Wynik wyszukiwania

Zapytanie: PRZEMYŚL (WOJ. PODKARPACKIE)
Liczba odnalezionych rekordów: 42Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/42

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Majewski K.
Tytuł: Możliwości wykorzystania twierdzy w Przemyślu dla celów turystycznych.
Promotor: dr Kowalski, Roman
Rok wydania: 1990
Opis fizyczny: 76 s. 1 mapa, 21 rys. bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * OBIEKT TURYSTYCZNY * ARCHITEKTURA OBRONNA * PRZEMYŚL (WOJ. PODKARPACKIE)


2/42

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Chruszczyk R.
Tytuł: Urządzenia rekreacyjne Przemyśla, stan obecny i perspektywy rozwoju.
Promotor: dr Łabaj M.
Rok wydania: 1987
Opis fizyczny: 51 s. 8 tab. 1 mapa bibliogr.18 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * OBIEKT SPORTOWY * OBIEKT REKREACYJNY * MIASTO * PRZEMYŚL (WOJ. PODKARPACKIE)


3/42

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Chruścicki B.
Tytuł: Organizacja i działalność klubu sportowego 'Polonia' Przemyśl w latach 1970-79.
Promotor: dr Banach B.
Rok wydania: 1980
Opis fizyczny: 56 s. bibliogr.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * SPORT * KLUB SPORTOWY * MIEJSKI KLUB SPORTOWY 'POLONIA' (PRZEMYŚL) * ORGANIZACJA * TRENER * ZAWODNICY * WYNIKI SPORTOWE * IMPREZY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA * WSPÓŁPRACA * PRZEMYŚL (WOJ. PODKARPACKIE)


4/42

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Cicińska J.
Tytuł: Historia akrobatyki sportowej w Towarzystwie Gimnastycznym 'Sokół' w Przemyślu w latach 1885-1939.
Promotor: mgr Wardęga J.
Rok wydania: 1978
Opis fizyczny: 80 s. 20 fot. 2 tab. 1 wykr.
Słowa kluczowe: SPORT * HISTORIA * TOWARZYSTWA SPORTOWE * SOKÓŁ * AKROBATYKA SPORTOWA * KLUB SPORTOWY 'SOKÓŁ' * MIASTO * PRZEMYŚL (WOJ. PODKARPACKIE) * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA) * TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE 'SOKÓŁ' (PRZEMYŚL)


5/42

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szargot B.
Tytuł: Walory krajoznawcze Przemyśla.
Promotor: prof.dr hab. Żmuda S.
Rok wydania: 1992
Opis fizyczny: 85 s. 5 rys. 17 fot. bibliogr.49 poz.
Słowa kluczowe: KRAJOZNAWSTWO * REKREACJA * TURYSTYKA * EKOLOGIA * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * WYPOCZYNEK * MIASTO * PRZEMYŚL (WOJ. PODKARPACKIE)


6/42

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Frankiewicz J.
Tytuł: Rozwój gry w piłkę nożną na terenie miasta Przemyśla w okresie międzywojennym (1918-1939).
Promotor: doc.dr Toporowicz, Kazimierz
Rok wydania: 1980
Opis fizyczny: 84 s. 19 tab. 2 wykr. bibliogr.11 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA) * PIŁKA NOŻNA * KULTURA FIZYCZNA * KLUB SPORTOWY * OBIEKT SPORTOWY * DZIAŁALNOŚĆ * WYNIKI SPORTOWE * ZAWODNICY * PRZEMYŚL (WOJ. PODKARPACKIE)


7/42

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Get E.
Tytuł: Wydolność tlenowa oraz cechy szybkościowo-wytrzymałościowe żeńskiej młodzieży Technikum Gastronomicznego w Przemyślu.
Promotor: doc. dr Klimek A.
Rok wydania: 1977
Opis fizyczny: 34 s. 12 tab. 13 wykr. bibliogr.
Słowa kluczowe: FIZJOLOGIA * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA AEROBOWA * ZUŻYCIE TLENU * TESTY * CECHY MOTORYCZNE * KORELACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * PRZEMYŚL (WOJ. PODKARPACKIE) * TECHNIKUM GASTRONOMICZNE (PRZEMYŚL)


8/42

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Get M.
Tytuł: Sprawność układu sercowo-naczyniowego oraz wydolność tlenowa uczennic Technikum Gastronomicznego w Przemyślu.
Promotor: doc. dr Klimek A.
Rok wydania: 1978
Opis fizyczny: 37 s. 11 tab. 12 wykr. bibliogr.
Słowa kluczowe: FIZJOLOGIA * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA AEROBOWA * CECHY MORFOLOGICZNE * ZUŻYCIE TLENU * PRÓBA CZYNNOŚCIOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * SZKOŁA ŚREDNIA * PRZEMYŚL (WOJ. PODKARPACKIE) * TECHNIKUM GASTRONOMICZNE (PRZEMYŚL)


9/42

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wawrzaszek M.
Tytuł: Rozwój Harcerskiego Klubu Sportowego 'Czuwaj' w Przemyślu w latach 1918-1939.
Promotor: prof.doc.dr Toporowicz, Kazimierz
Rok wydania: 1992
Opis fizyczny: 60 s. 9 fot. 1 tab. bibliogr.11 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * KULTURA FIZYCZNA * KLUB SPORTOWY * HARCERSTWO * ROZWÓJ * DZIAŁALNOŚĆ * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA) * PRZEMYŚL (WOJ. PODKARPACKIE) * HARCERSKI KLUB SPORTOWY 'CZUWAJ' (PRZEMYŚL)


10/42

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Włoch J.
Tytuł: Organizacja, działalność i osiągnięcia sportowe Miejskiego Klubu Sportowego 'Polonia' Przemyśl w latach 1986-1991.
Promotor: dr Banach B.
Rok wydania: 1992
Opis fizyczny: 54 s. 2 tab. bibliogr.7 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * SPORT * KLUB SPORTOWY * MIEJSKI KLUB SPORTOWY 'POLONIA' (PRZEMYŚL) * DZIAŁALNOŚĆ * ANALIZA * PRZEMYŚL (WOJ. PODKARPACKIE)


11/42

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Żłobiński A.
Tytuł: Dzieje Klubu Sportowego 'Polna' w Przemyślu w latach 1935-1981.
Promotor: prof.zw.dr hab. Toporowicz, Kazimierz
Rok wydania: 1992
Opis fizyczny: 78 s. 16 fot. 5 tab.bibliogr.12 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * KLUB SPORTOWY 'POLNA' * DZIAŁALNOŚĆ * PRZEMYŚL (WOJ. PODKARPACKIE)


12/42

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Trojnar P.
Tytuł: Próba analizy gry zespołu MKS POLONIA Przemyśl w sezonie 1992/1993 na podstawie arkuszy obserwacji.
Promotor: dr hab. Żak S.
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 34 s. 4 tab. bibliogr.7 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA KOSZYKOWA * KLUB SPORTOWY * MIEJSKI KLUB SPORTOWY 'POLONIA' (PRZEMYŚL) * GRA * ANALIZA * BADANIA ANKIETOWE * MIASTO * PRZEMYŚL (WOJ. PODKARPACKIE)


13/42

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kawiak A.
Tytuł: Organizacja i działalność Klubu Sportowego Polonia Przemyśl w latach 1980-1985.
Promotor: dr Banach B.
Rok wydania: 1988
Opis fizyczny: 57 s. 4 tab. 1 wykr. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * 1944-1989 (POLSKA LUDOWA) * KLUB SPORTOWY * MIEJSKI KLUB SPORTOWY 'POLONIA' (PRZEMYŚL) * DZIAŁALNOŚĆ * ROZWÓJ * ORGANIZACJA * PRZEMYŚL (WOJ. PODKARPACKIE)


14/42

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ner J.
Tytuł: Zarys dziejów Towarzystwa Gimnastycznego 'Sokół' w Przemyślu w latach 1885-1939.
Promotor: prof.zw.dr hab. Toporowicz, Kazimierz
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 78 s. 11 fot. 7 tab. bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: SPORT * KULTURA FIZYCZNA * HISTORIA * OKRES POROZBIOROWY * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA) * TOWARZYSTWA SPORTOWE * SOKÓŁ * DZIAŁALNOŚĆ * ORGANIZACJA * PROGRAM * MIASTO * PRZEMYŚL (WOJ. PODKARPACKIE) * TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE 'SOKÓŁ' (PRZEMYŚL)


15/42

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Parys M.
Tytuł: Analiza marketingowa SWOT PBP 'Orbis' SA Oddział w Przemyślu.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Feczko J.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 88 s. 2 rys. 16 tab. 5 wykr. bibliogr. 30 poz. 1 zał.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * MARKETING * RYNEK TURYSTYCZNY * WALORY TURYSTYCZNE * BIURO PODRÓŻY * DZIAŁALNOŚĆ * ANALIZA * ORBIS * PRZEMYŚL (WOJ. PODKARPACKIE)


16/42

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Milan M.
Tytuł: Baza sportowa szkół ponadpostawowych miasta Przemyśla oraz stopień jej wykorzystania w latach 1992-1995.
Promotor: dr Banach B.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 72 s. 11 tab. bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF * SPORT SZKOLNY * SZKOŁA ŚREDNIA * OBIEKT SPORTOWY * WYPOSAŻENIE * WYKORZYSTANIE * PRZEMYŚL (WOJ. PODKARPACKIE)


17/42

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Krucarz J.
Tytuł: Rozwój Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Przemyślu w latach 1976-86 na tle dziejów piłkarstwa przemyskiego.
Promotor: doc. dr hab. Toporowicz, Kazimierz
Rok wydania: 1989
Opis fizyczny: 75 s. 1 rys. 18 tabl. bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * PIŁKA NOŻNA * ZWIĄZEK SPORTOWY * OZPN * DZIAŁALNOŚĆ * PRZEMYŚL (WOJ. PODKARPACKIE) * OKRĘGOWY ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ (PRZEMYŚL)


18/42

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Liweń I.
Tytuł: Współczesne kościoły Przemyśla i trasy ich zwiedzania.
Promotor: dr Wroński J.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 95 s. 25 fot. 7 ryc. bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * ARCHITEKTURA * SZTUKA * OBIEKT TURYSTYCZNY * KOŚCIÓŁ * PRZEMYŚL (WOJ. PODKARPACKIE)


19/42

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Lisowska A.
Tytuł: Zainteresowanie folklorem ludności miasta Przemyśla i okolic w świetle badań ankietowych.
Promotor: dr Kozłowska J.
Rok wydania: 1982
Opis fizyczny: 72 s. 1 mapa, 33 tab. 63 wykr. bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe: ETNOGRAFIA * FOLKLOR * ZAINTERESOWANIA * SPOŁECZEŃSTWO * REGION * PRZEMYŚL (WOJ. PODKARPACKIE) * PRZEMYŚL (WOJ. PODKARPACKIE ; OKRĘG)


20/42

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mauthe J.
Tytuł: Rozwój morfologiczny i ruchowy chłopców w wieku 15-18 lat z Przemyśla z uwzględnieniem pochodzenia społecznego.
Promotor: dr Panek S.
Rok wydania: 1968
Opis fizyczny: 37 s. 19 tab. 14 wykr. bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * MOTORYCZNOŚĆ * CECHY MORFOLOGICZNE * ROZWÓJ * ROZWÓJ MOTORYCZNY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * POCHODZENIE SPOŁECZNE * KORELACJA * PRZEMYŚL (WOJ. PODKARPACKIE)


21/42

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Lubecka E.
Tytuł: Zróżnicowanie somatotypologiczne dziewcząt w wieku 15-19 lat w nawiązaniu do statusu społeczno-ekonomicznego rodziny.
Promotor: prof. dr hab. Gołąb S.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 45 s. 2 ryc. 13 tab. bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * SOCJOLOGIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * TYP BUDOWY CIAŁA * CECHY SOMATYCZNE * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * STATUS SPOŁECZNY * WARUNKI BYTOWE * RODZINA * KORELACJA * BOCHNIA (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * PRZEMYŚL (WOJ. PODKARPACKIE)


22/42

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Waciak A.
Tytuł: Przemyśl i okolice jako niedoceniona atrakcja turystyczna.
Promotor: dr Mroczka A.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 76 s. 5 map, 13 ryc. bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * ANALIZA * REGION * PRZEMYŚL (WOJ. PODKARPACKIE) * KALWARIA PACŁAWSKA (WOJ. PODKARPACKIE) * KRASICZYN (WOJ. PODKARPACKIE)


23/42

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Krajewska M.
Tytuł: Typ budowy ciała a sprawność fizyczna dziewcząt z Przemyśla.
Promotor: dr Cadel K.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 42 s. 22 ryc. 10 tab. bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * TYP BUDOWY CIAŁA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * KORELACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * PRZEMYŚL (WOJ. PODKARPACKIE)


24/42

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Michalski T.
Tytuł: Poziom rozwoju morfologicznego, sprawności i wydolności fizycznej dziewcząt w wieku 10-14 lat Szkoły Podstawowej nr 14 w Przemyślu.
Promotor: dr Śrutowski A.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 69 s. 15 ryc. 23 tab. bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * CECHY MORFOLOGICZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * OCENA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * PRZEMYŚL (WOJ. PODKARPACKIE)


25/42

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Osiadacz M.
Tytuł: Próba analizy gry zespołu koszykówki mężczyzn MKS 'Polonia' Przemyśl w sezonie 1986/87 na tle wyników sprawności fizycznej.
Promotor: dr Żak S.
Rok wydania: 1988
Opis fizyczny: 39 s. 3 ryc. 12 tab. bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * PIŁKA KOSZYKOWA * SPORTOWCY * PŁEĆ M. * kLUB SPORTOWY * MIEJSKI KLUB SPORTOWY 'POLONIA' (PRZEMYŚL) * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * GRA * OCENA * PRZEMYŚL (WOJ. PODKARPACKIE)


26/42

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mucha, Anna
Tytuł: Walory terapeutyczne ruchu tanecznego oraz wpływ na rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży niesłyszacych jako forma uspołecznienia i integracji ze środowiskiem.
Promotor: dr Pelc Z.
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 67 s. 16 wykr. bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * PEDAGOGIKA SPECJALNA * WYCHOWANIE * ROZWÓJ PSYCHICZNY * ROZWÓJ FIZYCZNY * ROZWÓJ * OSOBOWOŚĆ * INTEGRACJA * INTEGRACJA ŚRODOWISKOWA * TANIEC * TERAPIA TAŃCEM * TERAPIA ZAJĘCIOWA * DZIECI * MŁODZIEŻ * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M. * NIEPEŁNOSPRAWNI * SŁUCH * GŁUSI * PRZEMYŚL (WOJ. PODKARPACKIE) * BADANIA * WYWIAD * CHOREOTERAPIA * SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY (PRZEMYŚL)


27/42

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kubat, Beata
Tytuł: Zróżnicowanie składu ciała dziewcząt w wieku 15-18 lat w nawiązaniu do ich aktywności ruchowej.
Promotor: prof. dr hab. Gołąb, Stanisław
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 38 s. 2 ryc. 19 tab. bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe: ANATOMIA * MORFOLOGIA * BUDOWA CIAŁA * ROZWÓJ MORFOLOGICZNY * ROZWÓJ BIOLOGICZNY * ROZWÓJ SOMATYCZNY * MASA CIAŁA * TKANKA TŁUSZCZOWA * WIEK ROZWOJOWY * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * MIASTO * BOCHNIA (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * PRZEMYŚL (WOJ. PODKARPACKIE) * BADANIA MORFOLOGICZNE * BADANIA PORÓWNAWCZE


28/42

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Tulej, Konrad
Tytuł: Młodzieżowi widzowie telewizyjnych programów sportowych.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Pawlak, Anna
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 60 s. 17 tab. 28 wykr. bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe: ZAINTERESOWANIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M. * UCZNIOWIE * LICEUM * PROGRAM TELEWIZYJNY * SPORT * BADANIA ANKIETOWE * BADANIA PORÓWNAWCZE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * PRZEMYŚL (WOJ. PODKARPACKIE)


29/42

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Majewska, Renata
Tytuł: Podstawowe zasady higieny osobistej, snu, odżywiania oraz nauki - ich przestrzeganie przez uczennice, uczniów przemyskiego gimnazjum.
Promotor: dr Żuława, Grażyna
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 60 s. 40 tab. bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: HIGIENA * ODŻYWIANIE * SEN * NAUKA * GIMNAZJUM * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PRZEMYŚL (WOJ. PODKARPACKIE) * BADANIA ANKIETOWE


30/42

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mielczarek, Maria
Tytuł: Turystyka przygraniczna w strefie Przemyśla.
Promotor: dr Sacha, Stefan
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 76 s. 7 fot. 30 tab. bibliogr. 45 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA PRZYGRANICZNA * TURYSTYKA TRANZYTOWA * PRZEJŚCIE GRANICZNE * GRANICE * RUCH TURYSTYCZNY * WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA * POLITYKA TURYSTYCZNA * GOSPODARKA TURYSTYCZNA * PRZEMYŚL (WOJ. PODKARPACKIE)


31/42

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Grabiec, Agnieszka
Tytuł: Zagospodarowanie turystyczne Fortów Twierdzy Przemyśl.
Promotor: dr Adamski, Paweł
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 65 s., 8 fot., 3 mapy, 5 tab.Bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: ARCHITEKTURA OBRONNA * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * ZABYTEK ARCHITEKTURY * WALORY TURYSTYCZNE * ANALIZA DANYCH * PRZEMYŚL (WOJ. PODKARPACKIE)


32/42

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pilecka, Arletta
Tytuł: Twierdza Przemyśl jako istotny element rozwoju turystyki i rekreacji miasta Przemyśl.
Promotor: prof. dr hab. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 81 s., 7 fot., 2 mapy, 8 ryc., 2 tab.Bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: ARCHITEKTURA OBRONNA * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * ZABYTEK ARCHITEKTURY * OBIEKT TURYSTYCZNY * PRZEMYŚL (WOJ. PODKARPACKIE) * WYWIAD


33/42

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Banasiewicz, Barbara
Tytuł: Ocena dokładności prognozowania dorosłej wysokości ciała dziewcząt metodą Welona i Żarowa.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Żarów, Ryszard
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 44 s., 29 tab., 2 ryc.Bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * BUDOWA CIAŁA * PŁEĆ Ż. * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * WYSOKOŚĆ CIAŁA * MASA CIAŁA * POMIAR * PRZEMYŚL (WOJ. PODKARPACKIE) * METODA WELONA * METODA ŻAROWA


34/42

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Buś, Małgorzata
Tytuł: Ocena postępów rehabilitacyjnych u pacjentów po udarze mózgu mierzonych według skal: Brunnstrom, Rankina i Barthel na podstawie analizy wpływu podjętego rodzaju terapii, na powrót funkcji motorycznych
Promotor: dr Błyszczuk, Jerzy
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 84 s., 25 tab., 39 wykr., 13 ryc.Bibliogr. 39 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * NEUROLOGIA * MÓZG * UDAR MÓZGU * REHABILITACJA * KOŃCZYNA GÓRNA * KOŃCZYNA DOLNA * USPRAWNIANIE RUCHOWE * ĆWICZENIA LECZNICZE * PŁEĆ M. * PRZEMYŚL (WOJ. PODKARPACKIE)


35/42

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dryś, Małgorzata
Tytuł: RUCH-ŚWIATŁO-ŻYCIE jako społeczny organizator turystyki w archidiecezji przemyskiej
Promotor: dr Kaganek, Krzysztof
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 102 s., 8 wykr., 6 ryc., 2 tab.Bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA RELIGIJNA * PRZEMYŚL (WOJ. PODKARPACKIE) * ORGANIZACJE * ANALIZA DANYCH * WYWIAD * RUCH ŚWIATŁO-ŻYCIE


36/42

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Chudzio, Karolina
Tytuł: Wybrane aspekty stylu życia osób należących do Stowarzyszenia Metalowych Serc w Przemyślu, przed i po przebytym zabiegu kardiochirurgicznym
Promotor: dr Żuława, Grażyna
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 91 s.Bibliogr. 41 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * KARDIOLOGIA * LECZENIE CHIRURGICZNE * STYL ŻYCIA * ZACHOWANIA ZDROWOTNE * ODŻYWIANIE * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * PRZEMYŚL (WOJ. PODKARPACKIE) * STOWARZYSZENIE METALOWYCH SERC (PRZEMYŚL)


37/42

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kindlik, Paweł
Tytuł: Poziom sprawności fizycznej a skuteczność indywidualnej gry na przykładzie badań młodych koszykarzy MKS Polonia Przemyśl
Promotor: prof. dr hab. Żak, Stanisław
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 38 s., 12 ryc., 5 tab.Bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA KOSZYKOWA * ZAWODNICY * GRA SPORTOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * SKUTECZNOŚĆ * POZIOM FORMY SPORTOWEJ * TESTY * POMIAR * PRZEMYŚL (WOJ. PODKARPACKIE) * MKS POLONIA (PRZEMYŚL)


38/42

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Prokop, Natalia
Tytuł: Promocja Przemyśla jako miasta atrakcyjnego turystycznie - w opinii mieszkańców i turystów
Promotor: dr Owsianowska, Sabina
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 125 s., 14 fot., 28 ryc., 11 tab., bibliogr. 69 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA KRAJOWA * PRZEMYŚL (WOJ. PODKARPACKIE) * ROZWÓJ TURYSTYKI * STRATEGIA ROZWOJU * PROMOCJA TURYSTYKI * OPINIA


39/42

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Skiba, Szczepan
Tytuł: Ocena koordynacyjnych zdolności motorycznych chłopców klas V i VI szkoły podstawowej
Promotor: prof. dr hab. Sterkowicz, Stanisław
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 32 s., 7 ryc., 3 tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: SPORTY WALKI * KARATE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * KOORDYNACJA RUCHOWA * TESTY * POMIAR * PRZEMYŚL (WOJ. PODKARPACKIE)


40/42

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kołodziej, Dominika
Tytuł: Próba oceny rozwoju motorycznego dziewcząt szesnastoletnich z II Liceum Ogólnokształcącego w Przemyślu
Promotor: dr Dudek, Dorota
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 87 s., 10 ryc., 26 tab., bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * ROZWÓJ MOTORYCZNY * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * POMIAR ANTROPOMETRYCZNY * TESTY * ANALIZA DANYCH * PRZEMYŚL (WOJ. PODKARPACKIE)


41/42

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Drymajło, Michał
Tytuł: Możliwości uprawiania turystyki i rekreacji mieszkańców Przemyśla
Promotor: dr Krauz, Krystyna
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 81 s., 6 fot., 6 ryc., 5 tab., 18 wykr. bibliogr. 42 poz.
Sygnatura: 39372TR
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * PRZEMYŚL (WOJ. PODKARPACKIE) * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * WALORY PRZYRODNICZE * WALORY TURYSTYCZNE * WALORY REKREACYJNE * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * BADANIA ANKIETOWE


42/42

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sumiec, Bartosz
Tytuł: Turystyka kwalifikowana i aktywna na terenie miasta Przemyśl i na Pogórzu Przemyskim
Promotor: dr Roszkowska, Ewa
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 68 s., 10 fot., 10 ryc., bibliogr. 58 poz.
Sygnatura: 39515TR
Słowa kluczowe: TURYSTYKA KWALIFIKOWANA * TURYSTYKA AKTYWNA * SZLAKI TURYSTYCZNE * PRZEMYSKIE, POGÓRZE * PRZEMYŚL (WOJ. PODKARPACKIE)

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka