Wynik wyszukiwania

Zapytanie: MYŚLENICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)
Liczba odnalezionych rekordów: 46Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/46

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dudzik K.
Tytuł: Ocena warunków sanitarno-higienicznych i środowiskowych a niektóre wskaźniki rozwoju fizycznego oraz ogólnej sprawności fizycznej chłopców klas IV-VI wybranych szkół miasta i gminy Myślenice.
Promotor: prof. dr hab. Doleżal M.
Rok wydania: 1990
Opis fizyczny: 74 s. 25 rys. 25 tab. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: HIGIENA * WARUNKI BYTOWE * ROZWÓJ FIZYCZNY * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA OGÓLNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * MIASTO * GMINA * MYŚLENICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * MYŚLENICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


2/46

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Limanowska E.
Tytuł: Zmiany efektów motorycznych dziewcząt ze szkół średnich w Myślenicach w latach 1974-1989 na tle trendu sekularnego wysokości ciała.
Promotor: dr Żak S.
Rok wydania: 1990
Opis fizyczny: 31 s. 3 tab. 6 wykr. bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * MOTORYCZNOŚĆ * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * WYSOKOŚĆ CIAŁA * SZKOŁA ŚREDNIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * TREND SEKULARNY * MYŚLENICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


3/46

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pitala W.
Tytuł: Organizacja i działalność KS 'Dalin' w latach 1945-1985.
Promotor: dr Paryła W.
Rok wydania: 1991
Opis fizyczny: 37 s. 6 fot. bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * KLUB SPORTOWY 'DALIN' * DZIAŁALNOŚĆ * MYŚLENICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


4/46

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dziurdzia B.
Tytuł: Motywacja uprawiania sportu przez zawodników klubu sportowego 'Dalin' Myślenice.
Promotor: dr Zagórski B.
Rok wydania: 1988
Opis fizyczny: 30 s. 12 tab. bibliogr.7 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * SPORT * MOTYWACJA * BADANIA ANKIETOWE * KLUB SPORTOWY 'DALIN' * ZAWODNICY * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M. * MYŚLENICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


5/46

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Chęciński B.
Tytuł: Rozwój dzialalności Klubu Sportowego 'Dalin' w latach 1945-1993 ze szczególnym uwzględnieniem sekcji piłki nożnej.
Promotor: dr Mazur Z.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 67 s. 6 tab. bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * 1944-1989 (POLSKA LUDOWA) * PIŁKA NOŻNA * KLUB SPORTOWY 'DALIN' * SEKCJA SPORTOWA * DZIAŁALNOŚĆ * ROZWÓJ * MYŚLENICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


6/46

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zimny P.
Tytuł: Funkcje i uwarunkowania rozwoju turystyki na przykładzie Myślenic i Niepołomic.
Promotor: dr Banach B.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 75 s. 10 rys. bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * ROZWÓJ * WALORY TURYSTYCZNE * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * BAZA MATERIALNA TURYSTYKI * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * MYŚLENICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * NIEPOŁOMICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


7/46

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kasperczyk A.
Tytuł: Warunki rozwoju ruchu turystycznego w Myślenicach.
Promotor: dr Unrug M.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 73 s. 6 fot. 2 ryc. 6 tab. bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * ROZWÓJ * WALORY TURYSTYCZNE * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * MYŚLENICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


8/46

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Błaszczyk I.
Tytuł: Zanieczyszczenia środowiska naturalnego a rozwój somatyczny, funkcjonalny i motoryczny dziewcząt z małych miast Dębica, Skarżysko-Kamienna i Myślenice.
Promotor: dr Topisz-Starzewska J.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 48 s. 18 ryc. 6 tab. bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * MOTORYCZNOŚĆ * CECHY SOMATYCZNE * CECHY FUNKCJONALNE * CECHY MOTORYCZNE * ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA * KORELACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * DĘBICA * SKARŻYSKO KAMIENNA * MYŚLENICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


9/46

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wojtaszkiewicz D.
Tytuł: Analiza funkcjonowania hotelu Gestor w Myślenicach.
Promotor: dr Marczyk Stefan
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 59 s. 2 fot. 4 ryc. 14 tab. bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * HOTELARSTWO * HOTEL 'GESTOR' * DZIAŁALNOŚĆ * MYŚLENICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


10/46

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mateusz M.
Tytuł: Przyrost wybranych cech morfologicznych zawodników piłki ręcznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Myślenicach a poziom sprawności ogólnej i specjalnej w różnych okresach treningowych.
Promotor: doc. dr Żarek J.
Rok wydania: 1986
Opis fizyczny: 71 s. 15 rys. 22 tab. bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * MOTORYCZNOŚĆ * CECHY MORFOLOGICZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA OGÓLNA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA SPECJALNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA * PIŁKA RĘCZNA * TRENING * OKRESY TRENINGOWE * MYŚLENICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


11/46

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ciapa U.
Tytuł: Wpływ statusu społeczno-ekonomicznego rodziny na poziom rozwoju morfo-funkcjonalnego i morotycznego dzieci z miast podkrakowskich.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Mleczko W.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 61 s. 72 ryc. 14 tab. bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * ROZWÓJ MOTORYCZNY * CECHY MORFOLOGICZNE * CECHY FUNKCJONALNE * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * MIASTO * RODZINA * STATUS SPOŁECZNY * WARUNKI BYTOWE * KORELACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * DOBCZYCE (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * WIELICZKA (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * MYŚLENICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


12/46

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Juszczak A.
Tytuł: Palenie tytoniu wśród uczniów szkół średnich w Krakowie i Myślenicach oraz wiedza na temat wpływu tego nałogu na organizm człowieka.
Promotor: dr Żuława, Grażyna
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 76 s. 66 tab. bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: HIGIENA * WYCHOWANIE ZDROWOTNE * NIKOTYNIZM * WIEDZA * POGLĄDY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA ŚREDNIA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * MYŚLENICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


13/46

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Chwastek W.
Tytuł: Warunki rozwoju ruchu turystycznego w Myślenicach.
Promotor: dr Unrug M.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 73 s. 2 fot. 4 ryc. 3 tab. bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * ROZWÓJ * WALORY TURYSTYCZNE * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * MYŚLENICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


14/46

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Rutka, Beata
Tytuł: Działalność Klubu Sportowego Dalin Myślenice w latach 1921-2000.
Promotor: dr Kałamacka, Ewa
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 59 s. 3 fot. 4 rys. 7 tab. bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: SPORT * PIŁKA NOŻNA * KLUB SPORTOWY * HISTORIA * DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA * MYŚLENICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * KLUB SPORTOWY 'DALIN'


15/46

Rodzaj pracy: LICENCJACKA
Autor: Szewczyk J.
Tytuł: Kolej linowa na górę Chełm w Myślenicach, jej znaczenie dla turystyki i oddziaływanie na środowisko naturalne.
Promotor: dr Dąbrowski P.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 56 s. 5 fot. 3 ryc. 3 tab. bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * KOLEJ LINOWA * WYKORZYSTANIE * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * KORELACJA * GÓRY * CHEŁM (WOJ. LUBELSKIE) * MYŚLENICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


16/46

Rodzaj pracy: LICENCJACKA
Autor: Niedźwiedź, Monika
Tytuł: Warunki rozwoju turystyki krajoznawczej dóbr kultury miasta Myślenic.
Promotor: dr Kurek A.
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 64 s. fot. 11 bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA KRAJOWA * KRAJOZNAWSTWO * INWENTARYZACJA KRAJOZNAWCZA * WALORY TURYSTYCZNE * MIASTO * MYŚLENICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


17/46

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Stelmach, Katarzyna
Tytuł: Wpływ aktywności fizycznej i trybu życia u kobiet na przebieg ciąży i porodu w środowisku miejskim i wiejskim - próba oceny.
Promotor: dr Kozłowska, Jadwiga
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 68 s. 11 tab. 31 wykr. bibliogr. 42 poz.
Słowa kluczowe: CIĄŻA * PORÓD * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * STYL ŻYCIA * ZALEŻNOŚĆ * MIASTO * WIEŚ * MŁODZIEŻ * WIEK DOJRZAŁY * PŁEĆ Ż. * BADANIA PORÓWNAWCZE * MYŚLENICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


18/46

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Tomeczko, Paweł
Tytuł: Sprawność motoryczna i techniczna piłkarzy a ich pozycja socjometryczna w zespole.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Srokosz, Wacław
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 68 s. 17 ryc. 13 tab. bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * MOTORYCZNOŚĆ * SPRAWNOŚĆ TECHNICZNA * KORELACJA * ZESPÓŁ * ZAWODNICY * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA OGÓLNA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA SPECJALNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * TESTY * MYŚLENICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


19/46

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Grochal, Agnieszka
Tytuł: Udział matek w kształtowaniu zachowań prozdrowotnych swoich dzieci.
Promotor: dr Makowska, Bożena
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 70 s. 34 tab. bibliogr. 53 poz.
Słowa kluczowe: ZDROWIE * WYCHOWANIE ZDROWOTNE * ZACHOWANIE ZDROWIA * MATKA * DZIECI * SZKOŁA ŚREDNIA * SONDAŻ DIAGNOSTYCZNY * MYŚLENICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


20/46

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Makowski, Dominik
Tytuł: Ocena poziomu świadomości ekologicznej uczniów w wybranych szkołach podstawowych i gimnazjach Myślenic i Nowej Huty.
Promotor: dr Krauz, Krystyna
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 60 s. 21 tab. 3 wykr. bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe: EKOLOGIA * OCHRONA ŚRODOWISKA * ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * EDUKACJA EKOLOGICZNA * WIEDZA * ANALIZA DANYCH * TEST OSIĄGNIĘĆ SZKOLNYCH * SZKOŁA PODSTAWOWA * GIMNAZJUM * MYŚLENICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - NOWA HUTA


21/46

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Chęcińska, Magdalena
Tytuł: Szkoła jako źródło sytuacji trudnych i lękowych, a wyniki nauczania.
Promotor: dr Blecharz, Jan
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 104 s. 27 ryc. 35 tab. bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * PSYCHOLOGIA * SZK0OŁA * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * WYNIKI NAUCZANIA * TRUDNOŚĆ * LĘK * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * WIEŚ * BADANIA ANKIETOWE * MYŚLENICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


22/46

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gomulak, Monika
Tytuł: Działalność programowo-organizacyjna Ogniska TKKF 'Uklejna' w Myślenicach.
Promotor: dr Dębski, Józef
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 75 s. 9 fot. 1 ryc. bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: KULTURA FIZYCZNA * TOWARZYSTWA * TKKF * MYŚLENICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA * IMPREZY TURYSTYCZNE * ANALIZA DANYCH * WYWIAD * OGNISKO TKKF 'UKLEJNA' (MYŚLENICE)


23/46

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Moskal, Jerzy
Tytuł: Sprawność motoryczna i techniczna piłkarzy a ich pozycja socjometryczna w zespole.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Srokosz, Wacław
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 72 s., 12 tab., 4 rys., 11 wykr., 3 socjogr., bibliogr. 32b poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * ZAWODNICY * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ TECHNICZNA * SOCJOMETRIA * KLUB SPORTOWY * MYŚLENICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


24/46

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mrugała, Krzysztof
Tytuł: Budowa somatyczna siatkarek KS "Dalin - EQVUS" Myślenice oraz TS "Wisła" Kraków.
Promotor: prof. nadzw. dr hab. Żarów, Ryszard
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 44 s., 4 ryc., 17 tab., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA SIATKOWA * ZAWODNICY * PŁEĆ Ż. * CECHY SOMATYCZNE * BUDOWA CIAŁA * CECHY MORFOLOGICZNE * POMIAR * BADANIA PORÓWNAWCZE * MYŚLENICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


25/46

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Rozwadowska, Magdalena
Tytuł: Znaczenie pływania w kształtowaniu Koordynacyjnych Zdolności Motorycznych dzieci w wieku 10-12 lat w zależności od częstotliwości zajęć.
Promotor: dr Gedl-Pieprzyca, Izabela
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 61 s., 20 ryc., 16 tab.Bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe: PŁYWANIE * KOORDYNACJA RUCHOWA * ZDOLNOŚCI KOORDYNACYJNE * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * ĆWICZENIA W WODZIE * CZĘSTOTLIWOŚĆ * MYŚLENICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


26/46

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Krzyszkowska, Małgorzata
Tytuł: Charakterystyka specjalizacji w grze a poziom sportowy siatkarek.
Promotor: dr Klocek, Tomasz
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 50 s., 11 ryc., 9 tab.Bibliogr. 40 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA SIATKOWA * PŁEĆ Ż. * GRA SPORTOWA * KLUB SPORTOWY * UWARUNKOWANIA * POZIOM FORMY SPORTOWEJ * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * CECHY SOMATYCZNE * BUDOWA CIAŁA * ZAWODNICY * POMIAR * MYŚLENICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


27/46

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zawiejska, Katarzyna
Tytuł: Ocena zbiorowego sposobu żywienia dzieci i młodzieży w wieku 10-15 lat w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Myślenicach.
Promotor: dr Gacek, Maria
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 96 s., 15 ryc., 9 tab.Bibliogr. 92 poz.
Słowa kluczowe: HIGIENA * PROMOCJA ZDROWIA * ŻYWIENIE * ODŻYWIANIE * DZIECI * MŁODZIEŻ * OŚRODEK * MYŚLENICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY (MYŚLENICE)


28/46

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kania, Agnieszka
Tytuł: Kompleksowa fizjoterapia w zmianach zwyrodnieniowych stawu skokowego.
Promotor: dr Gawinek, Marian
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 65 s., 5 fot., 7 ryc., 4 tab., 2 wykr.Bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * REUMATOLOGIA * FIZJOTERAPIA * STAWY * STAW KOLANOWY * ZMIANY ZWYRODNIENIOWE * BÓL * LECZENIE * RUCHOMOŚĆ * MYŚLENICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


29/46

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kostecki, Robert
Tytuł: Rozwój i struktura usprawnienia koordynacyjnego u 18 letniej młodzieży w świetle dymorfizmu płciowego.
Promotor: prof. dr hab. Lah, Vladimir Iosifovic
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 53 s., 7 tab., 1 ryc.Bibliogr. 53 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * KOORDYNACJA RUCHOWA * USPRAWNIANIE RUCHOWE * DYMORFIZM PŁCIOWY * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * POMIAR * TESTY * MYŚLENICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


30/46

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Druzgała, Tomasz
Tytuł: Agresja i przemoc wśród młodzieży gimnazjalnej ze środowiska miejskiego i małopolskiego
Promotor: dr Jawień, Bożena
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 86 s., 20 ryc., 2 tab.Bibliogr. 42 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * PEDAGOGIKA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * AGRESYWNOŚĆ * PRZEMOC * MIASTO * WIEŚ * BADANIA ANKIETOWE * WYWIAD * MYŚLENICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


31/46

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Smoleń, Sebastian
Tytuł: Aktywność fizyczna w czasie wolnym młodzieży gimnazjalnej w Myślenicach
Promotor: dr Makuła, Waldemar
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 45 s., 5 ryc., 23 tab.Bibliogr. 45 poz.
Słowa kluczowe: WYCHOWANIE FIZYCZNE * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * GIMNAZJUM * CZAS WOLNY * ZAINTERESOWANIA * BADANIA ANKIETOWE * MYŚLENICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


32/46

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wyroba, Grzegorz
Tytuł: Sekcja piłki nożnej Klubu Sportowego Dalin Myślenice w latach 1997-2000
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Wasztyl, Ryszard
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 80 s., 22 fot., 3 tab.Bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * PIŁKA NOŻNA * KLUB SPORTOWY * SEKCJA SPORTOWA * OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE * SUKCES SPORTOWY * MYŚLENICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * KLUB SPORTOWY 'DALIN' (MYŚLENICE)


33/46

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Świątko, Michał
Tytuł: Poziom rozwoju koordynacyjnych zdolności motorycznych i umiejętności technicznych w aspekcie symetrii i asymetrii ruchów na przykładzie drużyny trampkarzy 'Dalin' Myślenice w wieku 12 lat
Promotor: prof. dr hab. Lah, Vladimir Iosifovic
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 68 s., 10 ryc., 6 tab.Bibliogr. 55 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * ZAWODNICY * TRAMPKARZE * KLUB SPORTOWY * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * KOORDYNACJA RUCHOWA * UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE * SYMETRIA * ASYMETRIA * RUCH CIAŁA * TESTY * MYŚLENICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


34/46

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Krasek, Aneta
Tytuł: Poziom zdolności szybkościowych i koordynacyjnych w aspekcie siatkarskich umiejętności specjalnych w zespole KS 'Dalin' Myślenice
Promotor: dr Klocek, Tomasz
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 45 s., 3 tab., 8 ryc.Bibliogr. 39 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA SIATKOWA * ZAWODNICY * PŁEĆ Ż. * UMIĘTNOŚCI RUCHOWE * SZYBKOŚĆ * CECHY MORFOLOGICZNE * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * KLUB SPORTOWY * BADANIA PORÓWNAWCZE * MYŚLENICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * KLUB SPORTOWY 'DALIN' (MYŚLENICE)


35/46

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szlachetka, Jarosław
Tytuł: Działalność artystyczna i edukacyjna Zespołu Pieśni i Tańca 'Ziemia Myślenicka'
Promotor: dr Poznańska, Anna
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 66 s., 7 fot., 18 ryc., 17 tab.Bibliogr. 55 poz.
Słowa kluczowe: TANIEC * DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA * ZESPÓŁ TANECZNY * ROZWÓJ * ĆWICZENIA MUZYCZNO-RUCHOWE * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ MOTORYCZNA * BADANIA ANKIETOWE * MYŚLENICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA 'ZIEMIA MYŚLENICKA' (MYŚLENICE)


36/46

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Chodnik, Ewa
Tytuł: Baza rekreacyjno-turystyczna w gminie Myślenice - stan obecny i perspektywy rozwoju
Promotor: prof. dr hab. Pociask-Karteczka, Joanna
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 84 s., 25 fot., 14 ryc., 20 tab.Bibliogr. 44 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA KRAJOWA * ROZWÓJ TURYSTYKI * BAZA TURYSTYCZNA * BAZA ŻYWIENIOWA * BAZA NOCLEGOWA * WALORY PRZYRODNICZE * UWARUNKOWANIA * MYŚLENICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


37/46

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Suder, Dawid
Tytuł: Ocena gibkości u młodych piłkarzy w wieku 16-18 lat
Promotor: dr Ruchlewicz, Tadeusz
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 40 s., 2 fot., 3 ryc., 4 tab.Bibliogr. 44 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * BIOMECHANIKA * PIŁKA NOŻNA * ZAWODNICY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * MIASTO * WIEŚ * CECHY SOMATYCZNE * POMIAR ANTROPOMETRYCZNY * TESTY * MYŚLENICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA PORÓWNAWCZE


38/46

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mastalerz, Łukasz
Tytuł: Ocena urazowości zawodniczek piłki siatkowej na przykładzie analizy porównawczej dwóch zespołów : II ligowego Dalinu Myślenice oraz I ligowej Wisły Kraków
Promotor: dr Walaszek, Robert
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 32 s., 25 rys., 5 tab.Bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA SIATKOWA * ZAWODNICY * KLUB SPORTOWY * PŁEĆ Ż. * URAZY * STAW SKOKOWY * STAW KOLANOWY * TRENING SPORTOWY * MYŚLENICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


39/46

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Serafin, Arkadiusz
Tytuł: Resocjalizacyjne oddziaływanie wychowania fizycznego na nieletnich niedostosowanych społecznie (na podstawie badań przeprowadzonych w Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Myślenicach).
Promotor: dr Basiaga-Pasternak, Joanna
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 76 s., 7 tab., 10 wykr.Bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA SPECJALNA * RESOCJALIZACJA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * SPORT * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PROBLEM * WYCHOWANIE * AGRESYWNOŚĆ * BADANIA ANKIETOWE * MYŚLENICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * ŚRODOWISKOWA ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA (MYŚLENICE)


40/46

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szymska-Kicek, Anna
Tytuł: Działalność Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu w latach 2004-2008
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Dudek, Dobiesław
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 101 s., 29 fot., 1 ryc., 2 tab., 1 schem.Bibliogr. 64 poz.
Słowa kluczowe: SPORT * ORGANIZACJE SPORTOWE * DZIAŁALNOŚĆ * MYŚLENICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * MYŚLENICKI OŚRODEK KULTURY I SPORTU


41/46

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bzdek, Agnieszka
Tytuł: Ocena postawy ciała uczniów Gimnazjum nr 1 w Myślenicach
Promotor: prof. dr hab. Kasperczyk, Tadeusz
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 73 s., 19 wykr., 10 ryc., 13 tab., bibliogr. 37 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ORTOPEDIA * POSTAWA CIAŁA * WADY POSTAWY * OCENA * UCZNIOWIE * GIMNAZJUM * BADANIA * MYŚLENICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


42/46

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Osmólski, Marcin
Tytuł: Wpływ wybranych czynników morfologicznych na występowanie wad postawy u dzieci ze środowiska małomiejskiego
Promotor: dr Janusz, Mariusz
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 39 s., 13 tab., 8 wykr., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ORTOPEDIA * POSTAWA CIAŁA * WADY POSTAWY * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * BUDOWA CIAŁA * ODŻYWIANIE * WYSOKOŚĆ CIAŁA * MASA CIAŁA * WIEK KALENDARZOWY * POMIAR * BADANIA ANKIETOWE * MYŚLENICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


43/46

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Róg, Dariusz
Tytuł: Pochodzenie środowiskowe jako modyfikator poziomu rozwoju somatycznego i motorycznego młodzieży z Ziemi Myślenickiej
Promotor: prof. dr hab. Mleczko, Edward
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 59 s., 20 ryc., 1 tab., bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * BUDOWA CIAŁA * ROZWÓJ SOMATYCZNY * ROZWÓJ MOTORYCZNY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * MIASTO * WIEŚ * UWARUNKOWANIA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * MYŚLENICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


44/46

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wojtycza, Dariusz
Tytuł: Eufunkcje i dysfunkcje turystyki weekendowej na przykładzie Myślenic
Promotor: dr hab. Kaganek, Krzysztof
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 107 s., 8 fot., 2 mapy, 20 tab., 14 wykr., bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA WEEKENDOWA * WYPOCZYNEK * ZADOWOLENIE * DYSFUNKCJA * ZAGROŻENIE * TURYSTA * MYŚLENICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * EUFUNKCJA


45/46

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bała, Tomasz
Tytuł: Dzieje Ludowego Klubu Sportowego 'Orzeł' Myślenice w latach 1948-2012
Promotor: dr Orlewicz-Musiał, Małgorzata
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 134 s., 50 fot., 7 ryc., 7 tab., bibliogr. 58 poz. Aneks: s. 116-134
Sygnatura: 32928WF
Słowa kluczowe: KLUB SPORTOWY * HISTORIA * ROZWÓJ * DZIAŁALNOŚĆ * ORGANIZACJA * MYŚLENICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * LUDOWY KLUB SPORTOWY 'ORZEŁ' (MYŚLENICE)


46/46

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Skała, Filip
Tytuł: Rodzaje sportów i form rekreacji uprawiane w gminie Myślenice, ich rozwój i znaczenie dla mieszkańców
Promotor: prof. dr hab. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 64 s., 18 rys., 13 tab., bibliogr. 38 poz. Aneks
Sygnatura: 39501TR
Słowa kluczowe: REKREACJA * AKTYWNOŚĆ SPORTOWA * TURYSTYKA * BAZA SPORTOWO REKREACYJNA * STRATEGIA ROZWOJU * MYŚLENICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA ANKIETOWE

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka