Wynik wyszukiwania

Zapytanie: ORIENTACJA PRZESTRZENNA
Liczba odnalezionych rekordów: 12Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/12

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Piotrowska B.
Tytuł: Zasięg zróżnicowania środowiskowego wybranych pomiarów orientacji przestrzennej u dzieci i osobników dorosłych (na przykładzie badań populacji krakowskiej).
Promotor: dr Mleczko E.
Rok wydania: 1990
Opis fizyczny: 53 s. 7 tab. 14 wykr. bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * ORIENTACJA PRZESTRZENNA * ŚRODOWISKO * KINETYKA * DYNAMIKA * DZIECI * WIEK DOJRZAŁY


2/12

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Chmura Z.
Tytuł: Wpływ rocznego treningu sportowego na poziom koordynacji wzrokowo-ruchowej i orientacji przestrzennej zawodników GTS 'Wisła'.
Promotor: dr Koźmin A.
Rok wydania: 1986
Opis fizyczny: 39 s. 7 rys. 7 tab. bibliogr.17 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * TRENING * KOORDYNACJA RUCHOWA * ORIENTACJA PRZESTRZENNA


3/12

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ciućmański B.
Tytuł: Ocena stopnia rozwoju koordynacji wzrokowo-ruchowej i orientacji przestrzennej młodzieży uprawiającej piłkę nożną w GTS Wisła na tle rówieśników ze szkół sportowych oraz populacji krakowskiej.
Promotor: dr Koźmin A.
Rok wydania: 1985
Opis fizyczny: 56 s. 13 rys. 11 tab. bibliogr.30 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * KOORDYNACJA RUCHOWA * ORIENTACJA PRZESTRZENNA


4/12

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Krupski S.
Tytuł: Rozwój wybranych predyspozycji koordynacyjnych u dzieci i młodzieży z Krakowa między 7 a 19 rokiem życia.
Promotor: prof.zw.dr hab. Szopa J.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 29 s. 5 tab. 16 wykr. bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: BIOLOGIA * ONTOGENEZA * PSYCHOLOGIA * PSYCHOMOTORYKA * KOORDYNACJA * PREDYSPOZYCJA * DZIECI * MŁODZIEŻ * ORIENTACJA PRZESTRZENNA * RÓWNOWAGA CIAŁA * RUCH * SZYBKOŚĆ * CZAS REAKCJI


5/12

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kaszyńska E.
Tytuł: Czas reakcji prostej, koordynacja wzrokowo-ruchowa i orientacja przestrzenna u dzieci z klas sportowych i kontrolnych Szkoły Podstawowej nr 10 w Krakowie.
Promotor: doc.dr Szopa J.
Rok wydania: 1984
Opis fizyczny: 42 s. 5 tab. 5 wykr. bibliogr. 42 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * CZAS REAKCJI PROSTEJ * KOORDYNACJA RUCHOWA * ORIENTACJA PRZESTRZENNA


6/12

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Leś G.
Tytuł: Wpływ zdolności koordynacyjnych na wyniki osiągane w procesie obowiązkowego nauczania pływania dzieci klas III.
Promotor: dr Gedl-Pieprzyca, Izabela
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 56 s. 5 rys. 7 tab. 2 wykr. bibliogr.
Słowa kluczowe: PŁYWANIE * NAUCZANIE * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * KOORDYNACJA RUCHOWA * RÓWNOWAGA CIAŁA * ORIENTACJA PRZESTRZENNA * KORELACJA


7/12

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Fudaliński T.
Tytuł: Poziom wybranych zdolności koordynacyjnych i ich związki ze sprawnością techniczną u koszykarzy w wieku 16-17 lat.
Promotor: prof.dr hab. Żak S.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 37 s. 4 rys. 5 tab. 1 wykr. bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * PIŁKA KOSZYKOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * CECHY SOMATYCZNE * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * KOORDYNACJA RUCHOWA * ORIENTACJA PRZESTRZENNA * CZAS REAKCJI * SPRAWNOŚĆ TECHNICZNA * KORELACJA * ANALIZA * TOWARZYSTWO SPORTOWE 'WISŁA' (KRAKÓW) * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


8/12

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Siedlik M.
Tytuł: Zmiany zdolności koordynacyjnych pod wpływem treningu u 16-17 letnich koszykarzy TS 'Wisła' Kraków.
Promotor: dr Arlet, Tomasz
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 42 s. 12 rys. 10 tab. bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * PIŁKA KOSZYKOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * CECHY SOMATYCZNE * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * KOORDYNACJA RUCHOWA * CZAS REAKCJI * ORIENTACJA PRZESTRZENNA * TRENING * KORELACJA * TOWARZYSTWO SPORTOWE 'WISŁA' (KRAKÓW) * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


9/12

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sendor J.
Tytuł: Wpływ treningu sportowego na poziom zdolności koordynacyjnych 13 i 14-letnich koszykarek TS 'Wisła' Kraków.
Promotor: dr Arlet, Tomasz
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 49 s. 10 tab. 13 wykr. bibliogr. 16 poz. Aneks.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * PIŁKA KOSZYKOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * KOORDYNACJA RUCHOWA * ROZWÓJ * CZAS REAKCJI * ORIENTACJA PRZESTRZENNA * TRENING * KORELACJA * TOWARZYSTWO SPORTOWE 'WISŁA' (KRAKÓW) * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


10/12

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Korus M.
Tytuł: Czynniki warunkujące orientację przestrzenną u dzieci niewidomych.
Promotor: prof.dr hab.med. Kaczmarek B.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 74 s. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * PSYCHOLOGIA * NIEPEŁNOSPRAWNI * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA * NIEWIDOMI * ORIENTACJA PRZESTRZENNA * CZYNNIKI ŚRODOWISKOWE * KORELACJA


11/12

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Palowski A.
Tytuł: Zmienność ontogenetyczna orientacji przestrzennej w populacji krakowskiej w przedziale wieku 7-62 lat.
Promotor: doc. dr Szopa J.
Rok wydania: 1984
Opis fizyczny: 30 s. 6 ryc. 7 tab. bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe: BIOLOGIA * ONTOGENEZA * ORIENTACJA PRZESTRZENNA * LATERALIZACJA


12/12

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Mazurkiewicz, A.
Tytuł: Badania nad usprawnieniem i orientacją przestrzenną niewidomych.
Promotor: prof. dr med. Czarnocka-Karpińska W.
Rok wydania: 1970
Opis fizyczny: 79 s. 3 tab. 3 wykr. bibliogr. 67 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA LECZNICZA * NIEWIDOMI * DZIECI * ORIENTACJA PRZESTRZENNA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka