Wynik wyszukiwania

Zapytanie: NOWY WIŚNICZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE
Liczba odnalezionych rekordów: 10Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/10

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mika L.
Tytuł: Sprawność motoryczna i wydolność fizyczna dzieci w wieku 11-15 lat z gminy Nowy Wiśnicz na tle poziomu ich rozwoju u rówieśników z wielkomiejskiej populacji porównawczej.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Mleczko E.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 59 s. 76 ryc. bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * CECHY SOMATYCZNE * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * GIBKOŚĆ * DYMORFIZM PŁCIOWY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * ŚRODOWISKO * KORELACJA * GMINA * NOWY WIŚNICZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


2/10

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pierzchała P.
Tytuł: Turystyka jako czynnik rozwoju gminy Nowy Wiśnicz.
Promotor: dr Kwiecień I.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 78 s. 9 fot. 2 mapy, 13 ryc. 22 tab. bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * MARKETING * GMINA * ROZWÓJ * WALORY TURYSTYCZNE * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * NOWY WIŚNICZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


3/10

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Morońska A.
Tytuł: Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Nowy Wiśnicz.
Promotor: dr Łabaj M.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 106 s. 17 fot. 19 ryc. 6 tab. bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * OBIEKT TURYSTYCZNY * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * ROZWÓJ * GMINA * NOWY WIŚNICZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


4/10

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kokoszka, Dominik
Tytuł: Poziom rozwoju morfologicznego, motorycznego oraz częstość występowania wad postawy u dzieci w wieku 7,5 - 10,5 lat w Nowym Wiśniczu na tle populacji rówieśników.
Promotor: dr Mleczko, Adam
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 76 s. 72 ryc. 56 tab. bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: BUDOWA SOMATYCZNA * ROZWÓJ MORFOLOGICZNY * ROZWÓJ MOTORYCZNY * WADY POSTAWY * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * CECHY MOTORYCZNE * NOWY WIŚNICZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * METODA KASPERCZYKA


5/10

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kuźniar, Michał
Tytuł: Kreowanie produktu turystycznego dla gminy Nowy Wiśnicz.
Promotor: dr Kruczek, Zygmunt
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 99 s. 20 fot. 2 mapy, 17 ryc. 6 tab. bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe: GEOGRAFIA TURYSTYKI * POLSKA - REGION KARPACKI * WALORY TURYSTYCZNE * PRODUKT TURYSTYCZNY * ZABYTEK ARCHITEKTURY * ROZWÓJ TURYSTYKI * NOWY WIŚNICZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG) * BADANIA ANKIETOWE * BADANIA STATYSTYCZNE * OPIS * ANALIZA DANYCH


6/10

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Piekarczyk, Anna
Tytuł: Proekologiczne działania w gminie Nowy Wiśnicz.
Promotor: dr Krauz, Krystyna
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 112 s. 4 fot. 2 mapy, 10 tab. bibliogr. 52 poz.
Słowa kluczowe: EKOLOGIA * OCHRONA ŚRODOWISKA * ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNA * EKOROZWÓJ * NOWY WIŚNICZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * ANALIZA DANYCH * OPIS


7/10

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Grzesiak, Katarzyna
Tytuł: Agroturystyka jako dodatkowe źródło dochodu.
Promotor: dr Marczyk, Stefan
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 80 s., 9 fot., 6 ryc., 3 tab.Bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe: AGROTURYSTYKA * GOSPODARSTWA AGROTURYSTYCZNE * WIEŚ * DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA * GOSPODARKA TURYSTYCZNA * DOCHODY * TEREN TURYSTYCZNY * NOWY WIŚNICZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


8/10

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Struzik, Mateusz
Tytuł: Formy aktywności ruchowej więżniów na przykładzie Zakładu Penitencjarnego
Promotor: prof. dr hab. Kasperczyk, Tadeusz
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 68 s., 3 tab., 20 ryc.Bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe: AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * SPORT * WIĘŹNIOWIE * RESOCJALIZACJA * MOTYWACJA * BADANIA ANKIETOWE * NOWY WIŚNICZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


9/10

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Paszcz, Barbara
Tytuł: Miasto Nowy Wiśnicz jako ośrodek turystyki kulturowej
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Szlezynger, Piotr
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 66 s., 37 fot., bibliogr. 41 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA KULTUROWA * ROZWÓJ TURYSTYKI * NOWY WIŚNICZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * PRODUKT TURYSTYCZNY * POTENCJAŁ TURYSTYCZNY * WYWIAD * ANALIZA DANYCH


10/10

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Giza, Kinga
Tytuł: Aktywność bioelektryczna mięśni prostowników grzbietu w fazie pracy koncentrycznej i ekscentrycznej u pacjentów z zespołem bólowym dolnego odcinka kręgosłupa
Promotor: dr Chwała, Wiesław
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 99 s., 43 rys., 14 tab., bibliogr. 92 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * BIOMECHANIKA * MIĘŚNIE * BÓL * KRĘGOSŁUP * TESTY * POMIAR * NOWY WIŚNICZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE)

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka