Wynik wyszukiwania

Zapytanie: PŁASKOSTOPIE
Liczba odnalezionych rekordów: 96Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/96

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jankowiak A.
Tytuł: Ocena zmian wysklepienia podłużnego stóp badanych dzieci z wadami narządu wzroku w porównaniu do dzieci zdrowych.
Promotor: dr Szczygieł A.
Rok wydania: 1990
Opis fizyczny: 34 s. 2 rys. 7 tab. 21 wykr. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * STOPA * OCENA * WADY POSTAWY * PŁASKOSTOPIE * WADY WZROKU * DZIECI * KORELACJA


2/96

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Koszałka J.
Tytuł: Częstość występowania płaskostopia u dziewcząt z nadwagą ciała w wieku 7-14 lat.
Promotor: dr hab. Kasperczyk, Tadeusz
Rok wydania: 1990
Opis fizyczny: 46 s. 7 rys. 6 tab. bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * WADY POSTAWY * PŁASKOSTOPIE * MASA CIAŁA * REGULACJA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż.


3/96

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Adamczyk D.
Tytuł: Zmiany wysklepienia stopy pod wpływem rocznego okresu ćwiczeń korekcyjnych w świetle dwóch metod jego określania.
Promotor: dr Bierzgalska L.
Rok wydania: 1980
Opis fizyczny: 29 s. 5 tab. 9 wykr. bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * WADY POSTAWY * STOPA * PŁASKOSTOPIE * ĆWICZENIA KOREKCYJNE * DIAGNOSTYKA * METODA


4/96

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Arendarska H.
Tytuł: Ocena wpływu ćwiczeń korekcyjnych na kształtowanie się wysklepienia stóp dzieci i młodzieży z różnymi postaciami płaskostopia.
Promotor: dr Kasperczyk, Tadeusz
Rok wydania: 1982
Opis fizyczny: 62 s. 11 rys. 5 tab. bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * STOPA * PŁASKOSTOPIE * ĆWICZENIA KOREKCYJNE * DZIECI * MŁODZIEŻ


5/96

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bąk D.
Tytuł: Ocena wad stóp i ich udział w końcowej klasyfikacji postawy ciała u dziewcząt w wieku 8-15 lat.
Promotor: dr Kasperczyk, Tadeusz
Rok wydania: 1988
Opis fizyczny: 39 s. 8 ryc. 7 tab. bibliogr.15 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * PŁASKOSTOPIE * POSTAWA CIAŁA * OCENA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż.


6/96

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bełch B.
Tytuł: Wysklepienie łuku podłużnego stóp u dzieci w wieku przedszkolnym.
Promotor: dr Knapik H.
Rok wydania: 1988
Opis fizyczny: 29 s. 6 rys. 2 tab. bibliogr.15 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * PŁASKOSTOPIE * DZIECI (WIEK PRZEDSZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M.


7/96

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Berkowska H.
Tytuł: Ocena wysklepienia podłużnego stopy u chłopców w wieku 7-14 lat (na przykładzie Szkoły Podstawowej nr 124 w Krakowie).
Promotor: dr Kasperczyk, Tadeusz
Rok wydania: 1987
Opis fizyczny: 56 s. 9 rys. 5 wykr. 4 tab. bibliogr.24 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * STOPA * PŁASKOSTOPIE * DZIECI * PŁEĆ M.


8/96

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mosurska-Ćwik A.
Tytuł: Ocena płaskostopia u dzieci w wieku 8-15 lat w świetle norm rozwojowych.
Promotor: doc.dr hab. Kasperczyk, Tadeusz
Rok wydania: 1991
Opis fizyczny: 37 s. 3 ryc. 5 tab. bibliogr.12 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * MEDYCYNA * PŁASKOSTOPIE * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * OCENA


9/96

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Chorąży M.
Tytuł: Badanie wad postawy oraz ocena zmian pokrzywiczych w budowie ciała u dzieci w wieku 7-10 lat.
Promotor: dr Kasperczyk, Tadeusz
Rok wydania: 1983
Opis fizyczny: 49 s. 2 fot. 5 rys. 14 tab. bibliogr.23 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * POSTAWA CIAŁA * WADY POSTAWY * UKŁAD KOSTNO-STAWOWY * PŁASKOSTOPIE * KLATKA PIERSIOWA


10/96

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Cieśla I.
Tytuł: Ocena sklepienia podłużnego i poprzecznego stopy dziewcząt i chłopców w wieku 8-11 lat.
Promotor: dr Kasperczyk, Tadeusz
Rok wydania: 1988
Opis fizyczny: 53 s. 10 rys. 11 tab. bibliogr.22 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * STOPA * PŁASKOSTOPIE * OCENA * KONTROLA LEKARSKA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY)


11/96

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Tabor E.
Tytuł: Częstość występowania płaskostopia u 8-letnich chłopców ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Stalowej Woli.
Promotor: doc.dr hab. Kasperczyk, Tadeusz
Rok wydania: 1992
Opis fizyczny: 40 s. 13 rys. 5 tab. 2 wykr. bibliogr.19 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * PŁASKOSTOPIE * SZKOŁA PODSTAWOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M.


12/96

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gawor M.
Tytuł: Ocena w sklepieniu podłużnego stopy u dzieci w wieku 12-15 lat.
Promotor: dr Kasperczyk, Tadeusz
Rok wydania: 1987
Opis fizyczny: 39 s. 10 rys. 8 tab. bibliogr.15 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * STOPA * PŁASKOSTOPIE * OCENA * ANALIZA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż.


13/96

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gajos D.
Tytuł: Porównanie częstości występowania płaskostopia w świetle wskaźnika Clarke'a i 'Ky' u 12-15 letnich dziewcząt.
Promotor: doc.dr Kasperczyk, Tadeusz
Rok wydania: 1992
Opis fizyczny: 35 s. 2 fot. 7 rys. 6 tab. bibliogr.15 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * PŁASKOSTOPIE * WSKAŹNIK * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż.


14/96

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Grela E.
Tytuł: Częstość występowania wad postawy u dziewcząt klas I, IV i VIII szkół podstawowych w Stalowej Woli w latach 1977-1985 na podstawie badań ciągłych i przekrojowych.
Promotor: dr Mleczko M.
Rok wydania: 1987
Opis fizyczny: 39 s. 17 rys. 17 tab. bibliogr.13 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * WADY POSTAWY * POSTAWA CIAŁA * PŁASKOSTOPIE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż.


15/96

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jagiełka M.
Tytuł: Wpływ ćwiczeń wyrównawczych na wady postawy ciała dziewcząt badanych metodą punktowania.
Promotor: dr Kasperczyk, Tadeusz
Rok wydania: 1983
Opis fizyczny: 43 s. 4 rys. 14 tab. bibliogr.18 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * ĆWICZENIA KOREKCYJNE * WADY POSTAWY * PŁASKOSTOPIE * SKOLIOZA * DZIECI * PŁEĆ Ż.


16/96

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Guca R.
Tytuł: Badania sklepienia stopy za pomocą zestawu opartego na telewizji przewodowej.
Promotor: prof. Kasperczyk, Tadeusz
Rok wydania: 1992
Opis fizyczny: 43 s. 8 rys. 3 tab. 6 wykr. bibliogr.31 poz.
Słowa kluczowe: ANATOMIA * STOPA * PŁASKOSTOPIE * BADANIA CZYNNOŚCIOWE * METODA * TELEWIZJA * OCENA * SKUTECZNOŚĆ * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż.


17/96

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Matras A.
Tytuł: Porównanie wyników badań wielkości wysklepienia podłużnego stopy u dzieci i młodzieży uzyskanych metodą plantokonturograficzną i fotopodoskopową.
Promotor: prof. Kasperczyk, Tadeusz
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 42 s. 12 tab. 9 rys. 6 wykr. bibliogr.25 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * STOPA * PŁASKOSTOPIE * BADANIA NAUKOWE * METODA


18/96

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wyżkiewicz B.
Tytuł: Badanie sklepienia stopy w młodszym wieku szkolnym za pomocą zestawu opartego na telewizji przewodowej.
Promotor: prof. Kasperczyk, Tadeusz
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 34 s. 16 rys. 4 tab. 6 wykr. bibliogr.25 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * STOPA * PŁASKOSTOPIE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * TELEWIZJA


19/96

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pietruczuk M.
Tytuł: Wysklepienie podłużne i poprzeczne stóp u dziewcząt w wieku 11 i 13 lat w świetle aktywności ruchowej.
Promotor: prof.dr hab. Kasperczyk, Tadeusz
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 53 s. 12 fot. 17 rys. 4 tab. 4 wykr. bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: ORTOPEDIA * DZIECI * MŁODZIEŻ * PŁASKOSTOPIE * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * BALET * SKUTECZNOŚĆ * KORELACJA


20/96

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Lorek R.
Tytuł: Poziom wysklepienia podłużnego i poprzecznego stopy dzieci w wieku 6-ciu lat z terenu Nowego Sącza.
Promotor: prof.dr hab. Kasperczyk, Tadeusz
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 39 s. 2 rys. 8 tab. bibliogr. 45 poz.
Słowa kluczowe: ORTOPEDIA * DZIECI (WIEK PRZEDSZKOLNY) * STOPA * PŁASKOSTOPIE


21/96

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Koszałka I.
Tytuł: Cęstotliwość występowania płaskostopia u chłopców z nadwagą ciała w wieku 7-14 lat.
Promotor: dr hab. Kasperczyk, Tadeusz
Rok wydania: 1990
Opis fizyczny: 40 s. 7 rys. 6 tab. 10 zał. bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * PŁASKOSTOPIE * MASA CIAŁA * OTYŁOŚĆ * DZIECI * MŁODZIEŻ * SZKOŁA PODSTAWOWA * PŁEĆ M.


22/96

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Maliszewska E.
Tytuł: Wysklepienie podłużne i inne parametry charakteryzujące budowę stopy dzieci w wieku 7-8 lat.
Promotor: prof.dr hab. Kasperczyk, Tadeusz
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 48 s. 26 tab. 14 wykr. bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ORTOPEDIA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * STOPA * BUDOWA * WADY POSTAWY * PŁASKOSTOPIE * WSKAŹNIK * ZAPOBIEGANIE


23/96

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kamiński A.
Tytuł: Budowa stóp dzieci i młodzieży szkolnej na tle ich rówieśników uprawiających lekką atletykę oraz łyżwiarstwo.
Promotor: dr Szczygieł A.
Rok wydania: 1983
Opis fizyczny: 58 s. 13 rys. 10 tab. bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * STOPA * PŁASKOSTOPIE * ŁYŻWIARSTWO * LEKKOATLETYKA * HOKEJ * DZIECI


24/96

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kania I.
Tytuł: Wpływ wybranych czynników na wady postawy u dzieci w wieku przedszkolnym.
Promotor: dr Bierzgalska L.
Rok wydania: 1982
Opis fizyczny: 29 s. 7 fot. 4 tab. 5 wykr. bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * WADY POSTAWY * OTYŁOŚĆ * POCHODZENIE SPOŁECZNE * PŁASKOSTOPIE * DZIECI (WIEK PRZEDSZKOLNY)


25/96

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dubiel A.
Tytuł: Poziom wysklepienia podłużnego i poprzecznego stopy oraz koślawości palucha u dzieci upośledzonych umysłowo i normalnych.
Promotor: prof.dr hab. Kasperczyk, Tadeusz
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 48 s. 9 rys. 3 tab. bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ORTOPEDIA * DZIECI * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * STOPA * PŁASKOSTOPIE * PALCE NÓG * WADY POSTAWY * KORELACJA


26/96

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kiełtyka B.
Tytuł: Wady postawy ciała i sprawność fizyczna dzieci Szkoły Podstawowej we Frydmanie.
Promotor: dr Bierzgalska L.
Rok wydania: 1982
Opis fizyczny: 41 s. 12 tab. 5 wykr. bibliogr.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * WADY POSTAWY * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * KLATKA PIERSIOWA * PŁASKOSTOPIE * DZIECI * SZKOŁA PODSTAWOWA * FRYDMAN


27/96

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gębarowski G.
Tytuł: Częstość występowania płaskostopia podłużnego i poprzecznego u dzieci w wieku 3-4 lat z terenu Kolbuszowej i Głogowa Małopolskiego.
Promotor: dr Lizis P.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 33 s. 6 rys. 7 tab. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ORTOPEDIA * REHABILITACJA * DZIECI (WIEK PRZEDSZKOLNY) * STOPA * WADY POSTAWY * PŁASKOSTOPIE


28/96

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Płocic B.
Tytuł: Ocena wybranych parametrów charakteryzujących budowę stopy u dzieci 10-letnich z lekkim upośledzeniem umysłowym.
Promotor: prof.dr hab. Kasperczyk, Tadeusz
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 47 s. 22 rys. 6 tab. 4 wykr. bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * PEDIATRIA * DZIECI * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * STOPA * PARAMETR * OCENA * PŁASKOSTOPIE * KORELACJA


29/96

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Myszka E.
Tytuł: Wysklepienie łuku podłużnego stopy oraz częstość występowania płaskostopia u dzieci wieku przedszkolnego.
Promotor: dr Lizis P.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 42 s. 7 rys. 6 tab. 3 wykr. bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ORTOPEDIA * DZIECI (WIEK PRZEDSZKOLNY) * WADY POSTAWY * PŁASKOSTOPIE * NORMA


30/96

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Laszczyk B.
Tytuł: Wysklepienie łuku podłużnego stopy oraz jej związki z ruchomością stopy w płaszczyźnie strzałkowej u dzieci w wieku 6 lat.
Promotor: dr Lizis P.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 42 s. 7 rys. 4 tab. bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ORTOPEDIA * WADY POSTAWY * DZIECI (WIEK PRZEDSZKOLNY) * PŁASKOSTOPIE * DIAGNOSTYKA * METODA * STAWY * GONIOMETRIA


31/96

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kościelniak I.
Tytuł: Sklepienia stóp dzieci wiejskich w Rogowie.
Promotor: dr Bierzgalska L.
Rok wydania: 1984
Opis fizyczny: 32 s. 7 rys. 5 tab. bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * STOPA * PŁASKOSTOPIE * DZIECI * SZKOŁA PODSTAWOWA * WIEŚ


32/96

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Krawczenko-Kominko B.
Tytuł: Wady postawy dziewcząt klas I, IV, VIII szkół podstawowych w Stalowej Woli (w 1982).
Promotor: dr Mleczko M.
Rok wydania: 1983
Opis fizyczny: 34 s. 9 rys. 9 tab. bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * WADY POSTAWY * SZKOŁA PODSTAWOWA * SKOLIOZA * PŁASKOSTOPIE * WYCHOWANIE FIZYCZNE * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż.


33/96

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Krawczyk J.
Tytuł: Ocena wysklepienia podłużnego stopy u dziewcząt w wieku 8-11 lat.
Promotor: dr Kasperczyk, Tadeusz
Rok wydania: 1984
Opis fizyczny: 39 s. 8 rys. 6 tab. 1 wykr. bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * STOPA * PŁASKOSTOPIE * WYPOCZYNEK * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * PŁEĆ Ż.


34/96

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Płaneta M.
Tytuł: Charakterystyka wysklepienia łuku podłużnego i poprzecznego stopy u chłopców i dziewcząt w wieku 13-15 lat z terenu Tarnobrzega.
Promotor: dr Lizis P.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 51 s. 7 tab. 18 wykr. bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ORTOPEDIA * WADY POSTAWY * PŁASKOSTOPIE * CHARAKTERYSTYKA * REHABILITACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA


35/96

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Fidelus B.
Tytuł: Charakterystyka ruchomości stopy w stanie skokowo-goleniowym oraz jej związki z wysklepienim łuku podłużnego stopy u dzieci miejskich w wieku 6 lat.
Promotor: dr Lizis P.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 31 s. 4 rys. 3 tab. 18 wykr. bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ORTOPEDIA * REHABILITACJA * KOREKTYWA * DZIECI (WIEK PRZEDSZKOLNY) * STOPA * STAWY * GIBKOŚĆ * WADY POSTAWY * PŁASKOSTOPIE * MIASTO


36/96

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Drabek I.
Tytuł: Ocena wpływu wybranych parametrów morfologicznych stopy na poziom jej wysklepienia u dzieci wiejskich w wieku 6 lat.
Promotor: dr Lizis P.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 37 s. 3 rys. 3 tab. 31 wykr. bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ORTOPEDIA * KOREKTYWA * DZIECI (WIEK PRZEDSZKOLNY) * STOPA * WADY POSTAWY * PŁASKOSTOPIE * WIEŚ


37/96

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Drózd B.
Tytuł: Porównanie wysklepienia łuku podłużnego stpy u dziewcząt i chłopców z terenu Czeskiego Cieszyna w wieku 15-17 lat.
Promotor: dr Lizis P.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 48 s. 15 rys. 4 tab. bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * ORTOPEDIA * WADY POSTAWY * PŁASKOSTOPIE * KOREKTYWA * ANALIZA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * CIESZYN (CZECHY)


38/96

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Balasińska E.
Tytuł: Charakterystyka budowy podeszwowej powierzchni stopy oraz ocena związków wybranych cech morfologicznych z kątem Clarke'a u dziewcząt z terenu Drzewicy w wieku 14 i 15 lat.
Promotor: dr Lizis P.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 33 s. 2 rys. 3 tab. 7 wykr. bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * ORTOPEDIA * WADY POSTAWY * PŁASKOSTOPIE * CECHY MORFOLOGICZNE * KORELACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA * PŁEĆ Ż. * DRZEWICA


39/96

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Smolarczyk M.
Tytuł: Ocena wysklepienia podłużnego stopy u dzieci w wieku przedszkolnym.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF. Kasperczyk, Tadeusz
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 48 s. 23 ryc. 7 tab. bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ORTOPEDIA * WADY POSTAWY * STOPA * DIAGNOSTYKA * PŁASKOSTOPIE * KOREKTYWA * DZIECI (WIEK PRZEDSZKOLNY)


40/96

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Biesiadecki T.
Tytuł: Charakterystyka wysklepienia podłużnego stóp u kobiet w wieku geriatrycznym.
Promotor: dr Lizis P.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 25 s. 5 ryc. 3 tab. bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ORTOPEDIA * GERIATRIA * WADY POSTAWY * PŁASKOSTOPIE * PŁEĆ Ż. * WIEK STARCZY


41/96

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bułka E.
Tytuł: Wskazanie procentowego udziału stóp zagrożonych płaskostopiem u dziewcząt i chłopców z klas II i III Szkoły Podstawowej nr 1 w Porąbce.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Kasperczyk, Tadeusz
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 79 s. 11 ryc. 20 tab. bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ORTOPEDIA * WADY POSTAWY * STOPA * BUDOWA * PŁASKOSTOPIE * OCENA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * PORĄBKA


42/96

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pobidał J.
Tytuł: Ocena wysklepienia łuku podłużnego stopy oraz jego związków z wybranymi cechami morfologicznymi u dziewcząt w wieku 4-6 lat z terenu Szydłowca.
Promotor: dr Lizis P.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 38 s. 4 ryc. 5 tab. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * ORTOPEDIA * STOPA * BUDOWA * WADY POSTAWY * PŁASKOSTOPIE * CECHY MORFOLOGICZNE * KORELACJA * DZIECI (WIEK PRZEDSZKOLNY) * SZYDŁOWIEC


43/96

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Więcek K.
Tytuł: Ocena budowy stóp dziewcząt i chłopców w wieku 8-11 lat ze szczególnym uwzględnieniem płaskostopia.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Kasperczyk, Tadeusz
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 61 s. 23 ryc. 10 tab. bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * ORTOPEDIA * STOPA * BUDOWA * OCENA * WADY POSTAWY * PŁASKOSTOPIE * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY)


44/96

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dychus E.
Tytuł: Analiza związków wysklepienia łuku podłużnego stopy z wybranymi cechami somatycznymi i parametrami przedniej strefy podparcia stopy oraz ocena częstości występowania płaskostopia u chłopców w wieku 5 lat z terenu Kielc.
Promotor: dr Lizis P.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 30 s. 5 ryc. 3 tab. bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * ORTOPEDIA * WADY POSTAWY * PŁASKOSTOPIE * STOPA * BUDOWA * CECHY SOMATYCZNE * KORELACJA * DZIECI (WIEK PRZEDSZKOLNY) * PŁEĆ M. * KIELCE (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE)


45/96

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Karcz J.
Tytuł: Ocena stopy dzieci 5-cio letnich ze szczególnym uwzględnieniem płaskostopia.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Kasperczyk, Tadeusz
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 80 s. 39 ryc. 21 tab. bibliogr. 42 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * WADY POSTAWY * PŁASKOSTOPIE * DZIECI (WIEK PRZEDSZKOLNY) * OCENA


46/96

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kwiecień M.
Tytuł: Badanie wad postawy oraz ocena zmian pokrzywiczych w budowie ciała u dzieci w wieku 11-14 lat.
Promotor: dr Kasperczyk, Tadeusz
Rok wydania: 1983
Opis fizyczny: 50 s. 2 fot. 5 rys. 13 tab. bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * ANTROPOLOGIA * WADY POSTAWY * CHOROBY * KRZYWICA * PŁASKOSTOPIE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY)


47/96

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Magierowska-Zielińska M.
Tytuł: Wartości momentów sił mięśni zginaczy i prostowników stopy w zależności od wysklepienia podłużnego stopy ocenianego wskaźnikiem kątowym Clarke'a.
Promotor: dr Kasperczyk, Tadeusz
Rok wydania: 1984
Opis fizyczny: 48 s. 14 rys. 8 tab. bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: BIOMECHANIKA * STOPA * MIĘŚNIE * SIŁA * PŁASKOSTOPIE * KORELACJA


48/96

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Malinowska G.
Tytuł: Ocena wysklepienia podłużnego i poprzecznego stopy dzieci i młodzieży.
Promotor: dr Kasperczyk, Tadeusz
Rok wydania: 1981
Opis fizyczny: 41 s. 3 rys. 13 tab. 6 wykr. bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ANTROPOLOGIA * STOPA * BUDOWA * PŁASKOSTOPIE * OCENA * DZIECI * MŁODZIEŻ


49/96

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Marciniec, Tadeusz
Tytuł: Poziom rozwoju biologicznego a wady postawy u chłopców I klas szkół podstawowych w Stalowej Woli w latach 1977-1980.
Promotor: dr Mleczko A.
Rok wydania: 1981
Opis fizyczny: 29 s. 10 rys. 10 tab. bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * BIOLOGIA * ROZWÓJ BIOLOGICZNY * CECHY MORFOLOGICZNE * WADY POSTAWY * PŁASKOSTOPIE * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * PŁEĆ M. * STALOWA WOLA


50/96

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Markowska A.
Tytuł: Ocena sklepienia podłużnego stopy u dziewcząt od 13-15 lat.
Promotor: dr Kasperczyk, Tadeusz
Rok wydania: 1984
Opis fizyczny: 30 s. 9 rys. 4 tab. bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe: ANATOMIA * STOPA * BUDOWA * WADY POSTAWY * PŁASKOSTOPIE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż.


51/96

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Maskot M.
Tytuł: Wskaźniki charakteryzujące płaskostopie poprzeczne u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.
Promotor: dr Knapik H.
Rok wydania: 1984
Opis fizyczny: 36 s. 6 tab. bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * ORTOPEDIA * WADY POSTAWY * PŁASKOSTOPIE * CHARAKTERYSTYKA * WSKAŹNIK * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY)


52/96

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Uhrin E.
Tytuł: Płaskostopie w świetle literatury Węgierskiej.
Promotor: dr Gawinek M.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 62 s. 12 fot. 38 ryc. bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ORTOPEDIA * WADY POSTAWY * PŁASKOSTOPIE * LITERATURA SPECJALNA * ANALIZA * WĘGRY


53/96

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mordarska K.
Tytuł: Ocena budowy stopy na podstawie wysklepienia podłużnego i poprzecznego u chłopców w wieku 7-14 lat.
Promotor: dr Kasperczyk, Tadeusz
Rok wydania: 1989
Opis fizyczny: 39 s. 10 rys. 7 tab. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ORTOPEDIA * STOPA * BUDOWA * OCENA * WADY POSTAWY * PŁASKOSTOPIE * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M.


54/96

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Nawara E.
Tytuł: Częstość występowania i rodzaje wad postawy ciała dziewcząt 8-letnich.
Promotor: dr Kasperczyk, Tadeusz
Rok wydania: 1983
Opis fizyczny: 48 s. 2 fot. 3 ryc. 2 tab. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * WADY POSTAWY * PŁASKOSTOPIE * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * ANALIZA


55/96

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Opalińska D.
Tytuł: Badanie wad postawy ciała u dzieci w wieku 8-10 lat.
Promotor: dr Kasperczyk, Tadeusz
Rok wydania: 1984
Opis fizyczny: 58 s. 2 fot. 6 ryc. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * POSTAWA CIAŁA * WADY POSTAWY * DIAGNOSTYKA * PŁASKOSTOPIE * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY)


56/96

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Skrok, Aneta
Tytuł: Wpływ pływania korekcyjmego na usprawnianie stóp dzieci z płaskostopiem w wieku 8 - 12 lat.
Promotor: dr Gedl-Pieprzyca, Izabela
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 64 s. 14 ryc. 12 tab. 29 poz. bibliogr.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * PŁYWANIE KOREKCYJNE * PŁASKOSTOPIE * STOPA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * KOREKTYWA * ĆWICZENIA W WODZIE * BADANIA NAUKOWE * OCENA * CELE REHABILITACJI RUCHOWEJ * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * SZKOŁA PODSTAWOWA * KRAKOWSKI SZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY


57/96

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kocok, Marcin
Tytuł: Ocena wad kończyn dolnych u dzieci i młodzieży uprawiającej sport.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Kasperczyk, Tadeusz
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 56 s. 16 rys. 12 tab. 4 wykr. bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * CHOROBY * KOŃCZYNA DOLNA * KOLANO * STOPA * KOŚLAWOŚĆ * SZPOTAWOŚĆ * PŁASKOSTOPIE * SPORT MŁODZIEŻY * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * ZALEŻNOŚĆ * ZAPOBIEGANIE * KOLANO KOŚLAWE * KOLANO SZPOTAWE


58/96

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dąbrowa, Jerzy
Tytuł: Ocena budowy stóp dzieci 5 i 6 letnich z Dąbrowy Tarnowskiej na tle grupy porównawczej ze wsi.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Kasperczyk, Tadeusz
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 65 s. 20 ryc. 14 tab. 9 wykr. bibliogr. 58 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ANATOMIA * ORTOPEDIA * MORFOLOGIA * CECHY MORFOLOGICZNE * KOŃCZYNA DOLNA * BUDOWA STOPY * CHOROBY * PŁASKOSTOPIE * MIASTO * DĄBROWA TARNOWSKA (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * WIEŚ * ŻELAZÓWKA (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * LASKÓWKA CHORĄSKA (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * LISIA GÓRA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


59/96

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Opiela, Kazimierz
Tytuł: Efektywność korektywy płaskostopia w zależności od stosowanych metod w świetle przesłanek anatomicznych i biomechanicznych.
Promotor: doc. dr Tworzydło, Mieczysław
Rok wydania: 1984
Opis fizyczny: 96 s. 25 rys. 24 tab. bibliogr. 202 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA LECZNICZA * ĆWICZENIA KOREKTYWNE * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * PŁASKOSTOPIE * ANATOMIA * BIOCHEMIA * DYNAMOMETRIA * ELEKTROMIOGRAM * STOPA


60/96

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Lizis, Paweł
Tytuł: Częstość występowania płaskostopia oraz jego związki z obciążeniem statycznym i wybranymi cechami funkcjonalnymi u dzieci z Nowej Huty w wieku 8-15 lat.
Promotor: prof. dr hab. Knapik, Henryk
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 120 s. 3 rys. 18 tab. 21 wykr. bibliogr. 145 poz. Aneks.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * PŁASKOSTOPIE * CECHY FUNKCJONALNE * NORMA * CENTYLE * SIŁA STATYCZNA * WIEK ROZWOJOWY * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * BADANIA NAUKOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - NOWA HUTA * STOPA


61/96

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Echary, Jacek Yasser
Tytuł: Ocena podłużnego i poprzecznego wysklepienia stóp oraz ich zzwiązek z wybranymi cechami morfologicznymi u dzieci w wieku 3-6 lat w środowisku miejskim.
Promotor: dr hab prof nadzw. Kasperczyk, Tadeusz
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 101 s. 30 ryc. 13 tab. bibliogr. s. 79-92. Aneks: s. 93-101, 3 tab.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * ORTOPEDIA * KOŃCZYNA DOLNA * STOPA * WADY * PŁASKOSTOPIE * ANTROPOLOGIA * CECHY MORFOLOGICZNE * DZIECI (WIEK PRZEDSZKOLNY) * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * MIASTO * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * DZIELNICA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - NOWA HUTA * BADANIA ANKIETOWE


62/96

Rodzaj pracy: LICENCJACKA
Autor: Kokoszka D.
Tytuł: Charakterystyka budowy podeszwowej powierzchni stóp oraz częstość występowania płaskostopia podłużnego i poprzecznego u chłopców i dziewcząt w wieku 13-14 lat ze środowiska wiejskiego.
Promotor: dr Lizis P.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 33 s. 8 ryc. 5 tab. bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * WADY POSTAWY * PŁASKOSTOPIE * STOPA * BUDOWA * CHARAKTERYSTYKA * ANALIZA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * WIEŚ


63/96

Rodzaj pracy: LICENCJACKA
Autor: Morajko, Monika
Tytuł: Częstość występowania wad postawy ciała u dzieci wiejskich i miejskich w wieku 7-9 lat z terenu Gminy Bochnia.
Promotor: dr Lizis P.
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 35 s. 4 tab. ryc. 6 bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * WIEK ROZWOJOWY * POSTAWA CIAŁA * WADY POSTAWY * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA * SKOLIOZA * KIFOZA * PŁASKOSTOPIE * MIASTO * GMINA * BOCHNIA (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * WIEŚ * BRZEŹNICA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


64/96

Rodzaj pracy: LICENCJACKA
Autor: Ormiański, Adam
Tytuł: Ocena budowy stopy u dzieci 6-letnich w świetle wskaźników morfologicznych i plantograficznych.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Kasperczyk, Tadeusz
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 44 s. 10 tab. 17 rys. biblogr. 31 poz.
Słowa kluczowe: ANATOMIA * MORFOLOGIA * KOŃCZYNA DOLNA * STOPA * BUDOWA STOPY * WSKAŹNIK MORFOLOGICZNY STOPY * WSKAŹNIK PLANTOGRAFICZNY * WIEK ROZWOJOWY * DZIECI (WIEK PRZEDSZKOLNY) * DYMORFIZM PŁCIOWY * CHOROBY * PŁASKOSTOPIE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


65/96

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Górska, Katarzyna
Tytuł: Częstość występowania płaskostopia podłużnego oraz ocena związków kąta Clarke'a z wybranymi cechami morfologicznymi przedniej i tylnej strefy podparcia stopy oraz budowy ciała u chłopców w wieku 6 lat z terenu Gdyni.
Promotor: dr Lizis P.
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 37 s. 6 ryc. 5 tab. bibliogr. 37 poz.
Słowa kluczowe: POSTAWA CIAŁA * PŁASKOSTOPIE * CECHY MORFOLOGICZNE * BUDOWA CIAŁA * DZIECI (WIEK PRZEDSZKOLNY) * GDYNIA (WOJ. POMORSKIE) * DEFORMACJA * STOPA * CECHY SOMATYCZNE


66/96

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Lemiech, Małgorzata
Tytuł: Charakterystyka kąta Clarke'a oraz jego związki z wybranymi cechami morfologicznymi stóp i budowy ciała u dziewcząt w wieku 9-11 lat z terenu Leżajska.
Promotor: dr Lizis, Paweł
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 39 s. 13 ryc. 5 tab. bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: FIZJOLOGIA * CECHY MORFOLOGICZNE * BUDOWA CIAŁA * STOPA * PŁASKOSTOPIE * CECHY SOMATYCZNE * PŁEĆ Ż. * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * LEŻAJSK (WOJ. PODKARPACKIE)


67/96

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mikosz, Sylwia
Tytuł: Ocena wysklepienia podłużnego i poprzecznego stóp a próba mocy u dzieci w wieku 13-14 lat.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Kasperczyk, Tadeusz
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 53 s. 22 ryc. 10 tab. bibliogr. 43 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ORTOPEDIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * STOPA * BUDOWA * WADY POSTAWY * CECHY SOMATYCZNE * WIEK * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * PŁASKOSTOPIE * DĄBROWA TARNOWSKA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


68/96

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sobczyk, Dariusz
Tytuł: Częstość występowania płaskostopia u chłopców w wieku 13 lat z terenu Nowego Sącza oraz związki wysklepienia podłużnego z wybranymi cechami przodoskopia i budowy ciała.
Promotor: dr Całka-Lizis, Teresa
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 38 s. 7 ryc. 4 tab. bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ANATOMIA * STOPA * POSTAWA CIAŁA * WADY POSTAWY * PŁASKOSTOPIE * STOPA * PŁEĆ M. * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * CECHY SOMATYCZNE * DEFORMACJA * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


69/96

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Marek, Janusz
Tytuł: Porównanie poziomu wysklepienia podłużnego stopy studentów wychowania fizycznego oraz studentów innych kierunków PWSZ w Tarnowie.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Kasperczyk, Tadeusz
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 59 s. 13 ryc. 2 tab. bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ORTOPEDIA * NARZĄDY RUCHU * KOŃCZYNA DOLNA * STOPA * STUDENCI * PŁASKOSTOPIE * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * BADANIA PORÓWNAWCZE * TARNÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


70/96

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Tkaczyk-Szwed, Barbara
Tytuł: Ocena budowy stopy u dzieci z upośledzeniem umysłowym na tle grupy porównawczej w wieku 15-16 lat.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Kasperczyk, Tadeusz
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 59 s. 8 ryc. 19 tab. bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ORTOPEDIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * STOPA * BUDOWA * PŁASKOSTOPIE * WADY POSTAWY * OCENA * ŁĘG TARNOWSKI (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * TARNÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


71/96

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jasińska, Iwona
Tytuł: Wady stóp ze szczególnym uwzględnieniem płaskostopia u dzieci w młodszym wieku szkolnym.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Kasperczyk, Tadeusz
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 65 s., 5 ryc., 8 tab.Bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA SPORTOWA * ORTOPEDIA * PŁASKOSTOPIE * STOPA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * WADY SPOSTAWY * JASŁO (WOJ. PODKARPACKIE)


72/96

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wróblewski, Paweł
Tytuł: Ocena zaistniałych zmian w przebiegu płaskostopia u młodzieży upośledzonej w odniesieniu do młodzieży zdrowej.
Promotor: dr Janusz, Mariusz
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 85 s., 13 fot., 14 ryc., 12 tab.Bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: UPOŚLEDZENI FIZYCZNIE * POSTAWA CIAŁA * ORTOPEDIA * PŁASKOSTOPIE * WADY POSTAWY * MŁODZIEŻ * TARNÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY (TARNÓW)


73/96

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Motkowicz, Justyna
Tytuł: Ocena wpływu gimnastyki korekcyjnej na stopy płaskie u dzieci w wieku 6-13 lat.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Pieniążek, Marek
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 63 s., 17 ryc., 4 tab., 9 wykr.Bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ORTOPEDIA * STOPA * PŁASKOSTOPIE * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * GIMNASTYKA KOREKCYJNA


74/96

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Łapińska, Joanna
Tytuł: Ocena ukształtowania stóp dzieci w wieku 7, 10 i 11 lat w nawiązaniu do stopnia ich aktywności fizycznej, typu budowy ciała oraz poziomu wykształcenia rodziców
Promotor: dr Błyszczuk, Jerzy
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 101 s., 13 ryc., 72 tab.Bibliogr. 46 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ORTOPEDIA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * STOPA * PŁASKOSTOPIE * UWARUNKOWANIA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * BADANIA ANKIETOWE


75/96

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Matoga, Anna
Tytuł: Ocena budowy stóp dzieci 5-letnich ze szczególnym uwzględnieniem płaskostopia
Promotor: dr Jawień, Bożena
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 75 s., 14 ryc., 13 tab., 33 wykr.Bibliogr. 46 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ORTOPEDIA * POSTAWA CIAŁA * WADY POSTAWY * DZIECI (WIEK PRZEDSZKOLNY) * PŁASKOSTOPIE * BADANIA ANKIETOWE * MAŁOPOLSKIE, WOJEWÓDZTWO


76/96

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Barcik, Łukasz
Tytuł: Występowanie wad stóp u dzieci w wieku szkolnym
Promotor: dr Woźniacka, Renata
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 53 s., 33 tab., 19 wykr., 2 fot.Bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ORTOPEDIA * POSTAWA CIAŁA * WADY POSTAWY * STOPA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * PŁASKOSTOPIE * NADWAGA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


77/96

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szmuc, Tomasz
Tytuł: Zmiany zniekształceniowe oraz dolegliwości bólowe stóp u kobiet w starszym wieku
Promotor: dr Żak, Marek
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 36 s., 16 rys., 2 tab.Bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ORTOPEDIA * WADY POSTAWY * POSTAWA CIAŁA * PŁASKOSTOPIE * STOPA * CECHY MORFOLOGICZNE


78/96

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Łukasik, Paweł
Tytuł: Ocena ukształtowania stóp u 11 i 12 letnich chłopców trenujących pływanie na tle grupy
Promotor: dr Błyszczuk, Jerzy
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 66 s., 11 tab., 7 ryc., 30 wykr.Bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: PŁYWANIE * ORTOPEDIA * STOPA * PŁASKOSTOPIE * PŁEĆ M. * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * TESTY


79/96

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Hawlena, Michał
Tytuł: Zastosowanie metod plantokonturograficznych do oceny stóp u dzieci przedszkolnych oraz postawa ciała, poziom rozwoju biologicznego i sprawności fizycznej
Promotor: dr Pałosz, Jadwiga
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 76 s., 51 rys., 44 tab.Bibliogr. 20 poz.medycynaanatomiabudowa ciałastopawady postawy
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ANATOMIA * BUDOWA CIAŁA * STOPA * PŁASKOSTOPIE * DZIECI (WIEK PRZEDSZKOLNY) * POSTAWA CIAŁA * WADY POSTAWY * SPRAWNOŚĆ MOTORYCZNA * TESTY * POMIAR


80/96

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ogarek, Magdalena
Tytuł: Ocena parametrów płaskostopia w grupie chłopców i dziewcząt w wieku wczesnoszkolnym
Promotor: dr Ridan, Tomasz
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 57 s., 7 ryc., 13 tab., 30 wykr.Bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ORTOPEDIA * POSTAWA CIAŁA * WADY POSTAWY * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M. * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * PŁASKOSTOPIE


81/96

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Baeck-Grygowicz, Dorota
Tytuł: Wpływ gimnastyki korekcyjnej prowadzonej metodą tradycyjną na poprawę łuku podłużnego stóp mierzonego kątem Clarke'a u dzieci w wieku przedszkolnym
Promotor: dr Błyszczuk, Jerzy
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 124 s., 35 fot., 40 rys., 21 tab.Bibliogr. 90 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * REHABILITACJA * GIMNASTYKA KOREKCYJNA * DZIECI (WIEK PRZEDSZKOLNY) * STOPA * PŁASKOSTOPIE * ZAPOBIEGANIE * LECZENIE * ĆWICZENIA LECZNICZE * GORLICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


82/96

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Skowron, Agata
Tytuł: Ocena i porównanie wysklepienia łuku podłużnego stopy dzieci przedszkolnych, pochodzących z różnych środowisk
Promotor: dr Błyszczuk, Jerzy
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 103 s., 9 rys., 22 tab., 88 wykr.Bibliogr. 41 poz.
Słowa kluczowe: WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE * DZIECI (WIEK PRZEDSZKOLNY) * WADY POSTAWY * STOPA * PŁASKOSTOPIE * MIASTO * WIEŚ * BADANIA PORÓWNAWCZE


83/96

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pitala, Kamil
Tytuł: Ocena częstości występowania wad stóp, nadwagi i otyłości oraz ocena ruchomości kręgosłupa w odcinku lędźwiowym u dzieci wiejskich w wieku 8-13 lat
Promotor: dr Bac, Aneta
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 76 s., 8 fot., 3 ryc., 32 tab., 36 wykr.Bibliogr. 42 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ORTOPEDIA * POSTAWA CIAŁA * WADY POSTAWY * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * WIEŚ * PŁASKOSTOPIE * NADWAGA * OTYŁOŚĆ * KRĘGOSŁUP * RUCHOMOŚĆ * KRĘGI LĘDŹWIOWE * TESTY * POMIAR * SUŁKOWICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


84/96

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bierczak, Agnieszka
Tytuł: Ocena rodzaju i częstości występowania deformacji stóp u dzieci w wieku przedszkolnym
Promotor: dr Bac, Aneta
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 54 s., 6 fot., 5 ryc., 33 tab., 26 wykr.Bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ORTOPEDIA * POSTAWA CIAŁA * WADY POSTAWY * STOPA * DEFORMACJA * DZIECI (WIEK PRZEDSZKOLNY) * PŁASKOSTOPIE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


85/96

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mucha, Małgorzata
Tytuł: Ocena ukształtowania wysklepienia oraz palców stóp czołowych piłkarzy nożnych
Promotor: dr Woźniacka, Renata
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 63 s., 9 fot., 12 rs., 1 tab., 18 wykr., 11 tab., bibliogr. 45 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * ZAWODNICY * KOŃCZYNA DOLNA * PALCE NÓG * PŁASKOSTOPIE * TESTY * POMIAR * KLUB SPORTOWY * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


86/96

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Stagraczyńska, Magdalena
Tytuł: Ocena wybranych parametrów somatycznych oraz częstości występowania wad postawy dzieci i młodzieży z zespołem Downa
Promotor: dr Klimek-Piskorz, Ewa
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 66 s., 2 fot., 7 tab., 27 wykr., bibliogr. 40 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ORTOPEDIA * CHOROBY DZIEDZICZNE * ZESPÓŁ DOWNA * POSTAWA CIAŁA * WADY POSTAWY * CECHY SOMATYCZNE * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * KRĘGOSŁUP * SKOLIOZA * PŁASKOSTOPIE * KOŚLAWOŚĆ * POMIAR ANTROPOMETRYCZNY


87/96

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pakieła, Mateusz
Tytuł: Ocena wysklepienia podłużnego i poprzecznego stóp u dzieci w wieku 7-13 lat
Promotor: dr Woźniacka, Renata
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 61 s., 32 ryc., 5 tab., bibliogr. 46 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ORTOPEDIA * POSTAWA CIAŁA * WADY POSTAWY * KOŃCZYNA DOLNA * STOPA * BUDOWA * PŁASKOSTOPIE * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


88/96

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Drzał-Grabiec, Justyna
Tytuł: Wady łuku podłużnego stóp a wady kręgosłupa wsród uczniów w wieku 6-10 lat
Promotor: dr hab.prof. UR Snela, Sławomir
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 115 s., 90 ryc., 52 tab., bibliogr. 171 poz.
Słowa kluczowe: POSTAWA CIAŁA * WADY POSTAWY * KRĘGOSŁUP * SKOLIOZA * STOPA * PŁASKOSTOPIE * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * PŁEĆ M * PŁEĆ Ż. * ŚLĄSK * PODKARPACIE * METODA WOLAŃSKIEGO * TESTY * 6-10 LAT


89/96

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dobija, Katarzyna
Tytuł: Budowa i skład ciała a występowanie wad w obrębie stóp u studentów Wydziału Fizjoterapii w Bielsku Białej
Promotor: dr Pałosz, Jadwiga
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 53 s., 1 fot., 67 ryc., 30 tab., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: ANATOMIA * BUDOWA CIAŁA * WADY POSTAWY * STOPA * PŁASKOSTOPIE * POMIAR ANTROPOMETRYCZNY * ANALIZA DANYCH * BIELSKO BIAŁA (WOJ. ŚLĄSKIE)


90/96

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Skalnicka, Joanna
Tytuł: Ogólna ocena postawy ciała ze szczególnym uwzględnieniem wad stóp u dzieci w wieku przedszkolnym
Promotor: dr Pałosz, Jadwiga
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 89 s., 69 rys., 72 tab., bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ORTOPEDIA * POSTAWA CIAŁA * WADY POSTAWY * DZIECI (WIEK PRZEDSZKOLNY) * STOPA * PŁASKOSTOPIE * MIASTO * WIEŚ * BADANIA PORÓWNAWCZE


91/96

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gurgul, Weronika
Tytuł: Rozpowszechnianie wad postawy w populacji dzieci w wieku prepubertalnym
Promotor: dr Miązek, Urszula
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 59 s., 47 ryc., 1 tab., bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ORTOPEDIA * POSTAWA CIAŁA * WADY POSTAWY * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * KRĘGOSŁUP * PLECY PŁASKIE * PLECY WKLĘSŁE * KOŃCZYNA DOLNA * PŁASKOSTOPIE * BADANIA * SZKOŁA PODSTAWOWA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


92/96

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zabiegaj, Monika
Tytuł: Ocena wpływu otłuszczenia na wysklepienie stóp dzieci w wieku 11-13 lat
Promotor: dr Woźniacka, Renata
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 50 s., 9 fot., 13 ryc., 7 tab., bibliogr. 49 poz.
Słowa kluczowe: ANATOMIA * BUDOWA CIAŁA * STOPA * OTYŁOŚĆ * PŁASKOSTOPIE * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * WYSKLEPIENIE


93/96

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Więcek, Joanna
Tytuł: Ocena wysklepienia podłużnego i poprzecznego stóp u dzieci w wieku od 11 do 13 lat - porównanie wskaźników
Promotor: dr Woźniacka, Renata
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 50 s., 18 ryc., 9 tab., bibliogr. 51 poz.
Słowa kluczowe: ORTOPEDIA * STOPA * PŁASKOSTOPIE * WSKAŹNIK * OCENA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * WYSKLEPIENIE PODŁUŻNE * WYSKLEPIENIE POPRZECZNE


94/96

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Puła, Arletta
Tytuł: Wady stóp na tle innych wad postawy ciała u dzieci w wieku 7-9 lat
Promotor: dr hab. prof. nadzw. Cempla, Jerzego
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 30 s., 14 ryc., 2 tab., bibliogr. 23 poz. Aneks
Sygnatura: 40127WF
Słowa kluczowe: WADY POSTAWY * STOPA * PŁASKOSTOPIE * ZAPOBIEGANIE * METODA PUNKTOWA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


95/96

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Haraf, Monika
Tytuł: Próba oceny zmian w obrębie stóp w grupie chłopców czwartej klasy szkoły podstawowej - badania porównawcze
Promotor: dr Szczygieł, Andrzej
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 52 s., 35 fot., 20 ryc., 16 tab., bibliogr. 43 poz. Aneks
Sygnatura: 41360RR
Słowa kluczowe: STOPA * PŁASKOSTOPIE * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * PŁEĆ M. * REHABILITACJA * TAPING * OBUWIE


96/96

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Faron, Sylwia
Tytuł: Próba oceny częstości występowania stopy płaskiej u dzieci w wieku 7-11 lat
Promotor: dr Szczygieł, Andrzej
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 60 s., 70 ryc., 9 tab., bibliogr. 43 poz. Aneks
Sygnatura: 41349RR
Słowa kluczowe: PŁASKOSTOPIE * STOPA * BUDOWA * DEFORMACJA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY)

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka