Wynik wyszukiwania

Zapytanie: LIMANOWA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)
Liczba odnalezionych rekordów: 30Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/30

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jeż B.
Tytuł: Sylwetki działaczy, trenerów i zawodników limanowskiego sportu w okresie po II wojnie światowej.
Promotor: doc. dr hab. Toporowicz, Kazimierz
Rok wydania: 1990
Opis fizyczny: 114 s. 40 fot. 2 rys. 5 tab. bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * 1944-1989 (POLSKA LUDOWA) * SPORT * ZAWODNICY * TRENER * DZIAŁACZ SPORTOWY * CHARAKTERYSTYKA * LIMANOWA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


2/30

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Lachor W.
Tytuł: Dzieje Towarzystwa Gimnastycznego 'Sokół' w Limanowej w latach 1893-1939.
Promotor: doc. dr hab. Toporowicz, Kazimierz
Rok wydania: 1990
Opis fizyczny: 68 s. 10 fot. 8 tab. bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: SPORT * KULTURA FIZYCZNA * HISTORIA * TOWARZYSTWA SPORTOWE * POLSKIE TOWARZYSTWO SPORTOWE 'SOKÓŁ' * SOKÓŁ * DZIAŁALNOŚĆ * HISTORIA * OKRES POROZBIOROWY * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA) * MIASTO * LIMANOWA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


3/30

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sewielski M.
Tytuł: Rozwój Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Limanowej w latach 1976-1988.
Promotor: doc. dr Toporowicz, Kazimierz
Rok wydania: 1990
Opis fizyczny: 61 s. 5 fot. 2 rys. 11 tab. bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * SPORT * KULTURA FIZYCZNA * HISTORIA SPORTU * OŚRODEK * ROZWÓJ * DZIAŁALNOŚĆ * LIMANOWA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


4/30

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Stasik W.
Tytuł: Działalność Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Limanowej w latach 1978-1988.
Promotor: doc. dr hab. Toporowicz, Kazimierz
Rok wydania: 1990
Opis fizyczny: 118 s. 8 fot. 9 tab. bibliogr.23 poz.
Słowa kluczowe: SPORT * REKREACJA * HISTORIA SPORTU * OŚRODEK * DZIAŁALNOŚĆ * LIMANOWA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


5/30

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Smoleń Z.
Tytuł: Postwy wobec kultury fizycznej dziewcząt kończących Liceum Ogólnokształcące w Limanowej.
Promotor: dr Janikowska-Siatka M.
Rok wydania: 1991
Opis fizyczny: 33 s. 3 tab. 1 wykr. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: KULTURA FIZYCZNA * SZKOŁA ŚREDNIA * ABSOLWENCI * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * POGLĄDY * LIMANOWA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


6/30

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Czeczótka M.
Tytuł: Wybrane cechy morfologiczne i sprawność fizyczna uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Limanowej.
Promotor: dr Koźmin A.
Rok wydania: 1977
Opis fizyczny: 41 s. 19 tab. 11 wykr. bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * MOTORYCZNOŚĆ * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * CECHY MOTORYCZNE * CECHY MORFOLOGICZNE * POMIAR * TESTY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA * LIMANOWA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


7/30

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zięba P.
Tytuł: Postawa wobec sportu wyczynowego (porównanie między młodzieżą krakowską a limanowską).
Promotor: prof. dr hab. Zdebski J.
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 78 s. 30 rys. 240 wykr. bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: SOCJOLOGIA * SPORT WYCZYNOWY * PSYCHOLOGIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * POGLĄDY * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * LIMANOWA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


8/30

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Marek L.
Tytuł: Organizacja i funkcjonowanie Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej w Limanowej.
Promotor: dr Marczyk Stefan
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 66 s. 1 fot. 1 rys. 1 schem. bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REGION * MIASTO * MUZEUM * ORGANIZACJA * STRUKTURA * FINANSE * KRAJOZNAWSTWO * LIMANOWA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


9/30

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bugajski J.
Tytuł: Baza sportowa szkół podstawowych i ponadpodstawowych miasta Limanowa oraz stopień jej wykorzystania w latach 1990-1994.
Promotor: dr Banach B.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 49 s. 10 tab. bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF * WYCHOWANIE FIZYCZNE * SZKOŁA PODSTAWOWA * SZKOŁA ŚREDNIA * OBIEKT SPORTOWY * WYPOSAŻENIE * WYKORZYSTANIE * LIMANOWA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


10/30

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bubula J.
Tytuł: Charakterystyka psychologiczna zespołu piłkarskiego (na przykładzie KS 'Limanowia').
Promotor: prof.dr hab. Zdebski J.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 65 s. 9 rys. 14 tab. bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * PSYCHOLOGIA * PIŁKA NOŻNA * DRUŻYNA * STRUKTURA * STOSUNKI INTERPERSONALNE * KLUB SPORTOWY 'LIMANOVIA' (LIMANOWA) * LIMANOWA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


11/30

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kosno Z.
Tytuł: Dzieje Klubu Sportowego 'Limanovia' w Limanowej.
Promotor: doc. dr Toporowicz, Kazimierz
Rok wydania: 1977
Opis fizyczny: 65 s. 10 fot. 6 tab. 1 wykr.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * KLUB SPORTOWY 'LIMANOVIA' (LIMANOWA) * DZIAŁALNOŚĆ * DZIAŁACZE * ORGANIZACJA * OBIEKT SPORTOWY * LIMANOWA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


12/30

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kubowicz J.
Tytuł: Działalność Biura Obsługi Ruchu Turystycznego w Limanowej w zakresie organizacji czasu wolnego wczasowiczów.
Promotor: doc. dr Bierzgalski J.
Rok wydania: 1981
Opis fizyczny: 73 s. 7 tab. bibliogr.
Słowa kluczowe: REKREACJA * TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * CZAS WOLNY * WCZASY * ORGANIZACJA * BIURO PODRÓŻY * DZIAŁALNOŚĆ * LIMANOWA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


13/30

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kwaśna B.
Tytuł: Badanie stóp dziewcząt 'Próby Limanowskiej' metodą subiektywną i obiektywną.
Promotor: doc. dr Bierzgalski J.
Rok wydania: 1976
Opis fizyczny: 37 s. 5 rys. 6 tab. 4 wykr. bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * STOPA * BUDOWA * OCENA * METODA * MŁODZIEŻ * PŁEĆ Ż. * LIMANOWA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


14/30

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kurczab H.
Tytuł: Rola ośrodków regionalnych w kształtowaniu organizacji przestrzennej turystyki na przykładzie Limanowej.
Promotor: dr Sacha S.
Rok wydania: 1984
Opis fizyczny: 70 s. 2 mapy, 7 tab. bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ORGANIZACJA * RUCH TURYSTYCZNY * OŚRODEK * LIMANOWA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


15/30

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kurek D.
Tytuł: Metoda rehabilitacji u kobiet po porodach operacyjnych.
Promotor: dr Kozłowska J.
Rok wydania: 1989
Opis fizyczny: 34 s. 13 rys. 17 tab. bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * GINEKOLOGIA * PORÓD * LECZENIE CHIRURGICZNE * ĆWICZENIA RUCHOWE * LIMANOWA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


16/30

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Majewska H.
Tytuł: Poziom sprawności ogólnej uczennic klas czwartych i piątych objętych 'próbą limanowską' w roku szkolnym 1975/1976.
Promotor: mgr Krasicki Sz.
Rok wydania: 1976
Opis fizyczny: 46 s. 18 tab. 8 wykr. bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA OGÓLNA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * BADANIA EKSPERYMENTALNE * PRÓBA LIMANOWSKA * LIMANOWA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


17/30

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Surma M.
Tytuł: Problemy zdrowotno-wychowawcze dziecka z alkoholicznego środowiska rodzinnego na podstawie opinii uczniów szkół podstawowych w Limanowej.
Promotor: prof. dr hab. Doleżal M.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 77 s. 10 ryc. 11 tab. bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * WYCHOWANIE * ZDROWIE * RODZINA * ŚRODOWISKO WYCHOWAWCZE * RODZICE * ALKOHOLIZM * PROBLEM * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA * LIMANOWA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


18/30

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Załucka A.
Tytuł: Witraże Konrada Krzyżanowskiego.
Promotor: dr Wroński J.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 105 s. 18 fot. bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA SZTUKI * TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * OBIEKT TURYSTYCZNY * ZABYTEK ARCHITEKTURY * WITRAŻ * KOŚCIÓŁ * LIMANOWA (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BRZEŚĆ KUJAWSKI * KRZYŻANOWSKI K.


19/30

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kurczab W.
Tytuł: Badania porównawcze chłopców populacji krakowskiej i limanowskiej na przykładzie wybranych testów sprawności motorycznej.
Promotor: dr Latinek K.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 28 s. 8 ryc. 8 tab. bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * TESTY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * SZKOŁA ŚREDNIA * LIMANOWA (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


20/30

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Tylman J.
Tytuł: Limanowa - analiza szans rozwojowych miasta.
Promotor: dr Rettinger, Wacław
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 83 s. 23 fot. 1 ryc. 7 tab. bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * GOSPODARKA * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * ROZWÓJ * LIMANOWA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


21/30

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Papież Cz.
Tytuł: Charakterystyka morfologiczna i sprawność ruchowa dzieci 13-to letnich z Limanowej w nawiązaniu do dojrzałości płciowej.
Promotor: doc. dr Bocheńska Z.
Rok wydania: 1977
Opis fizyczny: 46 s. 16 ryc. 25 tab. bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * MOTORYCZNOŚĆ * CECHY MORFOLOGICZNE * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * POKWITANIE * DOJRZAŁOŚĆ PŁCIOWA * KORELACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * LIMANOWA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


22/30

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Przetacznik, Stanisława
Tytuł: Warunki rozwoju turystyki w regionie limanowskim.
Promotor: prof. dr hab. Borkacki, Stanisław
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 236 s. 25 tab. 3 mapy, bibliogr. 130 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * OBIEKT USŁUGOWY * URZĄDZENIE REKREACYJNE * URZĄDZENIE SPORTOWE * ROZWÓJ * REGION * LIMANOWA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


23/30

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Florek, Barbara
Tytuł: Dzieje Miejskiego Klubu Sportowego 'Limanovia' w latach 1988-1999.
Promotor: prof. dr hab. Toporowicz, Kazimierz
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 58 s. 15 fot. 5 tab. bibliogr. 16
Słowa kluczowe: SPORT * KLUB SPORTOWY * DZIAŁALNOŚĆ * HISTORIA SPORTU * LIMANOWA (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * MIEJSKI KLUB SPORTOWY 'LIMANOVIA' (LIMANOWA)


24/30

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bogacz, Edyta
Tytuł: Dom Kultury w Limanowej jako organizator czasu wolnego dzieci i młodzieży miasta i gminy Limanowa.
Promotor: dr Kulesza, Wanda
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 127 s., 17 tab.Bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * WYCHOWANIE * DOM KULTURY * ORGANIZACJA * DZIAŁALNOŚĆ * DZIECI * MŁODZIEŻ * CZAS WOLNY * BADANIA ANKIETOWE * LIMANOWA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


25/30

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szubryt, Dorota
Tytuł: Aktywność fizyczna i uwarunkowania młodzieży z Gimnazjum Nr 1 w Limanowej
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Krasicki, Szymon
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 47 s., 6 fot., 9 tab.Bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe: AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPORT * UWARUNKOWANIA * RODZINA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * GIMNAZJUM * BADANIA ANKIETOWE * LIMANOWA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


26/30

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Lulek, Dominika
Tytuł: Ocena stylu życia uczniów uczęszczających do liceum i szkoły zawodowej w powiecie limanowskim
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Mędrela-Kuder, Ewa
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 89 s., 18 ryc., 19 tab.Bibliogr. 41 poz.
Słowa kluczowe: WYCHOWANIE ZDROWOTNE * PROMOCJA ZDROWIA * UCZNIOWIE * SZKOŁA ŚREDNIA * STYL ŻYCIA * ŻYWIENIE * ODŻYWIANIE * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * ZAINTERESOWANIA * SPORT * MOTYWACJA * MSZANA DOLNA (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * LIMANOWA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


27/30

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pietrucha, Kazimierz
Tytuł: Historia i działalność Miejskiego Klubu Sportowego 'Limanovia' w Limanowej w latach 1924-2008 (ze szczególnym uwzględnieniem sekcji piłki nożnej)
Promotor: dr Ciućmański, Bogdan
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 90 s., 54 ryc., 12 tab.Bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * KLUB SPORTOWY * LIMANOWA (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * DZIAŁALNOŚĆ * ORGANIZACJA * SEKCJA SPORTOWA * PIŁKA NOŻNA * OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE * DZIAŁACZ SPORTOWY * ZAWODNICY * MIEJSKI KLUB SPORTOWY 'LIMANOVIA' (LIMANOWA)


28/30

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Surma, Justyna
Tytuł: Kryteria oceny z wychowania fizycznego w koncepcjach różnych autorów oraz w opinii nauczycieli, uczniów i rodziców
Promotor: dr Kosiba, Grażyna
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 68 s., 4 tab., 7 wykr.
Słowa kluczowe: WYCHOWANIE FIZYCZNE * LEKCJA WF * OCENA Z WF * OPINIA * UCZNIOWIE * NAUCZYCIEL WF * RODZICE * BADANIA ANKIETOWE * LIMANOWA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


29/30

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Włodarczyk, Krzysztof
Tytuł: Poziom agresji w zależności od stażu treningowego u zawodników Limanowskiego Klubu Karate Kyokushin
Promotor: dr Basiaga-Pasternak, Joanna
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 61 s., 12 wykr., 10 fot., 7 ryc.
Słowa kluczowe: SPORTY WALKI * KARATE * ZAWODNICY * AGRESYWNOŚĆ * ZALEŻNOŚĆ * STAŻ ZAWODNICZY * LIMANOWA (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * LIMANOWSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN


30/30

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Górska, Anna
Tytuł: Świadomość stosowania rehabilitacji u pacjentek po przebytych operacjach ginekologicznych - próba oceny
Promotor: dr Kozłowska, Jadwiga
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 59 s., 2 tab., 24 wykr., bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * GINEKOLOGIA * LECZENIE CHIRURGICZNE * PŁEĆ Ż. * REHABILITACJA * BADANIA ANKIETOWE * WYWIAD * ANALIZA DANYCH * LIMANOWA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka