Wynik wyszukiwania

Zapytanie: OPATÓW
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Frejlich M.
Tytuł: Baza sportowa szkół miasta Opatowa oraz stopień jej wykorzystania w latach 1989-1992.
Promotor: dr Banach B.
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 60 s. 9 tab. bibliogr.11 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * SPORT * SPRZĘT SPORTOWY * SZKOŁA PODSTAWOWA * SZKOŁA ŚREDNIA * OPATÓW * OCENA


2/7

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kędzierski S.
Tytuł: Sprawność fizyczna i zainteresownia sportowe dziewcząt w wieku 11,5-14,5 lat w Szkole Podstawowej nr 2 w Opatowie.
Promotor: doc. dr Żarek J.
Rok wydania: 1981
Opis fizyczny: 68 s. 23 tab. 31 wykr. bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * CECHY MORFOLOGICZNE * CECHY MOTORYCZNE * TESTY * SPORT * ZAINTERESOWANIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * SZKOŁA PODSTAWOWA * OPATÓW


3/7

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pustuła D.
Tytuł: Stosunek uczniów z kl. VI-VIII Szkoły Podstawowej nr 2 w Opatowie do alkoholu i innych środków uzależniających w świetle realizacji programu profilaktycznego 'Drugiego Elementarza czyli Siedmiu Kroków'.
Promotor: dr Wrona-Wolny W.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 81 s. bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * WYCHOWANIE ZDROWOTNE * HIGIENA * ALKOHOLIZM * NARKOMANIA * NIKOTYNIZM * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA * POGLĄDY * ZAPOBIEGANIE * PROGRAM * OPATÓW


4/7

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szczepańska A.
Tytuł: Warunki do realizacji zajęć wychowania fizycznego, a postawy wobec kultury fizycznej uczniów szkół podstawowych i średnich w Opatowie.
Promotor: sr Janikowska-Siatka M.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 51 s. 5 ryc. 13 tab. bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * KULTURA FIZYCZNA * ZAINTERESOWANIA * OBIEKT SPORTOWY * SALA GIMNASTYCZNA * WYPOSAŻENIE * MŁODZIEŻ * SZKOŁA PODSTAWOWA * SZKOŁA ŚREDNIA * OPATÓW


5/7

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Machula M.
Tytuł: Kształtowanie sie sprawności ruchowej u dziewcząt i chłopców w wieku 11,5-14,5 lat na przykładzie młodzieży Szkoły Podstawowej nr 2 i 3 w Opatowie.
Promotor: dr Miernik Z.
Rok wydania: 1972
Opis fizyczny: 50 s. 22 tab. 20 wykr. bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * ROZWÓJ * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA * OPATÓW


6/7

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pacholczak Z.
Tytuł: Ocena stanu higieniczno-sanitarnego i technicznego bazy sportowej szkół oraz charakterystyka kadry pedagogicznej wychowania fizycznego na terenie miasta Opatowa w latach 1998-1999.
Promotor: prof. dr hab. Doleżal M.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 78 s. 22 fot. 6 ryc. 13 tab. bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: HIGIENA * TEORIA WF * HIGIENA SZKOLNA * HIGIENA OBIEKTÓW SPORTOWYCH * SZKOŁA PODSTAWOWA * SZKOŁA ŚREDNIA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * OBIEKT SPORTOWY * NAUCZYCIEL WF * CHARAKTERYSTYKA * OPATÓW


7/7

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pater J.
Tytuł: Rozwój sportu szkolnego w Opatowie w latach 1958-1974.
Promotor: doc. dr Toporowicz, Kazimierz
Rok wydania: 1980
Opis fizyczny: 43 s. tab. bibliogr.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * SPORT SZKOLNY * ROZWÓJ * ORGANIZACJA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * NAUCZYCIEL WF * SPRZĘT SPORTOWY * WYPOSAŻENIE * 1944-1989 (POLSKA LUDOWA) * OPATÓW

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka