Wynik wyszukiwania

Zapytanie: LATERALIZACJA
Liczba odnalezionych rekordów: 23Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/23

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bodzęta L.
Tytuł: Rozwój biologiczny i sprawność ruchowa uczniów i uczennic Zbiorczej Szkoły Gminnej w Chełmku w nawiązaniu do wyników w nauce.
Promotor: dr Chrzanowska M.
Rok wydania: 1977
Opis fizyczny: 64 s. 39 tab. 28 wykr. bibliogr.11 poz.
Słowa kluczowe: BIOLOGIA * ROZWÓJ FIZYCZNY * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * CECHY MORFOLOGICZNE * LATERALIZACJA * KORELACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M.


2/23

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kaim B.
Tytuł: Zmienność ontogenetyczna zakresu lateralizacji kończyn górnych w różnych pomiarach reakcji prostych na bodziec wzrokowy i słuchowy w wieku 8-18 lat u dzieci i młodzieży z populacji krakowskiej.
Promotor: dr Mleczko A.
Rok wydania: 1988
Opis fizyczny: 69 s. 14 rys. 19 tab. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * BIOLOGIA * ONTOGENEZA * LATERALIZACJA * KOŃCZYNA GÓRNA * BODŹCE WZROKOWE * BODŹCE SŁUCHOWE * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


3/23

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kwapisz J.
Tytuł: Poziom cech somatycznych, funkcjonalnych, sprawności motrycznej i lateralizacji u dzieci w wieku 15 lat normalnie rozwijających się i upośledzonych w stopniu lekkim z Wodzisławia Śląskiego.
Promotor: dr Topisz-Starzewska J.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 63 s. 38 ryc. 5 tab. bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * CECHY SOMATYCZNE * CECHY FUNKCJONALNE * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * LATERALIZACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * WODZISŁAW ŚLĄSKI (WOJ. ŚLĄSKIE)


4/23

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mendiuk E.
Tytuł: Ocena stopnia zróżnicowania wyników pomiaru wybranych cech motorycznych z punktu widzenia boczności ciała u młodzieży XV LO w Krakowie.
Promotor: dr Mucha Z.
Rok wydania: 1985
Opis fizyczny: 27 s. 8 rys. 11 tab. bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * MOTORYCZNOŚĆ * CECHY MOTORYCZNE * LATERALIZACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA ŚREDNIA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


5/23

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mikołajczyk W.
Tytuł: Poziom cech somatycznych i sprawności motorycznej uczniów i uczennic z Łososiny Dolnej w odniesieniu do rodzaju przejawianej lateralizacji.
Promotor: dr Topisz-Starzewska J.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 82 s. 36 ryc. 38 tab. bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * CECHY SOMATYCZNE * ROZWÓJ MOTORYCZNY * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * LATERALIZACJA * KORELACJA * ANALIZA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA * ŁOSOSINA DOLNA


6/23

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Draus M.
Tytuł: Sprawność motoryczna uczniów i uczennic z Witkowic w odniesieniu do rodzaju przejawianej lateralizacji.
Promotor: dr Topisz-Starzewska J.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 88 s. 51 ryc. 12 tab. bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * ANTROPOLOGIA * ANTROPOMOTORYKA * CECHY SOMATYCZNE * CECHY FUNKCJONALNE * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * LATERALIZACJA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * MIASTO * WIEŚ * WITKOWICE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


7/23

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Palowski A.
Tytuł: Zmienność ontogenetyczna orientacji przestrzennej w populacji krakowskiej w przedziale wieku 7-62 lat.
Promotor: doc. dr Szopa J.
Rok wydania: 1984
Opis fizyczny: 30 s. 6 ryc. 7 tab. bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe: BIOLOGIA * ONTOGENEZA * ORIENTACJA PRZESTRZENNA * LATERALIZACJA


8/23

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Sokołowski, Bartłomiej
Tytuł: Morfofunkcjonalne efekty ukrytej leworęczności, a wyniki szkolenia narciarskiego u dzieci objętych Eksperymentem Limanowskim.
Promotor: prof. dr hab. Bocheńska, Zofia
Rok wydania: 1982
Opis fizyczny: 92s. 12tab. 39wykr. bibliogr.81 poz. Cz.2.Aneks,73s. 32 tab.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * LATERALIZACJA * RĘKA * STUDENCI * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * CECHY MORFOLOGICZNE * CECHY MOTORYCZNE * DZIEDZICZNOŚĆ * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * BIEGI NARCIARSKIE * TECHNIKA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA SPECJALNA * KORELACJA


9/23

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Bujas, Przemysław
Tytuł: Symetria i asymetria motoryczna u młodych piłkarzy nożnych
Promotor: Prof zw. dr hab. Lah, Vladimir Iosifovic
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 148 s., 99 ryc., 23 tab., bibliogr. s. 115-126. Aneks: s. 127-148
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * PIŁKA NOŻNA * KOŃCZYNA DOLNA * SYMETRIA * LATERALIZACJA * ZAWODNICY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * BADANIA NAUKOWE


10/23

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Błaszczyk, Agata
Tytuł: Sprawność manipulacyjna ręki dominującej w kurczowym porażeniu połowiczym u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
Promotor: dr hab., prof. nadzw. AWF Pieniążek, Marek
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 133 s., 23 ryc., 50 tab., bibliogr. 123 poz. Aneks: s. 119-133
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * FIZJOTERAPIA * MÓZGOWE PORAŻENIE DZIECIĘCE * PORAŻENIE POŁOWICZE * KOŃCZYNA GÓRNA * RĘKA * MOTORYCZNOŚĆ * LATERALIZACJA * DZIECI * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * TESTY


11/23

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Florek, Bartłomiej
Tytuł: Urazowość i Lateralizacja w Piłce ręcznej.
Promotor: dr Janusz, Mariusz
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 50 s., 3 fot., 10 tab.Bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA SPORTOWA * PIŁKA RĘCZNA * URAZY * LATERALIZACJA * ZAWODNICY * TARNÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


12/23

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Forczek, Wanda
Tytuł: Asymetria w cyklicznych ruchach lokomocyjnych z uwzględnieniem pracy kończyn dominujących w grupach studentów w wieku 18-25 lat
Promotor: Prof. zw. dr hab. Lah, Vladimir Iosifovic
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 164 s., 48 ryc., 57 tab., bibliogr. 291 poz. Aneks: s. [123]-164
Słowa kluczowe: ASYMETRIA * LATERALIZACJA * CHÓD * KOŃCZYNA DOLNA * STUDENCI * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * BADANIA NAUKOWE * VICON


13/23

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Brożek, Marcin
Tytuł: Poziom rozwoju różnych koordynacyjnych zdolności motorycznych i umiejętności technicznych u piłkarzy nożnych w wieku 16 lat w aspekcie lateralizacji ruchowej
Promotor: prof. dr hab. Lah, Vladimir Iosifovic
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 58 s., 9 ryc., 9 tab.Bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * ZAWODNICY * KLASA SPORTOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * KOPORDYNACJA RUCHOWA * UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE * LATERALIZACJA * TARNÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * TESTY


14/23

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Rutkowski, Tomasz
Tytuł: Lateralizacja i rozwój siły mięśni kończyn górnych i dolnych u chłopców w wieku 8 - 16 lat
Promotor: dr Ruchlewicz, Tadeusz
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 60 s., 10 tab., 26 ryc.Bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * BIOMECHANIKA * SIŁA MIĘŚNIOWA * ROZWÓJ * KOŃCZYNA DOLNA * KOŃCZYNA GÓRNA * PŁEĆ M. * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * LATERALIZACJA * POMIAR * ANALIZA DANYCH * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


15/23

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zalewska, Małgorzata
Tytuł: Poziom i kierunek asymetrii funkcjonalnej w modelu wielonarządowym u dzieci w młodszym wieku szkolnym
Promotor: dr Bujas, Przemysław
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 81 s., 34 ryc., 4 tab., bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * LATERALIZACJA * KOŃCZYNA GÓRNA * KOŃCZYNA DOLNA * POMIAR * PSZCZYNA (WOJ. ŚLĄSKIE)


16/23

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Palac, Bartłomiej
Tytuł: Międzypokoleniowe tendencje zmian częstości leworęczności, określonej testem profilu Arenda u dziewcząt z Krakowa w świetle uwarunkowań genetycznych i środowiskowych
Promotor: dr Cichocka, Barbara
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 68 s., 34 ryc., 24 tab., bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * RUCH * LATERALIZACJA * KOORDYNACJA RUCHOWA * UCZNIOWIE * LEWORĘCZNOŚĆ * PRAWORĘCZNOŚĆ * DZIEDZICZENIE * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * TESTY * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


17/23

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jasłowski, Bartosz
Tytuł: Poziom koordynacyjnych zdolności motorycznych a sprawność specjalna w aspekcie symetrii i asymetrii u zawodników uprawiających sporty walki na przykładzie judo
Promotor: dr Bujas, Przemysław
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 52 s., 4 tab., 8 wykr., bibliogr. 37 poz. Aneks: s. 51-52
Sygnatura: 40064WF
Słowa kluczowe: SPORTY WALKI * JUDO * ZAWODNICY * TOWARZYSTWO SPORTOWE 'WISŁA' (KRAKÓW) * POZIOM ZDOLNOŚCI KOORDYNACYJNYCH * SPRAWNOŚĆ SPORTOWA SPECJALNA * SYMETRIA RUCHU * ASYMETRIA RUCHU * LATERALIZACJA


18/23

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kurek, Remigiusz
Tytuł: Umiejętności techniczne koszykarzy w wieku juniora młodszego i juniora starszego w aspekcie lateralizacji ruchowej
Promotor: prof. dr hab. Ljach, Władimir
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 43 s., 10 ryc., 7 tab., 9 wykr., bibliogr. 22 poz.
Sygnatura: 39284WF
Słowa kluczowe: PIŁKA KOSZYKOWA * UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE * LATERALIZACJA * ĆWICZENIA RUCHOWE * KOŃCZYNA GÓRNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY)


19/23

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kubala, Marcin
Tytuł: Ocena zależności między lateralizacją funkcjonalną ciała człowieka a występowaniem jednostronnych urazów skrętnych stawu skokowego
Promotor: dr Czechowska, Dorota
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 61 s., 7 ryc., 16 tab., 10 wykr., bibliogr. 55 poz.
Sygnatura: 39080RR
Słowa kluczowe: FIZJOTERAPIA * STAW SKOKOWY * USZKODZENIA * URAZY * SKRĘCENIE * LATERALIZACJA * STUDENCI * AWF KRAKÓW * BADANIA ANKIETOWE * JEDNOSTRONNE URAZY SKRĘTNE * LATERALIZACJA FUNKCJONALNA


20/23

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Janecki, Stefan
Tytuł: Profil lateralizacji wielonarządowej u uczniów gimnazjum w Szydłowie
Promotor: dr Bujas, Przemysław
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 67 s., 11 ryc., 18 tab., bibliogr. 34 poz. Aneks
Sygnatura: 40060WF
Słowa kluczowe: LATERALIZACJA * ASYMETRIA FUNKCJONALNA * ANTROPOMOTORYKA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZYDŁÓW (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE) * WATERLOO HANDEDNESS QUESTIONAIRE-REVISED * WATERLOO FOOTEDNESS QUESTIONAIRE-REVISED


21/23

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Janik, Błażej
Tytuł: Zależność lateralizacji kończyn dolnych wśród piłkarzy nożnych a wpływ na urazowość stawu kolanowego
Promotor: dr Głąb, Grzegorz
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 54 s., 2 ryc., 21 tab., 3 wykr., bibliogr. 38 poz.
Sygnatura: 39180RR
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * PIŁKARZ * STAW KOLANOWY * URAZY * LATERALIZACJA


22/23

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Smolarek, Sebastian
Tytuł: Poziom umiejętności technicznych u młodych piłkarzy nożnych w aspekcie rychów symetrycznych i asymetrycznych
Promotor: prof. dr hab. Lyakh, Vladimir
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 41 s., 12 rys., 3 tab., bibliogr 29 poz.
Sygnatura: 41533WF
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * TECHNIKA * SYMETRIA RUCHU * ASYMETRIA RUCHU * LATERALIZACJA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * KĘTY (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


23/23

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Stanek, Wojciech
Tytuł: Poziom rozwoju koordynacyjnych zdolności motorycznych u młodych piłkarzy nożnych w wieku 12-13 lat w aspekcie lateralizacji
Promotor: prof. dr hab. Lyakh, Vladimir
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 46 s., 11 ryc., 3 tab., bibliogr. 36 poz.
Sygnatura: 41537WF
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * PIŁKARZ * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * KOŃCZYNA DOLNA * LATERALIZACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * TESTY

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka