Wynik wyszukiwania

Zapytanie: LĘD¬WIE
Liczba odnalezionych rekordów: 19Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku

1/19

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kudła, Agnieszka
Tytuł: Wybrane metody postępowania fizjoterapeutycznego w zespołach bólowych odcnka lędĽwiowego kręgosłupa.
Promotor: dr Czechowska, Dorota
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 118 s., 108 fot., 78 ryc., 1 tab.Bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: FIZJOTERAPIA * KRĘGOSŁUP * LĘD¬WIE * PRZECIˇZENIE * ZAPOBIEGANIE * AKTYWNO¦Ć RUCHOWA * LECZENIE


2/19

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gawlas, Witold
Tytuł: Dolegliwo¶ci bólowe odcinka lędĽwiowego kręgosłupa - analiza skuteczno¶ci prowadzonej rehabilitacji sanatoryjnej.
Promotor: dr Pałosz, Jadwiga
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 80 s., 1 tab., 34 rys.Bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * NARZˇDY RUCHU * KRĘGOSŁUP * LĘD¬WIE * BÓL * REHABILITACJA * SANATORIUM * METODA * BALNEOTERAPIA * MASAŻ * ZDROWIE


3/19

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Obrzut, Alina
Tytuł: Rehabilitacja po operacyjnym usunięciu j±dra miażdżystego w odcinku lędĽwiowym kręgosłupa - studium przypadku
Promotor: dr Stożek, Joanna
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 82 s., 5 tab., 49 ryc.Bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * REHABILITACJA * LECZENIE CHIRURGICZNE * PŁEĆ Ż. * KRĘGOSŁUP * LĘD¬WIE * JˇDRO MIAŻDŻYSTE * RWA KULSZOWA * BADANIA * RUCHOMO¦Ć * POMIAR * TESTY * TARNÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


4/19

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Slózowski, Mateusz
Tytuł: Profilaktyka i metody leczenia pacjentów z bólami kręgosłupa lędĽwiowego
Promotor: dr Mirek, Elżbieta
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 116 s., 26 ryc., 6 tab.Bibliogr. 174 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * REHABILITACJA * KRĘGOSŁUP * LĘD¬WIE * CHOROBY * BÓL * LECZENIE CHIRURGICZNE * AKTYWNO¦Ć RUCHOWA * ZABIEGI FIZYKOTERAPEUTYCZNE * KINEZYTERAPIA


5/19

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pilch, Klaudyna
Tytuł: Diagnoza i terapia Zespołów Bólowych Kręgosłupa lędĽwiowo-krzyżowego analiza porównawcza wybranych metod leczenia ruchem
Promotor: dr Janusz, Mariusz
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 83 s., 19 wykr., 4 tab., 7 ryc.Bibliogr. 41 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * FIZJOTERAPIA * FIZJOTERAPEUTA * NEUROLOGIA * KRĘGOSŁUP * BÓL * LĘD¬WIE * METODA * LECZENIE * RUCH * AKTYWNO¦Ć RUCHOWA * BADANIA ANKIETOWE * ANALIZA DANYCH


6/19

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pińkowski, Karol
Tytuł: Próba oceny efektywno¶ci procesu rehabilitacji w grupie pacjentów z dolegliwo¶ciami bólowymi kręgosłupa odcinka lędĽwiowego - wybrane zagadnienia
Promotor: dr Szczygieł, Andrzej
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 91 s., 14 tab., 16 fot., 10 ryc., 20 wykr.Bibliogr. 73 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * REHABILITACJA * NEUROLOGIA * PACJENCI * BÓL * KRĘGOSŁUP * LĘD¬WIE * LECZENIE * METODEA MCKENZIE * MASAŻ * ĆWICZENIA FIZYCZNE * WYWIAD * BIAŁYSTOK (WOJ. PODLASKIE)


7/19

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jachna, Sylwia
Tytuł: Efektywno¶ć leczenia usprawniaj±cego u osób z dyskopati± odcinka lędĽwiowego kręgosłupa w warunkach sanatoryjnych
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Pieni±żek, Marek
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 90 s., 12 tab., 53 ryc.Bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * NEUROLOGIA * KRĘGOSŁUP * LĘD¬WIE * BÓL * LECZENIE * SANATORIUM * TESTY * BADANIA * KRYNICA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


8/19

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Żłobiński, Wojciech
Tytuł: Ryzyko wyst±pienia zespołów bólowych kręgosłupa u pracownika sektora biurowego
Promotor: dr n. med. Sosin, Paweł
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 55 s., 3 ryc., 34 wykr., 2 tab.Bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * NEUROLOGTIA * KRĘGOSŁUP * LĘD¬WIE * BÓL * PRACOWNIK UMYSŁOWY * BADANIA ANKIETOWE * KATOWICE (WOJ. ¦LˇSKIE)


9/19

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Parcheta, Ilona
Tytuł: Postępowanie usprawniaj±ce w zmianach degeneracyjnych kr±żka międzykręgowego w odcinku lędĽwiowym kręgosłupa
Promotor: dr Mika, Piotr
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 68 s., 33 ryc.Bibliogr. 43 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * REHABILITACJA * REUMATOLOGIA * KRĘGOSŁUP * LĘD¬WIE * ZMIANY ZWYRODNIENIOWE * BÓL * ZABIEGI FIZYKOTERAPEUTYCZNE * ĆWICZENIA LECZNICZE * AKTYWNO¦Ć RUCHOWA


10/19

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szczerba, Anna
Tytuł: Porównanie skuteczno¶ci różnych programów leczenia w przypadkach dyskopatii odcinka lędĽwiowego kręgosłupa
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Pieni±żek, Marek
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 63 s., 26 ryc., 16 tab.Bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * NEUROLOGIA * REHABILITACJA * KRĘGOSŁUP * LĘD¬WIE * PRZEPUKLINA JˇDRA MIAŻDŻYSTEGO * BÓL * METODY LECZENIA * LECZENIE CHIRURGICZNE * TARNÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


11/19

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Koczur, Anna
Tytuł: Leczenie usprawniaj±ce w chorobie zwyrodnieniowej kręgosłupa lędĽwiowego - porównanie dwóch modeli rehabilitacji
Promotor: dr Mika, Anna
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 48 s., 3 ryc., 10 tab.Bibliogr. 69 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * REHABILITACJA * KĘGOSŁUP * LĘD¬WIE * CHOROBA ZWYRODNIENIOWA * BÓL * ZABIEGI FIZYKOTERAPEUTYCZNE * MASAŻ * BALNEOTERAPIA * KˇPIEL * STAWY * RUCHOMO¦Ć


12/19

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kłosek, Krystian
Tytuł: Usprawnianie chorych z bólami lędĽwiowego odcinka kręgosłupa metod± McKenzie
Promotor: dr Stożek, Joanna
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 54 s., 11 fot., 8 ryc., 8 tab.Bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * REHABILITACJA * BÓL * KRĘGOSŁUP * LĘD¬WIE * RUCHOMO¦Ć * TESTY * METODA McKENZIE


13/19

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Halwa, Grzegorz
Tytuł: Porównanie dolegliwo¶ci bólowych kończyn dolnych i kręgosłupa u kolarzy górskich i kurierów rowerowych
Promotor: dr Bac, Aneta
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 44 s., 13 tab., 4 ryc., 14 wykr.Bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ORTOPEDIA * URAZY * KOŃCZYNA DOLNA * STAW KOLANOWY * KRĘGOSŁUP * LĘD¬WIE * BÓL * KOLARSTWO GÓRSKIE * REHABILITACJA * ZAWODNICY * BADANIA ANKIETOWE * KURIER ROWEROWY


14/19

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Paleczny, Przemysław
Tytuł: Metody fizjoterapii w zespole bólowym kręgosłupa lędĽwiowego
Promotor: dr Szymura, Jadwiga
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 63 s., 10 rys.Bibliogr. 55 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ORTOPEDIA * KRĘGOSŁUP * LĘD¬WIE * BÓL * FIZJOTERAPIA * ZABIEGI FIZYKOTERAPEUTYCZNE


15/19

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wilusz, Katarzyna
Tytuł: Porównanie efektów działania krioterapii ogólnoustrojowej i miejscowej w leczeniu zespołów bólowych lędĽwiowego odcinka kręgosłupa
Promotor: dr Bac, Aneta
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 54 s., 16 tab., 6 fot., 15 wykr.Bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * REHABILITACJA * ORTOPEDIA * KRĘGOSŁUP * LĘD¬WIE * ZABIEGI FIZYKOTERAPEUTYCZNE * KRIOTERAPIA * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


16/19

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kubala, Agnieszka
Tytuł: Jako¶ć życia jako kryterium oceny krótkoterminowej fizjoterapii u pacjentów z zespołem bólowym kręgosłupa lędĽwiowego
Promotor: dr Janusz, Mariusz
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 66 s., 1 fot., 13 ryc., 16 wykr.Bibliogr. 46 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * REHABILITACJA * KRĘGOSŁUP * BÓL * LĘD¬WIE * AKTYWNO¦Ć RUCHOWA * ĆWICZENIA LECZNICZE * ZABIEGI FIZYKOTERAPEUTYCZNE * JAKO¦Ć ŻYCIA


17/19

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kosoń, Anna
Tytuł: Leczenie zachowawcze a operacyjne u chorych z dyskopati± lędĽwiow±
Promotor: prof. dr hab. n. med. Kołodziejski, Leszek
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 39 s., 9 rys., 6 tab., 6 wykr.Bibliogr. 58 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ORTOPEDIA * LĘD¬WIE * PRZEPUKLINA JˇDRA MIAŻDŻYSTEGO * BÓL * LECZENIE CHIRURGICZNE * PACJENCI * TARNÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


18/19

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kaczor, Sabina
Tytuł: Ocena dolegliwo¶ci bólowych dolnego odcinka kręgosłupa i nawyków ruchowych u osób prowadz±cych siedz±cy tryb życia
Promotor: dr Bac, Aneta
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 79 s., 6 fot., 8 rys., 28 tab., bibliogr. 66 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * NEUROLOGIA * KRĘGOSŁUP * BÓL * TRYB ŻYCIA * ZAGROŻENIE ZDROWIA * LĘD¬WIE * NARZˇDY RUCHU * PRACA ZAWODOWA * KIEROWCA * PRACOWNIK UMYSŁOWY * BADANIA ANKIETOWE


19/19

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bakalarz, Justyna
Tytuł: Wpływ tradycyjnej rehabilitacji oraz metody Medical Taping na poziom bólu oraz stopień dysfunkcji pacjentów z zespołem bólowym odcinka lędĽwiowo-krzyżowego kręgosłupa
Promotor: dr Mikołajczyk, Edyta
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 99 s., 6 fot., 36 ryc., 45 tab., bibliogr. 77 poz. + internet
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * REHABILITACJA * KRĘGOSŁUP * LĘD¬WIE * BÓL * LECZENIE * TAPING MEDYCZNY * PACJENCI * BADANIA ANKIETOWE * GNOJNIK (WOJ. MAŁOPOLSKIE)

stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka