Wynik wyszukiwania

Zapytanie: POKWITANIE
Liczba odnalezionych rekordów: 32Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/32

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Marchewka J.
Tytuł: Wyniki próby szybkościowo-zwinnościowej (bieg po kopercie) dziewcząt w wieku 8-18 lat w aspekcie zróżnicowań czasu występowania skoku pokwitaniowego
Promotor: doc. dr hab. Gołąb S.
Rok wydania: 1990
Opis fizyczny: 37 s. 1 rys. 16 tab. 10 wykr. bibliogr.11 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * SZYBKOŚĆ * ZWINNOŚĆ * WYSOKOŚĆ CIAŁA * MASA CIAŁA * ANTROPOMETRIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * POKWITANIE


2/32

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Krawczyk J.
Tytuł: Związek między typem somatycznym 15-letnich dziewcząt a czasem uzyskania dojrzałości płciowej.
Promotor: doc. dr Gołąb S.
Rok wydania: 1982
Opis fizyczny: 38 s. 3 rys. 11 tab. bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * MEDYCYNA * TYP BUDOWY CIAŁA * POKWITANIE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż.


3/32

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Orzechowska E.
Tytuł: Wiek I menstruacji oraz stan rozwoju fizycznego uczennic klas V-VIII szkół podstawowych z gminy Gdów (woj. katowickie).
Promotor: dr Żarów R.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 45 s. 7 ryc. 26 tab. bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: BIOLOGIA * ANTROPOLOGIA * POKWITANIE * DOJRZEWANIE PŁCIOWE * MENSTRUACJA * WIEK KALENDARZOWY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż.


4/32

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Krzyżanowska J.
Tytuł: Dojrzewanie płciowe dziewcząt i chłopców krakowskich w roku 1983 na tle materiałów porównawczych.
Promotor: prof. dr hab. Bocheńska Z.
Rok wydania: 1984
Opis fizyczny: 37 s. 12 ryc. 12 tab. bibliogr.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * DOJRZAŁOŚĆ PŁCIOWA * POKWITANIE * MENSTRUACJA * MIASTO * WIEŚ * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


5/32

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Lis J.
Tytuł: Charakterystyka rozwoju biologicznego i sprawność ruchowa dzieci z Rudy Malenieckiej, w nawiązaniu do warunków środowiskowych i trendów sekularnych.
Promotor: dr Chrzanowska M.
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 85 s. 25 tab. 66 wykr. bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * ROZWÓJ BIOLOGICZNY * CECHY MORFOLOGICZNE * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * TREND SEKULARNY * KORELACJA * DZIECI * MŁODZIEŻ * POKWITANIE * RUDA MIELENIECKA


6/32

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Marszeniuk-Kabała G.
Tytuł: Poziom rozwoju biologicznego i sprawność ruchowa dziewcząt w zależności od czasu wystąpienia I menstruacji.
Promotor: dr Kurnik G.
Rok wydania: 1980
Opis fizyczny: 53 s. 15 tab. 21 wykr. bibliogr.
Słowa kluczowe: BIOLOGIA * MOTORYCZNOŚĆ * ROZWÓJ BIOLOGICZNY * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * POKWITANIE * CECHY MORFOLOGICZNE


7/32

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ofman J.
Tytuł: Rozwój morfologiczny i sprawnościowy dziewcząt i chłopców ze Starachowic w nawiązaniu do etapu dojrzałości płciowej.
Promotor: dr Chrzanowska M.
Rok wydania: 1977
Opis fizyczny: 45 s. 24 ryc. 22 tab. bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * MOTORYCZNOŚĆ * CECHY MORFOLOGICZNE * ROZWÓJ FIZYCZNY * POKWITANIE * DYMORFIZM PŁCIOWY * TREND SEKULARNY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * STARACHOWICE (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE)


8/32

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Marchut J.
Tytuł: Zróżnicowanie cech somatycznych dziewcząt w okresie młodzieńczym w nawiązaniu do wieku menarchy.
Promotor: prof. dr hab. Gołąb S.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 25 s. 2 ryc. 10 tab. bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * ONTOGENEZA * CECHY SOMATYCZNE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * POKWITANIE * WIEK KALENDARZOWY * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * WARUNKI MATERIALNE * KORELACJA


9/32

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Niemczyk O.
Tytuł: Ocena zróżnicowania płciowego w zakresie cech morfologicznych i zdolności motorycznych dzieci krakowskich w okresie dojrzewania.
Promotor: dr Gwardjak T.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 56 s. 23 ryc. 32 tab. bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * CECHY MORFOLOGICZNE * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * POKWITANIE * DYMORFIZM PŁCIOWY


10/32

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zając M.
Tytuł: Poziom rozwoju cech morfologicznych i sprawności fizycznej dziewcząt krakowskich w wieku 13 lat w zależności od fazy dojrzewania płciowego.
Promotor: dr Gwardjak T.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 39 s. 20 ryc. 22 tab. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * CECHY MORFOLOGICZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * POKWITANIE * FAZA * KORELACJA


11/32

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Papież Cz.
Tytuł: Charakterystyka morfologiczna i sprawność ruchowa dzieci 13-to letnich z Limanowej w nawiązaniu do dojrzałości płciowej.
Promotor: doc. dr Bocheńska Z.
Rok wydania: 1977
Opis fizyczny: 46 s. 16 ryc. 25 tab. bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * MOTORYCZNOŚĆ * CECHY MORFOLOGICZNE * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * POKWITANIE * DOJRZAŁOŚĆ PŁCIOWA * KORELACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * LIMANOWA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


12/32

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pawlik W.
Tytuł: Rozwój fizyczny i poziom sprawności fizycznej chłopców kl. V-VIII Szkoły Podstawowej nr 6 w Tarnowie.
Promotor: dr Kruczalak E.
Rok wydania: 1981
Opis fizyczny: 29 s. 18 ryc. 7 tab. bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * ROZWÓJ FIZYCZNY * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * CECHY MORFOLOGICZNE * CECHY MOTORYCZNE * POKWITANIE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA * PŁEĆ M. * TARNÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


13/32

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Drożdz E.
Tytuł: Zmiany wskażnika obrazującego stosunek maksymalnej mocy rozwijanej w teście 'do odmowy' w grupach trenujących i nietrenujących dziewcząt w okresie pokwitania.
Promotor: dr Bawelski, Marek
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 35 s. 7 tab. 5 wykr. 38 poz. bibliogr.
Słowa kluczowe: FIZJOLOGIA * TRENING PŁYWACKI * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA ANAEROBOWA * MOC * PŁEĆ Ż. * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * POKWITANIE * TESTY * TEST '30' * TEST WINGATE


14/32

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Olszewski, Jan
Tytuł: Ocena poziomu zdolności motorycznych młodzieży trenującej piłkę nożną na tle rówieśników nie uprawiających sportu.
Promotor: dr Koźmin A.
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 52 s. 11 tab. 1 wykr.
Słowa kluczowe: SPORT * PIŁKA NOŻNA * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * ROZWÓJ MOTORYCZNY * POKWITANIE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * KLUB SPORTOWY * JĘDZRZEJÓW (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE) * ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * INDEKS SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ ZUCHORY


15/32

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Błyszczuk, Jerzy
Tytuł: Poziom cech morfologicznych, dojrzałości płciowej i sprawności fizycznej w świetle zaawansowania procesów kostnienia u dzieci i młodzieży wiejskiej z Regionu Limanowskiego.
Promotor: prof. dr hab. Bocheńska, Zofia
Rok wydania: 1988
Opis fizyczny: 208 s. 3 rys. 97 tab. 84 wykr. bibliogr. 136 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * CECHY MORFOLOGICZNE * POKWITANIE * WIEK KOSTNY * WIEK ROZWOJOWY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * REGION * LIMANOWA (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


16/32

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Gnutek, Stefan
Tytuł: Poziom rozwoju biologicznego dziewcząt z bocznymi skrzywieniami kręgosłupa w wieku od 6,5 do 16,5 lat.
Promotor: prof. dr hab. Bocheńska, Zofia
Rok wydania: 1982
Opis fizyczny: 98 s. 40 tab. 38 wykr. bibliogr. 53 poz.
Słowa kluczowe: BIOLOGIA * ROZWÓJ BIOLOGICZNY * WADY POSTAWY * SKRZYWIENIE KRĘGOSŁUPA * WIEK MORFOLOGICZNY * WIEK KOSTNY * POKWITANIE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * DZIECI * MŁODZIEŻ * PŁEĆ Ż.


17/32

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Mynarski, Władysław
Tytuł: Tempo dojrzewania biologicznego a wybrane cechy rozwoju intelektualnego i adaptacja społeczna chłopców w wieku dorastania.
Promotor: doc. dr hab. Strzyżewski, Stanisław
Rok wydania: 1975
Opis fizyczny: 130 s. 65 tab. 5 wykr. 4 zał. bibliogr. 94 poz.
Słowa kluczowe: ONTOGENEZA * PSYCHOLOGIA * POKWITANIE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * ROZWÓJ PSYCHICZNY * OSOBOWOŚĆ * SPRAWNOŚĆ UMYSŁOWA * POSTĘPY W NAUCE * SOCJOLOGIA * ZAANGAŻOWANIE * SPOŁECZNY * ŚRODOWISKO


18/32

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Klimek, Andrzej
Tytuł: Dynamika zmian wybranych parametrów układu oddechowego i krążenia w odpowiedzi na wysiłki interwałowe u chłopców w przed i popokwitaniowej fazie rozwoju.
Promotor: prof. dr hab. Cempla, Jerzy
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: s. nlb. 1, 110, 5 rys. 17 tab. 48 wykr. bibliogr. 103 poz.
Słowa kluczowe: FIZJOLOGIA * FIZJOLOGIA SPORTU * BIOLOGIA * POKWITANIE * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA AEROBOWA * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA ANAEROBOWA * PRÓG BEZTLENOWY * WYSIŁEK * WYSIŁEK INTERWAŁOWY * OBCIĄŻENIE WYSIŁKOWE * PRÓBA WYSIŁKOWA * UKŁAD ODDECHOWY * SERCE * UKŁAD KRĄŻENIA * KREW * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * BADANIA NAUKOWE


19/32

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Gradek, Joanna
Tytuł: Wydolność fizyczna i koszt energetyczny standardowych wysiłków u chłopców otyłych w przedpokwitaniowej fazie rozwoju
Promotor: dr hab., prof nadzw. AWF Cempla, Jerzy
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 163 s., 48 ryc , 24 tab. bibliogr. 168 poz. Aneks: s. 146-163, 26 tab.
Słowa kluczowe: FIZJOLOGIA SPORTU * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA AEROBOWA * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA ANAEROBOWA * WYSIŁEK FIZYCZNY * OTYŁOŚĆ * POKWITANIE * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * PŁEĆ M. * BADANIA NAUKOWE


20/32

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mokrzycka, Magdalena
Tytuł: Somatotyp a postawa ciała dziewcząt w okresie pokwitania.
Promotor: dr Sobiecki, Jan
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 52 s. 17 tab. 17 wykr. bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * ROZWÓJ SOMATYCZNY * POSTAWA CIAŁA * SOMATOTYP * BUDOWA CIAŁA * PŁEĆ Ż. * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * POKWITANIE * POMIAR * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


21/32

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Sawicki, Zygmunt
Tytuł: Percepcja zajęć wychowania fizycznego oraz jej uwarunkowania u 14 letnich uczniów szkół niemieckich
Promotor: dr hab. prof nadzw. AWF Zdebski, Janusz
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: S. nlb. 2, 193, bibliogr. 127 poz. Aneks: s. 153-193, 23 tab.
Słowa kluczowe: WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOLNE * UCZNIOWIE * MLODZIEZ (WIEK SZKOLNY) * POKWITANIE * ROZWÓJ FIZYCZNY * ROZWÓJ BIOLOGICZNY * OSOBOWOŚĆ * MONACHIUM (NIEMCY) * SONTHOFEN (NIEMCY) * BADANIA ANKIETOWE


22/32

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Kużdżał, Adrian
Tytuł: Stopień upośledzenia umysłowego a postawa ciała oraz wybrane cechy morfofunkcjonalne uczniów w wieku 11-13 lat krakowskich szkół specjalnych
Promotor: prof. dr hab., prof. nadzw. Kasperczyk, Tadeusz
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 165 s., 33 ryc., 73 tab., bibliogr. 178 poz. Aneks: s. 147-165
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * POSTAWA CIAŁA * RÓWNOWAGA CIAŁA * ROZWÓJ BIOLOGICZNY * CECHY MORFOLOGICZNE * POKWITANIE * NIEPEŁNOSPRAWNI * DZIECI * MŁODZIEŻ * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * POMIAR * TESTY


23/32

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Szymura, Jadwiga
Tytuł: Wydolność fizyczna, koszt energetyczny standardowych wysiłków i poziom reakcji wysiłkowych u dziewcząt otyłych w przedpokwitaniowej fazie rozwoju
Promotor: prof. dr hab. Cempla, Jerzy
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 195 s., 31 ryc., 54 tab., bibliogr. 313 poz. Aneks: s. 180-195, 17 tab.
Słowa kluczowe: FIZJOLOGIA SPORTU * OTYŁOŚĆ * TKANKA TŁUSZCZOWA * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA AEROBOWA * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA ANAEROBOWA * WYSIŁEK FIZYCZNY * PRACA * POKWITANIE * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * PŁEĆ Ż.


24/32

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dąbrowski, Bartosz
Tytuł: Porównanie wydolności fizycznej chłopców z różnych obszarów wiejskich w okresie pokwitania
Promotor: prof. dr hab. Cempla, Jerzy
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 59 s., 13 ryc., 16 tab.Bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: FIZJOLOGIA * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * POKWITANIE * PŁEĆ M. * WIEŚ * BUDOWA SOMATYCZNA * BIEG * CZAS WOLNY * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * POMIAR * BADANIA ANKIETOWE * SZCZUCIN (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * SKRZYSZÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


25/32

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Łabuda, Łukasz
Tytuł: Wydolność anaerobowa chłopców o nadmiernym otłuszczeniu ciała w okołopokwitaniowej fazie rozwoju
Promotor: dr Maciejczyk, Marcin
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 29 s., 3 tab., 15 wykr.Bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe: FIZJOLOGIA * BIOCHEMIA * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA ANAEROBOWA * PŁEĆ M. * POKWITANIE * NADWAGA * OTYŁOŚĆ * WYSIŁEK FIZYCZNY * BUDOWA CIAŁA


26/32

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Sobczyk, Grzegorz
Tytuł: Zmiany wydolności fizycznej, kosztu energetycznego biegu i zdolności motorycznych w relacji do obciążeń treningowych u 10-13 letnich dziewcząt i chłopców
Promotor: prof.dr hab. Cempla, Jerzy
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: S. 109 ryc., 20 tab., bibliogr.367 poz. Aneks: s. 203-240, 58 tab.
Słowa kluczowe: WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOLNE * FIZJOLOGIA SPORTU * BIEGI * OBCIĄŻENIE TRENINGOWE * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA ANAEROBOWA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * POKWITANIE * BADANIA CIĄGŁE * 2000-2003


27/32

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Plata, Iwona
Tytuł: Zmiany kosztu fizjologicznego marszu u chłopców otyłych w okresie pokwitania
Promotor: dr Maciejczyk, Marcin
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 30 s., 18 ryc., 2 tab.Bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: FIZJOLOGIA * BIOCHEMIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * POKWITANIE * OTYŁOŚĆ * MARSZ * WYSIŁEK FIZYCZNY * PARAMETRY FIZJOLOGICZNE * KOSZT ENERGETYCZNY * TESTY * BADANIA PORÓWNAWCZE


28/32

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zając, Marcin
Tytuł: Zmiany poziomu maksymalnej mocy anaerobowej i aerobowej w okresie pokwitania u chłopców otyłych
Promotor: dr Maciejczyk, Marcin
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 43 s., 13 ryc., 5 tab.Bibliogr. 66 poz.
Słowa kluczowe: FIZJOLOGIA * BIOCHEMIA * OTYŁOŚĆ * PŁEĆ M. * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * MASA CIAŁA * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA ANAEROBOWA * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA AEROBOWA * POKWITANIE * BADANIA * TEST WYSIŁKOWY


29/32

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Frączek, Krzysztof
Tytuł: Wpływ specjalnych ćwiczeń koordynacyjnych na postępy w opanowaniu podstawowych umiejętności siatkarskich
Promotor: prof. dr hab. Lah, Vladimir Iosifovic
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 200 s., 125 ryc.,10 tab., bibliogr. 165 poz. Aneks: s. 171-200, 45 tab.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * KOORDYNACJA RUCHOWA * ĆWICZENIA * TRENING * PIŁKA SIATKOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * POKWITANIE * STUDENCI * PŁEĆ M. * POMIAR ANTROPOMETRYCZNY * TESTY * KZM * KOORDYNACYJNE ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE


30/32

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Hetkowska, Małgorzata
Tytuł: Zroznicowanie poziomu koordynacyjnych zdolności motorycznych chłopców i dziewcząt w wieku starszym szkolnym (na podstawie badań przeprowadzonych w Szkole Podstawowej nr 1 w Siewierzu)
Promotor: dr Bujas, Przemysław
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 61 s., 20 ryc., 3 tab., bibliogr. 63 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * DYMORFIZM PŁCIOWY * POKWITANIE * TESTY * BADANIA * SIEWIERZ (WOJ. ŚLĄSKIE)


31/32

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Tarasek, Łukasz
Tytuł: Porównanie parametrów somatycznych i wydolności tlenowej chłopców w okresie nauki w gimnazjum
Promotor: prof. dr hab. Cempla, Jerzy
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 28 s., 7 ryc., 9 tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: FIZJOLOGIA * PARAMETRY FIZJOLOGICZNE * CECHY SOMATYCZNE * POKWITANIE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * POBÓR TLENU * POMIAR * GRYBÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


32/32

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dlouchy, Bartosz
Tytuł: Poziom wybranych zdolności motorycznych dzieci w wieku 11-13 lat na przykładzie uczniów Szkoły Podstawowej w Jawiszowicach
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 54 s., 8 tab., 13 ryc., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * KOORDYNACJA RUCHOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA * CECHY SOMATYCZNE * POKWITANIE * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * BADANIA * JAWISZOWICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka