Wynik wyszukiwania

Zapytanie: PRAWO
Liczba odnalezionych rekordów: 62Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/62

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Markiel M.
Tytuł: Problematyka prawna lądowych szlaków turystycznych.
Promotor: prof. dr hab. Sondel J.
Rok wydania: 1990
Opis fizyczny: 54 s. bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * PRAWO * SZLAKI TURYSTYCZNE * PROBLEM


2/62

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szafraniec R.
Tytuł: Ubezpieczenia w turystyce i rekreacji.
Promotor: prof. dr hab. Sondel J.
Rok wydania: 1991
Opis fizyczny: 81 s. bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * EKONOMIKA * UBEZPIECZENIE * PRAWO * CHARAKTERYSTYKA


3/62

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Andersz R.
Tytuł: Analiza sprzedaży i kosztów działalności PT Łódź w latach 1983-1985.
Promotor: dr Burzyński T.
Rok wydania: 1986
Opis fizyczny: 110 s. 1 ryc. 16 tab. bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * PRAWO * FINANSE * HOTEL * USŁUGI


4/62

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bartak T.
Tytuł: Formy reklamy w turystyce.
Promotor: dr Kruczek Z.
Rok wydania: 1981
Opis fizyczny: 47 s. 1 tab. bibliogr.31 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ORGANIZACJA * PRAWO * PRZEPISY * INFORMACJA FIRMOWA * MARKETING


5/62

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bogaj C.
Tytuł: Gospodarka finansowa ogólnokrajowej Spóldzielni Turystycznej 'Gromada' w latach 1978-1980.
Promotor: doc.dr Peretiatkowicz R.
Rok wydania: 1982
Opis fizyczny: 87 s. 39 tab. 1 wykr. bibliogr.22 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * EKONOMIA * EKONOMIKA * FINANSE * ORGANIZACJA * PRAWO


6/62

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Borcz D.
Tytuł: Kompetencje terenowych organów administracji państwowej stopnia wojewódzkiego w zakresie turystyki.
Promotor: doc.dr Peretiatkowicz R.
Rok wydania: 1980
Opis fizyczny: 89 s.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ORGANIZACJA * INSTYTUCJA PAŃSTWOWA * INSTYTUCJA WF I SPORTU * PRAWO * PRZEPISY


7/62

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Czaja T.
Tytuł: Karnoprawne zagadnienia turystyki międzynarodowej.
Promotor: doc.dr Sondel J.
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 58 s. 3 tab. 1 wykr. bibliogr.43 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * TURYSTYKA ZAGRANICZNA * ROZWÓJ * PRAWO * PRZEPISY * KORELACJA


8/62

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dyda J.
Tytuł: Działalność Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w opiniach ratowników z wybranych Grup Regionalnych.
Promotor: dr Nazarko R.
Rok wydania: 1987
Opis fizyczny: 77 s. 4 mapy bibliogr.15 poz.
Słowa kluczowe: ALPINIZM * RATOWNICTWO GÓRSKIE * TURYSTYKA * PRAWO


9/62

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Giertasiński K.
Tytuł: Powstanie i działalność Krajowego Związku Turystycznego w Krakowie w latach 1906-1914.
Promotor: doc.dr Toporowicz, Kazimierz
Rok wydania: 1984
Opis fizyczny: 130 s. 5 tab. bibliogr.26 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * HISTORIA * SPORT * NARCIARSTWO * PRAWO


10/62

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kowal A.
Tytuł: Ekonomiczne, organizacyjne i prawne podstawy tworzenia i funkcjonowania jednostek gospodarki turystycznej w formie spółek.
Promotor: dr Marczyk Stefan
Rok wydania: 1992
Opis fizyczny: 108 s. 3 tab. bibliogr.29 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * INSTYTUCJA * EKONOMIKA * ANALIZA * FUNKCJA * DZIAŁANIE * PRAWO * ORGANIZACJA


11/62

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Barczyk K.
Tytuł: Zasady tworzenia i funkcjonowania indywidualnej działalności w turystyce (small buisness).
Promotor: dr Burzyński T.
Rok wydania: 1992
Opis fizyczny: 65 s. 1 tab. bibliogr.11 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * EKONOMIKA * FUNKCJA * PRAWO * INSTYTUCJA SPOŁECZNA


12/62

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Hetmaniak W.
Tytuł: Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w Polsce i Austrii w świetle przepisów prawnych.
Promotor: dr Orzech J.
Rok wydania: 1985
Opis fizyczny: 83 s. bibliogr.12 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * PRAWO * NIEPEŁNOSPRAWNI * PRACA ZAWODOWA


13/62

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sondel K.
Tytuł: Impreza turystyczna a aspekty prawne.
Promotor: dr Borkowski, Krzysztof
Rok wydania: 1992
Opis fizyczny: 49 s. bibliogr.21 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * IMPREZY * PRAWO * WYCIECZKA


14/62

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jentys Z.
Tytuł: Powstawanie sporów i zakres odpowiedzialności stron z tytułu umowy o wycieczkę.
Promotor: doc.dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1985
Opis fizyczny: 59 s. bibliogr.14 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * WYCIECZKA * PRAWO


15/62

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Langer R.
Tytuł: Aktualne problemy łowiectwa w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem Biura Polowań 'Knieja'.
Promotor: dr Banach B.
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 49 s. 1 tab. bibliogr.20 poz.
Słowa kluczowe: ŁOWIECTWO * PROBLEM * BIURO * PRAWO


16/62

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kazimierczak M.
Tytuł: Organizacja wypoczynku dla pracowników Prasowych Zakładów Graficznych RSW 'Prasa-Książka-Ruch' w Krakowie.
Promotor: dr Nazimek Z.
Rok wydania: 1982
Opis fizyczny: 48 s. 4 tab. bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * WYPOCZYNEK * ORGANIZACJA * RODZINA * PRACA ZAWODOWA * PRAWO * FINANSE


17/62

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kiciński W.
Tytuł: Warunki wynajmu samochodów osobowych w Przedsiębiorstwie Państwowym Orbis.
Promotor: doc. dr Peretiatkowicz R.
Rok wydania: 1984
Opis fizyczny: 126 s. 8 tab. 1 wykr. bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * USŁUGI TURYSTYCZNE * PRAWO * TURYSTYKA MOTOROWA * ORBIS * DZIAŁALNOŚĆ


18/62

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Krawczyk A.
Tytuł: Międzynarodowe pasażerskie przewozy autokarowe ze szczególnym uwzględnieniem relacji Polska - Niemcy.
Promotor: dr Kowalski, Roman
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 76 s. 3 tab. 6 wykr. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * KOMUNIKACJA TURYSTYCZNA * PRZEWOŹNIK TURYSTYCZNY * WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODWA * PRZEDSIĘBIORSTWO * PRAWO * POLSKA * NIEMCY


19/62

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Plebankiewicz M.
Tytuł: Prawne formy świadczenia usług przewozowych w turystyce.
Promotor: dr Raciborski J.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 67 s. bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * BAZA TRANSPORTOWA * PRZEWOŹNIK TURYSTYCZNY * PRAWO * PRAWO TURYSTYCZNE * PRZEPISY


20/62

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kołodziejczyk B.
Tytuł: Wybrane aspekty międzynarodowego ruchu turystycznego.
Promotor: doc.dr Sondel J.
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 84 s. 11 tab. 2 wykr. bibliogr. 65 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA ZAGRANICZNA * PRAWO * PRZEPISY * POLITYKA


21/62

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kornacka L.
Tytuł: Stanowiska pracy chronionej w Hucie im. Lenina w Krakowie.
Promotor: dr Orzech J.
Rok wydania: 1982
Opis fizyczny: 47 s. 8 fot. 2 tab. 2 wykr. bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe: PRAWO * PRACA ZAWODOWA * ZAKŁAD PRACY * OCHRONA ZDROWIA * CHOROBY ZAWODOWE


22/62

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kowalski S.
Tytuł: Indywidualne budownictwo rekreacyjne w gminach: Kamienica, Mszana Dolna, Niedzwiedź.
Promotor: dr Sacha S.
Rok wydania: 1983
Opis fizyczny: 114 s. 2 mapy, 13 tab. 4 wykr. bibliogr.
Słowa kluczowe: REKREACJA * ZASOBY MATERIALNE * WYPOCZYNEK * BUDOWNICTWO * PRAWO


23/62

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pałys B.
Tytuł: Polskie ubezpieczenia gospodarcze w dobie przemian społeczno-gospodarczych i politycznych.
Promotor: dr Raciborski J.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 73 s. 3 tab. 2 wykr. bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: PRAWO * EKONOMIA * GOSPODARKA * UBEZPIECZENIE * AKTY PRAWNE * POLSKA


24/62

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Auguścik T.
Tytuł: Problematyka wychowania fizycznego i sportu w Ustawie z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej.
Promotor: dr Dudek, Dobiesław
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 38 s. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: KULTURA FIZYCZNA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * SPORT * PRAWO * USTAWA * ANALIZA


25/62

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Domańska N.
Tytuł: Sytuacja prawna cudzoziemców w Polsce.
Promotor: dr Raciborski J.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 80 s. bibliogr. 31 poz. 9 zał.
Słowa kluczowe: PRAWO * TURYSTYKA PRZYJAZDOWA * TURYSTA * AKTY PRAWNE * ANALIZA * POLSKA


26/62

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bader A.
Tytuł: Umowy o zarządzaniu przedsiębiorstwem.
Promotor: dr Raciborski J.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 56 s. 3 ryc. bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * PRAWO * PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE * ZARZĄDZANIE * UMOWA


27/62

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Żurek P.
Tytuł: Ochrona prawna interesów turystów polskich za granicą.
Promotor: dr Raciborski J.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 74 s. 6 ryc. 2 tab. bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * TURYSTYKA ZAGRANICZNA * PRAWO * TURYSTA * KONFLIKT * AKTY PRAWNE


28/62

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Awad S.
Tytuł: Zatrudnienie w hotelach w świetle prawa pracy.
Promotor: dr Raciborski J.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 58 s. Aneks. 13 s.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * PRAWO * HOTELARSTWO * ZATRUDNIENIE I PŁACE W TURYSTYCE * ANALIZA


29/62

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kruk B.
Tytuł: Organizacyjno-prawne uwarunkowania ochrony środowiska miasta Krakowa.
Promotor: doc. Żmuda S.
Rok wydania: 1986
Opis fizyczny: 83 s. 7 tab. bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: EKOLOGIA * OCHRONA ŚRODOWISKA * MIASTO * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * PRAWO * ORGANIZACJA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


30/62

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Perska M.
Tytuł: Przewodnictwo turystyczne i pilotaż wycieczek w świetle prawa.
Promotor: dr Raciborski J.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 68 s. 2 tab. bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * PRAWO * AKTY PRAWNE * PILOT WYCIECZKI * PRZEWODNIK TURYSTYCZNY


31/62

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Misztal M.
Tytuł: Zmiany w zakresie odpowiedzialności hotelarza za rzeczy wniesione przez podróżnych wynikające z ratyfikacji Konwencji Rady Europy z 1962 roku.
Promotor: dr Raciborski J.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 55 s. bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * HOTELARSTWO * PRAWO * AKTY PRAWNE * KONWENCJA RADY EUROPY


32/62

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kalicińska A.
Tytuł: Instytucje prawne chroniące klienta biura turystycznego.
Promotor: dr Raciborski J.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 97 s. bibliogr. 71 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * PRAWO * AKTY PRAWNE * TURYSTA * BIURO PODRÓŻY


33/62

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pilch K.
Tytuł: Prawne aspekty działalności biur podróży.
Promotor: prof. dr hab. Sondel J.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 68 s. bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * PRAWO * AKTY PRAWNE * BIURO PODRÓŻY * DZIAŁALNOŚĆ


34/62

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gucwa Z.
Tytuł: Regulacje prawne dotyczące podróżnych przekraczających granicę Rzeczypospolitej Polskiej.
Promotor: prof. dr hab. Sondel J.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 69 s. bibliogr. 39 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * TURYSTYKA MIĘDZYNARODOWA * PRAWO * AKTY PRAWNE


35/62

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Łowińska M.
Tytuł: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kontraktowej biur podróży.
Promotor: dr Raciborski J.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 75 s. 1 ryc. 1 tab. bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * PRAWO * BIURO PODRÓŻY * USŁUGI TURYSTYCZNE * USTAWA * PROJEKT


36/62

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kaiser O.
Tytuł: Umowa czarteru lotniczego w obsłudze ruchu turystycznego.
Promotor: dr Raciborski J.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 82 s. 5 tab. bibliogr. 42 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * TRANSPORT TURYSTYCZNY * LOTNICTWO CYWILNE * PRAWO


37/62

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Seremak I.
Tytuł: Analiza rozwoju rynku ubezpieczeń na życie w Polsce.
Promotor: prof. dr hab. Lis S.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 65 s. 20 tab. bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: EKONOMIA * PRAWO * UBEZPIECZENIE * POLSKA


38/62

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Rola A.
Tytuł: Prawo podatkowe w sferze usług turystycznych oraz jego najczęściej występujące naruszenia.
Promotor: dr Raciborski J.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 73 s. 2 ryc. bibliogr. 18 poz. Aneks.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * USŁUGI TURYSTYCZNE * PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE * PODATEK * PRAWO


39/62

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Muniak J.
Tytuł: Prawo a ochrona przyrody w Polsce na przykładzie Ojcowskiego Parku Narodowego.
Promotor: dr Sondel J.
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 40 s. 7 fot. 1 mapa, bibliogr.
Słowa kluczowe: EKOLOGIA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * OCHRONA ŚRODOWISKA * PRAWO * AKTY PRAWNE * PARK NARODOWY * OJCOWSKI PARK NARODOWY


40/62

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mirek M.
Tytuł: Praca wychowawcy kolonijnego w świetle przepisów prawnych.
Promotor: prof. dr hab. Sondel J.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 84 s. 1 tab. bibliogr. 34 poz. Aneks.
Słowa kluczowe: PRAWO * AKTY PRAWNE * KOLONIE WAKACYJNE * WYCHOWAWCA


41/62

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Marzec A.
Tytuł: Prawna regulacja przewozu osób.
Promotor: prof. dr hab. Sondel J.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 58 s. bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * PRAWO * TRANSPORT TURYSTYCZNY * AKTY PRAWNE * USTAWA * POLSKA * UNIA EUROPEJSKA * EUROPA


42/62

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Nosal D.
Tytuł: Ocena oddziaływania instrumentów ekonomicznych reformy gospodarczej na przedsiębiorstwo na przykładzie WPT Syrena.
Promotor: doc. dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1986
Opis fizyczny: 103 s. 12 tab. bibliogr. 42 s.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * EKONOMIA * USŁUGI TURYSTYCZNE * PRAWO * GOSPODARKA * REFORMA


43/62

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Osuchowski T.
Tytuł: Problemy organizacyjno-prawne wypoczynku socjalnego w zakładzie pracy.
Promotor: doc. dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1983
Opis fizyczny: 72 s. 15 ryc. bibliogr.
Słowa kluczowe: REKREACJA * WYPOCZYNEK * PRAWO * ORGANIZACJA * ZAKŁAD PRACY * ROLA * UZDROWISKO * OŚRODEK WCZASOWY


44/62

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pakos T.
Tytuł: Walory turystyczno-rekreacyjne regionu Orawskiego.
Promotor: doc. dr Żmuda S.
Rok wydania: 1982
Opis fizyczny: 56 s. 4 mapy, 10 tab. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * WALORY TURYSTYCZNE * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * WYPOCZYNEK * KLIMAT * PRAWO * REGION * ORAWA


45/62

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Parafiniak J.
Tytuł: Odpowiedzialność cywilno-prawna biur podróży w świetle orzecznictwa sądów województwa katowickiego.
Promotor: prof. dr hab. Sondel J.
Rok wydania: 1989
Opis fizyczny: 64 s. bibliogr.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * PRAWO * PRAWO TURYSTYCZNE * BIURO PODRÓŻY * ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA * KATOWICE (WOJ. ŚLĄSKIE ; OKRĘG)


46/62

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Parafiniak M.
Tytuł: Ruch turystyczny a ochrona środowiska przyrodniczego Pienińskiego Parku Narodowego w swietle przepisów prawa.
Promotor: dr hab. Sondel J.
Rok wydania: 1989
Opis fizyczny: 70 s. 4 mapy, 2 tab. bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * OCHRONA ŚRODOWISKA * RUCH TURYSTYCZNY * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * PARK NARODOWY * PIENIŃSKI PARK NARODOWY * KORELACJA * PRAWO


47/62

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Karczewska, Katarzyna
Tytuł: Pozycja kobiety w społeczeństwie chińskim na przestrzeni wieków.
Promotor: dr Jarmuła-Kliś, Teresa
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 84 s. bibliogr. 100 poz.
Słowa kluczowe: SOCJOLOGIA * PSYCHOLOGIA * CHINY * TRADYCJA * ZWYCZAJE * HISTORIA * PŁEĆ Ż. * PRAWO * WZORCE * STATUS SPOŁECZNY * ŻYCIE * POLITYKA


48/62

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Maciejewska, Magdalena
Tytuł: Świadczenie usług w zakresie rehabilitacji ruchowej przez Świętokrzyską Regionalną Kasę Chorych.
Promotor: dr Dudek, Dobiesław
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 55 s. 9 ryc. 7 tab. bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: SOCJOLOGIA * REHABILITACJA RUCHOWA * POLITYKA * PRAWO * UBEZPIECZENIE * OPIEKA ZDROWOTNA * INSTYTUCJA * REFORMA * KASA CHORYCH * SŁUŻBA ZDROWIA * AKTY PRAWNE * ŚWIĘTOKRZYSKIE, WOJEWÓDZTWO


49/62

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Hawieńczyk, Barbara
Tytuł: Prawa pacjenta w Polsce.
Promotor: dr Jarmuła-Kliś, Teresa
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 117 s., 3 ryc.Bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ETYKA * PRAWO * PACJENCI * POLSKA


50/62

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Hawieńczyk, Barbara
Tytuł: Prawa pacjenta w Polsce.
Promotor: dr Jarmuła-Kliś, Teresa
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 117 s., 3 ryc.Bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe: PRAWO * PACJENCI * POLSKA * KARTA PRAW PACJENTA


51/62

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Rusin, Magdalena
Tytuł: Postawa i zasady etyczne fizjoterapeuty
Promotor: prof. zw. dr. hab. Lipiec, Józef
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 418 s. , bibliogr. s. 365-381. Aneks: s. 382-418
Słowa kluczowe: FIZJOTERAPIA * FIZJOTERAPEUTA * PRACA ZAWODOWA * HISTORIA * ETYKA * PRAWO * EMPATIA * PACJENCI * Kodeks etyki zawodowej


52/62

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Lena, Jacyna
Tytuł: Historia i organizacja Centrum Edukacyjnego 'Radosna Nowina 2000' w Piekarach w latach 2002-2008
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Dudek, Dobiesław
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 99 s., 26 fot., 2 ryc.Bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * PRAWO * WYCHOWANIE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * RESOCJALIZACJA * OŚRODEK * HISTORIA * PIEKARY (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * OPIS * CENTRUM EDUKACYJNE 'RADOSNA NOWINA 2000' (PIEKARY)


53/62

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wojcieszko, Karolina
Tytuł: Aspekty prawne prowadzenia działalności rekreacyjnej w świetle ustawy o kulturze fizycznej z dnia 18 stycznia 1996 r. oraz ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r.
Promotor: prof. dr hab. Sondel, Janusz
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 88 s., 12 ryc., 2 tab., bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * ORGANIZACJA * PRAWO * PRZEPISY * USTAWA * OPINIA * USTAWA O KULTURZE FIZYCZNEJ * USTAWA O SPORCIE


54/62

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wodnicka-Ogińska, Beata
Tytuł: Zadania organów administracji publicznej w ustawie o usługach turystycznych
Promotor: dr Cybula, Piotr
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 62 s., bibliogr. 43 poz.
Sygnatura: 34331TR
Słowa kluczowe: PRAWO * USŁUGI TURYSTYCZNE * ADMINISTRACJA PUBLICZNA * ZADANIA * USTAWA


55/62

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Naziemiec, Katarzyna
Tytuł: Umowa hotelowa w świetle współczesnych uregulowań prawnych
Promotor: prof. dr hab. Sondel, Janusz
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 73 s., bibliogr. 31 poz.
Sygnatura: 34332TR
Słowa kluczowe: PRAWO * UMOWA HOTELOWA * PRZEPISY * HOTELARSTWO * HISTORIA * DZIAŁALNOŚĆ * KATEGORYZACJA (HOTELARSTWO)


56/62

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Stani, Tomasz
Tytuł: Rekreacja ruchowa w świetle prawa polskiego (1918-2010)
Promotor: prof. dr hab. Sondel, Janusz
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 88 s., 1 ryc., 2 tab., bibliogr. 119 poz. Aneks: s.
Sygnatura: 38187TR
Słowa kluczowe: PRAWO * REGULACJA * REKREACJA RUCHOWA * KULTURA FIZYCZNA * PRZEPISY * HISTORIA * REKREACJA * BEZPIECZEŃSTWO


57/62

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Rusin, Ewa
Tytuł: Praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów na przykładzie organizatorów turystyki
Promotor: dr Cybula, Piotr
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 123 s., bibliogr. 64 poz.
Sygnatura: 36982TR
Słowa kluczowe: PRAWO * USTAWA * OCHRONA KONSUMENTA * USŁUGI TURYSTYCZNE * ORGANIZATOR TURYSTYKI * DZIAŁALNOŚĆ * ODPOWIEDZIALNOŚĆ * KLIENT * ZBIOROWE INTERESY KONSUMENTA


58/62

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Horeczy, Urszula
Tytuł: Organizacja i funkcjonowanie polskich ośrodków narciarskich w świetle prawa
Promotor: dr Cybula, Piotr
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 71 s., 4 fot., 13 ryc., 2 tab., 7 wykr., bibliogr. 60 poz.
Sygnatura: 39405TR
Słowa kluczowe: PRAWO * NARCIARSTWO * OŚRODEK NARCIARSKI * ORGANIZACJA * DZIAŁALNOŚĆ * USTAWA * PRZEPISY * POLSKA


59/62

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Stępień, Mateusz
Tytuł: Porównanie systemów kategoryzacji na podstawie prawa polskiego oraz Hotel Stars Union
Promotor: dr Raciborski, Jerzy
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 58 s., 3 rys., 4 tab., 4 wykr., bibliogr. 25 poz.
Sygnatura: 33345TR
Słowa kluczowe: HOTELARSTWO * USŁUGI HOTELARSKIE * KLASYFIKACJA * KATEGORYZACJA (HOTELARSTWO) * PRAWO * POLSKA * HOTEL STARS UNION


60/62

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Hanzelka, Agnieszka
Tytuł: Organizacja imprez survivalowych jako formy turystyki motywacyjnej w świetle prawa polskiego
Promotor: dr Cybula, Piotr
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 79 s., 1 ryc., 16 tab., bibliogr. 96 poz.
Sygnatura: 39403TR
Słowa kluczowe: TURYSTYKA MOTYWACYJNA * SURVIVAL * IMPREZY TURYSTYCZNE * ORGANIZACJA * PRAWO * POLSKA


61/62

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Korejba, Agata
Tytuł: Granice działań marketingowych w działalności klubów fitness w świetle prawa polskiego
Promotor: dr Cybula, Piotr
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 69 s., bibliogr. 30 poz., Aneks
Sygnatura: 39431TR
Słowa kluczowe: FITNESS * FITNESS-CLUB * MARKETING * REKLAMA * PRAWO * POLSKA


62/62

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Feluś, Justyna
Tytuł: Problematyka wzorców umownych i niedozwolonych postanowień umownych w regulaminach klubów fitness
Promotor: dr Cybula, Piotr
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 97 s., 1 tab., bibliogr. 45 poz.
Sygnatura: 41030TR
Słowa kluczowe: FITNESS * FITNESS CLUB * KONSUMENT * PRAWO * AKTY PRAWNE * UMOWA * REGULAMIN * ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka