Wynik wyszukiwania

Zapytanie: PREDYSPOZYCJE KOORDYNACYJNE
Liczba odnalezionych rekordów: 50Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/50

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Surowiecki B.
Tytuł: Wpływ doboru oraz treningu podstawowego w piłce siatkowej na poziom oraz dynamikę rozwoju wybranych predyspozycji koordynacyjnych u uczniów z klas sportowych z Krakowa.
Promotor: dr Szczepanik M.
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 45 s. 12 rys. 12 wykr. bibliogr.28 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA SIATKOWA * TRENING * PREDYSPOZYCJE KOORDYNACYJNE * KLASY SPORTOWE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * MIASTO * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


2/50

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Buliński M.
Tytuł: Próba oceny efektywności selekcji dzieci do klasy sportowej o profilu 'pływanie'.
Promotor: dr Fiedor M.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 79 s. 110 rys. 6 tab. bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: WYCHOWANIE FIZYCZNE * DZIECI * SZKOŁA PODSTAWOWA * PŁYWANIE * KLASY SPORTOWE * NABÓR I SELEKCJA * TESTY * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * PREDYSPOZYCJE KOORDYNACYJNE * PREDYSPOZYCJE FIZYCZNE


3/50

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Waś P.
Tytuł: Wpływ kryterium morfologicznego na wyniki wybranych prób określających zdolności koordynacyjne u chłopców z Krakowa w wieku 10, 14 i 18 lat.
Promotor: dr Wątroba J.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 45 s. 6 tab. 12 wykr. bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * ONTOGENEZA * MOTORYCZNOŚĆ * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * CECHY SOMATYCZNE * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * KOORDYNACJA RUCHOWA * PREDYSPOZYCJE KOORDYNACYJNE * CECHY MORFOLOGICZNE * KORELACJA * TESTY


4/50

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Podres T.
Tytuł: Charakterystyka predyspozycji strukturalnych, koordynacyjnych, energetycznych oraz zdolności motorycznych dzieci z podkrakowskiej wsi Wyciąże między 7-14 rokiem życia na tle rozwoju rówieśników z wielkomiejskiej populacji krakowskiej.
Promotor: prof.dr hab. Mleczko E.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 89 s. 23 tab. 36 wykr. bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: BIOLOGIA * FIZJOLOGIA * DZIECI * MŁODZIEŻ * SZKOŁA PODSTAWOWA * PREDYSPOZYCJE FIZYCZNE * PREDYSPOZYCJE KOORDYNACYJNE * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * ENERGETYKA WYSIŁKU * OCENA * ŚRODOWISKO * WIEŚ * KORELACJA


5/50

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Chamuczyńska A.
Tytuł: Rozwój wybranych predyspozycji koordynacyjnych, wydolności fizycznej oraz sprawności motorycznej dzieci niepołomickich na tle rówieśników z populacji krakowskiej.
Promotor: dr Komorowski L.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 60 s. 7 tab. 27 rys. 53 wykr. bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * FIZJOLOGIA * KOORDYNACJA RUCHOWA * PREDYSPOZYCJE KOORDYNACYJNE * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * ROZWÓJ * ŚRODOWISKO * KORELACJA


6/50

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Piechowicz R.
Tytuł: Poziom cech somatycznych, predyspozycji koordynacyjnych i motywacji osiągnięć u lekkoatletek Kadry 'C' Makroregionu Małopolska.
Promotor: dr Topisz-Starzewska J.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 57 s. 2 rys. 23 tab. 21 wykr. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * MOTYWACJA * PREDYSPOZYCJE KOORDYNACYJNE * CECHY SOMATYCZNE * LEKKOATLETYKA * MŁODZIEŻ * PŁEĆ Ż.


7/50

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Budka A.
Tytuł: Temperament i zdolności koordynacyjne u zawodniczek Kadry 'C' - Okręg Małopolska.
Promotor: dr Topisz-Starzewska J.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 67 s. 11 rys. 26 tab. bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * TEMPERAMENT * PREDYSPOZYCJE KOORDYNACYJNE * CECHY SOMATYCZNE * LEKKOATLETYKA * MŁODZIEŻ * PŁEĆ Ż.


8/50

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kulas A.
Tytuł: Agresja i zdolności koordynacyje u zawodniczek Kadry 'C' - Okręg Małopolska.
Promotor: dr Topisz-Starzewska J.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 52 s. 14 rys. 15 tab. bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * AGRESYWNOŚĆ * PREDYSPOZYCJE KOORDYNACYJNE * CECHY SOMATYCZNE * LEKKOATLETYKA * MŁODZIEŻ * PŁEĆ Ż.


9/50

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Portas S.
Tytuł: Analiza porównawcza sprawności motorycznej wśród dzieci z MPD i rówieśnikami
Promotor: dr Całka-Lizis T.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 39 s. 1 schem. 12 tab. 12 wykr. bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * NEUROLOGIA * REHABILITACJA * MŁODZIEŻ * PORAŻENIE MÓZGOWE * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * PREDYSPOZYCJE KOORDYNACYJNE


10/50

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Głowacki G.
Tytuł: Ocena poziomu rozwoju cech morfologicznych i zdolności motorycznych młodzieży szkolnej ośrodka miejskiego i wiejskiego na przykładzie uczniów klas V-VIII Szkoły Podstawowej nr 45 w Sosnowcu oraz Szkoły Podstawowej w Bolesławiu.
Promotor: DR Koźmin A.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 66 s. 24 tab. 17 wykr. bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * CECHY SOMATYCZNE * CECHY FUNKCJONALNE * ROZWÓJ MOTORYCZNY * PREDYSPOZYCJE KOORDYNACYJNE * KORELACJA * DZIECI * MŁODZIEŻ * SZKOŁA PODSTAWOWA * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * SOSNOWIEC * BOLESŁAW


11/50

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pierzchała K.
Tytuł: Poziom rozwoju somatycznego i motorycznego dzieci ze wsi Kadcza i Brzyna w wieku 9-15 lat, na tle rówieśników z populacji wielkomiejskiej.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Mleczko E.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 55 s. 19 rys. bibliogr. 25 poz. Aneks: 15 tab.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * CECHY SOMATYCZNE * CECHY FUNKCJONALNE * ROZWÓJ MOTORYCZNY * PREDYSPOZYCJE KOORDYNACYJNE * KORELACJA * DZIECI * MŁODZIEŻ * SZKOŁA PODSTAWOWA * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * WIEŚ * KADCZA * BRZYNA


12/50

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Linowski C.
Tytuł: Rozwój wybranych predyspozycji koordynacyjnych dzieci i młodzieży z Krakowa, w przedziale wieku 7-19 lat.
Promotor: prof. dr hab. Szopa J.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 35 s. 9 ryc. 7 tab. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * MOTORYCZNOŚĆ * PREDYSPOZYCJE KOORDYNACYJNE * ROZWÓJ * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY)


13/50

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Lignar K.
Tytuł: Poziom oraz współzależność z wynikiem sportowym predyspozycji szybkościowych oraz koordynacyjnych u lekkoatletek Kadry C Makroregionu Małopolska.
Promotor: dr Rusin K.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 44 s. 5 ryc. 18 tab. bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * ANTROPOMOTORYKA * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * PREDYSPOZYCJE KOORDYNACYJNE * SZYBKOŚĆ * PREDYSPOZYCJA * WYNIKI SPORTOWE * SPORTOWCY * MŁODZIEŻ * PŁEĆ Ż. * LEKKOATLETYKA


14/50

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Adamiec A.
Tytuł: Poziom rozwoju zdolności koordynacyjnych osobników płci męskiej i żeńskiej w populacji kieleckiej między 15-60 rokiem życia z uwzględnieniem stratyfikacji społeczno-ekonomicznej.
Promotor: dr Komorowski L.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 55 s. 40 ryc. 17 ryc. bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * SOCJOLOGIA * MŁODZIEŻ * WIEK DOJRZAŁY * CECHY SOMATYCZNE * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * PREDYSPOZYCJE KOORDYNACYJNE * ROZWÓJ * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * STATUS SPOŁECZNY * KORELACJA * KIELCE (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE)


15/50

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Lutyńska U.
Tytuł: Poziom rozwoju zdolności koordynacyjnych u dzieci w wieku 7-14 lat z wybranych szkół kieleckich z uwzględnieniem stratyfikacji społeczno-ekonomicznej.
Promotor: dr Komorowski L.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 56 s. 40 ryc. 14 tab. bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * ANTROPOMOTORYKA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * PREDYSPOZYCJE KOORDYNACYJNE * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * STATUS SPOŁECZNY * KORELACJA * KIELCE (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE)


16/50

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Hajduga R.
Tytuł: Poziom predyspozycji koordynacyjnych i cech temperamentu u lekkoatletek Kadry 'C' - Regiom Małopolska.
Promotor: dr Topisz-Starzewska J.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 71 s. 13 ryc. 32 tab. bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * PREDYSPOZYCJE KOORDYNACYJNE * TEMPERAMENT * CECHY SOMATYCZNE * LEKKOATLETYKA * JUNIORZY * PŁEĆ Ż.


17/50

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Chmiel R.
Tytuł: Kinetyka i dynamika rozwoju zdolności koordynacyjnych u chłopców wiejskich ze wsi Bęczarka na tle populacji małego miasta Myślenice
Promotor: dr Topisz-Starzewska J.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 58 s. 18 ryc. 27 tab. bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * ANTROPOMOTORYKA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * CECHY SOMATYCZNE * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * PREDYSPOZYCJE KOORDYNACYJNE * ROZWÓJ * DYNAMIKA * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * WIEŚ * KORELACJA


18/50

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wandachowicz D.
Tytuł: Poziom zdolności koordynacyjnych i ich dynamika zmian podczas dwutygodniowego treningu piłki siatkowej kadry okręgu krakowskiego młodziczek.
Promotor: dr Szczepanik M.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 28 s. 7 ryc. 2 tab. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * SPORTOWCY * MŁODZIEŻ * PIŁKA SIATKOWA * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * PREDYSPOZYCJE KOORDYNACYJNE * ROZWÓJ * DYNAMIKA * TRENING


19/50

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wandachowicz D.
Tytuł: Wpływ ukierunkowanego treningu na dynamikę zmian wybranych zdolności koordynacyjnych reprezentantek kadry Krakowa młodziczek.
Promotor: dr Szczepanik M.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 27 s. 7 ryc. 2 tab. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * MOTORYCZNOŚĆ * PIŁKA SIATKOWA * SPORTOWCY * MŁODZIEŻ * PŁEĆ Ż. * TRENING * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * KOORDYNACJA RUCHOWA * PREDYSPOZYCJE KOORDYNACYJNE * ROZWÓJ * KORELACJA * NABÓR I SELEKCJA


20/50

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szumniak A.
Tytuł: Wpływ treningu piłki siatkowej w okresie przygotowawczym na dynamikę zdolności koordynacyjnych u dziewcząt i chłopców reprezentujących kadry Krakowa (rocznik 1979).
Promotor: dr Szczepanik M.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 39 s. 13 ryc. 3 tab. bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * MOTORYCZNOŚĆ * PIŁKA SIATKOWA * SPORTOWCY * MŁODZIEŻ * OKRES PRZYGOTOWAWCZY * TRENING * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * KOORDYNACJA RUCHOWA * PREDYSPOZYCJE KOORDYNACYJNE * ROZWÓJ * KORELACJA * DYMORFIZM PŁCIOWY * NABÓR I SELEKCJA


21/50

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Nowak M.
Tytuł: Ocena poziomu rozwoju i dymofizm płciowy wybranych zdolności koordynacyjnych koszykarzy, koszykarek KS Korona Kraków i studentek AWF w Krakowie.
Promotor: dr Arlet, Tomasz
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 25 s. 6 ryc. 6 tab. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * SPORTOWCY * PIŁKA KOSZYKOWA * PŁEĆ Ż. * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * KOORDYNACJA RUCHOWA * PREDYSPOZYCJE KOORDYNACYJNE * ROZWÓJ * OCENA * DYMORFIZM PŁCIOWY * KLUB SPORTOWY 'KORONA' * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * STUDENCI * AWF KRAKÓW


22/50

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Cisoń R.
Tytuł: Poziom wybranych zdolności motorycznych dziewcząt i chłopców uczestniczących w nadobowiązkowych zajęciach SKS w szkołach podstawowych w Nowym Sączu na tle materiałów porównawczych.
Promotor: dr Szczepanik M.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 50 s. 38 ryc. 4 tab. bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * PREDYSPOZYCJE KOORDYNACYJNE * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SKS * KORELACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA


23/50

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pakosz M.
Tytuł: Próba oceny wybranych predyspozycji koordynacyjnych oraz niektórych elementów technicznych w zależności od poziomu sportowego koszykarzy KS Korona Kraków.
Promotor: dr Arlet, Tomasz
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 39 s. 13 ryc. 7 tab. bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * PREDYSPOZYCJE KOORDYNACYJNE * OCENA * TECHNIKA * KORELACJA * ANALIZA * PIŁKA KOSZYKOWA * SPORTOWCY * KLUB SPORTOWY 'KORONA' * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


24/50

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Róg Z.
Tytuł: Znaliza wybranych cech somatycznych, zdolności motorycznych, predyspozycji koordynacyjnych 11-letnich piłkarzy ręcznych i tenisistów na tle rówieśników z populacji krakowskiej.
Promotor: dr Sakowicz B.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 46 s. 16 ryc. 18 tab. bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * MOTORYCZNOŚĆ * CECHY SOMATYCZNE * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * PREDYSPOZYCJE KOORDYNACYJNE * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * PŁEĆ M. * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * PIŁKA RĘCZNA * TENIS


25/50

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Nowacki H.
Tytuł: Poziom i dynamika rozwoju wybranych predyspozycji koordynacyjnych zawodników grup młodzieżowych klubu KS 'Korona' Kraków.
Promotor: dr Arlet, Tomasz
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 32 s. 10 ryc. 6 tab. bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * PREDYSPOZYCJE KOORDYNACYJNE * ROZWÓJ * MŁODZIEŻ * KLUB SPORTOWY 'KORONA' * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


26/50

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Polak W.
Tytuł: Próba oceny wpływu treningu koszykówki na poziom i tempo rozwoju wybranych predyspozycji koordynacyjnych oraz zdolności siłowych zawodniczek KS Korona Kraków.
Promotor: dr Arlet, Tomasz
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 38 s. 25 ryc. 4 tab. bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * PIŁKA KOSZYKOWA * TRENING * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * KOORDYNACJA RUCHOWA * PREDYSPOZYCJE KOORDYNACYJNE * ROZWÓJ * SIŁA * KORELACJA * KLUB SPORTOWY 'KORONA' * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


27/50

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Klaś Ł.
Tytuł: Poziom i dynamika rozwoju wybranych predyspozycji koordynacyjnych zawodników grup młodzieżowych TS 'Wisła'.
Promotor: dr Arlet, Tomasz
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 27 s. 6 tab. bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * PIŁKA KOSZYKOWA * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * KOORDYNACJA RUCHOWA * PREDYSPOZYCJE KOORDYNACYJNE * ROZWÓJ * SPORTOWCY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * TOWARZYSTWO SPORTOWE 'WISŁA' (KRAKÓW) * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


28/50

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mosio J.
Tytuł: Próba oceny poziomu i tempa rozwoju wybranych predyspozycji koordynacyjnych 14- i 15-letnich chłopców trenujących koszykówkę.
Promotor: dr Arlet, Tomasz
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 42 s. 21 ryc. 3 tab. bibliogr. 21 poz. Aneks.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * PREDYSPOZYCJE KOORDYNACYJNE * OCENA * ROZWÓJ * TRENING * KORELACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * PIŁKA KOSZYKOWA


29/50

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Portas S.
Tytuł: Próba oceny wybranych predyspozycji koordynacyjnych u młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym.
Promotor: dr Całka-Lizis T.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 62 s. 16 ryc. 15 tab. bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * MŁODZIEŻ * PORAŻENIE MÓZGOWE * MOTORYCZNOŚĆ * PREDYSPOZYCJE KOORDYNACYJNE * OCENA


30/50

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kościelny M.
Tytuł: Ocena poziomu i dynamiki predyspozycji koordynacyjnych, zdolności siłowych i szybkościowych u młodych koszykarzy TS 'Wisła'.
Promotor: dr Arlet, Tomasz
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 55 s. 20 ryc. 6 tab. bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * PREDYSPOZYCJE KOORDYNACYJNE * SIŁA * SZYBKOŚĆ * TRENING * KORELACJA * MŁODZIEŻ * PIŁKA KOSZYKOWA * TOWARZYSTWO SPORTOWE 'WISŁA' (KRAKÓW) * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


31/50

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Strabanik P.
Tytuł: Kinetyka i dynamika rozwoju cech somatycznych i sprawności motorycznej u dziewcząt z Kielc i Tarnowa w wieku 10-15 lat.
Promotor: dr Topisz-Starzewska J.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 68 s. 33 ryc. 37 tab. bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * MOTORYCZNOŚĆ * CECHY SOMATYCZNE * CECHY FUNKCJONALNE * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * PREDYSPOZYCJE KOORDYNACYJNE * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * KIELCE (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE) * TARNÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


32/50

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Słach, Andrzej
Tytuł: Zmienność ontogenetyczna niktórych predyspozycji koordynacyjnych w wieku 7-19 lat.
Promotor: prof. dr hab. Szopa J.
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 40 s. 5 tab. 12 wykr. bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * ONTOGENEZA * ZMIENNOŚĆ * KOORDYNACJA RUCHOWA * PREDYSPOZYCJE KOORDYNACYJNE * DYMORFIZM PŁCIOWY * CECHY SOMATYCZNE * MOTORYCZNOŚĆ * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * ROZWÓJ BIOLOGICZNY * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż.


33/50

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Makowiecki, Andrzej
Tytuł: Poziom wybranych cech strukturalnych, zdolności energetycznych oraz predyspozycji koordynacyjnych, czołowej polskiej tenisistki w czteroletnim procesie szkoleniowym.
Promotor: dr Sakowicz B.
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 79 s. 6 tab. 6 ryc. bibliogr. 60 poz.
Słowa kluczowe: SPORT * TENIS * TENISISTA * PŁEĆ Ż. * TRENING STYMULUJĄCY * PROCES TRENINGOWY * SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE * MAKROCYKL * CECHY SOMATYCZNE * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * ENERGIA ZAWODNIKA * PREDYSPOZYCJE KOORDYNACYJNE * WYNIKI SPORTOWE * SUKCES SPORTOWY * MISTRZ * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * SAKOWICZ, JOANNA * KLUB SPORTOWY 'WAWEL'


34/50

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Latinek, Krzysztof
Tytuł: Badania nad istotą uzdolnień ruchowych i ich lokalizacją w strukturze zdolności koordynacyjnych.
Promotor: prof. zw. dr hab. Szopa, Jan
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 94 s. 39 schem. 26 tab. bibliogr. 102 poz. Aneks s. 96-103
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * ANTROPOLOGIA * BIOLOGIA * CECHY SOMATYCZNE * MOTORYCZNOŚĆ * UZDOLNIENIA RUCHOWE * KOORDYNACJA RUCHOWA * PREDYSPOZYCJE KOORDYNACYJNE * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * UCZENIE MOTORYCZNE * TESTY * STUDENCI * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * AWF KRAKÓW


35/50

Rodzaj pracy: LICENCJACKA
Autor: Lipień J.
Tytuł: Rozwój podstawowych predyspozycji somatycznych i koordynacyjnych chłopców ze Szkoły Podstawowej nr 26 w Krakowie.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Żak S.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 30 s. 6 ryc. 7 tab. bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * CECHY SOMATYCZNE * PREDYSPOZYCJE KOORDYNACYJNE * ROZWÓJ * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA * PŁEĆ M. * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


36/50

Rodzaj pracy: LICENCJACKA
Autor: Wicher P.
Tytuł: Rozwój zdolności koordynacyjnych i podstawowych cech somatycznych dziewcząt ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Krakowie.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Żak S.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 32 s. 6 ryc. 6 tab. bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * MOTORYCZNOŚĆ * CECHY SOMATYCZNE * PREDYSPOZYCJE KOORDYNACYJNE * ROZWÓJ * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * SZKOŁA PODSTAWOWA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


37/50

Rodzaj pracy: LICENCJACKA
Autor: Wilk K.
Tytuł: Kształtowanie się zdolności koordynacyjnych i podstawowych cech morfologicznych chłopców ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Krakowie.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Żak S.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 29 s. 6 ryc. 6 tab. bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * MOTORYCZNOŚĆ * CECHY MORFOLOGICZNE * PREDYSPOZYCJE KOORDYNACYJNE * ROZWÓJ * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * SZKOŁA PODSTAWOWA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


38/50

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Babicki, Damian
Tytuł: Ocena poziomu i tempa rozwoju wybranych predyspozycji koordynacyjnych różnych grup wiekowych koszykarzy 'Korony Kraków'.
Promotor: dr Arlet, Tomasz
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 41 s. 13 ryc. 11 tab. bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: SPORT * PIŁKA KOSZYKOWA * PREDYSPOZYCJE KOORDYNACYJNE * TRENING SPORTOWY * TECHNIKA * GRUPY WIEKOWE * KOSZYKARZ * CECHY SOMATYCZNE * WSKAŹNIK * BADANIA * AWF KRAKÓW * KLUB SPORTOWY 'KS KORONA' (KRAKÓW)


39/50

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bodzęta, Marta
Tytuł: Ukierunkowane ćwiczenia zdolności koordynacyjnych w treningu młodych siatkarek.
Promotor: dr Klocek, Tomasz
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 56 s. 10 tab. 9 wykr. bibliogr. 37 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA SIATKOWA * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * SIATKARZ * PŁEĆ Ż. * TRENING SPORTOWY * KOORDYNACJA RUCHOWA * JAKOŚĆ TRENINGU * PREDYSPOZYCJE KOORDYNACYJNE * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * POMIAR * KLUB SPORTOWY * KRZESZOWICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


40/50

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wilk, Wojciech
Tytuł: Ocena wybranych cech somatycznych, zdolności motorycznych oraz predyspozycji koordynacyjnych 16-letnich chłopców trenujących piłkę ręczną w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Bochni oraz piłkę ręczną w KS 'Wolni' w Kłaju na tle grup porównawczych.
Promotor: dr Sakowicz, Bogdan
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 52 s. 21 ryc. 21 tab. bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * PIŁKA RĘCZNA * ZAWODNICY * CECHY SOMATYCZNE * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * PREDYSPOZYCJE KOORDYNACYJNE * DOBÓR * SELEKCJA * BADANIA PORÓWNAWCZE * BOCHNIA (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * KŁAJ (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


41/50

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wajdzik, Beata
Tytuł: Poziom wybranych cech morfologicznych zdolności motorycznych oraz predyspozycji koordynacyjnych czołowej polskiej tenisistki w wieloletnim procesie szkoleniowym.
Promotor: dr Sakowicz, Bogdan
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 86 s., 6 ryc., 10 tab.Bibliogr. 62 poz.
Słowa kluczowe: TENIS * ZAWODNICY * PŁEĆ Ż. * CECHY MORFOLOGICZNE * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * PREDYSPOZYCJE KOORDYNACYJNE * SZKOLENIE SPORTOWE * POMIAR * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


42/50

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Czyż, Paweł
Tytuł: Poziom wybranych predyspozycji somatycznych i zdolności motorycznych 10-letnich dziewcząt i chłopców z Krakowa - uczestników naboru do klas sportowych w SP nr 91
Promotor: dr Spieszny, Michał
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 52 s., 22 ryc., 12 tab.
Słowa kluczowe: SPORT SZKOLNY * KLASA SPORTOWA * SZKOŁA PODSTAWOWA * NABÓR * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * PREDYSPOZYCJE KOORDYNACYJNE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


43/50

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Postawa, Monika
Tytuł: Poziom wybranych cech somatycznych, sprawności ogólnej i specjalnej 14 letnich piłkarek ręcznych KS 'Gościbia' na tle grup porównawczych
Promotor: dr Sakowicz, Bogdan
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 62 s., 18 ryc., 18 tab.Bibliogr. 89 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA RĘCZNA * ZAWODNICY * PŁEĆ Ż. * KLUB SPORTOWY * CECHY SOMATYCZNE * SPRAWNOŚĆ OGÓLNA SPECJALNA * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * PREDYSPOZYCJE KOORDYNACYJNE * TESTY * POMIAR * SUŁKOWICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * KS 'GOŚCIBIA' (SUŁKOWICE)


44/50

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wierzbicki, Michał
Tytuł: Efektywność szkolenia sportowego koszykarek w tarnowskich klasach sportowych w świetle podstawowych kryteriów selekcyjnych do uprawiania koszykówki
Promotor: prof. dr hab. Żak, Stanisław
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 62 s., 20 ryc., 15 tab.Bibliogr. 37 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA KOSZYKOWA * ZAWODNICY * PŁEĆ Ż. * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * KLASA SPORTOWA * SZKOLENIE SPORTOWE * NABÓR * SELEKCJA * PREDYSPOZYCJE KOORDYNACYJNE * BUDOWA CIAŁA * TRENING SPORTOWY * OBCIĄŻENIE TRENINGOWE * ZDROWIE


45/50

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Chełmecki, Łukasz
Tytuł: Predyspozycje somatyczne, zdolnościowe i motoryczne a umiejętności siatkarskie kadetów GSKS Laskowa
Promotor: dr Klocek, Tomasz
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 35 s., 8 ryc., 6 tab.Bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA SIATKOWA * ZAWODNICY * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * PREDYSPOZYCJE KOORDYNACYJNE * UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE * BUDOWA SOMATYCZNA * POZIOM FORMY SPORTOWEJ * SZYBKOŚĆ * BADANIA PORÓWNAWCZE * TESTY * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * LASKOWA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


46/50

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Nakielny, Michał
Tytuł: Poziom wybranych predyspozycji strukturalnych i zdolności motorycznych a skuteczność gry 14-15 letnich piłkarzy nożnych Klubu Sportowego 'Olimpia Kąty'
Promotor: prof. dr hab. Żak, Stanisław
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 41 s., 11 ryc., 8 tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * ZAWODNICY * TRAMPKARZE * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * SKUTECZNOŚC GRY * CECHY SOMATYCZNE * PREDYSPOZYCJE KOORDYNACYJNE * KĄTY (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * KLUB SPORTOWY 'OLIMPIA' (KĄTY)


47/50

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Focht, Katarzyna
Tytuł: Poziom wybranych predyspozycji strukturalnych i zdolności motorycznych I-ligowych piłkarek ręcznych MKS 'Finepharm' Jelenia Góra
Promotor: dr Spieszny, Michał
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 55 s., 2 fot., 12 ryc., 7 tab., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA RĘCZNA * ZAWODNICY * PŁEĆ Ż. * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * PREDYSPOZYCJE KOORDYNACYJNE * CECHY SOMATYCZNE * POZIOM FORMY SPORTOWEJ * JELENIA GÓRA (WOJ. DOLNOŚLĄSKIE) * MKS 'FINEPHARM' (JELENIA GÓRA)


48/50

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Steliga, Magdalena
Tytuł: Skuteczność rozgrywania sytuacji jeden przeciwko jednemu w aspekcie predyspozycji energetycznych na przykładzie badań koszykarzy AZS AWF Kraków
Promotor: prof. dr hab. Żak, Stanisław
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 44 s., 3 ryc., 15 tab., 12 wykr., bibliogr. 23 poz. Aneks: s. 42-44
Sygnatura: 40142WF
Słowa kluczowe: PIŁKA KOSZYKOWA * KOSZYKARZ * CECHY SOMATYCZNE * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * GRA Z PIŁKĄ * SKUTECZNOŚĆ * PREDYSPOZYCJE KOORDYNACYJNE * PREDYSPOZYCJE FIZYCZNE * AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY * AWF KRAKÓW


49/50

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mączka, Monika
Tytuł: Wynik sportowy w kontekście poziomu wybranych cech somatycznych, zdolności motorycznych i predyspozycji koordynacyjnych 12 letnich tenisistek
Promotor: dr Sakowicz, Bogdan
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 69 s., 17 ryc., 5 rys., 13 tab., bibliogr. 48 poz. Aneks: s. 61-69, 9 tab.
Sygnatura: 40109WF
Słowa kluczowe: TENIS * CECHY SOMATYCZNE * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * PREDYSPOZYCJE KOORDYNACYJNE * WYNIKI SPORTOWE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * BADANIA


50/50

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ziomek, Sylwia
Tytuł: Wynik sportowy w kontekście poziomu wybranych cech somatycznych, zdolności motorycznych i predyspozycji koordynacyjnych 12 letnich tenisistów
Promotor: dr Sakowicz, Bogdan
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 64 s., 17 ryc., 22 tab., bibliogr. 29 poz. Aneks
Sygnatura: 40177WF
Słowa kluczowe: TENIS * CECHY SOMATYCZNE * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ * PREDYSPOZYCJE KOORDYNACYJNE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY)

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka