Wynik wyszukiwania

Zapytanie: JEŹDZIECTWO
Liczba odnalezionych rekordów: 56Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/56

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Stolcman C.
Tytuł: Rola predyspozycji indywidualnych i środowiska społecznego w rozwoju aktywności rekreacyjnej człowieka (w świetle badań osób uprawiających jeździectwo i turystykę górską).
Promotor: dr Winiarski R.
Rok wydania: 1990
Opis fizyczny: 63 s. 28 tab. bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * TURYSTYKA GÓRSKA * JEŹDZIECTWO * REKREACJA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * ROLA


2/56

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Śliwa T.
Tytuł: Możliwości rozwoju jeździectwa jako turystyki kwalifikowanej w Polsce.
Promotor: dr Kruczek Z.
Rok wydania: 1990
Opis fizyczny: 142 s. 12 rys. 12 tab. bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * TURYSTYKA KWALIFIKOWANA * JEŹDZIECTWO * ROZWÓJ


3/56

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szcześniewski P.
Tytuł: Psychologiczne uwarunkowania aktywności rekreacyjnej człowieka (w świetle badań osób uprawiających jeżdziectwo i turystykę górską)
Promotor: dr Winiarski R.
Rok wydania: 1990
Opis fizyczny: 70 s. 4 rys. 14 tab. bibliogr. 50 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * PSYCHOLOGIA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * TURYSTYKA GÓRSKA * JEŹDZIECTWO


4/56

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Czekaj Z.
Tytuł: Psychologiczne aspekty podejmowania jeżdziectwa w środowisku akademickim.
Promotor: dr Popławski W.
Rok wydania: 1982
Opis fizyczny: 58 s. 13 tab. 4 wykr. bibliogr.15 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * JEŹDZIECTWO * MOTYWACJA * STUDENCI


5/56

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Loch A.
Tytuł: Działalność rekreacyjna Akademickiego Klubu Jeździeckiego w Krakowie.
Promotor: dr Łabaj M.
Rok wydania: 1992
Opis fizyczny: 116 s. 1 fot. 2 rys. 22 tab. bibliogr.31 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * JEŹDZIECTWO * KLUB SPORTOWY * AKJ * DZIAŁALNOŚĆ * STUDENCI * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * ADEMICKI KLUB JEŹDZIECKI (KRAKÓW)


6/56

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jeż A.
Tytuł: Jeździectwo w XX wieku w świetle Igrzysk Olimpijskich.
Promotor: dr Paryła W.
Rok wydania: 1992
Opis fizyczny: 70 s. 51 tab. bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * JEŹDZIECTWO * IGRZYSKA OLIMPIJSKIE LETNIE * WYNIKI SPORTOWE * 20 W. * ANALIZA


7/56

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jezierski W.
Tytuł: Turystyka konna w krajach Europy Zachodniej i prognoza jej rozwoju w Polsce.
Promotor: dr Sacha S.
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 51 s. 8 tab. bibliogr.8 poz.
Słowa kluczowe: JEŹDZIECTWO * TURYSTYKA * ROZWÓJ * WYPOCZYNEK * PROGNOZA


8/56

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Łopatka I.
Tytuł: Możliwości uprawiania rekreacji konnej w Krakowie i okolicy.
Promotor: dr Łabaj M.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 76 s. 3 rys. bibliogr.42 poz.
Słowa kluczowe: JEŹDZIECTWO * REKREACJA * REGION * MIASTO * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG) * KLUB SPORTOWY


9/56

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wójcik R.
Tytuł: Jeździectwo rekreacyjne w Krakowie w XIX i XX wieku.
Promotor: dr Paryła W.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 55 s. 14 fot. bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * HISTORIA * JEŹDZIECTWO * OKRES POROZBIOROWY * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA) * 1944-1989 (POLSKA LUDOWA) * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


10/56

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Suska M.
Tytuł: Baza rekreacji hippicznej w regionie Krakowa.
Promotor: dr Nowakowski M.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 110 s. 17 fot. 3 mapy, 3 rys. bibliogr. 13 poz. Aneks: 10 s.
Słowa kluczowe: REKREACJA * RODZAJ * JEŹDZIECTWO * OŚRODEK * ROZWÓJ * REGION * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


11/56

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kozak E.
Tytuł: Życie i działalność Adama Łukasza Królikiewicza w dziedzinie kultury fizycznej.
Promotor: doc.dr Toporowicz, Kazimierz
Rok wydania: 1977
Opis fizyczny: 89 s. 10 fot. 3 tab. bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: JEŹDZIECTWO * HISTORIA * DZIAŁACZE * SPORTOWCY * BIOGRAFIA * KRÓLIKIEWICZ A.


12/56

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Rzyczniak B.
Tytuł: Jeździectwo na Igrzyskach Olimpijskich 1912-1992.
Promotor: dr Paryła W.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 61 s. 61 tab. bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * JEŹDZIECTWO * IGRZYSKA OLIMPIJSKIE LETNIE * 1912-1992


13/56

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Malicka A.
Tytuł: Rola Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w wychowaniu dzieci i młodzieży do rekreacji na przykładzie Ogniska TKKF 'Przyjaciel Konika'.
Promotor: dr Dębski J.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 68 s. 1 fot. 1 rys. 11 tab. bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * DZIECI * MŁODZIEŻ * WYCHOWANIE * HIPOTERAPIA * JEŹDZIECTWO * TOWARZYSTWA * TKKF * ROLA * DZIAŁALNOŚĆ


14/56

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wodyński J.
Tytuł: Wpływ płci na uprawianie jeździectwa jako formy rekreacji ruchowej.
Promotor: dr Surówka-Fenczyn I.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 52 s. 17 tab. bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * REKREACJA * JEŹDZIECTWO * MOTYWACJA * POPULARNOŚĆ * PŁEĆ * KORELACJA


15/56

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Radlińska K.
Tytuł: Jeździectwo i jego formy sportowe, rekreacyjno-turystyczne oraz zdrowotne.
Promotor: dr Dębski J.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 78 s. 16 fot. 1 rys. 21 tab. 21 wykr. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * SPORT * TURYSTYKA * REHABILITACJA * JEŹDZIECTWO * POPULARNOŚĆ * ZAINTERESOWANIA


16/56

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wojcieska A.
Tytuł: Jazda konna jako forma rekreacji oraz motywy jej uprawiania przez osoby w różnym wieku
Promotor: dr Kulesza W.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 50 s. 14 tab. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * PSYCHOLOGIA * JEŹDZIECTWO * MOTYWACJA * WIEK KALENDARZOWY


17/56

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Furtek K.
Tytuł: Jazda konna jako forma rekreacji.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Pawlak, Anna
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 53 s. 4 fot. 13 ryc. bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * PSYCHOLOGIA * JEŹDZIECTWO * ZAINTERESOWANIA * MOTYWACJA


18/56

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jonak A.
Tytuł: Organizacja i osiągnięcia sportu jeździeckiego na terenie Makroregionu Małopolska w latach 1990-1998.
Promotor: dr Dębski J.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 96 s. 35 fot. 16 ryc. 10 tab. bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * JEŹDZIECTWO * KLUB SPORTOWY * DZIAŁALNOŚĆ * ORGANIZACJA * WYNIKI SPORTOWE * OŚRODEK * WYPOSAŻENIE * REGION * MAŁOPOLSKA


19/56

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kręgiel A.
Tytuł: Struktura mechanizmu motywacji osób uprawiających jeździectwo (na przykładzie wybranej grupy zawodników).
Promotor: dr Blecharz, Jan
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 68 s. 1 ryc. 18 tab. bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * SPORT * JEŹDZIECTWO * SPORTOWCY * MOTYWACJA * STRUKTURA


20/56

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Miodek A.
Tytuł: Rozwój turystyki konnej i jeździectwa na przykładzie analizy działalności stadniny koni w Trachach w latach 1995-1998.
Promotor: dr Marczyk W.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 72 s. 8 ryc. 20 tab. bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * TURYSTYKA KWALIFIKOWANA * TURYSTYKA KONNA * JEŹDZIECTWO * OŚRODEK * DZIAŁALNOŚĆ * ANALIZA * WIEŚ * TRACHY (WOJ. ŚLĄSKIE) * STADNINA KONI (TRACHY)


21/56

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bicz S.
Tytuł: Dzieje Lubelskiego Klubu Jeździeckiego w latach 1962-2000.
Promotor: dr Dudek, Dobiesław
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 131 s. 37 fot. bibliogr. 50 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * REKREACJA * JEŹDZIECTWO * KLUB SPORTOWY * DZIAŁALNOŚĆ * LUBLIN (WOJ. LUBELSKIE)


22/56

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Frey K.
Tytuł: Jazda konna osób upośledzonych umysłowo na przykładzie sekcji jeździeckiej Olimpiad Specjalnych w Poznaniu.
Promotor: dr Gedl-Pieprzyca, Izabela
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 76 s. 13 fot. 8 ryc. 26 tab. bibliogr. 42 poz.
Słowa kluczowe: SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * JEŹDZIECTWO * IGRZYSKA INWALIDÓW * WYNIKI SPORTOWE * STAN ZDROWIA * KORELACJA * POZNAŃ (WOJ. WIELKOPOLSKIE)


23/56

Rodzaj pracy: LICENCJACKA
Autor: Czarnik A.
Tytuł: Baza jeździecka okolic Krakowa.
Promotor: dr Mroczka A.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 75 s. 3 mapy, 13 tab. + 31 s. zał. bibliogr. 2 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * JEŹDZIECTWO * OŚRODEK * DZIAŁALNOŚĆ * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


24/56

Rodzaj pracy: LICENCJACKA
Autor: Sendor I.
Tytuł: Motywacje osób uprawiających jazdę konną w czasie wolnym.
Promotor: dr Kulesza W.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 60 s. 9 tab. bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * PSYCHOLOGIA * CZAS WOLNY * JEŹDZIECTWO * MOTYWACJA


25/56

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Glińska, Aneta
Tytuł: Jeździectwo jako jedna z form aktywnego wypoczynku oraz sposób spędzania czasu wolnego.
Promotor: dr Żiżka-Salamon, Danuta
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 104 s. 12 fot. 12 ryc. 41 tab. bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * REKREACJA RUCHOWA * JEŹDZIECTWO * JAZDA KONNA * CZAS WOLNY * ZAINTERESOWANIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * KIELCE (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE) * BADANIA ANKIETOWE


26/56

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Rybicka, Aleksandra
Tytuł: Działalność stadniny konnej w Ochabach w zakresie organizacji zajęć sportowych, rekreacyjnych i rehabilitacyjnych.
Promotor: dr Żiżka-Salamon, Danuta
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 52 s. 5 fot. 1 rys. bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA KONNA * JEŹDZIECTWO * OŚRODEK * DZIAŁALNOŚĆ * CEL * REHABILITACJA * REKREACJA * OCHABY (WOJ. ŚLĄSKIE) * WYWIAD * OBSERWACJA * ANALIZA * STADNINA KONI (OCHABY)


27/56

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Śliwińska, Katarzyna
Tytuł: Uwarunkowania i rozwój turystyki jeździeckiej w województwie świętokrzyskim.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Zdebski, Janusz
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 162 s. 72 fot. 5 map, 12 ryc. 4 tab. bibliogr. 50 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA KONNA * JEŹDZIECTWO * ROZWÓJ * WYPOCZYNEK * UWARUNKOWANIA * OŚRODEK * DZIAŁALNOŚĆ * ŚWIĘTOKRZYSKIE, WOJEWÓDZTWO


28/56

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Drechny, Joanna
Tytuł: Wpływ różnych form jeździectwa na sferę fizyczną, psychiczną i społeczną dzieci niewidomych i niedowidzących.
Promotor: dr Gedl-Pieprzyca, Izabela
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 97 s. 14 fot. 12 ryc. 3 tab. bibliogr. 39 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * REHABILITACJA * NIEWIDOMI * JEŹDZIECTWO * WPŁYW * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * WYWIAD * BADANIA ANKIETOWE * OBSERWACJA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


29/56

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zboch, Urszula
Tytuł: Wpływ różnych form jeździectwa na sferę fizyczną, psychiczną i społeczną dzieci niewidomych i niedowidzących.
Promotor: dr Gedl-Pieprzyca, Izabela
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 97 s. 14 fot. 12 ryc. 3 tab. bibliogr. 39 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * REHABILITACJA * NIEPEŁNOSPRAWNI * WZROK * NIEWIDOMI * JEŹDZIECTWO * WPŁYW * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * WYWIAD * BADANIA ANKIETOWE * OBSERWACJA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


30/56

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gregorczyk, Anna
Tytuł: Urazowość w jeździectwie rekreacyjnym.
Promotor: dr Szyguła, Zbigniew
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 34 s. 4 ryc. 11 tab. bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * JEŹDZIECTWO * URAZY * USZKODZENIA * WYPADKI * PŁEĆ * PœE• Ą. * BADANIA ANKIETOWE


31/56

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mękarska, Małgorzata
Tytuł: Zastosowanie zabiegów z hipoterapii w ośrodkach jeździeckich na terenie Małopolski.
Promotor: dr Gedl-Pieprzyca, Izabela
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 75 s. 18 fot. bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: HIPOTERAPIA * JEŹDZIECTWO * REHABILITACJA * SKUTECZNOŚĆ * SPRAWNOŚĆ * MAŁOPOLSKA * OPIS * ANALIZA DANYCH * OŚRODEK JEŹDZIECKI


32/56

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Łabno, Magdalena
Tytuł: Dostosowanie ośrodków jazdy konnej w otoczeniu aglomeracji Krakowa dla celów turystyki i rekreacji konnej oraz hipoterapii na przykładzie Ośrodka 'Batony' w Zarzycach Małych.
Promotor: dr Żiżka-Salamon, Danuta
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 89 s. 7 fot. 9 map, 5 ryc. 5 tab. bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe: JEŹDZIECTWO * HIPOTERAPIA * TURYSTYKA KONNA * ROZWÓJ * OŚRODEK * DZIAŁALNOŚĆ * CEL * REKREACJA * REHABILITACJA * WYWIAD * ANALIZA DANYCH * OŚRODEK JEŹDZIECKI


33/56

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Nawrocka, Magdalena
Tytuł: Aktywność ruchowa związana z opieką nad własnym wierzchowcem jako forma spędzania czasu wolnego.
Promotor: dr Gedl-Pieprzyca, Izabela
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 71 s., 8 fot., 21 ryc., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: JEŹDZIECTWO * JAZDA KONNA * REKREACJA RUCHOWA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * STYL ŻYCIA * CZAS WOLNY * BADANIA ANKIETOWE


34/56

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kapuściak, Małgorzata
Tytuł: Wpływ jazdy konnej na sprawność motoryczną i psychiczną (studium przypadku).
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Pieniążek, Marek
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 60 s., 15 fot., 8 ryc.Bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA SPORTOWA * REHABILITACJA * NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * PŁEĆ Ż. * DZIECI * JAZDA KONNA * JEŹDZIECTWO * HIPOTERAPIA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * TESTY


35/56

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Giza, Małgorzata
Tytuł: Turystyka i rekreacja konna w górskiej części województwa małopolskiego.
Promotor: dr Żiżka-Salamon, Danuta
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 64 s., 6 fot., 4 tab.Bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA KONNA * JEŹDZIECTWO * BESKIDY * JAZDA KONNA * MAŁOPOLSKIE, WOJEWÓDZTWO


36/56

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Majewska, Monika
Tytuł: Turystyka jeździecka na wybranych obszarach chronionych w Polsce.
Promotor: dr Krauz, Krystyna
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 108 s., 5 fot., 14 ryc., 2 tab.Bibliogr. 41 poz.
Słowa kluczowe: JEŹDZIECTWO * TURYSTYKA KONNA * OBSZAR CHRONIONY * POLSKA * PRODUKT TURYSTYCZNY * ROZWÓJ TURYSTYKI


37/56

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bielak, Anna
Tytuł: Kształtowanie się współczesnej terminologii jeździeckiej (analiza gramatyczna i socjolingwistyczna).
Promotor: prof. dr hab. Śliwiński, Władysław
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 167 s., 2 ryc., 13 tab.Bibliogr. 44 poz.
Słowa kluczowe: JEŹDZIECTWO * TERMINOLOGIA SPORTOWA * PRZEDMIOT BADAŃ * JĘZYKOZNAWSTWO


38/56

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Włodarski, Tomasz
Tytuł: Uwarunkowania rozwoju turystyki i rekreacji konnej w województwie małopolskim.
Promotor: dr Różycki, Paweł
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 95 s., 3 mapy, 2 ryc., 2 tab.Bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: JEŹDZIECTWO * TURYSTYKA KONNA * REKREACJA * ROZWÓJ TURYSTYKI * UWARUNKOWANIA * ANALIZA DANYCH * MAŁOPOLSKIE, WOJEWÓDZTWO


39/56

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Podlasek, Urszula
Tytuł: Projekt szlaku konnego w otulinie Ojcowskiego Parku Narodowego.
Promotor: dr Kruczek, Zygmunt
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 138 s., 52 fot., 5 map, 4 ryc., 1 tab.Bibliogr. 50 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA KONNA * SZLAKI TURYSTYCZNE * JEŹDZIECTWO * OJCOWSKI PARK NARODOWY * EKOLOGIA * PROMOCJA TURYSTYKI * ANALIZA DANYCH * SZLAK KONNY


40/56

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Plenkowski, Jakub
Tytuł: Stan i warunki rozwoju turystyki i rekreacji konnej na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej.
Promotor: dr Różycki, Paweł
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 78 s., 9 fot., 4 mapy, 4 schem., 5 wykr.Bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA KONNA * JEŹDZIECTWO * USŁUGI TURYSTYCZNE * ROZWÓJ TURYSTYKI * KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA, WYŻYNA


41/56

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sławek, Monika
Tytuł: Turystyka jeździecka jako aktywna forma terapii, rekreacji i sportu w powiązaniu z człowiekiem.
Promotor: dr Pelc, Zofia
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 120 s., 22 fot., 19 ryc.Bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA JEŹDZIECKA * JAZDA KONNA * JEŹDZIECTWO * REKREACJA * CZAS WOLNY * REHABILITACJA * KRĘGOSŁUP * BADANIA ANKIETOWE


42/56

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gaweł, Elżbieta
Tytuł: Prozdrowotny wpływ jeździectwa na organizm w opinii jeźdzców z Klubu 'Zabajka'.
Promotor: dr Gedl-Pieprzyca, Izabela
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 54 s., 5 ryc., 8 tab.Bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA KONNA * JEŹDZIECTWO * WPŁYW * ORGANIZM * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * OPINIA * JEŹDZIEC * TESTY * PODKARPACKIE, WOJEWÓDZTWO


43/56

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dziedzic, Jakub
Tytuł: Motywy i warunki uprawiania turystyki konnej w Bieszczadach.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Kasperczyk, Tadeusz
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 70 s., 13 fot., 4 mapy, 17 wykr.Bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA KONNA * JEŹDZIECTWO * MOTYWACJA * UWARUNKOWANIA * BIESZCZADZKI PARK NARODOWY * REKREACJA RUCHOWA * BIESZCZADY * BADANIA ANKIETOWE


44/56

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Reda, Aleksandra
Tytuł: Jeździectwo jako forma aktywności rekreacyjnej, turystycznej, sportowej oraz zdrowotnej na przykładzie województwa mazowieckiego
Promotor: dr Kaganek, Krzysztof
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 158 s., 50 fot., 22 ryc., 17 tab.Bibliogr. 82 poz.
Słowa kluczowe: JEŹDZIECTWO * JAZDA KONNA * AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA * REKREACJA * SPORT * DYSCYPLINY SPORTOWE * IMPREZY * MAZOWIECKIE, WOJEWÓDZTWO


45/56

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Rutkowska, Karolina
Tytuł: Rekreacyjne formy jeździeckie
Promotor: dr Żiżka-Salamon, Danuta
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 62 s., 7 fot., 3 ryc., 11 tab.Bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA RUCHOWA * JEŹDZIECTWO * TURYSTYKA KONNA * JAZDA KONNA * CZAS WOLNY * MOTYWACJA * ZAINTERESOWANIA * BADANIA ANKIETOWE * ANALIZA DANYCH


46/56

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wróblewska, Barbara
Tytuł: Rekreacyjne, turystyczne i zdrowotne aspekty jeździectwa na przykładzie Klubu Turystyki Konnej Tabun w Krakowie
Promotor: dr Pelc, Zofia
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 102 s., 23 fot., 11 map, 19 ryc., 2 tab.Bibliogr. 22 poz. + internet
Słowa kluczowe: JEŹDZIECTWO * JAZDA KONNA * REKREACJA RUCHOWA * ZAINTERESOWANIA * CZAS WOLNY * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


47/56

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Lusina, Aleksandra
Tytuł: Jeździectwo sportowe na przykładzie Klubu Jeździeckiego Bonin
Promotor: dr Orlewicz-Musiał, Małgorzata
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 84 s., 26 fot., 9 ryc., 1 mapa, 2 tab.Bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: JEŹDZIECTWO * HISTORIA * POLSKA * ŚWIAT * JAZDA KONNA * KLUB SPORTOWY * ORGANIZACJA * DZIAŁALNOŚĆ * DYSCYPLINY SPORTOWE * BONIN (WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE)


48/56

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Nowak, Joanna
Tytuł: Turystyka konna w Magurskim Parku Narodowym
Promotor: prof. dr hab. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 54 s., 8 ryc., 2 tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA KONNA * MAGURSKI PARK NARODOWY * JEŹDZIECTWO * JAZDA KONNA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * KONIE HUCULSKIE


49/56

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Górniak, Agnieszka
Tytuł: Jazda konna jako aspekt rozwojowo-wychowawczy młodzieży na przykładzie Międzyszkolnego Klubu Jeździeckiego 'Gwał' w Radomiu
Promotor: dr Gedl-Pieprzyca, Izabela
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 13 fot., 6 ryc., 35 wykr., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA KONNA * JEŹDZIECTWO * JAZDA KONNA * ZAINTERESOWANIA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * KLUB SPORTOWY * BADANIA ANKIETOWE * RADOM (WOJ. MAZOWIECKIE) * MIĘDZYSZKOLNY KLUB JEŹDZIECKI 'CWAŁ' (RADOM)


50/56

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Starzycka, Katarzyna
Tytuł: Sport czy rekreacja ? Sprofilowanie ośrodków jeździeckich w Powiecie Ziemskim Krakowskim
Promotor: dr Adamski, Paweł
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 81 s., 2 tab., 22 ryc., bibliogr. 42 poz.
Słowa kluczowe: JEŹDZIECTWO * JAZDA KONNA * SPORT * REKREACJA * OŚRODEK JEŹDZIECKI * BADANIA ANKIETOWE * MAŁOPOLSKIE, WOJEWÓDZTWO


51/56

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Maślanka, Piotr
Tytuł: Jazda konna jako element rekreacji ruchowej i zdrowego stylu życia
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Ambroży, Tadeusz
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 68 s., 20 ryc., 23 tab., bibliogr. 39 poz.
Słowa kluczowe: JEŹDZIECTWO * JAZDA KONNA * REKREACJA RUCHOWA * ZDROWIE * STYL ŻYCIA * MOTYWACJA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * BADANIA ANKIETOWE


52/56

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dudek, Magdalena
Tytuł: Ośrodki jeżdzieckie na Podhalu
Promotor: dr Mroczka, Adam
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 107 s., 43 fot., 1 mapa, 7 ryc., 13 tab., bibliogr. 37 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA RUCHOWA * JEŹDZIECTWO * JAZDA KONNA * PODHALE * OŚRODEK JEŹDZIECKI * BADANIA ANKIETOWE


53/56

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Turek, Klaudia
Tytuł: Zawody konne w Polsce w latach 1918-1939. Zarys dziejów
Promotor: dr Kurek, Artur
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 81 s., bibliogr. 81 poz.
Słowa kluczowe: JEŹDZIECTWO * ZAWODY * HISTORIA * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA)


54/56

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Studencka, Agata
Tytuł: Zarys dziejów i organizacja WLKS 'Krakus' Swoszowice ze szczególnym uwzględnieniem sekcji jeździeckiej w latach 2005-2013
Promotor: dr hab. prof. nadzw. Dudek, Dobiesław
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 90 s., 21 fot., 1 schem., 1 tab., bibliogr. 48 poz. Aneks: s. 82-90
Sygnatura: 39512TR
Słowa kluczowe: ORGANIZACJE SPORTOWE * KLUB SPORTOWY * WOJEWÓDZKI LUDOWY KLUB SPORTOWY 'KRAKUS' * SEKCJA SPORTOWA * JEŹDZIECTWO * HISTORIA * ORGANIZACJA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - SWOSZOWICE


55/56

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mleczko, Małgorzata
Tytuł: Stan obecny i perspektywy rozwoju turystyki i rekreacji jeździeckiej w wybranych ośrodkach jazdy konnej na terenie powiatu krakowskiego
Promotor: dr hab. Kaganek, Krzysztof
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 114 s., 13 fot., 16 rys., 4 tab., 20 wykr., bibliogr. 45 poz.
Sygnatura: 39471TR
Słowa kluczowe: TURYSTYKA KWALIFIKOWANA * TURYSTYKA KONNA * REKREACJA * JEŹDZIECTWO * JAZDA KONNA * STADNINA KONI HUCULSKICH (NIELEPICE) * OŚRODEK REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWY 'BOTOJA' (KORZKIEW)


56/56

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wójcik, Anna
Tytuł: Problemy zdrowotne osób uprawiających jeździectwo
Promotor: dr Miązek, Urszula
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 72 s., 24 ryc., 10 tab., bibliogr. 57 poz.
Sygnatura: 39144RR
Słowa kluczowe: JEŹDZIECTWO * HISTORIA * CHARAKTERYSTYKA * ZDROWIE * PROBLEMY * PRZECIĄŻENIE ORGANIZMU * BÓL * BADANIA

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka