Wynik wyszukiwania

Zapytanie: PIŃCZÓW
Liczba odnalezionych rekordów: 9Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/9

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Błach A.
Tytuł: Osobowośc nauczyciela wychowania fizycznego w opiniach młodzieży Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 2 w Pińczowie.
Promotor: prof. dr hab. Szyszko-Bohusz A.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 51 s. 19 tab. bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * PSYCHOLOGIA * NAUCZYCIEL WF * OSOBOWOŚĆ * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA * POGLĄDY * PIŃCZÓW


2/9

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zych A.
Tytuł: Zarys dziejów Klubu Sportowego 'Nida' w Pińczowie po II wojnie światowej.
Promotor: prof. dr hab. Toporowicz, Kazimierz
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 85 s. 25 ryc. bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * KLUB SPORTOWY 'NIDA' * DZIAŁALNOŚĆ * PIŃCZÓW


3/9

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bartos R.
Tytuł: Działalność Aeroklubu Pińczowskiego w latach 1994-1998.
Promotor: dr Dudek, Dobiesław
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 72 s. bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * LOTNICTWO SPORTOWE * KLUB SPORTOWY * AEROKLUB * DZIAŁALNOŚĆ * PIŃCZÓW


4/9

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Tęcza W.
Tytuł: Wpływ aktywności ruchowej na postawy wobec kultury fizycznej i sprawność motoryczną 14 letnich dziewcząt i chłopców z Pińczowa.
Promotor: dr Wątroba J.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 43 s. 19 ryc. 5 tab. bibliogr. 11 poz. Aneks.
Słowa kluczowe: KULTURA FIZYCZNA * POGLĄDY * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * KORELACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * PIŃCZÓW


5/9

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wiczorek B.
Tytuł: Analiza powiązań występujących pomiędzy postawami wobec kutury fizycznej, aktywnością ruchową i sprawnością motoryczną na przykładzie 14-to letnich dziewcząt i chłopców w Pińczowa.
Promotor: dr Wątroba J.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 18 s. 6 tab. bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * KULTURA FIZYCZNA * POGLĄDY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PIŃCZÓW


6/9

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Margiel A.
Tytuł: Możliwości rozwoju turystyki w gminie Pińczów.
Promotor: dr Sacha S.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 71 s. 2 mapy, 3 ryc. 13 tab. bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ROZWÓJ * PERSPEKTYWY * GMINA * PIŃCZÓW


7/9

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kozłowski J.
Tytuł: Charakterystyka cech somatycznych, funkcjonalnych oraz sprawności fizycznej dzieci wiejskich z rejonu pińczowskiego między 7 a 14 rokiem życia na tle rozwoju rówieśników z populacji wielkomiejskiej.
Promotor: dr Komorowski L.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 50 s. 24 ryc. 13 tab. bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * ANTROPOMOTORYKA * CECHY SOMATYCZNE * CECHY FUNKCJONALNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * CHARAKTERYSTYKA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * WIEŚ * REGION * PIŃCZÓW


8/9

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pikul D.
Tytuł: Turystyka jako zjawisko społeczne i jej odzwierciedlenie na Ziemi Pińczowskiej.
Promotor: dr Dębski J.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 81 s. 1 tab. bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * SOCJOLOGIA * WALORY TURYSTYCZNE * RUCH TURYSTYCZNY * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * ANALIZA * REGION * PIŃCZÓW


9/9

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Piskorska A.
Tytuł: Porównanie wpływu aktywności ruchowej na wyniki wybranych prób motorycznych na przykładzie dziewcząt i chłopców w wieku lat 14 z Sandomierza i Pińczowa.
Promotor: dr Wątroba J.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 37 s. 12 ryc. 8 tab. bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRWNOŚĆ RUCHOWA * CECHY SOMATYCZNE * KORELACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SANDOMIERZ * PIŃCZÓW

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka