Wynik wyszukiwania

Zapytanie: NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO
Liczba odnalezionych rekordów: 61Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Krzywdzińska A.
Tytuł: Próba oceny krzywizn kręgosłupa, dystrybucji ciężaru ciała oraz wybranych parametrów morfologicznych w grupie dziewcząt niepełnosprawnych.
Promotor: dr Szczygieł A.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 44 s. 4 rys. 13 tab. 12 wykr. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * REHABILITACJA * MŁODZIEŻ * PŁEĆ Ż. * NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * NIEPEŁNOSPRAWNI FIZYCZNIE * KRĘGOSŁUP * MASA CIAŁA * CECHY MORFOLOGICZNE * OCENA


2/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Fitrzyk K.
Tytuł: Wykorzystanie wybranych prób wysiłkowych do oceny ogólnej wydolności fizycznej dziewcząt niepełnosprawnych.
Promotor: dr med. Szyguła Z.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 57 s. 1 rys. 10 tab. 40 wykr. bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * FIZJOLOGIA * NIEPEŁNOSPRAWNI FIZYCZNIE * NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * WADY POSTAWY * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * PRÓBA WYSIŁKOWA * OCENA


3/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pindral A.
Tytuł: Próba oceny skuteczności metody muzykoterapii i choreoterapii zawartej w programie obozów rehabilitacyjnych w Nowym Jorku.
Promotor: dr Kozłowska J.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 49 s. 6 ryc. 14 tab. bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * PORAŻENIE MÓZGOWE * ZESPÓŁ DOWNA * NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * NIEPEŁNOSPRAWNI FIZYCZNIE * MUZYKOTERAPIA * CHOREOTERAPIA * ĆWICZENIA MUZYCZNO-RUCHOWE * SKUTECZNOŚĆ * OCENA


4/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Woźniak A.; Walczyk S.
Tytuł: Zaawansowana ocena wybranych elementów postawy ciała dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w aspekcie ich możliwości ruchowych i terapeutycznych.
Promotor: dr Szczygieł A.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 111 s. 30 ryc. 12 tab. bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * POSTAWA CIAŁA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * OCENA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * NIEPEŁNOSPRAWNI FIZYCZNIE * NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO


5/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sadowska M.
Tytuł: Wykorzystanie wyników badań sprawności psychomotorycznej dzieci o różnych formach dysfunkcji ruchu, wad postawy oraz upośledzenia umysłowego, do indywidualnego procesu rehabilitacji oraz zakwalifikowania do określonych form aktywności sportowej.
Promotor: dr Blecharz, Jan
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 61 s. 8 ryc. 5 tab. bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * MOTORYCZNOŚĆ * SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * WADY POSTAWY * DYSFUNKCJE NARZĄDÓW RUCHU * NIEPEŁNOSPRAWNI FIZYCZNIE * NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * SPRAWNOŚĆ PSYCHOMOTORYCZNA * OCENA


6/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kowalik A.
Tytuł: Próba charakterystyki postawy skoliotycznej oraz wielkości krzywizn kręgosłupa w płaszczyźnie strzłkowej i czołowej u młodzieży niepełnosprawnej w zależności od rodzaju dysfunkcji.
Promotor: dr Szczygieł A.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 75 s. 35 ryc. 10 tab. bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * ORTOPEDIA * WADY POSTAWY * SKOLIOZA * CHARAKTERYSTYKA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * NIEPEŁNOSPRAWNI FIZYCZNIE * WADY WZROKU * NARZĄD SŁUCHU I RÓWNOWAGI * ZABURZENIA


7/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Forajter, Paweł
Tytuł: Sprawność fizyczna i manualna osób upośledzonych umysłowo w stopniu znacznym uczęszczających do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Woli Rzędzińskiej.
Promotor: dr Marchewka, Anna
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 84 s. 16 fot. 7 rys. 38 tab. 61 wykr. bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * REHABILITACJA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * SPRAWNOŚĆ MANUALNA * ROZWÓJ MOTORYCZNY * CECHY MOTORYCZNE * NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * TEST EUROFIT SPECJAL


8/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Małka, Agnieszka
Tytuł: Wpływ usprawniania rehabilitacyjnego na poziom funkcjonowania społecznych osób niepełnosprawnych intelektualnie przebywających w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Tomaszowie Lubelskim.
Promotor: dr Marchewka, Anna
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 96 s. 6 fot. 38 ryc. 12 tab. 33 wykr. bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * REHABILITACJA * KINEZYTERAPIA * HYDROTERAPIA * SPRAWNOŚĆ LOKOMOCYJNA * ĆWICZENIA USPRAWNIAJĄCE * TESTY * TOMASZÓW LUBELSKI (WOJ. LUBELSKIE)


9/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sobieska, Anna
Tytuł: Stan organizacyjny, działalność i perspektywy rozwoju Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Braniewie.
Promotor: dr Kałamacka, Ewa
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 100 s. 13 fot. 1 ryc. 5 tab. bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe: SOCJOLOGIA * PSYCHOLOGIA * PSYCHIATRIA * NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * DOM POMOCY SPOŁECZNEJ (BRANIEWO) * BRANIEWO (WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE) * DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA


10/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sarnecki, Robert
Tytuł: Aktywność ruchowa a sprawność manualna i fizyczna osób upośledzonych umysłowo.
Promotor: dr Marchewka, Anna
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 12 fot. 24 ryc. 24 tab. bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe: NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ MANUALNA * TERAPIA ZAJĘCIOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * WIEK DOJRZAŁY * LESKO (WOJ. PODKARPACKIE)


11/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Karwacka, Małgorzata
Tytuł: Dogoterapia - nowa technika rehabilitacji.
Promotor: prof. dr hab. med. Jaśkiewicz, Jerzy
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 55 s. 15 fot. bibliogr. 53 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * NIEPEŁNOSPRAWNI FIZYCZNIE * NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * TECHNIKI MANUALNE * TERAPIA ZAJĘCIOWA * WPŁYW * ZWIERZĘTA * DOGOTERAPIA


12/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kliszczyk, Anna
Tytuł: Dynamika reakcji emocjonalnych dzieci upośledzonych umysłowo uczestniczących w zajęciach z dogoterapii.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Zdebski, Janusz
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 107 s. 4 ryc. 18 tab. bibliogr. 82 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * EMOCJE * STAN PSYCHICZNY * JAKOŚĆ ŻYCIA * WPŁYW * ZWIERZĘTA


13/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Moskwa, Krzysztof
Tytuł: Olimpiady Specjalne a poziom sprawności fizycznej osób upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym uczęszczających do WTZ w Goszycach.
Promotor: dr Marchewka, Anna
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 55 s. 11 fot. 18 ryc. 2 tab. bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * WIEK DOJRZAŁY * NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * IGRZYSKA INWALIDÓW * IGRZYSKA PARAOLIMPIJSKIE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * TESTY


14/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kulik, Dorota
Tytuł: Postawy studentów wobec osób chorych psychicznie.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Zdebski, Janusz
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 60 s. 21 tab. bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * PSYCHIATRIA * STUDENCI * POSTAWA * NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * BADANIA ANKIETOWE * AWF KRAKÓW


15/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bąk, Anna
Tytuł: Ocena wielkości krzywizn, zakresu ruchu i ruchomości kręgosłupa w grupie dziewcząt i chłopców z lekkim upośledzeniem umysłowym.
Promotor: dr Szczygieł, Andrzej
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 55 s., 15 fot., 2 ryc., 6 tab., bibliogr. 44 poz.
Słowa kluczowe: NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * NARZĄDY RUCHU * KRĘGOSŁUP * RUCHOMOŚĆ * WADY POSTAWY * KIFOZA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * BADANIA PORÓWNAWCZE


16/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kapuściak, Małgorzata
Tytuł: Wpływ jazdy konnej na sprawność motoryczną i psychiczną (studium przypadku).
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Pieniążek, Marek
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 60 s., 15 fot., 8 ryc.Bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA SPORTOWA * REHABILITACJA * NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * PŁEĆ Ż. * DZIECI * JAZDA KONNA * JEŹDZIECTWO * HIPOTERAPIA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * TESTY


17/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Lisowska, Diana
Tytuł: Hipoterapia jako metoda rewalidacji osób upośledzonych umysłowo.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Zdebski, Janusz
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 104 s., 12 fot., 4 tab.Bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe: NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * REHABILITACJA * HIPOTERAPIA * ROZWÓJ FIZYCZNY * ROZWÓJ PSYCHICZNY * OBSERWACJA * ZBYLITOWSKA GÓRA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


18/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zurada, Monika
Tytuł: Turystyka osób upośledzonych intelektualnie jako forma rehabilitacji fizycznej, psychicznej i społecznej.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Chojnacki, Kazimierz
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 71 s., 4 ryc., 2 tab.Bibliogr. 47 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA NIEPEŁNOSPRAWNYCH * NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * OCENA * RUCH TURYSTYCZNY * REHABILITACJA * ANALIZA DANYCH


19/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wiśniewska, Wioletta
Tytuł: Ocena wpływu rehabilitacji ruchowej na rozwój sprawności narządu ruchu dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w Domu Pomocy Społecznej w Łomży.
Promotor: dr Gazurek, Dorota
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 86 s., 33 ryc., 7 tab.Bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe: NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * REHABILITACJA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * NARZĄDY RUCHU * MOTORYCZNOŚĆ * DYSFUNKCJE NARZĄDÓW RUCHU * BADANIA ANKIETOWE * TESTY * DOM POMOCY SPOŁECZNEJ * ŁOMŻA (WOJ. PODKARPACKIE)


20/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Śmiech, Agata
Tytuł: Ocena skuteczności metody Integracja Przez Sztukę w terapii osób dorosłych - niepełnosprawnych intelektualnie dokonana przy pomocy skali Littor'a.
Promotor: dr Kozłowska, Jadwiga
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 101 s., 12 fot., 18 ryc., 6 tab.Bibliogr. 63 poz.
Słowa kluczowe: NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * LECZENIE * INTEGRACJA * SZTUKA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * BADANIA * DOM POMOCY SPOŁECZNEJ * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


21/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Indra, Małgorzata
Tytuł: Ocena funkcjonalna stawów obręczy biodrowej młodzieży upośledzonej umysłowo na tle grupy kontrolnej.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Kasperczyk, Tadeusz
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 63 s., 11 fot., 45 ryc., 2 tab.Bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe: NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * BIODRO * STAWY * CECHY FUNKCJONALNE * OCENA * TARNÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


22/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Polak, Natalia
Tytuł: Ocena budowy kolan i wysklepienia podłużnego i poprzecznego stóp 12,5 letnich chłopców z lekkim upośledzeniem umysłowym na tle grupy kontrolnej.
Promotor: dr Błyszczuk, Jerzy
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 90 s., 8 fot., 15 wykr., 17 ryc., 9 tab.Bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * MŁODZIEŻ * PŁEĆ M. * BUDOWA CIAŁA * KOLANO * STOPA * POMIAR * TARNÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY (TARNÓW)


23/61

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Wojtanowski, Wiesław
Tytuł: Ocena wad postawy ciała oraz skuteczności terapii manualnej w ich korekcji u dzieci upośledzonych umysłowo
Promotor: dr hab., prof. nadzw. Kasperczyk, Tadeusz
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 147 s., 39 fot., 20 ryc., 83 tab., 4 wykr., bibliogr. 102 poz. Aneks: s. 135-147
Słowa kluczowe: POSTAWA CIAŁA * WADY POSTAWY * TERAPIA MANUALNA * NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * DZIECI * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY)


24/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wojnar, Kinga
Tytuł: Hipoterapia - formą wieloprofilowej rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Kasperczyk, Tadeusz
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 74 s., 9 fot., 7 wykr., 6 rys.Bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * HIPOTERAPIA * DZIECI * BADANIA ANKIETOWE * STRÓŻE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


25/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Siwiec, Dominika
Tytuł: Oceny postawy ciała, dystrybucji masy ciała oraz ruchomości kręgosłupa w grupie dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym w odniesiewniu do grupy kontrolnej.
Promotor: dr Szczygieł, Andrzej
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 64 s., 13 ryc., 11 fot., 4 tab.Bibliogr. 54 poz.
Słowa kluczowe: NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * PŁEĆ M. * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * POSTAWA CIAŁA * MASA CIAŁA * KRĘGOSŁUP * RUCHOMOŚĆ * POMIAR * AWF KRAKÓW


26/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Marszałek, Łukasz
Tytuł: Obozy wypoczynkowo-rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych umysłowo w stopniu umiarkowanym w ocenie ich uczestników.
Promotor: dr Marchewka, Anna
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 81 s., 6 fot., 36 ryc., 38 tab., 14 aneksu
Słowa kluczowe: NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * OBOZY * REHABILITACJA * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * SAMOPOCZUCIE * OCENA * RADWANOWICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


27/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wilkosz, Aneta
Tytuł: Dogoterapia jako terapia wspomagająca rehabilitację oraz jej miejsce w polskich strukturach organizacyjnych.
Promotor: dr Orlewicz-Musiał, Małgorzata
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 87 s., 22 fot.Bibliogr. 55 poz.
Słowa kluczowe: NIEPEŁNOSPRAWNI FIZYCZNIE * NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * REHABILITACJA * TERAPIA * AKTY PRAWNE * POLSKA * ŚWIAT * DOGOTERAPIA


28/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Głowacz, Katarzyna
Tytuł: Ocena postępów w rehabilitacji ogólnej i zawodowej osób lekko i głębiej niepełnosprawnych umysłowo uczestniczących w zajęciach Warsztatu Terapii Zajęciowej w Zebrzydowicach.
Promotor: dr Marchewka, Anna
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 96 s., 13 fot., 35 rys., 2 tabBibliogr. 43 poz.
Słowa kluczowe: NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * REHABILITACJA * TERAPIA ZAJĘCIOWA * PRZYSTOSOWANIE * BADANIA ANKIETOWE * ZEBRZYDOWICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


29/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Warzecha, Katarzyna
Tytuł: Rola warsztatów terapii zajęciowej w rewalidacji osób niepełnosprawnych umysłowo.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Srokosz, Wacław
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 49 s., 8 tab., 1 wykr., 15 fot.Bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe: NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * WARSZTATY * TERAPIA ZAJĘCIOWA * ROLA * REHABILITACJA * TESTY * CHRZANÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


30/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Smółka, Katarzyna
Tytuł: Aktywność fizyczna w stylu życia osób z zaburzeniami psychicznymi.
Promotor: dr Gacek, Maria
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 52 s., 11 ryc., 6 tab.Bibliogr. 54 poz.
Słowa kluczowe: NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * STYL ŻYCIA * CZAS WOLNY * ZAINTERESOWANIA * MOTYWACJA * BADANIA ANKIETOWE


31/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Starowicz, Renata
Tytuł: Organizacja i funkcjonowanie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej w Krakowie.
Promotor: dr hab. Dudek, Dobiesław
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 62 s., 6 fot., 2 tab.Bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: STOWARZYSZENIA * NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * ORGANIZACJA * DZIAŁALNOŚĆ * FUNKCJA * OPIEKA ZDROWOTNA * INTEGRACJA SPOŁECZNA * WPÓŁPRACA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU PSYCHIATRII I OPIEKI ŚRODOWISKOWEJ (KRAKÓW)


32/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kowalczyk, Karolina
Tytuł: Dogoterapia jako metoda wspomagająca rehabilitację
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Kasperczyk, Tadeusz
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 65 s., 8 ryc., 2 tab.Bibliogr. 50 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * NIEPEŁNOSPRAWNI FIZYCZNIE * NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * ZESPÓŁ DOWNA * AUTYZM * PORAŻENIE MÓZGOWE * TERAPIA ZAJĘCIOWA * WPŁYW * ZWIERZĘTA * DOGOTERAPIA


33/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pulit, Joanna
Tytuł: Problemy psychospołeczne rodziców dzieci niepełnosprawnych.
Promotor: dr Jarmuła-Kliś, Teresa
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 65 s., 25 ryc., 2 tab.Bibliogr. 39 poz.
Słowa kluczowe: NIEPEŁNOSPRAWNI FIZYCZNIE * NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * DZIECI * CHOROBY * RODZIECE * PROBLEM * TRUDNOŚĆ * ZABURZENIA * POMOC * INSTYTUCJA PAŃSTWOWA


34/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gąsienica, Maria
Tytuł: Dogoterapia. Wpływ prowadzonych ćwiczeń na sferę psycho-ruchową pacjentów
Promotor: dr Gedl-Pieprzyca, Izabela
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 64 s., 11 fot., 6 tab.Bibliogr. 42 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * PACJENCI * NIEPEŁNOSPRAWNI FIZYCZNIE * NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * TECHNIKI MANUALNE * TERAPIA ZAJĘCIOWA * ZWIERZĘTA * WPŁYW * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


35/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gierlicka, Lucyna
Tytuł: Ocena czteroletniego procesu rehabilitacji mierzonego testem PPAC u dzieci z różnym stopniem upośledzenia umysłowego
Promotor: dr Błyszczuk, Jerzy
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 76 s., 18 tab., 31 wykr.Bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe: NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MÓZGOWE PORAŻENIE DZIECIĘCE * POMIAR * TESTY * RZESZÓW (WOJ. PODKARPACKIE) * OŚRODEK REHABILITACJI


36/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ciążyńska, Ewa
Tytuł: Ocena i porównanie poziomu rozwoju morfologicznego oraz zdolności siłowych i koordynacyjnych u dzieci zdrowych i upośledzonych umysłowo w wieku 10,5 i 12,5 lat.
Promotor: dr Błyszczuk, Jerzy
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 68 s., 29 tab., 48 wykr.Bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe: NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * ROZWÓJ MORFOLOGICZNY * KOORDYNACJA RUCHOWA * ZDOLNOŚĆ WYSIŁKOWA * SIŁA * POMIAR ANTROPOMETRYCZNY * BADANIA PORÓWNAWCZE


37/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pindela, Katarzyna
Tytuł: Poziom i struktura wewnętrzna koordynacyjnych zdolności motorycznych 17-letnich chłopców z lekkim upośledzeniem umysłowym
Promotor: dr Jaworski, Janusz
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 66 s., 5 ryc., 8 tab.Bibliogr. 48 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * CECHY SOMATYCZNE * POMIAR * TESTY * MIASTO * WIEŚ * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


38/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Lisowicz-Wala, Agata
Tytuł: Ocena wpływu hipoterapii na poprawę orientacji w przestrzeni w odniesieniu do własnego ciała u osób upośledzonych umysłowo
Promotor: dr Gazurek, Dorota
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 92 s., 16 tab., 31 wykr.Bibliogr. 43 poz.
Słowa kluczowe: NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * REHABILITACJA * HIPOTERAPIA * USPRAWNIANIE RUCHOWE * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * WIEK DOJRZAŁY * ROZWÓJ PSYCHORUCHOWY * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


39/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Topyło, Magdalena
Tytuł: Ocena postępów procesu rehabilitacji osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim
Promotor: dr Janusz, Mariusz
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 51 s., 13 wykr., 9 tab., 16 fot.Bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe: NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * REHABILITACJA * TERAPIA MANUALNA * ROZWÓJ PSYCHORUCHOWY * RZESZÓW (WOJ. PODKARPACKIE) * OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZY (RZESZÓW)


40/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Rość, Anna
Tytuł: Ocena roli i efektywności hipoterapii w usprawnianiu dzieci z zespołem Downa oraz jej komplementarności do terapii integracji sensorycznej
Promotor: dr Gedl-Pieprzyca, Izabela
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 54 s., 6 tab.Bibliogr. 39 poz.
Słowa kluczowe: NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * ZESPÓŁ DOWNA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * REHABILITACJA * HIPOTERAPIA * BADANIA ANKIETOWE


41/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sokołowska, Paulina
Tytuł: Działalność Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 im. Jana Matejki w Krakowie
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Dudek, Dobiesław
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 67 s., 17 fot., 2 rys.Bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA SPECJALNA * WYCHOWANIE * OŚRODEK * DZIAŁALNOŚĆ * ORGANIZACJA * NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. JANA MATEJKI (KRAKÓW)


42/61

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Strelkovska, Vanda
Tytuł: Rozwój koordynacyjnych zdolności motorycznych u dzieci w wieku12-14 lat z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim oraz umiarkowanym na tle ich zdrowych rówieśników
Promotor: prof. dr hab. Lah, Vladimir Iosifovic
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 164 s., 14 ryc., 44 tab., bibliogr. 220 poz. Aneks: s. 122-165, 96 ryc., 36 tab.
Słowa kluczowe: KOORDYNACJA RUCHOWA * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * INTELIGENCJA * DYMORFIZM PŁCIOWY * ĆWICZENIA * NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * SZKOŁA SPECJALNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * TESTY * LWÓW (UKRAINA)


43/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pałka, Róża Edyta
Tytuł: Skuteczność mobilizacji w korekcji wad postawy ciała młodzieży w wieku 14-17 lat upośledzonej umysłowo
Promotor: prof. dr hab. Kasperczyk, Tadeusz
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 64 s., 23 tab., 14 ryc.Bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ORTOPEDIA * NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * WADY POSTAWY * POSTAWA CIAŁA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * TECHNIKI MANUALNE * ĆWICZENIA KOREKCYJNE * MASAŻ


44/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szukała, Agnieszka
Tytuł: Działalność rehabilitacyjna Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Szymbarku
Promotor: dr Klimek-Piskorz, Ewa
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 47 s., 12 fot.Bibliogr. 37 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * REHABILITACJA * OŚRODEK REHABILITACJI RUCHOWEJ * DZIAŁALNOŚĆ * ORGANIZACJA * NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * TERAPIA ZAJĘCIOWA * GIMNASTYKA KOREKCYJNA * HIPOTERAPIA * SZYMBARK (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


45/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Cholewa, Dominika
Tytuł: Aktywność ruchowa wśród innych sposobów spędzania czasu wolnego przez osoby niepełnosprawne umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym w ocenie rodziców
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Marchewka, Anna
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 77 s., 1 fot., 27 ryc., 30 tab.Bibliogr. 62 poz.
Słowa kluczowe: NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * CZAS WOLNY * OPINIA * RODZICE * BADANIA ANKIETOWE * KIELCE (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE) * OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE)


46/61

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Mazur-Rylska, Anna
Tytuł: Wpływ treningu jeździeckiego na zmiany równowagi i postawy ciała młodzieży w wieku 15-17 lat, zdrowej i upośledzonej umysłowo w stopniu lekkim
Promotor: dr hab., prof. nadzw. Ambroży, Tadeusz
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 255 s., 20 fot., 72 ryc., 73 tab., bibliogr. 245 poz. Aneks: s. 207-255
Słowa kluczowe: HIPOTERAPIA * REHABILITACJA * MOTORYCZNOŚĆ * RÓWNOWAGA CIAŁA * POSTAWA CIAŁA * NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * BADANIA NAUKOWE


47/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Urban, Magdalena
Tytuł: Problem zatrudnienia osób niepełnosprawnych intelektualnie na otwartym rynku pracy
Promotor: dr Jarmuła-Kliś, Teresa
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 89 s., 6 tab., 18 wykr., bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe: NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * PRACA ZAWODOWA * ZATRUDNIENIE * TRUDNOŚĆ * PROBLEM * TARNÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA ANKIETOWE


48/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Perczak, Natalia
Tytuł: Sprawność fizyczna i manualna osób niepełnosprawnych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym uczęszczających do Warsztatów Terapii Zajęciowej
Promotor: dr hab. Marchewka, Anna
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 87 s., 4 fot., 57 ryc., 41 tab., bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe: NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * TERAPIA ZAJĘCIOWA * TERAPIA MANUALNA * WARSZTATY * USPRAWNIANIE RUCHOWE


49/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jasica, Maria
Tytuł: Sprawność motoryczna młodzieży z lekką oraz umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną
Promotor: dr Żychowicz, Paweł
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 63 s., 21 rys., 11 tab., bibliogr. 40 poz.
Słowa kluczowe: NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SPRAWNOŚĆ MOTORYCZNA * TEST EUROFIT * WYSOKOŚĆ CIAŁA * MASA CIAŁA * SIŁA MIĘŚNIOWA * GIBKOŚĆ * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


50/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wija, Joanna
Tytuł: Wolontariat w Olimpiadach Specjalnych w opinii studentów fizjoterapii
Promotor: dr Żychowicz, Paweł
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 117 s., 2 fot., 16 ryc., 32 tab., 26 wykr., bibliogr. 70 poz.
Słowa kluczowe: NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * OLIMPIZM * IGRZYSKA PARAOLIMPIJSKIE * WOLONTARIUSZ * STUDENCI * KIERUNEK STUDIÓW * FIZJOTERAPIA * PRAKTYKI STUDENCKIE * WIEDZA * OPINIA * BADANIA ANKIETOWE * AWF KRAKÓW


51/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Radoń, Anna
Tytuł: Organizacja czasu wolnego osób z zaburzeniami psychicznymi na przykładzie Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie
Promotor: dr Jarmuła-Kliś, Teresa
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 58 s., 10 tab., bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe: NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * PACJENCI * SZPITAL * CZAS WOLNY * TERAPIA ZAJĘCIOWA * ZDROWIE * SAMOPOCZUCIE * NASTRÓJ * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


52/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Madecka, Joanna
Tytuł: Skuteczność metody Glena Domana w usprawnianiu dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
Promotor: dr Gazurek, Dorota
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 60 s., 6 fot., 3 tab., bibliogr. 68 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * NEUROLOGIA * NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * REHABILITACJA * ROZWÓJ PSYCHICZNY * UKŁAD NERWOWY * ĆWICZENIA USPRAWNIAJĄCE


53/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wielgosz, Alicja
Tytuł: Wiedza o zespole Downa i osobista postawa wobec tej choroby wśród studentek fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
Promotor: prof. dr hab. n. med. Jaśkiewicz, Jerzy
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 88 s., 7 ryc., 3 tab., bibliogr. 51 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * PEDIATRIA * CHOROBY DZIEDZICZNE * ZESPÓŁ DOWNA * NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * WIEDZA * STUDENCI * AWF KRAKÓW


54/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kiełt, Agata
Tytuł: Wpływ terapii EEG-Biofeedback na występowanie istotnych różnic w poziomie fal mózgowych u dzieci z ADHD i upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim
Promotor: dr Mirek, Elżbieta
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 82 s., 2 fot., 12 rys., 17 tab., 5 wykr., bibliogr. 73 poz.
Słowa kluczowe: FIZJOTERAPIA * MÓZG * LECZENIE * METODA * EEG * DZIECI * NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * KONCENTRACJA * ADHD * EEG-BIOFEEDBACK


55/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Namiota, Maciej
Tytuł: Ocena postawy ciała młodzieży z lekkim oraz umiarkowanym stopniem niepełnosprawności intelektualnej
Promotor: dr Błyszczuk, Jerzy
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 63 s., 1 ryc., 10 tab., bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe: POSTAWA CIAŁA * NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY)


56/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Małkus, Monika
Tytuł: Olimpiady Specjalne na Świecie i w Polsce
Promotor: dr hab. prof. nadzw. Kałamacka, Ewa
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 74 s., 9 fot., 2 tab., bibliogr. 39 poz.
Słowa kluczowe: IGRZYSKA OLIMPIJSKIE * NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * ORGANIZACJE * DZIAŁALNOŚĆ * HISTORIA * ROZWÓJ * ŚWIAT * POLSKA


57/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Burda, Julia
Tytuł: Wpływ treningu na trampolinie na równowagę i chód osób z dysfunkcją wzroku ze sprzężną niepełnosprawnością intelektualną
Promotor: dr Janusz, Mariusz
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 53 s., 1 ryc., 1 tab., 16 wykr., bibliogr. 19 poz.
Sygnatura: 39043RR
Słowa kluczowe: NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * NARZĄD WZROKU * DYSFUNKCJA * TRAMPOLINA * TRENING * RÓWNOWAGA * CHÓD * WPŁYW


58/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Łasak, Danuta
Tytuł: Budowa ciała i poziom sprawności motorycznej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną
Promotor: dr Żychowicz, Paweł
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 102 s., 58 ryc., 3 rys., 2 tab., bibliogr. 64 poz. Aneks
Sygnatura: 39090RR
Słowa kluczowe: SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * POZIOM SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ * BUDOWA CIAŁA * CECHY SOMATYCZNE * NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * POMIAR ANTROPOMETRYCZNY


59/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Biernat, Magdalena
Tytuł: Terapia wybranymi elementami sztuki osób niepełnosprawnych mentalnie - wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bochni. Próba oceny
Promotor: dr Kozłowska, Jadwiga
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 55 s., 16 rys., 4 tab., bibliogr. 34 poz.
Sygnatura: 39232RR
Słowa kluczowe: NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * MUZYKOTERAPIA * LECZENIE TAŃCEM * SZKOŁA SPECJALNA * BOCHNIA (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY


60/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kapel, Weronika
Tytuł: Zespół łamliwego chromosomu X - studium przypadku 10-letniego chłopca - perspektywy rehabilitacji
Promotor: dr Gawędzka, Anna
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 39 s., 8 ryc., bibliogr. 43 poz. Aneks
Sygnatura: 41365RR
Słowa kluczowe: NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * CHROMOSOM * CHOROBY DZIEDZICZNE * DIAGNOSTYKA * LECZENIE * REHABILITACJA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * PŁEĆ M.


61/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szostak, Paulina
Tytuł: Ocena aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych intelektualnie
Promotor: dr hab. prof. nadzw. Smoleński, Olgierd
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 39 s., 8 ryc., 7 tab., bibliogr. 21 poz.
Sygnatura: 41405RR
Słowa kluczowe: NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * OTYŁOŚĆ * TESTY

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka