Wynik wyszukiwania

Zapytanie: KIERUNEK STUDIÓW
Liczba odnalezionych rekordów: 25Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/25

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Więcław, Iwona
Tytuł: Analiza wybranych wyznaczników motywacji do podjęcia studiów na AWF oraz postaw wobec zagadnień kultury fizycznej na podstawie badań ankietowych studentów i studentek AWF w Krakowie.
Promotor: dr Wątroba J.
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 54 s. 37 tab. 12 wykr. 8 poz. bibliogr.
Słowa kluczowe: KULTURA FIZYCZNA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * FIZJOTERAPIA * KIERUNEK STUDIÓW * MOTYWACJA * STUDIA WF * AWF KRAKÓW * STUDENCI * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * BADANIA ANKIETOWE


2/25

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Żmuda, Magdalena
Tytuł: Wiedza studentów kierunku pracy socjalnej Uniwersytetu Jagiellońskiego i Stockport College o sporcie niepełnosprawnych.
Promotor: dr Jarmuła-Kliś, Teresa
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 54 s., 16 tab.Bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * STUDENCI * WIEDZA * KIERUNEK STUDIÓW * POLSKA * WIELKA BRYTANIA * BADANIA ANKIETOWE


3/25

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Góralska, Róża, Małgorzata
Tytuł: Opinie studentów kierunku turystyka i rekreacja o kształceniu w krakowskiej AWF
Promotor: dr Jarmuła-Kliś, Teresa
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 76 s., 19 tab.Bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * KSZTAŁCENIE KADR * SZKOŁA WYŻSZA * STUDENCI * STUDIA * AWF KRAKÓW * KIERUNEK STUDIÓW * TURYSTYKA * PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE * MOTYWACJA * ZAINTERESOWANIA


4/25

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szlaska, Urszula
Tytuł: Opinie studentów kierunku fizjoterapia o kształceniu w krakowskiej AWF
Promotor: dr Jarmuła-Kliś, Teresa
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 68 s., 35 tab., 2 wykr.Bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: SZKOŁA WYŻSZA * AWF KRAKÓW * STUDENCI * KIERUNEK STUDIÓW * FIZJOTERAPIA * OPINIA * KSZTAŁCENIE


5/25

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gołuchowska, Olga
Tytuł: Charakterystyka cech morfologicznych i niektórych wskaźników antropologicznych u studentów zaocznych kierunków wychowanie fizyczne i fizjoterapia Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie w nawiązaniu do stylu życia, odżywiania i aktywności fizycznej
Promotor: dr Gwardjak, Teresa
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 84 s., 29 ryc., 6 fot.Bibliogr. 62 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * CECHY MORFOLOGICZNE * WSKAŹNIK MORFOLOGICZNY * STUDENCI * KIERUNEK STUDIÓW * WYCHOWANIE FIZYCZNE * FIZJOTERAPIA * STYL ŻYCIA * ODŻYWIANIE * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * AWF KRAKÓW * BADANIA ANKIETOWE


6/25

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kubik, Aneta
Tytuł: Płeć psychologiczna a kompetencje społeczne
Promotor: dr hab. prof. nadzw. Kaiser, Jan
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 67 s., 7 ryc., 24 tab.Bibliogr. 41 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * STUDENCI * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * KIERUNEK STUDIÓW * OSOBOWOŚĆ * KOMPETENCJE * AWF KRAKÓW * TESTY


7/25

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Żmudzińska, Patrycja
Tytuł: Poziom kompetencji społecznych, motywacja oraz hierarchia wartości wśród studentów V roku turystyki i rekreacji reprezentujących różne specjalizacje zawodowe
Promotor: dr Siekańska, Małgorzata
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 120 s., 36 ryc., 21 tab.Bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * PSYCHOLOGIA * STUDENCI * SZKOŁA WYŻSZA * KIERUNEK STUDIÓW * TURYSTYKA * MOTYWACJA * KOMPETENCJE * BADANIA ANKIETOWE * AWF KRAKÓW


8/25

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Tokar, Dominika
Tytuł: Poziom kompetencji społecznych u studentów Wychowania Fizycznego, Fizjoterapii i Psychologii
Promotor: dr Basiaga-Pasternak, Joanna
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 55 s., 2 ryc., 13 tab., 9 wykr.Bibliogr. 49 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * STUDENCI * SZKOŁA WYŻSZA * KIERUNEK STUDIÓW * WYCHOWANIE FIZYCZNE * FIZJOTERAPIA * MOTYWACJA * KOMPETENCJE * BADANIA


9/25

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Barnaś, Mariusz
Tytuł: Poziom wydolności fizycznej studentów uczelni wyższych
Promotor: dr Pałka, Tomasz
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 39 s., 11 ryc., 17 tab.Bibliogr. 42 poz.
Słowa kluczowe: FIZJOLOGIA * BIOCHEMIA * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * MASA CIAŁA * STUDENCI * SZKOŁA WYŻSZA * KIERUNEK STUDIÓW * WYCHOWANIE FIZYCZNE * TESTY * POMIAR


10/25

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wawrzonek, Agnieszka
Tytuł: Specyfika studiów i przyszłych rol zawodowych w opinii studentów fizjoterapii krakowskiej AWF
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Sekuła-Kwaśniewicz, Halina
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 88 s., 47 tab., bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe: SZKOŁA WYŻSZA * STUDIA * AWF KRAKÓW * KIERUNEK STUDIÓW * FIZJOTERAPIA * OPINIA * STUDENCI * UMIEJĘTNOŚCI * BADANIA ANKIETOWE


11/25

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Moskal, Marta
Tytuł: Sporty zimowe w aktywności fizycznej studentów kierunku wychowanie fizyczne Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
Promotor: dr Rosiński, Jarosław
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 65 s., 37 wykr., 6 tab., bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: SZKOŁA WYŻSZA * SPORT ZIMOWY * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * STUDENCI * KIERUNEK STUDIÓW * WYCHOWANIE FIZYCZNE * BADANIA ANKIETOWE * AWF KRAKÓW


12/25

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kiełb, Rafał
Tytuł: Losy absolwentów AWF w Krakowie na kierunku turystyki i rekreacji, w okresie od 2005 do 2009 r.
Promotor: dr hab. Chojnacki, Kazimierz
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 130 s., 66 tab., 68 rys., bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: SZKOŁA WYŻSZA * KIERUNEK STUDIÓW * TURYSTYKA * ABSOLWENCI * PRACA ZAWODOWA * ZATRUDNIENIE * UMIEJĘTNOŚCI


13/25

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zięba, Katarzyna
Tytuł: Ocena zmian sprawności i wydolności fizycznej u studentów oraz studentek kierunku Fizjoterapia po pierwszym roku studiów
Promotor: dr Gradek, Joanna
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 42 s., 15 ryc., 10 tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * STUDENCI * AWF KRAKÓW * KIERUNEK STUDIÓW * FIZJOTERAPIA * CECHY SOMATYCZNE * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * UMIEJĘTNOŚCI SPORTOWE * SKOK WZWYŻ * SKOK W DAL * PCHNIĘCIE KULĄ * BIEGI * BADANIA PORÓWNAWCZE * ANALIZA


14/25

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Tarsa, Karolina
Tytuł: Czas wolny studentów wychowania fizycznego i fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
Promotor: prof. dr hab. Żarów, Ryszard
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 78 s., 24 ryc., 11 tab., bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe: SZKOŁA WYŻSZA * KIERUNEK STUDIÓW * WYCHOWANIE FIZYCZNE * FIZJOTERAPIA * STUDENCI * CZAS WOLNY * ZAINTERESOWANIA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * IMPREZY KULTURALNE * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


15/25

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wija, Joanna
Tytuł: Wolontariat w Olimpiadach Specjalnych w opinii studentów fizjoterapii
Promotor: dr Żychowicz, Paweł
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 117 s., 2 fot., 16 ryc., 32 tab., 26 wykr., bibliogr. 70 poz.
Słowa kluczowe: NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * OLIMPIZM * IGRZYSKA PARAOLIMPIJSKIE * WOLONTARIUSZ * STUDENCI * KIERUNEK STUDIÓW * FIZJOTERAPIA * PRAKTYKI STUDENCKIE * WIEDZA * OPINIA * BADANIA ANKIETOWE * AWF KRAKÓW


16/25

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Fic, Mateusz
Tytuł: Hierarchia wartości somatycznych a udział w aktywności fizycznej studentów wychowania fizycznego
Promotor: dr Makuła, Waldemar
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 59 s., 6 ryc., 11 tab., bibliogr. 85 poz.
Słowa kluczowe: AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * STUDENCI * KIERUNEK STUDIÓW * WYCHOWANIE FIZYCZNE * ZAINTERESOWANIA * SPORT * PŁYWANIE * ĆWICZENIA SIŁOWE * GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * BADANIA ANKIETOWE * TESTY * AWF KRAKÓW


17/25

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Suder, Grzegorz
Tytuł: Wiedza o farmakologicznych środkach dopingujących wśród studentek fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
Promotor: prof. dr hab. med. Jaśkiewicz, Jerzy
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 67 s., 3 rys., 7 tab., 23 wykr., bibliogr. 40 poz.
Słowa kluczowe: FARMAKOLOGIA * WIEDZA * STUDENCI * PŁEĆ Ż. * KIERUNEK STUDIÓW * FIZJOTERAPIA * AWF KRAKÓW * DOPING FARMAKOLOGICZNY * STYL ŻYCIA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPORT * BADANIA ANKIETOWE


18/25

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Żarów, Katarzyna
Tytuł: Preferencje studentek fizjoterapii w ocenie atrakcyjności fizycznej
Promotor: dr Sobiecki, Jan
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 66 s., 32 ryc., 9 tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: SZKOŁA WYŻSZA * KIERUNEK STUDIÓW * FIZJOTERAPIA * STUDENCI * PŁEĆ Ż. * SYLWETKA * CIAŁO * POGLĄDY * OCENA * ZADOWOLENIE * WARTOŚĆ * BADANIA ANKIETOWE


19/25

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mysior, Przemysław
Tytuł: Analiza poziomu opanowania umiejętności technicznych z gimnastyki oraz ich współzależności u studentów niestacjonarnych studiów II stopnia kierunku wychowania fizycznego AWF w Krakowie
Promotor: dr Omorczyk, Jarosław
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 59 s., 27 tab., bibliogr. 40 poz.
Słowa kluczowe: GIMNASTYKA * STUDENCI * AWF KRAKÓW * KIERUNEK STUDIÓW * WYCHOWANIE FIZYCZNE * UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * ĆWICZENIA GIMNASTYCZNE * BADANIA STATYSTYCZNE * ANALIZA DANYCH


20/25

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Hanke, Agnieszka
Tytuł: Aktywność turystyczna studentów kierunku Turystyka i Rekreacja w porównaniu ze studentami innych kierunków studiów
Promotor: dr Myśliwska, Katarzyna
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 55 s., 19 ryc., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA * TURYSTYKA * RODZAJ * PODRÓŻE * KIERUNEK STUDIÓW * STUDENCI * KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA


21/25

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Płonka, Patryk
Tytuł: Aktywność fizyczna studentów fizjoterapii oraz ich stosunek do aktywności ruchowej osób niepełnosprawnych
Promotor: dr Żychowicz, Paweł
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 101 s., 1 ryc., 14 tab., 40 wykr., bibliogr. 55 poz. Aneks
Sygnatura: 33679RR
Słowa kluczowe: AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * NIEPEŁNOSPRAWNI * STUDENCI * FIZJOTERAPIA * KIERUNEK STUDIÓW * SONDAŻ DIAGNOSTYCZNY


22/25

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Brożonowicz, Anna
Tytuł: Zmiany poziomu sprawności fizycznej badanej w konwencji zdrowia (Health-Related Fitness) studentów III roku kierunku Fizjoterapia w latach 2010-2012 Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
Promotor: dr Gradek, Joanna
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 48 s., 15 tab., 14 wykr., bibliogr. 23 poz.
Sygnatura: 39041RR
Słowa kluczowe: SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * ZDROWIE * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * MOTORYCZNOŚĆ * TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ * CECHY MORFOLOGICZNE * CECHY MOTORYCZNE * STUDENCI * AWF KRAKÓW * KIERUNEK STUDIÓW * FIZJOTERAPIA * HEALTH-RELATED FITNESS * 2010-2012


23/25

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kordecka, Joanna
Tytuł: Strategie radzenia sobie ze stresem wśród studentów fizjoterapii
Promotor: dr Kukla, Paweł
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 65 s., 27 wykr., bibliogr. 65 poz. Aneks
Sygnatura: 37496RR
Słowa kluczowe: STRES * OSOBOWOŚĆ * ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * STUDENCI * AWF KRAKÓW * KIERUNEK STUDIÓW * FIZJOTERAPIA * SONDAŻ DIAGNOSTYCZNY


24/25

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Michalak, Joanna
Tytuł: Ocena programu studiów licencjackich przez studentów studiów uzupełniajacych magisterskich kierunku fizjoterapia krakowskiej AWF
Promotor: dr Kliś-Jarmuła, Teresa
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 78 s., 14 tab., bibliogr. 30 poz. Aneks
Sygnatura: 39054RR
Słowa kluczowe: SZKOLNICTWO WYŻSZE * STUDIA MAGISTERSKIE * STUDIA 1 STOPNIA * PROGRAM NAUCZANIA * OCENA NAUCZANIA * FIZJOTERAPIA * KIERUNEK STUDIÓW * AWF KRAKÓW


25/25

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Góral, Magdalena
Tytuł: Jakość studiów fizjoterapii w opinii studentów i absolwentów małopolskich uczelni
Promotor: dr hab. prof. nadzw. Pieniążek, Marek
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 50 s., 51 ryc., bibliogr. 27 poz. Aneks
Sygnatura: 41356RR
Słowa kluczowe: FIZJOTERAPIA * KIERUNEK STUDIÓW * FIZJOTERAPEUTA * JAKOŚĆ * PROGRAM NAUCZANIA * OPINIA * STUDENCI * ABSOLWENCI * SZKOŁA WYŻSZA * MAŁOPOLSKIE, WOJEWÓDZTWO

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka