Wynik wyszukiwania

Zapytanie: PARK
Liczba odnalezionych rekordów: 29Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/29

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bielański J.
Tytuł: Dawne i obecne funkcje XIX-wiecznych terenów rekreacyjnych Krakowa (dokumentacja analityczno-fotograficzna).
Promotor: dr Łabaj M.
Rok wydania: 1984
Opis fizyczny: 100 s. 101 fot. 1 mapa
Słowa kluczowe: REKREACJA * MIASTO * PARK * HISTORIA


2/29

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Strzałka S.
Tytuł: Zagrożenie ekologiczne Tatrzańskiego Parku Narodowego.
Promotor: dr Krauz, Krystyna
Rok wydania: 1991
Opis fizyczny: 80 s. 14 tab. 5 wykr. bibliogr.21 poz.
Słowa kluczowe: EKOLOGIA * OCHRONA ŚRODOWISKA * GÓRY * PARK


3/29

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bieniasz I.
Tytuł: Urządzenia rekreacyjne rejonu Babiej Góry.
Promotor: mgr Babulski M.
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 66 s. 21 fot. 1 mapa bibliogr.26 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * REKREACJA * TURYSTYKA * URZĄDZENIA REKREACYJNE * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * OCHRONA ŚRODOWISKA * PARK * INWESTYCJE * GÓRY


4/29

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Rzepka P.
Tytuł: Rola Parku im. dr Henryka Jordana w Krakowie w upowszechnianiu kultury fizycznej wśród młodzieży.
Promotor: prof.dr hab. Toporowicz, Kazimierz
Rok wydania: 1992
Opis fizyczny: 74 s. 11 tab. bibliogr.16 poz.
Słowa kluczowe: SPORT * REKREACJA * KULTURA FIZYCZNA * PARK * ROLA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY)


5/29

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Fiema B.
Tytuł: Zagrożenie środowiska przyrodniczego Puszczy Niepołomickiej.
Promotor: dr Krauz, Krystyna
Rok wydania: 1987
Opis fizyczny: 84 s. 9 tab. 5 map 2 diagr. bibliogr.52 poz.
Słowa kluczowe: EKOLOGIA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * PARK


6/29

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Florek P.
Tytuł: Formy rekreacji mieszkańców Krakowa w latach 1796-1863.
Promotor: dr Łabaj M.
Rok wydania: 1985
Opis fizyczny: 72 s. bibliogr.25 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * HISTORIA * OKRES POROZBIOROWY * PARK * WYCIECZKA * MIASTO * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


7/29

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Grochocki B.
Tytuł: Rozwój turystyki a ochrona krajobrazu na przykładzie Popradzkiego Parku Krajobrazowego.
Promotor: dr Kruczek Z.
Rok wydania: 1992
Opis fizyczny: 89 s. 5 tab. 17 map. bibliogr.12 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ROZWÓJ * OCHRONA ŚRODOWISKA * PARK * REGION


8/29

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mazur M.
Tytuł: Turystyka na obszarach chronionych.
Promotor: prof.dr hab. Żmuda S.
Rok wydania: 1992
Opis fizyczny: 95 s. 2 tab. bibliogr.47 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * PARK


9/29

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Niejadlik W.
Tytuł: Ogródki działkowe w Krakowie.
Promotor: dr hab. Żmuda S.
Rok wydania: 1992
Opis fizyczny: 79 s. 4 mapy 20 tab. 8 wykr. bibliogr.13 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * PARK * MIASTO * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


10/29

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sztorc M.
Tytuł: Znaczenie Zywieckiego Parku Krajobrazowego w zakresie turystyki i rekreacji.
Promotor: dr Krauz, Krystyna
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 103 s. 5 map 6 tab. bibliogr.29 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * KRAJOZNAWSTWO * PARK * ŻYWIEC (WOJ. ŚLĄSKIE)


11/29

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jaworski S.
Tytuł: Zagrożenie środowiska naturalnego Świętokrzyskiego Parku Narodowego.
Promotor: dr Krauz, Krystyna
Rok wydania: 1987
Opis fizyczny: 66 s. 8 fot. 11 ryc. 15 tab. bibliogr.23 poz.
Słowa kluczowe: ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * PARK * OCHRONA ŚRODOWISKA * EKOLOGIA


12/29

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jędras T.
Tytuł: Rekreacyjne wykorzystanie Lasu Wolskiego przez studentów miasteczka studenckiego.
Promotor: dr Łabaj M.
Rok wydania: 1986
Opis fizyczny: 71 s. 9 tab. 8 diagr.9 fot. bibliogr.11 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * PARK * STUDENCI


13/29

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Lubryczyńska K.
Tytuł: Zabytkowe parki Krakowa - zmiana funkcji i struktury.
Promotor: prof.dr hab. Żmuda S.
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 86 s. 36 fot. 6 rys. 7 mapek bibliogr.33 poz.
Słowa kluczowe: OCHRONA ŚRODOWISKA * PARK * ZABYTEK * FUNKCJA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


14/29

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bochniarz A.
Tytuł: Zagospodarowanie Popradzkiego Parku Krajobrazowego w perspektywie rozwoju funkcji turystycznych na jego terenie.
Promotor: prof.dr hab.inż Jarosz A.
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 107 s. 7 tab. bibliogr.47 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * REGION * PARK


15/29

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kołder R.
Tytuł: Turystyczne i rekreacyjne funkcje krakowskich fortyfikacji.
Promotor: dr Kruczek Z.
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 63 s. 20 fot. 3 ryc. bibliogr.22 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * OBIEKT * ZABYTEK HISTORYCZNY * PARK * MIASTO * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


16/29

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kiszko B.
Tytuł: Funkcja turystyczna Żywieckiego Parku Krajobrazowego na przykladzie gminy Rajcza.
Promotor: dr Kowalski, Roman
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 91 s. 9 ryc. 10 tab. bibliogr.29 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REGION * RAJCZA * PARK * FUNKCJA TURYSTYCZNA


17/29

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kleban M.
Tytuł: Warunki rozwoju turystyki krajoznawczej w gminie Skała.
Promotor: dr Kruczek Z.
Rok wydania: 1986
Opis fizyczny: 65 s. 18 fot. 6 map, 2 tab. bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * KRAJOZNAWSTWO * PARK * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * KULTURA * SKAŁA (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


18/29

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kofin J.
Tytuł: Walory rekreacyjne Ogrodu Strzeleckiego w Krakowie.
Promotor: dr Łabaj M.
Rok wydania: 1986
Opis fizyczny: 89 s. 2 rys. 7 tab. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * PARK * HISTORIA * EKOLOGIA * KRAJOZNAWSTWO * OGRÓD STRZELECKI * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


19/29

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Hubenko B.
Tytuł: Inwentaryzacja zabytkowych parków podworskich województwa miejskiego krakowskiego.
Promotor: dr Orzechowska-Kowalska, Kazimiera
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 59 s. 4 fot. 6 tab. bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * OBIEKT TURYSTYCZNY * PARK * INWENTARYZACJA KRAJOZNAWCZA * REGION * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * PARK PODWORSKI


20/29

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kućmierz A.
Tytuł: Kierunki zagospodarowania Parku Jordana.
Promotor: dr Łabaj M.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 62 s. 16 fot. 18 rys. 10 tab. 10 wykr. bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * EKOLOGIA * PARK * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * ANALIZA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * PARK JORDANA


21/29

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Laby M.
Tytuł: Rekreacyjna funkcja Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie.
Promotor: dr Kwiecień I.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 65 s. 12 fot. 12 ryc. 28 tab. bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * RUCH TURYSTYCZNY * TEREN REKREACYJNY * TEREN ZIELONY * OBIEKT REKREACYJNY * PARK * ROLA * PARK KULTURY I WYPOCZYNKU * REGION * ŚLĄSK * CHORZÓW


22/29

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Czaja A.
Tytuł: Zabytkowe założenia ogrodowe i parkowe Krakowa z uwzględnieniem tras turystycznych.
Promotor: dr Wroński J.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 72 s. 21 fot. 4 mapy, bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * TRASY TURYSTYCZNE * ZABYTEK * OGRÓD * PARK * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


23/29

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Nicpoń E.
Tytuł: Stan i wykorzystanie obiektów rekreacyjno-sportowych
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Winiarski R.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 56 s. 8 ryc. bibliogr. 40 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * OBIEKT REKREACYJNY * OBIEKT SPORTOWY * PARK * PARK KULTURY I WYPOCZYNKU * WYKORZYSTANIE * REGION * ˜LSK * CHORZŁW


24/29

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kozłowska M.
Tytuł: Rola i znaczenie WPK i W w Chorzowie dla mieszkańców Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.
Promotor: dr Dębski J.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 89 s. 10 fot. 20 ryc. 8 tab. bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * WYPOCZYNEK * TEREN REKREACYJNY * OBIEKT REKREACYJNY * PARK * PARK KULTURY I WYPOCZYNKU * ROLA * REGION * ŚLĄSK * CHORZÓW


25/29

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ogorzałek K.
Tytuł: Adaptacja zabytkowego parku w Wojsławiu dla rekreacji mieszkańców miasta Mielca.
Promotor: doc. dr Żmuda S.
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 73 s. 9 fot. 3 mapy, 1 tab. bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * TURYSTYKA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * TEREN REKREACYJNY * PARK * ZABYTEK KRAJOZNAWCZY * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * WOJSŁAW


26/29

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pawlik, Bożena
Tytuł: Walory krajoznawcze Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie oraz ich ocena.
Promotor: dr Kruczek, Zygmunt
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 68 s. 14 fot. 9 tab. 4 mapy bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA KRAJOWA * KRAJOZNAWSTWO * REKREACJA * WYPOCZYNEK * PARK * WALORY KRAJOZNAWCZE * CHORZÓW (WOJ. ŚLĄSKIE) * WOJEWÓDZKI PARK KULTURY I WYPOCZYNKU (CHORZÓW)


27/29

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Maciejak, Mariusz
Tytuł: Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku w Chorzowie w opinii odwiedzających.
Promotor: dr Łabaj, Marek
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 73 s., 6 fot., 2 map., 13 ryc., 16 tab., bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe: KRAJOZNAWSTWO * TURYSTYKA KRAJOWA * CHORZÓW (WOJ. ŚLĄSKIE) * PARK * WIEK DOJRZAŁY * OPINIA * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * ANKIETA


28/29

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Małochleb, Renata
Tytuł: Geoparki - nowe narzędzie rozwoju geoturystyki w Polsce i na świecie
Promotor: dr Ciapała, Szymon
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 85 s., 17 ryc., 10 schem., 1 tab., bibliogr. 120 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * GEOTURYSTYKA * PARK * POLSKA * ŚWIAT * GEOPARK


29/29

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Frant, Bartosz
Tytuł: Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Jerzego Ziętka w Chorzowie - historia, funkcje i rola w rozwoju rekreacji w regionie
Promotor: dr hab. prof. nadzw. Matuszyk, Andrzej
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 99 s., 39 fot., 6 map, 4 ryc., 1 tab., bibliogr. 102 poz.
Sygnatura: 39385TR
Słowa kluczowe: PARK * HISTORIA * FUNKCJA * ROLA * REKREACJA * ROZWÓJ * CHORZÓW (WOJ. ŚLĄSKIE) * WOJEWÓDZKI PARK KULTURY I WYPOCZYNKU

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka