Wynik wyszukiwania

Zapytanie: POPRAD (DOLINA)
Liczba odnalezionych rekordów: 13Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/13

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kuźma U.
Tytuł: Wybrane problemy rozwoju turystyki i lecznictwa uzdrowiskowego w Dolinie Popradu.
Promotor: dr Nowakowski M.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 89 s. 3 mapy, 4 rys. 13 tab. bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * TURYSTYKA ZDROWOTNA * UZDROWISKO * ROZWÓJ * PROBLEM * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * REGION * POPRAD (DOLINA) * KRYNICA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


2/13

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Siemińska A.; Jasińska L.
Tytuł: Walory turystyczne doliny Popradu na przykładzie gminy Piwniczna.
Promotor: dr Nowakowski M.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 98 s. 8 fot. 16 rys. 22 tab. bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * UZDROWISKO * GMINA * PIWNICZNA ZDRÓJ (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG) * POPRAD (DOLINA)


3/13

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Majerczyk T.
Tytuł: Charakterystyka i próba zmodyfikowanej klasyfikacji narciarskich tras zjazdowych Doliny Popradu.
Promotor: dr Palik, Marek
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 33 s. 6 ryc. 1 tab. bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe: SPORT * NARCIARSTWO ZJAZDOWE * ZASOBY MATERIALNE * TRASA SPORTOWA * KLASYFIKACJA * CHARAKTERYSTYKA * POPRAD (DOLINA)


4/13

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gatlik Sz.
Tytuł: Potencjalne kierunki rozwoju turystyki w strefie przygranicznej doliny Popradu (Stara Lubownia - Muszyna - Piwniczna).
Promotor: dr Kowalski, Roman
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 149 s. 26 fot. 19 map, 21 tab. bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ROZWÓJ * WALORY TURYSTYCZNE * REGION * RZEKA * POPRAD * POPRAD (DOLINA) * STARA LUBOWNIA (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * MUSZYNA (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * PIWNICZNA ZDRÓJ (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


5/13

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kruszewska A.
Tytuł: Zasięg powiązań przestrzennych miejscowości turystycznych Doliny Popradu.
Promotor: dr Sacha S.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 82 s. 18 map, 8 tab. 24 wykr. bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WCZASY * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * POPULARNOŚĆ * MIEJSCOWOŚĆ TURYSTYCZNA * REGION * POPRAD (DOLINA)


6/13

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Krzywdzińska A.
Tytuł: Motywy wyboru i uczestnictwa w różnych formach ruchu turystycznego w świetle badań wykonanych w Dolinie Popradu.
Promotor: dr Kruczek Z.
Rok wydania: 1982
Opis fizyczny: 81 s. 8 tab. bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * RUCH TURYSTYCZNY * MOTYWACJA * UZDROWISKO * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * REGION * POPRAD (DOLINA)


7/13

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zając G.
Tytuł: Szlakiem cerkwi łemkowskich od Krynicy do Wierchomli.
Promotor: dr Łabaj M.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 113 s. 15 fot. 2 mapy, 1 ryc. bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * SZLAKI TURYSTYCZNE * OBIEKT TURYSTYCZNY * CERKWIE * ŁEMKOWIE * POPRAD (DOLINA)


8/13

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pych E.
Tytuł: Agroturystyczny biznes Doliny Popradu.
Promotor: dr Alejziak W.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 66 s. 18 ryc. 15 tab. bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * AGROTURYSTYKA * ROZWÓJ * RUCH TURYSTYCZNY * POPRAD (DOLINA)


9/13

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Owczarczyk E.
Tytuł: Próba określenia barier rozwoju turystyki w Dolinie Popradu.
Promotor: dr Sacha S.
Rok wydania: 1983
Opis fizyczny: 141 s. 3 mapy, 3 ryc. 49 tab. bibliogr. 48 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * ROZWÓJ * PROBLEM * REGION * POPRAD (DOLINA)


10/13

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bryniarska, Joanna
Tytuł: Ocena walorów turystyczno-rekreacyjnych wzdłuż Doliny Popradu.
Promotor: dr Dębski J.
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 93 s. 1 mapa 15 ryc. 8 tab. 6 zdj. bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * POPRAD * POPRAD (DOLINA) * ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYKI * WALORY TURYSTYCZNE * WALORY TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE * MIEJSCOWOŚĆ TURYSTYCZNA * BADANIA ANKIETOWE


11/13

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kurlit, Krzysztof
Tytuł: Koncepcja Szlaku Warowni w dolinie Popradu
Promotor: dr Kowalski, Roman
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 70 s., 15 fot., 1 mapa, 6 ryc.Bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe: ARCHITEKTURA OBRONNA * BESKID SĄDECKI * POPRAD (DOLINA) * WALORY PRZYRODNICZE * WALORY KULTUROWE * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * BAZA NOCLEGOWA * KOMUNIKACJA * SZLAKI TURYSTYCZNE * ANALIZA DANYCH * WYWIAD * OBSERWACJA


12/13

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gargula, Katarzyna
Tytuł: Aktualny stan oraz możliwości rozwoju turystyki w Dolinie Popradu - ze szczególnym uwzględnieniem Piwnicznej-Zdroju i Rytra
Promotor: dr hab. prof. nadzw. Alejziak, Wiesław
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 93 s., 6 fot., 5 map, 2 ryc., 26 tab., bibliogr. 23 poz.
Sygnatura: 38130TR
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ROZWÓJ TURYSTYKI * POPRAD (DOLINA) * PIWNICZNA ZDRÓJ (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * RYTRO (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


13/13

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kaim, Patryk
Tytuł: Walory i zagospodarowanie turystyczne Doliny Popradu
Promotor: dr Kruczek, Zygmunt
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 52 s., 20 fot., bibliogr. 38 poz.
Sygnatura: 34536TR
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * WALORY TURYSTYCZNE * POPRAD (DOLINA)

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka