Wynik wyszukiwania

Zapytanie: KRĘGI LĘD¬WIOWE
Liczba odnalezionych rekordów: 197Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku

1/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Klimunt M.
Tytuł: Ocena efektów kompleksowej rehabilitacji ambulatoryjnej chorych z dyskopati± w odcinku lędĽwiowym kręgosłupa ze szczególnym uwzgędnieniem akupresury.
Promotor: dr med. Wójtowicz S.
Rok wydania: 1990
Opis fizyczny: 55 s. 12 ryc. 12 tab. 5 wykr. bibliogr.26 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * KRĘGI LĘD¬WIOWE * PRZEPUKLINA JˇDRA MIAŻDŻYSTEGO * LECZENIE * OCENA * AKUPRESURA


2/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Lasko J.
Tytuł: Próba oceny zmian ruchomo¶ci kręgosłupa oraz minimalnej sprawno¶ci mię¶niowej u chorych z zespołem bólowym dolnego odcinka kręgosłupa.
Promotor: dr Szczygieł A.
Rok wydania: 1990
Opis fizyczny: 43 s. 13 rys. 5 tab. bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * KRĘGI LĘD¬WIOWE * BÓL * MIʦNIE * SPRAWNO¦Ć FIZYCZNA * GIBKO¦Ć * OCENA


3/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Majcher A.
Tytuł: Ocena efektów leczenia zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa lędĽwiowego po zastosowaniu wybranych ćwiczeń ruchowych i zabiegów fizykalnych u pacjentów Przychodni Kolejowej w Przemy¶lu.
Promotor: dr med. Wójtowicz S.
Rok wydania: 1990
Opis fizyczny: 57 s. 7 rys. 14 tab. 3 wykr. bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * KRĘGI LĘD¬WIOWE * LECZENIE * OCENA * FIZYKOTERAPIA * ĆWICZENIA RUCHOWE


4/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szpunar W.
Tytuł: Leczenie fizykalne i uprawniaj±ce w zmianach zwyrodnieniowych lędĽwiowego odcinka kręgosłupa.
Promotor: doc. dr hab. med. Schramm A.
Rok wydania: 1991
Opis fizyczny: 50 s. 16 rys. 5 tab. bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * MEDYCYNA * KRĘGI LĘD¬WIOWE * CHOROBY * LECZENIE * METODA * TESTY


5/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Adnouf A.
Tytuł: Rehabilitacja lecznicza w chorobie zwyrodnieniowej kręgosłupa lędĽwiowego.
Promotor: dr hab. med. Barwik-Schramm, Alicja
Rok wydania: 1988
Opis fizyczny: 52 s. 21 fot. 14 tab. bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * CHOROBY * CHOROBA ZWYRODNIENIOWA * KRĘGI LĘD¬WIOWE * MIʦNIE * TESTY


6/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kieszkowska K.
Tytuł: Próba oceny efektów rehabilitacji u osób z dolegliwo¶ciami bólowymi dolnego odcinka kręgosłupa, przy użyciu metody ćwiczeń i wyci±gow, stosowanej w Przychodni Rehabilitacyjnej przy ZOZ w Wieluniu.
Promotor: dr Szczygieł A.
Rok wydania: 1991
Opis fizyczny: 53 s. 8 rys. 9 tab. 8 wykr. bibliogr.18 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * MEDYCYNA * KRĘGI LĘD¬WIOWE * BÓL * ĆWICZENIA SPECJALNE * LECZENIE * OCENA


7/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bogaczewicz-Zygmunt B.
Tytuł: K±t lędĽwiowo-krzyżowy i krzyżowy kręgosłupa u chorych ze zmianami zwyrodnieniowo-zniekształcaj±cymi stawów biodrowych na podstawie badań radiologicznych.
Promotor: doc.dr med. Krężel T.
Rok wydania: 1981
Opis fizyczny: 29 s. 4 fot. 8 tab. bibliogr.7 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * CHOROBY * CHORZY * KRĘGI LĘD¬WIOWE * STAWY * RENTGENOGRAM


8/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Borowiec E.
Tytuł: Próba oceny wpływu mię¶ni biodrowo-lędĽwiowych w powstawaniu zaburzeń czynno¶ciowych kręgosłupa lędĽwiowego.
Promotor: dr Kasperczyk, Tadeusz
Rok wydania: 1989
Opis fizyczny: 26 s. 1 fot. 2 rys. 6 tab. bibliogr.23 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * MEDYCYNA * MIʦNIE * KRĘGI LĘD¬WIOWE * BÓL * CHOROBY * ZDROWIE * ZABURZENIA


9/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ćwiertnia M.
Tytuł: Wpływ dużych obci±żeń na ukształtowanie kręgosłupa lędĽwiowego i sklepień stóp u sportowców uprawiaj±cych podnoszenie ciężarów.
Promotor: dr Bierzgalska L.
Rok wydania: 1982
Opis fizyczny: 26 s. 13 tab. 8 ryc. bibliogr.21 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * KRĘGI LĘD¬WIOWE * OBCIˇŻENIE * PODNOSZENIE CIĘŻARÓW * PATOLOGIA


10/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dobruk M.
Tytuł: Ocena efektywno¶ci procesu usprawniania chorych z zespołem bólowym w odcinku lędĽwiowym kręgosłupa z zastosowaniem manipulacji.
Promotor: dr Szczygieł A.
Rok wydania: 1986
Opis fizyczny: 70 s. 19 fot. 5 ryc. 18 tab. bibliogr.18 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * KRĘGI LĘD¬WIOWE * SKUTECZNO¦Ć * CHOROBY * BÓL


11/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dziedzic C.
Tytuł: Wpływ narciarstwa biegowego na lordozę lędĽwiow±.
Promotor: dr Bierzgalska L.
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 32 s. 9 tab. 10 wykr. bibliogr.14 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * WADY POSTAWY * KRĘGI LĘD¬WIOWE * LORDOZA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M. * NARCIARSTWO * BIEGI * KORELACJA


12/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dziurzycki K.
Tytuł: Ruchomo¶ć kręgosłupa odcinka piersiowo-lędĽwiowego pracowników NZPS Podhale w Nowym Targu, leczonych z powodu bólów krzyża (kobiety).
Promotor: dr Lamik P.
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 38 s. 8 tab. 10 wykr. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * KRĘGI PIERSIOWE * KRĘGI LĘD¬WIOWE * BÓL * CHOROBY * GIBKO¦Ć * KINEZYTERAPIA * KOŃCZYNA DOLNA * PŁEĆ Ż.


13/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mrozek J.
Tytuł: Profilaktyka i leczenie zachowawcze zespołów bólowych lędĽwiowego odcinka kręgosłupa.
Promotor: dr hab.med. Barwik-Schramm, Alicja
Rok wydania: 1992
Opis fizyczny: 69 s. 6 rys. 22 tab. 12 ryc. bibliogr.16 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * KRĘGI LĘD¬WIOWE * BÓL * LECZENIE * ZAPOBIEGANIE


14/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Fryz S.
Tytuł: Ocena zmian siły i ruchomo¶ci w obrębie dolnego odcinka kręgosłupa u pacjentów leczonych na oddziale szpitalnym.
Promotor: dr Szczygieł A.
Rok wydania: 1986
Opis fizyczny: 89 s. 19 ryc. 10 tab. bibliogr.13 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * KRĘGI LĘD¬WIOWE * SIŁA * LECZENIE * MIʦNIE * ZAPOBIEGANIE


15/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gł±b W.
Tytuł: Masaż pulsacyjno-reolvesyjny przestrzeni międzykręgowych w przypadkach dyskopatii odcinka szyjnego i lędĽwiowego stosowany w szpitalach rehabilitacyjnych we Wrocławiu jako szczególny rodzaj mechanoterapii.
Promotor: prof.dr hab. P±chalski A.
Rok wydania: 1989
Opis fizyczny: 39 s. 4 fot. 3 rys. 23 tab. bibliogr.11 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * MEDYCYNA * KRĘGI SZYJNE * KRĘGI LĘD¬WIOWE * CHOROBY * LECZENIE


16/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Nurzyński R.
Tytuł: Ocena skuteczno¶ci leczenia metod±zespolon± w zespołach bólowych odcinka lędĽwiowo-krzyżowego kręgosłupa przy użyciu aparatów STYMAT S-300 i TERAPULS GS-200.
Promotor: doc.dr Knapik H.
Rok wydania: 1992
Opis fizyczny: 39 s. 1 rys. 9 tab. bibliogr.11 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * KRĘGI LĘD¬WIOWE * SKUTECZNO¦Ć * LECZENIE * METODA * BÓL * OCENA


17/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: G±tkiewicz H.
Tytuł: Występowanie bólów lędĽwiowo-krzyżowych u studentów krakowskich uczelni, leczonych w Poradni Rehabilitacyjnej w Krakowie w latach 1985-1989.
Promotor: dr med. Spodaryk K.
Rok wydania: 1992
Opis fizyczny: 20 s. 15 wykr. bibliogr.5 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * BÓL * KRĘGI LĘD¬WIOWE * LECZENIE * STUDENCI * MIASTO * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * PORADNIA REHABILITACYJNA (KRAKÓW)


18/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Cetnar M.
Tytuł: Wpływ terapii na zwiększenie ruchomo¶ci kręgosłupa, siły mię¶ni grzbietu i brzucha oraz zwiększenie dolegliwo¶ci bólowych u chorych z zespołem bólowym dolnego odcinka kręgosłupa.
Promotor: doc.dr hab. Knapik H.
Rok wydania: 1992
Opis fizyczny: 49 s. 7 tab. 9 fot. bibliogr.12 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * KRĘGI LĘD¬WIOWE * CHOROBY * GIBKO¦Ć * LECZENIE * MIʦNIE * BÓL * ANALIZA


19/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Grabias M.
Tytuł: Ocena obiektywnych i subiektywnych efektów skojarzonego leczenia rehabilitacyjnego chorych z dyskopati± w obrębie kręgosłupa lędĽwiowego.
Promotor: dr Wójtowicz S.
Rok wydania: 1988
Opis fizyczny: 61 s. 14 rys. 1 wykr. 14 tab. bibliogr.23 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * KRĘGI LĘD¬WIOWE * ZDROWIE * LECZENIE * PRACA FIZYCZNA * PRACA UMYSŁOWA * TESTY


20/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szczyrek M.
Tytuł: Ocena wpływu gimnastyki leczniczej na ruchomo¶ć kręgosłupa lędĽwiowego w zespole bólów krzyża o przebiegu przewlekłym po 24-dniowym usprawnianiu sanatoryjnym.
Promotor: prof.dr hab.med P±chalski A.
Rok wydania: 1992
Opis fizyczny: 40 s. 5 rys. 4 tab. bibliogr.12 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * KINEZYTERAPIA * KRĘGI LĘD¬WIOWE * GIBKO¦Ć * OCENA * BÓL * LECZENIE


21/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Hajto A.
Tytuł: Występowanie zespołów bólowych odcinka lędĽwiowego i szyjnego kręgosłupa u hutników Huty Aluminium Wydziału Elektrolizy i Odlewni w Skawinie.
Promotor: prof.dr P±chalski A.
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 58 s. 7 rys. 14 tab. 8 wykr. bibliogr.32 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * PATOLOGIA * KRĘGI LĘD¬WIOWE * SZYJA * KINEZYTERAPIA * ZAPOBIEGANIE * PRACOWNIK * PRACA ZAWODOWA


22/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pi±tek J.
Tytuł: Próba oceny efektów postępowania usprawniaj±cego kobiet z przeci±żeniami odcinka lędĽwiowo-krzyżowego kręgosłupa leczonych w poradni rehabilitacyjnej w Żywcu.
Promotor: dr Szczygieł A.
Rok wydania: 1992
Opis fizyczny: 99 s. 1 fot. 30 rys. 19 tab. bibliogr.20 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * KRĘGI LĘD¬WIOWE * LECZENIE * PŁEĆ Ż.


23/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Rad J.
Tytuł: Próba oceny proponowanej metody usprawniania chorych z dolegliwo¶ciami bólowymi odcinka lędĽwiowego kręgosłupa.
Promotor: dr Szczygieł A.
Rok wydania: 1992
Opis fizyczny: 48 s. 10 tab. 1 wykr. 4 rys. bibliogr.15 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * KRĘGI LĘD¬WIOWE * BÓL * METODA * LECZENIE * PRACOWNIK FIZYCZNY


24/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jachimczyk M.
Tytuł: Wpływ ćwiczeń rozci±gaj±cych na wymiar przodopochylenia miednicy i wielko¶ci lordozy lędĽwiowej.
Promotor: doc.dr Tworzydło M.
Rok wydania: 1981
Opis fizyczny: 32 s. 15 tab. 6 wykr. bibliogr.19 poz.
Słowa kluczowe: WADY POSTAWY * KRĘGI LĘD¬WIOWE * ĆWICZENIA ROZCIˇGAJˇCE * GONIOMETRIA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY)


25/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gawrychowska A.
Tytuł: Próba oceny wybranych parametrów funkcjonalnych u kobiet ze zmianami zwyrodnieniowymi kręgosłupa odcinka lędĽwiowego.
Promotor: dr Szczygieł A.
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 29 s. 10 rys. 4 tab. 2 wykr. bibliogr.12 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * KRĘGI LĘD¬WIOWE * CHOROBY * PARAMETR * OCENA * CHORZY * PŁEĆ Ż.


26/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Broda J.
Tytuł: Wpływ wybranych sytuacji trudnych na postępy rehabilitacji w chorobie zwyrodnieniowej kr±żka międzykręgowego odcinka lędĽwiowego kręgosłupa.
Promotor: prof.dr hab. Kaczmarek B.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 51 s. 5 rys. 3 tab. bibliogr.19 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * CHOROBY REUMATYCZNE * KRĘGI LĘD¬WIOWE * LECZENIE


27/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gędłek A.
Tytuł: Badanie odcinka lędĽwiowego kręgosłupa i dużych stawów kończyny dolnej oraz przestawienie wybranych technik terapii manualnej stosowanych w pracy fizjoterapeuty.
Promotor: dr Szczygieł A.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 162 s. 20 fot. 35 rys. 3 tab. bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * KRĘGI LĘD¬WIOWE * KOŃCZYNA DOLNA * STAWY * FIZJOTERAPIA * LECZENIE * TECHNIKI MANUALNE


28/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Nowakowska U.
Tytuł: Próba oceny efektywno¶ci stosowania wyci±gów pulsacyjnych i krzesełkowych u osób z zespołami bólowymi odcinka lędĽwiowego kręgosłupa w trakcie leczenia sanatoryjnego.
Promotor: dr Szczygieł A.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 60 s. 14 fot. 17 rys. 16 tabl. bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * KRĘGI LĘD¬WIOWE * BÓL * LECZENIE * METODA * WYCIˇG ORTOPEDYCZNY * SANATORIUM * SKUTECZNO¦Ć


29/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Tomoń A.
Tytuł: Próba oceny efektów usprawniania leczniczego osób z dolegliwo¶ciami bólowymi dolnego odcinka kręgosłupa na podstawie badań przeprowadzonych w Sanatorium Uzdrowiskowym Fundacji Ochrony Zdrowia 'Budowlani' w Polańczyku.
Promotor: dr Szczygieł A.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 75 s. 7 fot. 5 rys. 21 tab. 6 wykr. bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * KINEZYTERAPIA * FIZYKOTERAPIA * SKUTECZNO¦Ć * KRĘGI LĘD¬WIOWE * BÓL * SANATORIUM * POLAŃCZYK (WOJ. PODKARPACKIE)


30/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szablowska M.
Tytuł: Próba oceny wpływu kinezyterapii u osób z dolegliwo¶ciami bólowymi dolnego odcinka kręgosłupa lędĽwiowego ze współistniej±c± rw± kulszow± prawo lub lewostronn±.
Promotor: dr Szczygieł A.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 79 s. 17 rys. 21 tab. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * KINEZYTERAPIA * SKUTECZNO¦Ć * KRĘGI LĘD¬WIOWE * BÓL * GIBKO¦Ć * MIʦNIE * SIŁA


31/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Cie¶lak B.
Tytuł: Ocena postępów rehabilitacji chorych z zespołem bólowym odcinka lędĽwiowego kręgosłupa z zastosowaniem impulsowego pola magnetycznego małej częstotliwo¶ci.
Promotor: dr Klimek-Piskorz E.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 55 s. 18 fot. 9 rys. 3 wykr. bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * KRĘGI LĘD¬WIOWE * BÓL * LECZENIE * METODA * ELEKTROTERAPIA * ĆWICZENIA RUCHOWE * SKUTECZNO¦Ć


32/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Starzyński J.
Tytuł: Ocena efektów usprawniania przewlekłych zespołów bólowych dolnego odcinka kręgosłupa w warunkach ambulatoryjnych.
Promotor: dr Całka-Lizis T.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 52 s. 12 rys. 16 tab. bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * KRĘGI LĘD¬WIOWE * BÓL * LECZENIE * METODA * OCENA


33/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szałas M.
Tytuł: Ocena efektów usprawniania w zespole bólowym dolnego odcinka kręgosłupa.
Promotor: dr Całka-Lizis T.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 42 s. 14 rys. 8 tab. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * KRĘGI LĘD¬WIOWE * BÓL * GONIOMETRIA * REHABILITACJA * METODA * SKUTECZNO¦Ć


34/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Łamacz M.
Tytuł: Charakterystyka metody leczenia i usprawniania chorych z zespołami bólowymi kręgosłupa odcinka lędĽwiowego opracowanej przez Robina McKenzie`go.
Promotor: dr Szczygieł A.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 71 s. 14 fot. 4 rys. bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * REHABILITACJA * KRĘGI LĘD¬WIOWE * BÓL * ZAPOBIEGANIE * LECZENIE * METODA McKENZIE


35/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kochan A.
Tytuł: Diagnostyka i terapia zespołów bólowych odcinka lędĽwiowego kręgosłupa metod± Robina McKenzie.
Promotor: dr Pieni±żek M.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 40 s. 16 fot. 5 rys. 7 tab. bibliogr 15 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * REHABILITACJA * KRĘGI LĘD¬WIOWE * BÓL * DIAGNOSTYKA * LECZENIE * METODA McKENZIE


36/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sroka R.
Tytuł: Pr±dy interferencyjne w terapii osób z zespołami bólowymi kręgosłupa odcinka lędĽwiowo-krzyżowego.
Promotor: dr Szczygieł A.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 42 s. 23 rys. 10 tab. bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * REHABILITACJA * KRĘGI LĘD¬WIOWE * BÓL * LECZENIE * METODA * ELEKTROTERAPIA * SKUTECZNO¦Ć * OCENA


37/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Surmacz D.
Tytuł: Próba oceny wyników usprawniania leczniczego u pacjentów z zespołem bólowym odcinka lędĽwiowo-krzyżowego kręgosłupa.
Promotor: dr Szczygieł A.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 49 s. 21 rys. 15 tab. bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * REHABILITACJA * KRĘGI LĘD¬WIOWE * BÓL * LECZENIE * METODA * SKUTECZNO¦Ć * OCENA * METODA


38/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Skiba A.
Tytuł: Wpływ zabiegów fizykalnych na kształtowanie się napięć mię¶niowych i ruchomo¶ci kręgosłupa w przebiegu zespołów bólowych dolnego odcinka kręgosłupa.
Promotor: dr Całka-Lizis T.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 53 s. 13 fot. 8 rys. 6 tab. bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * REHABILITACJA * FIZJOTERAPIA * SKUTECZNO¦Ć * KRĘGI LĘD¬WIOWE * BÓL * NAPIĘCIE MIʦNIOWE * KORELACJA


39/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Baran P.
Tytuł: Próba oceny zmian wybranych parametrów funkcjonalnych u osób z dolegliwo¶ciami bólowymi dolnego odcinka kręgosłupa.
Promotor: dr Szczygieł A.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 49 s. 24 rys. 16 tab. 7 wykr. bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * NEUROLOGIA * REHABILITACJA * KRĘGI LĘD¬WIOWE * BÓL * FIZYKOTERAPIA * SIŁA * WYTRZYMAŁO¦Ć * KORELACJA


40/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bartoszek P.
Tytuł: Krzywizny oraz zakresy ruchu odcinka lędĽwiowego kręgosłupa u osób ze zmianami przeci±żeniowymi.
Promotor: dr Szczygieł A.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 55 s. 5 fot. 26 rys. 6 tab. 5 wykr. bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * REHABILITACJA * KRĘGI LĘD¬WIOWE * BÓL * FUNKCJA * PRZECIˇŻENIE * KORELACJA


41/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kozłowski I.
Tytuł: Ocena efektów leczenia zachowawczego zespołów bólowych kręgosłupa w odcinku lędĽwiowym kręgosłupa.
Promotor: dr Całka-Lizis T.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 56 s. 18 rys. 10 tab. bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * KINEZYTERAPIA * FIZYKOTERAPIA * MASAŻ * BALNEOHYDROTERAPIA * KRĘGI LĘD¬WIOWE * BÓL * LECZENIE * METODA * SKUTECZNO¦Ć


42/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Niżnik J.
Tytuł: Ocena wyników leczenia usprawniaj±cego chorych ze spondylosis deformans lędĽwiowego odcinka kręgosłupa u których stosowano terapię ultradĽwiękow±.
Promotor: doc.dr hab. Barwik-Schramm, Alicja
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 59 s. 20 fot. 8 rys. 20 tab. bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * REHABILITACJA * KRĘGI LĘD¬WIOWE * BÓL * KINEZYTERAPIA * LECZENIE * ULTRAD¬WIĘKI * SKUTECZNO¦Ć * OCENA


43/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wohn P.
Tytuł: Masaż leczniczy jako jeden z elementów terapii bólów krzyża, w przebiegu zmian zwyrodnieniowych kr±żka międzykręgowego, w odcinku lędĽwiowym, w pierwszym okresie choroby.
Promotor: dr Kilar, Zygmunt
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 53 s. 17 rys. 16 tab. bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * MASAŻ * ĆWICZENIA RUCHOWE * KRĘGI LĘD¬WIOWE * CHOROBY * BÓL


44/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Karpeta K.
Tytuł: Ruchomo¶ć kręgosłupa piersiowo-lędĽwiowego pracowników NZPS 'Podhale' (mężczyzn) leczonych z powodu bólów krzyża.
Promotor: dr Bierzgalska L.
Rok wydania: 1978
Opis fizyczny: 37 s. 3 tab. 15 wykr. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * KRĘGI LĘD¬WIOWE * GIBKO¦Ć * CHOROBY * BADANIA * ZAKŁAD PRACY * PRACA ZAWODOWA * PRACOWNIK * PŁEĆ M.


45/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kazalska M.
Tytuł: Zastosowanie spondyliatrycznego atestu biomechanicznego do ustalenia zestawu ćwiczeń kinezyterapeutuycznych dla górników z przeci±żeniowym odcinkiem lędĽwiowym.
Promotor: prof. P±chalski A.
Rok wydania: 1976
Opis fizyczny: 37 s. 63 rys. 13 tab. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * CHOROBY REUMATYCZNE * CHOROBY ZAWODOWE * KINEZYTERAPIA * KRĘGI LĘD¬WIOWE * PRACA ZAWODOWA


46/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kierdaj M.
Tytuł: Analiza wyników leczenia choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa lędĽwiowego z dyskopati± przy zastosowaniu wyci±gów w ¶rodowisku wodnym.
Promotor: dr Wójtowicz S.
Rok wydania: 1986
Opis fizyczny: 49 s. 6 fot. 6 tab. bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * KRĘGI LĘD¬WIOWE * CHOROBY * LECZENIE * WODA


47/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sko¶ R.
Tytuł: Skuteczno¶ć zabiegów fizykoterapeutycznych w leczeniu schorzeń odcinka lędĽwiowego kręgosłupa w warunkach klinicznych.
Promotor: dr Blachura L.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 36 s. 8 fot. 12 rys. 2 tab. 21 wykr. bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * NEUROLOGIA * KRĘGI LĘD¬WIOWE * BÓL * REHABILITACJA * FIZYKOTERAPIA * HOSPITALIZACJA * SKUTECZNO¦Ć


48/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kryza M.
Tytuł: Efektywno¶ć procesu usprawniania chorych z zespołami bólowymi kręgosłupa lędĽwiowego na podstawie badań przeprowadzonych w O¶rodku Rehabilitacyjnym KWK 'Siersza' w Krzeszowicach.
Promotor: dr Szczygieł A.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 54 s. 14 fot. 3 rys. 18 tab. 22 wykr. bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * NEUROLOGIA * KRĘGI LĘD¬WIOWE * BÓL * REHABILITACJA * SKUTECZNO¦Ć * O¦RODEK REHABILITACJI RUCHOWEJ 'SIERSZA' * KRZESZOWICE


49/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kręcisz E.
Tytuł: Diadynoforeza - przedstawienie metody leczenia. Skuteczno¶ć diadynoforezy w leczeniu zespołów bólowych dolnego odcinka kręgosłupa.
Promotor: dr Mizine W.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 37 s. 1 rys. 3 tab. bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: NEUROLOGIA * KRĘGI LĘD¬WIOWE * BÓL * LECZENIE * ELEKTROTERAPIA * FIZYKOTERAPIA * METODA * DIADYNOFOREZA * SKUTECZNO¦Ć * OCENA


50/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ochyra D.
Tytuł: Terapia manualna lędĽwiowego odcinka kręgosłupa.
Promotor: dr Całka-Lizis T.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 57 s. 11 rys. bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * NEUROLOGIA * KRĘGI LĘD¬WIOWE * BÓL * TECHNIKI MANUALNE * OPIS * SKUTECZNO¦Ć * ZAPOBIEGANIE


51/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wesołowska A.
Tytuł: Zastosowanie fizjoterapii w zmianach zwyrodnieniowych odcinka lędĽwiowego kręgosłupa.
Promotor: dr Kilar, Zygmunt
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 102 s. 25 rys. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * NEUROLOGIA * KRĘGI LĘD¬WIOWE * BÓL * FIZJOTERAPIA * ZAPOBIEGANIE * ELEKTROTERAPIA * ĆWICZENIA FIZYCZNE * TERMOTERAPIA * BALNEOHYDROTERAPIA


52/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kotyrbała J.
Tytuł: Występowanie dolegliwo¶ci bólowych u pracowników umysłowych w odcinkach kręgosłupa: szyjnego i lędĽwiowego.
Promotor: dr Roziecka I.
Rok wydania: 1975
Opis fizyczny: 38 s. 1 fot. 10 rys. 20 tab. bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * MEDYCYNA * KRĘGI SZYJNE * KRĘGI LĘD¬WIOWE * PATOLOGIA * PRACA * POZYCJA CIAŁA


53/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kharouba H.
Tytuł: Manualna terapia w kompleksowej rehabilitacji dolnego odcinka kręgosłupa.
Promotor: dr hab. med. prof. nadzw. AWF Spodaryk K.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 71 s. 33 fot. 16 rys. 4 tab. 1 wykr. bibliogr.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * KRĘGI LĘD¬WIOWE * BÓL * LECZENIE * TECHNIKI MANUALNE


54/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Stefański M.
Tytuł: Badanie poziomu skuteczno¶ci wyci±gów za miednicę w leczeniu zespołów bólowych dolnego odcinka kręgosłupa u kobiet i mężczyzn hospitalizowanych na oddziale neurologicznym Szpitala im. J. Babińskiego w Łodzi.
Promotor: dr Szczygieł A.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 86 s. 17 fot. 8 rys. 27 tab. 26 wykr. bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * KRĘGI LĘD¬WIOWE * BÓL * LECZENIE * METODA * WYCIˇG ORTOPEDYCZNY * SKUTECZNO¦Ć


55/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dworecka K.
Tytuł: Próba oceny efektywno¶ci procesu rehabilitacyjnego osób z dolegliwo¶ciami bólowymi kręgosłupa lędĽwiowego na podstawie badań wybranych parametrów morfologicznych i funkcjonalnych.
Promotor: dr Szczygieł A.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 66 s. 22 fot. 6 rys. 10 tab. bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * KRĘGI LĘD¬WIOWE * BÓL * LECZENIE * KINEZYTERAPIA * SKUTECZNO¦Ć * OCENA


56/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ga¶ A.
Tytuł: Badanie prównawcze efektywno¶ci zabiegów magnetoterapii i pr±dami diadynamicznymi w leczeniu zespołów bólowych dolnego odcinka kręgosłupa.
Promotor: dr Blachura L.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 36 s. 5 fot. 7 tab. 7 wykr. bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * NEUROLOGIA * KRĘGI LĘD¬WIOWE * BÓL * REHABILITACJA * FIZYKOTERAPIA * ELEKTROTERAPIA * MAGNETOTERAPIA * SKUTECZNO¦Ć


57/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jakóbczyk P.
Tytuł: Próba przedstawienia wybranych metod usprawniania leczniczego chorych z zespołami bólowymi lędĽwiowego odcinka kręgosłupa przy pomocy mobilizacji wg Kaltenborna oraz stretchingu wg Evjentha.
Promotor: dr Szczygieł A.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 88 s. 20 fot. 10 rys. 2 tab. bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * NEUROLOGIA * REHABILITACJA * FIZJOTERAPIA * KRĘGI LĘD¬WIOWE * BÓL * LECZENIE * TECHNIKI MANUALNE * METODA * MOBILIZACJA * STRETCHING


58/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Berwecki A.
Tytuł: Masaż segmentarny jako metoda oddziaływania odruchowego i jego wykorzystanie w terapii zespołów bólowych lędĽwiowego odcinka kręgosłupa.
Promotor: dr Kilar, Zygmunt
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 79 s. 3 rys. 8 tab. 6 wykr. bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * NEUROLOGIA * KRĘGI LĘD¬WIOWE * BÓL * REHABILITACJA * MASAŻ * MASAŻ SEGMENTARNY * SKUTECZNO¦Ć


59/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jakubiec P.
Tytuł: Ocena ruchomo¶ci kręgosłupa piersiowo-lędĽwiowego u dzieci wiejskich w wieku 12 lat.
Promotor: dr Lizis P.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 37 s. 11 rys. 5 tab. bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ORTOPEDIA * KRĘGI PIERSIOWE * KRĘGI LĘD¬WIOWE * GIBKO¦Ć * OCENA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA * WIE¦


60/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Górny J.
Tytuł: Ocena anatomiczna i biomechaniczna odcinka lędĽwiowego kręgosłupa w czasie procesu rehabilitacyjnego zapalenia nerwu kulszowego (rwy kulszowej).
Promotor: dr Błyszczuk J.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 65 s. 26 rys. 11 wykr. bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe: ANATOMIA * BIOMECHANIKA * REHABILITACJA * KRĘGI LĘD¬WIOWE * NERWY * ZAPALENIE * RWA KULSZOWA


61/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pia¶cik T.
Tytuł: Metody leczenia manualnego odcinka lędĽwiowego kręgosłupa.
Promotor: dr med. Longawa K.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 85 s. 27 fot. 9 tab. bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * NEUROLOGIA * REHABILITACJA * KINEZYTERAPIA * KRĘGI LĘD¬WIOWE * LECZENIE * METODA * TECHNIKI MANUALNE


62/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Januszko E.
Tytuł: Skuteczno¶ć leczenia zespołów bólowych dolnego odcinka kręgosłupa - u kobiet i u mężczyzn - pr±dami interferencyjnymi.
Promotor: dr Blachura L.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 53 s. 12 fot. 1 rys. 10 tab. 10 wykr. bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ORTOPEDIA * KRĘGI LĘD¬WIOWE * BÓL * REHABILITACJA * FIZYKOTERAPIA * ELEKTROTERAPIA * PACJENCI * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * SKUTECZNO¦Ć


63/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Niżnik E.
Tytuł: Wpływ leczniczego oddziaływania pola magnetycznego i kinezyterapii na chorych ze zmianami zwyrodnieniowymi odcinka lędĽwiowego kręgosłupa.
Promotor: dr Klimek-Piskorz E.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 61 s. 20 fot. 19 rys. bibliogr. 51 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * NEUROLOGIA * REHABILITACJA * KRĘGI LĘD¬WIOWE * LECZENIE * KINEZYTERAPIA * ELEKTROTERAPIA * MASA CIAŁA * SKUTECZNO¦Ć


64/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wolski G.
Tytuł: Przegl±d ważniejszych metod diagnostycznych i propozycja kompleksowego modelu rehabilitacji w przebiegu choroby deskopatycznej lędĽwiowego odcinka kręgosłupa.
Promotor: dr Lizis P.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 48 s. 29 rys. bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * NEUROLOGIA * ORTOPEDIA * REHABILITACJA * MODEL * KRĘGI LĘD¬WIOWE * CHOROBY * PRZEPUKLINA JˇDRA MIAŻDŻYSTEGO * DIAGNOSTYKA * LECZENIE


65/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Grela K.
Tytuł: Fizjologiczne przyczyny bólów kręgosłupa w odcinku lędĽwiowo-krzyżowym i propozycja kompleksowego modelu rehabilitacji.
Promotor: prof. dr hab. Kubica R.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 67 s. 34 ryc. bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: ANATOMIA * FIZJOLOGIA * KRĘGI LĘD¬WIOWE * BÓL * PRZYCZYNY * REHABILITACJA


66/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kliczewski W.
Tytuł: Próba okre¶lenia możliwo¶ci diagnozowania i usprawniania chorych z dolegliwo¶ciami bólowymi odcinka lędĽwiowego kręgosłupa z zastosowaniem terapii manualnej.
Promotor: dr Szczygieł A.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 101 s. 29 ryc. 9 tab. bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * ANATOMIA * KRĘGI LĘD¬WIOWE * BÓL * DIAGNOSTYKA * TECHNIKI MANUALNE * MOBILIZACJA


67/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Iwasiuk-Sosna I.
Tytuł: Aktualne metody usprawniania ruchowego i fizykoterapii u chorych z dyskopati± kręgosłupa lędĽwiowego.
Promotor: dr med. Longawa K.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 93 s. 14 fot. 69 ryc. 8 tab. bibliogr. 64 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * NEUROLOGIA * KRĘGI LĘD¬WIOWE * BÓL * PRZEPUKLINA JˇDRA MIAŻDŻYSTEGO * FIZYKOTERAPIA * METODA


68/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Podhajecka K.
Tytuł: Rehabilitacja po zabiegach operacyjnych w przypadkach przepukliny j±dra miażdżystego lędĽwiowego odcinka kręgosłupa.
Promotor: dr hab. med. prof. nadzw. AWF Spodaryk K.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 43 s. 20 tab. bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * NEUROLOGIA * REHABILITACJA * METODA * SKUTECZNO¦Ć * KRĘGI LĘD¬WIOWE * LECZENIE CHIRURGICZNE * PRZEPUKLINA JˇDRA MIAŻDŻYSTEGO


69/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jackson A.
Tytuł: Program rehabilitacji leczniczej w 'bólach krzyża' prowadzony w O¶rodku Leczniczym Glen Oaks Sport, Spine & Physical Rehabilitation Center w Bloomingdal, Illinois.
Promotor: dr Gawinek M.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 116 s. 43 ryc. 8 tab. bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * KRĘGI LĘD¬WIOWE * BÓL * LECZENIE * PROGRAM * O¦RODEK * STANY ZJEDNOCZONE


70/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sieja M.
Tytuł: Wyniki usprawniania leczniczego w chorobie zwyrodnieniowej kr±żków międzykręgowych odcinka lędĽwiowego kręgosłupa.
Promotor: dr Marchewka A.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 70 s. 17 fot. 12 ryc. 27 tab. bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * NEUROLOGIA * KRĘGI LĘD¬WIOWE * KRˇŻKI MIĘDZYKRĘGOWE * CHOROBY * CHOROBA ZWYRODNIENIOWA * LECZENIE * SKUTECZNO¦Ć


71/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Piskor E.
Tytuł: Fizykoterapia w zespołach bólowych kręgosłupa szyjnego i lędĽwiowo-krzyżowego.
Promotor: dr med. Longawa K.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 49 s. 17 fot. 6 ryc. bibliogr. 45 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * NEUROLOGIA * REHABILITACJA * FIZYKOTERAPIA * KRĘGI SZYJNE * KRĘGI LĘD¬WIOWE * BÓL * LECZENIE


72/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Haj-Ali R.
Tytuł: Przyczyny dolegliwo¶ci bólowych dolnego odcinka kręgosłupa.
Promotor: dr hab. med. prof. nadzw. AWF Zarzycki D.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 55 s. 18 ryc. 7 wykr. bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * NEUROLOGIA * KRĘGI LĘD¬WIOWE * BÓL * PRZYCZYNY * HOSPITALIZACJA * CENTRAL HOSPITAL * LIBIA


73/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Czepiel J.
Tytuł: Wpływ leczenia uzdrowiskowego na wydolno¶ć fizyczn± osób z dyskopati± odcinka lędĽwiowego kręgosłupa.
Promotor: dr Klimek-Piskorz E.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 39 s. 15 fot. 11 ryc. 15 tab. bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * KRĘGI LĘD¬WIOWE * PRZEPUKLINA JˇDRA MIAŻDŻYSTEGO * LECZENIE * FIZJOTERAPIA * ĆWICZENIA FIZYCZNE * WYDOLNO¦Ć FIZYCZNA * REAKCJA ORGANIZMU * UZDROWISKO * IWONICZ ZDRÓJ (WOJ. PODKARPACKIE)


74/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pezda, Anna
Tytuł: Zmodyfikowana ocena ruchomo¶ci kręgosłupa w odcinku lędĽwiowym z wykorzystaniem inklinometru cyfrowego Saunders'a.
Promotor: dr Gawinek M.
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 68 s. 12 tab. 12 wykr. 20 fot. biblogr. 27 poz.
Słowa kluczowe: FIZYKOTERAPIA * KREGOSŁUP * KRĘGI LĘD¬WIOWE * CHOROBY * LORDOZA * RUCHOMO¦Ć * POMIAR * METODA SAUNDERSA * INKLINOMETR * POLICEALNA SZKOŁA FIZJOTERAPII * BIELSKO BIAŁA (WOJ. ¦LˇSKIE) * MŁODZIEŻ * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M. * INKLINOMETR CYFROWY


75/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szczypior, Izabela
Tytuł: Specyfika i skuteczno¶ć leczenia bólów dolnego odcinka kręgosłupa w Uzdrowiskowym Zakładzie Przyrodoleczniczym w Ustroniu.
Promotor: dr Walaszek R.
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 56 s. 7 fot. 6 ryc. 9 tab. 8 wykr. bibliogr. 39 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * REHABILITACJA * NARZˇDY RUCHU * KRĘGOSŁUP * BÓL * LECZENIE * SKUTECZNO¦Ć * KRĘGI LĘD¬WIOWE * RUCHOMO¦Ć * BADANIA * WIEK DOJRZAŁY * WIEK STARCZY * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * UZDROWISKO * USTROŃ (WOJ. ¦LˇSKIE) * UZDROWISKOWY ZAKŁAD PRZYRODOLECZNICZY (USTROŃ)


76/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wypych, Marek
Tytuł: Fizykoterapia w zespołach bólowych na tle zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa szyjnego i lędzwiowego .
Promotor: dr med Longawa K.
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 65 s. bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * FIZYKOTERAPIA * NARZˇDY RUCHU * KRĘGOSŁUP * KRĘGI LĘD¬WIOWE * ZMIANY ZWYRODNIENIOWE * BÓL * LECZENIE * KRĘGI SZYJNE


77/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dziubak, Agnieszka
Tytuł: Próba oceny efektywno¶ci leczenia terapeutycznego bólów odcinka lędĽwiowego kręgosłupa metod± McKenziego.
Promotor: dr Kilar, Zygmunt
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 84 s. 12 fot. 3 rys. 8 tab. 3 wykr. bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * NARZˇDY RUCHU * KRĘGOSŁUP * KRĘGI LĘD¬WIOWE * BÓL * LECZENIE * METODA MCKENZIE * CHOROBY * PRZEPUKLINA JˇDRA MIAŻDŻYSTEGO * BADANIA


78/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kowalik, Katarzyna
Tytuł: Wpływ kriostymulacji na zmiany temperatury skórnej kończyn dolnych u pacjentów z dyskopati± lędĽwiow±.
Promotor: dr Żuchowicz, Adam
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 46 s. 3 fot. 6 tab. bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * KRIOTERAPIA * KRIOSTYMULACJA * KOŃCZYNA DOLNA * PRZEPUKLINA JˇDRA MIAŻDŻYSTEGO * KRĘGI LĘD¬WIOWE * BADANIA PORÓWNAWCZE * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż.


79/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Cie¶la, Agnieszka; Zaborniak, Justyna
Tytuł: Wpływ kompleksowej fizjoterapii na leczenie zespołów bólowych dolnego odcinka kręgosłupa.
Promotor: dr Klimek-Piskorz, Ewa
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 89 s. 29 ryc. 60 tab. bibliogr. 63 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * FIZJOTERAPIA * BÓL * LECZENIE * KRĘGOSŁUP * KRĘGI LĘD¬WIOWE * RUCH CIAŁA * SPRAWNO¦Ć RUCHOWA * ZAPOBIEGANIE * PAJĘCZNO (WOJ. ¦LˇSKIE)


80/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kotas, Marcin
Tytuł: Wybrane metody kinezyterapii stosowane w zespołach bólowych kręgosłupa lędĽwiowego na tle zmian zwyrodnieniowych j±dra miażdżystego.
Promotor: dr Longawa, Krystyna
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 67 s. 19 fot. 12 ryc. bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * NEUROLOGIA * KINEZYTERAPIA * KRĘGOSŁUP * KRĘGI LĘD¬WIOWE * BÓL * JˇDRO MIAŻDŻYSTE * CHOROBY * LECZENIE * KRˇŻKI MIĘDZYKRĘGOWE * ZMIANY ZWYRODNIENIOWE * METODA MCKENZIE


81/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Łapczyński, Maciej
Tytuł: Próba oceny rehabilitacji u chorych hospitalizowanych z powodu dyskopatii lędĽwiowego odcinka kręgosłupa.
Promotor: dr Kilar, Zygmunt
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 58 s. 24 rys. 4 tab. bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * UKŁAD RUCHOWY * KRĘGOSŁUP * KRĘGI LĘD¬WIOWE * USZKODZENIA * HOSPITALIZACJA * PRZEPUKLINA JˇDRA MIAŻDŻYSTEGO * PŁEĆ M. * WIEK DOJRZAŁY


82/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Czapla, Rafał
Tytuł: Próba oceny efektywno¶ci procesu usprawniania pacjentów z dolegliwo¶ciami bólowymi odcinka lędĽwiowego kręgosłupa leczonych technikami terapii manualnej w porównaniu do technik tradycyjnych.
Promotor: dr Szczygieł, Andrzej
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 67 s. 24 fot. 15 ryc. 7 tab. 6 wykr. bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * FIZYKOTERAPIA * TECHNIKI MANUALNE * KRĘGI LĘD¬WIOWE * BÓL * WIEK DOJRZAŁY * RUCHOMO¦Ć KRĘGOSŁUPA


83/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Darowski, Tomasz
Tytuł: Gęsto¶ć mineralna ko¶ci u kobiet między 45-50 rokiem życia. Ćwiczenia fizyczne w profilaktyce i leczeniu osteoporozy.
Promotor: dr Szczygieł, Andrzej
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 71 s. 15 fot. 3 ryc. 7 tab. bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * CHOROBY * OSTEOPOROZA * GĘSTO¦Ć KO¦CI * AKTYWNO¦Ć RUCHOWA * WIEK DOJRZAŁY * PŁEĆ Ż. * KRĘGI LĘD¬WIOWE * USTROŃ (WOJ. ¦LˇSKIE)


84/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bigos, Małgorzata
Tytuł: Próba oceny kształtowania się krzywizn i ruchomo¶ci kręgosłupa w odcinku szyjnym i lędĽwiowym u młodzieży z uszkodzonym analizatorem wzroku.
Promotor: dr Szczygieł, Andrzej
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 53 s. 12 fot. 4 ryc. 6 tab. bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * NIEWIDOMI * KRĘGI LĘD¬WIOWE * SZYJA * RUCHOMO¦Ć * KRĘGOSŁUP * BUDOWA CIAŁA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * GONIOMETRIA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


85/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Namysło, Paweł
Tytuł: Fizykoterapia w zespole bólowym kręgosłupa lędĽwiowego na tle zmian zwyrodnieniowych.
Promotor: dr med. Longawa, Krystyna
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 78 s. 9 ryc. bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * FIZYKOTERAPIA * KRĘGOSŁUP * KRĘGI LĘD¬WIOWE * ZMIANY ZWYRODNIENIOWE * BÓL * METODA * LECZENIE * ZABIEGI FIZYKOTERAPEUTYCZNE


86/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: D±browska, Monika
Tytuł: Wyniki leczenia bólów pochodzenia mechanicznego metod± McKenziego.
Promotor: dr Klimek-Piskorz, Ewa
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 42 s. 4 ryc. 7 tab. bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * UKŁAD RUCHOWY * LECZENIE * PŁEĆ Ż. * WIEK DOJRZAŁY * KRĘGOSŁUP * KRĘGI LĘD¬WIOWE * LECZENIE * BÓL * METODA MCKENZIE * RUCHOMO¦Ć * ANALIZA DANYCH * PŁOŃSK (WOJ. MAZOWIECKIE)


87/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Fulara, Małgorzata
Tytuł: Psychologiczne i rehabilitacyjne aspekty dyskopatii w odcinku szyjnym i odcinku lędĽwiowym.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Zdebski, Janusz
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 74 s. 14 ryc. 25 tab. bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * REHABILITACJA * KRĘGOSŁUP * CHOROBY * PRZEPUKLINA JˇDRA MIAŻDŻYSTEGO * KRĘGI LĘD¬WIOWE * SZYJA * PACJENCI * WIEK DOJRZAŁY * POSTAWA * BADANIA ANKIETOWE * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * ZAKLICZYN (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


88/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Cymborowski, Krzysztof
Tytuł: Ocena skuteczno¶ci wyci±gów pulsacyjnego i krzesełkowego w leczeniu dyskopatii odcinka lędĽwiowego kręgosłupa.
Promotor:
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 89 s. 10 fot. 37 ryc. 24 tab. bibliogr. 50 poz.
Słowa kluczowe: FIZJOTERAPIA * PRZEPUKLINA JˇDRA MIAŻDŻYSTEGO * KRĘGI LĘD¬WIOWE * WYCIˇG KRZESEŁKOWY * WYCIˇG ORTOPEDYCZNY * BÓL * LECZENIE * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * WIEK DOJRZAŁY * RUCHOMO¦Ć * POMIAR * TESTY * SKUTECZNO¦Ć


89/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szymula, Monika
Tytuł: Modelowy program ćwiczeń usprawniaj±cych na bazie metody S-E-T dla chorych po operacji usunięcia wypadniętego j±dra miażdżystego w odcinku lędĽwiowym kręgosłupa lędĽwiowego.
Promotor: dr n. med. Longawa, Krystyna
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 92 s. 3 fot. 56 ryc. 2 wykr.
Słowa kluczowe: BIOMECHANIKA * KRĘGOSŁUP * KRĘGI LĘD¬WIOWE * ANATOMIA * LECZENIE CHIRURGICZNE * FIZJOTERAPIA * BÓL * KRZYŻE * PATOLOGIA * DIAGNOSTYKA * ZAPOBIEGANIE


90/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wojciechowska, Izabela
Tytuł: Ocena efektów terapii w zespołach bólowych kręgosłupa w odcinku lędĽwiowo-krzyżowym u pacjentów leczonych w SP ZOZ w Pułtusku.
Promotor: dr Gawinek, Marian
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 62 s. 12 wykr. 5 ryc. 7 tab. bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * NARZˇDY RUCHU * KRĘGOSŁUP * KRĘGI LĘD¬WIOWE * BÓL * PACJENCI * LECZENIE * PRZEPUKLINA JˇDRA MIAŻDŻYSTEGO * PUŁTUSK (WOJ. MAZOWIECKIE)


91/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jedynak, Tomasz
Tytuł: Wpływ trzytygodniowej rehabilitacji na zmiany zakresu ruchu piersioweo-lędĽwiowego odcinka kręgosłupa, siłę wybranych grup mię¶niowych oraz doznań bólowych u mężczyzn cierpi±cych na dyskopatię lędĽwiowego odcinka kręgosłupa.
Promotor: dr Lizis, Paweł
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 64 s. 19 ryc. 6 tab. bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: FIZYKOTERAPIA * KRĘGOSŁUP * KRĘGI LĘD¬WIOWE * PRZEPUKLINA JˇDRA MIAŻDŻYSTEGO * BÓL * PŁEĆ M. * GOCZAŁKOWICE ZDRÓJ (WOJ. ¦LˇSKIE) * POMIAR * SIŁA MIʦNIOWA * RUCHOMO¦Ć


92/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Matejczyk, Bogusława
Tytuł: Próba oceny efektów kompleksowej rehabilitacji pacjentów z bólami odcinka lędĽwiowo-krzyżowego i rw± kulszow± na tle przepukliny j±dra miażdżystego.
Promotor: dr n. med. Longawa, Krystyna
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 68 s. 4 fot. 21 rys. 11 tab. 13 wykr. bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * KRĘGOSŁUP * KRĘGI LĘD¬WIOWE * RWA KULSZOWA * PRZEPUKLINA JˇDRA MIAŻDŻYSTEGO * DIAGNOSTYKA * LECZENIE * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * WIEK DOJRZAŁY * GÓRNO¦LˇSKIE CENTRUM REHABILITACJI (TARNOWSKIE GÓRY) * TARNOWSKIE GÓRY (WOJ. ¦LˇSKIE) - REPTY


93/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Siwa, Katarzyna
Tytuł: Wpływ 2-tygodniowej rehabilitacji na wybrane parametry czynno¶ciowe narz±du ruchu i poziom doznań bólowych u osób cierpi±cych na dyskopatię lędĽwiowego odcinka kręgosłupa.
Promotor: dr Lizis, Paweł
Rok wydania: 2004
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * CHORZY * KRĘGOSŁUP * KRĘGI LĘD¬WIOWE * NARZˇDY RUCHU * SPRAWNO¦Ć FIZYCZNA * BÓL * PŁEĆ Ż. * WIEK DOJRZAŁY * POMIAR * TESTY * LISIA GÓRA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


94/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sobała, Barbara
Tytuł: Fizykoterapia w zespołach bólowych kręgosłupa lędĽwiowego na tle zmian zwyrodnieniowych.
Promotor: dr n. med. Longawa, Krystyna
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 112 s. 22 fot. 6 ryc. bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: FIZYKOTERAPIA * KRĘGOSŁUP * KRĘGI LĘD¬WIOWE * BÓL * ZMIANY ZWYRODNIENIOWE * CHOROBA ZWYRODNIENIOWA * STAWY * ZABIEGI FIZYKOTERAPEUTYCZNE


95/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Janusz, Kamil
Tytuł: Diagnostyka i wybrane techniki terapeutyczne w leczeniu schorzeń kręgosłupa lędĽwiowego według koncepcji G.D. Maitland'a.
Promotor: dr Janusz, Mariusz
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 90 s. 67 fot. 15 ryc. 1 tab. bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe: KINEZYTERAPIA * REHABILITACJA * LECZENIE * KRĘGI LĘD¬WIOWE * TECHNIKI MANUALNE * SKUTECZNO¦Ć * OPIS * METODA


96/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kowalska, Katarzyna
Tytuł: Ocena skuteczno¶ci zastosowania terapii manualnej wg metody Brigna Mulligana w leczeniu pacjentów z dysfunkcj± zgięciow± kręgosłupa lędĽwiowego.
Promotor: dr Szczygieł, Andrzej
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 64 s. 17 fot. 2 ryc. 4 tab. bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: FIZJOTERAPIA * DYSFUNKCJE NARZˇDÓW RUCHU * KRĘGOSŁUP * KRĘGI LĘD¬WIOWE * TECHNIKI MANUALNE * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * WIEK DOJRZAŁY * ZABIEGI FIZYKOTERAPEUTYCZNE * CHRZANÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


97/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Nowak, Karolina
Tytuł: Ocena wyników leczenia sanatoryjnego pacjentek z chorob± zwyrodnieniow± odcinka lędĽwiowego kręgosłupa.
Promotor: dr Klimek-Piskorz, Ewa
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 72 s. 20 ryc. 13 tab. bibliogr. 44 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * KRĘGOSŁUP * KRĘGI LĘD¬WIOWE * CHOROBA ZWYRODNIENIOWA * STAWY * BÓL * LECZENIE USPRAWNIAJˇCE * LECZENIE UZDROWISKOWE * SANATORIUM * PŁEĆ Ż. * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG) * POMIAR * TESTY


98/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sadowski, Konrad
Tytuł: Ocena efektów leczenia osób z dolegliwo¶ciami bólowymi odcinka lędĽwiowego kręgosłupa z uwzględnieniem oceny postawy ciała.
Promotor: dr Całka-Lizis, Teresa
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 55 s. 1 fot. 3 ryc. 12 tab. bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * KRĘGOSŁUP * KRĘGI LĘD¬WIOWE * BÓL * POSTAWA CIAŁA * WADY POSTAWY * STOPA * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * TESTY * BOCHNIA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


99/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Skurzyński, Grzegorz
Tytuł: Biomechaniczna ocena aktywno¶ci bioelektrycznej, możliwo¶ci siłowych i odporno¶ci na zmęczenie mię¶ni prostowników i zginaczy tułowia u osób z przewlekłymi bólami krzyża.
Promotor: dr Chwała, Wiesław
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 34 s. 6 tab. bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: BIOMECHANIKA * KRĘGOSŁUP * BÓL * ZMĘCZENIE * ODPORNO¦Ć * PŁEĆ Ż. * WIEK DOJRZAŁY * MIʦNIE * KRĘGI LĘD¬WIOWE * IWONICZ ZDRÓJ (WOJ. PODKARPACKIE)


100/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kwintowska, Joanna
Tytuł: Ukształtowanie krzywizn kręgosłupa a dystrybucja masy ciała u dzieci w grupie skoliotycznej - wybrane zagadnienia.
Promotor: dr Szczygieł, Andrzej
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 71 s. 6 fot. 13 ryc. 11 tab. bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * CHOROBY * KRĘGOSŁUP * SKOLIOZA * KRĘGI LĘD¬WIOWE * KRĘGI PIERSIOWE * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MASA CIAŁA * WADY POSTAWY * ZAKOPANE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


101/197

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Kilijan, Wojciech
Tytuł: Ocena skuteczno¶ci terapii metoda McKenziego osób z dyskopochodnym zespołem bólowym dolnego odcinka kręgosłupa
Promotor: Prof. dr hab. n. med. Spodaryk, Krzysztof
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 121 s., 18 ryc.,1 tab., bibliogr. 200 poz. Aneks: s. 99-121, 34 tab.
Słowa kluczowe: FIZJOTERAPIA * KRĘGOSŁUP * KRĘGI LĘD¬WIOWE * BÓL * PACJENCI * WIEK DOJRZAŁY * BIELSKO BIAŁA (WOJ ¦LˇSKIE ; OKRĘG) * METODA MCKENZIE * BADANIA EKSPERYMENTALNE


102/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Rygałło, Magdalena
Tytuł: Ocena procedur fizjoterapeutycznych stosowanych u pacjentów ze schorzeniami kręgosłupa szyjnego i lędĽwiowo-krzyżowego leczonych w latach 2001-2003.
Promotor: dr Żak, Marek
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 47 s., 1 fot., 22 ryc., 3 tab., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: FIZJOTERAPIA * REHABILITACJA * NARZˇDY RUCHU * KRĘGI SZYJNE * KRĘGOSŁUP KRZYŻOWY * KRĘGI LĘD¬WIOWE * PACJENCI * WIEK DOJRZAŁY * ZABIEGI FIZYKOTERAPEUTYCZNE


103/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zemła, Arkadiusz
Tytuł: Próba oceny kształtowania się wybranych parametrów morfologicznych i funkcjonalnych oraz propozycja postępowania korekcyjno - rehabilitacyjnego w grupie dzieci z idiopatycznym skrzywieniem kręgosłupa.
Promotor: dr Szczygieł, Andrzej
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 60 s., 2 fot., 20 ryc., 20 tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * REHABILITACJA * NARZˇDY RUCHU * KRĘGOSŁUP * SKOLIOZA * KRĘGI LĘD¬WIOWE * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * CECHY MORFOLOGICZNE * CECHY FUNKCJONALNE * KOREKTYWA * ĆWICZENIA KOREKCYJNE * WADY POSTAWY * RADZISZÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


104/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ciećko, Łukasz
Tytuł: Zespoły bólowe kręgosłupa lędĽwiowo - krzyżowego.
Promotor: prof. dr hab. Ja¶kiewicz, Jerzy
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 33 s., 9 ryc., 4 tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * REHABILITACJA * NARZˇDY RUCHU * KRĘGOSŁUP * BÓL * KRĘGI LĘD¬WIOWE * ANALIZA DANYCH


105/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Parzelska, Magdalena
Tytuł: Ocena procesu usprawnienia pacjentów z chorob± kręgosłupa lędĽwiowego leczonych ambulatoryjnie.
Promotor: dr Żak, Marek
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 38 s., 4 ryc., 3 tab., bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * NARZˇDY RUCHU * KRĘGI LĘD¬WIOWE * OCENA * LECZENIE * SKAŁA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


106/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bujak, Barbara
Tytuł: Model postępowania rehabilitacyjnego po operacyjnym usunięciu j±dra miażdżystego w odcinku lędĽwiowym kręgosłupa - studium przypadku.
Promotor: dr Stożek, Joanna
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 48 s., 22 fot., 6 ryc., 3 tab.Bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * REHABILITACJA * LECZENIE CHIRURGICZNE * PŁEĆ M. * JˇDRO MIAŻDŻYSTE * KRĘGI LĘD¬WIOWE * RUCHOMO¦Ć * TESTY * POMIAR * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * KLINIKA NEUROCHIRURGII (KRAKÓW)


107/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sokołowska, Anna
Tytuł: Rehabilitacja pacjentów z dyskopati± kręgosłupa lędĽwiowego metod± McKenzie.
Promotor: dr n. med. Longawa, Krystyna
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 42 s., 17 ryc., 2 tab.Bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * NEUROLOGIA * REHABILITACJA * KRĘGI LĘD¬WIOWE * LECZENIE * METODA MCKENZIE * JˇDRO MIAŻDŻYSTE * KRˇŻKI MIĘDZYKRĘGOWE * DIAGNOSTYKA


108/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kondyjowski, Marcin
Tytuł: Ocena wpływu procesu rehabilitacji w trakcie turnusu sanatoryjnego w grupie pacjentów z przewlekłymi dolegliwo¶ciami bólowymi dolnego odcinka kręgosłupa.
Promotor: dr Szczygieł, Andrzej
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 63 s., 37 fot., 3 ryc., 6 tab.Bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * REHABILITACJA * SANATORIUM * LECZENIE * BÓL * KRĘGI LĘD¬WIOWE * RUCHOMO¦Ć * IWONICZ ZDRÓJ (WOJ. PODKARPACKIE)


109/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Trytko, Agata
Tytuł: Ocena kształtowania się wybranych parametrów morfotycznych i funkcjonalnych u pacjentów z dyskopati± przed i po zabiegu operacyjnym - wybrane zagadnienia.
Promotor: dr Szczygieł, Andrzej
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 98 s., 19 fot., 32 ryc., 12 tab.Bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * REHABILITACJA * PACJENCI * KRĘGI LĘD¬WIOWE * BÓL * LECZENIE CHIRURGICZNE * JAKO¦Ć ŻYCIA * TARNÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


110/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bramberger, Iwona
Tytuł: Ocena skuteczno¶ci kompleksowej rehabilitacji u osób z zespołem bólowym odcinka lędĽwiowo-krzyżowego kręgosłupa w systemie lecznictwa uzdrowiskowego.
Promotor: dr Klimek-Piskorz, Ewa
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 31 s., 3 fot., 5 tab., 5 wykr.Bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * REHABILITACJA * KRĘGI LĘD¬WIOWE * BÓL * LECZENIE UZDROWISKOWE * ZABIEGI FIZYKOTERAPEUTYCZNE * WIEK DOJRZAŁY * POLAŃCZYK (WOJ. PODKARPACKIE)


111/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dominiak, Katarzyna
Tytuł: Rola fizykoterapii w leczeniu dyskopatii odcinka lędĽwiowego kręgosłupa.
Promotor: dr n. med. Longawa, Krystyna
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 96 s., 10 fot., 8 ryc., 6 rys., 2 schem., 7 tab.
Słowa kluczowe: FIZYKOTERAPIA * ROLA * LECZENIE * KRĘGOSŁUP * KRĘGI LĘD¬WIOWE * PRZEPUKLINA JˇDRA MIAŻDŻYSTEGO * ZABIEGI FIZYKOTERAPEUTYCZNE


112/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Lenkiewicz, Bartosz
Tytuł: Zaburzenia postawy ciała w przebiegu dyskopatii lędĽwiowej.
Promotor: dr Całka-Lizis, Teresa
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 55 s., 26 ryc., 18 fot.Bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * NEUROLOGIA * REHABILITACJA * WADY POSTAWY * POSTAWA CIAŁA * PRZEPUKLINA JˇDRA MIAŻDŻYSTEGO * PŁEĆ M. * KRĘGI LĘD¬WIOWE * PACJENCI * SZPITAL * BIAŁYSTOK (WOJ. PODLASKIE)


113/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kos, Paulina
Tytuł: Możliwo¶ć zastosowania metody McKenziego u pacjentów z zespołem bólowym kręgosłupa lędĽwiowego.
Promotor: prof. dr hab. n. med. Spodaryk, Krzysztof
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 37 s., 9 ryc., 13 tab.Bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * REHABILITACJA * KRĘGOSŁUP * BÓL * KRĘGI LĘD¬WIOWE * LECZENIE * METODA MCKENZIE * PACJENCI * ŻYWIEC (WOJ. ¦LˇSKIE)


114/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Surowiak, Bartłomiej
Tytuł: Jako¶ć życia i poziom wybranych parametrów morfotyczno-funkcjonalnych u chorych z przepuklin± j±dra miażdżystego w odcinku lędĽwiowym kręgosłupa.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Pieni±żek, Marek
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 65 s., 10 ryc., 2 tab., 6 fot., 10 wykr.Bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe: FIZJOTERAPIA * NARZˇDY RUCHU * CHOROBY * PRZEPUKLINA JˇDRA MIAŻDŻYSTEGO * KRĘGI LĘD¬WIOWE * BÓL * PACJENCI * JAKO¦Ć ŻYCIA * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * BADANIA ANKIETOWE * POMIAR * ZAKOPANE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


115/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Oskwarek, Agata
Tytuł: Ocena poziomu wiedzy pacjentów dotkniętych dyskopati± i zmianami zwyrodnieniowymi stawów międzykręgowych na temat profilaktyki i leczenia zespołów bólowych kręgosłupa lędĽwiowego.
Promotor: dr Ciszek, Elżbieta
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 66 s., 3 rys., 26 wykr.Bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * REUMATOLOGIA * ORTOPEDIA * STAWY * ZMIANY ZWYRODNIENIOWE * KRĘGI LĘD¬WIOWE * BÓL * PACJENCI * POSTAWA CIAŁA * ĆWICZENIA KOREKCYJNE


116/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wójcik, Monika
Tytuł: Styl życia pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie i Krzeszowickiego O¶rodka Narz±du Ruchu cierpi±cych na dolegliwo¶ci bólowe w odcinku lędĽwiowo-krzyżowym kręgosłupa.
Promotor: dr Żuława, Grażyna
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 84 s., 4 ryc., 46 tab.Bibliogr. 41 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * NIEPEŁNOSPRAWNI * NARZˇDY RUCHU * PACJENCI * SZPITAL * BÓL * KRĘGOSŁUP * KRĘGI LĘD¬WIOWE * STYL ŻYCIA * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


117/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Barabasz, Agnieszka
Tytuł: Ocena skuteczno¶ci sanatoryjnego leczenia bólów krzyża.
Promotor: dr Stożek, Joanna
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 56 s., 9 fot., 1 ryc., 2 tab., 6 wykr.Bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * KRĘGOSŁUP * KRĘGI LĘD¬WIOWE * SANATORIUM * LECZENIE * RWA KULSZOWA * AKTYWNO¦Ć RUCHOWA * MASAŻ * HYDROTERAPIA * WYWIAD * POMIAR * BUSKO ZDRÓJ (WOJ. ¦WIĘTOKRZYSKIE)


118/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mucha, Agata
Tytuł: Przyczyny zmian zwyrodnieniowych w kręgosłupie lędĽwiowym
Promotor: dr Mika, Piotr
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 50 s., 4 tab., 29 ryc.Bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * REHABILITACJA * KRĘGOSŁUP * KRĘGI LĘD¬WIOWE * CHOROBA ZWYRODNIENIOWA * PACJENCI * GRUPY WIEKOWE * TESTY * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


119/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Karulis, Dorota
Tytuł: Diagnostyka statyki i funkcji obręczy miednicznej
Promotor: prof. dr hab. Kasperczyk, Tadeusz
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 75 s., 15 ryc.Bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe: DIAGNOSTYKA * MIEDNICA * STAW KRZYŻOWO-BIODROWY * KRĘGI LĘD¬WIOWE * STATYKA * ZABURZENIA * DYSFUNKCJA * TESTY * POMIAR * OBRĘCZ MIEDNICZNA


120/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pietraszewska, Urszula
Tytuł: Zespoły bólowe odcinka lędĽwiowego kręgosłupa w grupie zawodowej kosmetyczek
Promotor: dr Ridan, Tomasz
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 70 s., 5 ryc., 8 tab., 30 wykr.Bibliogr. 92 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ORTOPEDIA * NEUROLOGIA * KRĘGOSŁUP * BÓL * KRĘGI LĘD¬WIOWE * PRACA ZAWODOWA * KOSMETYCZKA * BADANIA ANKIETOWE


121/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dębiec, Paweł
Tytuł: Wpływ masażu w poł±czeniu z fizykoterapi± na możliwo¶ci funkcjonalne pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowymi kręgosłupa lędĽwiowego
Promotor: dr Mika, Piotr
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 41 s., 2 ryc., 5 tab.Bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe: REUMATOLOGIA * NEUROLOGIA * KRĘGOSŁUP * BÓL * KRĘGI LĘD¬WIOWE * CHOROBA ZWYRODNIENIOWA * MASAŻ * FIZYKOTERAPIA * JAKO¦Ć ŻYCIA * BADANIA ANKIETOWE


122/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Liszkiewicz, Michał
Tytuł: Rehabilitacja pacjentów z dyskopati± kręgosłupa lędĽwiowego
Promotor: dr n. med. Longawa, Krystyna
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 51 s., 5 fot., 21 ryc.Bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * REHABILITACJA * FIZYKOTERAPIA * NEUROLOGIA * KRĘGOSŁUP * KRĘGI LĘD¬WIOWE * ĆWICZENIA USPRAWNIAJˇCE * BALNEOTERAPIA * FARMAKOTERAPIA


123/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Przysta¶, Bartosz
Tytuł: Efekty leczenia sanatoryjnego u osób z chorob± zwyrodnieniow± kręgosłupa w odcinku lędĽwiowo-krzyżowym
Promotor: dr Klimek-Piskorz, Ewa
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 74 s., 14 rys., 23 tab., 15 wykr.Bibliogr. 53 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * NEUROLOGIA * KRĘGOSŁUP * CHOROBA ZWYRODNIENIOWA * KRĘGI LĘD¬WIOWE * BÓL * LECZENIE * SANATORIUM * ZABIEGI FIZYKOTERAPEUTYCZNE


124/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Herman, Agnieszka
Tytuł: Ocena efektów kompleksowej reahabilitacji w leczeniu dolegliwo¶ci bólowych dolnego odcinka kręgosłupa
Promotor: dr Mirek, Elżbieta
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 69 s., 30 ryc., 17 tab.Bibliogr. 65 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * NEUROLOGIA * REHABILITACJA * KRĘGOSŁUP * BÓL * KRĘGI LĘD¬WIOWE * ZABIEGI FIZYKOTERAPEUTYCZNE * MASAŻ * BADANIA ANKIETOWE * RADYMNO (WOJ. PODKARPACKIE)


125/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Januła, Patrycja
Tytuł: Rezultat leczenia fizykoterapeutycznego w zespole bólowym odcinka lędĽwiowo-krzyżowego kręgosłupa w wyniku uszkodzenia kr±żka międzykręgowego na poziomie L4-L5, L5-S1
Promotor: dr Pałosz, Jadwiga
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 104 s., 37 ryc., 34 tab.Bibliogr. 50 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ORTOPEDIA * KRĘGOSŁUP * KRĘGI LĘD¬WIOWE * BÓL * KRˇŻKI MIĘDZYKRĘGOWE * USZKODZENIA * REHABILITACJA * ZABIEGI FIZYKOTERAPEUTYCZNE * SZCZYRK (WOJ. ¦LˇSKIE)


126/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Karnofał, Katarzyna
Tytuł: Kompleksowa ocena podmiotowa własnego programu fizykoterapeutycznego w zespołach bólowych lędĽwiowego odcinka kręgosłupa
Promotor: dr n. med. Sosin, Paweł
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 78 s., 60 wykr.Bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ORTOPEDIA * BÓL * KRĘGOSŁUP * KRĘGI LĘD¬WIOWE * REHABILITACJA * ZABIEGI FIZYKOTERAPEUTYCZNE * MASAŻ * LASER * JONOFOREZA * BADANIA ANKIETOWE


127/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jędrzejowska, Anna
Tytuł: Analiza czynników zwi±zanych z bólem lędĽwiowo-krzyżowego odcinka kręgosłupa u fizjoterapeutów i pielęgniarek
Promotor: dr Stożek, Joanna
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 74 s., 14 tab., 34 wykr.Bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * NEUROLOGIA * KRĘGOSŁUP * KRĘGI LĘD¬WIOWE * BÓL * PRACA ZAWODOWA * FIZJOTERAPEUTA * PIELĘGNIARKA * STRES * BADANIA * PODKARPACKIE, WOJEWÓDZTWO * MAŁOPOLSKIE, WOJEWÓDZTWO


128/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Popłońska, Magdalena
Tytuł: Próba oceny kształtowania parametrów ruchomo¶ci kręgosłupa, dystrybucji masy ciała i równowagi w grupie osób starszych (po 65 roku życia) z dolegliwo¶ciami bólowymi lędĽwiowego odcinka kręgosłupa
Promotor: dr Szczygieł, Andrzej
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 69 s., 18 fot., 13 wykr., 13 ryc., 4 tab.Bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ORTOPEDIA * KRĘGOSŁUP * RUCHOMO¦Ć * BÓL * KRĘGI LĘD¬WIOWE * WIEK STARCZY * MASA CIAŁA * RÓWNOWAGA CIAŁA * USPRAWNIANIE RUCHOWE * BADANIA * POMIAR * AWF KRAKÓW


129/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Nalborczyk, Daniel
Tytuł: Próba porównania skuteczno¶ći dwóch odmiennych metod leczenia pacjentów z zespołami bólowymi kręgosłupa lędĽwiowego z których jedna wykorzystuje metodę MCKenziego
Promotor: dr Szczygieł, Andrzej
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 58 s., 8 ryc., 7 tab.Bibliogr. 46 poz.
Słowa kluczowe: KINEZYTERAPIA * REHABILITACJA * KRĘGOSŁUP * KRĘGI LĘD¬WIOWE * BÓL * PACJENCI * DIAGNOSTYKA * METODA MCKENZIE


130/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dębosz, Piotr
Tytuł: Porównanie urazów i zespołów bólowych kręgosłupa lędĽwiowego u zawodników uprawiaj±cych zawodowo judo oraz osób uprawiaj±cych rekreacyjn± aktywno¶ć ruchow±
Promotor: dr Szczechowicz, Jakub
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 58 s., 13 fot., 22 tab., 9 wykr.Bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: SPORTY WALKI * JUDO * ZAWODNICY * URAZY * KRĘGOSŁUP * KRĘGI LĘD¬WIOWE * AKTYWNO¦Ć RUCHOWA * REKREACJA * BADANIA PORÓWNAWCZE * BADANIA ANKIETOWE


131/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Warchoł, Anna
Tytuł: Zespoły bólowe kręgosłupa w grupie zawodowej pielęgniarek
Promotor: dr n. med. Głodzik, Jacek
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 77 s., 12 fot., 4 rys., 1 tab., 20 wykr.Bibliogr. 71 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * NEUROLOGIA * KRĘGOSŁUP * BÓL * KRĘGI LĘD¬WIOWE * PRACA ZAWODOWA * PIELĘGNIARKA * BADANIA ANKIETOWE * TARNÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


132/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ciężak, Katarzyna
Tytuł: Analiza wyników leczenia operacyjnego przepukliny j±dra miażdżystego kręgosłupa lędĽwiowego
Promotor: prof. dr hab. n. med. Kołodziejski, Leszek
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 51 s., 7 rys., 8 tab., 8 wykr.Bibliogr. 48 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ORTOPEDIA * KRĘGI LĘD¬WIOWE * PRZEPUKLINA JˇDRA MIAŻDŻYSTEGO * LECZENIE CHIRURGICZNE * REHABILITACJA * PACJENCI * TARNÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


133/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pitala, Kamil
Tytuł: Ocena często¶ci występowania wad stóp, nadwagi i otyło¶ci oraz ocena ruchomo¶ci kręgosłupa w odcinku lędĽwiowym u dzieci wiejskich w wieku 8-13 lat
Promotor: dr Bac, Aneta
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 76 s., 8 fot., 3 ryc., 32 tab., 36 wykr.Bibliogr. 42 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ORTOPEDIA * POSTAWA CIAŁA * WADY POSTAWY * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * WIE¦ * PŁASKOSTOPIE * NADWAGA * OTYŁO¦Ć * KRĘGOSŁUP * RUCHOMO¦Ć * KRĘGI LĘD¬WIOWE * TESTY * POMIAR * SUŁKOWICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


134/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bulska, Anna
Tytuł: Ocena wpływu terapii energotonowej na dolegliwo¶ci lędĽwiowego odcinka kręgosłupa
Promotor: dr Walaszek, Robert
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 79 s., 3 fot., 13 wykr., 20 ryc., 1 tab.Bibliogr. 19 poz. + internet
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * OSRTOPEDIA * KRĘGOSŁUP * BÓL * KRĘGI LĘD¬WIOWE * REHABILITACJA * BADANIA ANKIETOWE * RADOM (WOJ. MAZOWIECKIE) * TERAPIA ENERGOTONOWA


135/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Korzeń, Radosław
Tytuł: Rola aktywno¶ci głębokich mię¶ni obszaru biodrowo-lędĽwiowego, a dolegliwo¶ci bólowe kręgosłupa lędĽwiowo-krzyżowego i urazowo¶ć instruktorów fitness w porównaniu do grupy kontrolnej
Promotor: dr Janusz, Mariusz
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 52 s., 7 fot., 1 rys., 1 tab., 18 wykr.Bibliogr. 43 poz.
Słowa kluczowe: KINEZYTERAPIA * FITNESS * INSTRUKTOR AEROBIKU * KRĘGOSŁUP * ĆWICZENIA RUCHOWE * URAZY * BÓL * KRĘGI LĘD¬WIOWE * MIʦNIE * TESTY * BADANIA ANKIETOWE


136/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Chitryniewicz, Joanna
Tytuł: Wpływ aktywno¶ci ruchowej i zabiegów masażu na dolegliwo¶ci bólowe odcinka lędĽwiowego u kobiet w ci±ży
Promotor: dr Kulis, Aleksandra
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 69 s., 12 ryc., 17 tab.Bibliogr. 40 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * GINEKOLOGIA * PŁEĆ Ż. * CIˇŻA * BÓL * KRĘGI LĘD¬WIOWE * AKTYWNO¦Ć RUCHOWA * REHABILITACJA * MASAŻ LECZNICZY * BADANIA ANKIETOWE


137/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dechnik, Justyna
Tytuł: Wpływ obuwia na wysokich obcasach na parametry czasowo - przestrzenne chodu oraz aktywno¶ć bioelektryczn± mię¶nia prostownika kręgosłupa
Promotor: dr Mika, Anna
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 55 s., 9 wykr., 1 tab.Bibliogr. 89 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ORTOPEDIA * NEUROLOGIA * KRĘGOSŁUP * OBUWIE * CHÓD * POSTAWA CIAŁA * WADY POSTAWY * PŁEĆ Ż. * NARZˇDY RUCHU * BÓL * KRĘGI LĘD¬WIOWE * BADANIA * AWF KRAKÓW


138/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szewczyk, Szymon
Tytuł: Rehabilitacja szpitalna po chirurgicznym leczeniu przepukliny j±dra miażdżystego w odcinku lędĽwiowym kręgosłupa
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Pieni±żek, Marek
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 60 s., 39 ryc., 1 tab.Bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * NEUROLOGIA * KRĘGOSŁUP * KRĘGI LĘD¬WIOWE * LECZENIE CHIRURGICZNE * PRZEPUKLINA JˇDRA MIAŻDŻYSTEGO * PACJENCI * TESTY * POMIAR * REHABILITACJA


139/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Biszto, Anna
Tytuł: Ocena efektów rehabilitacji u pacjentki po zabiegu usunięcia neriwka Schwannoma z kanału kręgowego okolicy lędĽwiowej kręgosłupa - studium przypadku
Promotor: dr Mirek, Elżbieta
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 60 s., 11 fot., 7 rys., 7 tab., bibliogr. 41 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * NEUROLOGIA * KRĘGOSŁUP * KRĘGI LĘD¬WIOWE * LECZENIE CHIRURGICZNE * REHABILITACJA * ĆWICZENIA LECZNICZE * NERWIAK SCHWANNOMA


140/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kołodziej, Paulina
Tytuł: Skuteczno¶ć zabiegu laseroterapii u pacjentów z zespołem bólowym odcinka lędĽwiowego
Promotor: dr Guzy, Grażyna
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 85 s.,
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * NEUROLOGIA * KRĘGOSŁUP * KRĘGI LĘD¬WIOWE * BÓL * LASEROTERAPIA * ZABIEGI FIZYKOTERAPEUTYCZNE * SKUTECZNO¦Ć


141/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Waliczek, Gabriel
Tytuł: Skuteczno¶ć krioterapii w subiektywnej ocenie pacjewntów z dolegliwo¶ciami bólowymi odcinka lędĽwiowo-krzyżowego kręgoslupa
Promotor: dr Pałosz, Jadwiga
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 78 s., 41 rys., 34 tab., bibliogr. 46 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * NEUROLOGIA * KRĘGOSŁUP * KRĘGI LĘD¬WIOWE * BÓL * REHABILITACJA * ZABIEGI FIZYKOTERAPEUTYCZNE * KRIOTERAPIA * MAGNETOTERAPIA * MASAŻ * SKUTECZNO¦Ć * BIELSKO BIAŁA (WOJ. ¦LˇSKIE)


142/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Solak, Edyta
Tytuł: Wpływ technik terapii manualnej według koncepcji Briana Mulligana wł±czonych do podstawowego leczenia fizjoterapeutycznego pacjentów z dolegliwo¶ciami bólowymi odcinka lędĽwiowego kręgosłupa
Promotor: dr Szczygieł, Andrzej
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 75 s., 15 fot., 15 tab., 11 wykr., bibliogr. 51 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * NEUROLOGIA * BÓL * KRĘGOSŁUP * KRĘGI LĘD¬WIOWE * TERAPIA MANUALNA * ZABIEGI FIZYKOTERAPEUTYCZNE * BADANIA * TESTY * USTROŃ (WOJ. ¦LˇSKIE)


143/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Del±g, Sylwia
Tytuł: Metoda Mc Kenzie - powstanie i rozwój
Promotor: dr hab. Kałamacka, Ewa
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 71 s., 34 rys., bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * REHABILITACJA * KRĘGOSŁUP * KRĘGI LĘD¬WIOWE * JˇDRO MIAŻDŻYSTE * BÓL * LECZENIE * METODA MCKENZIE


144/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Janiec, Karolina
Tytuł: Usprawnianie i ocena wyników leczenia pacjenta po urazie rdzenia kręgowego w odcinku piersiowo-lędĽwiowym. Opis przypadku
Promotor: dr n. med. Longawa, Krystyna
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 59 s., 8 fot., 9 rys., 4 tab., 13 wykr., bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ORTOPEDIA * KRĘGOSŁUP * URAZY * USZKODZENIA * RDZEŃ KRĘGOWY * KRĘGI LĘD¬WIOWE * LECZENIE * REHABILITACJA * JAKO¦Ć ŻYCIA


145/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sobesto, Wojciech
Tytuł: Występowanie zespołów bólowych odcinka lędĽwiowego kręgosłupa oraz ergonomia pracy u osób zatrudnionych w sektorze biurowym
Promotor: dr Guzy, Grażyna
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 91 s., 10 rys., 16 tab., 30 wykr., bibliogr. 127 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ORTOPEDIA * POSTAWA CIAŁA * WADY POSTAWY * KRĘGOSŁUP * KRĘGI LĘD¬WIOWE * BÓL * PRACOWNIK UMYSŁOWY * PRZECIˇŻENIE * PRACA * ERGONOMIA * PROBLEM


146/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: DĽwigaj, Marta
Tytuł: Próba ukazania długotrwałych efektów leczenia pacjentów z dolegliwo¶ciami bólowymi odcinka lędĽwiowego kręgosłupa z użyciem wybranych technik metody Mulligana
Promotor: dr Szczygieł, Andrzej
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 72 s., 13 fot., 12 ryc., 18 rys., bibliogr. 43 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * NEUROLOGIA * KRĘGOSŁUP * BÓL * KRĘGI LĘD¬WIOWE * REHABILITACJA * TESTY * POMIAR * METODA MULLIGANA


147/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zawada, Waldemar
Tytuł: Oddziaływanie w łańcuchach przyczynowo-skutkowych przy zaburzeniach czynno¶ci tkanek narz±du ruchu na przykładzie badania per rectum w ujęciu holistycznym
Promotor: dr Szczygieł, Andrzej
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 81 s., 11 rys., bibliogr. 48 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * BÓL * GŁOWA * KRĘGI LĘD¬WIOWE * TERAPIA MANUALNA * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * WIEK DOJRZAŁY * BADANIA * SIEROSŁAW (WOJ. WIELKOPOLSKIE)


148/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Domagała, Agata
Tytuł: Ocena skuteczno¶ci zabiegów interdynu i ultradĽwięków w leczeniu pacjentów z chorob± zwyrodnieniow± kręgosłupa lędĽwiowo-krzyżowego. Praca badawcza
Promotor: prof. dr hab. Jaworek, Jolanta
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 59 s., 16 rys., 4 tab., bibliogr. 48 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * REUMATOLOGIA * CHOROBA ZWYRODNIENIOWA * KRĘGOSŁUP * KRĘGI LĘD¬WIOWE * BÓL * ZABIEGI FIZYKOTERAPEUTYCZNE * SKUTECZNO¦Ć * TESTY * POMIAR


149/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Srebro, Paweł
Tytuł: Efektywno¶ć leczenia zespołów bólowych kręgosłupa lędĽwiowo-krzyżowego metod± mikrochirurgii i fizjoterapii w warunkach szpitalnych
Promotor: dr Janusz, Mariusz
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 77 s., 8 tab., 3 rys., 8 wykr., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * KINEZYTERAPIA * CHOROBY * KRĘGOSŁUP * BÓL * KRĘGI LĘD¬WIOWE * ĆWICZENIA LECZNICZE * TECHNIKI MANUALNE * SZPITAL * MIKROCHIRURGIA * TARNÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * KINEZYTERAPIA * CHOROBY * KRĘGOSŁUP * BÓL * KRĘGI LĘD¬WIOWE * ĆWICZENIA LECZNICZE * TECHNIKI MANUALNE * SZPITAL


150/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Taraszka, Łukasz
Tytuł: Ocena skuteczno¶ci kompleksowej rehabilitacji w zespołach bólowych dolnego odcinka kręgosłupa
Promotor: dr Klimek-Piskorz, Ewa
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 56 s., 8 fot., 14 ryc., 10 tab., bibliogr. 48 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * NEUROLOGIA * KRĘGOSŁUP * KRĘGI LĘD¬WIOWE * BÓL * CHOROBA ZWYRODNIENIOWA * JAKO¦Ć ŻYCIA * FIZYKOTERAPIA * MASAŻ * AKTYWNO¦Ć RUCHOWA


151/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Żurowicz, Monika
Tytuł: Rehabilitacja pacjenta po uszkodzeniu rdzenia kręgowego w odcinku piersiowo-lędĽwiowym - studium przypadku
Promotor: dr Pasiut, Szymon
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 56 s., 2 fot., 2 rys., bibliogr. 61 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * NEUROLOGIA * RDZEŃ KRĘGOWY * USZKODZENIA * PACJENCI * KRĘGI LĘD¬WIOWE * REHABILITACJA


152/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Adamczyk, Sabina
Tytuł: Ocena skuteczno¶ci krioterapii ogólnoustrojowej w poł±czeniu z ćwiczeniami metod± PNF w chorobie dyskowej odcinka lędĽwiowego kręgosłupa
Promotor: dr med. Głodzik, Jacek
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 73 s., 24 fot., 19 ryc., bibliogr. 50 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * CHOROBY * DYSKOPATIA * KRĘGI LĘD¬WIOWE * BÓL * REHABILITACJA * KRIOTERAPIA * ZABIEGI FIZYKOTERAPEUTYCZNE * RUCHOMO¦Ć * BADANIA ANKIETOWE * ANALIZA DANYCH


153/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Krygowska, Ewelina
Tytuł: Porównanie skuteczno¶ci programów leczniczych z wykorzystaniem krioterapii miejscowej i ogólnoustrojowej w chorobie zwyrodnieniowej kręgosłupa
Promotor: dr Gł±b, Grzegorz
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 52 s., 21 fot., 6 ryc., 7 tab., 6 wykr., bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * NEUROLOGIA * REUMATOLOGIA * KRĘGOSŁUP * KRĘGI LĘD¬WIOWE * CHOROBA ZWYRODNIENIOWA * BÓL * LECZENIE * KRIOTERAPIA * ZDROWIE * JAKO¦Ć ŻYCIA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * MAŁOPOLSKIE CENTRUM KRIOTERAPII (KRAKÓW)


154/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szerl±g, Dorota
Tytuł: Ocena skuteczno¶ci wybranych metod fizjoterapii w leczeniu niespecyficznego bólu krzyża - przegl±d systematyczny
Promotor: dr Janusz, Mariusz
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 78 s., 3 rys., 6 tab., bibliogr. 53 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * FIZJOTERAPIA * CHOROBY * KRĘGOSŁUP * KRĘGI LĘD¬WIOWE * BÓL * REHABILITACJA * METODA * ANALIZA DANYCH


155/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Menżyńska, Maja
Tytuł: Wpływ masażu klasycznego w poł±czeniu z zabiegami fizykoterapeutycznymi na zmniejszenie dolegliwo¶ci bólowych lędĽwiowo-krzyżowego kręgosłupa
Promotor: dr Kulis, Aleksandra
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 40 s., 20 rys., 9 tab., bibliogr. 45 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * NEUROLOGIA * BÓL * KRĘGOSŁUP * KRĘGI LĘD¬WIOWE * MASAŻ KLASYCZNY * ZABIEGI FIZYKOTERAPEUTYCZNE * BADANIA ANKIETOWE * TARNÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


156/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Lucińska, Joanna
Tytuł: Ocena wyników postępowania fizjoterapeutycznego na etapie ambulatoryjmym u pacjentek z chorob± zwyrodnieniow± lędĽwiowego odcinka kręgosłupa
Promotor: dr Klimek-Piskorz, Ewa
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 64 s., 2 fot., 20 ryc., 11 tab., bibliogr. 44 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ORTOPEDIA * REUMATOLOGIA * PŁEĆ Ż. * CHOROBA ZWYRODNIENIOWA * KRĘGOSŁUP * BÓL * KRĘGI LĘD¬WIOWE * BADANIA ANKIETOWE * POMIAR * RUCHOMO¦Ć


157/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wi¶niowska, Bożena
Tytuł: Ocena stanu funkcjonalnego pacjentów z przepuklin± kr±żka międzykręgowego w odcinku lędĽwiowym kręgosłupa
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Marchewka, Anna
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 77 s., 29 rys., 24 tab., bibliogr. 47 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ORTOPEDIA * PRZEPUKLINA JˇDRA MIAŻDŻYSTEGO * KRĘGI LĘD¬WIOWE * BÓL * JAKO¦Ć ŻYCIA * AKTYWNO¦Ć ZAWODOWA * PACJENCI * BADANIA ANKIETOWE * ANDRYCHÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


158/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Hasior, Monika
Tytuł: Schorzenia i obrażenia odcinka lędĽwiowo-krzyżowego kręgosłupa u jeĽdĽców
Promotor: dr Sosin, Paweł
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 68 s., 7 rys., 6 tab., 9 wykr., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA KONNA * JAZDA KONNA * URAZY * WYPADKI * KONTUZJE * KRĘGOSŁUP * KRĘGI LĘD¬WIOWE * BÓL * REHABILITACJA


159/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Grylewicz, Anna
Tytuł: Skuteczno¶ć stosowania zabiegów fizykoterapeutycznych u pacjentów z bólem lędĽwiowo-krzyżowego odcinka kręgosłupa
Promotor: dr Kulis, Aleksandra
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 54 s., 28 ryc., 3 tab., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * REUMATOLOGIA * NEUROLOGIA * BÓL * KRĘGOSŁUP * KRĘGI LĘD¬WIOWE * ZABIEGI FIZYKOTERAPEUTYCZNE * REHABILITACJA * BADANIA ANKIETOWE


160/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Nosal, Paulina
Tytuł: Ocena skuteczno¶ci terapii uzdrowiskowej u pacjentek z chorob± zwyrodnieniow± odcinka lędĽwiowo-krzyżowego kręgosłupa
Promotor: dr Klimek-Piskorz, Ewa
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 76 s., 6 fot., 41 ryc., 28 tab., bibliogr. 59 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * REUMATOLOGIA * CHOROBA ZWYRODNIENIOWA * KRĘGOSŁUP * KRĘGI LĘD¬WIOWE * PŁEĆ Ż. * LECZENIE UZDROWISKOWE * ZABIEGI FIZYKOTERAPEUTYCZNE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - SWOSZOWICE


161/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ustupska-KaĽmik, Anna
Tytuł: Porównanie skuteczno¶ci leczenia z wykorzystaniem terapii energotonowej i pr±dów interferencyjnych u pacjentów z chorob± zwyrodnieniow± stawów kręgosłupa
Promotor: dr Gł±b, Grzegorz
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 55 s., 18 ryc., 16 tab., bibliogr. 43 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * FIZJOTERAPIA * CHOROBA ZWYRODNIENIOWA STAWÓW * KRĘGOSŁUP * KRĘGI LĘD¬WIOWE * LECZENIE * ZABIEGI FIZYKOTERAPEUTYCZNE * ĆWICZENIA RUCHOWE * BADANIA ANKIETOWE * SONDAŻ DIAGNOSTYCZNY * ZAKOPANE (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * TERAPIA ENERGOTONOWA * PRˇDY INTERFERENCYJNE * KOMPLEKS WYPOCZYNKOWO-REHABILITACYJNY 'MARZENIE'


162/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ridan, Tomasz
Tytuł: Występowanie dolegliwo¶ci bólowych odcinka lędĽwiowego kręgosłupa i kończyn dolnych w¶ród czynnych zawodowo ratowników medycznych
Promotor: dr Ridan, Tomasz
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 85 s., 6 ryc., 3 tab., 46 wykr., bibliogr. 68 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * RATOWNIK MEDYCZNY * KRĘGOSŁUP * KRĘGI LĘD¬WIOWE * BÓL * KOŃCZYNA DOLNA * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


163/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Żurek, Jakub
Tytuł: Porównanie skuteczno¶ci metod leczenia rehabilitacyjnego w oparciu o fenomen centralizacji u pacjentów z ostrym zespołem bólowym kręgosłupa lędĽwiowo krzyżowego
Promotor: dr Janusz, Mariusz
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 65 s., 6 rys., 5 tab., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: REHABIOLTACJA * KRĘGOSŁUP * KRĘGI LĘD¬WIOWE * BÓL * LECZENIE * SKUTECZNO¦Ć * FENOMEN CENTRALIZACJI


164/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Caba, Michał
Tytuł: Zmiany odczuć bólowych w trakcie rehabilitacji i jej wybrane uwarunkowania psychologiczne
Promotor: dr hab. prof. nadzw. Tokarz, Aleksandra
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 54 s., 20 tab., 1 ryc., 11 wykr., bibliogr. 36 poz.
Sygnatura: 29515WF
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * MASAŻ * KRĘGOSŁUP * KRĘGI LĘD¬WIOWE * BÓL * UWARUNKOWANIA PSYCHICZNE * BADANIA ANKIETOWE * WIEK DOJRZAŁY * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * CENTRUM REHABILITACJI * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI


165/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Boratyn, Ewelina
Tytuł: Wpływ czynników zwi±zanych z opiek± nad dzieckiem na występowanie dolegliwo¶ci bólowych dolnego odcinka kręgosłupa u młodych matek
Promotor: dr Pustułka-Piwnik, Urszula
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 50 s., 7 ryc., 18 tab., bibliogr. 40 poz. Aneks: s. 46-50
Sygnatura: 35476RR
Słowa kluczowe: BIOMECHANIKA * KRĘGOSŁUP * KRĘGI LĘD¬WIOWE * PRZECIˇŻENIE * BÓL * CIˇŻA * PŁEĆ Ż.


166/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kawalec, Mateusz
Tytuł: Wpływ terapii na punktach spustowych w obrębie mię¶ni czworobocznego grzbietu i czworobocznego lędĽwi na ruchomo¶ć kręgosłupa w odcinku szyjnym oraz lędĽwiowym u osób trenuj±cych w amatorskich klubach sportowych
Promotor: dr Szczygieł, Andrzej
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 49 s., 16 fot., 12 ryc., 7 tab., bibliogr. 32 poz. Aneks: s. 47-49
Sygnatura: 39068RR
Słowa kluczowe: LECZENIE * KRĘGOSŁUP * KRĘGI SZYJNE * KRĘGI LĘD¬WIOWE * RUCHOMO¦Ć * MIʦNIE * BÓL * SPORTOWCY * BADANIA * PUNKT SPUSTOWY * MIʦNIE CZWOROBOCZNE GRZBIETU * MIʦNIE CZWOROBOCZNE LĘD¬WI


167/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: K±dziołka, Marzena
Tytuł: Działanie programu rehabilitacyjnego na zwyrodnienia odcinka lędĽwiowego kręgosłupa u pacjentów z sanatorium 'Gwarek' w Goczałkowicach-Zdrój
Promotor: dr Pałosz, Jadwiga
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: [79] s., 47 rys., 1 tab., bibliogr. 32 poz. Aneks: s. 63-[79], 42 tab.
Sygnatura: 39184RR
Słowa kluczowe: BIOMECHANIKA * REHABILITACJA * KRĘGOSŁUP * KRĘGI LĘD¬WIOWE * CHOROBA ZWYRODNIENIOWA STAWÓW * ZABIEGI FIZYKOTERAPEUTYCZNE * KINEZYTERAPIA * PACJENCI * SANATORIUM


168/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Matusik, Renata
Tytuł: Ocena skuteczno¶ci leczenia sanatoryjnego pacjentów z dyskopati± odcinka lędĽwiowego kręgosłupa
Promotor: dr Głodzik, Jacek
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 56 s., 20 ryc., 2 tab., bibliogr. 65 poz. Aneks: s. 51-56
Sygnatura: 39202RR
Słowa kluczowe: CHOROBY * KRĘGOSŁUP * KRĘGI LĘD¬WIOWE * PRZEPUKLINA JˇDRA MIAŻDŻYSTEGO * PATOFIZJOLOGIA * DIAGNOSTYKA * OBJAWY * LECZENIE * REHABILITACJA * PACJENCI * SANATORIUM


169/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Suchorowska, Agata
Tytuł: Ocena skuteczno¶ci programu rehabilitacji u pacjentów z dolegliwo¶ciami bólowymi lędĽwiowego odcinka kręgosłupa
Promotor: dr Chojak-Fijałka
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 83 s., 64 rys., 1 tab., bibliogr. 55 poz.
Sygnatura: 39223RR
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * KRĘGOSŁUP * KRĘGI LĘD¬WIOWE * LECZENIE ZACHOWAWCZE * KINEZYTERAPIA * FIZYKOTERAPIA * BÓL * ZAPOBIEGANIE * PACJENCI


170/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wilczek, Katarzyna
Tytuł: Ocena skuteczno¶ci postępowania fizjoterapeutycznego w chorobie zwyrodnieniowej odcinka lędĽwiowego kręgosłupa
Promotor: dr Chojak-Fijałka
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 67 s., 5 fot., 32 rys., bibliogr. 40 poz.
Sygnatura: 39233RR
Słowa kluczowe: BIOMECHANIKA * KRĘGOSŁUP * KRĘGI LĘD¬WIOWE * CHOROBA ZWYRODNIENIOWA STAWÓW * FIZJOTERAPIA * BÓL * ZAPOBIEGANIE * WIEK DOJRZAŁY * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż.


171/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wi¶niewski, Adrian
Tytuł: Występowanie dolegliwo¶ci bólowych lędĽwiowego odcinka kręgosłupa i kończyn dolnych w¶ród studentów fizjoterapii AWF w Krakowie
Promotor: dr Ridan, Tomasz
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 68 s., 1 ryc., 9 tab., 37 wykr., bibliogr. 62 poz. Aneks
Sygnatura: 39139RR
Słowa kluczowe: BIOMECHANIKA * KRĘGOSŁUP * KRĘGI LĘD¬WIOWE * KOŃCZYNA DOLNA * BÓL * STUDENCI * AWF KRAKÓW


172/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Prior, Małgorzata
Tytuł: Problematyka przeci±żeniowych zespołów bólowych kręgosłupa lędĽwiowo-krzyżowego u zawodników wyczynowo uprawiaj±cych piłkę ręczn±
Promotor: dr Janusz, Mariusz
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 72 s., 19 fot., 1 rys., 10 tab., 9 wykr., bibliogr. 29 poz.
Sygnatura: 29771RR
Słowa kluczowe: KRĘGOSŁUP * KRĘGI LĘD¬WIOWE * BÓL * PRZECIˇŻENIE * SPORT WYCZYNOWY * PIŁKA RĘCZNA * ZAWODNICY * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * BADANIA ANKIETOWE


173/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Białkowska, Izabela
Tytuł: Charakterystyka występowania dolegliwo¶ci bólowych kręgosłupa szyjnego i lędĽwiowego oraz kończyn u kobiet po zabiegu jednostronnej mastektomii
Promotor: dr Ridan, Tomasz
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 102 s., 22 tab., 41 wykr. bibliogr. 120 poz. Aneks
Sygnatura: 36272RR
Słowa kluczowe: RAK SUTKA * MASTEKTOMIA * KRĘGOSŁUP * KRĘGI SZYJNE * KRĘGI LĘD¬WIOWE * KOŃCZYNA * BÓL * LECZENIE * ZAPOBIEGANIE * METODA MCKENZIE * KINEZYTERAPIA * FIZYKOTERAPIA * FIZJOTERAPIA


174/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gargas, Grzegorz
Tytuł: Ocena skrócenia wybranych mię¶ni w przewlekłych zespołach bólowych kręgosłupa lędĽwiowo-krzyżowego u pacjentów usprawnianych ambulatoryjnie
Promotor: dr Janusz, Mariusz
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 85 s., 14 ryc., 12 tab., 14 wykr., bibliogr. 51 poz. Aneks
Sygnatura: 39056RR
Słowa kluczowe: KRĘGOSŁUP * KRĘGI LĘD¬WIOWE * KRĘGI SZYJNE * BÓL * MIʦNIE


175/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Chodacka, Ilona
Tytuł: Ergonomia pracy oraz występowanie zespołów bólowych w obrębie odcinka lędĽwiowego kręgosłupa i kończyn dolnych w¶ród górników kopalni węgla kamiennego
Promotor: dr Guzy, Grażyna
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 81 s., 23 ryc., 15 tab., bibliogr. 69 poz.
Sygnatura: 39094RR
Słowa kluczowe: ERGONOMIA * GÓRNICTWO * KOPALNIA WĘGLA KAMIENNEGO * KRĘGOSŁUP * KRĘGI LĘD¬WIOWE * KOŃCZYNA DOLNA * BÓL


176/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Prokop, Monika
Tytuł: Wyniki rehabilitacji pacjentów z dyskopati± kręgosłupa lędĽwiowego
Promotor: dr hab. n. med. prof. nadzw. Smoleński, Olgierd
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 58 s., 8 ryc., 11 tab., 13 wykr., bibliogr. 24 poz. Aneks
Sygnatura: 39215RR
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * KRĘGOSŁUP * KRĘGI LĘD¬WIOWE * PRZEPUKLINA JˇDRA MIAŻDŻYSTEGO


177/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pacyna, Małgorzata
Tytuł: Występowanie bólów odcinka lędĽwiowo-krzyżowego u fizjoterapeutów
Promotor: dr hab. n. med. prof. nadzw. Smoleński, Olgierd
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 42 s., 8 ryc., 4 tab., 11 wykr., bibliogr. 24 poz. Aneks
Sygnatura: 39212RR
Słowa kluczowe: KRĘGOSŁUP * KRĘGI LĘD¬WIOWE * BÓL * LECZENIE ZACHOWAWCZE * PRACA ZAWODOWA * FIZJOTERAPEUTA


178/197

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Magoń, Grzegorz
Tytuł: Ocena postawy ciała i stanu funkcjonalnego chorych z kręgozmykiem lędĽwiowym
Promotor: prof. nadzw. - Uniwersytet Rzeszowski Maciejczak, Andrzej
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 133 s., 54 ryc., 61 tab., streszcz. j. pol., streszcz. j. ang., bibliogr. 126 poz. [Aneks]: 5 s. + 3 nlb.
Słowa kluczowe: KRĘGI LĘD¬WIOWE * KRĘGOZMYK * POSTAWA CIAŁA * ROWNOWAGA CIAŁA * JAKO¦Ć ŻYCIA * PACJENCI * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * BADANIA NAUKOWE


179/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Matysiak, Sławomir
Tytuł: Ocena poczucia jako¶ci życia u pacjentów z dolegliwo¶ciami bólowymi kręgosłupa lędĽwiowo-krzyżowego usprawnianych w warunkach ambulatoryjnych oraz uzdrowiskowych
Promotor: dr Janusz, Mariusz
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 81 s., 3 ryc., 7 tab., 9 wykr., bibliogr. 29 poz.
Sygnatura: 33709RR
Słowa kluczowe: KRĘGI LĘD¬WIOWE * BÓL * PACJENCI * JAKO¦Ć ŻYCIA * FIZJOTERAPIA


180/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Raczyńska, Olga
Tytuł: Charakterystyka występowania dolegliwo¶ci bólowych odcinka lędĽwiowego kręgosłupa w¶ród aktywnych sportowo zawodników judo
Promotor: dr Ridan, Tomasz
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 92 s., 15 ryc., 46 wykr., bibliogr. 104 poz. Aneks
Sygnatura: 39110RR
Słowa kluczowe: JUDO * ZAWODNICY * KRĘGI LĘD¬WIOWE * BÓL * BADANIA ANKIETOWE


181/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dziewoński, Jakub
Tytuł: Ocena efektów krioterapii ogólnoustrojowej u pacjentów z chorob± zwyrodnieniow± kręgosłupa lędĽwiowego
Promotor: dr Głodzik, Jacek
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 53 s., 8 fot., 4 ryc., 5 tab., bibliogr. 48 poz. Aneks
Sygnatura: 39175RR
Słowa kluczowe: KRIOTERAPIA * KRĘGI LĘD¬WIOWE * BÓL * CHOROBY


182/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Tober, Krystyna
Tytuł: Możliwo¶ci stabilizacyjne i funkcjonalne lędĽwiowego odcinka kręgosłupa u osób o różnym stopniu aktywno¶ci ruchowej
Promotor: dr Pałosz, Jadwiga
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 90 s., 34 rys., 15 tab., bibliogr. 56 poz. Aneks
Sygnatura: 39226RR
Słowa kluczowe: KRĘGI LĘD¬WIOWE * STABILIZACJA * MIʦNIE * AKTYWNO¦Ć RUCHOWA * MŁODZIEŻ * WIEK DOJRZAŁY * PŁEĆ M. * TESTY * KWESTIONARIUSZ AKTYWNO¦CI RUCHOWEJ * KWESTIONARIUSZ OSWESTRY


183/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Olszamowski, Michał
Tytuł: Ocena jako¶ci życia u pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowymi w obrębie kręgosłupa lędĽwiowego z wykorzystaniem polskiej wesji kwestionariusza MVAS
Promotor: dr hab. Mika, Piotr
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 34 s., 16 rys., 1 tab., bibliogr. 20 poz. Aneks
Sygnatura: 40746RR
Słowa kluczowe: KRĘGOSŁUP * KRĘGI LĘD¬WIOWE * ZMIANY ZWYRODNIENIOWE * PACJENCI * JAKO¦Ć ŻYCIA * BADANIA * KWESTIONARIUSZ * KWESTIONARIUSZ MVAS


184/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mróz, Patryk
Tytuł: Charakterystyka występowania dolegliwo¶ci bólowych odcinka lędĽwiowo-krzyżowego kręgosłupa w¶ród piłkarzy nożnych
Promotor: dr Ogrodzka, Katarzyna
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 43 s., 5 ryc., 4 tab., 18 wykr., bibliogr. 65 poz. Aneks
Sygnatura: 40739RR
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * PIŁKARZ * KRĘGOSŁUP * KRĘGI LĘD¬WIOWE * BÓL * KINEZYTERAPIA


185/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Król, Dominika
Tytuł: Ocena efektów leczenia uzdrowiskowego u pacjentek z zespołem bólowym kręgosłupa w odcinku lędĽwiowo-krzyżowym na tle zmian zwyrodnieniowych
Promotor: dr Klimek-Piskorz, Ewa
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 46 s., 6 tab., 14 ryc., bibliogr. 42 poz. Aneks
Sygnatura: 40724RR
Słowa kluczowe: KRĘGOSŁUP * KRĘGI LĘD¬WIOWE * KRĘGI SZYJNE * ZMIANY ZWYRODNIENIOWE * BÓL * LECZENIE * UZDROWISKO * PŁEĆ Ż. * SZCZAWNICA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


186/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Rzepecka, Joanna
Tytuł: Ocena dolegliwo¶ci bólowych odcinka lędĽwiowego kręgosłupa u pracowników biurowych i pielęgniarek
Promotor: dr Ogrodzka, Katarzyna
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 56 s., 3 fot., 8 rys., 9 tab., 16 wykr., bibliogr. 59 poz. Aneks
Sygnatura: 40776RR
Słowa kluczowe: KRĘGI LĘD¬WIOWE * BÓL * PRACA ZAWODOWA * PRACOWNIK UMYSŁOWY * PIELĘGNIARKA


187/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bialik, Krzysztof
Tytuł: Ocena efektów usprawniania pacjentów z zespołem bólowym odcinka lędĽwiowo-krzyżowego z użyciem technik terapii manualnej
Promotor: dr Szczygieł, Andrzej
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 70 s., 21 ryc., 31 tab., bibliogr. 24 poz.
Sygnatura: 41335RR
Słowa kluczowe: FIZJOTERAPIA * KRĘGOSŁUP * KRĘGI LĘD¬WIOWE * KRˇŻKI MIĘDZYKRĘGOWE * BÓL


188/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Golik, Wojciech
Tytuł: Wpływ kinesiotapingu na zakres ruchu, jako¶ć życia i dolegliwo¶ci bólowe u pacjentów z zespołami bólowymi odcinka lędĽwiowego kręgosłupa
Promotor: dr Pałosz, Jadwiga
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 53 s., 8 fot., 25 ryc., 29 tab., bibliogr. 42 poz. Aneks
Sygnatura: 41353RR
Słowa kluczowe: KRĘGOSŁUP * KRĘGI LĘD¬WIOWE * BÓL * TAPING * SKUTECZNO¦Ć


189/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Guzik, Anna
Tytuł: Wpływ masażu i aktywno¶ci fizycznej na dolegliwo¶ci bólowe odcinka lędĽwiowo-krzyżowego i miednicy u kobiet w ci±ży
Promotor: dr Kulis, Aleksandra
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 53 s., 1 rys., 1 tab., 25 wykr., bibliogr. 47 poz. Aneks
Sygnatura: 41359RR
Słowa kluczowe: POSTAWA CIAŁA * WADY POSTAWY * KRĘGI LĘD¬WIOWE * MIEDNICA * BÓL * AKTYWNO¦Ć RUCHOWA * MASAŻ


190/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Łaszczyk Lichoń, Marta
Tytuł: Ocena zmian warto¶ci k±ta lędĽwiowo-krzyżowego u dzieci w badaniach przesiewowych
Promotor: dr Janusz, Mariusz
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 55 s., 1 fot., 14 ryc., 11 tab., bibliogr. 39 poz.
Sygnatura: 41379RR
Słowa kluczowe: POSTAWA CIAŁA * WADY POSTAWY * KRĘGI LĘD¬WIOWE * KRĘGOSŁUP * MIEDNICA * BADANIA PRZESIEWOWE * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY)


191/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sysło, Katarzyna
Tytuł: Wpływ pracy zawodowej na występowanie dolegliwo¶ci bólowych kręgosłupa lędĽwiowego u górników
Promotor: dr Ogrodzka, Katarzyna
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 44 s., 23 ryc., 2 tab., bibliogr. 28 poz. Aneks
Sygnatura: 41403RR
Słowa kluczowe: KRĘGOSŁUP * KRĘGI LĘD¬WIOWE * BÓL * GÓRNICTWO * PRACA ZAWODOWA


192/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Stanik, Agnieszka
Tytuł: Dysfunkcje w obrębie kończyn górnych u osób graj±cych na instrumentach klawiszowych
Promotor: dr hab. prof. nadzw. Pieni±żek, Marek
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 69 s., 61 ryc., 4 tab., bibliogr. 36 poz. Aneks
Sygnatura: 41399RR
Słowa kluczowe: KOŃCZYNA GÓRNA * KRĘGI LĘD¬WIOWE * KRĘGI SZYJNE * BÓL * MUZYK * BADANIA ANKIETOWE * INSTRUMENTY KLAWISZOWE


193/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bienas, Katarzyna
Tytuł: Obci±żenia narz±du ruchu oraz charakterystyka obecnie odczuwanych zespołów bólowych w¶ród żołnierzy
Promotor: dr Guzy, Grażyna
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 98 s., 17 ryc., 20 tab., bibliogr. 95 poz. Aneks
Sygnatura: 37507RR
Słowa kluczowe: BIOMECHANIKA RUCHU * NARZˇDY RUCHU * KRĘGOSŁUP * KRĘGI LĘD¬WIOWE * KOŃCZYNA DOLNA * BÓL * PRACA ZAWODOWA * ŻOŁNIERZ


194/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Niziołek, Katarzyna
Tytuł: Występowanie dolegliwo¶ci bólowych odcinka lędĽwiowego kręgosłupa w grupie czynnych sportowo siatkarek
Promotor: dr Ridan, Tomasz
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 89 s., 7 ryc., 23 tab., 36 wykr., bibliogr. 117 poz.
Sygnatura: 39207RR
Słowa kluczowe: PIŁKA SIATKOWA * SIATKARZ * PŁEĆ Ż. * KRĘGOSŁUP * KRĘGI LĘD¬WIOWE * BÓL * STAW BIODROWY


195/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Baczyńska, Maryla
Tytuł: Ocena nastawienia studentów kierunku Fizjoterapia Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie do konsekwencji wynikaj±cych z bólu kręgosłupa
Promotor: dr Gł±b, Grzegorz
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 55 s., 8 tab., 2 wykr., bibliogr. 37 poz.
Sygnatura: 40677RR
Słowa kluczowe: FIZJOTERAPIA * STUDENCI * FIZJOTERAPEUTA * AWF KRAKÓW * POGLˇDY * KRĘGOSŁUP * BÓL * KRĘGI LĘD¬WIOWE


196/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kuklińska, Anita
Tytuł: Ocena skuteczno¶ci postępowania fizjoterapeutycznego na etapie ambulatoryjnym u kobiet z chorob± zwyrodnieniow± lędĽwiowo-krzyżowego odcinka kręgosłupa
Promotor: dr Klimek-Piskorz, Ewa
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 55 s., 18 ryc., 15 tab., bibliogr. 35 poz. Aneks
Sygnatura: 41372RR
Słowa kluczowe: KRĘGOSŁUP * KRĘGI LĘD¬WIOWE * ZMIANY ZWYRODNIENIOWE * BIOMECHANIKA * LECZENIE ZACHOWAWCZE * FIZJOTERAPIA * PŁEĆ Ż. * WIEK DOJRZAŁY * WIEK STARCZY


197/197

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kuklińska, Anita
Tytuł: Ocena skuteczno¶ci postępowania fizjoterapeutycznego na etapie ambulatoryjnym u kobiet z chorob± zwyrodnieniow± lędĽwiowo-krzyżowego odcinka kręgosłupa
Promotor: dr Klimek-Piskorz, Ewa
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 55 s., 18 ryc., 15 tab., bibliogr. 35 poz. Aneks
Sygnatura: 41372RR
Słowa kluczowe: KRĘGOSŁUP * KRĘGI LĘD¬WIOWE * ZMIANY ZWYRODNIENIOWE * BIOMECHANIKA * LECZENIE ZACHOWAWCZE * FIZJOTERAPIA * PŁEĆ Ż. * WIEK DOJRZAŁY * WIEK STARCZY

stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka