Wynik wyszukiwania

Zapytanie: REKREACJA RUCHOWA
Liczba odnalezionych rekordów: 158Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Garko, Dariusz
Tytuł: Fitness i odnowa biologiczna w krakowskich klubach sportowo-rekreacyjnych.
Promotor: dr Walaszek R.
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 66 s. 4 ryc. 15 tab. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: FIZJOLOGIA * ODNOWA BIOLOGICZNA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * WYSIŁEK FIZYCZNY * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * KLUB SPORTOWY * REKREACJA RUCHOWA * KADRA SPORTOWA * FITNESS-CLUB * ANKIETA * WYWIAD


2/158

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Opioła, Leszek
Tytuł: Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania uczestnictwa w turystycznych formach rekreacji osób w wieku emerytalnym na przykładzie populacji byłych emerytowanych pracowników Huty im. Lenina w Krakowie.
Promotor: doc. dr Jarowiecka, Teofila
Rok wydania: 1987
Opis fizyczny: 204 s. 34 rys. 69 tab.
Słowa kluczowe: SOCJOLOGIA * REKREACJA RUCHOWA * TURYSTYKA * CZAS WOLNY * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * WIEK STARCZY * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * STATUS SPOŁECZNY * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


3/158

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Winiarski, Ryszard
Tytuł: Geneza i struktura motywacji aktywnych zachowań w czasie wolnym.
Promotor: doc. dr hab. Niemczyński, Adam
Rok wydania: 1987
Opis fizyczny: 233 s.6 rys.12 tab.3 wykr.bibliogr.s.164-199,Aneks.s.203-233
Słowa kluczowe: REKREACJA RUCHOWA * SPORT MASOWY * TURYSTYKA GÓRSKA * PSYCHOLOGIA * OSOBOWOŚĆ * CZAS WOLNY * MOTYWACJA * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * BADANIA ANKIETOWE


4/158

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Kołomyjska, Grażyna
Tytuł: Funkcja Ośrodka Rekreacyjnego Zarabie (w kontekście kształtowania się walorów rekreacyjno-zdrowotnych).
Promotor: doc. dr hab. Żmuda, Stefan
Rok wydania: 1983
Opis fizyczny: 252 s. 13 tab. 16 wykr. bibliogr. 113 poz. Aneks: 3 mapy
Słowa kluczowe: REKREACJA RUCHOWA * WYPOCZYNEK * OŚRODEK WYPOCZYNKOWY * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * M.MYŚLENICE


5/158

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Krauz, Krystyna
Tytuł: Waloryzacja Górnośląskiego Parku Leśnego dla potrzeb rekreacji (Leśny Pas Ochronny GOP).
Promotor: doc. dr hab. Żmuda, Stefan
Rok wydania: 1982
Opis fizyczny: 167s. 14fot. 30 tab. 17 wykr. bobliogr.146poz. 2 mapy 3 zał.
Słowa kluczowe: REKREACJA RUCHOWA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * BADANIA NAUKOWE * OCHRONA ŚRODOWISKA * GÓRNOŚĄLSKI PARK LEŚNY


6/158

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Lubaś, Julian
Tytuł: Charakterystyka czynnych i biernych zainteresowań sportowo-rekreacyjnych młodzieży akademickiej Krakowa.
Promotor: doc. dr Żarek, Janusz
Rok wydania: 1981
Opis fizyczny: 194 s. 93 tab. 16 wykr. bibliogr. 221 poz. Aneks: 54 s. tab.
Słowa kluczowe: SZKOŁA WYŻSZA * SPORT * REKREACJA RUCHOWA * TURYSTYKA * ZAINTERESOWANIA * CZAS WOLNY * ORGANIZACJA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * WYPOCZYNEK CZYNNY * STUDENCI * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


7/158

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Łabaj, Marek
Tytuł: Ekokinezjologiczne przesłanki programowania urządzeń dla centrum wypoczynkowego w osiedlu wielkoprzemysłowym.
Promotor: doc. dr Jarowiecka, Teofila
Rok wydania: 1980
Opis fizyczny: 247 s. 58 tab. 7 wykr. bibliogr. 169 poz. Aneks: 28 s. tab. wykr.
Słowa kluczowe: REKREACJA RUCHOWA * URZĄDZENIA REKREACYJNE * PROGRAMOWANIE * KRYTERIA * METODA * MIASTO * OSIEDLA


8/158

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Mazur, Zbigniew
Tytuł: Problem wolnego czasu i jego wykorzystanie ze szczególnym uwzględnieniem zainteresowań sportowych młodzieży dorastającej, uczącej się i pracującej - na przykładzie badań przeprowadzonych w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. Marcelego Nowotki dla Pracujących w Krakowie w latach 1970-1974.
Promotor: prof. dr hab. Smarzyński, Henryk
Rok wydania: 1978
Opis fizyczny: 202 s. 28 tab. bibliogr. 174 poz. Aneks: zał.
Słowa kluczowe: REKREACJA RUCHOWA * CZAS WOLNY * ZAINTERESOWANIA * SPORT * MŁODZIEŻ * SZKOŁA ŚREDNIA * SZKOŁA ZAWODOWA


9/158

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Pawlikowski, Andrzej
Tytuł: Wychowanie fizyczne w budżecie czasu ucznia szkoły średniej zawodowej (na przykładzie Technikum Energetycznego w Krakowie).
Promotor: doc. dr hab. Borkacki, Stanisław
Rok wydania: 1974
Opis fizyczny: 138 s. 29 tab. bibliogr. 77 poz.
Słowa kluczowe: WYCHOWANIE FIZYCZNE * CZAS WOLNY * MŁODZIEŻ * ZAINTERESOWANIA * REKREACJA RUCHOWA * TURYSTYKA * SZKOŁA ŚREDNIA * SZKOŁA ZAWODOWA * ŚRODOWISKO


10/158

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Dębski, Józef
Tytuł: Wpływ struktury własności urządzeń sportowych i turystycznych na ich przystosowanie dla celów rekreacji na przykładzie Regionu Krakowskiego.
Promotor: doc. dr Jarowiecka, Teofila
Rok wydania: 1977
Opis fizyczny: 438 s. 32 fot. 81 tabl. 22 wykr. bibliogr.178 poz. Aneks: 64s.
Słowa kluczowe: ZASOBY MATERIALNE * REKREACJA RUCHOWA * SPORT MASOWY * URZĄDZENIA SPORTOWE * URZĄDZENIA REKREACYJNE * OBIEKT SPORTOWY I REKREACYJNY * INWESTYCJE * FINANSE * ORGANIZACJA


11/158

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Karkosz, Krystian
Tytuł: Rekreacja sportowa i turystyczna pracowników kopalń węgla kamiennego.
Promotor: prof. dr Filipowicz, Zygmunt
Rok wydania: 1973
Opis fizyczny: 219 s. 83 tab. 6 wykr. bibliogr. 119 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA RUCHOWA * ZAKŁAD PRACY * WARUNKI KLIMATYCZNE * ZDROWIE * FINANSE * WYPOCZYNEK * ANKIETA


12/158

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Jurczak, Adam
Tytuł: Udział dzieci i młodzieży w pozalekcyjnych i pozaszkolnych formach aktywności ruchowej i jego niektóre uwarunkowania
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Bukowiec, Marian
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 214 s., 55 ryc., 24 tab. bibliogr. s.163-174. Aneks: s. 175-214, 52 tab.
Słowa kluczowe: KULTURA FIZYCZNA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * CZAS WOLNY * TURYSTYKA * REKREACJA RUCHOWA * SZKOŁA PODSTAWOWA * SZKOŁA ŚREDNIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * BADANIA NAUKOWE * MIASTO * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


13/158

Rodzaj pracy: LICENCJACKA
Autor: Stasiński Ireneusz
Tytuł: Postawa żołnierzy wojsk powietrzno-desantowych wobec rekreacji ruchowej
Promotor: dr Dracz B.
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 70 s. 26 tab. bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: CZAS WOLNY * PSYCHOLOGIA * REKREACJA RUCHOWA * WOJSKO DESANTOWO-SZTURMOWE * WOJSKOWI * ZAINTERESOWANIA * POSTAWA * SŁUŻBA WOJSKOWA


14/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sadowska, Katarzyna
Tytuł: Możliwości rozwoju turystyki i rekreacji na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich.
Promotor: Dr Mroczka A.
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 98 s. 22 fot. 11 map. 3 tab. bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ROZWÓJ TURYSTYKI * PARK KRAJOBRAZOWY 'WZNIESIEŃ ŁÓDZKICH' * MIASTO * ŁÓDŹ (WOJ.ŁÓDZKIE ; OKRĘG) * OCHRONA ŚRODOWISKA * UWARUNKOWANIA PRZYRODNICZE * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * REKREACJA RUCHOWA * ANALIZA * WYWIAD


15/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sroka, Waldemar
Tytuł: 'Lato w Mieście'. Rola Bielsko Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w organizowaniu wypoczynku dzieci i młodzieży.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Pawlak, Anna
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 73 s. 20 ryc. 51 tab. bibliogr. 37 poz.
Słowa kluczowe: WYCHOWANIE FIZYCZNE * REKREACJA RUCHOWA * KULTURA FIZYCZNA * OBIEKT SPORTOWY * OŚRODEK SPORTOWO-REKREACYJNY * WYPOCZYNEK * DZIECI * MŁODZIEŻ * MIASTO * BIELSKO BIAŁA (WOJ. ŚLĄSKIE) * WAKACJE * 1999 * 2000 * OFERTA * OŚRODEK SPORTU I REKREACJI (BIELSKO BIAŁA)


16/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kłapacz, Ewa
Tytuł: Rozwój kultury fizycznej w Gorlicach w latach 1990-2000
Promotor: dr Kałamacka, Ewa
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 64 s. 6 fot. bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe: KULTURA FIZYCZNA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * SPORT * REKREACJA RUCHOWA * HISTORIA KULTURY FIZYCZNEJ * HISTORIA SPORTU * ROZWÓJ * GORLICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * SZKOŁA PODSTAWOWA * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * KLUB SPORTOWY * OŚRODEK SPORTOWO-REKREACYJNY * SPORT DZIECI * SPORT MŁODZIEŻY


17/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wojciechowska, Iwona
Tytuł: Aksjologiczne aspekty rekreacji w wybranych dyscyplinach.
Promotor: prof. dr hab. Lipiec, Józef
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 68 s. bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA RUCHOWA * DYSCYPLINY SPORTOWE * HISTORIA * AKSJOLOGIA * WARTOŚCI SPORTU * AKTYWNOŚĆ


18/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Maciejewska, Izabella
Tytuł: Możliwości uprawiania turystyki i rekreacji na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego.
Promotor: dr Mroczka, Adam
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 67 s. 8 fot. 5 map, 8 ryc. bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: GEOGRAFIA TURYSTYKI * REKREACJA RUCHOWA * KAMPINOSKI PARK NARODOWY * EKOLOGIA * TURYSTA * BAZA NOCLEGOWA * SZLAKI TURYSTYCZNE


19/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bernasik, Jacek
Tytuł: Family Cup 1997-2000.
Promotor: dr Sierakowska, Marta
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 146 s. 27 tab. 23 wykr. bibliogr. 68 poz.
Słowa kluczowe: NARCIARSTWO ZJAZDOWE * SNOWBORD * SPORT ZIMOWY * SPORT RODZINNY * REKREACJA RUCHOWA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * IMPREZY TURYSTYCZNE * BIAŁKA TATRZAŃSKA (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * SZCZAWNICA (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * SZCZYRK (WOJ. ŚLĄSKIE) * IMPREZA FAMILY CUP 1997-2000


20/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gadomski, Tomasz
Tytuł: Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego z okazji obchodów Dnia Miasta Sanoka.
Promotor: dr Żiżka-Salamon, Danuta
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 54 s. 2 fot. 2 ryc. 8 tab. bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA RUCHOWA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * IMPREZY REKREACYJNO-SPORTOWE * FESTYN * ZABAWY I GRY RUCHOWE * WYPOCZYNEK CZYNNY * SANOK (WOJ. PODKARPACKIE) * ANALIZA DANYCH


21/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zawada, Krzysztof
Tytuł: Ocena wpływu systematycznych ćwiczeń fitness na wydolność fizyczną u kobiet w wieku 20-30 lat.
Promotor: dr Walaszek, Robert
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 31 s. 6 ryc. 3 tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * REKREACJA RUCHOWA * ĆWICZENIA MUZYCZNO-RUCHOWE * FITNESS * AEROBIK * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * PŁEĆ Ż. * WIEK DOJRZAŁY * MASA CIAŁA * POMIAR * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


22/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Stefański, Łukasz
Tytuł: Dzieje, organizacja i perspektywy działalności Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świerklańcu w latach 1993-2002.
Promotor: dr Kurek, Artur
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 102 s. 5 fot. 12 rys. 12 tab. 4 wykr. bibliogr. 105 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * REKREACJA RUCHOWA * OŚRODEK SPORTOWO-REKREACYJNY * DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA * DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA * PERSONEL * WYWIAD * ŚWIERKLANIEC (WOJ. ŚLĄSKIE)


23/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sagan, Marzena
Tytuł: Motywacja do uprawiania fitness. Badania porównawcze u kobiet i mężczyzn.
Promotor: prof. dr hab. med. Ryn, Zdzisław
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 42 s. 9 tab. bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe: SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * REKREACJA RUCHOWA * FITNESS * ĆWICZENIA MUZYCZNO-RUCHOWE * AEROBIK * MOTYWACJA * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * STYL ŻYCIA * ZAINTERESOWANIA * ZDROWIE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


24/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kossakowski, Szymon
Tytuł: Zarys dziejów uzdrowiska w Nałęczowie ze szczególnym uwzględnieniem rehabilitacji i rekreacji ruchowej.
Promotor: prof. dr hab. Toporowicz, Kazimierz
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 75 s. 6 fot. 2 mapy, 20 tab. bibliogr. 53 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * REKREACJA RUCHOWA * UZDROWISKO * LECZENIE UZDROWISKOWE * WALORY LECZNICZE * NAŁĘCZÓW (WOJ. LUBELSKIE)


25/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kuvova, Joanna
Tytuł: Aktywność turystyczno-rekreacyjna młodzieży polskiej i czeskiej Zaolzia.
Promotor: dr Różycki, Paweł
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 89 s. 63 tab. bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA * REKREACJA RUCHOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * CZAS WOLNY * ZAINTERESOWANIA * BADANIA ANKIETOWE * CIESZYN (CZECHY)


26/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Glińska, Aneta
Tytuł: Jeździectwo jako jedna z form aktywnego wypoczynku oraz sposób spędzania czasu wolnego.
Promotor: dr Żiżka-Salamon, Danuta
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 104 s. 12 fot. 12 ryc. 41 tab. bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * REKREACJA RUCHOWA * JEŹDZIECTWO * JAZDA KONNA * CZAS WOLNY * ZAINTERESOWANIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * KIELCE (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE) * BADANIA ANKIETOWE


27/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gut, Joanna
Tytuł: Próba określenia poziomu świadomości zdrowotnej i wpływu regularnej aktywności ruchowej opartej na pływaniu rekreacyjnym na sprawność fizyczną uczęszczających na zajęcia w Studium Rekreacji BEMA.
Promotor: dr Ambroży, Tadeusz
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 53 s. 12 ryc. 28 tab. bibliogr. 58 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA RUCHOWA * WYCHOWANIE ZDROWOTNE * ŚWIADOMOŚĆ * ZACHOWANIE ZDROWIA * PŁEĆ M. * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * PŁYWALNIA * AWF KRAKÓW * TESTY


28/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pokrywka, Małgorzata
Tytuł: Styl życia kobiet rekreacyjnie uprawiających fitness ze szczególnym uwzględnieniem odżywiania.
Promotor: dr Żuława, Grażyna
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 78 s. 42 tab. bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA RUCHOWA * FITNESS * PŁEĆ Ż. * ZDROWIE I DOBRE SAMOPOCZUCIE * STYL ŻYCIA * ODŻYWIANIE * WIEK DOJRZAŁY * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


29/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Podsiadło, Katarzyna
Tytuł: Fitness w nowoczesnych formach gimnastyki przy muzyce jako sposób spędzania wolnego czasu.
Promotor: dr Żiżka-Salamon, Danuta
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 43 s. 2 fot. 27 ryc. 4 tab. bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA RUCHOWA * FITNESS * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * ĆWICZENIA KSZTAŁTUJĄCE * ĆWICZENIA GIMNASTYCZNE * CZAS WOLNY * ZAINTERESOWANIA * WIEK DOJRZAŁY * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


30/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Śliwa, Agnieszka
Tytuł: Historia i działalność Parafialnego Klubu Sportowego 'Jadwiga' w Krakowie.
Promotor: dr Kałamacka, Ewa
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 60 s. 7 tab. bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * KULTURA FIZYCZNA * REKREACJA RUCHOWA * KLUB SPORTOWY * DZIAŁALNOŚĆ * ORGANIZACJA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


31/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Tischner, Paweł
Tytuł: Wychowanie do rekreacji fizycznej na przykładzie gimnazjalistów w gminie Muszyna.
Promotor: prof. dr hab. Pawlak, Anna
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 72 s. 17 fot. bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA RUCHOWA * WYCHOWANIE * UCZNIOWIE * GIMNAZJUM * RODZINA * SZKOŁA * WYPOCZYNEK CZYNNY * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * BADANIA ANKIETOWE * WYWIAD * ANALIZA DANYCH


32/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Nawrocka, Magdalena
Tytuł: Aktywność ruchowa związana z opieką nad własnym wierzchowcem jako forma spędzania czasu wolnego.
Promotor: dr Gedl-Pieprzyca, Izabela
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 71 s., 8 fot., 21 ryc., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: JEŹDZIECTWO * JAZDA KONNA * REKREACJA RUCHOWA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * STYL ŻYCIA * CZAS WOLNY * BADANIA ANKIETOWE


33/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sołtys, Anna
Tytuł: Rola aktywności fizycznej w stylu życia kobiet rekreacyjnie uprawiających fitness.
Promotor: dr Gacek, Maria
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 65 s., 3 ryc., 17 tab.Bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA RUCHOWA * FITNESS * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * STYL ŻYCIA * PŁEĆ Ż. * ZDROWIE I DOBRE SAMOPOCZUCIE * ĆWICZENIA MUZYCZNO-RUCHOWE


34/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zając, Ewelina
Tytuł: Nowe trendy w fitnessie, uczestnictwo w rekreacji ruchowej oraz wizerunek klubów fitness w opinii aktywnych krakowien.
Promotor: dr Pelc, Zofia
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 102 s., 67 ryc., 2 tab.Bibliogr. 40 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA RUCHOWA * FITNESS * OPINIA * TREND * WYWIAD * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


35/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Więckowska, Agnieszka
Tytuł: Warunki rozwoju rekreacji fizycznej w Skawinie.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Winiarski, Ryszard
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 61 s., 2 rys., 5 fot, 12 wykr.
Słowa kluczowe: REKREACJA RUCHOWA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * LUDNOŚĆ * CZAS WOLNY * SKAWINA (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * INFRASTRUKTURA * INWESTYCJE * BADANIA ANKIETOWE


36/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pabian, Grzegorz
Tytuł: Próba opisu stanu i zmian sprawności motorycznej dzieci 7-9 letnich, uprawiających rekreacyjnie gimnastykę w UKS 'Gimnazjon' w Wieliczce.
Promotor: dr Kost, Mirosław
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 50 s., 13 ryc., 16 tab.Bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * GIMNASTYKA SPORTOWA * REKREACJA RUCHOWA * UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * WIELICZKA (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * UKS 'GIMNAZJON' (WIELICZKA)


37/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Włodarska, Paulina
Tytuł: Ruch a fitness w opinii uczestników klubów.
Promotor: dr Pelc, Zofia
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 53 s., 12 ryc.Bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA RUCHOWA * FITNESS * ZDROWIE I DOBRE SAMOPOCZUCIE * STYL ŻYCIA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * ĆWICZENIA FIZYCZNE * ĆWICZENIA MUZYCZNO-RUCHOWE * ĆWICZENIA KSZTAŁTUJĄCE * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


38/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Czerwik, Joanna
Tytuł: Rekreacja ruchowa w gminie Brzesko na przykładzie działalności Krytej Pływalni.
Promotor: dr Żiżka-Salamon, Danuta
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 65 s., 3 tab., 3 wykr., 7 fot.Bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA RUCHOWA * OBIEKT REKREACYJNY * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * BASEN PŁYWACKI * WYKORZYSTANIE * ĆWICZENIA W WODZIE * CZAS WOLNY * BRZESKO (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


39/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Rociek, Izabela
Tytuł: Snowkiting - nowa forma rekreacji fizycznej jako argument rozwoju turystyki zimowej dla Warmii i Mazur.
Promotor: dr Szyndera, Mirosław
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 76 s., 17 fot., 1 tab., 3 mapyBibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA ZIMOWA * REKREACJA RUCHOWA * WARMIA * MAZURY * OFERTA TURYSTYCZNA * ROZWÓJ TURYSTYKI * SNOWKITING


40/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Okarmus, Anna
Tytuł: Fitnessowe formy ruchu na przykładzie nowoczesnych odmian aerobiku.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Kasperczyk, Tadeusz
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 78 s., 8 fot., 3 ryc., 1 tab.Bibliogr. 41 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA RUCHOWA * FITNESS * AEROBIK * ZDROWIE I DOBRE SAMOPOCZUCIE * STYL ŻYCIA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * ĆWICZENIA KSZTAŁTUJĄCE


41/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mraczek, Dariusz
Tytuł: Uwarunkowania uprawiania rekreacji ruchowej przez młodzież w szkołach średnich
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Zdebski, Janusz
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 55 s., 9 tab., 5 wykr., 1 rys.Bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * REKREACJA RUCHOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA ŚREDNIA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * MOTYWACJA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


42/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kozioł, Robert
Tytuł: Zachowania rekreacyjne w różnych środowiskach społecznych w Tarnowie.
Promotor: dr Stanek, Lucyna
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 60 s., 14 wykr., 13 tab.Bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA RUCHOWA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * CZAS WOLNY * PRACOWNIK FIZYCZNY * PRACOWNIK UMYSŁOWY * BADANIA ANKIETOWE * TARNÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


43/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Łasak, Agnieszka
Tytuł: Joga jako filozofia życia i forma rekreacji fizycznej w cywilizacji Zachodu.
Promotor: dr Stanek, Lucyna
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 75 s., 20 fot., 1 wykr., 19 tab.Bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe: FILOZOFIA * JOGA * RELAKSACJA * REKREACJA RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * ZDROWIE I DOBRE SAMOPOCZUCIE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


44/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dziedzic, Jakub
Tytuł: Motywy i warunki uprawiania turystyki konnej w Bieszczadach.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Kasperczyk, Tadeusz
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 70 s., 13 fot., 4 mapy, 17 wykr.Bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA KONNA * JEŹDZIECTWO * MOTYWACJA * UWARUNKOWANIA * BIESZCZADZKI PARK NARODOWY * REKREACJA RUCHOWA * BIESZCZADY * BADANIA ANKIETOWE


45/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kozak, Karolina
Tytuł: Wybrane przykłady możliwości rozwoju różnych form turystyki i rekreacji na terenach zielonych miasta Krakowa.
Promotor: dr Krauz, Krystyna
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 95 s., 45 fot., 13 tab.Bibliogr. 54 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA MIEJSKA * REKREACJA RUCHOWA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * TEREN ZIELONY * PARKI * ROZWÓJ TURYSTYKI


46/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zając, Elżbieta
Tytuł: Porównanie wizerunku klubów fitness Rabki, Nowego Targu, Mszany Dolnej z klubami Krakowa - opinia uczestników.
Promotor: dr Pelc, Zofia
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 95 s., 35 ryc., 1 tab.Bibliogr. 51 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA RUCHOWA * FITNESS-CLUB * STYL ŻYCIA * ZDROWIE * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * ĆWICZENIA KSZTAŁTUJĄCE * RABKA (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * NOWY TARG (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * MSZANA DOLNA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


47/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Stajer, Sonia
Tytuł: Fitness i odnowa biologiczna w śląskich klubach sportowo-rekreacyjnych.
Promotor: dr Walaszek, Robert
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 65 s., 18 tab., 2 wykr.Bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA RUCHOWA * ZDROWIE I DOBRE SAMOPOCZUCIE * FITNESS * FITNESS-CLUB * ODNOWA BIOLOGICZNA * ŚLĄSKIE, WOJEWÓDZTWO


48/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szeligowska, Katarzyna
Tytuł: Odnowa biologiczna w piłce ręcznej kobiet na przykładzie Kieleckiego Stowarzyszenia Sportowego
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Kasperczyk, Tadeusz
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 62 s., 4 wykr., 10 tab.Bibliogr. 37 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA RUCHOWA * ODNOWA BIOLOGICZNA * PIŁKA RĘCZNA * ZAWODNICY * PŁEĆ Ż. * KĄPIEL * MASAŻ * SAUNA * KIELECKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE


49/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pintscher, Paulina
Tytuł: Formy rekreacji konnej i motywy ich podejmowania
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Kasperczyk, Tadeusz
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 101 s., 28 fot., 4 ryc., 5 map, 19 tab., 18 wykr.Bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA RUCHOWA * TURYSTYKA KONNA * JAZDA KONNA * MOTYWACJA * WYKORZYSTANIE * PODHALE


50/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ziemba, Anita
Tytuł: Aktywność fizyczna w czasie wolnym tarnowskich nauczycieli wychowania fizycznego na tle innych zainteresowań wolnoczasowych
Promotor: dr Kulesza, Wanda
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 58 s., 20 tab.Bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * WYCHOWANIE ZDROWOTNE * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * NAUCZYCIEL WF * ZAINTERESOWANIA * REKREACJA RUCHOWA * CZAS WOLNY * SPORT * TARNÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


51/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Daniec-Krężel, Dominika
Tytuł: Znaczenie aktywności ruchowej w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym i korzyści wypływające z uprawiania nowoczesnych form rekreacji ruchowej ze szczególnym uwzględnieniem aqua - aerobiku
Promotor: dr Pelc, Zofia
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 88 s., 17 ryc., 18 wykr.Bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA RUCHOWA * AEROBIK * ĆWICZENIA W WODZIE * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * ZAPOBIEGANIE * CHOROBY * BADANIA ANKIETOWE * ZAKOPANE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


52/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Misiura, Grzegorz
Tytuł: Nordic Walking jako forma rekreacyjnej aktywności ruchowej
Promotor: dr Żiżka-Salamon, Danuta
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 78 s., 26 fot., 1 wykr., 5 rys., 1 tab.Bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA RUCHOWA * ZDROWIE I DOBRE SAMOPOCZUCIE * MARSZ * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * NORDIC WALKING


53/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Porębska, Weronika
Tytuł: Analiza masażu i stretchingu jako metod wspomagających powysiłkową odnowę biologiczną
Promotor: dr Mika, Anna
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 40 s., 14 ryc.Bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA RUCHOWA * ODNOWA BIOLOGICZNA * MASAŻ * ĆWICZENIA ROZCIĄGAJĄCE * ZMĘCZENIE * WYSIŁEK FIZYCZNY


54/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Knap, Jan
Tytuł: Aktywność fizyczna a zdrowie na przykładzie osób uprawiających bieganie
Promotor: prof. dr hab. Kasperczyk, Tadeusz
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 69 s., 4 tab., 25 ryc.Bibliogr. 40 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA RUCHOWA * BIEGI * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * ZDROWIE * STYL ŻYCIA * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * BADANIA ANKIETOWE


55/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kacer, Urszula
Tytuł: Ocena budowy ciała i sprawności fizycznej kobiet uczęszczających na zajęcia fitness
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Żarów, Ryszard
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 93 s., 29 fot., 35 ryc., 45 tab.Bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA RUCHOWA * FITNESS * ZDROWIE I DOBRE SAMOPOCZUCIE * ĆWICZENIA KSZTAŁTUJĄCE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * PŁEĆ Ż. * CECHY MORFOLOGICZNE * STYL ŻYCIA * TARNÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


56/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Rutkowska, Karolina
Tytuł: Rekreacyjne formy jeździeckie
Promotor: dr Żiżka-Salamon, Danuta
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 62 s., 7 fot., 3 ryc., 11 tab.Bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA RUCHOWA * JEŹDZIECTWO * TURYSTYKA KONNA * JAZDA KONNA * CZAS WOLNY * MOTYWACJA * ZAINTERESOWANIA * BADANIA ANKIETOWE * ANALIZA DANYCH


57/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wróblewska, Barbara
Tytuł: Rekreacyjne, turystyczne i zdrowotne aspekty jeździectwa na przykładzie Klubu Turystyki Konnej Tabun w Krakowie
Promotor: dr Pelc, Zofia
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 102 s., 23 fot., 11 map, 19 ryc., 2 tab.Bibliogr. 22 poz. + internet
Słowa kluczowe: JEŹDZIECTWO * JAZDA KONNA * REKREACJA RUCHOWA * ZAINTERESOWANIA * CZAS WOLNY * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


58/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zawadzki, Paweł
Tytuł: Wykorzystanie rekreacji ruchowej w procesie rehabilitacji osób dotkniętych autyzmem - studium przypadku
Promotor: dr Pustułka-Piwnik, Urszula
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 63 s., 5 tab.Bibliogr. 82 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * REHABILITACJA * NEUROLOGIA * AUTYZM * PŁEĆ Ż. * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * ĆWICZENIA FIZYCZNE * REKREACJA RUCHOWA * TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ * POMIAR ANTROPOMETRYCZNY


59/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kuczera, Norbert
Tytuł: Górska turystyka konna, jako nowa, alternatywna forma rekreacji na Podhalu
Promotor: dr Szyndera, Mirosław
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 70 s., 4 fot., 7 map, 3 tab.Bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA RUCHOWA * TURYSTYKA KONNA * JAZDA KONNA * GÓRY * SZLAKI TURYSTYCZNE * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK CZYNNY * PODHALE


60/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zwijacz, Dorota
Tytuł: Rekreacja ruchowa na dawnej karcie pocztowej do 1939 r.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Dudek, Dobiesław
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 61 s., 30 ryc.Bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA RUCHOWA * CZAS WOLNY * KULTURA FIZYCZNA * WYDAWNICTWA TURYSTYCZNE * 19 W. * 20 W. * KARTA POCZTOWA


61/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kołacińska, Anna
Tytuł: Działalność sportowo-rekreacyjna fItness klubu 'Forma' - w Tarnowie
Promotor: dr Klimek-Piskorz, Ewa
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 47 s., 21 fot., 2 tab.Bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA RUCHOWA * FITNESS-CLUB * ORGANIZACJA * DZIAŁALNOŚĆ * BAZA SPORTOWO-REKREACYJNA * TARNÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE


62/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kurtycz, Maciej
Tytuł: Badminton w perspektywie sportu i rekreacji
Promotor: dr Stanek, Lucyna
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 64 s., 15 fot., 3 tab.Bibliogr. 55 poz.
Słowa kluczowe: SPORT * GRY SPORTOWE * BADMINTON * REKREACJA RUCHOWA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * ROZWÓJ


63/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wójcik, Jerzy Piotr
Tytuł: Wybrane aspekty stylu życia i stanu zdrowia grupy mężczyzn rekreacyjnie biegających długie dystanse
Promotor: dr Gacek, Maria
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 45 s., 1 rys., 18 tab.Bibliogr. 49 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA RUCHOWA * BIEGI DŁUGIE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * PŁEĆ M. * STYL ŻYCIA * ZDROWIE * ODŻYWIANIE * BADANIA ANKIETOWE


64/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kotulski, Michał
Tytuł: Działalność Centrum Kultury i Sportu w Skawinie w latach 1992-2009
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Dudek, Dobiesław
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 70 s., 2 ryc., 21 fot.Bibliogr. 40 poz.
Słowa kluczowe: KULTURA FIZYCZNA * SPORT * REKREACJA RUCHOWA * OBIEKT SPORTOWY * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * CZAS WOLNY * INFRASTRUKTURA * DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA * SKAWINA (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * CENTRUM KULTURY I SPORTU (SKAWINA)


65/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wardzichowska, Katarzyna
Tytuł: Dzieje i organizacja dysk golfa w USA
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Dudek, Dobiesław
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 99 s., 43 fot., 5 tab.Bibliogr. 45 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * DYSK GOLF * STANY ZJEDNOCZONE * POPULARYZACJA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * REKREACJA RUCHOWA * CZAS WOLNY


66/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bazia, Katarzyna
Tytuł: Urazowość u osób uprawiających fitness - nowoczesne formy gimnastyki
Promotor: dr Gwardjak, Teresa
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 84 s., 3 fot., 22 wykr., 5 tab.Bibliogr. 40 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA RUCHOWA * FITNESS * GIMNASTYKA * URAZOWOŚĆ * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * ĆWICZENIA KSZTAŁTUJĄCE * ZDROWIE


67/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Karpeil, Małgorzata
Tytuł: Turystyka i rekreacja na terenie Białki Tatrzańskiej
Promotor: prof. dr hab. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 70 s., 8 fot., 5 ryc., 7 tab.Bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA RUCHOWA * TURYSTYKA * GOSPODARKA TURYSTYCZNA * BIAŁKA TATRZAŃSKA (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * SPORT ZIMOWY * INWESTYCJE * ROZWÓJ TURYSTYKI * ANALIZA DANYCH


68/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Piekarz, Łukasz
Tytuł: Próba oceny efektów czteromiesięcznych zajęć rekreacyjnych z gimnastyki realizowanych w UKS 'Gimnazjum' w Wieliczce wśród dzieci w wieku 7 lat
Promotor: dr Kost, Mirosław
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 44 s., 16 ryc., 9 tab.Bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: GIMNASTYKA * REKREACJA RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * PŁEĆ M. * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * TEST EUROFIT * WIELICZKA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


69/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Frencel, Manuela
Tytuł: Rekreacja fizyczna jako forma spędzania czasu wolnego przez młodzież gimnazjalną
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Winiarski, Ryszard
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 90 s., 33 ryc., 7 tab.Bibliogr. 75 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA RUCHOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * CZAS WOLNY * ZAINTERESOWANIA * WPŁYW * RODZINA * SZKOŁA * KIELCE (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE)


70/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wcisło, Weronika
Tytuł: Ćwiczenia rytmiczno-taneczne dla dzieci w wieku przedszkolnym - sposobem na rekreację ruchową
Promotor: dr Pelc, Zofia
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 85 s., 2 fot., 1 rys., 7 wykr., 12 ryc., 1 tab., 4 diagr.Bibliogr. 40 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA RUCHOWA * GIMNASTYKA * TANIEC * ĆWICZENIA MUZYCZNO-RUCHOWE * DZIECI (WIEK PRZEDSZKOLNY) * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - NOWA HUTA


71/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Makowiecka, Marta
Tytuł: Zainteresowania rekreacyjno-sportowe dzieci i młodzież miasta i gminy Nowa Sarzyna
Promotor: dr Kosiba, Grażyna
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 91 s., 66 ryc., 58 tab.Bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe: WYCHOWANIE FIZYCZNE * SPORT * REKREACJA RUCHOWA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * KULTURA FIZYCZNA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * NOWA SARZYNA (WOJ. PODKARPACKIE ; OKRĘG) * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * ZAWODY SPORTOWE


72/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dec, Karolina
Tytuł: Motywy uprawiania rekreacji ruchowej na przykładzie uczestnictwa w kursie tańca
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Winiarski, Ryszard
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 51 s., 6 ryc., 4 tab.Bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA RUCHOWA * MOTYWACJA * TANIEC * KURS * UCZESTNICTWO * ZAJĘCIA SPORTOWO-REKREACYJNE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


73/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Miśtal, Anna
Tytuł: Motywy podejmowania aktywności fizycznej przez kobiety uczęszczające na zajęcia rekreacyjne typu fitness
Promotor: prof. dr hab. Kasperczyk, Tadeusz
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 76 s., 3 fot., 19 wykr., 6 tab.Bibliogr. 78 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA RUCHOWA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * ĆWICZENIA KSZTAŁTUJĄCE * PŁEĆ Ż. * FITNESS * MOTYWACJA * BADANIA ANKIETOWE * KIELCE (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE) * WARSZAWA


74/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Moskalik, Justyna
Tytuł: Aktywność turystyczno-rekreacyjna młodzieży gimnazjalnej ze Szczawnicy w oparciu o atrakcje miasta i okolic
Promotor: dr Różycki, Paweł
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 138 s., 56 fot., 1 mapa, 4 ryc., 33 tab.Bibliogr. 44 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA KRAJOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * GIMNAZJUM * AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA * ZAINTERESOWANIA * CZAS WOLNY * REKREACJA RUCHOWA * SPORT * SZCZAWNICA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


75/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wypych, Magdalena
Tytuł: Styl życia młodzieży licealnej, na przykładzie uczniów I klas VIII Liceum Ogólnikształcącego w Krakowie
Promotor: dr Szyndera, Mirosław
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 105 s., 36 ryc., 1 tab.Bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * WYCHOWANIE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * STYL ŻYCIA * ZACHOWANIE SIĘ * ZDROWIE * CZAS WOLNY * ZAINTERESOWANIA * SPORT * REKREACJA RUCHOWA * BADANIA PORÓWNAWCZE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


76/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Nowacka, Małgorzata
Tytuł: Styl życia osób rekreacyjnie uprawiających fitness na tle grupy instruktorów
Promotor: dr Ambroży, Dorota
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 93 s., 54 ryc.Bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA RUCHOWA * FITNESS * STYL ŻYCIA * ZDROWIE I DOBRE SAMOPOCZUCIE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * ĆWICZENIA KSZTAŁTUJĄCE * INSTRUKTOR * PRACA ZAWODOWA * BADANIA ANKIETOWE * BADANIA STATYSTYCZNE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


77/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wolski, Marcin
Tytuł: Tenis ziemny w sporcie i w rekreacji
Promotor: dr Stanek, Lucyna
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 107 s., 21 fot., bibliogr. 61 poz.
Słowa kluczowe: TENIS ZIEMNY * HISTORIA * SPORT * REKREACJA RUCHOWA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * WIEK DOJRZAŁY * ANALIZA DANYCH


78/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sagan, Kamila
Tytuł: Charakterystyka urazów w badmintonie oraz najczęstsze metody ich leczenia i rehabilitacji
Promotor: dr Bac, Aneta
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 60 s., 3 fot., 33 wykr., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: SPORT * GRY SPORTOWE * BADMINTON * REKREACJA RUCHOWA * URAZY * WYPADKI * LECZENIE * REHABILITACJA


79/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jurecka, Ewelina
Tytuł: Czas wolny i rekreacja ruchowa uczniów kończących szkoły podstawowe w Busku Zdroju
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Winiarski, Ryszard
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 54 s., 13 ryc., bibliogr. 53 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA RUCHOWA * CZAS WOLNY * UCZNIOWIE * SZKOŁA PODSTAWOWA * ZAINTERESOWANIA * SPORT * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * BIEGI * PIŁKA SIATKOWA * BADANIA ANKIETOWE * BUSKO ZDRÓJ (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE)


80/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gałuszka, Anna
Tytuł: Sporty zimowe w aktywności ruchowej młodzieży z województwa świętokrzyskiego na przykładzie uczniów 1 Społecznego Gimnazjum im. Mikołaja Reja w Kielcach
Promotor: dr Rosiński, Jarosław
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 52 s., 10 tab., 4 fot.
Słowa kluczowe: SPORT ZIMOWY * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * GIMNAZJUM * ZAINTERESOWANIA * SPORT * REKREACJA RUCHOWA * NARCIARSTWO * BADANIA ANKIETOWE * KIELCE (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE)


81/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sojka, Natalia
Tytuł: Zainteresowanie uprawianiem tańca przez młodzież uczęszczającą do Liceum Ogólnokształcącego nr V im. A. Mickiewicza w Częstochowie
Promotor: dr Żiżka-Salamon, Danuta
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 82 s., 12 fot., 20 ryc., bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA RUCHOWA * ZDROWIE I DOBRE SAMOPOCZUCIE * TANIEC * MOTYWACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * CZĘSTOCHOWA (WOJ. ŚLĄSKIE)


82/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kruczek, Izabela
Tytuł: Aerobik sportowy jako jedna z form aktywności ruchowej studentów
Promotor: dr Perzyńska-Biskup, Anna
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 64 s., 9 fot., 5 ryc., 22 tab., bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA RUCHOWA * AEROBIK * STUDENCI * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * ZDROWIE * ZAINTERESOWANIA * ĆWICZENIA MUZYCZNO-RUCHOWE * ĆWICZENIA KSZTAŁTUJĄCE * BADANIA ANKIETOWE


83/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Łołka, Dominika
Tytuł: Znaczenie zbiornika wodnego w Kryspinowie w zakresie turystyki i rekreacji
Promotor: dr Krauz, Krystyna
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 68 s., 5 fot., 1 ryc., 8 tab., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA KRAJOWA * REKREACJA RUCHOWA * ZBIORNIK WODNY * KRYSPINÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * WYPOCZYNEK * WODA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * BADANIA ANKIETOWE


84/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Stawowiak, Magdalena
Tytuł: Rekreacyjne aspekty amatorskiego uprawiania męskiego tenisa w Krakowie
Promotor: dr Sakowicz, Bogdan
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 56 s., 42 ryc., bibliogr. 42 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA RUCHOWA * TENIS * ZAWODNICY * PŁEĆ M. * MOTYWACJA * EMOCJE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


85/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kocaj, Patryk
Tytuł: Kulturystyka jako forma rekreacji ruchowej
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Winiarski, Ryszard
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 44 s., 3 tab., 11 wykr., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA RUCHOWA * KULTURYSTYKA * ĆWICZENIA KSZTAŁTUJĄCE * JAKOŚĆ ŻYCIA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * ZDROWIE * SAMOPOCZUCIE * BADANIA ANKIETOWE


86/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szeluga, Marcela
Tytuł: Rekreacja ruchowa jako element zdrowego stylu życia młodych Polek (w świetle badań ankietowych)
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Winiarski, Ryszard
Rok wydania: 2010/10
Opis fizyczny: 60 s., 2 fot., 5 ryc., 3 tab., bibliogr. 44 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA RUCHOWA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * ODŻYWIANIE * STYL ŻYCIA * PŁEĆ Ż. * MOTYWACJA * ZACHOWANIE ZDROWIA * FITNESS-CLUB * ĆWICZENIA KSZTAŁTUJĄCE * BADANIA ANKIETOWE * KATOWICE (WOJ. ŚLĄSKIE)


87/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bajorska, Monika
Tytuł: Motywacja w rekreacyjnym treningu fitness u kobiet z krakowskich klubów
Promotor: dr Lipka-Nowak, Dorota
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 82 s., 14 rys., 10 tab., bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA RUCHOWA * FITNESS * PŁEĆ Ż. * MOTYWACJA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * ĆWICZENIA KSZTAŁTUJĄCE * ZDROWIE I DOBRE SAMOPOCZUCIE * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


88/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mucha, Marcin
Tytuł: Organizacja sportu i rekreacji w Gminie Kraków w latach 2006-2008
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Dudek, Dobiesław
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 99 s., 6 ryc., 1 rys., 16 tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: SPORT * REKREACJA RUCHOWA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG) * SAMORZĄD TERYTORIALNY * FUNKCJONOWANIE * DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA * KULTURA FIZYCZNA * INWESTYCJE * IMPREZY SPORTOWE * KLUB SPORTOWY * FINANSE * BAZA SPORTOWO-REKREACYJNA


89/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ryś, Anna
Tytuł: Taniec jako forma aktywizacji ruchowej dziewcząt na przykładzie zespołu tańca klasycznego Adagio z Nowego Sącza
Promotor: dr Bubka, Zofia
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 59 s., 5 fot., 20 ryc., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA RUCHOWA * TANIEC KLASYCZNY * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * ĆWICZENIA KSZTAŁTUJĄCE * PŁEĆ Ż. * BADANIA ANKIETOWE * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


90/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Faltyn, Natalia
Tytuł: Ocena stylu życia, aktywności ruchowej oraz wydolności fizycznej w grupie osób uprawiających fitness
Promotor: dr Bac, Aneta
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 76 s., 6 tab., 9 ryc., 36 wykr.
Słowa kluczowe: REKREACJA RUCHOWA * FITNESS * STYL ŻYCIA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * BADANIA ANKIETOWE * ANALIZA DANYCH * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


91/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jasińska, Joanna
Tytuł: Przygotowania zawodowe instruktorów rekreacji ruchowej ze specjalnością narciarstwo zjazdowe
Promotor: dr Palik, Marek
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 121 s., 35 ryc., 13 tab., bibliogr. 67 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA RUCHOWA * INSTRUKTOR REKREACJI RUCHOWEJ * SPECJALIZACJA * NARCIARSTWO ZJAZDOWE * PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE * PRACA ZAWODOWA * KSZTAŁCENIE * WIEDZA * KURS INSTRUKTORSKI * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


92/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Tuczapska, Anna
Tytuł: Ocena wpływu metody Pilates na stan psychofizyczny kobiet w wieku 30-35 lat
Promotor: dr Walaszek, Robert
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 43 s., 15 tab., 2 rys., 12 wykr., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA RUCHOWA * ODNOWA BIOLOGICZNA * ĆWICZENIA FIZYCZNE * PŁEĆ Ż. * PILATES * RUCH CIAŁA * SAMOPOCZUCIE * ZDROWIE * SIŁA MIĘŚNIOWA * BADANIA ANKIETOWE


93/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gregorczyk, Agnieszka
Tytuł: Bezpieczeństwo turystów na zorganizowanych terenach i szlakach narciarskich w świetle przepisów prawnych
Promotor: prof. dr hab. Sondel, Janusz
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 102 s., 3 ryc., 2 tab., bibliogr. 94 poz.
Słowa kluczowe: PRAWO TURYSTYCZNE * AKTY PRAWNE * TRASY NARCIARSKIE * BEZPIECZEŃSTWO * SPORT ZIMOWY * REKREACJA RUCHOWA * ZAGROŻENIE * WYPADKI


94/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Siwek, Magdalena
Tytuł: Aktywność turystyczna i rekreacyjna w czasie wolnym pracowników firmy 'Interauto'
Promotor: dr Kulesza, Wanda
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 92 s., 1 rys., 2 ryc., 12 wykr., bibliogr. 42 poz.
Słowa kluczowe: PRACA ZAWODOWA * PRACOWNIK * CZAS WOLNY * AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA * REKREACJA RUCHOWA * UWARUNKOWANIA * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


95/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kwinta, Bartłomiej
Tytuł: Rekreacja w XIX-wiecznym pamiętnikarstwie polskim
Promotor: dr Kurek, Artur
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 78 s., 1 fot., 1 tab., bibliogr. 41 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA RUCHOWA * PAMIĘTNIKARSTWO * HISTORIA * 19 W. * ZABAWY I GRY RUCHOWE * OPIS * POLSKA


96/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Błachut, Jacek
Tytuł: Freeskiing jako forma rekreacji ruchowej osób poszukujących nowych doświadczeń
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Winiarski, Ryszard
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 69 s., 10 fot., 11 tab., bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA RUCHOWA * NARCIARSTWO * FREESKING * WIDOWISKO SPORTOWE * EMOCJE * WSPÓŁZAWODNICTWO SPORTOWE * BADANIA ANKIETOWE * ANALIZA DANYCH


97/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kowalska, Marzena
Tytuł: Porównanie uczestniczek zajęć fitness - Slimnastic i Total Body Condition-step, pod względem typu budowy ciała, sposobu odżywiania oraz efektów treningowych
Promotor: dr Dudek, Dorota
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 127 s., 2 fot., 31 ryc., 6 tab., bibliogr. 56 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA RUCHOWA * ZDROWIE I DOBRE SAMOPOCZUCIE * ĆWICZENIA KSZTAŁTUJĄCE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * FITNESS * ODŻYWIANIE * BUDOWA CIAŁA * POMIAR ANTROPOMETRYCZNY * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


98/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dalmata, Monika
Tytuł: Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej jako organizacja upowszechniająca rekreację
Promotor: dr hab. prof. nadzw. Korzeniowski, Leszek
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 101 s., 31 ryc., 21 fot., 9 tab., 1 mapa, bibliogr. 52 poz.
Słowa kluczowe: ORGANIZACJE TURYSTYCZNE * KULTURA FIZYCZNA * REKREACJA RUCHOWA * DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA * DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA * OBIEKT SPORTOWY * AKTY PRAWNE * BADANIA ANKIETOWE * KALWARIA ZEBRZYDOWSKA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


99/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Włosiak, Maria
Tytuł: Sporty zimowe w działaniach rekreacyjnych podejmowanych przez studentki kierunku Wychowanie Fizyczne Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
Promotor: dr Rosiński, Jarosław
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 84 s., 46 ryc., 6 tab., bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe: SPORT ZIMOWY * REKREACJA RUCHOWA * STUDENCI * PŁEĆ Ż. * AWF KRAKÓW * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * BADANIA ANKIETOWE


100/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szewczyk, Natalia
Tytuł: Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w gminie Wieliczka jako forma upowszechniania aktywności sportowo-rekreacyjnej
Promotor: dr Żiżka-Salamon, Danuta
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 91 s., 7 ryc., 29 tab., 2 wykr., bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe: SPORT * REKREACJA RUCHOWA * IMPREZY REKREACYJNO-SPORTOWE * TURNIEJE * WIELICZKA (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG) * BADANIA ANKIETOWE * ANALIZA DANYCH


101/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Toroń, Tomasz
Tytuł: Preferencje i zachowania żywieniowe grupy młodych kobiet rekreacyjnie uczestniczących w zajęciach fitness
Promotor: dr Gacek, Maria
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 61 s., 49 ryc., 1 tab., bibliogr. 46 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA RUCHOWA * FITNESS * ZDROWIE I DOBRE SAMOPOCZUCIE * ĆWICZENIA KSZTAŁTUJĄCE * ŻYWIENIE * ODŻYWIANIE * PŁEĆ Ż. * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


102/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mucha, Marcin
Tytuł: Próba oceny poziomu sprawności fizycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym rekreacyjnie uprawiających pływanie na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji Kolna w Krakowie
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Ambroży, Tadeusz
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 58 s., 25 ryc., 2 tab., bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe: PŁYWANIE * REKREACJA RUCHOWA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * MOTYWACJA * WYSIŁEK FIZYCZNY * ROZWÓJ FIZYCZNY


103/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Śliwka, Dariusz
Tytuł: Psychospołeczne uwarunkowania uprawiania ryzykownych form rekreacji na przykładzie roller coaster'ów
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Winiarski, Ryszard
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 115 s., 19 fot., 18 wykr., 20 il., 10 tab., 2 diagr., bibliogr. 56 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA RUCHOWA * SPRZĘT SPORTOWY * URZĄDZENIA REKREACYJNE * RYZYKO * MOTYWACJA * AKTYWNOŚĆ REKREACYJNA * BADANIA ANKIETOWE * ROLLER COASTER * KOLEJKA GÓRSKA


104/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kordek, Adam
Tytuł: Pozbyt w hipermarkecie jako forma aktywności ruchowej
Promotor: dr Juszkiewicz, Mirosław
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 65 s., 21 tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA RUCHOWA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * ZDROWIE * CZAS WOLNY * ZAINTERESOWANIA * HIPERMARKET * BADANIA ANKIETOWE


105/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Rauer, Maciej
Tytuł: Bariery w podejmowaniu aktywności rekreacyjnej na przykładzie Nordic Walking
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Winiarski, Ryszard
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 66 s., 4 fot., 15 ryc., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA RUCHOWA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * ZDROWIE I DOBRE SAMOPOCZUCIE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * NORDIC WALKING * MARSZ Z KIJAMI * PRACA RAMION * PRACA NÓG * BARIERY


106/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kordyś, Aleksandra
Tytuł: Aktywność ruchowa jako forma spędzania czasu wolnego przez młodzież miejską i wiejską - analiza porównawcza
Promotor: dr Żiżka-Salamon, Danuta
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 92 s., 2 fot., 1 mapa, 32 tab., bibliogr. 43 poz.
Słowa kluczowe: AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * CZAS WOLNY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * MIASTO * WIEŚ * ZAINTERESOWANIA * SPORT * REKREACJA RUCHOWA * BADANIA ANKIETOWE * DĄBROWA GÓRNICZA (WOJ. ŚLĄSKIE) * BRUDZOWICE (WOJ. ŚLĄSKIE)


107/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Trzaska, Barbara
Tytuł: Uwarunkowania społeczne jako główne czynniki determinujące uczestnictwo kobiet w rekreacji ruchowej na przykładzie zajęć aerobiku
Promotor: dr Pelc, Zofia
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 67 s., 10 wykr., 7 diagr., 38 bibliogr., 6 schem., 2 tab., 1 zestaw.
Słowa kluczowe: REKREACJA RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * AEROBIK * PŁEĆ Ż. * UWARUNKOWANIA * MOTYWACJA * MAŁOPOLSKIE, WOJEWÓDZTWO * ŚLĄSKIE, WOJEWÓDZTWO


108/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Styka, Magdalena
Tytuł: Kierunki i możliwości rozwoju rekreacji na terenie dzielnic Nowej Huty w Krakowie
Promotor: dr Krauz, Krystyna
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 92 s., 9 fot., 5 tab., bibliogr. 48 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA RUCHOWA * ROZWÓJ * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - NOWA HUTA * WALORY PRZYRODNICZE * WALORY KULTUROWE * INWESTYCJE * PLANOWANIE * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * POTENCJAŁ TURYSTYCZNY


109/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Czekaj, Agata
Tytuł: Aktywność sportowa jako czynnik edukacyjno-socjalizacyjny w Areszcie Śledczym w Krakowie
Promotor: dr Ambroży, Dorota
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 121 s., 1 fot., 33 ryc., 8 tab., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: AKTYWNOŚĆ SPORTOWA * REKREACJA RUCHOWA * KULTURA FIZYCZNA * ZAINTERESOWANIA * MOTYWACJA * WIĘŹNIOWIE * RESOCJALIZACJA * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * ARESZT ŚLEDCZY (KRAKÓW)


110/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ciupińska, Paulina
Tytuł: Możliwości uprawiania turystyki i rekreacji mieszkańców Częstochowy
Promotor: dr Krauz, Krystyna
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 106 s., 21 wykr., 2 mapy, 10 tab., bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA KRAJOWA * REKREACJA RUCHOWA * CZĘSTOCHOWA (WOJ. ŚLĄSKIE) * POTENCJAŁ TURYSTYCZNY * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * TURYSTYKA PIELGRZYMKOWA * ARCHITEKTURA SAKRALNA * IMPREZY KULTURALNE * IMPREZY SPORTOWE * BAZA SPORTOWO-REKREACYJNA * TURYSTYKA PRZYJAZDOWA * BADANIA ANKIETOWE * ANALIZA DANYCH


111/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Górska, Sabina
Tytuł: Motywacja instruktorów klubów fitness do wykonywania swojego zawodu
Promotor: dr Pelc, Zofia
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 65 s., 5 fot., 4 diagr., 13 ryc., bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA RUCHOWA * FITNESS * INSTRUKTOR * PRACA ZAWODOWA * MOTYWACJA * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


112/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Maślanka, Piotr
Tytuł: Jazda konna jako element rekreacji ruchowej i zdrowego stylu życia
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Ambroży, Tadeusz
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 68 s., 20 ryc., 23 tab., bibliogr. 39 poz.
Słowa kluczowe: JEŹDZIECTWO * JAZDA KONNA * REKREACJA RUCHOWA * ZDROWIE * STYL ŻYCIA * MOTYWACJA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * BADANIA ANKIETOWE


113/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dudek, Magdalena
Tytuł: Ośrodki jeżdzieckie na Podhalu
Promotor: dr Mroczka, Adam
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 107 s., 43 fot., 1 mapa, 7 ryc., 13 tab., bibliogr. 37 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA RUCHOWA * JEŹDZIECTWO * JAZDA KONNA * PODHALE * OŚRODEK JEŹDZIECKI * BADANIA ANKIETOWE


114/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jachym, Urszula
Tytuł: Fitness jako forma rekreacji ruchowej w prozdrowotnym stylu życia kobiet
Promotor: dr Stanek, Lucyna
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 98 s., 5 fot., 23 ryc., 10 tab., bibliogr. 54 poz.
Słowa kluczowe: FITNESS * REKREACJA RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * ZDROWIE I DOBRE SAMOPOCZUCIE * STYL ŻYCIA * PŁEĆ Ż. * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


115/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Brodowska, Lidia
Tytuł: Zachowania w czasie wolnym studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
Promotor: dr Stanek, Lucyna
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 77 s., 4 ryc., 24 tab., bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * SOCJOLOGIA * CZAS WOLNY * STUDENCI * AWF KRAKÓW * ZACHOWANIE SIĘ * ZAINTERESOWANIA * SPORT * REKREACJA RUCHOWA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * STYL ŻYCIA * MOTYWACJA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA


116/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Winiarz, Daniel
Tytuł: Analiza historyczno-porównawcza festynów sportowo-rekreacyjnych 'O uśmiech dziecka' organizowanych przez AWF Kraków
Promotor: dr Ochwat, Paweł
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 73 s., 3 ryc., 80 fot., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA RUCHOWA * IMPREZY REKREACYJNO-SPORTOWE * FESTYN * ZAWODY SPORTOWE * ZABAWY I GRY RUCHOWE * ORGANIZACJA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * AWF KRAKÓW


117/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Orczyk, Agnieszka
Tytuł: Wykorzystanie bazy sportowo-rekreacyjnej miasta Dąbrowa Górnicza przez młodzież gimnazjalną i ponadgimnazjalną ze szkół dąbrowskich
Promotor: dr Adamski, Paweł
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 58 s., 11 fot., 11 ryc., 1 tab., bibliogr. 66 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA RUCHOWA * SPORT * BAZA SPORTOWO-REKREACYJNA * WYKORZYSTANIE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * DĄBROWA GÓRNICZA (WOJ. ŚLĄSKIE) * ROZWÓJ * INFRASTRUKTURA * OBIEKT SPORTOWY * BADANIA ANKIETOWE


118/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Urban, Mateusz
Tytuł: Sporty i sztuki walki jako forma rekreacji ruchowej
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Ambroży, Tadeusz
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 58 s., 10 fot., 36 ryc., 26 tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA RUCHOWA * SPORTY WALKI * WALKA SPORTOWA * KICK-BOXING * JU-JITSU * AIKIDO * KARATE * STYL ŻYCIA * MOTYWACJA * ZDROWIE * BADANIA ANKIETOWE * TARNÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


119/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Trusiak, Regina
Tytuł: Jazda konna jako forma rekreacji dzieci w wieku szkolnym
Promotor: dr Żiżka-Salamon, Danuta
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 98 s., 10 fot., 23 tab., bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA RUCHOWA * JAZDA KONNA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * MOTYWACJA * ZAINTERESOWANIA * BADANIA ANKIETOWE * JAWORZNO (WOJ. ŚLĄSKIE)


120/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pajdak, Justyna
Tytuł: Rola turystyki i rekreacji w przywracaniu funkcji społecznych w grupie osób niepełnosprawnych ruchowo
Promotor: dr Alejziak, Bożena
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 116 s., 19 fot., 23 wykr., bibliogr. 56 poz.
Słowa kluczowe: NIEPEŁNOSPRAWNI FIZYCZNIE * TURYSTYKA NIEPEŁNOSPRAWNYCH * REKREACJA RUCHOWA * BARIERY * BADANIA ANKIETOWE * WYWIAD * STRÓŻA (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * ZEBRZYDOWICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


121/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jarosz, Dawid
Tytuł: Aktywność fizyczna studentek Akademii Wychowania Fizycznego i Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej 'Ignatianum' w Krakowie
Promotor: dr hab. prof. nadzw.AWF Krasicki, Szymon
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 31 s., 8 ryc., 6 tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * STUDENCI * PŁEĆ Ż. * CZAS WOLNY * ZAINTERESOWANIA * SPORT * REKREACJA RUCHOWA * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


122/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zadora, Paulina
Tytuł: Usługi rekreacyjne w hotelach 4 i 5 - gwiazdkowych na przykładzie miasta Kraków
Promotor: dr Abram, Maciej
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 117 s., 36 fot., 15 ryc., 15 tab., bibliogr. 62 poz.
Słowa kluczowe: HOTELARSTWO * HOTEL * STANDARD * USŁUGI HOTELARSKIE * REKREACJA RUCHOWA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * ANALIZA DANYCH


123/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dębska, Małgorzata
Tytuł: Wpływ dostępności bazy rekreacyjnej na aktywność fizyczną w czasie wolnym na przykładzie użytkowników Kompleksu Pogoria w Dąbrowie Górniczej
Promotor: dr Myśliwska, Katarzyna
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 98 s., 3 ryc., 4 tab., 16 wykr., bibliogr. 75 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA RUCHOWA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * CZAS WOLNY * BAZA SPORTOWO-REKREACYJNA * KOMPLEKS WYPOCZYNKOWY * DĄBROWA GÓRNICZA (WOJ. ŚLĄSKIE) * KOMPLEKS POGORIA * BADANIA ANKIETOWE


124/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Korotusz, Natalia
Tytuł: Ocena wpływu metody pilates i ćwiczeń jogi na wybrane parametry psychofizyczne kobiet w wieku 25-30 lat
Promotor: dr Walaszek, Robert
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 63 s., 28 ryc., 3 tab., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA RUCHOWA * PILATES * JOGA * CECHY PSYCHOFIZYCZNE * MŁODZIEŻ * WIEK DOJRZAŁY * PŁEĆ Ż. * BADANIA ANKIETOWE


125/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Majtyka, Marta
Tytuł: Motywy podejmowania aktywności rekreacyjnej na przykładzie nordic walking
Promotor: dr hab. prof. nadzw. Winiarski, Ryszard
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 91 s., 23 ryc., 5 tab., bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA RUCHOWA * NORDIC WALKING * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * KONDYCJA * SYLWETKA * ZDROWIE I DOBRE SAMOPOCZUCIE


126/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dutkiewicz, Szymon
Tytuł: Oferta rekreacyjna i jej wykorzystanie w wybranych hotelach Krakowa
Promotor: dr Krauz, Krystyna
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 63 s., 7 fot., 16 ryc., 23 tab., bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA RUCHOWA * HOTELARSTWO * BAZA NOCLEGOWA * USŁUGI HOTELARSKIE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA ANKIETOWE


127/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Raś, Magdalena
Tytuł: Styl życia kobiet w okresie perimenopauzy ze szczególnym uwzględnieniem aktywności fizycznej, na przykładzie nauczycielek z Krakowa oraz Krzeszowic i Konopisk
Promotor: dr Szyndera, Mirosław
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 109 s., 4 fot., 1 ryc., 34 tab., 12 wykr., bibliogr. 64 poz.
Słowa kluczowe: AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * REKREACJA RUCHOWA * STYL ŻYCIA * NAUCZYCIEL * PŁEĆ Ż. * WIEK DOJRZAŁY * MENOPAUZA * MAŁOPOLSKIE, WOJEWÓDZTWO * BADANIA ANKIETOWE * PERIMENOPAUZA


128/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Banach, Bartłomiej
Tytuł: Bariery rekreacji fizycznej na przykładzie uczniów liceum ogólnokształcącego Collegium Gostomianum w Sandomierzu
Promotor: dr Myśliwska, Katarzyna
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 93 s., 10 ryc., 4 tab., bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA RUCHOWA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * WYPOCZYNEK CZYNNY * BARIERY * OGRANICZENIE * BRAK * CZAS WOLNY * UWARUNKOWANIA EKONOMICZNE * FINANSE * WZORCE * RODZINA * UCZNIOWIE * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE


129/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Nowak-Bodzioch, Iwona
Tytuł: Czas wolny a rekreacja ruchowa dzieci szkół podstawowych w środowisku wiejskim
Promotor: dr Pelc, Zofia
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 95 s., 22 ryc., 1 tab., 2 wykr., bibliogr. 36 poz. Aneks: s. 87-95
Słowa kluczowe: REKREACJA RUCHOWA * CZAS WOLNY * STYL ŻYCIA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * WIEŚ * BIELCZA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


130/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Słowik, Krzysztof
Tytuł: Sporty zimowe w działaniach rekreacyjnych podejmowanych przez młodzież w wieku 16-19 lat pochodzącą z obszarów wiejskich na przykładzie Krościenka n/D
Promotor: dr Rosiński, Jarosław
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 71 s., 4 fot., 2 ryc., 42 wykr., bibliogr. 35 poz., Aneks: s. 57-71
Sygnatura: 33765WF
Słowa kluczowe: SPORT ZIMOWY * REKREACJA RUCHOWA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * KROŚCIENKO (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * SONDAŻ DIAGNOSTYCZNY


131/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Chałupka, Karolina
Tytuł: Sporty zimowe w aktywności fizycznej młodzieży pochodzącej z miasta i wsi na przykładzie licealistów z Krakowa i Krościenka nad Dunajcem
Promotor: dr Rosiński, Jarosław
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: [100] s., 19 fot., 22 tab., 5 wykr., bibliogr. 43 poz. Aneks: s. [81]-[100], 22 tab.
Sygnatura: 40022WF
Słowa kluczowe: SPORT ZIMOWY * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * REKREACJA RUCHOWA * ZACHOWANIE ZDROWIA * STYL ŻYCIA * CZAS WOLNY * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * MIASTO * WIEŚ


132/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mastella, Daniel
Tytuł: Piłka siatkowa jako sport wyczynowy i rekreacyjny
Promotor: dr Stanek, Lucyna
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 55 s., 9 fot., 1 rys., 2 tab., bibliogr. 55 poz. Aneks
Sygnatura: 39292WF
Słowa kluczowe: PIŁKA SIATKOWA * HISTORIA SPORTU * SPORT WYCZYNOWY * SPORT REKREACYJNY * REKREACJA RUCHOWA * ZABAWY I GRY RUCHOWE


133/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zielonka, Michał
Tytuł: Dzieje windsurfingu oraz kitesurfingu jako nowoczesnych form sportu i rekreacji ruchowej
Promotor: dr Orlewicz-Musiał, Małgorzata
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 77 s., 29 fot., bibliogr. 53 poz.
Sygnatura: 38645WF
Słowa kluczowe: SPORT * REKREACJA RUCHOWA * ŻEGLARSTWO DESKOWE * HISTORIA * WINDSURFING * KITESURFING


134/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Orzechowski, Łukasz
Tytuł: Naturalne rejony wspinaczkowe Podkarpacia
Promotor: dr Czyż, Marek
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 127 s., 21 fot., 63 rys., 5 wykr., bibliogr. 41 poz.
Sygnatura: 38616WF
Słowa kluczowe: TURYSTYKA KWALIFIKOWANA * REKREACJA RUCHOWA * WSPINACZKA SPORTOWA * WSPINACZKA SKAŁKOWA * SPRZĘT WSPINACZKOWY * TEREN TURYSTYCZNY * TEREN REKREACYJNY * PODKARPACIE * OGRÓDEK WSPINACZKOWY


135/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kopytowska, Agnieszka
Tytuł: Atrakcyjność gier zespołowych jako formy rekreacji fizycznej w opinii mieszkańców Krakowa
Promotor: prof. dr hab. Żak, Stanisław
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 48 s., 6 fot., 8 tab., 12 wykr., bibliogr. 34 poz.
Sygnatura: 40078WF
Słowa kluczowe: REKREACJA RUCHOWA * GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * POPULARNOŚĆ * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA ANKIETOWE


136/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kliś, Magdalena
Tytuł: Ocena sposobu żywienia grupy młodych kobiet podejmujących rekreacyjną aktywność fizyczną
Promotor: dr Gacek, Maria
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 78 s., 16 tab., 36 wykr., bibliogr. 72 poz. Aneks
Sygnatura: 40073WF
Słowa kluczowe: REKREACJA RUCHOWA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * ŻYWIENIE * ODŻYWIANIE * PŁEĆ Ż.


137/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kwiecień, Karolina
Tytuł: Motywacja i zadowolenie z zajęć fitness wśród kobiet z małego i dużego miasta
Promotor: dr Siekańska, Małgorzata
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 97 s., 1 ryc., 16 tab., 17 wykr., bibliogr. 42 poz.
Sygnatura: 40094WF
Słowa kluczowe: REKREACJA RUCHOWA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * MOTYWACJA * FITNESS * PŁEĆ Ż. * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * KAZIMIERZA WIELKA (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE)


138/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Stani, Tomasz
Tytuł: Rekreacja ruchowa w świetle prawa polskiego (1918-2010)
Promotor: prof. dr hab. Sondel, Janusz
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 88 s., 1 ryc., 2 tab., bibliogr. 119 poz. Aneks: s.
Sygnatura: 38187TR
Słowa kluczowe: PRAWO * REGULACJA * REKREACJA RUCHOWA * KULTURA FIZYCZNA * PRZEPISY * HISTORIA * REKREACJA * BEZPIECZEŃSTWO


139/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Stanek, Adam
Tytuł: Aktywność fizyczna studentów Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
Promotor: dr hab. prof. nadzw. Ambroży, Tadeusz
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 58 s., 3 rys., 12 tab., 12 wykr., bibliogr. 49 poz. Aneks: s. 52-58
Sygnatura: 33341TR
Słowa kluczowe: AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * REKREACJA RUCHOWA * CZAS WOLNY * STUDENCI * AWF KRAKÓW * WYDZIAŁ REKREACJI RUCHOWEJ I TURYSTYKI * BADANIA ANKIETOWE


140/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ślimak, Anna
Tytuł: Możliwości uprawiania Nordic Walking na terenie gminy Biały Dunajec - propozycja utworzenia szlaków
Promotor: dr Żiżka-Salamon, Danuta
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 77 s., 39 fot., 7 ryc., 4 tab., 4 wykr., bibliogr. 28 poz.
Sygnatura: 38194TR
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA RUCHOWA * TEREN TURYSTYCZNY * TEREN REKREACYJNY * AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA * NORDIC WALKING * TRASY TURYSTYCZNE * BIAŁY DUNAJEC (WOJ. MAŁOPOLSKIE; OKRĘG)


141/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Klimas, Anita
Tytuł: Fitness jako współczesna forma rekreacji
Promotor: dr Jarmuła-Kliś, Teresa
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 78 s., 4 tab., 26 wykr. bibliogr. 17 poz. Aneks: s. 74-78
Sygnatura: 38209TR
Słowa kluczowe: REKREACJA RUCHOWA * CZAS WOLNY * FITNESS * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKOWE * STYL ŻYCIA * NOWY TARG (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * SONDAŻ DIAGNOSTYCZNY * CZAS WOLNY * FITNESS * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKOWE * STYL ŻYCIA * NOWY TARG (WOJ. MAOPOLSKIE) * SONDAŻ DIAGNOSTYCZNY


142/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Malina, Jakub
Tytuł: Motywy uprawiania kulturystyki jako formy rekreacji ruchowej wśród mężczyzn w różnych grupach wiekowych
Promotor: dr Pelc, Zofia
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 105 s., 13 fot., 9 ryc., 7 tab., 26 wykr., bibliogr. 111 poz. Aneks: s. 100-105
Sygnatura: 39589TR
Słowa kluczowe: REKREACJA RUCHOWA * KULTURYSTYKA * MOTYWACJA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * TRENING * ODŻYWIANIE * SUPLEMENTACJA * ŚRODKI DOPINGOWE * PŁEĆ M.


143/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Siepak, Izabela
Tytuł: Stan wiedzy oraz stosunek młodzieży i rodziców do rekreacji fizycznej na przykładzie uczniów II klas Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 w Mszanie Dolnej
Promotor: dr Szyndera, Mirosław
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 132 s., 40 tab., bibliogr. 58 poz. Aneks: s. 106-132
Sygnatura: 29053TR
Słowa kluczowe: ZDROWIE I DOBRE SAMOPOCZUCIE * STYL ŻYCIA * REKREACJA RUCHOWA * TRENING FIZYCZNY * WIEDZA * MŁODZIEŻ * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * RODZICE


144/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Palac, Roman
Tytuł: Narciarstwo zjazdowe jako forma aktywnego wypoczynku na terenie Gorców
Promotor: dr Pelc, Zofia
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 84 s., 14 fot., 1 mapa, 7 ryc., 2 tab., 24 wykr., bibliogr. 73 poz. Aneks: s. 80-84
Sygnatura: 39600TR
Słowa kluczowe: SPORT ZIMOWY * NARCIARSTWO ZJAZDOWE * REKREACJA RUCHOWA * WYPOCZYNEK CZYNNY * CZAS WOLNY * INFRASTRUKTURA * GORCE


145/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Rokita, Agata
Tytuł: Uczestnictwo w sporcie i rekreacji fizycznej na przykładzie studentów kierunku Turystyka i Rekreacja AWF Kraków
Promotor: dr Myśliwska, Katarzyna
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 58 s., 7 tab., 16 wykr., bibliogr. 43 poz. Aneks: s. 54-58
Sygnatura: 39607TR
Słowa kluczowe: SPORT * REKREACJA RUCHOWA * KULTURA FIZYCZNA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * MOTYWACJA * CZAS WOLNY * STUDENCI * AWF KRAKÓW


146/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bielówka, Agata
Tytuł: Wpływ ćwiczeń rekreacyjnych na zdrowie psycho-fizyczne na przykładzie choreoterapii
Promotor: dr hab. prof. nadzw. Winiarski, Ryszard
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 70 s., 2 tab., 12 wyr., bibliogr. 20 poz. Aneks: s. 60-70
Sygnatura: 34644TR
Słowa kluczowe: REKREACJA RUCHOWA * ĆWICZENIA REKREACYJNE * LECZENIE TAŃCEM * ARTETERAPIA * ZDROWIE


147/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Górnicka, Zuzanna
Tytuł: Motywy deklarowane wśród kobiet uprawiających aqua fitness
Promotor: dr Ambroży, Dorota
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 67 s., 2 ryc., 43 tab., bibliogr. 21 poz. Aneks: s. 60-66
Sygnatura: 39396TR
Słowa kluczowe: REKREACJA RUCHOWA * CZAS WOLNY * FITNESS


148/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kumiega, Klaudia
Tytuł: Wartości rekreacyjne i terapeutyczne tańca oraz jego wpływ na życie człowieka - wybrane aspekty
Promotor: dr hab. prof. nadzw. Zowisło, Maria
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 124 s., 25 ryc., 2 tab., bibliogr. 142 poz. Aneks
Sygnatura: 39449TR
Słowa kluczowe: REKREACJA RUCHOWA * TANIEC * HISTORIA * ARTETERAPIA


149/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Grzesiak, Sylwia
Tytuł: Zajęcia fitnesowo-taneczne jako 'terapia' dla duszy i ciała
Promotor: dr Pelc, Zofia
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 70 s., 6 ryc., 1 tab., 22 wykr., bibliogr. 35 poz. Aneks: s. 64-70
Sygnatura: 39569TR
Słowa kluczowe: REKREACJA RUCHOWA * ODNOWA BIOLOGICZNA * TANIEC * MUZYKA * FITNESS * BADANIA ANKIETOWE


150/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Barwacz, Agnieszka
Tytuł: Bariery rekreacji fizycznej na przykładzie młodzieży szkoły średniej w Tarnowie
Promotor: dr Myśliwska, Katarzyna
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 63 s., 10 ryc., 5 tab., bibliogr. 26 poz. Aneks: s. 60-63
Sygnatura: 39549TR
Słowa kluczowe: SPORT * REKREACJA * REKREACJA RUCHOWA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * ZAINTERESOWANIA * CZAS WOLNY * MŁODZIEŻ * SZKOŁA ŚREDNIA * TARNÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA


151/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Krasińska, Katarzyna
Tytuł: Sporty zimowe w aktywności fizycznej dzieci w wieku 11-13 lat na przykładzie uczniów szkoły podstawowej nr 6 im. Józefa Rajskiego w Nowym Targu
Promotor: dr Rosiński, Jarosław
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 59 s., 10 fot., 7 tab., 8 wykr., bibliogr. 45 poz. Aneks: s. 55-59
Sygnatura: 39439TR
Słowa kluczowe: SPORT ZIMOWY * CZAS WOLNY * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * REKREACJA RUCHOWA * DZIECI * SZKOŁA PODSTAWOWA * NOWY TARG (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


152/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Boczula, Magdalena
Tytuł: Udział w zajęciach fitness jako sposób walki z nadwagą i otyłością
Promotor: dr Żiżka-Salamon, Danuta
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 109 s., 2 rys., 31 tab., 28 wykr., bibliogr. 43 poz. Aneks: s. 105-109
Sygnatura: 39553TR
Słowa kluczowe: REKREACJA RUCHOWA * FITNESS * RUCH * NADWAGA * OTYŁOŚĆ * LECZENIE * ZAPOBIEGANIE


153/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wolak, Agnieszka
Tytuł: Miejsce aktywności fizycznej w strukturze form spędzania czasu wolnego
Promotor: dr Żiżka-Salamon, Danuta
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 161 s., 13 fot., 2 tab., 32 wykr., bibliogr. 29 poz. Aneks: s. 146-161
Sygnatura: 39632TR
Słowa kluczowe: CZAS WOLNY * REKREACJA RUCHOWA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * ROZWÓJ FIZYCZNY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


154/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kaproń, Elżbieta
Tytuł: Uczestnictwo w zajęciach aqua fitness a jakość życia kobiet i mężczyzn w różnym wieku
Promotor: dr Tyka, Anna
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 99 s., 12 fot., 4 tab., 50 wykr., bibliogr. 40 poz. Aneks
Sygnatura: 39417TR
Słowa kluczowe: REKREACJA RUCHOWA * ĆWICZENIA W WODZIE * ŚRODOWISKO WODNE * JAKOŚĆ ZYCIA * ZDROWIE I DOBRE SAMOPOCZUCIE * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * BADANIA ANKIETOWE * ANALIZA


155/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Saracyn, Katarzyna
Tytuł: Efekty uprawiania wybranych form aktywności fizycznej w opinii osób podejmujących rekreację ruchową
Promotor: dr Żiżka-Salamon
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 90 s., 38 tab., bibliogr. 32 poz. Aneks
Sygnatura: 39556TR
Słowa kluczowe: REKREACJA RUCHOWA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * WPŁYW * WYCHOWANIE ZDROWOTNE * EFEKTYWNOŚC RUCHU * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


156/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Walas, Paulina
Tytuł: Aktywność rekreacyjna w czasie wolnym studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie (kierunku Turystyka i Rekreacja oraz Fizjoterapia - studia niestacjonarne)
Promotor: dr Kulesza, Wanda
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 92 s., 24 tab., 24 wykr., bibliogr. 35 poz. Aneks
Sygnatura: 41320TR
Słowa kluczowe: REKREACJA RUCHOWA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * CZAS WOLNY * STUDENCI * AWF KRAKÓW


157/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zielińska, Karolina
Tytuł: Motywacja dzieci i młodzieży do uprawiania narciarstwa zjazdowego
Promotor: dr hab. prof. nadzw. Winiarski, Ryszard
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 57 s., 34 ryc., bibliogr. 31 poz. Aneks
Sygnatura: 39925TR
Słowa kluczowe: NARCIARSTWO ZJAZDOWE * REKREACJA RUCHOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * MOTYWACJA


158/158

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Barnaś, Paulina
Tytuł: Taniec towarzyski jako nowoczesna forma rekreacji
Promotor: dr Owsianowska, Sabina
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 107 s., 17 fot., 9 tab., 36 wykr., bibliogr. 41 poz.
Sygnatura: 40992TR
Słowa kluczowe: TANIEC TOWARZYSKI * MOTYWACJA * REKREACJA RUCHOWA * ZDROWIE * HISTORIA

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka