Wynik wyszukiwania

Zapytanie: OŚRODEK WYPOCZYNKOWY
Liczba odnalezionych rekordów: 25Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/25

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Brzeziński A.
Tytuł: Waloryzacja ośrodka wypoczynkowego FWP w Bukowinie.
Promotor: prof. dr hab. Żmuda S.
Rok wydania: 1990
Opis fizyczny: 46 s. 7 rys. 13 tab. bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * OŚRODEK WYPOCZYNKOWY * DZIAŁALNOŚĆ * OCENA * BUKOWINA


2/25

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Draguła B.
Tytuł: Ocena zagospodarowania turystycznego Szklarskiej Poręby.
Promotor: dr Nowakowski M.
Rok wydania: 1991
Opis fizyczny: 50 s. 7 rys. 5 tab. bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * OCENA * OŚRODEK WYPOCZYNKOWY * SZKLARSKA PORĘBA


3/25

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Barchański K.
Tytuł: Organizacja i funkcjonowanie zakładowych ośrodków wczasowych w Wiśle i ich powiązanie z terenową władzą administracyjną.
Promotor: doc.dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1987
Opis fizyczny: 71 s. 5 rys. 5 tab. bibliogr.16 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * OŚRODEK WYPOCZYNKOWY * FINANSE * ORGANIZACJA


4/25

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bielecki C.
Tytuł: Baza turystyczno-wypoczynkowa Zakładow Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej 'Chemar' w Kielcach.
Promotor: dr Banach B.
Rok wydania: 1980
Opis fizyczny: 55 s. 7 fot. 1 rys. 5 tab. bibliogr.33 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * TURYSTYKA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * WCZASY * OŚRODEK WYPOCZYNKOWY * PRACOWNIK FIZYCZNY * ZAKŁAD PRACY


5/25

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Czapka P.
Tytuł: Stan sanitarno-higieniczny wsi Złota Pinczowska.
Promotor: prof.dr Doleżal M.
Rok wydania: 1978
Opis fizyczny: 72 s. 13 fot. 21 tab. bibliogr.13 poz.
Słowa kluczowe: HIGIENA * WIEŚ * OŚRODEK WYPOCZYNKOWY * PERSPEKTYWY * BADANIA ANKIETOWE


6/25

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dąbrowski T., Golonka E.
Tytuł: Baza noclegowa i jej wykorzystanie na terenie byłego powiatu limanowskiego.
Promotor: dr Kwapuliński R.
Rok wydania: 1977
Opis fizyczny: 137 s. 23 fot. 5 map 24 tab. 32 wykr. bibliogr.14 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * GÓRY * WYCIECZKA * ORGANIZACJA * OŚRODEK WYPOCZYNKOWY * USŁUGI * ROZWÓJ


7/25

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dyjas K.
Tytuł: Zagospodarowanie urządzeniami rekreacyjnymi obiektów w czasowych i kolonijnych Radomskich Zakładów Przemysłu Skórzanego Radoskor w Radomiu.
Promotor: dr Łabaj M.
Rok wydania: 1984
Opis fizyczny: 46 s. 5 fot. 14 tab. bibliogr.16 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * MIASTO * OŚRODEK WYPOCZYNKOWY * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE


8/25

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Famulok E.
Tytuł: Ekonomiczne i pozaekonomiczne motywacje podejmowania pracy w ośrodkach wypoczynkowych.
Promotor: dr Kruczek Z.
Rok wydania: 1987
Opis fizyczny: 139 s. 25 tab. 4 wykr. bibliogr.39 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * OŚRODEK WYPOCZYNKOWY * PRACA ZAWODOWA * MOTYWACJA


9/25

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Filipowicz M.
Tytuł: Ośrodki turystyczno-rekreacyjne Ziemi Krośnieńskiej z uwzględnieniem zabytków kultury i sztuki, na podstawie wybranych miejscowości.
Promotor: doc.dr hab. Szelińska W.
Rok wydania: 1988
Opis fizyczny: 7 fot. 1 mapa 2 tab. bibliogr.34 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * ZABYTEK * OŚRODEK WYPOCZYNKOWY * CHARAKTERYSTYKA


10/25

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Hajduk J.
Tytuł: Rekreacyjne wykorzystanie ośrodka wypoczynkowego Sielpia kąpielisko.
Promotor: doc. Żmuda S.
Rok wydania: 1986
Opis fizyczny: 63 s. 12 fot. 4 mapy 11 tab. bibliogr.33 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * OŚRODEK WYPOCZYNKOWY * WYPOCZYNEK * ORGANIZACJA * USŁUGI


11/25

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kacwin M.
Tytuł: Model domu wypoczynkowego rekreacyjno-profilaktycznego dla ludzi starszych na terenie Zakopanego.
Promotor: doc.dr Żmuda S.
Rok wydania: 1984
Opis fizyczny: 48 s. 3 tab. bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * WYPOCZYNEK * OŚRODEK WYPOCZYNKOWY * OBIEKT * WIEK STARCZY


12/25

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Krupińska B.
Tytuł: Możliwości organizacji przestrzennej rekreacji na obszarach silnie uprzemysłowionych na przykładzie północnej części Leśnego Pasa Ochronnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.
Promotor: dr Sacha S.
Rok wydania: 1982
Opis fizyczny: 73 s. 3 mapy, 1 tab. bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * MIASTO * ORGANIZACJA * OŚRODEK WYPOCZYNKOWY * TEREN REKREACYJNY * WYPOCZYNEK * TEREN LEŚNY * LEŚNY PAS OCHRONNY * GÓRNOŚLĄSKI OKRĘG PRZEMYSŁOWY


13/25

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Leśniak A.
Tytuł: Walory turystyczno-rekreacyjne Ziemi Bocheńskiej oraz ich wykorzystanie.
Promotor: dr Banach B.
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 66 s. 9 fot. 1 mapa, 7 tab. bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * KRAJOZNAWSTWO * WALORY TURYSTYCZNE * KLIMAT * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * OŚRODEK WYPOCZYNKOWY * WCZASY * REGION * BOCHNIA (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


14/25

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Murzyn M.
Tytuł: Baza wypoczynkowa Fabryki Samochodów Ciężarowych im. F. Dzierżyńskiego w Starachowicach.
Promotor: dr Banach B.
Rok wydania: 1980
Opis fizyczny: 118 s. 9 fot. 15 tab. bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * WYPOCZYNEK * SPORT * TURYSTYKA * OŚRODEK WYPOCZYNKOWY * WYPOSAŻENIE * DZIAŁALNOŚĆ * ZAKŁAD PRACY * ROLA * STARACHOWICE (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE)


15/25

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Kołomyjska, Grażyna
Tytuł: Funkcja Ośrodka Rekreacyjnego Zarabie (w kontekście kształtowania się walorów rekreacyjno-zdrowotnych).
Promotor: doc. dr hab. Żmuda, Stefan
Rok wydania: 1983
Opis fizyczny: 252 s. 13 tab. 16 wykr. bibliogr. 113 poz. Aneks: 3 mapy
Słowa kluczowe: REKREACJA RUCHOWA * WYPOCZYNEK * OŚRODEK WYPOCZYNKOWY * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * M.MYŚLENICE


16/25

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mazurkiewicz, Iwona
Tytuł: Turystyka nad Zalewem Zegrzyńskim.
Promotor: prof. dr hab. Żmuda S.
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 101 s. 10 fot. 9 rys. 5 tab. bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ZEGRZYŃSKE, JEZIORO * WALORY TURYSTYCZNE * ZBIORNIK WODNY * KRAJOZNAWSTWO * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * SPORTY WODNE * BAZA NOCLEGOWA * OŚRODEK WYPOCZYNKOWY * TURYSTYKA SOCJALNA * SPADEK * INWESTYCJE * PROMOCJA TURYSTYKI


17/25

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ruszał, Natalia
Tytuł: Analiza porównawcza funkcjonowania Wojskowego Zespołu Wypoczynkowego 'Zakopane' w latach 1991-2000 - transformacja produktu.
Promotor: dr Borkowski, Krzysztof
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 77 s. 12 fot. 8 ryc. 16 tab. bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: HOTELARSTWO * TURYSTYKA * OŚRODEK WYPOCZYNKOWY * OBIEKT TURYSTYCZNY * DZIAŁALNOŚĆ * OCENA * ORGANIZACJA * USŁUGI * ROZWÓJ * ANALIZA DANYCH * WYWIAD * OBSERWACJA * ZAKOPANE (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * WOJSKOWY ZESPÓŁ WYPOCZYNKOWY (ZAKOPANE)


18/25

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Latała, Małgorzata
Tytuł: Analiza funkcjonowania Ośrodka Wczasowo-Wypoczynkowego 'Debrzyno'.
Promotor: dr Marczyk, Stefan
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 84 s. 19 fot. 11 wykr. 12 tab. bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: HOTELARSTWO * OŚRODEK WYPOCZYNKOWY * BAZA NOCLEGOWA * USŁUGI HOTELARSKIE * FINANSE * DEBRZYNO (WOJ. POMORSKIE)


19/25

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mirocha, Dorota
Tytuł: Analiza działalności Ośrodka Wypoczynkowego 'Mazowsze'.
Promotor: dr Żiżka-Salamon, Danuta
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 50 s. 13 fot. 1 ryc. bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA KRAJOWA * REKREACJA * BAZA NOCLEGOWA * OŚRODEK WYPOCZYNKOWY * USTROŃ (WOJ. ŚLĄSKIE) - JASZOWIEC * DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA * WYWIAD * OBSERWACJA


20/25

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sral, Magdalena
Tytuł: Koncepcja marketingu-mix na przykładzie ośrodka wypoczynkowego 'Kinga' w Czorsztynie.
Promotor: dr Tyrańska, Małgorzata
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 88 s., 2 fot., 11 ryc., 13 tab.Bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe: MARKETING * ZARZĄDZANIE * OŚRODEK WYPOCZYNKOWY * USŁUGI TURYSTYCZNE * DZIAŁALNOŚĆ * WYWIAD * ANALIZA DANYCH * CZORSZTYN (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * OŚRODEK WYPOCZYNKOWY 'KINGA' (CZORSZTYN)


21/25

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kozieja, Monika
Tytuł: Analiza funkcjonowania i strategia marketingowa Ośrodka Wypoczynkowego 'Wodnik' w Pobierowie.
Promotor: dr Marczyk, Wiesława
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 114 s., 19 fot., 18 tab.Bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA KRAJOWA * MARKETING * OŚRODEK WYPOCZYNKOWY * DZIAŁALNOŚĆ * ORGANIZACJA * OŚRODEK WYPOCZYNKOWY 'WODNIK' (POBIEROWO)


22/25

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Siuta, Piotr
Tytuł: Analiza funkcjonowania Ośrodka Wypoczynkowo-Sposrtowego 'Bania' w Białce Tatrzańskiej
Promotor: dr Marczyk, Stefan
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 118 s., 13 rys., 27 tab., 1 mapaBibliogr. 35 poz. + internetr
Słowa kluczowe: TURYSTYKA KRAJOWA * OBIEKT TURYSTYCZNY * OŚRODEK WYPOCZYNKOWY * DZIAŁALNOŚĆ * ORGANIZACJA * OBSERWACJA * ANALIZA DANYCH * BIAŁKA TATRZAŃSKA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


23/25

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Majchrowicz, Dorota
Tytuł: Tworzenie Zintegrowanego Produktu Turystycznego na podstawie Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego 'Beskid' w Spytkowicach
Promotor: dr Kruczek, Zygmunt
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 68 s., 14 fot., 2 rys., 5 tab.Bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA KRAJOWA * PRODUKT TURYSTYCZNY * OŚRODEK WYPOCZYNKOWY * OŚRODEK REKREACYJNY * HOTEL * WALORY PRZYRODNICZE * OFERTA TURYSTYCZNA * BADANIA ANKIETOWE * SPYTKOWICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


24/25

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Janas, Anna
Tytuł: Analiza funkcjonowania Ośrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego w Krynicy Zdrój
Promotor: dr Marczyk, Stefan
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 77 s., 16 fot., 6 ryc., 17 tab.Bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe: BAZA NOCLEGOWA * OŚRODEK WYPOCZYNKOWY * OBIEKT TURYSTYCZNY * ORGANIZACJA * DZIAŁALNOŚĆ * USŁUGI TURYSTYCZNE * KRYNICA ZDRÓJ (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


25/25

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Batko, Patryk
Tytuł: Analiza funkcjonowania przdsiębiorstwa hotelarsko-rekreacyjnego na przykładzie ośrodka Liptakówka w Białce Tatrzańskiej
Promotor: dr Marczyk, Stefan
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 86 s., 18 fot., 6 rys., 10 tab., bibliogr. 46 poz.
Sygnatura: 40204TR
Słowa kluczowe: HOTELARSTWO * HOTEL 'LIPTAKÓWKA' (BIAŁKA TATRZAŃSKA) * OBIEKT REKREACYJNY * OŚRODEK WYPOCZYNKOWY * BIAŁKA TATRZAŃSKA (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * WALORY TURYSTYCZNE * WALORY PRZYRODNICZE

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka