Wynik wyszukiwania

Zapytanie: KLASYFIKACJA
Liczba odnalezionych rekordów: 15Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/15

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Miernik M.
Tytuł: Analiza kwalifikacji obozowisk turystycznych, campingów i domków turystycznych.
Promotor: prof. dr hab. Feczko J.
Rok wydania: 1991
Opis fizyczny: 70 s. 7 tab. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * OBIEKT REKREACYJNY * OBOZOWNICTWO * REKREACJA * KAMPING * KLASYFIKACJA


2/15

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bednarska S.
Tytuł: Klasyfikacja sylwetkowa, podstawy ciała słuchaczek Medycznego Studium Zawodowego Nr 4 w Krakowie.
Promotor: dr med. Wójtowicz S.
Rok wydania: 1988
Opis fizyczny: 55 s. 14 tab. 11 ryc. 3 fot. bibliogr.20 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * POSTAWA CIAŁA * KLASYFIKACJA * SZKOŁA ZAWODOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż.


3/15

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gajewski T.
Tytuł: Klasyfikacja i ocena przydatności wybranych terenów wysokogórskich dla dzialalności alpinistycznej.
Promotor: dr inż. Kozioł R.
Rok wydania: 1981
Opis fizyczny: 37 s. 5 map 2 tab.
Słowa kluczowe: ALPINIZM * WSPINACZKI * KLASYFIKACJA * OCENA


4/15

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Majerczyk T.
Tytuł: Charakterystyka i próba zmodyfikowanej klasyfikacji narciarskich tras zjazdowych Doliny Popradu.
Promotor: dr Palik, Marek
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 33 s. 6 ryc. 1 tab. bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe: SPORT * NARCIARSTWO ZJAZDOWE * ZASOBY MATERIALNE * TRASA SPORTOWA * KLASYFIKACJA * CHARAKTERYSTYKA * POPRAD (DOLINA)


5/15

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kwiatkowska Z.
Tytuł: Analiza udziału poszczególnych rodzajów wad postawy w końcowej klasyfikacji postawy ciała u dzieci i młodzieży.
Promotor: dr Kasperczyk, Tadeusz
Rok wydania: 1985
Opis fizyczny: 77 s. 18 ryc. 8 tab. bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * ANTROPOLOGIA * POSTAWA CIAŁA * KLASYFIKACJA * WADY POSTAWY * DZIECI * MŁODZIEŻ


6/15

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Łabuda R.
Tytuł: Atlas turystyczny województwa krośnieńskiego.
Promotor: dr Sacha S.
Rok wydania: 1986
Opis fizyczny: 16 s. 32 mapy, bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * GEOGRAFIA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * REGION * KLASYFIKACJA * KROSNO (WOJ. PODKARPACKIE ; OKRĘG)


7/15

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pytel K.
Tytuł: Rehabilitacja dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Opis przypadku.
Promotor: dr hab. med. prof. nadzw. AWF Spodaryk K.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 73 s. 1 ryc. 11 tab. bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * PORAŻENIE MÓZGOWE * PRZYCZYNY * KLASYFIKACJA * LECZENIE * ĆWICZENIA FIZYCZNE * SKUTECZNOŚĆ * OCENA


8/15

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jankowska, Magdalena
Tytuł: Etiologia i patomechanika bocznych skrzywień kręgosłupa.
Promotor: dr Całka-Lizis T.
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 79 s. 1 tab. 9 rys. 62 s.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * NARZĄDY RUCHU * KRĘGOSŁUP * CHOROBY * SKOLIOZA * ETIOLOGIA * BIOMECHANIKA * KLASYFIKACJA * SKRZYWIENIE KRĘGOSŁUPA * PATOMECHANIKA


9/15

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Komisarski, Jarosław
Tytuł: Najczęstsze wady postawy, ich charakterystyka i korekcja u uczniów klas I - III.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Kasperczyk, Tadeusz
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 69 s. 10 ryc. 13 tab. bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * POSTAWA CIAŁA * WADY POSTAWY * KOREKTYWA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * KLASYFIKACJA * RADOSZYCE (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE * METODA KASPERCZYKA


10/15

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Winiarek, Dorota
Tytuł: Cele i rodzaje działań fizjoterapeutycznych stosowanych w przebiegu cukrzycy.
Promotor: dr hab. med. prof. nadzw. AWF Smoleński, Olgierd
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 52 s. 9 fot. bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: FIZJOTERAPIA * REHABILITACJA * CHOROBY * CUKRZYCA * KLASYFIKACJA * CEL * POWIKŁANIA * WYSIŁEK FIZYCZNY * LECZENIE * METODA * POWIKŁANIA * ANALIZA DANYCH


11/15

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zapart, Justyna
Tytuł: Próby klasyfikacji typów włókien mięśniowych przy użyciu metod magnetycznego rezonansu jądrowego - możliwości i ograniczenia.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Żołądź, Jerzy
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 45 s., 8 ryc., 3 tab.Bibliogr. 63 poz.
Słowa kluczowe: FIZJOLOGIA * MIĘŚNIE * WŁÓKNO MIĘŚNIOWE * KLASYFIKACJA * REZONANS MAGNETYCZNY * ANALIZA DANYCH


12/15

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kurach, Mariusz
Tytuł: Istota dystrybucji w handlu hurtowym na przykładzie firmy 'Heban'.
Promotor: prof. dr hab. Kozioł, Leszek
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 125 s., 30 ryc., 12 tab.Bibliogr. 76 poz.
Słowa kluczowe: HANDEL * FUNKCJA * ROLA * KLASYFIKACJA * DYSTRYBUCJA * PRZEDSIĘBIORSTWO


13/15

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Hubka, Kinga
Tytuł: Kategoryzacja obiektów hotelarskich. Założenia. Proces. Konsekwencje.
Promotor: dr Cybula, Piotr
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 93 s., 8 ryc., 5 tab., bibliogr. 55 poz.
Słowa kluczowe: HOTELARSTWO * HOTEL * OBIEKT HOTELARSKI * KLASYFIKACJA * KATEGORYZACJA (HOTELARSTWO) * USŁUGI HOTELARSKIE * UNIA EUROPEJSKA * AKTY PRAWNE * ANALIZA DANYCH


14/15

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Turbak, Anna
Tytuł: Ocena efektów rehabilitacji pacjenta z pierwotnie postępującą postacią stwardnienia rozsianego - studium przypadku
Promotor: dr Mirek, Elżbieta
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 83 s., 14 fot., 9 ryc., 6 tab., 5 wykr., bibliogr. 51 poz. Aneks: s. 66-83, 8 tab.
Sygnatura: 39228RR
Słowa kluczowe: LECZENIE * REHABILITACJA * STWARDNIENIE ROZSIANE * EPIDEMIOLOGIA * PATOGENEZA * KLASYFIKACJA * OBJAWY * JAKOŚĆ ŻYCIA * PACJENCI


15/15

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Stępień, Mateusz
Tytuł: Porównanie systemów kategoryzacji na podstawie prawa polskiego oraz Hotel Stars Union
Promotor: dr Raciborski, Jerzy
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 58 s., 3 rys., 4 tab., 4 wykr., bibliogr. 25 poz.
Sygnatura: 33345TR
Słowa kluczowe: HOTELARSTWO * USŁUGI HOTELARSKIE * KLASYFIKACJA * KATEGORYZACJA (HOTELARSTWO) * PRAWO * POLSKA * HOTEL STARS UNION

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka