Wynik wyszukiwania

Zapytanie: PŁEĆ
Liczba odnalezionych rekordów: 25Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/25

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kuliś M.
Tytuł: Badanie reakcji prostej u pływaków oraz poszukiwanie różnic w zakresie tej cechy w zależności od wieku, płci i specjalizacji sportowej.
Promotor: dr Ruchlewicz T.
Rok wydania: 1990
Opis fizyczny: 26 s. 8 rys. 11 tab. bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe: BIOMECHANIKA * SPORT * PŁYWANIE * CZAS REAKCJI * SPECJALIZACJA * PŁEĆ * WIEK ROZWOJOWY * KORELACJA


2/25

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Augustowski A.
Tytuł: Kształtowanie się sprawności fizycznej dziewcząt w młodszym wieku szkolnym z uwzględnieniem wybranych wskaźników morfologicznych.
Promotor: dr Żak S.
Rok wydania: 1981
Opis fizyczny: 75 s. 16 tab. 19 wykr. bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * TESTY * CECHY MORFOLOGICZNE * CECHY MOTORYCZNE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY)


3/25

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Godon M.
Tytuł: Porównanie wyników oceny odczuwanego zmęczenia mierzonego skalą Borya i skalą wizualno-analogową (v-a) w czasie prób wysiłkowych.
Promotor: dr med. Bromboszcz J.
Rok wydania: 1992
Opis fizyczny: 40 s. bibliogr.23 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * ZMĘCZENIE * TESTY * OCENA * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * PŁEĆ * KORELACJA


4/25

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jocher J.
Tytuł: Problem selekcji w zakresie rozwoju fizycznego w związku z wyborem typu szkoły ponadpodstawowej na przykładzie badań ciągłych.
Promotor: dr Kurnik G.
Rok wydania: 1989
Opis fizyczny: 62 s. 16 rys. 17 tab. bibliogr.6 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * BIOLOGIA * ROZWÓJ FIZYCZNY * CECHY MORFOLOGICZNE * SELEKCJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ * PŁEĆ Ż. * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


5/25

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Obal Ł.
Tytuł: Ekspresja płci w rysunkach tematycznych wykonanych przez żołnierzy i młodzież szkolną.
Promotor: prof.dr Knapik H.
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 51 s. 9 rys. 2 tab. 1 wykr. bibliogr.12 poz.
Słowa kluczowe: EKSPRESJA * RYSUNEK * PŁEĆ * SAMOOCENA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * WOJSKOWI * WARUNKI BYTOWE


6/25

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Tavera Gomez A.A.
Tytuł: Ekspresja płci w rysunkach młodzieży głuchej.
Promotor: prof.dr hab. Knapik H.
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 74 s. 13 rys. 6 tab. 2 wykr. bibliogr.49 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * GŁUSI * RYSUNEK * PŁEĆ


7/25

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Taras D.
Tytuł: Myślenie kobiet i mężczyzn w wieku geriatrycznym.
Promotor: prof.dr hab. Kaczmarek B.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 56 s. 4 rys. 5 tab. 3 wykr. bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * GERIATRIA * PSYCHOLOGIA * MYŚLENIE * PŁEĆ * KORELACJA


8/25

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Rogóż M.
Tytuł: Rola i znaczenie rekreacji ruchowej w życiu współczesnym człowieka na przykładzie krakowskich klubów rekreacyjnych.
Promotor: dr Pelc Z.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 28 s. 18 wykr. bibliogr. 17 poz. Aneks.
Słowa kluczowe: REKREACJA * SOCJOLOGIA * PŁEĆ * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * KORELACJA * KLUB SPORTOWY * KLUB REKREACYJNY * WYCHOWANIE DO REKREACJI * ROLA


9/25

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wodyński J.
Tytuł: Wpływ płci na uprawianie jeździectwa jako formy rekreacji ruchowej.
Promotor: dr Surówka-Fenczyn I.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 52 s. 17 tab. bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * REKREACJA * JEŹDZIECTWO * MOTYWACJA * POPULARNOŚĆ * PŁEĆ * KORELACJA


10/25

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sternal J.
Tytuł: Ocena wpływu płci i aktywności ruchowej na poziom wybranych prób sprawności motorycznej na przykładzie dziewcząt i chłopców w wieku 10, 14 i 18 lat z Krakowa.
Promotor: dr Wątroba J.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 37 s. 28 tab. 9 wykr. bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * BIOLOGIA * DYMORFIZM PŁCIOWY * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * PŁEĆ * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * KORELACJA * DZIECI * MŁODZIEŻ * SZKOŁA PODSTAWOWA * SZKOŁA ŚREDNIA * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


11/25

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kożdoń-Zmełty B.
Tytuł: Ocena wpływu płci, aktywności ruchowej i somatotypu ma wyniki prób motorycznych dziewcząt i chłopców w wieku 14 lat z Cieszyna.
Promotor: dr Wątroba J.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 55 s. 7 rys. 36 tab. bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * PŁEĆ * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * CECHY SOMATYCZNE * SOMATOTYP * ROZWÓJ MOTORYCZNY * TESTY * KORELACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA * CIESZYN


12/25

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kruczek P.
Tytuł: Niektóre psychospołeczne aspekty wpływu reklamy na preferencje klientów biur podróży.
Promotor: dr Surówka-Fenczyn I.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 74 s. 10 tab. bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * PSYCHOLOGIA * REKLAMA * BIURO PODRÓŻY * TURYSTYKA * PŁEĆ * WIEK KALENDARZOWY * KORELACJA


13/25

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Chłopek A.
Tytuł: Zainteresowania ruchowe młodzieży klas ósmych krakowskich szkół podstawowych, a ich realizacja w warunkach szkolnych.
Promotor: dr Janikowska-Siatka M.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 100 s. 15 ryc. 15 tab. bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF * PEDAGOGIKA * SPORT * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA * PŁEĆ * ZAINTERESOWANIA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * KORELACJA


14/25

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Komańska E.
Tytuł: Ocena wpływu płci, aktywności ruchowej i typu budowy ciała na wyniki wybranych prób sprawności motorycznej u dziewcząt i chłopców w wieku 14 lat z Sanoka.
Promotor: dr Wątroba J.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 56 s. 7 ryc. 39 tab. bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * PŁEĆ * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * BUDOWA CIAŁA * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * KORELACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SANOK (WOJ. PODKARPACKIE)


15/25

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kroczek B.
Tytuł: Preferencje w zakresie spędzania czasu wolnego przez pracowników Wydziału Walcowni Rur Zgrzewanych HiL z uwzględnieniem charakteru pracy. Próba określenia modelu wypoczynku.
Promotor: dr Świdziński T.
Rok wydania: 1981
Opis fizyczny: 52 s. 4 mapy, 14 tab. 3 wykr. bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * MODEL * PROJEKT * BADANIA ANKIETOWE * PRACOWNIK * PŁEĆ * WIEK KALENDARZOWY * WYKSZTAŁCENIE * POCHODZENIE SPOŁECZNE * HUTA IM. TADEUSZA SENDZIMIRA (KRAKÓW) * HUTA IM. LENINA


16/25

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pyrc J.
Tytuł: Charakterystyka postawy ciała oraz jej związków z wybranymi cechami morfologicznymi u chłopców w wieku 5 lat - teren Nowa Huta.
Promotor: dr Lizis P.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 41 s. 9 ryc. 7 tab. bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * ORTOPEDIA * POSTAWA CIAŁA * CHARAKTERYSTYKA * WADY POSTAWY * CECHY MORFOLOGICZNE * KORELACJA * DZIECI (WIEK PRZEDSZKOLNY) * PŁEĆ


17/25

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Rurarz B.
Tytuł: Płeć jako wyznacznik skuteczności szkolnego wychowania fizycznego.
Promotor: dr hab. Sekuła-Kwaśniewicz H.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 65 s. bibliogr. 37 poz.
Słowa kluczowe: SOCJOLOGIA * SZKOŁA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * ORGANIZACJA * DZIECI * MŁODZIEŻ * PŁEĆ * KORELACJA


18/25

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kozdraś K.
Tytuł: Postawa wobec choroby i rehabilitacji osób z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Zdebski J.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 96 s. 31 ryc. 12 tab. bibliogr. 54 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * PSYCHOLOGIA * KRĘGOSŁUP * BÓL * KINEZYTERAPIA * FIZYKOTERAPIA * MASAŻ * CHOROBY * PACJENCI * POGLĄDY * PŁEĆ * WIEK KALENDARZOWY * OSOBOWOŚĆ * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * KORELACJA


19/25

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ogonek J.
Tytuł: Płeć jako czynnik determinujący zainteresowania sportowe młodzieży klas VII-VIII na terenie gminy Stromiec.
Promotor: dr Zdebski J.
Rok wydania: 1977
Opis fizyczny: 45 s. 10 ryc. 16 tab. bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * SPORT * ZAINTERESOWANIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA * PŁEĆ * ROLA * GMINA * STROMIEC


20/25

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Babiel, Emilia
Tytuł: Motywy wyjazdu sylwestrowego do Paryża w zależności od płci i wykształcenia.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Pawlak, Anna
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 56 s. 16 tab. 4 wykr. bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe: SOCJOLOGIA TURYSTYKI * TURYSTYKA WYJAZDOWA * MOTYWACJA * PARYŻ (FRANCJA) * PŁEĆ * WYKSZTAŁCENIE * BADANIA ANKIETOWE * WYWIAD


21/25

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Adamski, Wojciech
Tytuł: Poziom sportowy i płeć jako czynniki różnicujące motywy uprawiania kick-boxingu.
Promotor: prof. dr hab. Sterkowicz, Stanisław
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 28 s., 3 wykr., 6 tab.Bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: SPORTY WALKI * KICK-BOXING * ZAWODNICY * MOTYWACJA * POZIOM FORMY SPORTOWEJ * OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE * PŁEĆ * BADANIA ANKIETOWE


22/25

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jaromin, Edyta
Tytuł: Częstość występowania wybranych czynników ryzyka osteopenii i osteoporozy
Promotor: prof. dr hab. n. med. Jaworek, Jolanta
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 57 s., 14 ryc., 15 tab., bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * KOŚCI * CHOROBY * OSTEOPENIA * OSTEOPOROZA * BADANIA * MASA CIAŁA * WYSOKOŚĆ CIAŁA * PŁEĆ * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * DIETA * DENSYTOMETRIA * GOCZAŁKOWICE ZDRÓJ (WOJ. ŚLĄSKIE)


23/25

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Czekaj, Karolina
Tytuł: Wrażliwość kulturowa a motywacja do podejmowania aktywności turystycznej przez osoby dorosłe różniące się płcią oraz wiekiem
Promotor: dr Siekańska, Małgorzata
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 74 s., 18 ryc., 21 tab., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA * MOTYWACJA * KULTURA * TOLERANCJA * TURYSTA * PŁEĆ * WIEK * BADANIA


24/25

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kaźmierczak, Milena
Tytuł: Występowanie wad postawy ciała u dzieci w wieku prepubertalnym cechujących się nadmierną masą ciała oraz u dzieci o należnej masie ciała dla płci i wieku
Promotor: dr Miązek, Urszula
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 56 s., 26 ryc., 3 tab., bibliogr. 40 poz. Aneks: s. x
Sygnatura: 40071WF
Słowa kluczowe: FIZJOLOGIA * POSTAWA CIAŁA * WADY POSTAWY * MASA CIAŁA * NADWAGA * OTYŁOŚĆ * PŁEĆ * WIEK * DZIECI * SZKOŁA PODSTAWOWA


25/25

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mańkowska, Agnieszka
Tytuł: Ocena wyników rechabilitacji w porażeniu nerwu twarzowego
Promotor: dr Pasiut, Szymon
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 44 s., 3 tab., 10 wykr., bibliogr. 33 poz.
Sygnatura: 32242RR
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * TWARZ * MIĘŚNIE * PORAŻENIE * JAKOŚĆ ŻYCIA * WIEK * PŁEĆ * PACJENCI * PORAŻENIE NERWU TWARZOWEGO

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka