Wynik wyszukiwania

Zapytanie: ORGANIZACJE
Liczba odnalezionych rekordów: 41Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Grochowalska J.
Tytuł: Podstawy psychologiczne i socjologiczne harcerstwa.
Promotor:
Rok wydania: 1937
Opis fizyczny: 74 s. bibliogr.24 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * SOCJOLOGIA * PEDAGOGIKA * HISTORIA * ORGANIZACJE * MŁODZIEŻ * HARCERSTWO


2/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kotyza J.
Tytuł: Działalność Katolickiego Związku Młodzieży Męskiej na polu wychowania fizycznego na terenie zachodniej części woj. krakowskiego do roku 1939.
Promotor: mgr Bugajski J.
Rok wydania: 1960
Opis fizyczny: 194 s. 57 fot.
Słowa kluczowe: KULTURA FIZYCZNA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * MŁODZIEŻ * PłEĆ M. * HISTORIA * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA) * ORGANIZACJE * KATOLICKI ZWIĄZEK MŁODZIEŻY MĘSKIEJ


3/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Antosiewicz A.
Tytuł: Łódzki Oddział Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (1909-1939 r).
Promotor: dr Sacha S.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 88 s. 13 fot. 5 tab. bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * KRAJOZNAWSTWO * HISTORIA * OKRES POROZBIOROWY * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA) * ORGANIZACJE * PTK * DZIAŁALNOŚĆ


4/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wójcicka J.
Tytuł: Zorganizowane formy ruchów proekologicznych na terenie Krakowa.
Promotor: dr Mroczka A.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 62 s. 2 mapy, 1 tab. 2 wykr. bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: EKOLOGIA * OCHRONA ŚRODOWISKA * ORGANIZACJE * DZIAŁALNOŚĆ * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


5/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Januszek M.
Tytuł: Rola Ludowych Zespołów Sportowych w upowszechnianiu sportu i rekreacji na przykładzie działalności Zrzeszenia Sportowego Ludowych Zespołów Sportowych w Olkuszu.
Promotor: dr Dębski J.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 71 s. 6 fot. 2 tab. bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * SPORT * WIEŚ * ORGANIZACJE * ZRZESZENIE SPORTOWE * ROLA * LZS * OLKUSZ


6/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zbieżek A.
Tytuł: Rola katolickich stowarzyszeń sportowych Archidiecezji Krakowskiej w upowszechnianiu rekreacji fizycznej wśród młodzieży.
Promotor: dr Dębski J.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 55 s. 16 tab. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: KULTURA FIZYCZNA * REKREACJA * ORGANIZACJE * STOWARZYSZENIA * DZIAŁALNOŚĆ * KATOLICKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE


7/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Węgrzyn Z.
Tytuł: Lista Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO.
Promotor: dr Kruczek Z.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 73 s. 4 ryc. 4 tab. bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * TURYSTYKA MIĘDZYNARODOWA * LISTA ŚWIATOWEGO DZIEDZICTWA KULTURY UNESCO * KULTURA * ZABYTEK * OBIEKT TURYSTYCZNY * ANALIZA * ORGANIZACJE * UNESCO


8/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Czyż A.
Tytuł: Szlakiem Aleksandra Kamińskiego. Geneza polskiego ruchu zuchowego. Beskid Śląski 1933-1939
Promotor: prof. dr hab. Lipiec J.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 62 s. 11 fot. bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA) * WYCHOWANIE * DZIECI * ORGANIZACJE * DZIAŁACZE * KAMIŃSKI A. * HARCERSTWO * RUCH ZUCHOWY


9/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kręgiel A.
Tytuł: Potrzeba przeżycia przygody u dorastającej młodzieży i jej pedagogiczne zaspokojenie w harcerstwie (chłopcy). (W oparciu o badania przeprowadzone na obozie harcerskim Hufca Sosnowiec w Centurii w r. 1971).
Promotor: dr Smarzyński H.
Rok wydania: 1972
Opis fizyczny: 61 s. 4 tab. bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * PSYCHOLOGIA * ZAINTERESOWANIA * ORGANIZACJE * OBÓZ * HARCERSTWO * MŁODZIEŻ * PŁEĆ M.


10/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kręgiel M.
Tytuł: Potrzeba przeżycia przygody u dorastającej młodzieży i jej pedagogiczne zaspokajanie w harcerstwie (dziewczęta) w oparciu o badania przeprowadzone na obozie harcerskim Hufca Sosnowiec.
Promotor: prof. dr Smarzyński H.
Rok wydania: 1972
Opis fizyczny: 48 s. 4 tab. bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * PSYCHOLOGIA * ORGANIZACJE * OBÓZ * HARCERSTWO * MŁODZIEŻ * PŁEĆ Ż.


11/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kluba M.
Tytuł: Formy edukacji środowiskowej w Wielkiej Brytanii.
Promotor: dr Krauz, Krystyna
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 82 s. 23 fot. 11 tab. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: EKOLOGIA * EDUKACJA EKOLOGICZNA * ORGANIZACJA * ORGANIZACJE * WSPÓŁPRACA * WIELKA BRYTANIA


12/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kurowska W.
Tytuł: Organizacja i działalność sekcji sportowych MKS Pałac Młodzieży w Tarnowie.
Promotor: dr Paryła W.
Rok wydania: 1980
Opis fizyczny: 47 s. 9 fot. 2 tab. bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: KULTURA FIZYCZNA * SPORT * REKREACJA * DZIECI * MŁODZIEŻ * ORGANIZACJA * ORGANIZACJE * PAŁAC MŁODZIEŻY * TARNÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


13/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wajda D.
Tytuł: Działalność Polskiej Izby Turystyki w latach 1990-1998.
Promotor: dr Dębski J.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 96 s. 3 ryc. 4 tab. bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ORGANIZACJE * POLSKA IZBA TURYSTYKI * HISTORIA * DZIAŁALNOŚĆ * ANALIZA


14/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Znamirowska M.
Tytuł: Cele, zakres działalności i znaczenie International Air Transport Association, ze szczególnym uwzględnieniem rynku polskiego.
Promotor: prof. dr hab. Sondel J.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 58 s. 1 ryc. bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * TRANSPORT POWIETRZNY * LOTNICTWO * ORGANIZACJE * IATA * DZIAŁALNOŚĆ


15/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Werbińska-Nowak A.
Tytuł: Rola samorządu terytorialnego w organizowaniu czasu wolnego dzieci w wieku szkolnym.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Pawlak, Anna
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 64 s. 10 fot. 2 ryc. 3 tab. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: SOCJOLOGIA * DZIECI * MŁODZIEŻ * CZAS WOLNY * ORGANIZACJA * ORGANIZACJE * REGION * SAMORZĄD TERYTORIALNY * ROLA * ŁÓDŹ (WOJ. ŁÓDZKIE ; OKRĘG)


16/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Nelicka K.
Tytuł: Zainteresowania i stosunek do zagadnień kultury fizycznej studentek i studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w świetle badań ankietowych.
Promotor: doc. dr Łukowska A.
Rok wydania: 1977
Opis fizyczny: 55 s. 28 ryc. 36 tab. bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: SOCJOLOGIA * KULTURA FIZYCZNA * SPORT * WYCHOWANIE FIZYCZNE * POGLĄDY * ZAINTERESOWANIA * ORGANIZACJE * STUDENCI * UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI (KRAKÓW) * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


17/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Nowak L.
Tytuł: Działalność polskiej YMCA na polu wychowania fizycznego w Krakowie w latach 1919-1939.
Promotor: dr Stok P.
Rok wydania: 1960
Opis fizyczny: 122 s. 26 fot. 1 ryc. 1 tab. bibliogr.
Słowa kluczowe: KULTURA FIZYCZNA * HISTORIA * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA) * ORGANIZACJE * ZWIĄZEK SPORTOWY * DZIAŁALNOŚĆ * YMCA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


18/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bańdur W.
Tytuł: Działalność Małopolskiego Oddziału TWK w latach 1994-1999.
Promotor: dr Dudek, Dobiesław
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 63 s. 1 ryc. 3 tab. bibliogr. 59 poz. Aneks.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * ORGANIZACJE * TWK * POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM * DZIAŁALNOŚĆ * MAŁOPOLSKA


19/41

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Grusiewicz, Bogusława Antonina
Tytuł: Działalność Towarzystwa Gimnastycznego 'Sokół' na Górnym Śląsku w latach 1918-1939.
Promotor: prof. dr hab. Kocój, Henryk
Rok wydania: 1981
Opis fizyczny: Cz.1. 317 s. tab. bibliogr. s. 285-312. Cz.2. Aneks: 86 s. fot. tab.
Słowa kluczowe: SPORT * HISTORIA * ZWIĄZEK SPORTOWY * TOWARZYSTWA SPORTOWE * POLSKIE TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE 'SOKÓŁ' * SOKÓŁ * ORGANIZACJE * ROLA * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA) * ŚLĄSK * ŚLĄSK, GÓRNY


20/41

Rodzaj pracy: LICENCJACKA
Autor: Bierca A.
Tytuł: Aktywność turystyczno-rekreacyjna osób niepełnosprawnych w wybranych organizacjach i szkolnictwie specjalnym w Krakowie.
Promotor: dr Kaganek, Krzysztof
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 83 s. 11 tab. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * TURYSTYKA NIEPEŁNOSPRAWNYCH * REKREACJA * NIEPEŁNOSPRAWNI * AKTYWNOŚĆ * ORGANIZACJA * ORGANIZACJE * SZKOŁA SPECJALNA * IMPREZY * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


21/41

Rodzaj pracy: LICENCJACKA
Autor: Śliz J.
Tytuł: Schroniska młodzieżowe w Polsce i we Francji.
Promotor: dr Kruczek Z.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 54 s. 3 ryc. 7 tab. bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * TURYSTYKA MŁODZIEŻOWA * BAZA NOCLEGOWA I ŻYWIENIOWA * SCHRONISKO TURYSTYCZNE * DZIAŁALNOŚĆ * ORGANIZACJE * PTSM * IBN * ICN * POLSKA * FRANCJA


22/41

Rodzaj pracy: LICENCJACKA
Autor: Kostysko K.
Tytuł: Działalność Polskiego Klubu Ekologicznego.
Promotor: dr Krauz, Krystyna
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 45 s. 3 fot. 1 ryc. 2 tab. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: EKOLOGIA * ORGANIZACJE * POLSKI KLUB EKOLOGICZNY * DZIAŁALNOŚĆ


23/41

Rodzaj pracy: LICENCJACKA
Autor: Larsson E.
Tytuł: Działalność Szwedzkiej Partii Zielonych.
Promotor: dr Krauz, Krystyna
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 53 s. 6 fot. 1 ryc. bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe: EKOLOGIA * OCHRONA ŚRODOWISKA * POLITYKA * ORGANIZACJE * PARTIA ZIELONYCH * DZIAŁALNOŚĆ * SZWECJA


24/41

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Orlewicz-Musiał, Małgorzata
Tytuł: Polskie nurkowanie swobodne : dzieje, organizacje, wartości
Promotor: Prof. zw. dr hab. Lipiec, Józef
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 271 s., 24 fot., 19 ryc., 1 tab., bibliogr. s. 254-271. Aneks: 5 s. nlb, 482 s., 1 fot.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA) * 1939-1945 (OKUPACJA NIEMIECKA) * 1944-1989 (POLSKA LUDOWA) * 1989-... (III RZECZPOSPOLITA) * TURYSTYKA * SPORTY WODNE * NURKOWANIE SWOBODNE * SPRZĘT * ORGANIZACJE


25/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Chudzik, Iwona
Tytuł: Działalność programowo-organizacyjna Krakowskiego Ogniska YMCA.
Promotor: dr Dębski, Józef
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 69 s. 6 fot. 14 tab. bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe: KULTURA FIZYCZNA * HISTORIA * ORGANIZACJE * ZWIĄZEK SPORTOWY * DZIAŁALNOŚĆ * YMCA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * ANALIZA DANYCH


26/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Skubek, Paulina
Tytuł: Turystyczne wykorzystanie podziemnych ososbliwości na terenie Polski
Promotor: dr Krauz, Krystyna
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 147 s. 30 fot. 4 map. bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA PODZIEMNA * TRASY PODZIEMNE * POLSKA * ORGANIZACJE * STOWARZYSZENIA TURYSTYCZNE * OBIEKT TURYSTYCZNY * OSOBLIWOŚĆ TURYSTYCZNA * ANALIZA SWOT * RYENK TURYSTYCZNY * RAJ (JASKINIA) * WIERZCHOWSKA DOLNA, JASKINIA * WIERZCHOWSKA GÓRNA, JASKINIA * MUZEUM GÓRNICTWA PODZIEMNEGO (NOWA RUDA) * KOPALNIA ZŁOTA 'ZŁOTY STOK' (ZŁOTY STOK) * ANALIZA DANYCH * WYWIAD * STOWARZYSZENIE 'POLSKIE TRASY TURYSTYCZNE' * KOPALNIA RUD SREBRNONOŚNYCH (TARNOWSKIE GÓRY) * SZTOLNIA CZARNEGO PSTRĄGA (TARNOWSKIE GÓRY) * CHEŁMSKIE PODZIEMIA KREDOWE (CHEŁM) * SZTOLNIA * PODZIEMNE MIASTO (GŁUSZYCA) * SKANSEN GÓRNICZY 'KRÓLOWA LUIZA' (ZABRZE)


27/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pochopień, Piotr
Tytuł: Wpływ organizacji pozarządowych na promocję walorów kulturowych powiatu suskiego.
Promotor: dr Kruczek, Zygmunt
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 132 s., 54 fot., 1 mapa, 34 tab.Bibliogr. 46 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA KRAJOWA * ORGANIZACJE * ORGANIZACJE POZARZĄDOWE * WPŁYW * PROMOCJA TURYSTYKI * PRODUKT TURYSTYCZNY * BAZA NOCLEGOWA * SUCHA BESKIDZKA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


28/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mrugacz, Kamila
Tytuł: Sylwetka polskiego płetwonurka oraz miejsca realizacji jego hobby.
Promotor: dr Ostrowski, Andrzej
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 69 s., 6 fot., 2 fot., 2 mapy, 33 wykr.
Słowa kluczowe: SPORTY WODNE * NURKOWANIE * WODA * PŁETWONUREK * ZAINTERESOWANIA * ORGANIZACJE * BADANIA ANKIETOWE


29/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dryś, Małgorzata
Tytuł: RUCH-ŚWIATŁO-ŻYCIE jako społeczny organizator turystyki w archidiecezji przemyskiej
Promotor: dr Kaganek, Krzysztof
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 102 s., 8 wykr., 6 ryc., 2 tab.Bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA RELIGIJNA * PRZEMYŚL (WOJ. PODKARPACKIE) * ORGANIZACJE * ANALIZA DANYCH * WYWIAD * RUCH ŚWIATŁO-ŻYCIE


30/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Orłowska, Kornelia
Tytuł: Turystyka i rekreacja w programie wychowawczym Ruchu Oazowego 'Światło-Życie'
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Matuszyk, Andrzej
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 107 s., 18 fot., 5 rys.Bibliogr. 87 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA RELIGIJNA * REKREACJA * WYCHOWANIE * PROGRAM * ORGANIZACJE * WYWIAD * ANALIZA DANYCH * RUCH 'ŚWIATŁO-ŻYCIE'


31/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Maj, Anna
Tytuł: Działalność Fundacji Aktywnej Rehabilitacji w Małopolsce
Promotor: dr Klimek-Piskorz, Ewa
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 83 s., 15 fot.Bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * REHABILITACJA * ORGANIZACJE * FUNDACJA * NIEPEŁNOSPRAWNI * URAZY * RDZEŃ KRĘGOWY * OBOZY * FIZJOTERAPIA


32/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Storzysz, Magdalena
Tytuł: Działalność organizacji salezjańskich w zakresie turystyki
Promotor: dr hab. Kaganek, Krzysztof
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 108 s., 22 ryc., 6 tab., bibliogr. 54 poz.
Słowa kluczowe: ORGANIZACJE * SALEZJANIE * DZIAŁALNOŚĆ * TURYSTYKA * REKREACJA * SALEZJAŃSKA ORGANIZACJA SPORTOWA RP * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG) * SALEZJAŃSKI RUCH TROSKI O MŁODZIEŻ


33/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szewczyk, Natalia
Tytuł: Jednostki organizacyjne promujące rekreację fizyczną dzieci i młodzieży wokół Błoń Krakowskich
Promotor: dr Orlewicz-Musiał, Małgorzata
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 92 s., 22 fot., 3 ryc., bibliogr. 106 poz.
Słowa kluczowe: SPORT * ORGANIZACJE * DZIAŁANIE * PROMOCJA * REKREACJA FIZYCZNA * ROZWÓJ * DZIECI * MŁODZIEŻ * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - BŁONIA


34/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Małkus, Monika
Tytuł: Olimpiady Specjalne na Świecie i w Polsce
Promotor: dr hab. prof. nadzw. Kałamacka, Ewa
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 74 s., 9 fot., 2 tab., bibliogr. 39 poz.
Słowa kluczowe: IGRZYSKA OLIMPIJSKIE * NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * ORGANIZACJE * DZIAŁALNOŚĆ * HISTORIA * ROZWÓJ * ŚWIAT * POLSKA


35/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Stefainska-Plaza, Marta
Tytuł: Zarys działalności Oddziału PTTK w Tarnowskich Górach w latach 1951-2010
Promotor: dr Kurek, Artur
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 80 s., 16 ryc., 16 tab., bibliogr. 65 poz.
Słowa kluczowe: ORGANIZACJE * DZIAŁALNOŚĆ * ROZWÓJ TURYSTYKI * HISTORIA * POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE * TARNOWSKIE GÓRY (WOJ. ŚLĄSKIE)


36/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gawor, Michał
Tytuł: Polskie Bractwa Kurkowe jako forma spędzania czasu wolnego do 1939 r.
Promotor: dr hab. prof nadzw. Dudek, Dobiesław
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 94 s., 7 ryc., 2 tab., bibliogr. 44 poz.
Słowa kluczowe: ORGANIZACJE * BRACTWO KURKOWE * STRZELECTWO * CZAS WOLNY * ROZRYWKA * KULTURA * DZIAŁALNOŚĆ * HISTORIA


37/41

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Dyląg, Dariusz
Tytuł: Turystyka i krajoznawstwo w Gorganach w latach 1841-1945
Promotor: dr hab. prof. nadzw. Dudek, Dobiesław
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 403 s., 96 fot., 12 map., 20 ryc., 7 tab. bibliogr. s. 330-366. Aneks: s. I-LVII, 1 mapa, 68 fot.
Słowa kluczowe: HISTORIA TURYSTYKI * 19 W. * 20 W. * TURYSTYKA * KRAJOZNAWSTWO * ORGANIZACJE * GÓRY * GORGANY (UKRAINA) * KARPATY WSCHODNIE * GALICJA (POLSKA ; REGION) * 1841-1945


38/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Marona, Michał
Tytuł: Historia i działalność Stowarzyszenia Historyczno-Kulturalnego Bractwa Rycerskiego Komturii Nidzickiej
Promotor: dr Jacko, Małgorzata
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 44 s., 22 fot., 6 ryc., bibliogr. 17 poz.
Sygnatura: 40102WF
Słowa kluczowe: KULTURA * HISTORIA * ORGANIZACJE * DZIAŁALNOŚĆ * STOWARZYSZENIE KULTURALNO-OŚWIATOWE * BRACTWO RYCERSKIE KOMTURII NIDZICKIEJ * 1999-2011


39/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Waniczek, Agata
Tytuł: Warunki rozwoju turystyki na polskim Spiszu
Promotor: dr Kruczek, Zygmunt
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 81 s., 16 fot., 3 mapy, 1 ryc., 6 rys., 2 tab., 17 wykr., bibliogr. 31 poz. Aneks: s. 78-81
Sygnatura: 39621TR
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ROZWÓJ TURYSTYKI * ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYKI * TURYSTYKA AKTYWNA * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * ORGANIZACJE * SPISZ


40/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jędrol, Anna
Tytuł: Turystyka podziemna - stan obecny i perspektywy rozwoju
Promotor: dr Ciapała, Szymon
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 83 s., 40 fot., 40 ryc., 3 tab., bibliogr. 69 poz.
Sygnatura: 40196TR
Słowa kluczowe: TURYSTYKA PODZIEMNA * CZAS WOLNY * TRASY TURYSTYCZNE * JASKINIE * KOPALNIA * ORGANIZACJE


41/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szalińska, Małgorzata
Tytuł: Historia i działalność Oddziału w Tomaszowie Mazowieckim Stowarzyszenia Liga Morska i Rzeczna w latach 2003-2012
Promotor: dr hab. prof. nadzw. Dudek, Dobiesław
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 85 s., 21 fot., bibliogr. 25 poz. Aneks
Sygnatura: 41178TR
Słowa kluczowe: TURYSTYKA WODNA * ORGANIZACJE * AKTY PRAWNE * TOMASZÓW MAZOWIECKI (WOJ. ŁÓDZKIE) * HISTORIA * DZIAŁALNOŚĆ * LIGA MORSKA * LIGA RZECZNA * 2003-2012

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka