Wynik wyszukiwania

Zapytanie: KRZESZOWICE
Liczba odnalezionych rekordów: 19Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/19

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Daszko S.
Tytuł: Turystyka leczniczo-uzdrowiskowa Krzeszowic w latach 1985-1988.
Promotor: doc. dr hab. Jarosz A.
Rok wydania: 1990
Opis fizyczny: 88 s. 5 tab. bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * UZDROWISKO * LECZENIE * KRZESZOWICE


2/19

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kubin J.
Tytuł: Czas wolny i jego wykorzystanie przez młodzież szkolną uprawiającą piłkę nożną w klubie sportowym na tle populacji rówieśników nie uprawiających wyczynowo sportu (na przykładzie grupy juniorów MZKS 'Świt' Krzeszowice).
Promotor: dr Koźmin A.
Rok wydania: 1991
Opis fizyczny: 42 s. 10 tab. bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe: SOCJOLOGIA * CZAS WOLNY * WYKORZYSTANIE * SPORT * SPORT WYCZYNOWY * PIŁKA NOŻNA * JUNIORZY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * KLUB SPORTOWY 'ŚWIT' * KRZESZOWICE


3/19

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Adamczyk B.
Tytuł: Postawy wobec kultury fizycznej młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego w Krzeszowicach.
Promotor: dr Janikowska-Siatka M.
Rok wydania: 1989
Opis fizyczny: 48 s. 11 rys. bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: SOCJOLOGIA * KULTURA FIZYCZNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA * POGLĄDY * KRZESZOWICE


4/19

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wójcik R.
Tytuł: Ocena atrakcyjności zasobów środowiska naturalnego gminy Krzeszowice dla potrzeb turystyki.
Promotor: dr Sacha S.
Rok wydania: 1992
Opis fizyczny: 92 s. 6 ryc. 13 tab. bibliogr.41 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * OCENA * REGION * KRZESZOWICE * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE


5/19

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Guberniak E.
Tytuł: Możliwości rozwoju turystyki na obszarze gminy Krzeszowice.
Promotor: dr Kowalski, Roman
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 74 s. 6 rys. 5 tab. bibliogr.41 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ROZWÓJ * REGION * KRZESZOWICE


6/19

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jaskólska W.
Tytuł: Funkcja uzdrowiskowo-turystyczna w rozwoju historycznym Krzeszowic.
Promotor: doc.dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1969
Opis fizyczny: 88 s. 19 fot. 3 tab. 2 mapy
Słowa kluczowe: HISTORIA * TURYSTYKA * MEDYCYNA * UZDROWISKO * REKREACJA * KRZESZOWICE


7/19

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jaskólska W.
Tytuł: Funkcja uzdrowiskowo-turystyczna w rozwoju historycznym Krzeszowic.
Promotor: doc. dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1969
Opis fizyczny: 88 s. 19 fot. 3 tab. 2 mapy
Słowa kluczowe: HISTORIA * TURYSTYKA * MEDYCYNA * KRZESZOWICE


8/19

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dąbrowska A.
Tytuł: Próba inwentaryzacji obiektów zabytkowych miejskiego województwa krakowskiego - część pierwsza.
Promotor: dr Orzechowska-Kowalska, Kazimiera
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 117 s. 60 tab. 10 wykr. bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * ZABYTEK * INWENTARYZACJA KRAJOZNAWCZA * REGION * GMINA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * KRZESZOWICE * LISZKI * MICHAŁOWICE * MOGILANY * MYŚLENICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG) * NIEPOŁOMICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * NOWE BRZESKO * PCIM * PROSZOWICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * RACIECHOWICE * RADZIEMICE


9/19

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kryza M.
Tytuł: Efektywność procesu usprawniania chorych z zespołami bólowymi kręgosłupa lędźwiowego na podstawie badań przeprowadzonych w Ośrodku Rehabilitacyjnym KWK 'Siersza' w Krzeszowicach.
Promotor: dr Szczygieł A.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 54 s. 14 fot. 3 rys. 18 tab. 22 wykr. bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * NEUROLOGIA * KRĘGI LĘDŹWIOWE * BÓL * REHABILITACJA * SKUTECZNOŚĆ * OŚRODEK REHABILITACJI RUCHOWEJ 'SIERSZA' * KRZESZOWICE


10/19

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pudełek P.
Tytuł: Charakterystyka rozwoju somatycznego, funkcjonalnego i motorycznego dzieci z Krzeszowic między 7 a 15-tym rokiem życia na tle rozwoju rówieśników z wielkomiejskiej populacji krakowskiej.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Mleczko E.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 71 s. 17 tab. 24 wykr. bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * CECHY SOMATYCZNE * CECHY FUNKCJONALNE * CECHY MOTORYCZNE * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * KORELACJA * KRZESZOWICE


11/19

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dorynek N.
Tytuł: Przewodnik historyczny po zabytkowej architekturze Ziemi Krzeszowickiej. Propozycje tras turystycznych.
Promotor: dr Wroński J.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 153 s. 32 ryc. bibliogr. 132 poz. Album: 83 fot.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * KRAJOZNAWSTWO * WALORY TURYSTYCZNE * OBIEKT TURYSTYCZNY * ZABYTEK ARCHITEKTURY * TRASY TURYSTYCZNE * PRZEWODNIK * REGION * KRZESZOWICE


12/19

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Krzemień M.
Tytuł: Gmina Krzeszowice jako obszar recepcji turystycznej.
Promotor: dr Unrug M.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 125 s. 19 fot. 4 ryc. 6 tab. bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * WALORY TURYSTYCZNE * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * SZLAKI TURYSTYCZNE * GMINA * KRZESZOWICE


13/19

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Lecznar Z.
Tytuł: Zagospodarowanie rekreacyjne miasta Krzeszowice ze szczególnym uwzględnieniem funkcji rehabilitacyjnej.
Promotor: dr Łabaj M.
Rok wydania: 1983
Opis fizyczny: 63 s. 14 fot. 3 tab. bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * REHABILITACJA * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * OBIEKT REKREACYJNY * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * KRZESZOWICE


14/19

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Tomczyk M.
Tytuł: Postawy wobec agresji.
Promotor: dr Dracz B.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 60 s. 5 ryc. 10 tab. bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * AGRESYWNOŚĆ * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA ŚREDNIA * POGLĄDY * ANALIZA * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * KRZESZOWICE


15/19

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Galos Ł.
Tytuł: Potrzeby rekreacyjno-sportowe uczniów dwu krzeszowickich szkół podstawowych.
Promotor: dr hab. Sekuła-Kwaśniewicz H.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 58 s. 15 tab. bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * SPORT * AKTYWNOŚĆ * POTRZEBY * ZAINTERESOWANIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA * BADANIA ANKIETOWE * KRZESZOWICE


16/19

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Socha A.
Tytuł: Uwarunkowania środowiskowe rozwoju turystyki na wybranych obszarach dorzecza Rudawy.
Promotor: dr Kwiecień I.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 151 s. 21 fot. 17 ryc. 16 tab. bibliogr. 47 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ROZWÓJ * WALORY TURYSTYCZNE * ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * KRZESZOWICE * ZESPÓŁ JURAJSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH * RZEKA * RUDAWA


17/19

Rodzaj pracy: LICENCJACKA
Autor: Wróblewska A.
Tytuł: Uwarunkowania i możliwości rozwoju sportu i turystyki na terenie gminy Krzeszowice.
Promotor: dr Rettinger, Wacław
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 63 s. 2 ryc. 26 tab. bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * KRAJOZNAWSTWO * ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * RUCH TURYSTYCZNY * ANALIZA * REGION * GMINA * KRZESZOWICE


18/19

Rodzaj pracy: LICENCJACKA
Autor: Majcherczyk I.
Tytuł: Funkcja uzdrowiskowa Krzeszowic.
Promotor: dr Mroczka A.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 67 s. 9 fot. 6 map, 8 tab. bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REHABILITACJA * UZDROWISKO * DZIAŁALNOŚĆ * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * ANALIZA * KRZESZOWICE


19/19

Rodzaj pracy: LICENCJACKA
Autor: Mazur I.
Tytuł: Międzyszkolny Klub Sportowy 'Maraton' Krzeszowice w latach 1978-1990.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Wasztyl R.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 29 s. 3 fot. bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * SPORT SZKOLNY * KLUB SPORTOWY 'MARATON' * DZIAŁALNOŚĆ * KRZESZOWICE

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka