Promotor: dr Piskorz Cz.
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 60 s. 1 rys. 1 tab. 12 wykr. bibliogr. 50 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * CHOROBY * PORAŻENIE MÓZGOWE * MÓZGOWE PORAŻENIE DZIECIĘCE * DIPLEGIA * TETRAPLEGIA * LECZENIE USPRAWNIAJĄCE * ĆWICZENIA LECZNICZE * SKUTECZNOŚĆ * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M. * MOTORYCZNOŚĆ * PORUSZANIE SIĘ * ROZWÓJ MOTORYCZNY * ROZWÓJ PSYCHICZNY * ROZWÓJ SOMATYCZNY * BADANIA * TESTY * WYWIAD * OŚWIĘCIM (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * TEST LOKOMOCYJNY


7/64

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sztaba, Piotr
Tytuł: Wyniki badań spirometrycznych u chorych z mukowiscydozą przed i po oczyszczeniu drzewa oskrzelowego przy użyciu przyrządu FLUTTER
Promotor: dr hab. med. prof. nadzw. AWF Szmigiel Cz.
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 57 s. 12 fot. 6 wykr. 7 tab. bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * REHABILITACJA * CHOROBY * MUKOWISCYDOZA * BADANIA SPIROMETRYCZNE * OSKRZELA * ROZWÓJ SOMATYCZNY * RABKA ZDRÓJ (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * PACJENCI * SKUTECZNOŚĆ * OCENA * PRZYRZĄD 'FLUTTER' * KLINIKA MUKOWISCYDOZY I BRONCHOLOGII INSTYTUTU (RABKA ZDRÓJ)


8/64

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kamińska, Marta
Tytuł: Dymorfizm płciowy wybranych parametrów morfofunkcjonalnych 11-letnich dzieci z Jędrzejowa.
Promotor: dr Spieszny, Michał
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 30 s. 3 tab. 5 wykr. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: MORFOLOGIA * BUDOWA CIAŁA * DYMORFIZM PŁCIOWY * WIEK ROZWOJOWY * ROZWÓJ MORFOFUNKCJONALNY * ROZWÓJ SOMATYCZNY * ROZWÓJ MOTORYCZNY * CECHY MORFOFUNKCJONALNE * CECHY MORFOLOGICZNE * CECHY MOTORYCZNE * WYSKOŚĆ CIAŁA * MASA CIAŁA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * BADANIA PORÓWNAWCZE * JĘDRZEJÓW (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE) * MIASTO


9/64

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Chrzanowska, Katarzyna
Tytuł: Poziom wybranych parametrów morfofunkcjonalnych dziewcząt w wieku 11 lat z Nagłowic, Warzyna i Jędrzejowa.
Promotor: dr Spieszny, Michał
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 31 s. 4 tab. 10 wykr. bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * MORFOLOGIA * ROZWÓJ MORFOFUNKCJONALNY * ROZWÓJ MOTORYCZNY * ROZWÓJ SOMATYCZNY * CECHY MORFOFUNKCJONALNE * CECHY MORFOLOGICZNE * CECHY MOTORYCZNE * BUDOWA CIAŁA * WYSOKOŚĆ CIAŁA * MASA CIAŁA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * WIEK ROZWOJOWY * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * BADANIA PORÓWNAWCZE * NAGŁOWICE (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE) * WIEŚ * MIASTO


10/64

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Tomasiewicz, Bogdan
Tytuł: Wpływ stopnia zurbanizowania miejsca zamieszkania na poziom rozwoju somatycznego i motorycznego dzieci z okolic Tarnowa.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Mleczko, Edward
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 50 s. 12 tab. 22 wykr. bibliogr. 51 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * BUDOWA CIAŁA * BUDOWA SOMATYCZNA * ROZWÓJ SOMATYCZNY * CECHY SOMATYCZNE * MOTORYCZNOŚĆ * ROZWÓJ MOTORYCZNY * CECHY MOTORYCZNE * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * BADANIA PORÓWNAWCZE * BADANIA ANTROPOMETRYCZNE * WIEŚ * MIASTO * CZARNA (WOJ. PODKARPACKIE) * TARNÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


11/64

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bożena, Perz
Tytuł: Wiek I menstruacji a rozwój somatyczny i sprawność motoryczna dziewcząt krakowskich.
Promotor: dr Żarów, Ryszard
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 59 s. 16 tab. 24 rys. bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe: ROZWÓJ FIZYCZNY * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * CECHY SOMATYCZNE * ROZWÓJ SOMATYCZNY * MENSTRUACJA * WIEK BIOLOGICZNY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * WIEK ROZWOJOWY * BADANIA * MIASTO * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


12/64

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mendyka, Janusz
Tytuł: Zaburzenia w rozwoju psychofizycznym dzieci i młodzieży z zespołem Dawna a potrzeba kompleksowej rehabilitacji.
Promotor: dr hab. n. med. prof. nadzw. AWF Szmigiel, Czesław
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 68 s. 1 fot. 13 ryc. 13 tab. bibliogr. 63 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * WADY WRODZONE * ZESPÓŁ DOWNA * BUDOWA CIAŁA * POSTAWA CIAŁA * CECHY MORFOLOGICZNE * CECHY SOMATYCZNE * ROZWÓJ SOMATYCZNY * ROZWÓJ PSYCHICZNY * BADANIA * DZIECI (WIEK PRZEDSZKOLNY) * MŁODZIEŻ * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M. * KROSNO (WOJ. PODKARPACKIE)


13/64

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Surzycka, Bożena
Tytuł: Zmiany czasowe wybranych parametrów somatycznych i wskaźników antropologicznych dziewcząt w wieku 7-15 lat z terenów wiejskich Żywiecczyzny.
Promotor: dr Jaworski, Janusz
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 39 s. 1 rys. 8 tab. 7 wykr. bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: ANATOMIA * ANTROPOLOGIA * CECHY SOMATYCZNE * BUDOWA CIAŁA * ROZWÓJ SOMATYCZNY * TREND SEKULARNY * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * BADANIA * ŻYWIEC (WOJ. ŚLĄSKIE ; OKRĘG) * WIEŚ


14/64

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Hofstede, Anna
Tytuł: Zróżnicowanie poziomu rozwoju morfologicznego i sprawności motorycznej dzieci przedszkolnych Krakowa w zależności od wartości wskaźnika smukłości.
Promotor: dr Gwardjak, Teresa
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 95 s. 44 ryc. 30 tab. bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * ANATOMIA * ROZWÓJ MORFOLOGICZNY * ROZWÓJ MOTORYCZNY * ROZWÓJ SOMATYCZNY * DZIECI (WIEK PRZEDSZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M.


15/64

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sala, Jan
Tytuł: Poziom sprawności motorycznej i wydolności fizycznej w wyodrębnionych grupach rozwoju somatycznego 11-letnich dziewcząt z populacji krakowskiej.
Promotor: dr Śrutowski, Andrzej
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 38 s. 5 tab. 10 wykr. bibliogr. 37 poz.
Słowa kluczowe: SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * ROZWÓJ SOMATYCZNY * BUDOWA SOMATYCZNA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


16/64

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jaszcz, Teresa
Tytuł: Poziom rozwoju somatycznego i motorycznego dziewcząt o różnej aktywności ruchowej w wieku 7-10 lat z wybranych szkół Tarnowa.
Promotor: dr Komorowski, Leszek
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 51 s. 26 ryc. 11 tab. bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * MOTORYCZNOŚĆ * ROZWÓJ SOMATYCZNY * ROZWÓJ MOTORYCZNY * PŁEĆ Ż. * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * CECHY SOMATYCZNE * POMIAR * TESTY * TARNÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


17/64

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Stawarz, Mateusz
Tytuł: Wpływ zwiększonej aktywności ruchowej na poziom rozwoju somatycznego i motorycznego dzieci wiejskich.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Mleczko, Edward
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 65 s. 20 ryc. bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * ROZWÓJ SOMATYCZNY * ROZWÓJ MOTORYCZNY * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * WIEŚ * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * CECHY SOMATYCZNE * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * BADANIA PORÓWNAWCZE * OBSERWACJA * WYWIAD


18/64

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Skowron, Rafał
Tytuł: Profil kształcenia a poziom rozwoju somatycznego, funkcjonalnego i motorycznego młodzieży płci męskiej z Końskich.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Mleczko, Edward
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 54 s. 30 ryc. 6 tab. bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * KSZTAŁCENIE KADR * ROZWÓJ SOMATYCZNY * ROZWÓJ MOTORYCZNY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * BADANIA PORÓWNAWCZE * KOŃSKIE (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE)


19/64

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Surowiec, Dorota
Tytuł: Stopień aktywności ruchowej dziewcząt z miast Podkarpacia, a poziom ich rozwoju somatycznego, funkcjonalnego i motorycznego.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Mleczko, Edward
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 64 s. 28 ryc. 3 tab. bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe: AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * ROZWÓJ SOMATYCZNY * ROZWÓJ MOTORYCZNY * ROZWÓJ FUNKCJONALNY * PŁEĆ Ż. * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * BADANIA STATYSTYCZNE * PODKARPACKIE, WOJEWÓDZTWO


20/64

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Liśkiewicz, Bartłomiej
Tytuł: Status społeczno-kulturowy miejsca zamieszkania jako czynnik różnucujący poziom rozwoju somatycznego, funkcjonalnego i motorycznego dzieci w wieku 7-19 lat z Sądecczyzny.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Mleczko, Edward
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 79 s. 42 ryc. 15 tab. bibliogr. 37 poz.
Słowa kluczowe: SOCJOLOGIA * ANTROPOLOGIA * ROZWÓJ SOMATYCZNY * ROZWÓJ FUNKCJONALNY * ROZWÓJ MOTORYCZNY * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * WIEŚ * MIASTO * TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ * TEST EUROFIT * BADANIA PORÓWNAWCZE * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


21/64

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kopeć, Tomasz
Tytuł: Rozwój somatyczny i sprawność motoryczna kobiet na przykładzie próby kobiet w Trzebinii i Jaworznie.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Chrzanowska, Maria
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 68 s. 13 ryc. 52 tab. bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * ROZWÓJ SOMATYCZNY * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * PŁEĆ Ż. * OTYŁOŚĆ * CHOROBY CYWILIZACYJNE * BADANIA STATYSTYCZNE * JAWORZNO (WOJ. ŚLĄSKIE) * TRZEBINIA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


22/64

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Chrapusta, Sylwia
Tytuł: Wpływ zwiększonej aktywności ruchowej na poziom rozwoju somatycznego i motorycznego dzieci miejskich w wieku 11-13 lat.
Promotor: prof. dr hab. Mleczko, Edward
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 83 s. 78 ryc. 43 tab. bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * ROZWÓJ SOMATYCZNY * ROZWÓJ MOTORYCZNY * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * MIASTO * WYWIAD * OBSERWACJA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


23/64

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mokrzycka, Magdalena
Tytuł: Somatotyp a postawa ciała dziewcząt w okresie pokwitania.
Promotor: dr Sobiecki, Jan
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 52 s. 17 tab. 17 wykr. bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * ROZWÓJ SOMATYCZNY * POSTAWA CIAŁA * SOMATOTYP * BUDOWA CIAŁA * PŁEĆ Ż. * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * POKWITANIE * POMIAR * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


24/64

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Baran, Marta
Tytuł: Miejsce zamieszkania jako modyfikator poziomu rozwoju somatycznego i motorycznego dzieci z regionu Małopolski w wieku 7-14 lat.
Promotor: prof. dr hab. Mleczko, Edward
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 73 s. 35 ryc. 57 tab. bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe: SOCJOLOGIA * ANTROPOLOGIA * ROZWÓJ SOMATYCZNY * ROZWÓJ MOTORYCZNY * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * WIEŚ * MIASTO * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * OBSERWACJA * MAŁOPOLSKIE, WOJEWÓDZTWO


25/64

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kusion, Paulina
Tytuł: Ocena poziomu rozwoju somatycznego i motorycznego dziewcząt V i VI klas sportowych szkoły podstawowej o profilu piłki siatkowej.
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 85 s. 10 wykr. 6 ryc. 25 tab. bibliogr. 63 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA SIATKOWA * SZKOŁA SPORTOWA * ROZWÓJ SOMATYCZNY * ROZWÓJ MOTORYCZNY * PŁEĆ Ż. * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * CECHY SOMATYCZNE * POMIAR ANTROPOMETRYCZNY * TESTY * WIELICZKA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


26/64

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wiśniowski, Artur
Tytuł: Poziom rozwoju somatycznego i sprawności motorycznej uczniów gimnazjów ze środowisk wiejskich.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Żarów, Ryszard
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 44 s., 5 rys., 16 tab., 9 ryc.Bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * ROZWÓJ SOMATYCZNY * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * UCZNIOWIE * PŁEĆ M. * WARUNKI MATERIALNE * GIMNAZJUM * WIEŚ * BADANIA ANKIETOWE


27/64

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Toroń, Katarzyna
Tytuł: Długookresowe tendencje przemian w rozwoju motorycznym i somatycznym dzieci ze wsi i miast podkrakowskich.
Promotor: prof. dr hab. Mleczko, Edward
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 76 s., 29 ryc., 19 tab.Bibliogr. 56 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * ROZWÓJ MOTORYCZNY * ROZWÓJ SOMATYCZNY * DZIECI * MIASTO * WIEŚ * TREND SEKULARNY * CECHY SOMATYCZNE * POMIAR * MAŁOPOLSKIE, WOJEWÓDZTWO


28/64

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Miernik, Anna
Tytuł: Status społeczno-ekonomiczny rodzin a poziom rozwoju somatycznego, motorycznego i funkcjonalnego dziewcząt z Kielecczyzny.
Promotor: prof. dr hab. Mleczko, Edward
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 66 s., 28 ryc., 13 tab.Bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: SOCJOLOGIA * ANTROPOLOGIA * ROZWÓJ SOMATYCZNY * ROZWÓJ MOTORYCZNY * ROZWÓJ FUNKCJONALNY * PŁEĆ Ż. * STATUS SPOŁECZNY * GIMNAZJUM * BADANIA ANKIETOWE * BADANIA STATYSTYCZNE * KIELCE (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE ; OKRĘG)


29/64

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Berkowski, Jan
Tytuł: Poziom rozwoju wybranych zdolności motorycznych chłopców w 10-13 roku życia z uwzględnieniem wieku motorycznego.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Żak, Stanisław
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 51 s., 6 fot., 10 tab., 12 wykr.Bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA * WIEK KALENDARZOWY * ROZWÓJ SOMATYCZNY * CECHY MORFOLOGICZNE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


30/64

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pyznar, Waldemar
Tytuł: Poziom rozwoju somatycznego oraz zróżnicowanie somatotypologiczne młodych.
Promotor: prof. dr hab. Gołąb, Stanisław
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 56 s., 11 ryc., 35 tab.Bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * ZAWODNICY * ROZWÓJ SOMATYCZNY * ROZWÓJ MOTORYCZNY * GRUPY WIEKOWE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * ANTROPOMETRIA * BUDOWA CIAŁA * POMIAR * GORLICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


31/64

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Czarniecki, Bartosz
Tytuł: Wpływ stażu treningowego na poziom rozwoju somatycznego, funkcjonalnego i sprawności motorycznej uczniów z klas sportowych.
Promotor: prof. dr hab. Mleczko, Edward
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 90 s., 35 ryc., 31 tab.Bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * SZKOŁA SPORTOWA * KLASA SPORTOWA * PŁEĆ M. * ROZWÓJ SOMATYCZNY * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * MOTORYCZNOŚĆ * UCZNIOWIE * TARNÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


32/64

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Banasiewicz, Tomasz
Tytuł: Aktywność fizyczna i samoocena sprawności fizycznej a rezultaty prób motorycznych 18 i 19 letnich chłopców z Jędrzejowa
Promotor: prof. dr hab. Gołąb, Stanisław
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 37 s., 7 ryc., 16 tab.Bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * ROZWÓJ SOMATYCZNY * SAMOOCENA * PŁEĆ M. * CZAS WOLNY * POMIAR ANTROPOMETRYCZNY * JĘDRZEJÓW (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE)


33/64

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bijak, Marta
Tytuł: Poziom rozwoju somatycznego i motorycznego młodzieży ze wsi południowej Małopolski a wielkość areału gospodarstwa rolnego ich rodziców
Promotor: prof. dr hab. Mleczko, Edward
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 60 s., 26 ryc., 8 tab.Bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: FIZJOLOGIA * ROZWÓJ SOMATYCZNY * ROZWÓJ MOTORYCZNY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * WIEŚ * MAŁOPOLSKA * WARUNKI MATERIALNE * PALEŚNICA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


34/64

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Olchawa, Paweł
Tytuł: Rozwój somatyczny i sprawność motoryczna 13-letnich dziewcząt w zależności od tempa dojrzewania
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Żarów, Ryszard
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 38 s., 17 ryc., 8 tab.Bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * ROZWÓJ SOMATYCZNY * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * PŁEĆ Ż. * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * DOJRZEWANIE PŁCIOWE * BUDOWA CIAŁA * BRZESKO (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


35/64

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Schab, Anna
Tytuł: Miejsce zamieszkania a poziom rozwoju somatycznego i motorycznego chłopców o różnym poziomie aktywności ruchowej
Promotor: prof. dr hab. Mleczko, Edward
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 67 s., 25 ryc., 2 tab.Bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe: SOCJOLOGIA * FIZJOLOGIA * ROZWÓJ SOMATYCZNY * ROZWÓJ MOTORYCZNY * PŁEĆ M. * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * UWARUNKOWANIA * MIASTO * WIEŚ * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * WYWIAD * OBSERWACJA


36/64

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Głogowska, Kamila
Tytuł: Środowisko społeczno-kulturowe miejsca zamieszkania jako modyfikator rozwoju somatycznego i motorycznego dzieci z Kielecczyzny w wieku 7-10 lat.
Promotor: prof. dr hab. Mleczko, Edward
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 60 s., 26 ryc., 12 tab.Bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe: SOCJOLOGIA * FIZJOLOGIA * ROZWÓJ SOMATYCZNY * ROZWÓJ MOTORYCZNY * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * SPRAWNOŚĆ MOTORYCZNA * KIELCE (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE ; OKRĘG)


37/64

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Czyżewski, Dominik
Tytuł: Wpływ zwiększonej aktywności ruchowej na poziom rozwoju motorycznego i somatycznego dzieci z Kielecczyzny
Promotor: prof. dr hab. Mleczko, Edward
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 54 s., 24 ryc., 16 tab.Bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe: AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * ROZWÓJ MOTORYCZNY * ROZWÓJ SOMATYCZNY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * BADANIA ANKIETOWE * TESTY * POMIAR


38/64

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Malinowska, Joanna
Tytuł: Rozwój somatyczny, sprawność motoryczna i aktywność fizyczna uczniów klas V a środowisko zamieszkania
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Żarów, Ryszard
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 67 s., 11 tab., 24 ryc.Bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * ROZWÓJ SOMATYCZNY * SPRAWNOŚĆ MOTORYCZNA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * UWARUNKOWANIA * BADANIA ANKIETOWE * KROSNO (WOJ. PODKARPACKIE)


39/64

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Barwiołek, Artur
Tytuł: Zmienność poziomu rozwoju podstawowych cech somatycznych i sprawności motorycznej w rocznym cyklu szkolenia uczniów tarnowskich szkół sportowych na tle rozwoju morfologicznego i motorycznego rówieśników nietrenujących
Promotor: dr Komorowski, Leszek
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 36 s., 6 tab., 17 ryc.Bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * PIŁKA KOSZYKOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA SPORTOWA * ROZWÓJ SOMATYCZNY * ROZWÓJ MOTORYCZNY * SZKOLENIE SPORTOWE * CYKL ROCZNY * BADANIA PORÓWNAWCZE * POMIAR * TARNÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


40/64

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gawron, Kinga
Tytuł: Poziom rozwoju somatycznego oraz motorycznego dziewcząt z klas sportowych na tle grup porównawczych
Promotor: prof. dr hab. Mleczko, Edward
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 60 s., 16 ryc., 5 tab.Bibliogr. 72 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * KLASA SPORTOWA * PŁEĆ Ż. * SZKOŁA PODSTAWOWA * GIMNAZJUM * ROZWÓJ SOMATYCZNY * ROZWÓJ MOTORYCZNY * CECHY MORFOLOGICZNE * TESTY * BADANIA PORÓWNAWCZE * SKARŻYSKO KAMIENNA (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE)


41/64

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mitoraj, Michał
Tytuł: Wpływ czynników społeczno-ekonomicznych na rozwój somatyczny i motoryczny młodzieży wiejskiej
Promotor: prof. dr hab. Żarów, Ryszard
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 70 s., 5 ryc., 42 tab.Bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * ROZWÓJ SOMATYCZNY * ROZWÓJ MOTORYCZNY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * WIEŚ * WARUNKI BYTOWE * WARUNKI MATERIALNE * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * BADANIA ANKIETOWE * TESTY * POMIAR * OŁPINY (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * SZERZYNY (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


42/64

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kwiatkowska, Roma
Tytuł: Rozwój somatyczny oraz wybrane zachowania zdrowotne dziewcząt w wieku licealnym z Nowego Sącza
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Chrzanowska, Maria
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 54 s., 19 ryc., 30 tab., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * WYCHOWANIE ZDROWOTNE * ROZWÓJ SOMATYCZNY * PŁEĆ Ż. * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * BUDOWA CIAŁA * BADANIA PORÓWNAWCZE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


43/64

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Róg, Dariusz
Tytuł: Pochodzenie środowiskowe jako modyfikator poziomu rozwoju somatycznego i motorycznego młodzieży z Ziemi Myślenickiej
Promotor: prof. dr hab. Mleczko, Edward
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 59 s., 20 ryc., 1 tab., bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * BUDOWA CIAŁA * ROZWÓJ SOMATYCZNY * ROZWÓJ MOTORYCZNY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * MIASTO * WIEŚ * UWARUNKOWANIA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * MYŚLENICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


44/64

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zbroszczyk, Kamila
Tytuł: Poziom koordynacyjnych zdolności motorycznych siatkarek oraz ich nie trenujących rówieśniczek w wieku 17-18 lat z Chrzanowa i Jaworzna
Promotor: prof. dr hab. Żarów, Ryszard
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 50 s., 16 ryc., 119 tab., bibliogr. 41 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA SIATKOWA * ZAWODNICY * PŁEĆ Ż. * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * KOORDYNACJA RUCHOWA * ROZWÓJ SOMATYCZNY * POMIAR ANTROPOMETRYCZNY * TESTY * JAWORZNO (WOJ. ŚLĄSKIE) * CHRZANÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


45/64

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ściskała, Anna
Tytuł: Ocena postawy ciała i rozwoju fizycznego dzieci przedszkolnych z uwzględnieniem wskaźnioków wagowo-wzrostowych
Promotor: dr Pałosz, Jadwiga
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 71 s., 48 rys., 50 tab., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: ANATOMIA * ROZWÓJ SOMATYCZNY * DZIECI (WIEK PRZEDSZKOLNY) * POSTAWA CIAŁA * WADY POSTAWY * NADWAGA * OTYŁOŚĆ * BADANIA * POMIAR ANTROPOMETRYCZNY * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


46/64

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Półtorak, Marek
Tytuł: Status miejsca zamieszkania (miasto-wieś) a poziom kondycji fizycznej dzieci w wieku 10-12 lat
Promotor: prof. dr hab. Mleczko, Edward
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 67 s., 48 ryc., 8 tab., bibliogr. 46 poz.
Słowa kluczowe: AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * ROZWÓJ SOMATYCZNY * ROZWÓJ MOTORYCZNY * MIASTO * WIEŚ * POMIAR ANTROPOMETRYCZNY * OBSERWACJA * ANALIZA DANYCH * ŚWIĘTOKRZYSKIE, WOJEWÓDZTWO


47/64

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pres, Łukasz
Tytuł: pływ miejsca zamieszkania (miasto-wieś) na poziom sprawności fizycznej badanej w ujęciu zdrowia dzieci w wieku 10--12 lat ze szkół podstawowych na tle populacji ogólnopolskiej
Promotor: dr Gradek, Joanna
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 72 s., 32 ryc., 8 tab., bibliogr. 49 poz.
Słowa kluczowe: SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * ROZWÓJ SOMATYCZNY * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MIASTO * WIEŚ * UWARUNKOWANIA * POMIAR ANTROPOMETRYCZNY * TESTY * BADANIA PORÓWNAWCZE


48/64

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Poręba, Mateusz
Tytuł: Rozwój somatyczny i sprawność fizyczna dziewcząt i chłopców ze szkoły podstawowej w Słopnicach w rejonie Limanowej na tle ich rówieśników badanych w okresie 1975-78 w ramach tzw. 'Próby Limanowskiej'
Promotor: prof. dr hab.AWF Chrzanowska, Maria
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 80 s., 6 fot., 24 ryc., 41 tab., bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe: ROZWÓJ SOMATYCZNY * ROZWÓJ MOTORYCZNY * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M. * POMIAR ANTROPOMETRYCZNY * SZKOŁA PODSTAWOWA * BADANIA PORÓWNAWCZE * SŁOPNICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


49/64

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Niezabitowska, Agnieszka
Tytuł: Rozwój somatyczny i sprawność fizyczna dziewcząt i chłopców ze szkoły podstawowej w Słopnicach w rejonie Limanowej na tle ich rówieśników badanych w okresie 1975-78 w ramach tzw. 'Próby Limanowskiej'
Promotor: prof. dr hab. Chrzanowska, Maria
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 80 s., 6 fot., 24 ryc., 41 tab., bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe: ROZWÓJ SOMATYCZNY * ROZWÓJ MOTORYCZNY * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * POMIAR ANTROPOMETRYCZNY * BADANIA PORÓWNAWCZE * SŁOPNICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


50/64

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Komański, Bartłomiej
Tytuł: Rozwój somatyczny uczniów w wieku 12-15 lat uprawiających pływanie
Promotor: prof. dr hab. Żarów, Ryszard
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 69 s., 30 ryc., 21 tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: PŁYWANIE * ZAWODNICY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * ROZWÓJ SOMATYCZNY * CECHY MORFOLOGICZNE * POMIAR ANTROPOMETRYCZNY * TESTY * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


51/64

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Głowa, Joanna
Tytuł: Wpływ Parametrów urodzeniowych na poziom rozwoju somatycznego dzieci w wieku 2,5 i 3,5 lat
Promotor: prof. dr hab. Żarów, Ryszard
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 62 s., 5 fot., 12 ryc., 16 tab., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * ROZWÓJ SOMATYCZNY * DZIECI (WIEK PRZEDSZKOLNY) * BUDOWA CIAŁA * MASA CIAŁA * POMIAR ANTROPOMETRYCZNY * PARAMETR * BADANIA * TARNÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


52/64

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szary, Wojciech
Tytuł: Wpływ środowiska wychowawczego na rozwój somatyczny, postawę ciała oraz sprawność fizyczną u chłopców z łodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworzu
Promotor: dr Pałosz, Jadwiga
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 106 s., 2 fot., 49 rys., 49 tab., bibliogr. 44 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * PSYCHOLOGIA * ŚRODOWISKO WYCHOWAWCZE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * ROZWÓJ SOMATYCZNY * POSTAWA CIAŁA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * POMIAR ANTROPOMETRYCZNY * JAWORZE (WOJ. ŚLĄSKIE)


53/64

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Franczyk, Rafał
Tytuł: Wpływ zróżnicowanego zaplecza sportowego na poziom sprawności fizycznej badanej w konwencji zdrowia u dzieci w wieku 10-12 lat ze szkół w Kamienicy i Zalesiu
Promotor: dr Gradek, Joanna
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 56 s., 22 ryc., 8 tab., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: SPORT * ZDROWIE * ROZWÓJ SOMATYCZNY * POMIAR ANTROPOMETRYCZNY * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * TEST EUROFIT * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA * ZAPLECZE SPORTOWE


54/64

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bańka, Monika
Tytuł: Budowa ciała i sprawność motoryczna dziewcząt i chłopców z Krakowa w młodszym wieku szkolnym
Promotor: prof. dr hab. Żarów, Ryszard
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 57 s., 6 ryc., 17 tab., 9 wykr., bibliogr. 16 poz. Aneks: s. 54-57
Sygnatura: 37849WF
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * ROZWÓJ SOMATYCZNY * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * BUDOWA CIAŁA * POMIAR ANTROPOMETRYCZNY * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż.


55/64

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Basta, Wojciech; Olbrycht, Andrzej
Tytuł: Zmiany w budowie ciała i sprawności fizycznej męskiej młodzieży Technikum Samochodowego w Nowym Sączu w ostatnim czterdziestoleciu
Promotor: prof. dr hab. Chrzanowska, Maria
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 70 s., 27 tab., 26 wykr., bibliogr. 21 poz.
Sygnatura: 38614WF
Słowa kluczowe: SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * BUDOWA CIAŁA * BUDOWA SOMATYCZNA * POZIOM SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ * ROZWÓJ FIZYCZNY * ROZWÓJ SOMATYCZNY * ONTOGENEZA * UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKOWE * UWARUNKOWANIA SPOŁECZNE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


56/64

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Rosiek, Bogdan; Siedlarz, Robert
Tytuł: Rozwój somatyczny i sprawność fizyczna chłopców i dziewcząt ze szkoły podstawowej w zalesiu w rejonie Limanowej w porównaniu do ich rówieśników badanych w latach 1975-78 w ramach 'Eksperymentu Limanowskiego'
Promotor: prof. dr hab. Chrzanowska, Maria
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 91 s., 3 ryc., 45 tab., 40 wykr., bibliogr. 24 poz.
Sygnatura: 40133WF * 40129WF
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * ROZWÓJ SOMATYCZNY * CECHY SOMATYCZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * ROZWÓJ MOTORYCZNY * SZKOŁA PODSTAWOWA * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * BADANIA


57/64

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gąsior, Mariusz
Tytuł: Rozwój somatyczny i zachowania zdrowotne młodzieży wiejskiej w wieku gimnazjalnym na przykładzie gminy Moszczenica
Promotor: prof. dr hab. Chrzanowska, Maria
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 78 s., 28 tab., 62 wykr., bibliogr. 20 poz.
Sygnatura: 40226WF
Słowa kluczowe: ROZWÓJ SOMATYCZNY * ZDROWIE * ZACHOWANIE ZDROWIA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * BUDOWA CIAŁA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * MOSZCZENICA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


58/64

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jamrozik, Magdalena
Tytuł: Rozwój fizyczny dzieci przedszkolnych z Nowego Brzeska
Promotor: dr Brudecki, Janusz
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 41 s., 1 tab., 17 wykr., bibliogr. 15 poz. Aneks: s. 40-41
Sygnatura: 30891WF
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * ANTROPOMETRIA * ROZWÓJ SOMATYCZNY * ROZWÓJ MOTORYCZNY * ROZWÓJ PSYCHICZNY * EMOCJE * DZIECI (WIEK PRZEDSZKOLNY) * NOWE BRZESKO (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA


59/64

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Golonka, Monika
Tytuł: Ocena poziomu rozwoju somatycznego i motorycznego 9-letnich dzieci z Tarnowa
Promotor: prof. dr hab. Żarów, Ryszard
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 42 s., 22 tab., 2 wykr., bibliogr. 17 poz. Aneks: s. 39-42
Sygnatura: 35702WF
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * ROZWÓJ SOMATYCZNY * ROZWÓJ MOTORYCZNY * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * ANTROPOMETRIA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * TARNÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA


60/64

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jarek, Piotr
Tytuł: Wiek, płeć i miejsce zamieszkania a poziom rozwoju somatycznego, psychicznego i motorycznego dzieci w wieku 7-15 lat
Promotor: prof. dr hab. Mleczko, Edward
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 82 s., 33 ryc., 43 tab., bibliogr. 40 poz., Aneks
Sygnatura: 40063WF
Słowa kluczowe: ROZWÓJ SOMATYCZNY * ROZWÓJ PSYCHICZNY * ROZWÓJ MOTORYCZNY * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * BARCICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * SŁAWKÓW (WOJ. ŚLĄSKIE) * KRAKÓW


61/64

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Stanek, Kazimiera
Tytuł: Rozwój somatyczny i wybrane elementy stylu życia młodzieży gimnazjalnej w środowiskach miejskim i wiejskim
Promotor: prof. dr hab. Chrzanowska, Maria
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 76 s., 39 ryc., 36 tab., bibliogr 37 poz. Aneks
Sygnatura: 41536WF
Słowa kluczowe: ROZWÓJ SOMATYCZNY * STYL ŻYCIA * AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA * BADANIA ANTROPOMETRYCZNE * BADANIA ANKIETOWE * ANALIZA PORÓWNAWCZA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * NOWY TARG (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * FRYDMAN (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


62/64

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ceremuga, Marcin
Tytuł: Długookresowe tendencje zmian poziomu rozwoju somatycznego i motorycznego dzieci z trzech miejscowości dawnego województwa krakowskiego
Promotor: prof. dr hab. Mleczko, Edward
Rok wydania: 2013
Sygnatura: 39245WF
Słowa kluczowe: ROZWÓJ SOMATYCZNY * ROZWÓJ MOTORYCZNY * ZALEŻNOŚĆ * ANALIZA PORÓWNAWCZA * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * DZIECI (WIEK PRZEDSZKOLNY) * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * KRAKÓW, BARCICE, SŁAWKÓW


63/64

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Łopata, Natalia
Tytuł: Ocena poziomu aktywności i sprawności fizycznej oraz rozwoju somatycznego dzieci przedszkolnych w odniesieniu do norm
Promotor: dr Pałosz, Jadwiga
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 60 s., 52 ryc., 89 tab., bibliogr. 26 poz. Aneks
Sygnatura: 40731RR
Słowa kluczowe: AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * ROZWÓJ MOTORYCZNY * POZIOM SPRAWNOŚCI RUCHOWEJ * ROZWÓJ SOMATYCZNY * DZIECI (WIEK PRZEDSZKOLNY) * NORMA


64/64

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Chmiel, Bartosz
Tytuł: Wybrane osobnicze i pozaosobnicze uwarunkowania niektórych czynników rozwoju psychomotorycznego dzieci z trzech typów aglomeracji małopolski
Promotor: prof. dr hab. Mleczko, Edward
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 63 s., 11 ryc., 20 tab., bibliogr.66 poz.
Sygnatura: 41586WF
Słowa kluczowe: PSYCHOMOTORYKA * ROZWÓJ SOMATYCZNY * UWARUNKOWANIA OSOBNICZE * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * kRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BARCICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * SŁAWKÓW (WOJ. ŚLĄSKIE)

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka