Wynik wyszukiwania

Zapytanie: MŁODZIEŻ TRUDNA
Liczba odnalezionych rekordów: 11Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/11

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dębicka M.
Tytuł: Rola obozów wędrownych w resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie.
Promotor: mgr Cieślik D.
Rok wydania: 1981
Opis fizyczny: 63 s. 16 tab. bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * SOCJALIZACJA * WYCHOWANIE * OBOZOWNICTWO WĘDROWNE * WYCIECZKA * MŁODZIEŻ TRUDNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * BADANIA ANKIETOWE


2/11

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gwiżdż I.
Tytuł: Problem reedukacji wykolejającej się młodzieży żeńskiej z uwzględnieniem roli wychowania fizycznego (w oparciu o materiały obserwacyjne i eksperymentalne w Zakładzie Wychowawczym w Łagiewnikach).
Promotor: doc. dr Smarzyński H.
Rok wydania: 1964
Opis fizyczny: 43 s. 10 tab. bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * MŁODZIEŻ TRUDNA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * ZAKŁAD WYCHOWAWCZY * WYCHOWANIE * EKSPERYMENT * OBSERWACJA * REEDUKACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * ŁAGIEWNIKI


3/11

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ustrzycka E.
Tytuł: Osobowość, poziom uspołecznienia oraz postawa wobec aktywności ruchowej młodzieży z Pogotowia Opiekuńczego, a ze Szkoły Podstawowej nr 26 w Krakowie.
Promotor: dr Dracz B.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 67 s. 10 rys. 9 tab. bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * PSYCHOLOGIA * WYCHOWANIE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA * MŁODZIEŻ TRUDNA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * OSOBOWOŚĆ * SOCJALIZACJA * KORELACJA


4/11

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pagacz A.
Tytuł: Uczestnictwo młodzieży nieprzystosowanej społecznie w okresie dorastania w rekreacji fizycznej.
Promotor: dr Surówka-Fenczyn I.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 80 s. 2 ryc. 23 tab. bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * MŁODZIEŻ TRUDNA * UCZESTNICTWO


5/11

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Niemczyk W.
Tytuł: Dzieci zaniedbane wychowawczo i opóźnione w nauce oraz problem ich reedukacji.
Promotor: doc. dr Smarzyński H.
Rok wydania: 1965
Opis fizyczny: 51 s. 19 tab. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * MŁODZIEŻ TRUDNA * WYCHOWANIE * NAUCZANIE * REEDUKACJA


6/11

Rodzaj pracy: LICENCJACKA
Autor: Krawczyk K.
Tytuł: Wpływ różnych form turystyki w procesie resocjalizacji wychowanków zakładów poprawczych.
Promotor: dr Kulesza W.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 68 s. 23 tab. bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * FUNKCJE TURYSTYKI * PEDAGOGIKA * SOCJOLOGIA * MŁODZIEŻ TRUDNA * RESOCJALIZACJA * ŚRODOWISKO WYCHOWAWCZE * ZAKŁAD POPRAWCZY


7/11

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Brania, Agnieszka
Tytuł: Koncepcja realizacji czasu wolnego dla młodzieży z problemami wychowawczymi na przykładzie Krakowskiego Pogotowia Opiekuńczego
Promotor: dr Kaganek, Krzysztof
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 119 s., 13 fot., 5 tab.Bibliogr. 83 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * WYCHOWANIE * MŁODZIEŻ TRUDNA * ZAINTERESOWANIA * CZAS WOLNY * OŚRODEK * DZIAŁALNOŚĆ * ORGANIZACJA * PROBLEM * WYWIAD * OBSERWACJA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * KRAKOWSKIE POGOTOWIE OPIEKUŃCZE


8/11

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Rospond, Joanna
Tytuł: Turystyka i rekreacja młodzieży z problemami wychowawczymi na podstawie analizy działania wybranych krakowskich placówek opiekuńczo-wychowawczych
Promotor: dr Kaganek, Krzysztof
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 71 s., 10 ryc., 3 fot., 2 tab.Bibliogr. 53 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * WYCHOWANIE * MŁODZIEŻ TRUDNA * TURYSTYKA * REKREACJA * CZAS WOLNY * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * OŚRODEK * BADANIA ANKIETOWE * WYWIAD * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


9/11

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Lupa, Agata
Tytuł: Problemy wychowawcze okresu dorastania w opinii rodziców i nauczycieli młodzieży gimnazjalnej
Promotor: dr Basiaga-Pasternak, Joanna
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 86 s., 10 ryc., 9 tab.Bibliogr. 40 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * PSYCHOLOGIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * GIMNAZJUM * MŁODZIEŻ TRUDNA * PROBLEM * ZACHOWANIE SIĘ * BADANIA ANKIETOWE * NIEPOŁOMICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


10/11

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bohdanowicz, Beata
Tytuł: Czas wolny i sposoby jego zagospodarowania przez dzieci i młodzież z ośrodków szkolno-wychowawczych Krakowa i Radomska. Analiza porównawcza.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Winiarski, Ryszard
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 71 s., 2 ryc., 21 tab., 30 wykr., bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe: SOCJOLOGIA * PEDAGOGIKA * CZAS WOLNY * ZAINTERESOWANIA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * MŁODZIEŻ TRUDNA * ZABURZENIA * RESOCJALIZACJA * BADANIA ANKIETOWE * RADOMSKO (WOJ. ŚLĄSKIE) * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


11/11

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Płocienniczak, Daniel
Tytuł: Postawy wobec kultury fizycznej młodzieży przebywającej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych
Promotor: dr hab. Kosiba, Grażyna
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 87 s., 10 ryc., 17 tab., bibliogr. 52 poz.
Słowa kluczowe: KULTURA FIZYCZNA * POSTAWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * MŁODZIEŻ TRUDNA * RESOCJALIZACJA * POGOTOWIE OPIEKUŃCZE * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka