Wynik wyszukiwania

Zapytanie: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Liczba odnalezionych rekordów: 143Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Leśniak, Leszek
Tytuł: Analiza systemu wychowania fizycznego w szkole średniej na przykładzie Zespołu Szkół Technicznych oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Bukowiec M.
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 92 s. 24 tab. 23 rys. bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: KULTURA FIZYCZNA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * SZKOŁA ŚREDNIA * ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * CHEŁM (WOJ. LUBELSKIE) * LEKCJA WF * PROGRAM NAUCZANIA


2/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bularz, Iwona
Tytuł: Świadomość ekologiczna młodzieży krakowskiej uczniów liceów ogólnokształcących na terenie Krakowa.
Promotor: dr Krauz, Krystyna
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 82 s. 2 rys. 9 tab. 6 wykr. bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe: EKOLOGIA * OCHRONA ŚRODOWISKA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNA * UCZNIOWIE * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE


3/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Hajduk, Małgorzata
Tytuł: Poziom wiedzy i sposób żywienia się uczniów uczęszczających do klas o profilu sportowym.
Promotor: dr Makowska B.
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 90 s. 37 tab. bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe: SPORT * ODŻYWIANIE * DIETETYKA * DIETETYKA PRAWIDŁOWA * DIETETYKA SPORTU * UCZNIOWIE * SZKOŁA * SZKOŁA SPORTOWA * GIMNAZJUM * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * TRENING SPORTOWY * ŻYWIENIE * BADANIA ANKIETOWE * PŁYN * PREPARATY ODŻYWCZE


4/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ślezinska, Jadwiga
Tytuł: Osobowość nauczuciela wychowania fizycznego.
Promotor: dr Feiner, Małgorzata
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 79 s. 38 tab. bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: WYCHOWANIE FIZYCZNE * PEDAGOGIKA * EDUKACJA FIZYCZNA * NAUCZYCIEL WF * OSOBOWOŚĆ NAUCZYCIELA * OSOBOWOŚĆ NAUCZYCIELA WF * WZORCE * OPINIA * UCZNIOWIE * GIMNAZJUM * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * BADANIA ANKIETOWE * BIELSKO BIAŁA (WOJ. ŚLĄSKIE)


5/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sienko, Andrzej
Tytuł: Społeczne uwarunkowania palenia tytoniu wśród niepełnoletniej młodzieży licealnej.
Promotor: dr med. Jawień, Bożena
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 88 s. 42 ryc. bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe: ZDROWIE * ZAGROŻENIE ZDROWIA * PALENIE TYTONIU * SZKOŁA ŚREDNIA * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * UCZNIOWIE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * BADANIA ANKIETOWE


6/143

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Tchórzewski, Dariusz
Tytuł: Kształtowanie sprawności motorycznej i jej uwarunkowania u zawodników uprawiających sporty zimowe w wieku 15 - 18 lat.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Chojnacki, Kazimierz
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 90 s., 34 ryc., 3 tab., bibliogr. s. 78-90. Aneks: 43 s. nlb., 34 tab
Słowa kluczowe: SPORT ZIMOWY * BIEGI NARCIARSKIE * NARCIARSTWO ZJAZDOWE * ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE * MOTORYCZNOŚĆ * CECHY SOMATYCZNE * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * PŁEC Ż. * BADANIA CIĄGŁE * MIASTO * ZAKOPANE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


7/143

Rodzaj pracy: LICENCJACKA
Autor: Białek, Andrzej
Tytuł: Doping w sporcie - porównanie pogladów i opinii uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Dębie.
Promotor: dr Koźmin, Adam
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 20 s. 7 tab. biblogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: SPORT * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * MIASTO * N0WA DĘBA (WOJ. PODKARPACKIE) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * UCZNIOWIE * POGLĄDY * DOPING * FAIR PLAY * BADANIA ANKIETOWE


8/143

Rodzaj pracy: LICENCJACKA
Autor: Wójcik, Teodor
Tytuł: Kształtowanie postaw wobec kultury fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem wdrażania do samodzielnych działań i zakresu przekazywania wiadomości na lekcjach wychowania fizycznego.
Promotor: dr Janikowska-Siatka, Maria
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 33 s. 5 tab. 10 wykr. bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: KULTURA FIZYCZNA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * LEKCJA WF * POSTAWA WOBEC KULTURY FIZYCZNEJ * SZKOŁA PODSTAWOWA * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * UCZNIOWIE


9/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Morozas, Monika
Tytuł: Wiedza i zachowania żywieniowe młodzieży licealnej w Krakowie.
Promotor: dr Gacek, Maria
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 50 s. 15 tab. 3 ryc. bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe: ZDROWIE * ŻYWIENIE * ODŻYWIANIE * WIEDZA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M. * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


10/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kłapacz, Ewa
Tytuł: Rozwój kultury fizycznej w Gorlicach w latach 1990-2000
Promotor: dr Kałamacka, Ewa
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 64 s. 6 fot. bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe: KULTURA FIZYCZNA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * SPORT * REKREACJA RUCHOWA * HISTORIA KULTURY FIZYCZNEJ * HISTORIA SPORTU * ROZWÓJ * GORLICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * SZKOŁA PODSTAWOWA * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * KLUB SPORTOWY * OŚRODEK SPORTOWO-REKREACYJNY * SPORT DZIECI * SPORT MŁODZIEŻY


11/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Witkowski, Piotr
Tytuł: Gospodarowanie czasem wolnym przez młodzież Liceum Ogólnoksztłcącego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie.
Promotor: dr Feiner, Małgorzata
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 107 s. 23 wykr. 8 tab. bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: CZAS WOLNY * ZAGOSPODAROWANIE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M. * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * KĘTRZYN (WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE) * BADANIA ANKIETOWE


12/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Koryl, Tomasz
Tytuł: Motywy podejmowania aktywności ruchowej na zajęciach obowiązkowych i pozalekcyjnych przez młodzież w wieku licealnym.
Promotor: dr Dracz, Barbara
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 63 s. 29 tab. bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * MOTYWACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


13/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Król, Izabela
Tytuł: Udział produktów spożywczych należących do dwunastu grup w diecie uczniów VII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie oraz ocena ich żywienia stosowanego w praktyce.
Promotor: dr Żuława, Grażyna
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 57 s. 17 tab. bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: ODŻYWIANIE * UCZNIOWIE * MŁODZIEŻ * SZKOŁA ŚREDNIA * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


14/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mokrzycka, Magdalena
Tytuł: Zróżnicowanie proporcji ciała wśród dzieci i młodzieży krakowskiej w wieku 7-19 lat.
Promotor: prof. dr hab. Gołąb, Stanisław
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 48 s. 37 tab. 30 ryc. 1 rys. bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: ANATOMIA * MORFOLOGIA * CECHY MORFOLOGICZNE * ONTOGENEZA * CECHY SOMATYCZNE * BUDOWA CIAŁA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * POPULACJA * WIEK ROZWOJOWY * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA STATYSTYCZNE * BADANIA PORÓWNAWCZE * PRZEDSZKOLE * SZKOŁA PODSTAWOWA * SZKOŁA ŚREDNIA * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * 1983 * 2000


15/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Palarczyk, Bogumił
Tytuł: Efektywność nauczania pływania w świetle autorskiego programu wychowania fizycznego oraz opinie o kulturze fizycznej młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Jordanowie.
Promotor: dr Dybińska, Ewa
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 81 s. 1 rys. 52 tab. 18 wykr. bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe: WYCHOWANIE FIZYCZNE * PŁYWANIE * NAUCZANIE * PROGRAM AUTORSKI * WYNIKI NAUCZANIA * KULTURA FIZYCZNA * ZAINTERESOWANIA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * BADANIA ANKIETOWE * UCZNIOWIE * SZKOŁA ŚREDNIA * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * JORDANÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M.


16/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Świerczek, Urszula
Tytuł: Ocena atrakcyjności sportowych wzorów osobowych w środowisku młodzieży szkolnej.
Promotor: dr Zdebska, Halina
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 53 s. 20 tab. bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: SOCJOLOGIA * PSYCHOLOGIA * UCZNIOWIE * SZKOŁA ŚREDNIA * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * WZORCE * SPORTOWCY * OSOBOWOŚĆ * KSZTAŁTOWANIE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M. * BADANIA ANKIETOWE * TARNÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


17/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kopcińska-Kapusta, Marzena
Tytuł: Miejsce aktywności fizycznej pośród różnych form spędzania czasu wolnego przez młodzież szkół licealnych w Krakowie i Słomnikach.
Promotor: dr Żiżka-Salamon, Danuta
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 91 s. 56 tab. bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * CZAS WOLNY * ZAINTERESOWANIA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * SŁOMNIKI (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * KWESTIONARIUSZ * BADANIA ANKIETOWE


18/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Czarnecki, Damian
Tytuł: Osobowość nauczyciela w opinii uczniów oraz ich stosunek emocjonalny do lekcji wychowania fizycznego.
Promotor: dr Kosiba, Grażyna
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 52 s. 23 tab. bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * WYCHOWANIE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * OSOBOWOŚĆ NAUCZYCIELA WF * OPINIA * LEKCJA WF * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * RADOM (WOJ. MAZOWIECKIE) * BADANIA ANKIETOWE * KWESTIONARIUSZ


19/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kluzik, Iwona
Tytuł: Lekcje wychowania fizycznego w opini młodzieży licealnej
Promotor: dr Kulesza, Wanda
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 84 s. 17 ryc. 17 tab. bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * LEKCJA WF * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * OPINIA * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * NAUCZYCIEL WF * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


20/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kopacz, Piotr
Tytuł: Wpływ budowy ciała na wybrane parametry szybkościowe uzyskane w sprawdzianie biegowym i w teście Wingate.
Promotor: dr Wnorowski, Jerzy
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 44 s. 6 tab. 27 wykr. bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * BUDOWA CIAŁA * PARAMETR * SPRAWDZIAN * BIEGI * TEST WINGATE * ZALEŻNOŚĆ * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * WYSIŁEK FIZYCZNY * KORELACJA


21/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Lackosz, Mariusz
Tytuł: Poziom wiedzy na temat HIV/AIDS i postawy wobec osób zakażonych i chorych na przykładzie uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu.
Promotor: prof. dr hab. Doleżal, Marta
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 64 s. 1 rys. 12 tab. 13 wykr. bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: CHOROBY WIRUSOWE * AIDS * HIV * INFORMACJA * WIEDZA * POSTAWA SPOŁECZNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * BADANIA ANKIETOWE * OLKUSZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


22/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bałaziński, Sebastian
Tytuł: Sposoby spędzania czasu wolnego przez wybraną młodzież licealną Miechowa ze szczególnym uwzględnieniem czasu przeznaczonego na rekreacyjne sporty wodne.
Promotor: dr Ostrowski, Andrzej
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 93 s. 44 tab. 44 wykr. bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: SPORTY WODNE * REKREACJA * CZAS WOLNY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * ZAINTERESOWANIA * BADANIA ANKIETOWE * MIECHÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


23/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Głogowska-Ożóg, Sylwia
Tytuł: Charakterystyka wybranych parametrów stylu życia młodzieży licealnej.
Promotor: dr Mędrela-Kuder, Ewa
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 55 s. 12 wykr. bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * CZAS WOLNY * STYL ŻYCIA * ZDROWIE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * SAMOPOCZUCIE * SKAWINA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


24/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Przechrzta, Krzysztof
Tytuł: Próby określenia i kształtowania psychicznych środków walki w szkoleniu piłkarskim na przykładzie badań cech uwagi.
Promotor: dr Duda, Henryk
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 36 s. 14 ryc. 11 tab. bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA SPORTU * PIŁKA NOŻNA * WALKA SPORTOWA * SZKOLENIE SPORTOWE * ZAWODNICY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * TESTY * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


25/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kołodziejczyk, Rafał
Tytuł: Charakterystyka postaw młodzieży licealnej wobec kultury fizycznej (na przykładzie klas trzecich Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie.
Promotor: dr Makuła, Waldemar
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 49 s. 5 ryc. 4 tab. bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe: KULTURA FIZYCZNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * NAUCZYCIEL * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * POSTAWA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * OPOCZNO (WOJ. ŁÓDZKIE)


26/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wiedyska, Justyna
Tytuł: Aktywność fizyczna jako forma spędzania czasu wolnego przez młodzież szkół licealnych w Krakowie i Andrychowie. Analiza porównawcza.
Promotor: dr Żiżka-Salamon, Danuta
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 65 s. 34 tab. 8 wykr. bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * SOCJOLOGIA * CZAS WOLNY * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * ZAINTERESOWANIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * SONDAŻ DIAGNOSTYCZNY * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * ANDRYCHÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


27/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Lech, Agnieszka
Tytuł: Struktura samooceny młodzieży w okresie dojrzewania ze szczególnym uwzględnieniem aspektu 'ja fizyczne' wobec lekcji wf
Promotor: dr Blecharz, Jan
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 62 s. 5 ryc. 5 tab. bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: KULTURA FIZYCZNA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * DOJRZEWANIE PŁCIOWE * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * LEKCJA WF * SAMOOCENA * STRUKTURA * POSTAWA WOBEC KULTURY FIZYCZNEJ * BADANIA ANKIETOWE * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * GIMNAZJUM * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * STYL ŻYCIA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


28/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Więcławek, Ewelina
Tytuł: Postawy wobec spożywania alkoholu wśród młodzieży miechowskich liceów.
Promotor: dr med. Jawień, Bożena
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 88 s. 35 ryc. 2 tab. bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe: ALKOHOLIZM * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * KONSUMPCJA * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * POSTAWA SPOŁECZNA


29/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Chęcińska, Magdalena
Tytuł: Szkoła jako źródło sytuacji trudnych i lękowych, a wyniki nauczania.
Promotor: dr Blecharz, Jan
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 104 s. 27 ryc. 35 tab. bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * PSYCHOLOGIA * SZK0OŁA * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * WYNIKI NAUCZANIA * TRUDNOŚĆ * LĘK * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * WIEŚ * BADANIA ANKIETOWE * MYŚLENICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


30/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jędrzejowska, Małgorzata
Tytuł: Wiedza i zachowania żywieniowe oraz aktywność ruchowa uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie.
Promotor: prof. dr hab. Doleżal, Marta
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 62 s. 32 tab. bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: HIGIENA ŻYWIENIA * WIEDZA * ZACHOWANIA ZDROWOTNE * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * UCZNIOWIE * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * NAWYK * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


31/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Markiewicz, Katarzyna
Tytuł: Aktywność turystyczna młodzieży licealnej Skarżyska-Kamiennej.
Promotor: dr Różycki, Paweł
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 66 s. 28 tab. bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA MŁODZIEŻOWA * AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * CZAS WOLNY * ZAINTERESOWANIA * BADANIA ANKIETOWE * ANALIZA DANYCH * SKARŻYSKO-KAMIENNA (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE)


32/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kachel, Agnieszka
Tytuł: Turystyka młodzieży (na podstawie badań przeprowadzonych w VII LO im. M. Kopernika w Częstochowie.
Promotor: dr Feiner, Małgorzata
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 98 s. 33 tab. bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA MŁODZIEŻOWA * NAUCZYCIEL * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * CZĘSTOCHOWA (WOJ. ŚLĄSKIE) * DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA * WYCIECZKA * AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA * WYJAZDY ZAGRANICZNE * TURYSTYKA WYJAZDOWA * BADANIA ANKIETOWE


33/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kuvova, Joanna
Tytuł: Aktywność turystyczno-rekreacyjna młodzieży polskiej i czeskiej Zaolzia.
Promotor: dr Różycki, Paweł
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 89 s. 63 tab. bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA * REKREACJA RUCHOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * CZAS WOLNY * ZAINTERESOWANIA * BADANIA ANKIETOWE * CIESZYN (CZECHY)


34/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Stangierski, Sebastian
Tytuł: Zainteresowania sportami zimowymi młodzieży wybranych szkół licealnych w Sanoku.
Promotor: doc. dr Kwapuliński, Roman
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 54 s. 4 fot. 1 mapa, 21 ryc. 32 tab. bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: SPORT ZIMOWY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * ZAINTERESOWANIA * CZAS WOLNY * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * WYPOCZYNEK CZYNNY * BADANIA ANKIETOWE * SANOK (WOJ. PODKARPACKIE)


35/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Tomecka, Karolina
Tytuł: Wpływ społeczno-środowiskowych czynników na aktywność kulturalną młodzieży II LO w Będzinie.
Promotor: dr Kulesza, Wanda
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 80 s. 16 tab. bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * WYCHOWANIE * KULTURA * CZYNNIKI ŚRODOWISKOWE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * CZAS WOLNY * UWARUNKOWANIA * BĘDZIN (WOJ. ŚLĄSKIE)


36/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wójcik, Teodor
Tytuł: Postawy wobec kultury fizycznej uczniów w poszczególnych etapach edukacyjnych.
Promotor: dr Janikowska-Siatka, Maria
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 44 s. 12 ryc. 9 tab. bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * KULTURA FIZYCZNA * UCZNIOWIE * GIMNAZJUM * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * ZAINTERESOWANIA * SPORT * REKREACJA * POSTAWA * BADANIA ANKIETOWE


37/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Białek, Radosław
Tytuł: Rozpowszechnianie środków psychoaktywnych wśród uczniów Liceów Ogólnokształcących Krakowa i Sędziszowa.
Promotor: dr Gacek, Maria
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 67 s. 12 tab. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: ZDROWIE * MEDYCYNA * SOCJOLOGIA * ZAGROŻENIE ZDROWIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * ŚRODKI ODURZAJĄCE * ALKOHOL * PALENIE TYTONIU * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * SĘDZISZÓW (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE)


38/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Chrząszcz, Mariola
Tytuł: Aktywność turystyczna i rekreacyjna młodzieży Krakowa.
Promotor: dr Różycki, Paweł
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 64 s. 13 tab. bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA KRAJOWA * AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * TECHNIKUM * SZKOŁA ZAWODOWA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK CZYNNY * BADANIA ANKIETOWE * BADANIA PORÓWNAWCZE


39/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Soja, Barbara
Tytuł: Wiedza na temat żywienia i zaburzeń odżywiania się oraz zachowania żywieniowe młodzieży szkolnej (gimnazjum, liceum).
Promotor: prof. dr hab. Doleżal, Marta
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 117 s. 27 ryc. 56 tab. bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe: ZDROWIE * PROMOCJA ZDROWIA * ODŻYWIANIE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * GIMNAZJUM * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * WIEDZA * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


40/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Burliga, Beata
Tytuł: Szkoła jako źródło sytuacji trudnych i lękowych (na przykładzie wybranych grup wiekowych).
Promotor: dr Blecharz, Jan
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 120 s. 30 ryc. 18 tab. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * PEDAGOGIKA * SZKOŁA * UCZNIOWIE * GIMNAZJUM * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * LĘK * AGRESYWNOŚĆ * BADANIA ANKIETOWE


41/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kubiszyn, Marta
Tytuł: Świadomość walorów zdrowotnych aktywności ruchowej wśród młodzieży I klas liceum ogólnokształcącego.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Srokosz, Wacław
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 73 s. 17 tab. bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * ZDROWIE * KORELACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * OPINIA * ZAINTERESOWANIA * CZAS WOLNY * BADANIA ANKIETOWE * WYWIAD * OBSERWACJA * JAROSŁAW (WOJ. PODKARPACKIE)


42/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jurczak, Agnieszka
Tytuł: Wykorzystanie nowoczesnych form gimnastyki w prowadzeniu zajęć przez nauczycieli ponadpodstawowych.
Promotor: dr Ambroży, Dorota
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 44 s. 10 ryc.
Słowa kluczowe: GIMNASTYKA * WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOLNE * NAUCZYCIEL WF * GIMNAZJUM * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


43/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sokół, Agnieszka
Tytuł: Stosunek młodzieży licealnej do zagadnienia dopingu w sporcie.
Promotor: dr Dracz, Barbara
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 76 s. 16 ryc. 8 tab. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: SPORT * DOPING * PODZIAŁ * POSTAWA * MOTYWY * TRENING PSYCHOLOGICZNY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


44/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Przewieźlik, Grzegorz
Tytuł: Styl życia młodzieży licealnej klas sportowych i ogólnych w Dąbrowie Górniczej.
Promotor: dr Jawień, Bożena
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 75 s. 61 ryc. 5 tab. bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe: WYCHOWANIE ZDROWOTNE * STYL ŻYCIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * KLASY SPORTOWE * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * ZACHOWANIE ZDROWIA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * CZAS WOLNY * SONDAŻ DIAGNOSTYCZNY * BADANIA PORÓWNAWCZE * DĄBROWA GÓRNICZA (WOJ. ŚLĄSKIE)


45/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Borkowski, Jacek
Tytuł: Agresja i jej niektóre uwarunkowania w świetle poglądów młodzieży gimnazjum i liceum ogólnokształcącego w Osieku.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Kaiser, Jan
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 104 s. 9 ryc. 29 tab. bibliogr. 47 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * AGRESJA * UWARUNKOWANIA * POGLĄDY * MŁODZIEŻ * GIMNAZJUM * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * ZACHOWANIE SIĘ * ANALIZA DANYCH


46/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Worytko, Izabela
Tytuł: Aktywność turystyczna młodzieży licealnej miasta Nowego Sącza.
Promotor: dr Kulesza, Wanda
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 75 s. 18 tab. bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA MŁODZIEŻOWA * AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M. * WYPOCZYNEK * PODRÓŻE * BADANIA ANKIETOWE * TESTY * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


47/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Brodecki, Marcin
Tytuł: Sprawność motoryczna oraz budowa somatyczna juniorów trenujących gry zespołowe w wybranych uczniowskich klubach sportowych szkół ponadgimnazjalnych Radomia.
Promotor: dr Zagórski, Bogusław
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 46 s., 24 ryc., 4 tab., bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe: GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * SPRAWNOŚĆ MOTORYCZNA * JUNIORZY * UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY * CECHY SOMATYCZNE * PIŁKA NOŻNA * POŁKA SIATKOWA * PIŁKA KOSZYKOWA * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * BADANIA PORÓWNAWCZE * TEST EUROFIT * RADOM (WOJ. MAZOWIECKIE)


48/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kopciak, Michał
Tytuł: Struktura sprawności motorycznej młodzieży (na przykładzie populacji XV LO w Krakowie).
Promotor: prof. dr hab. Liakh, Vladimir
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 46 s., 3 ryc., 6 tab.Bibliogr. 49 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * STRUKTURA * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


49/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Prostak, Maciej
Tytuł: Postawy uczniów wobec nauczyciela wychowania fizycznego.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Zdebski, Janusz
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 57 s., 10 ryc.Bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * PSYCHOLOGIA * UCZNIOWIE * POSTAWA * NAUCZYCIEL WF * SZKOŁA PODSTAWOWA * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE


50/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Woźniczka, Tomasz
Tytuł: Umiejętności pływackie i zainteresowania kulturą fizyczną młodzieży licealnej Oświęcimia.
Promotor: dr Ostrowski, Andrzej
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 47 s., 11 ryc., 17 tab.Bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: KULTURA FIZYCZNA * PŁYWANIE * UMIEJĘTNOŚCI * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * OŚWIĘCIM (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


51/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wielonek-Gierus, Katarzyna
Tytuł: Środowiskowe uwarunkowania zainteresowań młodzieży w liceum.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Zdebski, Janusz
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 62 s., 27 tab.Bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: SOCJOLOGIA * PSYCHOLOGIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * ZAINTERESOWANIA * UWARUNKOWANIA * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * RODZINA * SZKOŁA * TRZEBINIA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


52/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ciuła, Paulina
Tytuł: Problematyka turystyki i wypoczynku w opinii licealistów.
Promotor: dr hab. Mędrela-Kuder, Ewa
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 68 s., 12 ryc., 6 tab.Bibliogr. 37 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WYPOCZYNEK * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * OPINIA * AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA * ZAINTERESOWANIA * BADANIA ANKIETOWE * BYTOM (WOJ. ŚLĄSKIE)


53/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Krawczyk, Sebastian
Tytuł: Kultura fizyczna w opinii uczniów ze szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum.
Promotor: dr Kulesza, Wanda
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 65 s., 29 tab., 1 ryc.Bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe: KULTURA FIZYCZNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * OPINIA * SZKOŁA PODSTAWOWA * GIMNAZJUM * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * ZAINTERESOWANIA * BADANIA ANKIETOWE


54/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mika, Alicja
Tytuł: Zachowania zdrowotne młodzieży licealnej podczas wycieczek szkolnych.
Promotor: dr hab. Mędrela-Kuder, Ewa
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 80 s., 33 ryc., 6 tab.Bibliogr. 52 poz.
Słowa kluczowe: HIGIENA * PROMOCJA ZDROWIA * ZACHOWANIA ZDROWOTNE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * WYCIECZKA SZKOLNA * ZACHOWANIA ZDROWOTNE * BADANIA ANKIETOWE * WIELICZKA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


55/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sztorc, Joanna
Tytuł: Aktywność fizyczna pośród zachowań zdrowotnych młodzieży XXX Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie.
Promotor: dr Żiżka-Salamon, Danuta
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 74 s., 7 ryc., 33 tab.Bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * SPORT * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * ZACHOWANIA ZDROWOTNE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA ANKIETOWE


56/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Chwastek, Dorota
Tytuł: Nawyki żywieniowe oraz problem odchudzania się wśród młodzieży w wieku licealnym.
Promotor: dr Żuława, Grażyna
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 80 s., 41 tab.Bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: HIGIENA * PROMOCJA ZDROWIA * MŁODZIEŻ * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * ODŻYWIANIE * ŻYWIENIE * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


57/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ślósarczyk, Krystian
Tytuł: Umiejętności pływackie młodzieży licealnej Krakowa a wybrane uwarunkowania środowiskowe.
Promotor: dr hab. Dybińska, Ewa
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 87 s., 31 rys., 20 tab.Bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe: PŁYWANIE * UMIEJĘTNOŚCI * MŁODZIEŻ * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * UWARUNKOWANIA * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * RODZINA * SZKOŁA * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


58/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Stępnik, Ewelina
Tytuł: Sylwetka osobowościowa nauczyciela wychowania fizycznego w opinii uczniów.
Promotor: prof. dr hab. Szyszko-Bohusz, Andrzej
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 74 s., 24 tab.Bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: WYCHOWANIE FIZYCZNE * PEDAGOGIKA * NAUCZYCIEL WF * OSOBOWOŚĆ NAUCZYCIELA WF * OPINIA * UCZNIOWIE * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * BEŁCHATÓW (WOJ. ŁÓDZKIE)


59/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ziajor, Anna
Tytuł: Zachowania patologiczne na wycieczkach wśród młodzieży gimnazjalnej i licealnej.
Promotor: dr Kulesza, Wanda
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 90 s., 25 wykr., 17 tab.Bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * WYCHOWANIE * WYCIECZKA * ZACHOWANIE SIĘ * PATOLOGIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * GIMNAZJUM * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * BADANIA ANKIETOWE


60/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Łabno, Dominika
Tytuł: Świadomość i zachowania zdrowotne młodzieży dużego i małego miasta na przykładzie uczniów LO w Krakowie i LO w Miechowie.
Promotor: dr Żiżka-Salamon, Danuta
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 56 s., 29 tab.Bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: WYCHOWANIE ZDROWOTNE * ZDROWIE * ZACHOWANIE ZDROWIA * PROMOCJA ZDROWIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * OCHRONA ZDROWIA * WIEDZA * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * MIECHÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


61/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Rokitowski, Zenon
Tytuł: Próba oceny zainteresowań i postaw młodzieży licealnej wobec kulturystyki na podstawie badań ankietowych.
Promotor: dr Ambroży, Tadeusz
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 76 s., 1 fot., 4 ryc., 16 tab.Bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA SPORTU * KULTURYSTYKA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * ZAINTERESOWANIA * POSTAWA * BADANIA ANKIETOWE * RADYMNO (WOJ. PODKARPACKIE)


62/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Stawarz, Marta
Tytuł: Agresja na lekcjach wychowania fizycznego wśród młodzieży tarnowskich szkół gimnazjalnych i licealnych.
Promotor: dr Kulesza, Wanda
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 86 s., 57 rys., 19 tab.Bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * WYCHOWANIE * AGRESYWNOŚĆ * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * GIMNAZJUM * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * TARNÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


63/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Nawrot, Agnieszka
Tytuł: Styl życia młodzieży licealnej z Zespołu Szkół Średnich w Koniecpolu.
Promotor: dr Szyndera, Mirosław
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 77 s., 26 wykr., 2 rys., 7 tab.Bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * SOCJOLOGIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * ZAINTERESOWANIA * CZAS WOLNY * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * ODŻYWIANIE * KONIECPOL (WOJ. ŚLĄSKIE)


64/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Popiołek, Marta
Tytuł: Zmęczenie i odnowa biologiczna w deklaracjach maturzystów z XXXVI Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie.
Promotor: dr Szyndera, Mirosław
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 72 s., 3 tab., 20 wykr.Bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe: FIZJOTERAPIA * ZMĘCZENIE * ODNOWA BIOLOGICZNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * ODPOCZYNEK * STYL ŻYCIA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


65/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Latała, Jolanta
Tytuł: Analiza porównawcza aktywności turystycznej młodzieży licealnej Warszawy i Krakowa.
Promotor: dr Różycki, Paweł
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 55 s., 29 tab.Bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA MŁODZIEŻOWA * AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * WARSZAWA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


66/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Chyliński, Paweł
Tytuł: Preferencje młodzieży licealnej przy wyborze form spędzania czasu wolnego.
Promotor: dr Żiżka-Salamon, Danuta
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 80 s., 35 tab., 1 rys.
Słowa kluczowe: SOCJOLOGIA * CZAS WOLNY * MOTYWACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * LICEUM oGÓLNOKSZTAŁCĄCE * ZAINTERESOWANIA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


67/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Banasiewicz, Barbara
Tytuł: Ocena dokładności prognozowania dorosłej wysokości ciała dziewcząt metodą Welona i Żarowa.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Żarów, Ryszard
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 44 s., 29 tab., 2 ryc.Bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * BUDOWA CIAŁA * PŁEĆ Ż. * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * WYSOKOŚĆ CIAŁA * MASA CIAŁA * POMIAR * PRZEMYŚL (WOJ. PODKARPACKIE) * METODA WELONA * METODA ŻAROWA


68/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Konach, Przemysław
Tytuł: Zainteresowania i aktywność sportowo-rekreacyjna młodzieży wałbrzyskich liceów ogólnokształcących.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Winiarski, Ryszard
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 40 s., 20 tab., 2 wykr.Bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * SOCJOLOGIA * ZAINTERESOWANIA * AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA * MŁODZIEŻ * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * WAŁBRZYCH (WOJ. DOLNOŚLĄSKIE)


69/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Czarny, Monika
Tytuł: Opinie młodzieży o realizowanym przedmiocie Przygotowanie do życia w rodzinie oraz ich wiedza o planowaniu rodziny
Promotor: dr Makowska, Bożena
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 72 s., 4 ryc., 28 tab.Bibliogr. 37 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * WYCHOWANIE ZDROWOTNE * RODZICE * UCZNIOWIE * GIMNAZJUM * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * WIEDZA * PRZYGOTOWANIE * ŻYCIE * PLANOWANIE RODZINY * ŚWIĄTNIKI GÓRNE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


70/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Grudziński, Tomasz
Tytuł: Czas wolny młodzieży dużego i małego miasta na przykładzie uczniów VI Liceum Ogólnokształcącego w KRakowie i uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Bochni.
Promotor: dr Żiżka-Salamon, Danuta
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 64 s.Bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: SOCJOLOGIA * CZAS WOLNY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * ZAINTERESOWANIA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BOCHNIA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


71/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kuczerepa, Gracjana
Tytuł: Oczekiwania uczniów wobec nauczycieli wychowania fizycznego.
Promotor: dr Kosiba, Grażyna
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 64 s., 5 ryc., 5 tab.Bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * TEORIA SPORTU * NAUCZYCIEL WF * UCZNIOWIE * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * OCZEKIWANIA * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


72/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sylpaczuk, Paulina
Tytuł: Narkotyki w świadomości młodzieży.
Promotor: dr Kulesza, Wanda
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 93 s., 37 tab.Bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * WYCHOWANIE ZDROWOTNE * NARKOMANIA * NARKOTYK * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * GIMNAZJUM * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


73/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Poręczewska, Anita
Tytuł: Kultura fizyczna w LO im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kazimierzy Wielkiej.
Promotor: dr hab. Dudek, Dobiesław
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 66 s., 19 fot., 3 fot.Bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe: KULTURA FIZYCZNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * KAZIMIERZA WIELKA (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE) * WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOLNE * OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE * ANALIZA DANYCH


74/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Tarczoń, Leszek
Tytuł: Wpływ czynników indywidualnych i środowiskowych na motywację do aktywności fizycznej wśród młodzieży licealnej
Promotor: dr Siekańska, Małgorzata
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 75 s., 9 ryc., 26 tab.Bibliogr. 61 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * MOTYWACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * WPŁYW * ŚRODOWISKO * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * RADŁÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


75/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jaskólski, Marcin
Tytuł: Zainteresowania aktywnością ruchową młodzieży licealnej z Nowego Sącza w odniesieniu do uwarunkowań społeczno-środowiskowych
Promotor: dr hab. Dybińska, Ewa
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 82 s., 24 ryc., 24 tab.Bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe: SOCJOLOGIA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * UWARUNKOWANIA SPOŁECZNE * RODZINA * SZKOŁA * CZAS WOLNY * ZAINTERESOWANIA


76/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Orkisz, Piotr
Tytuł: Wybrane cechy osobowości a postawy młodzieży licealnej wobec agresji
Promotor: dr Siekańska, Małgorzata
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 90 s., 3 wykr.Bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * PSYCHOLOGIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * AGRESYWNOŚĆ * OSOBOWOŚĆ * POSTAWA SPOŁECZNA * RODZICE * SZKOŁA


77/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gawełczyk, Ewa
Tytuł: Rola cech temperamentalnych w kształtowaniu deklarowanych preferencji młodzieży licealnej w zakresie form zajęć oferowanych przez domy kultury
Promotor: dr Krzywoszański, Łukasz
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 73 s., 9 tab.Bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * PSYCHOLOGIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * TEMPERAMENT * ZAJĘCIA POZASZKOLNE * DOM KULTURY * TESTY * BADANIA ANKIETOWE * TARNÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


78/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Tusień-Kuzka, Magdalena
Tytuł: Wpływ ćwiczeń muzyczno-ruchowych na kształtowanie sylwetki i zainteresowań uczennic Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Szermentowskiego w Bodzentynie
Promotor: dr Bubka, Zofia
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 60 s., 21 ryc., 7 tab.Bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe: WYCHOWANIE FIZYCZNE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * ĆWICZENIA MUZYCZNO-RUCHOWE * WŁYW * POSTAWA CIAŁA * SYLWETKA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * EKSPERYMENT


79/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gałka, Agnieszka
Tytuł: Aktywność ruchowa licealistów a ich świadomość znaczenia ruchu dla zdrowia
Promotor: dr Makowska, Bożena
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 78 s., 21 ryc., 4 tab.Bibliogr. 53 poz.
Słowa kluczowe: ZDROWIE * PROMOCJA ZDROWIA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * WIEDZA * BADANIA ANKIETOWE * JORDANÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


80/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Krzysica, Joanna
Tytuł: Poziom wiedzy z zakresu zdrowego stylu życia a zastosowanie w codziennym życiu młodzieży licealnej
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Mędrela-Kuder, Ewa
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 67 s., 19 tab., 14 ryc.Bibliogr. 39 poz.
Słowa kluczowe: ZDROWIE * PROMOCJA ZDROWIA * STYL ŻYCIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * ODŻYWIANIE * ŻYWIENIE * CZAS WOLNY * PALENIE TYTONIU * PICIE


81/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dawiec, Małgorzata
Tytuł: Kultura fizyczna w I LO im. M. Kromera w Gorlicach ze szczególnym uwzględnieniem koszykówki chłopców
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Dudek, Dobiesław
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 74 s., 1 ryc., 39 fot., 5 tab.Bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: KULTURA FIZYCZNA * PIŁKA KOSZYKOWA * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * HISTORIA * DZIAŁALNOŚĆ * BAZA SPORTOWA * SEKCJA SPORTOWA * OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE * GORLICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * WYWIAD * ANALIZA DANYCH


82/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bednarz, Dagmara
Tytuł: Sposoby radzenia sobie ze stresem przez młodzież licealną
Promotor: dr Blecharz, Jan
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 93 s., 34 ryc.Bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * STRES * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * SZKOŁA * RODZINA * NAUKA * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


83/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Potaczek, Ireneusz
Tytuł: Asymetria w umiejętnościach technicznych młodych piłkarzy nożnych w zależności od pozycji w grze
Promotor: dr Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 40 s., 6 ryc., 6 tab.Bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * ZAWODNICY * UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE * ASYMETRIA * GRA SPORTOWA * TESTY * POMIAR * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


84/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kopacz, Magdalena
Tytuł: Palenie tytoniu w środowisku młodzieży licealnej
Promotor: dr Wrona-Wolny, Weronika
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 38 ryc., 38 tab.Bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe: WYCHOWANIE ZDROWOTNE * ZACHOWANIE ZDROWIA * PROMOCJA ZDROWIA * STYL ŻYCIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * PALENIE TYTONIU * CZĘSTOCHOWA (WOJ. ŚLĄSKIE)


85/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mędrek, Bartłomiej
Tytuł: Aktywność fizyczna olkuskiej młodzieży w przedziale wiekowym od 16 do 19 lat
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Kasperczyk, Tadeusz
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 71 s., 8 tab., 16 ryc.Bibliogr. 59 poz.
Słowa kluczowe: AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * ZDROWIE * STYL ŻYCIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * ZAINTERESOWANIA * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * OLKUSZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


86/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dzieniecka, Joanna
Tytuł: Zdolności koordynacyjne a skuteczność w grze na przykładzie badań uczniów XIII LO w Krakowie
Promotor: dr Szczepanik, Maciej
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 46 s., 1 fot., 12 ryc., 7 tab.Bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA SIATKOWA * GRA SPORTOWA * SKUTECZNOŚĆ * ZDOLNOŚCI KOORDYNACYJNE * BUDOWA CIAŁA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * PŁEĆ M. * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


87/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szopa, Tomasz
Tytuł: Wybrane cechy osobowości i motywacja do podejmowania aktywności fizycznej u licealistów różniących się poziomem osiągnięć z wychowania fizycznego
Promotor: dr Siekańska, Małgorzata
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 90 s., 26 ryc., 19 tab.Bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * OSOBOWOŚĆ UCZNIA * MOTYWACJA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * TESTY * POMIAR * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


88/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mędrek, Paweł
Tytuł: Próba analizy wpływu ćwiczeń metodą obwodową na poziom zdolności siłowych 16-letnich chłopców
Promotor: dr Kost, Mirosław
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 42 s., 1 ryc., 7 tab.Bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: WYCHOWANIE FIZYCZNE * LEKCJA WF * PŁEĆ M. * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * ĆWICZENIA FIZYCZNE * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * WYTRZYMAŁOŚĆ SIŁOWA * POMIAR * OLKUSZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


89/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mazur, Katarzyna
Tytuł: Ocena wybranych elementów stylu życia licealistów
Promotor: dr Wrona-Wolny, Weronika
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 70 s., 37 tab., 34 ryc.Bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * WYCHOWANIE * ZDROWIE * STYL ŻYCIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * CZAS WOLNY * ZAINTERESOWANIA * BADANIA ANKIETOWE * BIELSKO BIAŁA (WOJ. ŚLĄSKIE)


90/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kowalczyk, Zofia
Tytuł: Zagrożenie kobiet rakiem szyjki macicy w świadomości licealistek
Promotor: dr Makowska, Bożena
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 72 s., 17 ryc., 20 tab.Bibliogr. 37 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ONKOLOGIA * ZAGROŻENIE * NOWOTWÓR * MACICA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * PŁEĆ Ż. * WIEDZA * BADANIA ANKIETOWE


91/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zwolski, Michał
Tytuł: Sprawność motoryczna w aspekcie umiejętności sportowych dziewcząt i chłopców uprawiających piłkę siatkową w KS 'Olimpionik' przy LO w Pińczowie
Promotor: dr Klocek, Tomasz
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 35 s., 6 ryc., 6 tab.Bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA SIATKOWA * ZAWODNICY * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * SPRAWNOŚĆ MOTORYCZNA * CECHY SOMATYCZNE * GRA SPORTOWA * SKUTECZNOŚĆ * BADANIA PORÓWNAWCZE * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * PIŃCZÓW (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE)


92/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Banaś, Ewelina
Tytuł: Aktywność fizyczna i sposób spędzania wolnego czasu młodzieży licealnej z województwa podkarpackiego
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Mędrela-Kuder, Ewa
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 75 s., 9 ryc., 46 tab.Bibliogr. 43 poz.
Słowa kluczowe: AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * CZAS WOLNY * ZAINTERESOWANIA * BADANIA ANKIETOWE * PODKARPACKIE, WOJEWÓDZTWO


93/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bochenek, Monika
Tytuł: Aktywność fizyczna młodzieży licealnej na przykładzie uczniów z I LO w Tarnowie
Promotor: dr Szyndera, Mirosław
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 87 s., 3 tab., 1 ryc., 45 wykr.Bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe: AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * CZAS WOLNY * ZAINTERESOWANIA * RUCH * SPORT * WIEDZA * ZDROWIE * TARNÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA ANKIETOWE


94/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sojka, Agnieszka
Tytuł: Nawyki żywieniowe licealistów oraz ich wiedza na temat zasad racjonalnego żywienia
Promotor: dr Makowska, Bożena
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 58 s., 6 ryc.Bibliogr. 42 poz.
Słowa kluczowe: WYCHOWANIE ZDROWOTNE * PROMOCJA ZDROWIA * ŻYWIENIE * ODŻYWIANIE * NAWYKI * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * WIEDZA * ZACHOWANIE ZDROWIA * BADANIA ANKIETOWE * BOCHNIA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


95/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Furtek, Elżbieta
Tytuł: Wybrane aspekty osobowości i motywacja do nauki a poziom osiągnięć szkolnych uczniów drugiej klasy liceum
Promotor: dr Siekańska, Małgorzata
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 134 s., 11 tab., 6 rys., 118 wykr.Bibliogr. 76 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * PSYCHOLOGIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * OSIĄGNIĘCIA SZKOLNE * MOTYWACJA * NAUKA * OSOBOWOŚĆ UCZNIA * BADANIA ANKIETOWE * STRZYŻÓW (WOJ. PODKARPACKIE)


96/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gos, Jacek
Tytuł: Wybrane czynniki poziomu sportowego w piłce siatkowej na przykładzie badań uczniów XIII LO w Krakowie i Kadry Polski do lat 18
Promotor: dr Szczepanik, Maciej
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 49 s., 1 fot., 19 ryc., 7 tab.Bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA SIATKOWA * ZAWODNICY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * KADRA POLSKI * ZDOLNOŚCI KOORDYNACYJNE * BUDOWA CIAŁA * KLASA SPORTOWA * BADANIA PORÓWNAWCZE


97/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Holizna, Paweł
Tytuł: Wychowanie fizyczne i sport w II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Curie Skłodowskiej w Sanoku w latach 2003-2006
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Wasztyl, Ryszard
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 65 s., 2 fot., 9 tab.Bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: WYCHOWANIE FIZYCZNE * SPORT * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE * SANOK (WOJ. PODKARPACKIE)


98/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Marciniak, Anna
Tytuł: Czas wolny i sposoby jego wykorzystania przez młodzież licealną z Koła ze szczególnym uwzględnieniem aktywności turystycznej
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Winiarski, Ryszard
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 76 s., 23 ryc., 32 tab.Bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA KRAJOWA * AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * CZAS WOLNY * ZAINTERESOWANIA * BADANIA ANKIETOWE * KOŁO (WOJ. WIELKOPOLSKIE)


99/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Hurkała, Monika
Tytuł: Postawa uczniów klas trzecich gimnazjum i liceum wobec wychowania fizycznego
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Zdebski, Janusz
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 97 s., 90 ryc.Bibliogr. 48 poz.
Słowa kluczowe: WYCHOWANIE FIZYCZNE * LEKCJA WF * UCZNIOWIE * GIMNAZJUM * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * POSTAWA SPOŁECZNA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * BADANIA ANKIETOWE * SZCZAWNICA (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * KROŚCIENKO (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


100/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Skolarus, Bernadetta
Tytuł: Zachowania żywieniowe grupy młodzieży licealnej w środowisku wiejskim
Promotor: dr Gacek, Maria
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 66 s., 1 fot., 12 ryc., 9 tab.Bibliogr. 41 poz.
Słowa kluczowe: WYCHOWANIE ZDROWOTNE * ZACHOWANIE ZDROWIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * WIEŚ * ŻYWIENIE * ODŻYWIANIE * BADANIA ANKIETOWE * MSZANA DOLNA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


101/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kmak, Urszula
Tytuł: Ocena poziomu i intensywności aktywności fizycznej młodzieży licealnej z Nowego Sącza
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Krasicki, Szymon
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 59 s., 5 fot., 9 ryc., 6 tab.Bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * CZAS WOLNY * ZAINTERESOWANIA * SPORT * REKREACJA * BADANIA ANKIETOWE * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


102/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Brzeska, Dorota
Tytuł: Poziom aktywnośći fizycznej młodzieży licealnej z Krynicy Zdrój
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Krasicki, Szymon
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 51 s., 2 fot., 10 ryc., 9 tab.Bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * ZAINTERESOWANIA * CZAS WOLNY * SPORT * REKREACJA * BADANIA ANKIETOWE * KRYNICA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


103/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Calik, Elżbieta
Tytuł: Wychowanie fizyczne w opinii uczniów w gimnazjum i liceum w Tarnobrzegu
Promotor: dr Basiaga-Pasternak, Joanna
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 60 s., 22 tab.Bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: WYCHOWANIE FIZYCZNE * LEKCJA WF * GIMNAZJUM * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * OPINIA * UCZNIOWIE * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * NAUCZYCIEL WF * TARNOBRZEG (WOJ. PODKARPACKIE)


104/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bronowska, Agata
Tytuł: Sposoby spędzania czasu wolnego przez młodzież licealną w Wieliczce i w Krakowie. Analiza porównawcza
Promotor: dr Żiżka-Salamon, Danuta
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 69 s., 29 tab.Bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe: SOCJOLOGIA * PEDAGOGIKA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * CZAS WOLNY * ZAINTERESOWANIA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * WIELICZKA (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


105/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sobczyk, Małgorzata
Tytuł: Hierarchia wartości u tuchowskich gimnazjalistów i licealistów
Promotor: dr Kulesza, Wanda
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 85 s., 22 ryc.Bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * WYCHOWANIE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * GIMNAZJUM * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * HIERARCHIA WARTOŚCI * BADANIA ANKIETOWE * TUCHÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


106/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wypych, Magdalena
Tytuł: Styl życia młodzieży licealnej, na przykładzie uczniów I klas VIII Liceum Ogólnikształcącego w Krakowie
Promotor: dr Szyndera, Mirosław
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 105 s., 36 ryc., 1 tab.Bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * WYCHOWANIE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * STYL ŻYCIA * ZACHOWANIE SIĘ * ZDROWIE * CZAS WOLNY * ZAINTERESOWANIA * SPORT * REKREACJA RUCHOWA * BADANIA PORÓWNAWCZE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


107/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Rusek, Maria
Tytuł: Poziom wiedzy licealistek z Krakowa i z Sułkowic w zakresie raka szyjki macicy
Promotor: dr Żuława, Grażyna
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 67 s., 29 tab.Bibliogr. 44 poz.
Słowa kluczowe: ONKOLOGIA * WIEDZA * NOWOTWÓR * SZYJKA MACICY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * SUŁKOWICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA ANKIETOWE * BADANIA PORÓWNAWCZE


108/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Grzegorczyk, Monika
Tytuł: Ocena wpływu tańca towarzyskiego na sprawność motoryczną dziewcząt i chłopców klas 1-3 liceum ogólnokształcącego
Promotor: dr Walaszek, Robert
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 55 s., 16 ryc., 21 tab.Bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: TANIEC TOWARZYSKI * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * SPRAWNOŚĆ MOTORYCZNA * TEST EUROFIT * RADOM (WOJ. MAZOWIECKIE)


109/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Trygar, Aleksandra
Tytuł: Przyczyny i zasięg zwolnień lekarskich z ćwiczeń fizycznych w liceach ogólnokształcących w Stalowej Woli w aspekcie postawy młodzieży wobec lekcji wychowania fizycznego w szkole
Promotor: dr Kosiba, Grażyna
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 78 s., 29 tab., 14 wykr.Bibliogr. 48 poz.
Słowa kluczowe: WYCHOWANIE FIZYCZNE * LEKCJA WF * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * POSTAWA SPOŁECZNA * ZWOLNIENIE Z ZAJĘĆ * AKTYWNOŚĆ SPORTOWA * PROGRAM NAUCZANIA * BADANIA ANKIETOWE * STALOWA WOLA (WOJ. PODKARPACKIE)


110/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bysiec, Julita
Tytuł: Taniec nowoczesny jako forma aktywnego spędzania czasu wolnego i rozładowania emocji wśród młodzieży
Promotor: dr Basiaga-Pasternak, Joanna
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 16 fot., 41 wykr., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: TANIEC NOWOCZESNY * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * MŁODZIEŻ * CZAS WOLNY * ZAINTERESOWANIA * BADANIA ANKIETOWE * GIMNAZJUM * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * MOTYWACJA


111/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sojka, Natalia
Tytuł: Zainteresowanie uprawianiem tańca przez młodzież uczęszczającą do Liceum Ogólnokształcącego nr V im. A. Mickiewicza w Częstochowie
Promotor: dr Żiżka-Salamon, Danuta
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 82 s., 12 fot., 20 ryc., bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA RUCHOWA * ZDROWIE I DOBRE SAMOPOCZUCIE * TANIEC * MOTYWACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * CZĘSTOCHOWA (WOJ. ŚLĄSKIE)


112/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Faron-Pawlikowska, Barbara
Tytuł: Aktywność fizyczna uczniów z Liceum Ogólnokształcącego w Muszynie
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Krasicki, Szymon
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 44 s., 11 ryc., 8 tab., bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe: AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * MUSZYNA (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * TESTY * BADANIA ANKIETOWE * ANALIZA


113/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Odolska, Katarzyna
Tytuł: Poziom edukacji licealistów na przykładzie uczniów III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Tarnowie
Promotor: dr Ambroży, Dorota
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 103 s., 37 ryc., 9 rys., bibliogr. 69 poz.
Słowa kluczowe: WYCHOWANIE ZDROWOTNE * EDUKACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * ZDROWIE * WIEDZA * STYL ŻYCIA


114/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Magiera, Tomasz
Tytuł: Problematyka alkoholizmu wśród młodzieży licealnej w Bobowej
Promotor: dr Kulesza, Wanda
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 68 s., 19 wykr., 6 tab., bibliogr. 37 poz.
Słowa kluczowe: ALKOHOLIZM * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * KONSUMPCJA * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * ZAGROŻENIE * BADANIA ANKIETOWE * BOBOWA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


115/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Krawczyk, Bogumiła
Tytuł: Aktywność fizyczna dziewcząt w wieku licealnym w świetle międzynarodowego testu aktywności fizycznej oraz jej wpływ na wskaźnik masy i otłuszczenie ciała
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Chrzanowska, Maria
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 77 s., 35 ryc., 32 tab., bibliogr. 40 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * BUDOWA CIAŁA * MASA CIAŁA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * NADWAGA * OTYŁOŚĆ * TESTY * POMIAR * ANALIZA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


116/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kroczek, Magdalena
Tytuł: Ocena poziomu wiedzy młodzieży gimnazjalnej i licealnej z zakresu profilaktyki otyłości, miażdżycy i osteoporozy
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Mędrela-Kuder, Ewa
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 78 s., 4 rys., 11 tab., 9 wykr., bibliogr. 56 poz.
Słowa kluczowe: WYCHOWANIE ZDROWOTNE * ZACHOWANIE ZDROWIA * WIEDZA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * GIMNAZJUM * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * ZAPOBIEGANIE * OTYŁOŚĆ * MIAŻDŻYCA * OSTEOPOROZA * BADANIA ANKIETOWE * ANALIZA DANYCH


117/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Antosz, Adrian
Tytuł: Wybrane zachowania zdrowotne u dziewcząt z klas licealnych
Promotor: dr hab. Szyguła, Zbigniew
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 64 s., 26 ryc., 11 tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: ZDROWIE * WYCHOWANIE ZDROWOTNE * ZACHOWANIA ZDROWOTNE * PŁEĆ Ż. * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * ŻYWIENIE * ODŻYWIANIE * STYL ŻYCIA * BADANIA ANKIETOWE * CZCHÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * ANALIZA DANYCH


118/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Socha-Kaczor, Magdalena
Tytuł: Poziom aktywności fizycznej uczniów z Liceum Ogólnokształcącego w Ustrzykach Dolnych
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Krasicki, Szymon
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 38 s., 5 ryc., 6 tab., bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe: AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * BADANIA ANKIETOWE * USTRZYKI DOLNE (WOJ. PODKARPACKIE)


119/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sokołowska, Aleksandra
Tytuł: Aktywność ruchowa w stylu życia młodzieży krakowskich liceów
Promotor: dr Jurczak, Adam
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 192 s., 54 ryc., 218 tab., bibliogr. 51 poz.
Słowa kluczowe: AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * STYL ŻYCIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * UWARUNKOWANIA * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


120/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Głodkiewicz, Monika
Tytuł: Problem wad postawy u 16-letniej młodzieży z nowotarskiego liceum
Promotor: dr n. med. Głodzik, Jacek
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 45 s., 25 ryc., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ORTOPEDIA * POSTAWA CIAŁA * WADY POSTAWY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * NOWY TARG (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


121/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zielińska, Anna
Tytuł: Zwyczaje żywieniowe licealistów ze szczególnym uwzględnieniem potraw typu fast food oraz przekąsek
Promotor: dr Żuława, Grażyna
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 93 s., 33 tab., bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe: HIGIENA * WYCHOWANIE ZDROWOTNE * ZACHOWANIE ZDROWIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * ŻYWIENIE * ODŻYWIANIE * WIEDZA * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


122/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Potoniec, Szczepan
Tytuł: Czas wolny i aktywność fizyczna uczniów na przykładzie II klas liceów ogólnokształcących z Krakowa i Nowego Targu
Promotor: dr Szyndera, Mirosław
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 71 s., 1 ryc., 9 tab., bibliogr. 51 poz.
Słowa kluczowe: AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * UCZNIOWIE * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * NOWY TARG (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA ANKIETOWE


123/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Frąc, Karolina
Tytuł: Porównanie wybranych aspektów zdrowego stylu życia uczniów Liceum Ogólnokształcącego i Liceum Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie
Promotor: prof. dr hab. Kasperczyk, Tadeusz
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 99 s., 62 wykr., 11 ryc., 2 tab., bibliogr. 39 poz.
Słowa kluczowe: WYCHOWANIE ZDROWOTNE * ZACHOWANIE ZDROWIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * LICEUM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO * STYL ŻYCIA * ODŻYWIANIE * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * PALENIE TYTONIU * PICIE * CZAS WOLNY * ZAINTERESOWANIA * ZDROWIE * WIEDZA * SZKLARSKA PORĘBA (WOJ. DOLNOŚLĄSKIE)


124/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kozera, Marta
Tytuł: Aktywność i sprawność fizyczna licealistów na przykładzie LO nr 2 w Jaworznie
Promotor: prof. dr hab. Żarów, Ryszard
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 77 s., 21 ryc., 22 tab., bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe: AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * STYL ŻYCIA * ZAINTERESOWANIA * BADANIA ANKIETOWE * TESTY * POMIAR * JAWORZNO (WOJ. ŚLĄSKIE)


125/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kruczalak, Tomasz
Tytuł: Aktywność fizyczna uczniów Liceum i Gimnazjum w Kętach
Promotor: dr hab. prof. nadzw. Krasicki, Szymon
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 36 s., 19 ryc., 12 tab., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * UCZNIOWIE * GIMNAZJUM * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * BADANIA ANKIETOWE * KĘTY (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


126/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zdeb, Monika
Tytuł: Postawy wobec kultury fizycznej dziewcząt kl. I i II Liceum Ogólnokształcącego i kl. I i II Gimnazjum w Książu Wielkim
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Bukowiec, Marian
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 42 s., 6 wykr., 2 tab., bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe: KULTURA FIZYCZNA * SPORT * POSTAWA * PŁEĆ Ż. * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * KSIĄŻ WIELKI (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


127/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kołodziej, Dominika
Tytuł: Próba oceny rozwoju motorycznego dziewcząt szesnastoletnich z II Liceum Ogólnokształcącego w Przemyślu
Promotor: dr Dudek, Dorota
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 87 s., 10 ryc., 26 tab., bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * ROZWÓJ MOTORYCZNY * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * POMIAR ANTROPOMETRYCZNY * TESTY * ANALIZA DANYCH * PRZEMYŚL (WOJ. PODKARPACKIE)


128/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bartyzel, Anna
Tytuł: Kształtowanie osobowości dzieci i młodzieży poprzez turystykę, na przykładzie wybranych organizacji
Promotor: dr Dąbrowski, Piotr
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 81 s., 1 tab., bibliogr. 75 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * PSYCHOLOGIA * OSOBOWOŚĆ * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * GIMNAZJUM * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * CZAS WOLNY * ZAINTERESOWANIA * TURYSTYKA * ORGANIZACJE TURYSTYCZNE * AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA * BADANIA ANKIETOWE * WYWIAD


129/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Borgosz, Marta
Tytuł: Aktywność fizyczna młodzieży z Gimnazjum nr 1 i Liceum Ogólnokształcącego w Andrychowie
Promotor: dr hab. prof. nadzw. Krasicki, Szymon
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 40 s., 7 fot., 12 ryc., 8 tab., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * GIMNAZJUM * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * BADANIA ANKIETOWE * ANDRYCHÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


130/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dańda, Paulina
Tytuł: Sprawność fizyczna jako determinant akceptacji ucznia w klasie szkolnej
Promotor: dr Kapik-Gruca, Krystyna
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 73 s., 7 ryc., 26 tab., bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe: SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * POPULARNOŚĆ * STOSUNKI INTERPERSONALNE * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * WIELICZKA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


131/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Banach, Bartłomiej
Tytuł: Bariery rekreacji fizycznej na przykładzie uczniów liceum ogólnokształcącego Collegium Gostomianum w Sandomierzu
Promotor: dr Myśliwska, Katarzyna
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 93 s., 10 ryc., 4 tab., bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA RUCHOWA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * WYPOCZYNEK CZYNNY * BARIERY * OGRANICZENIE * BRAK * CZAS WOLNY * UWARUNKOWANIA EKONOMICZNE * FINANSE * WZORCE * RODZINA * UCZNIOWIE * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE


132/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Drebszok, Patrycja
Tytuł: Ponowoczesny kult ciała jako forma wyrazu własnej tożsamości uczniów i sposób jej postrzegania przez nauczycieli wychowania fizycznego
Promotor: dr hab. Kosiba, Grażyna
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 78 s., 29 ryc., bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO * WYCHOWANIE FIZYCZNE * NAUCZYCIEL WF * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * CIAŁO * TOŻSAMOŚĆ (FILOZOFIA) * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * KATOWICE (WOJ. ŚLĄSKIE)


133/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zabiegaj, Monika
Tytuł: Ocena wpływu otłuszczenia na wysklepienie stóp dzieci w wieku 11-13 lat
Promotor: dr Woźniacka, Renata
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 50 s., 9 fot., 13 ryc., 7 tab., bibliogr. 49 poz.
Słowa kluczowe: ANATOMIA * BUDOWA CIAŁA * STOPA * OTYŁOŚĆ * PŁASKOSTOPIE * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * WYSKLEPIENIE


134/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Słowik, Krzysztof
Tytuł: Sporty zimowe w działaniach rekreacyjnych podejmowanych przez młodzież w wieku 16-19 lat pochodzącą z obszarów wiejskich na przykładzie Krościenka n/D
Promotor: dr Rosiński, Jarosław
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 71 s., 4 fot., 2 ryc., 42 wykr., bibliogr. 35 poz., Aneks: s. 57-71
Sygnatura: 33765WF
Słowa kluczowe: SPORT ZIMOWY * REKREACJA RUCHOWA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * KROŚCIENKO (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * SONDAŻ DIAGNOSTYCZNY


135/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bednarek, Justyna
Tytuł: Aktywność ruchowa oraz ocena efektywności zajęć wychowania fizycznego w opinii młodzieży licealnej z Krakowa i Myszkowa : na przykładzie Liceum Ogólnokształcącego nr 2 im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie oraz Liceum Ogólnokształcącego im. mjr. Henryka Sucharskiego w Myszkowie
Promotor: dr hab. prof. nadzw. Bukowiec, Marian
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: [67] s., 7 ryc., 30 tab., 3 wykr., bibliogr. 30 poz. Aneks: s. [64]-[67]
Sygnatura: 40012WF
Słowa kluczowe: AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * LEKCJA WF * EFEKTYWNOŚĆ * ZAANGAŻOWANIE * UCZNIOWIE * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * BADANIA ANKIETOWE


136/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Duszyński, Mateusz
Tytuł: Efektywność naboru i selekcji sportowej do klas z poszerzonym wychowaniem fizycznym w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Krakowie w świetle przeprowadzonego testu sprawności fizycznej w ujęciu zdrowia (H-RF)
Promotor: prof. dr hab. Mleczko, Edward
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 75 s., 25 tab., 22 wykr., bibliogr. 54 poz.
Sygnatura: 38561WF
Słowa kluczowe: WYCHOWANIE FIZYCZNE * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * KLASY SPORTOWE * NABÓR I SELEKCJA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * TEST EUROFIT * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


137/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Fąfara, Karolina
Tytuł: Poziom aktywności fizycznej u młodzieży z II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie
Promotor: dr hab. prof. nadzw. Krasicki, Szymon
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 37 s., 1 fot., 8 tab., 12 wykr., bibliogr. 16 poz.
Sygnatura: 40036WF
Słowa kluczowe: SPORT * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * POZIOM FORMY SPORTOWEJ * SZKOŁA * CZAS WOLNY * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * BADANIA ANKIETOWE


138/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Chałupka, Karolina
Tytuł: Sporty zimowe w aktywności fizycznej młodzieży pochodzącej z miasta i wsi na przykładzie licealistów z Krakowa i Krościenka nad Dunajcem
Promotor: dr Rosiński, Jarosław
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: [100] s., 19 fot., 22 tab., 5 wykr., bibliogr. 43 poz. Aneks: s. [81]-[100], 22 tab.
Sygnatura: 40022WF
Słowa kluczowe: SPORT ZIMOWY * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * REKREACJA RUCHOWA * ZACHOWANIE ZDROWIA * STYL ŻYCIA * CZAS WOLNY * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * MIASTO * WIEŚ


139/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Tomasz, Jacek
Tytuł: Poziom aktywności fizycznej młodzieży z V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie
Promotor: dr hab. prof. nadzw. Krasicki, Szymon
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 36 s., 8 tab., 12 wykr., bibliogr. 14 poz.
Sygnatura: 40149WF
Słowa kluczowe: AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


140/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Siepak, Izabela
Tytuł: Stan wiedzy oraz stosunek młodzieży i rodziców do rekreacji fizycznej na przykładzie uczniów II klas Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 w Mszanie Dolnej
Promotor: dr Szyndera, Mirosław
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 132 s., 40 tab., bibliogr. 58 poz. Aneks: s. 106-132
Sygnatura: 29053TR
Słowa kluczowe: ZDROWIE I DOBRE SAMOPOCZUCIE * STYL ŻYCIA * REKREACJA RUCHOWA * TRENING FIZYCZNY * WIEDZA * MŁODZIEŻ * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * RODZICE


141/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szlachcic, Mateusz
Tytuł: Trwałość oddziaływań wychowawczych i atrakcyjność lekcji wychowania fizycznego w opinii młodzieży liceów ogólnokształcących
Promotor: dr Jurczak, Adam
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 62 s., 3 ryc., 1 tab., 14 wykr., bibliogr. 49 poz. Aneks: s. 52-62
Sygnatura: 31030WF
Słowa kluczowe: EDUKACJA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * LEKCJA WF * ODDZIAŁYWANIE WYCHOWAWCZE * WPŁYW * EMOCJE * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * MŁODZIEŻ


142/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kułaga, Agata
Tytuł: Pozalekcyjna aktywność ruchowa i oczekiwania wobec lekcji wychowania fizycznego młodzieży Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej
Promotor: dr hab. Kosiba, Grażyna
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 52 s., 6 ryc., 14 tab., bibliogr. 45 poz. Aneks: s. 50-52
Sygnatura: 40192WF
Słowa kluczowe: SPORT MŁODZIEŻY * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * CZAS WOLNY * LEKCJA WF * OCZEKIWANIA * MŁODZIEŻ * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * BADANIA


143/143

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Budzowska, Anna
Tytuł: Formy spędzania czasu wolnego na przykładzie licealistów Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli
Promotor: dr Myśliwska, Katarzyna
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 77 s., 1 fot., 1 rys., 9 tab., 23 wykr., bibliogr. 45 poz. Aneks: s. 60-77, 35 tab.
Sygnatura: 39601TR
Słowa kluczowe: CZAS WOLNY * FORMA * ZAJĘCIA POZASZKOLNE * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * MŁODZIEŻ * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * STALOWA WOLA (WOJ. PDKARPACKIE)

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka