Wynik wyszukiwania

Zapytanie: RODZAJ
Liczba odnalezionych rekordów: 41Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Maziak W.
Tytuł: Turystyka trampingowa w Polsce na podstawie wyjazdów Biura Turystyki Młodzieżowej Juventur w latach 1986-1989.
Promotor: dr Walas B.
Rok wydania: 1991
Opis fizyczny: 46 s. 14 tab. bibliogr.10 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * BIURO PODRÓŻY * ANALIZA * RODZAJ


2/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Maślak I.
Tytuł: Alternatywne formy turystyki.
Promotor: dr Kruczek Z.
Rok wydania: 1992
Opis fizyczny: 138 s. 1 rys. 5 tab. bibliogr.101 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * RODZAJ * ROLA


3/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Holocher-Beliczyńska A.
Tytuł: Charakterystyka nowych dyscyplin narciarskich ze szczególnym uwzględnieniem mononarciarstwa.
Promotor: dr Nazarko R.
Rok wydania: 1986
Opis fizyczny: 86 s. 22 fot. bibliogr.12 poz.
Słowa kluczowe: NARCIARSTWO * POPULARNOŚĆ * RODZAJ * NARTY


4/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kurcz A.
Tytuł: Pamięć semantyczna i pamięć mechaniczna u osób w wieku geriatrycznym.
Promotor: prof.dr hab. Kaczmarek B.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 53 s. 11 tab. 1 wykr. bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: GERIATRIA * NEUROLOGIA * PAMIĘĆ * RODZAJ


5/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Markefka D.
Tytuł: Pamięć semantyczna u ludzi w wieku geriatrycznym.
Promotor: prof.dr hab. Kaczmarek B.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 46 s. 7 rys. 9 tab. bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: GERIATRIA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * PAMIĘĆ * RODZAJ * KORELACJA * KONCENTRACJA UWAGI


6/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Godlewski M.
Tytuł: Próba porównania skolioz jedno i dwułukowych w świetle wybranych parametrów morfofunkcjonalnych.
Promotor: dr Całka-Lizis T.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 60 s. 7 fot. 13 rys. 19 tab. bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * WADY POSTAWY * SKOLIOZA * RODZAJ * CECHY MORFOLOGICZNE * PARAMETR


7/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Walczak P.
Tytuł: Ocena pamięci nasilenia i czasu trwania bólu zawałowego w okresie sześciu tygodni po dokonaniu się zawału mięśnia sercowego.
Promotor: dr med. Bromboszcz J.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 70 s. 16 wykr. bibliogr 16 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * KARDIOLOGIA * ZAWAŁ SERCA * BÓL * RODZAJ * PAMIĘĆ * ZMIANA * BADANIA ANKIETOWE


8/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Romek R.
Tytuł: Ocena zapamiętanego ostrego bólu występującego w czasie zawału mięśnia sercowego, badanego z zastosowaniem arkusza doznań bólowych Melzacka, skali wizualno-analogowej oraz skali behawioralnej.
Promotor: dr med. Bromboszcz J.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 55 s. 6 tab. 6 wykr. bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * KARDIOLOGIA * ZAWAŁ SERCA * BÓL * RODZAJ * ZMIANA * PAMIĘĆ * OCENA * BADANIA ANKIETOWE * METODA


9/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Urbanik G.
Tytuł: Sprawność fizyczna chłopców piętnastoletnich w zależności od profilu szkoły średniej na przykładzie Zespołu Szkół Elektrycznych nr 3 w Nowej Hucie.
Promotor: dr Kolarczyk E.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 40 s. 9 rys. 12 tab. bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * TESTY * CECHY MORFOLOGICZNE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * SZKOŁA ŚREDNIA * RODZAJ * KORELACJA


10/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Suska M.
Tytuł: Baza rekreacji hippicznej w regionie Krakowa.
Promotor: dr Nowakowski M.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 110 s. 17 fot. 3 mapy, 3 rys. bibliogr. 13 poz. Aneks: 10 s.
Słowa kluczowe: REKREACJA * RODZAJ * JEŹDZIECTWO * OŚRODEK * ROZWÓJ * REGION * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


11/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zeliszczak E.
Tytuł: Czas wolny jako kategoria kształtująca aktywność turystyczną. Studium socjologiczne wybranej kategorii pracowników.
Promotor: dr Jarmuła-Kliś, Teresa
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 65 s. 2 tab. 12 wykr. bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * SOCJOLOGIA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * AKTYWNOŚĆ * RODZAJ * ANALIZA * BADANIA ANKIETOWE


12/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jungiewicz R.
Tytuł: Urlopowa wymiana mieszkań - sondaż opinii wybranych środowisk.
Promotor: dr Opioła L.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 48 s. 32 tab. 29 wykr. bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * BAZA NOCLEGOWA I ŻYWIENIOWA * RODZAJ * WYMIANA MIESZKAŃ * BADANIA ANKIETOWE


13/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Makuła A.
Tytuł: Rozwój wybranych form turystyki na obszarze środkowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, w okolicach Kroczyc.
Promotor: dr Kowalski, Roman
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 195 s. 33 rys. 9 tab. bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * RODZAJ * ANALIZA * WALORY TURYSTYCZNE * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * KORELACJA * REGION * KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA, WYŻYNA * KROCZYCE


14/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szymczyk A.
Tytuł: Komunikacja niejęzykowa w zespole mózgowego porażenia dziecięcego.
Promotor: prof.dr hab.med. Kaczmarek B.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 55 s. 5 rys. 1 tab. bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * REHABILITACJA * NEUROLOGIA * PORAŻENIE MÓZGOWE * DZIECI * ZACHOWANIE SIĘ * POROZUMIEWANIE SIĘ * STOSUNKI INTERPERSONALNE * RODZAJ


15/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bielecka B.
Tytuł: Marketingowe aspekty jakości usług ubezpieczeniowych na tle krajów rozwiniętych.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Feczko J.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 79 s. 10 ryc. 15 tab. bibliogr. 50 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * MARKETING * UBEZPIECZENIE * RODZAJ * CHARAKTERYSTYKA


16/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Grandys M.
Tytuł: Miejsce zamieszkania oraz typ szkoły a poziom rozwoju fizycznego i motorycznego osobników płci męskiej w wieku 16-18 lat.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Mleczko E.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 73 s. 49 ryc. 6 tab. bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * ROZWÓJ FIZYCZNY * ROZWÓJ MOTORYCZNY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA ŚREDNIA * RODZAJ * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * SZKOŁA * KORELACJA


17/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Rak D.
Tytuł: Zależność między wyborem typu szkoły a poziomem rozwoju wybranych cech somatycznych i sprawności motorycznej młodzieży kieleckiej w wieku 15-16 lat.
Promotor: dr Komorowski L.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 63 s. 34 ryc. 19 tab. bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * CECHY SOMATYCZNE * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * SZKOŁA ŚREDNIA * RODZAJ * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * KIELCE (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE)


18/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Leśniak J.
Tytuł: Wykorzystanie miejsc noclegowych w pokojach gościnnych w latach 1975 i 1976 w Krakowie.
Promotor: dr Peretiatkowicz R.
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 90 s. 38 tab. bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * HOTELARSTWO * BAZA NOCLEGOWA I ŻYWIENIOWA * RODZAJ * WYKORZYSTANIE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


19/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Macha B.
Tytuł: Rozwój sprawności fizycznej studentów Politechniki Krakowskiej I roku, w zależności od typu ukończonej szkoły średniej.
Promotor: dr Łukowska A.
Rok wydania: 1974
Opis fizyczny: 44 s. 25 tab. 27 wykr. bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * ROZWÓJ * TESTY * SZKOŁA ŚREDNIA * RODZAJ * KORELACJA * STUDENCI * SZKOŁA WYŻSZA * POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


20/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gawęda-Malaca A.
Tytuł: Miejsce zamieszkania oraz typ szkoły a poziom rozwoju fizycznego i motorycznego osobników płci męskiej w wieku 16-18 lat.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Mleczko E.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 65 s. 34 ryc. 7 tab. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * ROZWÓJ FIZYCZNY * ROZWÓJ MOTORYCZNY * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * SZKOŁA ŚREDNIA * RODZAJ * KORELACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M.


21/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jurczyk B.
Tytuł: Poziom rozwoju somatycznego kobiet w wieku 15-19 lat uczęszczających do trzech typów szkół ponadpodstawowych w Krakowie.
Promotor: dr Ozimek M.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 52 s. 24 ryc. 13 tab. bibliogr. 48 poz. Aneks.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * TYP BUDOWY CIAŁA * CECHY SOMATYCZNE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA ŚREDNIA * RODZAJ * PŁEĆ Ż. * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * KORELACJA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


22/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kwietniewska A.
Tytuł: Postawy młodzieży wobec kultury fizycznej ostatnich klas Liceum Ogólnokształcącego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Chodlu.
Promotor: dr Janikowska-Siatka M.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 31 s. 4 ryc. 6 tab. bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: KULTURA FIZYCZNA * SOCJOLOGIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA ŚREDNIA * RODZAJ * POGLĄDY * CHODEL


23/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Tarasiewicz M.
Tytuł: Geneza i społeczne uwarunkowania ruchu fitness w świetle badań przeprowadzonych w środowisku krakowskim.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Winiarski R.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 56 s. 22 ryc. 1 tab. bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * RODZAJ * FITNESS-CLUB * ROZWÓJ * DZIAŁALNOŚĆ * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


24/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szcześniak S.
Tytuł: Analiza zjawiska Drugie rezydencje na przykładzie gminy de Haan w Belgii.
Promotor: dr Kowalski, Roman
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 62 s. 13 ryc. 12 tab. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * BAZA NOCLEGOWA I ŻYWIENIOWA * RODZAJ * DRUGIE DOMY * GMINA * DE HAAN * BELGIA


25/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sech A.
Tytuł: Formy rozliczeń w hotelarstwie na przykładzie hotelu 'Victoria' w Warszawie.
Promotor: dr Marczyk Stefan
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 135 s. 24 ryc. 1 tab. bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * MARKETING * EKONOMIKA TURYSTYKI * HOTELARSTWO * TURYSTA * HOTEL 'VICTORIA' (WARSZAWA) * WYDATEK TURYSTY * RODZAJ * ANALIZA * WARSZAWA


26/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Krzywonos A.
Tytuł: Współczesne formy fizjoterapii na bazie Przedsiębiorstwa Usług Kulturalnych, Rekreacyjnych i Sportowych 'Energo-Relax' sp. z o.o. Możliwości zastosowania terapii masażu oscylacyjnego w fizjoterapii (HIVAMAT 200).
Promotor: dr Gawinek M.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 151 s. 56 fot. 18 ryc. 11 tab. bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * REKREACJA * DYSFUNKCJE NARZĄDÓW RUCHU * LECZENIE * MASAŻ * RODZAJ * MASAŻ OSCYLACYJNY * APARAT * ELEKTROTERAPIA * ŚWIATŁOTERAPIA * MAGNETOTERAPIA * OŚRODEK


27/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Matyja J.
Tytuł: Ocena stanu funkcjonalnego stawu biodrowego w chorobie zwyrodnieniowej.
Promotor: dr Marchewka A.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 75 s. 6 fot. 27 ryc. 22 tab. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * STAW BIODROWY * CHOROBY * CHOROBA ZWYRODNIENIOWA * ĆWICZENIA * RODZAJ * SKUTECZNOŚĆ * OCENA


28/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Radoliński P.
Tytuł: Rekreacja i odnowa biologiczna w hotelach.
Promotor: dr Kwiecień I.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 92 s. 36 ryc. bibliogr. 79 poz.
Słowa kluczowe: HOTELARSTWO * REKREACJA * ODNOWA BIOLOGICZNA * USŁUGI HOTELARSKIE * RODZAJ


29/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Grzywa G.
Tytuł: Charakterystyka letnich odmian biathlonu.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Krasicki Sz.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 41 s. 7 fot. 1 tab. bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * DWUBÓJ ZIMOWY * RODZAJ * LATO * CHARAKTERYSTYKA


30/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szczepanik A.
Tytuł: Zróżnicowanie rozwoju fizycznego i sprawności motorycznej dzieci krakowskich w wieku od 7,5 lat do 10,5 lat.
Promotor: dr Gwardjak T.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 43 s. 22 ryc. 17 tab. bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * ROZWÓJ FIZYCZNY * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * RODZICE * PRACA ZAWODOWA * RODZAJ * KORELACJA


31/41

Rodzaj pracy: LICENCJACKA
Autor: Koc A.
Tytuł: Próba osadzenia w realiach zagrody letniskowej z uwzględnieniem rysu historycznego regionu podlaskiego.
Promotor: dr Borkowski K.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 48 s. 7 fot. 1 mapa, 2 ryc. bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ETNOGRAFIA * REGION * AGROTURYSTYKA * RODZAJ * OBIEKT TURYSTYCZNY * BAZA NOCLEGOWA I ŻYWIENIOWA * PROJEKT * REGION * PODLASIE


32/41

Rodzaj pracy: LICENCJACKA
Autor: Wyląg M.
Tytuł: Rola zainteresowań turystycznych młodzieży uczącej się w Technikum Hotelarskim, jako jeden z czynników mających wpływ na wybór szkoły średniej.
Promotor: dr Kulesza W.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 95 s. 58 ryc. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * PSYCHOLOGIA * PEDAGOGIKA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * ZAINTERESOWANIA * SZKOŁA ŚREDNIA * RODZAJ * MOTYWACJA * CZYNNIK * AKTYWNOŚĆ


33/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jerdonek, Sylwia
Tytuł: Analiza form turystyki uprawianych w Dolinie Chamonix.
Promotor: dr Różycki, Paweł
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 68 s. 16 fot. 2 mapy, 1 ryc. 9 tab. bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: GEOGRAFIA TURYSTYKI * TURYSTYKA NARCIARSKA * FRANCJA * ALPY FRANCUSKIE * CHAMONIX (FRANCJA) * SPORT ZIMOWY * RODZAJ * RUCH TURYSTYCZNY * WYWIAD * ANALIZA DANYCH


34/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Hansel, Tomasz
Tytuł: Fizykalne metody leczenia bólu.
Promotor: prof. dr hab. med. Jaśkiewicz, Jerzy
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 60 s., 6 fot., 2 ryc.Bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * REHABILITACJA * FIZJOLOGIA * BÓL * LECZENIE * RODZAJ * METODA


35/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zajączkowska-Drożdż, Anna
Tytuł: Wybrane masaże stosowane w gabinetach odnowy biologicznej i ośrodkach SPA
Promotor: prof. dr hab. Kasperczyk, Tadeusz
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 80 s., 16 fot., 20 ryc.Bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe: ODNOWA BIOLOGICZNA * MASAŻ * RODZAJ * ZABIEGI FIZYKOTERAPEUTYCZNE * SAMOPOCZUCIE * TERAPIA MANUALNA


36/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Handy, Anna
Tytuł: Zachowanie konsumenta na rynku
Promotor: prof. dr hab. Rudnicki, Leszek
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 85 s., 11 ryc., 4 tab.Bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: MARKETING * ZARZĄDZANIE * KONSUMENT * ZACHOWANIE SIĘ * PRODUKT * RYNEK * POTRZEBY * RODZAJ * UWARUNKOWANIA


37/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dyczkowski, Jakub
Tytuł: Propozycja wykorzystania masażu tajskiego w praktyce odnowy psychosomatycznej
Promotor: dr Walaszek, Robert
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 90 s., 3 ryc., 121 fot.Bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: ODNOWA BIOLOGICZNA * MASAŻ * RODZAJ * ZABIEGI FIZYKOTERAPEUTYCZNE * SAMOPOCZUCIE * MASAŻ TAJSKI


38/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gwardyś, Monika
Tytuł: Sponsoring sportowy
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Zdebska, Halina
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 74 s., 5 ryc., bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe: SPORT * MARKETING * SPONSOROWANIE * RODZAJ * CELE * AKTY PRAWNE * KLUB SPORTOWY VIVE TARGI (KIELCE)


39/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Hanke, Agnieszka
Tytuł: Aktywność turystyczna studentów kierunku Turystyka i Rekreacja w porównaniu ze studentami innych kierunków studiów
Promotor: dr Myśliwska, Katarzyna
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 55 s., 19 ryc., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA * TURYSTYKA * RODZAJ * PODRÓŻE * KIERUNEK STUDIÓW * STUDENCI * KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA


40/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dąbrowska, Jadwiga
Tytuł: Ocena zróżnicowania wyboru zabiegów fizykoterapeutycznych w odnowie biologicznej w odniesieniu do płci
Promotor: dr Kuis, Aleksandra
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 64 s., 20 ryc., 8 tab., bibliogr. 59 poz.
Słowa kluczowe: ODNOWA BIOLOGICZNA * ZABIEGI FIZYKOTERAPEUTYCZNE * WYBÓR * RODZAJ * REGENERACJA * ORGANIZM * ZDROWIE I DOBRE SAMOPOCZUCIE * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż.


41/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jaskulski, Jacek
Tytuł: Uprawianie wspinaczki przez członków Klubu Wysokogórskiego Zakopane
Promotor: dr Żiżka-Salamon, Danuta
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 82 s., 1 fot., 9 ryc., 25 tab., 1 wykr., bibliogr. 35 poz. Aneks: s. 72-82
Sygnatura: 38134TR
Słowa kluczowe: SPORT WYSOKOGÓRSKI * WSPINACZKI * HISTORIA * RODZAJ * SPRZĘT * ROZGRZEWKA * TRENING * CEL * MOTYWACJA * KLUB WYSOKOGÓRSKI (ZAKOPANE)

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka