Wynik wyszukiwania

Zapytanie: NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE ;
Liczba odnalezionych rekordów: 53Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/53

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mos J.
Tytuł: Dzialalność zrzeszenia LZS w województwie nowosądeckim w latach 1975-1990.
Promotor: doc. dr Kwapuliński R.
Rok wydania: 1991
Opis fizyczny: 178 s. 14 fot. 7 tab. 17 wykr. bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * SPORT WIEJSKI * ZRZESZENIE SPORTOWE * LZS * DZIAŁALNOŚĆ * REGION * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


2/53

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Andruszewski Z.
Tytuł: Stosunki koleżeńskie w klasach czwartych wybranych szkół podstawowych województwa nowosądeckiego.
Promotor: dr Srokosz W.
Rok wydania: 1977
Opis fizyczny: 27 s. 12 rys. 19 tab. 6 wykr. bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * SOCJOLOGIA * SOCJOMETRIA * STOSUNKI INTERPERSONALNE * AUTORYTET * POSTĘPY W NAUCE * WYNIKI SPORTOWE * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


3/53

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bulzak J.
Tytuł: Geografia klubów piłki nożnej województwa krakowskiego.
Promotor: mgr Jesionka Z.
Rok wydania: 1968
Opis fizyczny: 39 s. 2 mapy 1 tab. bibliogr.8 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * KLUB SPORTOWY * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


4/53

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gonciarz J.
Tytuł: Wykorzystanie bazy noclegowej województwa nowosądeckiego w 1979 roku.
Promotor: dr Dębski J.
Rok wydania: 1981
Opis fizyczny: 87 s. 36 tab. 5 wykr. bibliogr.12 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * WYCIECZKA * BAZA NOCLEGOWA I ŻYWIENIOWA * HOTEL * USŁUGI * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


5/53

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Iwanek H.
Tytuł: Rola województwa nowosądeckiego w recepcji zorganizowanych form turystyki wycieczkowej w aglomeracji krakowskiej.
Promotor: dr Sacha S.
Rok wydania: 1976
Opis fizyczny: 57 s. 2 mapy, 13 tab. 2 wykr. bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WYCIECZKA * ORGANIZACJA * ZASOBY MATERIALNE * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


6/53

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kmak J.
Tytuł: Rozwój morfologiczny 10-letnich chłopców wiejskich z Nowosądecczyzny na tle badań rodziców, warunków bytowych i modelu żywienia.
Promotor: dr Chrzanowska M.
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 60 s. 52 rys. 25 tab. bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * CECHY MORFOLOGICZNE * ROZWÓJ MORFOLOGICZNY * RODZINA * DZIECI * PŁEĆ M. * HIGIENA ŻYWIENIA * WARUNKI BYTOWE * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * KORELACJA * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


7/53

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szuban M.
Tytuł: Plan przestrzennego zagospodarowania województwa nowosądeckiego dla potrzeb turystyki - kierunki rozwoju funkcji wiodących.
Promotor: dr Nowakowski M.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 82 s. 8 map, 5 rys. 33 tab. 8 wykr. bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * ROZWÓJ * WALORY TURYSTYCZNE * REGION * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


8/53

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kopeć S.
Tytuł: Stan aktualny i perspektywy rozwoju rekreacji wodnej województwa nowosądeckiego na przykładzie Popradu.
Promotor: dr Kwapuliński R.
Rok wydania: 1978
Opis fizyczny: 82 s. 3 fot. 5 map, 25 tab. bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * TURYSTYKA * SPORT WODNY * ORGANIZACJA * PROGRAM * PERSPEKTYWY * REGION * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG) * POPRAD


9/53

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kraska B.
Tytuł: Organizacja i obsługa ruchu turystycznego w województwie nowosądeckim na przykładzie Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Turystycznej.
Promotor: mgr Ofiarski M.
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 101 s.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WYCIECZKA * IMPREZY * BIURO PODRÓŻY * ORGANIZACJA * USŁUGI * OBIEKT REKREACYJNY * HOTEL * REGION * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG) * WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ (NOWY SĄCZ)


10/53

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wanat I.
Tytuł: Projekty szlaków turystycznych 'Dwory szlacheckie województwa nowosądeckiego'.
Promotor: dr Kruczek Z.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 100 s. 44 fot. 6 map, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * KRAJOZNAWSTWO * WALORY TURYSTYCZNE * OBIEKT TURYSTYCZNY * DWORY * SZLAKI TURYSTYCZNE * REGION * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


11/53

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Knapczyk B.
Tytuł: Motywacja do uprawiania kajakarstwa górskiego w opinii zawodników klubów województwa nowosądeckiego.
Promotor: dr Dybińska E.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 42 s. 1 mapa, 23 tab. bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * KAJAKARSTWO GÓRSKIE * MOTYWACJA * ZAWODNICY * KLUB SPORTOWY * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


12/53

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bobrowska B.
Tytuł: Poziom rozwoju wydolności i wybranych zdolności kondycyjnych dzieci z okolic Nowego Sącza w wieku 7-15 lat.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Mleczko E.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 52 s. 15 ryc. 10 tab. bibliogr. 47 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * CECHY SOMATYCZNE * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * KONDYCJA * WYTRZYMAŁOŚĆ * KOŃCZYNA DOLNA * SIŁA SZYBKOŚCIOWA * REGION * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


13/53

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Turowicz M.
Tytuł: Możliwości zagospodarowania województwa nowosądeckiego dla potrzeb turystyki wędkarskiej.
Promotor: dr Kruczek Z.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 110 s. 12 ryc. bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WĘDKARSTWO * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


14/53

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Porschke H.
Tytuł: Analiza przyczyn wypadków utonięć na terenie województwa nowosądeckiego w latach 1989-1995.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 41 s. 9 ryc. 10 tab. bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: RATOWNICTWO WODNE * WYPADKI * UTONIĘCIA * PRZYCZYNY * ANALIZA * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


15/53

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Orzeł R.
Tytuł: Ocena jakości powierzchniowych wód w województwie nowosądeckim na podstawie badań prowadzonych w 1996 r. w sieci monitoringu podstawowego i regionalnego.
Promotor: dr Mędrela-Kuder E.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 40 s. 8 ryc. 4 tab. bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: EKOLOGIA * OCHRONA ŚRODOWISKA * RZEKA * ZANIECZYSZCZENIE WODY * OCENA * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


16/53

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Fus A.
Tytuł: Wiedza o wartości odżywczej produktów spożywczych oraz nawyki żywieniowe uczniów wybranych szkół podstawowych woj. nowosądeckiego.
Promotor: prof. dr hab. Doleżal M.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 51 s. 9 ryc. 9 tab. bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe: HIGIENA ŻYWIENIA * ŻYWIENIE * ŻYWNOŚĆ * DIETA * SZKOŁA PODSTAWOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * WIEDZA * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


17/53

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kaczmarczyk K.
Tytuł: Podstawowe problemy rozwoju turystyki w województwie nowosądeckim ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Nowakowska A.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 152 s. 5 map, 26 ryc. 4 tab. bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ROZWÓJ * TURYSTYKA WIEJSKA * PROMOCJA TURYSTYKI * GOSPODARKA * WIEŚ * REGION * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


18/53

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kucz K.
Tytuł: Charkterystyka morfologiczna kobiet z regionu rzeszowskiego, kieleckiego, nowosądeckiego ze szczególnym uwzględnieniem ciężaru ciała i jego nadmiaru oraz społecznych uwarunkowań otyłości.
Promotor: dr Chrzanowska M.
Rok wydania: 1980
Opis fizyczny: 34 s. 18 tab. 18 wykr. bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * CECHY MORFOLOGICZNE * MASA CIAŁA * TKANKA TŁUSZCZOWA * OTYŁOŚĆ * TREND SEKULARNY * WARUNKI BYTOWE * PŁEĆ Ż. * RZESZÓW (WOJ. PODKARPACKIE ; OKRĘG) * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG) * KIELCE (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE ; OKRĘG)


19/53

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kurzeja J.
Tytuł: Analiza nauczania narciarstwa biegowego w klasach VI-VII wybranych szkół województwa nowosądeckiego realizujących poszerzony program wychowania fizycznego w roku szkolnym 1976/77.
Promotor: mgr Krasicki Sz.
Rok wydania: 1977
Opis fizyczny: 51 s. 14 tab. 8 wykr. bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * NARCIARSTWO KLASYCZNE * BIEGI * NAUCZANIE * PROGRAM * ANALIZA * PRÓBA LIMANOWSKA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


20/53

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Lach L.
Tytuł: Sprawność ukieunkowana uczniów wybranych szkół podstawowych województwa nowosądeckiego realizujących poszerzony program wychowania fizycznego.
Promotor: mgr Krasicki Sz.
Rok wydania: 1977
Opis fizyczny: 58 s. 13 fot. 17 tab. 11 wykr. bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA SPECJALNA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA OGÓLNA * TESTY * WYCHOWANIE FIZYCZNE * KLASY SPORTOWE * SZKOŁA PODSTAWOWA * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


21/53

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Latinek K.
Tytuł: Charakterystyka wybranych form tanecznych i motywów muzyczno-wokalnych regionu sądeckiego.
Promotor: dr Cichalewska M.
Rok wydania: 1985
Opis fizyczny: 51 s. 6 fot. bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: ETNOGRAFIA * FOLKLOR * TANIEC LUDOWY * REGION * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


22/53

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Łatka B.
Tytuł: Infrastruktura ogólna terenów wiejskich w Karpatach a rozwój turystyki (na przykładzie woj. nowosądeckiego).
Promotor: dr Sacha S.
Rok wydania: 1985
Opis fizyczny: 78 s. 8 map, 8 tab. bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ROZWÓJ * GÓRY * WIEŚ * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * KORELACJA * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


23/53

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Małota L.
Tytuł: Rozwój biologiczny 13-letnich chłopców wiejskich z Nowosądecczyzny z uwzględnieniem badań rodziców oraz warunków bytowych i sposobu żywienia rodziny.
Promotor: dr Chrzanowska M.
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 41 s. 20 tab. 31 wykr. bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: BIOLOGIA * ROZWÓJ BIOLOGICZNY * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * WIEŚ * RODZICE * WARUNKI BYTOWE * ŻYWIENIE * KORELACJA * OCENA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * REGION * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


24/53

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Matyaszek I.
Tytuł: Kryteria oceny szkolnej z kultury fizycznej w świetle badań młodzieży wybranych szkół województwa nowosądeckiego.
Promotor: dr Zagórski B.
Rok wydania: 1987
Opis fizyczny: 66 s. 22 tab. 11 wykr. bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * KULTURA FIZYCZNA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * OCENY Z WF * KRYTERIA OCENY * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


25/53

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mazanek L.
Tytuł: Zabytki architektury jako walor turystyczno-krajoznawczy na przykładzie wybranych zabytków Ziemi Sądeckiej.
Promotor: dr Kruczek Z.
Rok wydania: 1985
Opis fizyczny: 67 s. 1 mapa, bibliogr. 47 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * KRAJOZNAWSTWO * OBIEKT TURYSTYCZNY * ZABYTEK ARCHITEKTURY * WALORY TURYSTYCZNE * REGION * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


26/53

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Popiela K.
Tytuł: Środowisko społeczno-kulturowe wsi a poziom rozwoju funkcjonalnego i motorycznego dzieci z okolic Nowego Sącza.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Mleczko E.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 52 s. 27 ryc. 5 tab. bibliogr. 49 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * WIEŚ * CECHY SOMATYCZNE * ROZWÓJ FUNKCJONALNY * ROZWÓJ MOTORYCZNY * KORELACJA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * REGION * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


27/53

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Miłkowska B.
Tytuł: Funkcje województwa nowosądeckiego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży.
Promotor: doc. dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1978
Opis fizyczny: 70 s. 3 mapy, 8 tab. 1 wykr. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * WYPOCZYNEK * KOLONIE * ORGANIZACJA * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


28/53

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Alberska A.
Tytuł: Ocena wybranych zachowań zdrowotnych oraz wiedza i opinie na temat zdrowia uczniów wiejskich szkół podstawowych na przykładzie gminy Wierzbica (woj. nowosądeckie).
Promotor: dr Wrona-Wolny W.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 39 s. 36 tab. bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: WYCHOWANIE ZDROWOTNE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA * WIEDZA * ZACHOWANIE SIĘ * POGLĄDY * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * WIEŚ * ANALIZA * GMINA * WIERZBICA * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


29/53

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Knapczyk J.
Tytuł: Budownictwo ludowe Orawy i Sądeczyzny na przykładzie Parków Etnograficznych w Zubrzycy Górnej i w Nowym Sączu.
Promotor: dr Wroński J.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 147 s. 57 fot. 14 ryc. bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe: ETNOGRAFIA * TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * OBIEKT TURYSTYCZNY * ARCHITEKTURA * WIEŚ * PARK ETNOGRAFICZNY * ZUBRZYCA GÓRNA * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


30/53

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Nawrot U.
Tytuł: Wpływ zajęć wychowania fizycznego na wyniki w nauce, zaangażowanie społeczne i pozycję ucznia w grupie rówieśniczej na przykładzie szkół z województwa nowosądeckiego i gminy Wąchock.
Promotor: mgr Cieślik D.
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 63 s. 3 ryc. 18 tab. bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * LEKCJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * STOSUNKI INTERPERSONALNE * SOCJOMETRIA * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG) * REGION * WĄCHOCK


31/53

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Nowak A.
Tytuł: Możliwości i warunki uprawiania turystyki kajakowej na tle stanu obecnego i występujących potrzeb w województwie nowosądeckim.
Promotor: dr Dębski J.
Rok wydania: 1983
Opis fizyczny: 72 s. 2 mapy, 1 ryc. 1 tab. bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * TURYSTYKA KAJAKOWA * KAJAKARSTWO * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * SPRZĘT * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


32/53

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Oleksy K.
Tytuł: Kolonie letnie na terenie b. powiatu nowosądeckiego w roku 1975, z uwzględnieniem możliwości realizowania nauki pływania
Promotor: mgr Kowalski W.
Rok wydania: 1976
Opis fizyczny: 49 s. 4 mapy, 30 tab. bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * KOLONIE WAKACYJNE * PŁYWANIE * NAUCZANIE * REGION * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


33/53

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Porabik F.
Tytuł: Udział instytucji Doradztwa i Samorządu rolniczego w rozwoju turystyki wiejskiej na przykładzie obszaru byłego województwa nowosądeckiego.
Promotor: dr Mroczka A.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 98 s. 4 fot. 4 mapy, 12 ryc. 17 tab. bibliogr. 43 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * TURYSTYKA WIEJSKA * AGROTURYSTYKA * WIEŚ * ROZWÓJ * GOSPODARKA * SAMORZĄD * OŚRODEK * ROLA * ANALIZA * REGION * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


34/53

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Hudyka A.
Tytuł: Turystyka, rekreacja,lecznictwo uzdrowiskowe w powiecie nowosądeckim w XX w. (do1975 r).
Promotor: dr Paryła W.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 118 s. 12 fot. 7 map, 12 ryc. 20 tab. bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA * TURYSTYKA * REKREACJA * REHABILITACJA * UZDROWISKO * OKRES POROZBIOROWY * 1944-1989 (POLSKA LUDOWA) * TOWARZYSTWA * REGION * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG) * POLSKIE TOWARZYSTWO TATRZAŃSKIE. ODDZIAŁ 'BESKID' (NOWY SĄCZ)


35/53

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Orzeł S.
Tytuł: Organizacja aktywnego wypoczynku przez WPGT w Nowym Sączu na terenie województwa nowosądeckiego.
Promotor: doc. dr Bierzgalski J.
Rok wydania: 1980
Opis fizyczny: 85 s. 6 map, 16 tab. bibliogr.
Słowa kluczowe: REKREACJA * WYPOCZYNEK * TURYSTYKA * CZAS WOLNY * ORGANIZACJA * PROGRAM * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


36/53

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Wargowski, Andrzej
Tytuł: Zagospodarowanie turystyczne i organizacja turystyki w województwie nowosądeckim jako podstawowe przesłanki dalszego jej rozwoju.
Promotor: prof. dr hab. Borkacki, Stanisław
Rok wydania: 1981
Opis fizyczny: 249 s. 10 map, 16 rys. 54 tab. bibliogr. 234 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * ORGANIZACJA * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * OBIEKT USŁUGOWY * OCHRONA ŚRODOWISKA * WIEŚ * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


37/53

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dariusz, Aleksander
Tytuł: Historia Ludowego Klubu Sportowego 'Zawada' w Nowym Sączu w latach 1980-2000.
Promotor: dr Kałamacka, Ewa
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 48 s. 7 fot. 8 tab. bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: SPORT * HISTORIA * KLUB SPORTOWY * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG) * ROZWÓJ * FINANSE * DZIAŁALNOŚĆ * ARCHIWUM * LUDOWY KLUB SPORTOWY 'ZAWADA' (NOWY SĄCZ)


38/53

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Liśkiewicz, Bartłomiej
Tytuł: Status społeczno-kulturowy miejsca zamieszkania jako czynnik różnucujący poziom rozwoju somatycznego, funkcjonalnego i motorycznego dzieci w wieku 7-19 lat z Sądecczyzny.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Mleczko, Edward
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 79 s. 42 ryc. 15 tab. bibliogr. 37 poz.
Słowa kluczowe: SOCJOLOGIA * ANTROPOLOGIA * ROZWÓJ SOMATYCZNY * ROZWÓJ FUNKCJONALNY * ROZWÓJ MOTORYCZNY * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * WIEŚ * MIASTO * TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ * TEST EUROFIT * BADANIA PORÓWNAWCZE * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


39/53

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Żabecka-Chowaniec, Renata
Tytuł: Kształtowanie się wybranych parametrów postawy ciała w procesie korekcji wad postawy ciała dzieci i mˆodzieży rejestrowanych techniką wykorzystującą zjawisko mory
Promotor: dr hab., prof. nadzw. AWF Kasperczyk, Tadeusz
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 138 s., 6 ryc., 51 tab., 27 wykr., bibliogr. 103 poz.
Słowa kluczowe: FIZJOTERAPIA * POSTAWA CIAŁA * WADY POSTAWY * GIMNASTYKA KOREKCYJNA * METODA MOIRE'A * DZIECI (WIEK PRZEDSZKOLNY) * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * BADANIA NAUKOWE * KOMPUTER * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


40/53

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Młyński, Łukasz
Tytuł: Rozwój sportu osób niepełnosprawnych w Nowosądeckiem.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Chojnacki, Kazimierz
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 68 s. 6 fot. 5 tab. bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * SPORT ZIMOWY * INTEGRACJA SPOŁECZNA * TRENING SPORTOWY * ANALIZA DANYCH * INTERNET * BADANIA PORÓWNAWCZE * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


41/53

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Tyrkiel, Wojciech
Tytuł: Walory przyrodnicze jako podłoże rozwoju agroturystyki w powiecie nowosądeckim.
Promotor: dr Dębski, Józef
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 115 s. 15 fot. 15 rys. 1 tab. bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: AGROTURYSTYKA * WALORY PRZYRODNICZE * GOSPODARSTWA AGROTURYSTYCZNE * FINANSE * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG) * ROZWÓJ TURYSTYKI * OPIS * WYWIAD * ANALIZA DANYCH


42/53

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Maśko, Małgorzata
Tytuł: Sprawność motoryczna oraz umiejętności z zakresu techniki 14-15-letnich dziewcząt trenujących piłkę siatkową w wybranych zespołach młodzieżowych okręgu nowosądeckiego.
Promotor: dr Zagórski, Bogusław
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 63 s. 3 fot. 24 ryc. 6 tab. bibliogr. 37 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA SIATKOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * KLUB SPORTOWY * PŁEĆ Ż. * SPRAWNOŚĆ MOTORYCZNA * TECHNIKA SPORTOWA * TRENING SPORTOWY * TESTY * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


43/53

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ryzner, Danuta
Tytuł: Sprawność motoryczna oraz umiejętności z zakresu techniki 14-15 letnich chłopców trenujących piłkę siatkową w wybranych zespołach młodzieżowych powiatu nowosądeckiego.
Promotor: dr Zagórski, Bogusław
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 57 s., 11 fot., 22 ryc., 6 tab.Bibliogr. 39 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA SIATKOWA * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * ZAWODNICY * MŁODZIEŻ * TECHNIKA * TAKTYKA * TRENING SPORTOWY * BUDOWA CIAŁA * MOTORYCZNOŚĆ * TESTY * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


44/53

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Staszek, Agnieszka
Tytuł: Mózgowe porażenie dziecięce - sprawność funkcjonalna, a czynniki ryzyka.
Promotor: dr Chojak-Fijałka, Katarzyna
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 85 s., 5 wykr., 7 fot.Bibliogr. 45 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * NEUROLOGIA * REHABILITACJA * CHOROBY * DZIECI * MÓZGOWE PORAŻENIE DZIECIĘCE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * SPRAWNOŚĆ LOKOMOCYJNA * SPRAWNOŚĆ UMYSŁOWA * BADANIA ANKIETOWE * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


45/53

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Górowski, Tomasz
Tytuł: Kinetyka i dynamika rozwoju wybranych koordynacyjnych zdolności motorycznych dzieci wiejskich w starszym wieku szkolnym z okolic Nowego Sącza.
Promotor: dr Jaworski, Janusz
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 76 s., 1 mapa, 29 ryc., 16 tab.BIbliogr. 46 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * KINETYKA * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * WIEŚ * DYMORFIZM PŁCIOWY * CECHY SOMATYCZNE * POMIAR * ANALIZA DANYCH * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


46/53

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szczurek, Dorota
Tytuł: Ocena wybranych wskaźników morfologicznych oraz aktywności ruchowej chłopców w wieku 16-19 lat z okolic Nowego Sącza.
Promotor: dr Szyguła, Zbigniew
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 43 s., 16 ryc., 7 tab.Bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * WSKAŹNIK MORFOLOGICZNY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * PŁEĆ M. * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG) * BADANIA ANKIETOWE * POMIAR


47/53

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wenczyńska, Joanna
Tytuł: Aktywność ruchowa ludzi starszych - perspektywy i oczekiwania
Promotor: dr Kulesza, Wanda
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 72 s., 9 ryc., 9 tab.Bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * ZDROWIE * ZACHOWANIE ZDROWIA * WIEK STARCZY * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * BADANIA ANKIETOWE * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


48/53

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wenczyńska, Joanna
Tytuł: Aktywność ruchowa ludzi starszych - perspektywy i oczekiwania
Promotor: dr Kulesza, Wanda
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 72 s., 9 ryc., 9 tab.Bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * ZDROWIE * ZACHOWANIE ZDROWIA * WIEK STARCZY * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * BADANIA ANKIETOWE * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


49/53

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Figiel, Katarzyna
Tytuł: Kultura ludowa Sądecczyzny. Zainteresowanie folklorem wśród młodzieży na przykładzie Beskidu Sądeckiego
Promotor: dr Wroński, Józef
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 100 s., 43 fot., 12 wykr.Bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: KULTURA LUDOWA * BESKID SĄDECKI * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG) * ETNOGRAFIA * FOLKLOR * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * WIEDZA * ZAINTERESOWANIA * BADANIA ANKIETOWE


50/53

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pasko, Dawid
Tytuł: Duże miasto, małe miasto, wieś - poziom wybranych koordynacyjnych zdolności motorycznych chłopców w wieku 11-13 lat z terenów Polski południowej
Promotor: dr Jaworski, Janusz
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 51 s., 10 ryc., 6 tab.Bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * MIASTO * WIEŚ * CECHY SOMATYCZNE * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * KOORDYNACJA RUCHOWA * SANOK (WOJ. PODKARPACKIE ; OKRĘG) * KIELCE (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE ; OKRĘG) * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


51/53

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Rzepka, Anna
Tytuł: Turystyka jako forma spędzania czasu wolnego młodzieży w wieku 14-18 lat w powiecie nowosądeckim
Promotor: prof. dr hab. Gorner, Karol
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 101 s., 16 fot., 39 rys., 6 tab., bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * SOCJOLOGIA * CZAS WOLNY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * ZAINTERESOWANIA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * BADANIA ANKIETOWE * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


52/53

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mizgała, Patrycja
Tytuł: Walory kulturowe Sądecczyzny a rozwój turystyki w regionie. Znaczenie cyklicznych wydarzeń kulturalno-rozrywkowych
Promotor: dr Owsianowska, Sabina
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 114 s., 29 fot., 15 wykr., 11 ryc., 7 tab., bibliogr. 63 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA KULTUROWA * WALORY KULTUROWE * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG) * IMPREZY KULTURALNE * PROMOCJA TURYSTYKI * BADANIA ANKIETOWE


53/53

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Sztafa, Katarzyna
Tytuł: Poziom wybranych wskaźników masy i otłuszczenia ciała a sprawność fizyczna dzieci i młodzieży nowosądeckiej
Promotor: prof. dr hab. Chrzanowska, Maria
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 217 s., 94 ryc., 66 tab., bibliogr. 271 poz., streszcz. j. pol., streszcz. j. ang.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * BUDOWA CIAŁA * MASA CIAŁA * TŁUSZCZ * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG) * BADANIA NAUKOWE * OTŁUSZCZENIE CIAŁA

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka