Wynik wyszukiwania

Zapytanie: NABÓR I SELEKCJA
Liczba odnalezionych rekordów: 110Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Janawa M.
Tytuł: Skuteczność naboru oraz wpływ aktywności ruchowej na rozwój cech morfologicznych oraz sprawności fizycznej, uczniów uprawiających piłkę siatkową w Szkole Podstawowej nr 87.
Promotor: dr Zagórski B.
Rok wydania: 1990
Opis fizyczny: 39 s. 15 tab. 11 wykr. bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * PIŁKA SIATKOWA * CECHY MORFOLOGICZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * SZKOŁA PODSTAWOWA * BUDOWA CIAŁA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * NABÓR I SELEKCJA


2/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Michalik L.
Tytuł: Skuteczność naboru oraz wpływ zwiększonej aktywności ruchowej na rozwój wybranych predyspozycji strukturalnych oraz sprawność fizyczną uczniów uprawiających piłkę siatkową.
Promotor: dr Zagórski B.
Rok wydania: 1990
Opis fizyczny: 48 s. 12 rys. 16 tab. bibliogr.37 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * MOTORYCZNOŚĆ * PIŁKA SIATKOWA * SKUTECZNOŚĆ * NABÓR I SELEKCJA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY)


3/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Czmok K.
Tytuł: Wybrane cechy morfologiczne siatkarzy I Ligi a uzyskane przez nich wyniki sportowe w sezonie 1975/76.
Promotor: dr Adamczyk S.
Rok wydania: 1976
Opis fizyczny: 44 s. 14 tab. 20 wykr. bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * SPORTOWCY * PIŁKA SIATKOWA * CECHY MORFOLOGICZNE * POMIAR * NABÓR I SELEKCJA * WYNIKI SPORTOWE * SZKOLENIE


4/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kania Z.
Tytuł: Budowa ciała, sprawność i wydolność fizyczna - kryterium naboru dziewcząt 10-letnich do klasy sportowej o profilu lekkoatletycznym w Szkole Podstawowej nr 10 w Krakowie.
Promotor: dr Mleczko A.
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 42 s. 14 tab. 14 wykr. bibliogr.18 poz.
Słowa kluczowe: BUDOWA CIAŁA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * LEKKOATLETYKA * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * KLASY SPORTOWE * NABÓR I SELEKCJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż.


5/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bora A.
Tytuł: Charakterystyka wad postawy u chłopców w wieku 11-14 lat wytypowanych do uprawiania sportu.
Promotor: dr Całka-Lizis T.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 61 s. 39 rys. 9 tab. bibliogr. 40 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * WADY POSTAWY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * KLASY SPORTOWE * LEKKOATLETYKA * HOKEJ * KORELACJA * NABÓR I SELEKCJA


6/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Różycki P.
Tytuł: Ocena kryteriów naboru kandydatów na studia turystyczne w AWF Kraków.
Promotor: dr Kruczek Z.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 49 s. 1 dyskietka, 6 tab. 6 wykr. bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * KSZTAŁCENIE KADR * STUDENCI * NABÓR I SELEKCJA * KRYTERIA * EGZAMIN * AWF KRAKÓW


7/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wicher P.
Tytuł: Próba oceny nowego testu sprawności technicznej na podstawie badań 16-letnich piłkarzy ręcznych MKS PM Tarnów w kontekście rozwoju wybranych cech somatycznych i zdolności motorycznych.
Promotor: dr Sakowicz B.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 53 s. 11 rys. 12 tab. bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * SPRAWNOŚĆ TECHNICZNA * TECHNIKA * TESTY * OCENA * TRENING * SOMATOTYP * ROZWÓJ * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * PIŁKA RĘCZNA * PŁEĆ M. * KORELACJA * NABÓR I SELEKCJA


8/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wróbel R.
Tytuł: Ocena nowego testu sprawności technicznej w kontroli pracy treningowej siedemnastoletnich piłkarek ręcznych MKS Beskid Nowy Sącz w kontekście rozwoju somatycznego i sprawności fizycznej.
Promotor: dr Sakowicz B.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 48 s. 18 tab. 11 wykr. bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * SPRAWNOŚĆ TECHNICZNA * TECHNIKA * KONTROLA * TESTY * OCENA * TRENING * SOMATOTYP * ROZWÓJ * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * PIŁKA RĘCZNA * PŁEĆ Ż. * KORELACJA * NABÓR I SELEKCJA


9/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Piskorz A.
Tytuł: Ocena skuteczności naboru, oraz analiza przydatności nowego testu sprawności technicznej na podstawie badań osiemnastoletnich piłkarek ręcznych z Zespołu Szkół Rolniczych w Rzemieniu.
Promotor: dr Sakowicz B.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 46 s. 13 tab. 9 rys. bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * SPRAWNOŚĆ TECHNICZNA * TECHNIKA * KONTROLA * TESTY * OCENA * TRENING * KOORDYNACJA RUCHOWA * ANTROPOMETRIA * PIŁKA RĘCZNA * PŁEĆ Ż. * KORELACJA * NABÓR I SELEKCJA


10/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Buliński M.
Tytuł: Próba oceny efektywności selekcji dzieci do klasy sportowej o profilu 'pływanie'.
Promotor: dr Fiedor M.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 79 s. 110 rys. 6 tab. bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: WYCHOWANIE FIZYCZNE * DZIECI * SZKOŁA PODSTAWOWA * PŁYWANIE * KLASY SPORTOWE * NABÓR I SELEKCJA * TESTY * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * PREDYSPOZYCJE KOORDYNACYJNE * PREDYSPOZYCJE FIZYCZNE


11/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wójcik M.
Tytuł: Budowa ciała, sprawność i wydolność fizyczna - kryterium naboru chłopców 10-letnich do klasy sportowej o profilu lekkoatletycznym
Promotor: dr Mleczko A.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 51 s. 13 rys. 14 tab. bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: WYCHOWANIE FIZYCZNE * LEKKOATLETYKA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * NABÓR I SELEKCJA * BUDOWA CIAŁA * MOTORYCZNOŚĆ * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * WSKAŹNIK


12/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jezierski M.
Tytuł: Poziom czynników somatycznych i ich wpływ na technikę gry u młodych koszykarzy TS 'Wisła' Kraków.
Promotor: dr Arlet, Tomasz
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 36 s. 6 rys. 4 tab. 10 wykr. bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * PIŁKA KOSZYKOWA * MŁODZIEŻ * PŁEĆ M. * CECHY SOMATYCZNE * TECHNIKA * KORELACJA * NABÓR I SELEKCJA * TOWARZYSTWO SPORTOWE 'WISŁA' (KRAKÓW) * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


13/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dąbek P.
Tytuł: Zależność zdolności motorycznych i umiejętności technicznych od wysokości ciała u juniorów uprawiających piłkę ręczną.
Promotor: doc.dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 32 s. 10 tab. 10 wykr. bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * PIŁKA RĘCZNA * JUNIORZY * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA OGÓLNA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA SPECJALNA * WYSOKOŚĆ CIAŁA * KORELACJA * NABÓR I SELEKCJA


14/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bętkowska A.
Tytuł: Wpływ wybranych zdolności motorycznych oraz zaawansowania rozawoju somatycznago na efektywność uczenia się techniki ruchów w koszykówce.
Promotor: dr hab. Żak S.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 41 s. 7 rys. 7 tab. bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA KOSZYKOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA * KLASY SPORTOWE * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * CECHY SOMATYCZNE * ROZWÓJ * TECHNIKA RUCHU * SPRAWNOŚĆ TECHNICZNA * KOORDYNACJA RUCHOWA * KORELACJA * NABÓR I SELEKCJA


15/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sękowski P.
Tytuł: Zróżnicowanie poziomu wybranych cech somatycznych oraz zdolności motorycznych 13-letnich chłopców uprawiających piłkę ręczną na tle grup porównawczych.
Promotor: dr Sakowicz B.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 38 s. 13 tab. 14 wykr. bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * MOTORYCZNOŚĆ * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA * PŁEĆ M. * CECHY SOMATYCZNE * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * KOORDYNACJA RUCHOWA * ROZWÓJ * OCENA * PIŁKA RĘCZNA * NABÓR I SELEKCJA


16/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pieprzak J.
Tytuł: Charakterystyka budowy somatycznej oraz sprawności motorycznej dziewcząt uczestniczących w szkoleniu z zakresu piłki siatkowej w wybranych szkołach średnich Krakowa i Olkusza.
Promotor: dr Zagórski B.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 34 s. 3 tab. 17 wykr. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * PIŁKA SIATKOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * SZKOŁA ŚREDNIA * CECHY SOMATYCZNE * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * MOTORYCZNOŚĆ * NABÓR I SELEKCJA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * OLKUSZ


17/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Klimczak P.
Tytuł: Selekcja zawodników w hokeju na lodzie.
Promotor: mgr Jesionka Z.
Rok wydania: 1970
Opis fizyczny: 32 s. 3 fot. 8 wykr. bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * HOKEJ * ZAWODNICY * NABÓR I SELEKCJA


18/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gatlik-Przytuła A.
Tytuł: Wpływ treningu sportowego na poziom zdolności siłowych koszykarek TS 'Wisła' Kraków, urodzonych w latach 1980-1981.
Promotor: dr Arlet, Tomasz
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 54 s. 8 tab. 15 wykr. bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * PIŁKA KOSZYKOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * CECHY SOMATYCZNE * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * SIŁA * TRENING * KORELACJA * NABÓR I SELEKCJA * TOWARZYSTWO SPORTOWE 'WISŁA' (KRAKÓW) * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


19/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szczechowicz A.
Tytuł: Budowa ciała, sprawność motoryczna i wydolność wysiłkowa - kryterium naboru dziewcząt 10-letnich do klasy sportowej o profilu lekkoatletycznym w Szkole Podstawowej nr 10 w Krakowie.
Promotor: dr Mleczko A.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 52 s. 17 tab. 13 wykr. bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * BIOLOGIA * BUDOWA CIAŁA * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * KLASY SPORTOWE * LEKKOATLETYKA * NABÓR I SELEKCJA


20/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zawada E.
Tytuł: Budowa ciała, sprawność i wydolność fizyczna jako kryterium naboru chłopców 10-letnich do klasy sportowej w Szkole Podstawowej nr 105 w Krakowie w Nowej Hucie.
Promotor: dr Mleczko A.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 52 s. 13 rys. 13 tab. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * BIOLOGIA * SZKOŁA PODSTAWOWA * KLASY SPORTOWE * NABÓR I SELEKCJA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * PŁEĆ M. * BUDOWA CIAŁA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA


21/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Skwarczyńska M.
Tytuł: Budowa ciała, sprawność i wydolność fizyczna jako kryterium naboru dziewcząt 10-letnich do klasy sportowej w Szkole Podstawowej nr 105 w Krakowie-Nowej Hucie.
Promotor: dr Mleczko A.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 31 s. 12 tab. 12 wykr. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * BIOLOGIA * SZKOŁA PODSTAWOWA * KLASY SPORTOWE * NABÓR I SELEKCJA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * BUDOWA CIAŁA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA


22/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mordalski W.
Tytuł: Ocena skuteczności naboru do sekcji piłki siatkowej dziewcząt w Uczniowskim Klubie Sportowym '22'.
Promotor: dr Szczepanik M.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 36 s. 6 tab. 8 wykr. bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * PIŁKA SIATKOWA * MŁODZIEŻ * SPORTOWCY * PŁEĆ Ż. * SKS * CECHY SOMATYCZNE * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * NABÓR I SELEKCJA * SKUTECZNOŚĆ * OCENA


23/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dulewska M.
Tytuł: Wpływ treningu oraz selekcji piłki siatkowej na dynamikę zmian badanych zdolności kondycyjnych i koordynacyjnych.
Promotor: dr Szczepanik M.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 51 s. 17 rys. 4 tab. bibliogr. 98 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * PIŁKA SIATKOWA * SPORTOWCY * MŁODZICY * NABÓR I SELEKCJA * TRENING * KONDYCJA * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * KOORDYNACJA RUCHOWA * KORELACJA


24/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kuczmańska J.
Tytuł: Dymorfizm płciowy cech budowy ciała młodzieży powołanej do lekkoatletycznej 'Kadry C' Makroregionu Małopolska.
Promotor: dr Mleczko A.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 51 s. 20 rys. 7 tab. bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * BIOLOGIA * LEKKOATLETYKA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * NABÓR I SELEKCJA * BUDOWA CIAŁA * DYMORFIZM PŁCIOWY


25/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ura M.
Tytuł: Budowa ciała i poziom sprawności fizycznej dziewcząt zakwalifikowanych do szkolenia siatkarskiego i ich rówieśniczek uczestniczących w zajęciach programowych wf klas IV-VI Szkoły Podstawowej nr 33 w Kielcach.
Promotor: dr Adamczyk S.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 35 s. 9 wykr. bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * MOTORYCZNOŚĆ * ANTROPOMOTORYKA * PIŁKA SIATKOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA * PŁEĆ Ż. * BUDOWA CIAŁA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * NABÓR I SELEKCJA


26/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Luty P.
Tytuł: Ocena skuteczności systemu naboru w oparciu o analizę poziomu wybranych cech somatycznych i zdolności motorycznych trzynastoletnich piłkarzy ręcznych i tenisistów.
Promotor: dr Sakowicz B.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 42 s. 13 tab. 3 wykr. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * ANTROPOMOTORYKA * PIŁKA RĘCZNA * TENIS * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA * NABÓR I SELEKCJA * SYSTEM * SKUTECZNOŚĆ * CECHY SOMATYCZNE * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE


27/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kubal B.
Tytuł: Próba oceny wybranych kryteriów psychologicznych w procesie selekcji sportowej.
Promotor: dr Fiedor M.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 58 s. 9 tab. 28 wykr. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * PSYCHOLOGIA SPORTU * PŁYWANIE * GIMNASTYKA * ZAWODNICY * NABÓR I SELEKCJA * METODA * TESTY * MOTYWACJA


28/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Świerczek M.
Tytuł: Sprawność motoryczna oraz budowa strukturalna chłopców uprawiających gry zespołowe w wybranych Szkolnych Klubach Sportowych szkół podstawowych województwa tarnowskiego.
Promotor: dr Zagórski B.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 42 s. 20 tab. 19 wykr. bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * CECHY SOMATYCZNE * MŁODZIEŻ * PŁEĆ M. * SZKOŁA PODSTAWOWA * PIŁKA NOŻNA * PIŁKA SIATKOWA * NABÓR I SELEKCJA * SZKOLNY KLUB SPORTOWY * TARNÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


29/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Lis K.
Tytuł: Wpływ treningu specjalistycznego w koszykówce na dynamikę rozwoju podstawowych cech somatycznych i zdolności koordynacyjnych dziewcząt w wieku 11-14 lat.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Żak S.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 50 s. 11 tab. 11 wykr. bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * CECHY SOMATYCZNE * ROZWÓJ * KOORDYNACJA RUCHOWA * TRENING SPECJALISTYCZNY * KORELACJA * PIŁKA KOSZYKOWA * MŁODZIEŻ * PŁEĆ Ż. * NABÓR I SELEKCJA


30/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Rajczyk B.
Tytuł: Wpływ ukierunkowanej stymulacji ruchowej na rozwój wybranych cech somatycznych i zdolności energetycznych dziewcząt trenujących koszykówkę między 11 a 14 rokiem życia.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Żak S.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 48 s. 13 tab. 17 wykr. bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * ANTROPOMOTORYKA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA SPECJALNA * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * CECHY SOMATYCZNE * ROZWÓJ * ENERGETYKA WYSIŁKU * TRENING SPECJALISTYCZNY * KORELACJA * PIŁKA KOSZYKOWA * MŁODZIEŻ * PŁEĆ Ż. * NABÓR I SELEKCJA


31/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Przyszlak R.
Tytuł: Wpływ ukierunkowanej stymulacji ruchowej na rozwój wybranych cech somatycznych i zdolności motorycznych dziewcząt trenujących koszykówkę między 11 a 12 rokiem życia.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Żak S.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 35 s. 4 tab. 14 wykr. bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * ANTROPOMOTORYKA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA SPECJALNA * CECHY SOMATYCZNE * ROZWÓJ * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * TRENING SPECJALISTYCZNY * KORELACJA * PIŁKA KOSZYKOWA * MŁODZIEŻ * PŁEĆ Ż. * NABÓR I SELEKCJA


32/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wutke S.
Tytuł: Morfo-funkcjonalne kryteria naboru do klasy sportowej chłopców 11-letnich w Szkole Podstawowej nr 105 w Krakowie-Nowej Hucie.
Promotor: dr Mleczko M.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 45 s. 12 rys. 12 tab. bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * TEORIA SPORTU * BUDOWA CIAŁA * CECHY MORFOLOGICZNE * CECHY FUNKCJONALNE * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * MŁODZIEŻ * PŁEĆ M. * SZKOŁA PODSTAWOWA * KLASY SPORTOWE * NABÓR I SELEKCJA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - NOWA HUTA


33/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ziara W.
Tytuł: Profil młodych pływaków - na przykładzie uczniów Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Oświęcimiu.
Promotor: prof.dr hab. Szopa J.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 47 s. 12 tab. 31 wykr. bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * PŁYWANIE * NABÓR I SELEKCJA * CECHY SOMATYCZNE * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * KORELACJA * OŚWIĘCIM (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


34/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dudzik E.
Tytuł: Poziom sprawności fizycznej młodzieży kandydującej do Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem na tle grupy kontrolnej.
Promotor: dr hab. Krasicki Sz.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 34 s. 11 tab. bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF * ANTROPOMOTORYKA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * NARCIARSTWO KLASYCZNE * SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO * NABÓR I SELEKCJA


35/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Polczyk L.
Tytuł: Siatkarze kadry olimpijskiej 'C' makroregionu 'Małopolska' w świetle badań selekcyjnych.
Promotor: dr Fiedor M.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 54 s. 22 ryc. 11 tab. bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * MOTORYCZNOŚĆ * PIŁKA SIATKOWA * NABÓR I SELEKCJA * ZAWODNICY * PŁEĆ M. * BUDOWA CIAŁA * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * GIBKOŚĆ


36/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Janik J.
Tytuł: Próba oceny zasad naboru w kajakarstwie górskim na podstawie badań SKS 'Start' w Nowym Sączu.
Promotor: dr Dybińska E.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 64 s. 41 tab. bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * KAJAKARSTWO GÓRSKIE * NABÓR I SELEKCJA * ZASADY * KLUB SPORTOWY * SPÓŁDZIELCZY KLUB SPORTOWY 'START' (NOWY SĄCZ) * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


37/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pokusa B.
Tytuł: Poziom wybranych cech somatycznych, zdolności motorycznych oraz sprawności specjalnej 14-letnich chłopców z Klubu Sportowego 'Neptun' na tle grup porównawczych.
Promotor: dr Sakowicz B.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 47 s. 16 ryc. 16 tab. bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * PIŁKA RĘCZNA * CECHY SOMATYCZNE * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA SPECJALNA * TESTY * NABÓR I SELEKCJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * KLUB SPORTOWY 'NEPTUN'


38/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Nazarkiewicz R.
Tytuł: Morfo-funkcjonalne kryteria naboru chłopców do klasy sportowej w Szkole Podstawowej nr 105 w Krakowie Nowej Hucie w latach 1994-1996.
Promotor: dr Mleczko A.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 33 s. 12 ryc. 12 tab. bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF * NABÓR I SELEKCJA * KRYTERIA * BUDOWA CIAŁA * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * SZKOŁA PODSTAWOWA * KLASY SPORTOWE * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY)


39/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wacławek A.
Tytuł: Charakterystyka somatyczna zawodników Pływackich Mistrzostw Polski - 1997 na tle badań z roku 1965.
Promotor: prof. dr hab. Gołąb S.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 31 s. 7 ryc. 7 tab. bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * PŁYWANIE * SPORTOWCY * CECHY SOMATYCZNE * CECHY MORFOLOGICZNE * NABÓR I SELEKCJA


40/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bednarski R.
Tytuł: Bieg (wahadłowy) wytrzymałościowy jako narzędzie kontroli w procesie wf i sportu.
Promotor: dr Fiedor M.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 81 s. 14 ryc. 55 tab. bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF * TEORIA SPORTU * FIZJOLOGIA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * UKŁAD KRĄŻENIA * UKŁAD ODDECHOWY * SPRAWNOŚĆ * KONTROLA * WYTRZYMAŁOŚĆ * TESTY * BIEG WYTRZYMAŁOŚCIOWY * NABÓR I SELEKCJA


41/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Głąb G.
Tytuł: Morfofunkcjonalne kryteria naboru dziewcząt 11-to letnich do klasy sportowej w szkole nr 105 w Krakowie-Nowej Hucie.
Promotor: dr Mleczko M.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 47 s. 22 ryc. 22 tab. bibliogr. 44 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * TEORIA SPORTU * LEKKOATLETYKA * NABÓR I SELEKCJA * KLASY SPORTOWE * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * CECHY MORFOLOGICZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - NOWA HUTA


42/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Surma M.
Tytuł: Morfo-funkcjonalne kryteria przy naborze i selekcji dziewcząt do klasy sportowej.
Promotor: dr Mleczko A.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 32 s. 11 ryc. 11 tab. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * TEORIA SPORTU * NABÓR I SELEKCJA * KLASY SPORTOWE * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * CECHY MORFOLOGICZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - NOWA HUTA


43/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Skoczylas E.
Tytuł: Poziom rozwoju somatycznego i motorycznego młodzieży klas sportowych w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Asnyka w Bielsku Białej na tle populacji rówieśników.
Promotor: dr Mleczko A.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 52 s. 21 ryc. 41 tab. bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * CECHY SOMATYCZNE * ROZWÓJ MOTORYCZNY * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA ŚREDNIA * KLASY SPORTOWE * KORELACJA * NABÓR I SELEKCJA * BIELSKO BIAŁA (WOJ. ŚLĄSKIE)


44/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sujkowska M.
Tytuł: Podstawowe cechy morfologiczne oraz wiek i staż zawodniczy siatkarek uczestniczących w rozgrywkach II ligi (grupa południowa) w sezonie 1994/1995
Promotor: dr Adamczyk S.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 41 s. 26 ryc. 25 tab. bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * NABÓR I SELEKCJA * SPORTOWCY * PŁEĆ Ż. * CECHY MORFOLOGICZNE * WIEK KALENDARZOWY * STAŻ ZAWODNICZY * CHARAKTERYSTYKA


45/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wandachowicz D.
Tytuł: Wpływ ukierunkowanego treningu na dynamikę zmian wybranych zdolności koordynacyjnych reprezentantek kadry Krakowa młodziczek.
Promotor: dr Szczepanik M.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 27 s. 7 ryc. 2 tab. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * MOTORYCZNOŚĆ * PIŁKA SIATKOWA * SPORTOWCY * MŁODZIEŻ * PŁEĆ Ż. * TRENING * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * KOORDYNACJA RUCHOWA * PREDYSPOZYCJE KOORDYNACYJNE * ROZWÓJ * KORELACJA * NABÓR I SELEKCJA


46/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szumniak A.
Tytuł: Wpływ treningu piłki siatkowej w okresie przygotowawczym na dynamikę zdolności koordynacyjnych u dziewcząt i chłopców reprezentujących kadry Krakowa (rocznik 1979).
Promotor: dr Szczepanik M.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 39 s. 13 ryc. 3 tab. bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * MOTORYCZNOŚĆ * PIŁKA SIATKOWA * SPORTOWCY * MŁODZIEŻ * OKRES PRZYGOTOWAWCZY * TRENING * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * KOORDYNACJA RUCHOWA * PREDYSPOZYCJE KOORDYNACYJNE * ROZWÓJ * KORELACJA * DYMORFIZM PŁCIOWY * NABÓR I SELEKCJA


47/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sikora T.
Tytuł: Wybrane cechy morfologiczne oraz wiek i staż zawodniczy juniorów - uczestników XIII Mistrzostw Europy z 1992 roku w Poznaniu.
Promotor: dr Adamczyk S.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 39 s. 11 ryc. 12 tab. bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * PIŁKA SIATKOWA * NABÓR I SELEKCJA * CECHY MORFOLOGICZNE * WIEK KALENDARZOWY * STAŻ ZAWODNICZY * JUNIORZY * ANALIZA * MISTRZOSTWA EUROPY * POZNAŃ (WOJ. WIELKOPOLSKIE) * 1992


48/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pasiecznik R.
Tytuł: Poziom wybranych cech strukturalnych, sprawności ogólnej i technicznej 14-letnich piłkarek ręcznych z MKS 'Pałac Młodzieży' Tarnów na tle grup porównawczych.
Promotor: dr Sakowicz B.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 50 s. 20 ryc. 21 tab. bibliogr. 37 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * CECHY SOMATYCZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA OGÓLNA * SPRAWNOŚĆ TECHNICZNA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * PIŁKA RĘCZNA * NABÓR I SELEKCJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * KLUB SPORTOWY 'PAŁAC MŁODZIEŻY' * TARNÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


49/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wójtowicz J.
Tytuł: Poziom wybranych cech strukturalnych oraz zdolności motorycznych 13-letnich piłkarzy ręcznych i tenisistów w kontekście prawidłowości doboru.
Promotor: dr Sakowicz B.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 43 s. 3 ryc. 13 tab. bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PIŁKA RĘCZNA * TENIS * CECHY SOMATYCZNE * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * NABÓR I SELEKCJA * OCENA


50/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Konopka-Cieślak A.
Tytuł: Wydolność aerobowa kandydatek do Kadry Narodowej Polski w biegach narciarskich.
Promotor: dr Klimek A.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 31 s. 5 tab. bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe: FIZJOLOGIA * SPORT * NARCIARSTWO KLASYCZNE * BIEGI * SPORTOWCY * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA AEROBOWA * NABÓR I SELEKCJA * KADRA NARODOWA * POLSKA


51/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szumełda I.
Tytuł: Poziom rozwoju somatycznego i sprawności motorycznej lekkoatletek i lekkoatletów w wieku 15-19 lat na tle ich rówieśników z populacji krakowskiej.
Promotor: dr Ozimek M.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 99 s. 60 ryc. 21 tab. bibliogr. 53 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * CECHY SOMATYCZNE * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * OCENA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * LEKKOATLETYKA * NABÓR I SELEKCJA * DYMORFIZM PŁCIOWY


52/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Węgrzynowski A.
Tytuł: Rozwój cech morfologicznych i zdolności motorycznych w okresie jednego roku uczennic klas III i IV Szkoły Podstawowej w Olchowej.
Promotor: doc. dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 36 s. 20 ryc. 12 tab. bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * PIŁKA RĘCZNA * NABÓR I SELEKCJA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * CECHY MOTORYCZNE * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * ROZWÓJ * OCENA


53/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Księżyk J.
Tytuł: Rozwój morfologiczny i sprawność fizyczna chłopców jako kryterium kwalifikacyjne do szkolenia w piłce siatkowej.
Promotor: doc. dr Adamczyk S.
Rok wydania: 1980
Opis fizyczny: 66 s. 22 tab. 23 wykr. bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * ANTROPOLOGIA * CECHY MORFOLOGICZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * PIŁKA SIATKOWA * NABÓR I SELEKCJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M.


54/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kuligowski A.
Tytuł: Budowa ciała, sprawność i wydolność fizyczna jako kryterium naboru chłopców do klas sportowych na przykładzie Stalowej Woli.
Promotor: dr Mleczko A.
Rok wydania: 1978
Opis fizyczny: 31 s. 12 tab. 8 wykr. bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * MOTORYCZNOŚĆ * FIZJOLOGIA * CECHY MORFOLOGICZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * KLASY SPORTOWE * NABÓR I SELEKCJA * MŁODZIEŻ * PŁEĆ M. * STALOWA WOLA


55/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kwiatek A.
Tytuł: Próba analizy kryteriów, metod naboru i selekcji młodzieży do koszykówki w krakowskich klubach sportowych.
Promotor: dr Oszast H.
Rok wydania: 1974
Opis fizyczny: 52 s. 3 rys. 8 tab. 6 wykr. bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: SPORT * PIŁKA KOSZYKOWA * NABÓR I SELEKCJA * MŁODZIEŻ * KLUB SPORTOWY * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


56/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Litewka W.
Tytuł: Sprawność a wydolność fizyczna dzieci IV klas szkół podstawowych w Stalowej Woli.
Promotor: dr Mleczko A.
Rok wydania: 1978
Opis fizyczny: 29 s. 8 tab. 6 wykr. bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * FIZJOLOGIA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * TESTY * KORELACJA * NABÓR I SELEKCJA * KLASY SPORTOWE * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * STALOWA WOLA


57/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Łacheta G.
Tytuł: Budowa ciała, sprawność i wydolność fizyczna u dziewcząt kl. IV szkół podstawowych jako elementy naboru kandydatek do uprawiania sportu.
Promotor: dr Mleczko S.
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 27 s. 8 tab. 9 wykr. bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: SPORT * NABÓR I SELEKCJA * ANTROPOLOGIA * MOTORYCZNOŚĆ * FIZJOLOGIA * CECHY MORFOLOGICZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA


58/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Łobodziński A.
Tytuł: Sposoby naboru zawodników do klubów i sekcji narciarskich w okręgu tatrzańskim (w oparciu o materiały zebrane na podstawie ankiet wśród zawodników i zawodniczek uprawiających konkurencje alpejskie i skoczków narciarskich na terenie Zakopanego).
Promotor: doc. dr Kwapuliński R.
Rok wydania: 1970
Opis fizyczny: 60 s. 19 tab. 24 wykr. bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * NABÓR I SELEKCJA * NARCIARSTWO KLASYCZNE * NARCIARSTWO ZJAZDOWE * KLUB SPORTOWY * SEKCJA SPORTOWA * ZAKOPANE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


59/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Łypik K.
Tytuł: Dobór zawodników do gimnastyki sportowej w latach 1952-1967.
Promotor: dr Łukowska A.
Rok wydania: 1968
Opis fizyczny: 30 s. 10 tab. 7 wykr. bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * NABÓR I SELEKCJA * GIMNASTYKA SPORTOWA


60/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Marchewka S.
Tytuł: Poziom sprawności specjalnej uczniów klas VI i VII, objętych 'Próbą Limanowską' w roku szkolnym 1977/78.
Promotor: mgr Krasicki Sz.
Rok wydania: 1978
Opis fizyczny: 37 s. 10 tab. 4 wykr. bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA SPECJALNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * NARCIARSTWO KLASYCZNE * BIEGI * NABÓR I SELEKCJA * WYTRENOWANIE * TESTY * BADANIA NAUKOWE * PRÓBA LIMANOWSKA


61/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Marusarz M.
Tytuł: Sposoby naboru zawodniczek i zawodników do klubów i sekcji sportowych w narciarstwie alpejskim na podstawie rozszerzonej kadry narodowej.
Promotor: doc. dr Kwapuliński R.
Rok wydania: 1973
Opis fizyczny: 66 s. 15 tab. 17 wykr. bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * NABÓR I SELEKCJA * NARCIARSTWO ZJAZDOWE * KLUB SPORTOWY * SEKCJA SPORTOWA * KADRA NARODOWA


62/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mazgaj C.
Tytuł: Wybrane problemy i zagadnienia naboru i selekcji do piłki siatkowej na przykładzie dziewcząt ze Szkoły Podstawowej nr 116 i 123.
Promotor: dr Kwapuliński R.
Rok wydania: 1977
Opis fizyczny: 34 s. 14 tab. 4 wykr. bibliogr.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * NABÓR I SELEKCJA * PIŁKA SIATKOWA * DZIECI * MŁODZIEŻ * SZKOŁA PODSTAWOWA * PŁEĆ Ż.


63/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Maziarz E.
Tytuł: Budowa ciała, sprawność i wydolność fizyczna dziewcząt kl. IV szkół podstawowych w Stalowej Woli, jako elementy naboru kandydatek do uprawiania sportu.
Promotor: doc. dr Adamczyk S.
Rok wydania: 1980
Opis fizyczny: 67 s. 23 tab. 23 wykr. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * MOTORYCZNOŚĆ * BUDOWA CIAŁA * CECHY MORFOLOGICZNE * CECHY MOTORYCZNE * ROZWÓJ * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * NABÓR I SELEKCJA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * NABÓR I SELEKCJA


64/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Salamon M.
Tytuł: Nabór i selekcja do Szkoły Mistrzostwa Sportowego Piłki Nożnej w Krakowie w aspekcie wieku kalendarzowego i morfologicznego.
Promotor: dr Koźmin A.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 39 s. 8 ryc. 8 tab. bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * NABÓR I SELEKCJA * SZKOŁA SPORTOWA * PIŁKA NOŻNA * WIEK KALENDARZOWY * WIEK MORFOLOGICZNY * WYNIKI SPORTOWE * KORELACJA


65/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Merena T.
Tytuł: Sposoby naboru zawodników do klubów i sekcji narciarskich w Okręgu Tatrzańskim.
Promotor: doc. dr Kwapuliński R.
Rok wydania: 1970
Opis fizyczny: 71 s. 12 tab. 16 wykr. bibliogr.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * NABÓR I SELEKCJA * NARCIARSTWO * KLUB SPORTOWY * SEKCJA SPORTOWA * REGION * TATRY


66/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Młotkowska B.
Tytuł: Ocena budowy morfologicznej dziewcząt wyselekcjonowanych do klasy sportowej gimnastycznej.
Promotor: dr Cichalewska A.
Rok wydania: 1978
Opis fizyczny: 35 s. 6 tab. 9 wykr. bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * ANTROPOLOGIA * GIMNASTYKA * NABÓR I SELEKCJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * CECHY MORFOLOGICZNE * OCENA


67/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Motyka M.
Tytuł: Rozwój morfologiczny i motoryczny dziewcząt z klasy sportowej gimnastycznej w porównaniu do grupy kontrolnej.
Promotor: dr Cichalewska A.
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 69 s. 17 tab. 15 wykr. bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * MOTORYCZNOŚĆ * CECHY MORFOLOGICZNE * CECHY MOTORYCZNE * ROZWÓJ MOTORYCZNY * POMIAR * KLASY SPORTOWE * GIMNASTYKA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * NABÓR I SELEKCJA


68/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Możdżeń E.
Tytuł: Sprawność psychiczna oraz właściwości osobowości dzieci klas IV ZSG w Ustrzykach Dolnych.
Promotor: dr Dracz B.
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 83 s. 17 tab. 17 wykr. bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * SPRAWNOŚĆ PSYCHICZNA * OSOBOWOŚĆ * ZAINTERESOWANIA * TESTY * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * KLASY SPORTOWE * NABÓR I SELEKCJA * USTRZYKI DOLNE (WOJ. PODKARPACKIE)


69/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mól M.
Tytuł: Wybrane kryteria selekcji młodzieży do reprezentacji Polski Juniorów i Juniorek w piłce siatkowej.
Promotor: dr Fiedor M.
Rok wydania: 1986
Opis fizyczny: 39 s. 3 ryc. 13 tab. bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * PIŁKA SIATKOWA * NABÓR I SELEKCJA * JUNIORZY * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * KADRA NARODOWA * CECHY SOMATYCZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA


70/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wałaszek J.
Tytuł: Poziom rozwoju somatycznego i sprawności motorycznej zawodników zespołowych gier sportowych wieku 15-19 lat na tle ich rówieśników.
Promotor: dr Ozimek M.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 78 s. 38 ryc. 18 tab. bibliogr. 134 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * CECHY SOMATYCZNE * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * SPORTOWCY * MŁODZIEŻ * GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * NABÓR I SELEKCJA


71/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Babula J.
Tytuł: Historia i dzień dzisiejszy Sekcji Strzeleckiej Klubu Sportowego 'Wawel'.
Promotor: dr Dębski J.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 65 s. 14 fot. 6 tab. bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * KLUB SPORTOWY 'WAWEL' * SEKCJA SPORTOWA * STRZELECTWO SPORTOWE * DZIAŁALNOŚĆ * ORGANIZACJA * NABÓR I SELEKCJA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


72/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Liana S.
Tytuł: Poziom wybranych zdolności motorycznych 11 i 12-letnich tenisistów w kontekście prawidłowości doboru i selekcji.
Promotor: dr Sakowicz B.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 58 s. 18 tab. bibliogr. 40 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * NABÓR I SELEKCJA * TENIS * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * SPRAWNOŚĆ TECHNICZNA * OCENA


73/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bąk M.
Tytuł: Dynamika rozwoju zdolności koordynacyjnych i sprawności specjalnej 12-14 letnich piłkarek ręcznych z Krakowa.
Promotor: dr Spieszny M.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 34 s. 12 ryc. 4 tab. bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * MOTORYCZNOŚĆ * KOORDYNACJA RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA SPECJALNA * OCENA * ROZWÓJ * DYNAMIKA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA * PŁEĆ Ż. * PIŁKA RĘCZNA * NABÓR I SELEKCJA


74/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Migut A.
Tytuł: Poziom rozwoju somatycznego i sprawności motorycznej zawodniczek trenujących indywidualne dyscypliny sportu w wieku 15 do 18 lat na tle ich rówieśniczek z populacji krakowskiej.
Promotor: dr Ozimek M.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 64 s. 38 ryc. 11 tab. bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * ANTROPOMOTORYKA * SPORTY INDYWIDUALNE * NABÓR I SELEKCJA * SKUTECZNOŚĆ * OCENA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * CECHY SOMATYCZNE * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA


75/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Nowak P.
Tytuł: Zasady naturalnej rekrutacji i selekcji młodzieży do wybranych dyscyplin sportowych na przykładzie Skarżyska-Kamiennej.
Promotor: dr Kwapuliński R.
Rok wydania: 1977
Opis fizyczny: 48 s. 3 tab. bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * NABÓR I SELEKCJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * CECHY MORFOLOGICZNE * CECHY MOTORYCZNE * SKARŻYSKO KAMIENNA


76/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Nowotnik J.
Tytuł: Analiza selekcji juniorów w K.O.Z.P.N.
Promotor: dr Kwapuliński R.
Rok wydania: 1974
Opis fizyczny: 46 s. 6 fot. bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * NABÓR I SELEKCJA * JUNIORZY * PIŁKA NOŻNA * KLUB SPORTOWY


77/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bilińska M.
Tytuł: Ocena skuteczności naboru wstępnego dziewcząt do klas sportowych o specjalności piłka ręczna w Szkole Podstawowej nr 91 w Krakowie.
Promotor: dr Spieszny M.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 29 s. 8 ryc. 4 tab. bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * NABÓR I SELEKCJA * SKUTECZNOŚĆ * OCENA * KLASY SPORTOWE * PIŁKA RĘCZNA * SZKOŁA PODSTAWOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


78/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Goryl A.
Tytuł: Dymorfizm płciowy zdolności morfologiczno-funkcjonalnych 12 i 13-letnich piłkarek i piłkarzy ręcznych na tle populacji.
Promotor: dr Spieszny M.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 43 s. 18 ryc.. 5 tab. bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * BIOLOGIA * ANTROPOLOGIA * CECHY MORFOLOGICZNE * CECHY FUNKCJONALNE * DYMORFIZM PŁCIOWY * OCENA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA * PIŁKA RĘCZNA * NABÓR I SELEKCJA * SKUTECZNOŚĆ


79/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ostojski P.
Tytuł: Budowa ciała, sprawność i wydolność fizyczna jako kryteria naboru dziewcząt do klas sportowych na przykładzie Stalowej Woli.
Promotor: dr Mleczko A.
Rok wydania: 1978
Opis fizyczny: 25 s. 7 ryc. 11 tab. bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * ANTROPOLOGIA * FIZJOLOGIA * NABÓR I SELEKCJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * CECHY MORFOLOGICZNE * BUDOWA CIAŁA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * STALOWA WOLA


80/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ozga A.
Tytuł: Organizacja grup szkolenia początkowego w koszykówce kobiet.
Promotor: dr Oszast H.
Rok wydania: 1978
Opis fizyczny: 62 s. 33 ryc. 3 tab. bibliogr.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * SZKOLENIE * ORGANIZACJA * PIŁKA KOSZYKOWA * NABÓR I SELEKCJA * SPORTOWCY * PŁEĆ Ż.


81/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pasternak E.
Tytuł: Próba analizy metod organizacji szkolenia koszykarek-juniorek w klubach sportowych m. Krakowa.
Promotor: dr Oszast H.
Rok wydania: 1983
Opis fizyczny: 54 s. 21 ryc. 13 tab. bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * PIŁKA KOSZYKOWA * SZKOLENIE * ORGANIZACJA * SPORTOWCY * PŁEĆ Ż. * JUNIORZY * NABÓR I SELEKCJA * KLUB SPORTOWY * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


82/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Możdżeń R.
Tytuł: Analiza modelu siatkarza na podstawie porównania drużyn prezentujących różny poziom sportowy - KS ' Okocimski' Brzesko i AZS AWF Kraków (sezon 99/00).
Promotor: dr Klocek T.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 40 s. 9 ryc. 6 tab. bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * NABÓR I SELEKCJA * PIŁKA SIATKOWA * SPORTOWCY * SIATKARZ * CECHY SOMATYCZNE * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * MODEL * ANALIZA * KLUB SPORTOWY 'OKOCIMSKI' (BRZESKO) * AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY. KLUB SPORTOWY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO (KRAKÓW) * AWF KRAKÓW * BRZESKO (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


83/110

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Klocek, Tomasz
Tytuł: Weryfikacja kryteriów naboru i selekcji do piłki siatkowej kobiet.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. Żak, Stanisław
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 141 s. 24 ryc. 5 tab. bibliogr. 183 poz. Aneks: s. nlb. 19, 34 tab.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * PIŁKA SIATKOWA * NABÓR I SELEKCJA * MOTORYCZNOŚĆ * CECHY SOMATYCZNE * CECHY FUNKCJONALNE * SPORT KOBIET * SPORTOWCY * PŁEĆ Ż. * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * MŁODZIEŻ * MAŁOPOLSKA * REGION POŁUDNIOWY * BADANIA NAUKOWE


84/110

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Ozimek, Mariusz
Tytuł: Sprawność motoryczna zawodników i zawodniczek w wieku 15 - 19 lat różnych dyscyplin sportowych na tle wybranych populacji.
Promotor: prof. nadzw. dr hab. Mleczko, Edward
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 273 s. 43 ryc. 14 tab. bibliogr. s. 184-203, Aneks.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * MOTORYCZNOŚĆ * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * SPORT WYCZYNOWY * DYSCYPLINY SPORTOWE * NABÓR I SELEKCJA * BIOLOGIA * CECHY SOMATYCZNE * SOCJOLOGIA * WARUNKI BYTOWE * ZAWODNICY * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * TEST EUROFIT * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


85/110

Rodzaj pracy: LICENCJACKA
Autor: Stawarz P.
Tytuł: Próba oceny zasad naboru w sporcie pływackim na podstawie badań przeprowadzonych w wybranych ośrodkach szkoleniowych.
Promotor: dr Dybińska E.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 29 s. 23 tab. bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * NABÓR I SELEKCJA * ZASADY * PŁYWANIE * OCENA


86/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Książek, Monika
Tytuł: Zdolności koordynacyjne i skuteczność gry siatkarek TS. Wisła Celt Kraków na tle materiałów porównawczych.
Promotor: dr Szczepanik, Maciej
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 50 s. 10 ryc. 5 tab. bibliogr. 40 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA SIATKOWA * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * KOORDYNACJA RUCHOWA * SPORTOWCY WYSOKO KWALIFIKOWANI * ZAWODNICY * NABÓR I SELEKCJA * POMIAR * OBSERWACJA


87/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bartkowski, Daniel
Tytuł: Proces szkolenia i kontroli w piłce nożnej w oparciu o program SMS-PN.
Promotor: dr Koźmin, Adam
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 60 s. 6 ryc. 4 tab. bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOLENIE * ZARZĄDZANIE * NABÓR I SELEKCJA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


88/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jędrzejowska, Monika
Tytuł: Geneza i rozwój amerykańskiej zawodowej ligi koszykówki (NBA) w latach 1946-1998.
Promotor: dr Zdebska, Halina
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 117 s. 10 fot. 58 tab. bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA KOSZYKOWA * STANY ZJEDNOCZONE * ROZWÓJ * LIGA * NBA * SPORTOWCY WYSOKO KWALIFIKOWANI * NABÓR I SELEKCJA * PRZEPISY * ANALIZA DANYCH


89/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Tchórzewska, Magdalena
Tytuł: Poziom zdolności motorycznych i ich struktura w grupie kandydatów do Gimnazjum ZSMS w Zakopanem.
Promotor: dr Rosiński, Jarosław
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 50 s. 15 ryc. 22 tab. bibliogr. 45 poz.
Słowa kluczowe: SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * NABÓR I SELEKCJA * GIMNAZJUM * SZKOŁA SPORTOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * KOORDYNACJA RUCHOWA * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * ZAKOPANE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


90/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Florek, Magdalena
Tytuł: Próba oceny naboru do sportu pływackiego zawodniczki i zawodników MKS 'Jordan' w Krakowie.
Promotor: dr Dybińska, Ewa
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 75 s. 1 fot. 16 ryc. 7 tab. bibliogr. 48 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * PŁYWANIE * NABÓR I SELEKCJA * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * PREDYSPOZYCJE FIZYCZNE * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * POMIAR ANTROPOMETRYCZNY * KLUB SPORTOWY 'JORDAN' (KRAKÓW) * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


91/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kornecka, Beata
Tytuł: Ocena skuteczności naboru do klas sportowych o specjalności piłka ręczna w Szkole Podstawowej nr 91 w Krakowie.
Promotor: dr Spieszny, Michał
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 51 s. 20 ryc. 4 tab. bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA RĘCZNA * NABÓR I SELEKCJA * KLASY SPORTOWE * CECHY SOMATYCZNE * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * PŁEĆ M. * KOORDYNACJA RUCHOWA * POMIAR * AWF KRAKÓW


92/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Maciaszkiewicz, Tomasz
Tytuł: Ocena naboru i selekcji dzieci i młodzieży do piłki nożnej na podstawie analizy literatury przedmiotu i badań w wybranych klubach Krakowa.
Promotor: dr Koźmin, Adam
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 80 s. 35 ryc. 26 tab. bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * NABÓR I SELEKCJA * NORMY * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA OGÓLNA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA SPECJALNA * PŁEĆ M. * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


93/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Rybarska, Renata
Tytuł: Różnice w poziomie rozwoju fizycznego i motorycznego chłopców siedmioletnich z uwzględnieniem naboru do gimnastyki sportowej.
Promotor: dr Ambroży, Tadeusz
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 46 s. 12 ryc. 11 tab. bibliogr. 49 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * GIMNASTYKA SPORTOWA * NABÓR I SELEKCJA * ROZWÓJ FIZYCZNY * ROZWÓJ MOTORYCZNY * CECHY SOMATYCZNE * POMIAR * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


94/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Stanek, Gabriela
Tytuł: Analiza sukcesów i niepowodzeń Klubu Sportowego 'Tytan' Zakopane.
Promotor: doc. dr Kwapuliński, Roman
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 81 s. 8 fot. 1 tab. bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: NARCIARSTWO * LEKKOATLETYKA * SPORTY WALKI * KLUB SPORTOWY * HISTORIA * ORGANIZACJA * DZIAŁALNOŚĆ * ZAWODNICY * WYNIKI SPORTOWE * NABÓR I SELEKCJA * SUKCES SPORTOWY * NIEPOWODZENIE * 1992-1999 * ANALIZA DANYCH * ZAKOPANE (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * KLUB SPORTOWY 'TYTAN' (ZAKOPANE)


95/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kurbat, Urszula
Tytuł: Analiza i ocena działalności Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem w oparciu o wyniki dziawcząt w łyżwiarstwie szybkim w sezonie zimowym 2001/2002.
Promotor: doc. dr Kwapuliński, Roman
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 79 s. 5 fot. 22 wykr. 7 tab. bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe: SPORT ZIMOWY * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE * PŁEĆ Ż. * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * WYNIKI SPORTOWE * SZKOLENIE SPORTOWE * SZKOŁA SPORTOWA * NABÓR I SELEKCJA * ZAKOPANE (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * ZESPÓŁ SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO (ZAKOPANE)


96/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wolski, Jakub
Tytuł: Sprawność motoryczna początkujących sportowców w aspekcie kryteriów naboru i selekcji do piłki siatkowej.
Promotor: dr Klocek, Tomasz
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 31 s., 6 ryc., 5 tab.Bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA SIATKOWA * SPORTOWCY * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * MOTORYCZNOŚĆ * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * NABÓR I SELEKCJA * BUDOWA SOMATYCZNA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * TESTY * POMIAR


97/110

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Rokowski, Robert
Tytuł: Główne detrminanty morfo-funkcjonalne skuteczności zawodnika we wspinaczce sportowej w konkurencji na trudność w stylu on-sight
Promotor: prof. dr hab Żak, Stanisław
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 138 s. 62 ryc., 4 tab., bibliogr. 199 poz. Aneks: s. 118-138, 31 tab.
Słowa kluczowe: WSPINACZKA SPORTOWA * TRENING SPORTOWY * NABÓR I SELEKCJA * MODEL MISTRZA


98/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sroczyńska, Monika
Tytuł: Ocena sprawności motorycznej siatkarek klubu sportowego 'Sandecja Nowy Sącz' w aspekcie kryteriów naboru i selekcji w piłce siatkowej.
Promotor: dr Klocek, Tomasz
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 33 s., 6 tab., 8 wykr.Bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA SIATKOWA * ZAWODNICY * PŁEĆ Ż. * KLUB SPORTOWY * NABÓR I SELEKCJA * POZIOM FORMY SPORTOWEJ * BUDOWA SOMATYCZNA * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


99/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Skrobot, Marek
Tytuł: Nabór i selekcja do piłki siatkowej w aspekcie poziomu zdolności motorycznych w grupie chłopców
Promotor: dr Klocek, Tomasz
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 46 s., 9 ryc., 3 tab.Bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA SIATKOWA * PŁEĆ M. * NABÓR I SELEKCJA * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * BUDOWA CIAŁA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * UMIEJĘTNOŚCI RUCHOWE * TESTY * POMIAR


100/110

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Zagata-Łuc, Ewa
Tytuł: Nabór i selekcja w sportach zimowych w świetle badań wieloaspektowych
Promotor: dr hab. prof nadzw. Krasicki, Szymon
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 147 s., 36 ryc., 26 tab., bibliogr. s. 131-146. Aneks: 26 s. nlb., 17 tab.
Słowa kluczowe: SPORT ZIMOWY * DYSCYPLINY SPORTOWE * NABÓR I SELEKCJA * MOTORYCZNOŚĆ * CECHY SOMATYCZNE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż.


101/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Skrobot, Marek
Tytuł: Składowe Młodzieżowego Modelu Mistrza w Piłxce Siatkowej Chłoipców 17-letnich. Analiza Porównawcza
Promotor: dr Klocek, Tomasz
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 41 s., 9 ryc., 3 tab.Bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA SIATKOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * BUDOWA SOMATYCZNA * SPRAWNOŚĆ MOTORYCZNA * JUNIORZY * KADRA POLSKI * WYNIKI SPORTOWE * ZDOLNOŚCI KOORDYNACYJNE * NABÓR I SELEKCJA * BADANIA PORÓWNAWCZE * POMIAR


102/110

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Kościuk, Tomasz
Tytuł: Procesy naboru i selekcji morfologicznej na studia wychowania fizycznego w świetle badań kandydatów i studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
Promotor: dr hab., prof nadzw. AWF Chrzanowska, Maria
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 173 s., 1 fot., 2 diagd., 48 ryc., 5 tab., streszcz. j. pol., streszcz. j. ang., bibliogr. 240 poz. Aneks: s. 146-173, 25 tab.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * BIOLOGIA * BUDOWA CIAŁA * CECHY SOMATYCZNE * NABÓR I SELEKCJA * STUDIA * AWF KRAKÓW * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * STUDENCI * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * POMIAR ANTROPOMETRYCZNY


103/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jurowski, Adam
Tytuł: Uwarunkowania motoryczne i treningowe sprawności młodych bokserów
Promotor: prof. dr hab. Mleczko, Edward
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 40 s., 8 ryc., 12 tab., 19 ryc.Bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: SPORTY WALKI * BOKS * ZAWODNICY * UWARUNKOWANIA * SPRAWNOŚĆ MOTORYCZNA * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * STAŻ ZAWODNICZY * NABÓR I SELEKCJA * WYWIAD * OBSERWACJA


104/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Drabek, Ewelina
Tytuł: Efekty treningu wstępnego a budowa somatyczna i poziom zdolności motorycznych 11-12 letnich siatkarek UMKS-PMOS Chrzanów
Promotor: dr Klocek, Tomasz
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 40 s., 14 ryc., 8 tab.Bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA SIATKOWA * ZAWODNICY * TRENING SPORTOWY * BUDOWA SOMATYCZNA * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * PŁEĆ Ż. * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * KOORDYNACJA RUCHOWA * SZYBKOŚĆ * NABÓR I SELEKCJA * TESTY * POMIAR * CHRZANÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


105/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Duszyński, Mateusz
Tytuł: Efektywność naboru i selekcji sportowej do klas z poszerzonym wychowaniem fizycznym w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Krakowie w świetle przeprowadzonego testu sprawności fizycznej w ujęciu zdrowia (H-RF)
Promotor: prof. dr hab. Mleczko, Edward
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 75 s., 25 tab., 22 wykr., bibliogr. 54 poz.
Sygnatura: 38561WF
Słowa kluczowe: WYCHOWANIE FIZYCZNE * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * KLASY SPORTOWE * NABÓR I SELEKCJA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * TEST EUROFIT * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


106/110

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Rutowicz, Bartosz
Tytuł: Poziom i struktura zdolności szybkosciowo-siłowych u piłkarzy i piłkarek nożnych na różnych etapach zaawansowania sportowego
Promotor: prof. dr hab. Lah, Vladimir Iosifovic
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 184 s. + 2 k., 17 ryc., 29 tab., bibliogr. 698 poz., streszcz. j. pol., streszcz. j. ang.
Słowa kluczowe: ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * SZYBKOŚĆ * SIŁA * KOŃCZYNA DOLNA * NABÓR I SELEKCJA * PIŁKA NOŻNA * PIŁKARZ * SPORTOWCY WYSOKO KWALIFIKOWANI * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * BIOMECHANIKA SPORTU * ANTROPOLOGIA * BADANIA NAUKOWE * ZDOLNOŚCI SZYBKOŚCIOWO-SIŁOWE


107/110

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Gąsior, Paweł
Tytuł: Nabór i selekcja dzieci i młodzieży do wyczynowego uprawiania hokeja na lodzie w Nowym Targu oraz propozycja optymalizacji systemu szkolenia z wykorzystaniem analitycznego procesu hierarchicznego
Promotor: prof. dr hab Mleczko, Edward
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 210 s., 57 ryc., 79 tab., bibliogr. s. 108-200, streszcz. pol., ang. Anreks: s. 204-210, 4 ryc., 2 tab.
Słowa kluczowe: HOKEJ NA LODZIE * NABÓR I SELEKCJA * SZKOLENIE SPORTOWE * TRENING SPORTOWY * OPTYMALIZACJA * SKUTECZNOŚĆ * OBCIĄŻENIE TRENINGOWE * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * BADANIA NAUKOWE * TESTY * NOWY TARG (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * ANALITYCZNY HIERARCHICZNY PROCES * AHP * 10-16 LAT


108/110

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Gołąb, Wojciech
Tytuł: Somatyczne i motoryczne uwarunkowania typu sportowego w snowboardingu
Promotor: dr hab. prof. nadzw. Chojnacki, Kazimierz
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 120 s., 6 fot., 29 ryc., 38 tab., bibliogr. 94 poz. Aneks: s. 93-115
Słowa kluczowe: SNOWBOARD * NABÓR I SELEKCJA * CECHY SOMATYCZNE * MOTORYCZNOŚĆ * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * MŁODZIEŻ * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * POMIAR ANTROPOMETRYCZNY * BADANIA ANKIETOWE


109/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gałuszka, Anna
Tytuł: Zróżnicowanie budowy somatycznej i sprawności motorycznej wśród 10-letnich dziewcząt SP Nr 155 w Krakowie w aspekcie naboru do szkolenia sportowego w piłce siatkowej
Promotor: dr Klocek, Tomasz
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 33 s., 7 ryc., 6 tab., bibliogr. 27 poz. Aneks
Sygnatura: 41509WF
Słowa kluczowe: PIŁKA SIATKOWA * SZKOLENIE SPORTOWE * NABÓR I SELEKCJA * BUDOWA SOMATYCZNA * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * PŁEĆ Ż. * DZIECI (WIEK SZKOLNY) * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


110/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gruszka, Piotr
Tytuł: Budowa ciała i sprawność motoryczna kandydatów do Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Zakopanym
Promotor: dr Brudecki, Janusz
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 39 s., 4 ryc., 10 tab., bibliogr. 13 poz. Aneks
Sygnatura: 41614WF
Słowa kluczowe: SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * BUDOWA CIAŁA * BADANIA ANTROPOMETRYCZNE * SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO * NABÓR I SELEKCJA * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * ZAKOPANE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka