Wynik wyszukiwania

Zapytanie: RESOCJALIZACJA
Liczba odnalezionych rekordów: 18Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/18

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Banasik-Bugańska A.
Tytuł: Adaptacja społeczna młodzieży upośledzonej umysłowo na tle badań w środowisku krakowskim.
Promotor: dr Dracz B.
Rok wydania: 1978
Opis fizyczny: 65 s. 15 tab. 11 wykr. bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: SOCJOLOGIA * RESOCJALIZACJA * PSYCHOLOGIA * MŁODZIEŻ * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * ROZWÓJ UMYSŁOWY * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


2/18

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wojtan-Dec E.
Tytuł: Psychospołeczne uwarunkowania efektywności leczenia w Monarze (na podstawie badań przeprowadzonych w ośrodku resocjalizacji dla narkomanów w Gaudynkach k. Orzysza).
Promotor: dr Zarębska-Piotrowska D.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 83 s. 8 tab. bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * PSYCHOLOGIA * SOCJOLOGIA * WYCHOWANIE ZDROWOTNE * RESOCJALIZACJA * NARKOMANIA * PROBLEM * OŚRODEK * DZIAŁALNOŚĆ * LECZENIE * SKUTECZNOŚĆ * MONAR * GAUDYNKI


3/18

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wermiński W.
Tytuł: Działalność Ośrodka Resocjalizacji MONAR we Wrocławiu.
Promotor: dr Feiner, Małgorzata
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 80 s. 5 tab. bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * WYCHOWANIE ZDROWOTNE * RESOCJALIZACJA * NARKOMANIA * PROBLEM * OŚRODEK * STRUKTURA * DZIAŁALNOŚĆ * LECZENIE * METODA * MONAR * WROCŁAW (WOJ. DOLNOŚLĄSKIE) * OŚRODEK RESOCJALIZACJI 'MONAR' (WROCŁAW)


4/18

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Saramak Z.
Tytuł: Sportowe zainteresowania wychowanków zakładu poprawczego na przykładzie zakładu w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Pawlak, Anna
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 53 s. 12 ryc. 28 tab. bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: SOCJOLOGIA * PEDAGOGIKA * WYCHOWANIE * RESOCJALIZACJA * SPORT * ZAINTERESOWANIA * ŚRODOWISKO WYCHOWAWCZE * ZAKŁAD WYCHOWAWCZY * OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI (WOJ. ŚWĘTOKRZYSKIE)


5/18

Rodzaj pracy: LICENCJACKA
Autor: Krawczyk K.
Tytuł: Wpływ różnych form turystyki w procesie resocjalizacji wychowanków zakładów poprawczych.
Promotor: dr Kulesza W.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 68 s. 23 tab. bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * FUNKCJE TURYSTYKI * PEDAGOGIKA * SOCJOLOGIA * MŁODZIEŻ TRUDNA * RESOCJALIZACJA * ŚRODOWISKO WYCHOWAWCZE * ZAKŁAD POPRAWCZY


6/18

Rodzaj pracy: LICENCJACKA
Autor: Bytomska M.
Tytuł: Resocjalizacja dzieci i młodzieży a turystyka.
Promotor: dr Kulesza W.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 65 s. 6 ryc. 4 tab. bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * RESOCJALIZACJA * DZIECI * MŁODZIEŻ * OŚRODEK SOCJOTERAPII 'U SIEMACHY' (KRAKÓW) * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


7/18

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Antczak, Gabriela
Tytuł: Turystyka w terapii uzależnień od narkotyków (na przykładzie Ośrodka 'Monar' w Grabowie).
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Matuszyk, Andrzej
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 69 s. 4 fot. 4 mapy, bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REHABILITACJA * UZALEŻNIENIA * NARKOTYK * ODDZIAŁYWANIE WYCHOWAWCZE * RESOCJALIZACJA * LECZENIE * SKUTECZNOŚĆ * MONAR * OBSERWACJA * WYWIAD * GRABÓW (WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE)


8/18

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Beniuk-Langer, Dominika
Tytuł: Turystyczne formy rekreacji jako narzędzie resocjalizującego wychowania młodzieży społecznie niedostosowanej.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Matuszyk, Andrzej
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 95 s. bibliogr. 60 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * TURYSTYKA * PEDAGOGIKA * MŁODZIEŻ * WYCHOWANIE * RESOCJALIZACJA * ZAKŁAD WYCHOWAWCZY * WYCIECZKA * FINANSE


9/18

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wrona, Katarzyna
Tytuł: Motywy podejmowaniaq aktywności fizycznej przez osadzonych w zakładach karnych.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Zdebski, Janusz
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 87 s., 28 tab., 16 wykr.Bibliogr. 39 poz.
Słowa kluczowe: SPORT * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * WIĘŹNIOWIE * MOTYWACJA * RESOCJALIZACJA * BADANIA ANKIETOWE * TARNÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


10/18

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gomułka, Ewa
Tytuł: Turystyka jako środek oddziaływań resocjalizacyjnych (na przykładzie działalności wybranych instytucji opiekuńczo-wychowawczych w Krakowie)
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Matuszyk, Andrzej
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 85 s.Bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe: RESOCJALIZACJA * WYCHOWANIE * TURYSTYKA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * ZAKŁAD WYCHOWAWCZY * ODDZIAŁYWANIE WYCHOWAWCZE * SKUTECZNOŚĆ * WYWIAD * ANALIZA DANYCH


11/18

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sitko, Marcin
Tytuł: Dostępne formy aktywności ruchowej oraz motywy kierujące do jej podejmowania wśród osób pozbawionych wolności
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Zdebski, Janusz
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 81 s., 15 ryc., 9 tab.Bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * SPORT * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * MOTYWACJA * WIĘŹNIOWIE * RESOCJALIZACJA * BADANIA ANKIETOWE * TARNÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


12/18

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Lena, Jacyna
Tytuł: Historia i organizacja Centrum Edukacyjnego 'Radosna Nowina 2000' w Piekarach w latach 2002-2008
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Dudek, Dobiesław
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 99 s., 26 fot., 2 ryc.Bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * PRAWO * WYCHOWANIE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * RESOCJALIZACJA * OŚRODEK * HISTORIA * PIEKARY (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * OPIS * CENTRUM EDUKACYJNE 'RADOSNA NOWINA 2000' (PIEKARY)


13/18

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Serafin, Arkadiusz
Tytuł: Resocjalizacyjne oddziaływanie wychowania fizycznego na nieletnich niedostosowanych społecznie (na podstawie badań przeprowadzonych w Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Myślenicach).
Promotor: dr Basiaga-Pasternak, Joanna
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 76 s., 7 tab., 10 wykr.Bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA SPECJALNA * RESOCJALIZACJA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * SPORT * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PROBLEM * WYCHOWANIE * AGRESYWNOŚĆ * BADANIA ANKIETOWE * MYŚLENICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * ŚRODOWISKOWA ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA (MYŚLENICE)


14/18

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Struzik, Mateusz
Tytuł: Formy aktywności ruchowej więżniów na przykładzie Zakładu Penitencjarnego
Promotor: prof. dr hab. Kasperczyk, Tadeusz
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 68 s., 3 tab., 20 ryc.Bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe: AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * SPORT * WIĘŹNIOWIE * RESOCJALIZACJA * MOTYWACJA * BADANIA ANKIETOWE * NOWY WIŚNICZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


15/18

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Rojek, Tomasz
Tytuł: Aktywność fizyczna i rekreacyjna osadzonych w areszcie śledczym w Grójcu
Promotor: dr hab. Kaganek, Krzysztof
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 95 s., 11 fot., 18 ryc., 6 tab., bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe: AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * SPORT * WIĘŹNIOWIE * MOTYWACJA * RESOCJALIZACJA * BADANIA ANKIETOWE * GRÓJEC (WOJ. MAZOWIECKIE)


16/18

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Czekaj, Agata
Tytuł: Aktywność sportowa jako czynnik edukacyjno-socjalizacyjny w Areszcie Śledczym w Krakowie
Promotor: dr Ambroży, Dorota
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 121 s., 1 fot., 33 ryc., 8 tab., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: AKTYWNOŚĆ SPORTOWA * REKREACJA RUCHOWA * KULTURA FIZYCZNA * ZAINTERESOWANIA * MOTYWACJA * WIĘŹNIOWIE * RESOCJALIZACJA * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * ARESZT ŚLEDCZY (KRAKÓW)


17/18

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bohdanowicz, Beata
Tytuł: Czas wolny i sposoby jego zagospodarowania przez dzieci i młodzież z ośrodków szkolno-wychowawczych Krakowa i Radomska. Analiza porównawcza.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Winiarski, Ryszard
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 71 s., 2 ryc., 21 tab., 30 wykr., bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe: SOCJOLOGIA * PEDAGOGIKA * CZAS WOLNY * ZAINTERESOWANIA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * MŁODZIEŻ TRUDNA * ZABURZENIA * RESOCJALIZACJA * BADANIA ANKIETOWE * RADOMSKO (WOJ. ŚLĄSKIE) * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


18/18

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Płocienniczak, Daniel
Tytuł: Postawy wobec kultury fizycznej młodzieży przebywającej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych
Promotor: dr hab. Kosiba, Grażyna
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 87 s., 10 ryc., 17 tab., bibliogr. 52 poz.
Słowa kluczowe: KULTURA FIZYCZNA * POSTAWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * MŁODZIEŻ TRUDNA * RESOCJALIZACJA * POGOTOWIE OPIEKUŃCZE * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka