Wynik wyszukiwania

Zapytanie: KIELCE (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE ;
Liczba odnalezionych rekordów: 47Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/47

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Duda M.
Tytuł: Wybrane problemy indywidualnego budownictwa letniskowego województwa kieleckiego, ze szczególnym uwzględnieniem gminy Daleszyce.
Promotor: dr Kowalski, Roman
Rok wydania: 1990
Opis fizyczny: 75 s. 2 mapy, 27 rys. 3 tab. bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * BUDOWNICTWO * REKREACJA * REGION * GMINA * DALESZYCE * KIELCE (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE ; OKRĘG)


2/47

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kulesza W.
Tytuł: Status wychowania fizycznego w wybranych szkołach podstawowych południowego regionu kieleckiego.
Promotor: doc. dr Orchowski A.
Rok wydania: 1990
Opis fizyczny: 61 s. 15 tab. bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * STATUS SPOŁECZNY * POGLĄDY * SZKOŁA PODSTAWOWA * KIELCE (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE ; OKRĘG)


3/47

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Cichalewska Z.
Tytuł: Rozwój akrobatyki sportowej na terenie województwa kieleckiego po drugiej wojnie światowej (do 1971 r.).
Promotor: doc. dr Toporowicz, Kazimierz
Rok wydania: 1973
Opis fizyczny: 96 s. 7 tab. 2 wykr. bibliogr.25 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * GIMNASTYKA AKROBATYCZNA * ROZWÓJ * ORGANIZACJA * KIELCE (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE ; OKRĘG)


4/47

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gniazdowski A.
Tytuł: Zagospodarowanie rejonu Cedzyny dla celów rekreacyjnych.
Promotor: doc.dr Żmuda S.
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 64 s. 19 fot. 1 mapa bibliogr.42 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * SPORT WODNY * OBIEKT REKREACYJNY * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * OCHRONA ŚRODOWISKA * MIASTO * KIELCE (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE ; OKRĘG) * CEDZYNA (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE ; OKRĘG)


5/47

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Hryniewiecki A.
Tytuł: Zainteresowanie turystyczne w województwie kieleckim.
Promotor: doc.dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1969
Opis fizyczny: 44 s. 1 mapa, 17 tab. bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ZAINTERESOWANIA * KIELCE (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE ; OKRĘG)


6/47

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jędrzejczyk E.
Tytuł: Ruch turystyczno-krajoznawczy na Kielecczyźnie w latach 1908-1939.
Promotor: doc.dr Toporowicz, Kazimierz
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 91 s. 1 mapa 4 rys. 8 tab. bibliogr.54 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * KRAJOZNAWSTWO * HISTORIA * OKRES POROZBIOROWY * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA) * ROZWÓJ * INSTYTUCJA SPOŁECZNA * DZIAŁALNOŚĆ * ORGANIZACJA * REGION * KIELCE (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE ; OKRĘG)


7/47

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kaźmirak C.
Tytuł: Rozwój TKKF na terenie województwa kieleckiego w latach 1970-1978.
Promotor: doc. dr Toporowicz, Kazimierz
Rok wydania: 1981
Opis fizyczny: 50 s. 27 tab. bibliogr 11 poz.
Słowa kluczowe: KULTURA FIZYCZNA * HISTORIA * TKKF * ROZWÓJ * DZIAŁALNOŚĆ * ORGANIZACJA * PROGRAM * STATYSTYKA * KIELCE (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE ; OKRĘG)


8/47

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kruk D.
Tytuł: Tenis stołowy na ziemi kieleckiej w latach 1945-1996.
Promotor: dr Bator A.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 79 s. 9 fot. 1 ryc. 6 tab. bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * 1944-1989 (POLSKA LUDOWA) * 1989-... (III RZECZPOSPOLITA) * TENIS STOŁOWY * ROZWÓJ * ORGANIZACJA * REGION * KIELCE (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE ; OKRĘG)


9/47

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bujak I.
Tytuł: Walory turystyczno-rekreacyjne sztucznych zbiorników wodnych w województwie kieleckim.
Promotor: dr Sacha S.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 110 s. 6 fot. 12 map, 5 tab. bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * WALORY TURYSTYCZNE * ZBIORNIK WODNY * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * OCENA * KIELCE (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE ; OKRĘG)


10/47

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Świercz M.
Tytuł: Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne otyłości i poziomu rozwoju somatycznego kobiet otyłych na tle kobiet o przeciętnej i szczupłej budowie ciała. (Wyniki badań 200-osobowej grupy kobiet z regionu kielecczyzny).
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Chrzanowska M.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 50 s. 19 ryc. 12 tab. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * SOCJOLOGIA * OTYŁOŚĆ * BUDOWA CIAŁA * CECHY SOMATYCZNE * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * STAN ZDROWIA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * WYKSZTAŁCENIE * PŁEĆ Ż. * KORELACJA * KIELCE (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE ; OKRĘG)


11/47

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gołębska B.
Tytuł: Zróżnicowanie cech somatycznych i niektórych zmiennych społecznych między grupami kobiet z nadwagą i niską relatywną masą ciała w próbie kobiet kieleckich.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Chrzanowska M.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 44 s. 18 ryc. 10 tab. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * OTYŁOŚĆ * NIEDOWAGA * CECHY SOMATYCZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * WARUNKI BYTOWE * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * PŁEĆ Ż. * KORELACJA * KIELCE (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE ; OKRĘG)


12/47

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pokusa T.
Tytuł: Występowanie otyłości oraz jej powiązania z poziomem sprawności fizycznej w 200 osobowej próbie kobiet z kielecczyzny.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Chrzanowska M.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 51 s. 8 ryc. 23 tab. bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * OTYŁOŚĆ * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * PŁEĆ Ż. * KORELACJA * KIELCE (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE ; OKRĘG)


13/47

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Grudzień M.
Tytuł: Budowa somatyczna i sprawność fizyczna kobiet z rejonu kielecczyzny w aspekcie zróżnicowanej relatywnej masy ciała.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Chrzanowska M.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 54 s. 33 ryc. 8 tab. bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * MASA CIAŁA * OTYŁOŚĆ * CECHY SOMATYCZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * PŁEĆ Ż. * KORELACJA * KIELCE (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE ; OKRĘG)


14/47

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Krukowska M.
Tytuł: Ruch turystyczny w województwie kieleckim w nowych granicach administracyjnych i jednostki jego obsługi.
Promotor: mgr Ofiarski M.
Rok wydania: 1977
Opis fizyczny: 46 s. 3 mapy, 8 tab. bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * WYCIECZKA * ORGANIZACJA * TRANSPORT * KIELCE (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE ; OKRĘG)


15/47

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kumor G.
Tytuł: Próba oceny i możliwości rozwoju agroturystyki w północnej części województwa kieleckiego.
Promotor: dr Kowalski, Roman
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 133 s. 12 fot. 1 mapa, 20 ryc. 6 tab. 1 zał. bibliogr. 110 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * AGROTURYSTYKA * ROZWÓJ * KIELCE (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE ; OKRĘG)


16/47

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gorgoń D.
Tytuł: Rola czynnika rozwojowego w kształtowaniu sprawności motorycznej dzieci w wieku 8-14 lat z gminy Stąporków woj. kieleckie.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Mleczko E.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 78 s. 38 ryc. 25 tab. bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * GIBKOŚĆ * CECHY SOMATYCZNE * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * MIASTO * WIEŚ * KORELACJA * STĄPORKÓW * KIELCE (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE ; OKRĘG)


17/47

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Błachut A.
Tytuł: Wielkość i charakter środowiska społecznego oraz aktywność ruchowa jako czynniki różnicujące poziom rozwoju motorycznego i wydolności fizycznej chłopców z miast Kielecczyzny.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Mleczko E.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 66 s. 31 ryc. 13 tab. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * MOTORYCZNOŚĆ * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * ROZWÓJ MOTORYCZNY * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * MIASTO * KORELACJA * KIELCE (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE ; OKRĘG)


18/47

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Olczyk A.
Tytuł: Wielkość środowiska społeczno-kulturowego oraz wiek morfologiczny jako kryterium różnicujące poziom rozwoju motorycznego i funkcjonalnego dziewcząt ze wsi kieleckich.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Mleczko E.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 62 s. 20 ryc. 12 tab. bibliogr. 40 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * MOTORYCZNOŚĆ * ROZWÓJ MOTORYCZNY * ROZWÓJ FUNKCJONALNY * WIEK MORFOLOGICZNY * CECHY SOMATYCZNE * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * WIEŚ * KORELACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * KIELCE (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE ; OKRĘG)


19/47

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sikora M.
Tytuł: Wielkość i charakter środowiska społeczno-kulturowego oraz stopień zaawansowania rozwoju biologicznego jako czynniki różnicujące poziom rozwoju motorycznego i wydolności fizycznej chłopców ze wsi kieleckiej.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Mleczko E.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 76 s. 29 ryc. 12 tab. bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * BIOLOGIA * MOTORYCZNOŚĆ * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * WIEK ROZWOJOWY * ROZWÓJ BIOLOGICZNY * ROZWÓJ MOTORYCZNY * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * WIEŚ * KORELACJA * KIELCE (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE ; OKRĘG)


20/47

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Smuga K.
Tytuł: Poziom rozwoju sprawności motorycznej i funkcjonalnej dzieci wiejskich z województwa kieleckiego między 8 a 15 rokiem życia na tle rówieśników z populacji krakowskiej.
Promotor: dr Komorowski L.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 51 s. 30 ryc. 10 tab. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * ROZWÓJ * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * WIEŚ * KORELACJA * KIELCE (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE ; OKRĘG)


21/47

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kubeczko K.
Tytuł: Tereny rekreacyjne Kielc i okolic.
Promotor: dr Łabaj M.
Rok wydania: 1987
Opis fizyczny: 61 s. 20 fot. 2 mapy, 5 wykr. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * WYPOCZYNEK CZYNNY * TEREN REKREACYJNY * MIASTO * WIEŚ * REGION * KIELCE (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE) * KIELCE (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE ; OKRĘG)


22/47

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kucz K.
Tytuł: Charkterystyka morfologiczna kobiet z regionu rzeszowskiego, kieleckiego, nowosądeckiego ze szczególnym uwzględnieniem ciężaru ciała i jego nadmiaru oraz społecznych uwarunkowań otyłości.
Promotor: dr Chrzanowska M.
Rok wydania: 1980
Opis fizyczny: 34 s. 18 tab. 18 wykr. bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * CECHY MORFOLOGICZNE * MASA CIAŁA * TKANKA TŁUSZCZOWA * OTYŁOŚĆ * TREND SEKULARNY * WARUNKI BYTOWE * PŁEĆ Ż. * RZESZÓW (WOJ. PODKARPACKIE ; OKRĘG) * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG) * KIELCE (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE ; OKRĘG)


23/47

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kuźniar A.
Tytuł: Stan turystyki w województwie kieleckim w latach 1976-79.
Promotor: doc. dr Peretiatkowicz R.
Rok wydania: 1981
Opis fizyczny: 68 s. 1 mapa, bibliogr.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * ROZWÓJ * PLANOWANIE * KIELCE (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE ; OKRĘG)


24/47

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Lipczyński K.
Tytuł: Badanie wysokości i ciężaru ciała oraz sprawności fizycznej chłopców szkół podstawowych woj. rzeszowskiego i kieleckiego z uwzględnieniem pochodzenia społecznego.
Promotor: dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1976
Opis fizyczny: 60 s. 17 tab. 14 wykr. bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * MOTORYCZNOŚĆ * CECHY MORFOLOGICZNE * MASA CIAŁA * WYSOKOŚĆ CIAŁA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * POCHODZENIE SPOŁECZNE * KORELACJA * RZESZÓW (WOJ. PODKARPACKIE ; OKRĘG) * KIELCE (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE ; OKRĘG) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA


25/47

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Łukasiewicz L.
Tytuł: Efektywność obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (typu gimnastycznego) w wybranych szkołach województwa kieleckiego.
Promotor: mgr Cierniak J.
Rok wydania: 1976
Opis fizyczny: 66 s. 100 rys. 11 tab. 50 wykr. bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * GIMNASTYKA * LEKCJA * SKUTECZNOŚĆ * SZKOŁA PODSTAWOWA * KIELCE (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE ; OKRĘG)


26/47

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mazur M.
Tytuł: Pochodzenie społeczne a budowa ciała i sprawność fizyczna chłopców szkół podstawowych w województwie miejskim krakowskim i keleckim.
Promotor: doc. dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1977
Opis fizyczny: 72 s. 16 tab. 13 wykr. bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: SOCJOLOGIA * ANTROPOLOGIA * MOTORYCZNOŚĆ * POCHODZENIE SPOŁECZNE * BUDOWA CIAŁA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * KORELACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * SZKOŁA PODSTAWOWA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * KIELCE (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE ; OKRĘG)


27/47

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mazurek S.
Tytuł: Rozwój lekkiej atletyki w wojewódtwie kieleckim w XXXV-leciu PRL. (Na podstawie średnich wartości dziesięciu najlepszych wyników uzyskanych w poszczególnych konkurencjach w latach 1951-1980).
Promotor: dr Bukowiec M.
Rok wydania: 1981
Opis fizyczny: 68 s. 12 tab. bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * LEKKOATLETYKA * ROZWÓJ * 1944-1989 (POLSKA LUDOWA) * KIELCE (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE ; OKRĘG)


28/47

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mijanowski K.
Tytuł: Ocena oferty bazy recepcyjnej w regionie świętokrzyskim.
Promotor: dr Nowakowski M.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 250 s. 128 fot. 4 mapy, 1 ryc. 10 tab. bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * WALORY TURYSTYCZNE * BAZA NOCLEGOWA I ŻYWIENIOWA * REGION * ŚWIĘTOKRZYSKIE, GÓRY * PONIDZIE * KIELCE (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE ; OKRĘG)


29/47

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pożoga L.
Tytuł: Wpływ środowiska społeczno-kulturowego oraz zwiększonej aktywności ruchowej dziewcząt z podkieleckich wsi na ich poziom rozwoju podstawowych predyspozycji strukturalnych i funkcjonalnych oraz zdolności motorycznych.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Mleczko E.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 84 s. 32 ryc. 9 tab. bibliogr. 46 poz.
Słowa kluczowe: SOCJOLOGIA * ANTROPOMOTORYKA * CECHY SOMATYCZNE * CECHY FUNKCJONALNE * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * WIEŚ * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * KORELACJA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * KIELCE (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE ; OKRĘG)


30/47

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zapała M.
Tytuł: Warunki rozwoju turystyki na Ziemi Kieleckiej.
Promotor: dr Unrug M.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 110 s. 4 fot. 7 ryc. 8 tab. bibliogr. 39 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ROZWÓJ * ANALIZA * REGION * KIELCE (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE ; OKRĘG)


31/47

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Nowak J.
Tytuł: Przyczyny odroczeń dzieci z obowiązku szkolnego w powiecie kieleckim i dalsze losy tych dzieci.
Promotor: prof. dr Grochmal S.
Rok wydania: 1972
Opis fizyczny: 69 s. 8 ryc. 4 tab. bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * ROZWÓJ FIZYCZNY * ROZWÓJ PSYCHICZNY * DZIECI * MŁODZIEŻ * OCENA * REGION * KIELCE (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE ; OKRĘG)


32/47

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Nowakowski Z.
Tytuł: Pochodzenie społeczne a morfologia i sprawność fizyczna szkół podstawowych województwa kieleckiego.
Promotor: doc. dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1976
Opis fizyczny: 64 s. 12 ryc. 14 tab. bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: MORFOLOGIA * MOTORYCZNOŚĆ * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * POCHODZENIE SPOŁECZNE * KORELACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * KIELCE (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE ; OKRĘG)


33/47

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Malec L.
Tytuł: Stopień urbanizacji miejsca zamieszkania a poziom sprawności motorycznej i rozwoju morfofunkcjonalnego dzieci z południowo-zachodniej Kielecczyzny.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Mleczko E.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 53 s. 19 ryc. 6 tab. bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * ROZWÓJ FIZYCZNY * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * CECHY MORFOLOGICZNE * CECHY FUNKCJONALNE * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * MIASTO * WIEŚ * REGION * KIELCE (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE ; OKRĘG)


34/47

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Panek S.
Tytuł: Stopień urabanizacji miejsca zamieszkania z poziom sprawności motorycznej i rozwoju morfofunkcjonalnego dzieci południowo-wschodniej Kielecczyzny.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Mleczko E.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 63 s. 48 ryc. 14 tab. bibliogr. 58 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * ROZWÓJ FIZYCZNY * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * CECHY MORFOLOGICZNE * CECHY FUNKCJONALNE * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * MIASTO * WIEŚ * REGION * KIELCE (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE ; OKRĘG)


35/47

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bomasiewicz, Zbigniew
Tytuł: Poziom rozwoju somatycznego i motorycznego chłopców w wieku 7-11 lat o różnicy różnej aktywności ruchowej z wybranych miejscowości wiejskich województwa świętokrzyskiego.
Promotor: dr Komorowski L.
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 48 s. 9 tab. 26 wykr. i bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * ANTROPOMOTORYKA * MOTORYCZNOŚĆ * CECHY SOMATYCZNE * CECHY MOTORYCZNE * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * ROZWÓJ SOMATYCZNY * ROZWÓJ MOTORYCZNY * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * WIEK ROZWOJOWY * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * BADANIA * KIELCE (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE ; OKRĘG)


36/47

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Panek, Mariusz
Tytuł: Stopień urbanizacji miejsca zamieszkania a poziom rozwoju morfofunkcjonalnego i sprawności motorycznej chłopców południowo-wschodniej Kielecczyzny.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Mleczko E.
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 43 s. 24 ryc. 13 tab. bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * ANATOMIA * CECHY MORFOLOGICZNE * CECHY SOMATYCZNE * CECHY MORFOFUNKCJONALNE * BUDOWA CIAŁA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * WIEŚ * MIASTO * ZALEŻNOŚĆ * BADANIA PORÓWNAWCZE * BADANIA STATYSTYCZNE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * KIELCE (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE ; OKRĘG)


37/47

Rodzaj pracy: LICENCJACKA
Autor: Mądzik, Krzysztof
Tytuł: Sprawność fizyczna ogólna a specjalna juniorów piłki nożnej Klubu Sportowego 'Nowiny' k. Kielc w wieku 17 lat.
Promotor: dr Koźmin A.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 51 s. 24 ryc. 17 tab. bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA OGÓLNA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA SPECJALNA * PIŁKA NOŻNA * JUNIORZY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * KLUB SPORTOWY 'NOWINY' * KIELCE (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE ; OKRĘG)


38/47

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wieciech, Adrianna
Tytuł: Walory i atrakcje turystyczne Kielc i okolic oraz persektywy rozwoju turystycznego regionu.
Promotor: dr Dębski, Józef
Rok wydania: 2001
Słowa kluczowe: TURYSTYKA KRAJOWA * GEOGRAFIA TURYSTYKI * POLSKA - REGION ŚWIĘTOKRZYSKO-SANDOIERSKI * KIELCE (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE ; OKRĘG) * ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYKI * WALORY TURYSTYCZNE * WALORY KRAJOZNAWCZE * WALORY PRZYRODNICZE * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE


39/47

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Borkowska, Anna
Tytuł: Kielce jako ośrodek targów i kongresów.
Promotor: dr Kowalski, Roman
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 78 s., 30 ryc., 10 tab., bibliogr. 43 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA MIĘDZYNARODOWA * TARGI TURYSTYCZNE * HISTORIA * GOSPODARKA TURYSTYCZNA * KIELCE (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE ; OKRĘG) * PROMOCJA TURYSTYKI * USŁUGI TURYSTYCZNE * WALORY PRZYRODNICZE * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * OPIS


40/47

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wachowska, Anna
Tytuł: Wpływ zwiększonej aktywności ruchowej na kondycję fizyczną chłopców wiejskich w wieku 11-13 lat z północno-zachodniej kielecczyzny.
Promotor: prof. dr hab. Mleczko, Edward
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 84 s., 26 ryc., 15 tab.Bibliogr. 48 poz.
Słowa kluczowe: AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * KONDYCJA FIZYCZNA * PŁEĆ M. * WIEŚ * MŁODZIEŻ * OBSERWACJA * KIELCE (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE ; OKRĘG)


41/47

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Michalska, Agnieszka
Tytuł: Badanie wiedzy krajoznawczej oraz uczestnictwa w wybranych formach turystyki na przykładzie młodzieży gimnazjalnej z Kielc i gminy Masłów.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Zdebski, Janusz
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 141 s., 3 fot., 84 ryc., 2 tab.Bibliogr. 52 poz.
Słowa kluczowe: KRAJOZNAWSTWO * WIEDZA * MŁODZIEŻ * GIMNAZJUM * CZAS WOLNY * TURYSTYKA * ROLA * WYCHOWANIE * BADANIA ANKIETOWE * KIELCE (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE ; OKRĘG)


42/47

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Miernik, Anna
Tytuł: Status społeczno-ekonomiczny rodzin a poziom rozwoju somatycznego, motorycznego i funkcjonalnego dziewcząt z Kielecczyzny.
Promotor: prof. dr hab. Mleczko, Edward
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 66 s., 28 ryc., 13 tab.Bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: SOCJOLOGIA * ANTROPOLOGIA * ROZWÓJ SOMATYCZNY * ROZWÓJ MOTORYCZNY * ROZWÓJ FUNKCJONALNY * PŁEĆ Ż. * STATUS SPOŁECZNY * GIMNAZJUM * BADANIA ANKIETOWE * BADANIA STATYSTYCZNE * KIELCE (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE ; OKRĘG)


43/47

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bryja, Martyna
Tytuł: Walory turystyczno-rekreacyjne strefy podmiejskiej Kielc i możliwości ich wykorzystania.
Promotor: dr Sacha, Stefan
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 92 s., 6 fot., 5 map, 6 ryc., 4 tab.Bibliogr. 62 poz.
Słowa kluczowe: GEOGRAFIA TURYSTYKI * POLSKA - REGION ŚWIĘTOKRZYSKO-SANDOMIERSKI * KIELCE (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE ; OKRĘG) * WALORY TURYSTYCZNE * WALORY REKREACYJNE * PRODUKT TURYSTYCZNY * ROZWÓJ TURYSTYKI * POTENCJAŁ TURYSTYCZNY * ANALIZA DANYCH


44/47

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Głogowska, Kamila
Tytuł: Środowisko społeczno-kulturowe miejsca zamieszkania jako modyfikator rozwoju somatycznego i motorycznego dzieci z Kielecczyzny w wieku 7-10 lat.
Promotor: prof. dr hab. Mleczko, Edward
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 60 s., 26 ryc., 12 tab.Bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe: SOCJOLOGIA * FIZJOLOGIA * ROZWÓJ SOMATYCZNY * ROZWÓJ MOTORYCZNY * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * SPRAWNOŚĆ MOTORYCZNA * KIELCE (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE ; OKRĘG)


45/47

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pasko, Dawid
Tytuł: Duże miasto, małe miasto, wieś - poziom wybranych koordynacyjnych zdolności motorycznych chłopców w wieku 11-13 lat z terenów Polski południowej
Promotor: dr Jaworski, Janusz
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 51 s., 10 ryc., 6 tab.Bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * MIASTO * WIEŚ * CECHY SOMATYCZNE * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * KOORDYNACJA RUCHOWA * SANOK (WOJ. PODKARPACKIE ; OKRĘG) * KIELCE (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE ; OKRĘG) * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


46/47

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Łojewski, Jerzy
Tytuł: Sprawność fizyczna chłopców badana testem EUROFIT z miast i wsi Kielecczyzny
Promotor: prof. dr hab. Mleczko, Edward
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 45 s., 11 tab., 20 ryc., bibliogr. 39 poz.
Słowa kluczowe: SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * CECHY SOMATYCZNE * WYSOKOŚĆ CIAŁA * MASA CIAŁA * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * MIASTO * WIEŚ * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * TESTY * POMIAR * KIELCE (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE ; OKRĘG)


47/47

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szafrańska, Kinga
Tytuł: Strategia rozwoju turystyki w powiecie kieleckim
Promotor: prof. dr hab. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 101 s., 18 fot., 13 ryc., 8 tab., bibliogr. 50 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA KRAJOWA * ROZWÓJ TURYSTYKI * STRATEGIA ROZWOJU * KIELCE (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE ; OKRĘG) * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * ANALIZA DANYCH

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka