Wynik wyszukiwania

Zapytanie: NIED¬WIED¬
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku

1/2

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mizerek M.
Tytu³: Perspektywy rozwoju bazy turystyczno-rekreacyjnej wsi Nied¼wied¼ i Podobin na tle walorów przyrodniczych regionu oraz warunków socjalno-bytowych ludno¶ci.
Promotor: dr Nazimek Z.
Rok wydania: 1980
Opis fizyczny: 63 s. 18 tab. bibliogr. 22 poz.
S³owa kluczowe: REKREACJA * TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * OBIEKT REKREACYJNY * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * WALORY TURYSTYCZNE * ¦RODOWISKO PRZYRODNICZE * LUDNO¦Ę * WARUNKI BYTOWE * OCENA * REGION * WIE¦ * NIED¬WIED¬ * PODOBIN


2/2

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wsó³ B.
Tytu³: Perspektywy rozwoju turystyki w Gorcach na przyk³adzie gminy Nied¼wied¼.
Promotor: dr Kowalski, Roman
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 96 s. 39 fot. 14 ryc. 12 tab. bibliogr. 33 poz.
S³owa kluczowe: TURYSTYKA * ROZWÓJ * WALORY TURYSTYCZNE * ¦RODOWISKO PRZYRODNICZE * KULTURA * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * RUCH TURYSTYCZNY * CHARAKTERYSTYKA * GMINA * NIED¬WIED¬

stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka