Wynik wyszukiwania

Zapytanie: JASŁO
Liczba odnalezionych rekordów: 17Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/17

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Adamczyk M.
Tytuł: Wybrane cechy morfologiczne i sprawność fizyczna dziewcząt kl. V-VIII Szkoły Podstawowej nr 4 w Jaśle.
Promotor: dr Adamczyk S.
Rok wydania: 1978
Opis fizyczny: 41 s. 10 tab. 1 wykr. bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * ANTROPOLOGIA * CECHY MORFOLOGICZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * TEST MIĘDZYNARODOWY * POCHODZENIE SPOŁECZNE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * SZKOŁA PODSTAWOWA * JASŁO


2/17

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bolek A.
Tytuł: Działalność klubu 'Czarni' Jasło.
Promotor: dr Paryła W.
Rok wydania: 1977
Opis fizyczny: 40 s. 11 fot. bibliogr.11 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * KULTURA FIZYCZNA * KLUB SPORTOWY 'CZARNI' * DZIAŁALNOŚĆ * DZIAŁACZE * JASŁO


3/17

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ciastoń M.
Tytuł: Struktura organizacyjna i działalność Międzyzakładowego Klubu Sportowego 'Czarni' w Jaśle w latach 1987-1989.
Promotor: dr Banach B.
Rok wydania: 1991
Opis fizyczny: 54 s. 6 tab. 3 wykr. 2 diagr. bibliogr.11 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * KLUB SPORTOWY 'CZARNI' * STRUKTURA * ORGANIZACJA * DZIAŁALNOŚĆ * JASŁO


4/17

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Majewska M.
Tytuł: Aktywność sportowa i stosunek do lekcji wychowania fizycznego uczennic klas IV Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle.
Promotor: dr Cichalewska A.
Rok wydania: 1992
Opis fizyczny: 44 s. 5 ryc. 11 tab. bibliogr.13 poz.
Słowa kluczowe: WYCHOWANIE FIZYCZNE * PEDAGOGIKA * LEKCJA * SZKOŁA ŚREDNIA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * MIASTO * JASŁO


5/17

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Małkowski P.
Tytuł: Rozwój somatyczny oraz poziom sprawnościowy dziewcząt 15 do 18 lat w Zespole Szkół Chemicznych w Jaśle na tle warunków środowiskowych.
Promotor: dr Śrutowski A.
Rok wydania: 1992
Opis fizyczny: 49 s. 16 tab. 5 wykr. bibliogr.10 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * ANTROPOMETRIA * ROZWÓJ BIOLOGICZNY * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * ŚRODOWISKO * CECHY MORFOLOGICZNE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * SZKOŁA ZAWODOWA * JASŁO * MIASTO


6/17

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ridinger-Warchoł R.
Tytuł: Ocena stanu kończyn dolnych dziewcząt Zespołu Szkół Ekonomicznych w Jaśle.
Promotor: prof. dr hab. Kasperczyk, Tadeusz
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 44 s. 8 rys. 6 tab. 6 wykr. bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ORTOPEDIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA ŚREDNIA * PŁEĆ Ż. * KOŃCZYNA DOLNA * STOPA * WADY POSTAWY * JASŁO


7/17

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kosiba B.
Tytuł: Rozwój sportu wiejskiego na terenie powiatu jasielskiego w latach 1945-1972.
Promotor: doc. dr Toporowicz, Kazimierz
Rok wydania: 1973
Opis fizyczny: 55 s. 14 tab. 6 wykr. bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA) * SPORT WIEJSKI * ORGANIZACJA * REGION * JASŁO


8/17

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Hap V.
Tytuł: Umiejętności pływackie i zainteresowania sportami wodnymi wybranych grup dzieci z Jasła.
Promotor: dr Ostrowski A.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 52 s. 17 tab. 18 wykr. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: SPORT WODNY * PŁYWANIE * DZIECI * UMIEJĘTNOŚCI * ZAINTERESOWANIA * OCENA * ANALIZA * JASŁO


9/17

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Idzik A.
Tytuł: Poziom wybranych zdolności motorycznych 9,5-13,5 letnich dziewcząt z Jasła w nawiązaniu do wieku morfologicznego.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Żak S.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 37 s. 16 ryc. 8 tab. bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * WIEK ROZWOJOWY * KORELACJA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * JASŁO


10/17

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Tomaszewski A.
Tytuł: Sprawność motoryczna i agresja u licealistek w wieku 16 lat z Jasła.
Promotor: dr Topisz-Starzewska J.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 62 s. 26 ryc. 6 tab. bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * MOTORYCZNOŚĆ * BUDOWA CIAŁA * CECHY SOMATYCZNE * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * AGRESYWNOŚĆ * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * JASŁO


11/17

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Banach S.
Tytuł: Sprawność motoryczna i agresja u licealistów w wieku 16 lat z Jasła.
Promotor: dr Topisz-Starzewska J.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 66 s. 27 ryc. 25 tab. bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * PSYCHOLOGIA * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * AGRESYWNOŚĆ * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA ŚREDNIA * JASŁO


12/17

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dzik R.
Tytuł: Postawa ciała a rozwój morfologiczny 14-letnich dziewcząt z Jasła.
Promotor: dr Cadel K.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 34 s. 9 ryc. 14 tab. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * POSTAWA CIAŁA * CECHY MORFOLOGICZNE * WADY POSTAWY * OCENA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * JASŁO


13/17

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Majka B.
Tytuł: Analiza wariancji fenotypowej wyników wybranych testów zwinności w oparciu o badania chłopców ze szkół średnich w Jaśle.
Promotor: dr Żak S.
Rok wydania: 1986
Opis fizyczny: 34 s. 3 rys. 9 tab. bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * CECHY MOTORYCZNE * ZWINNOŚĆ * TESTY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA ŚREDNIA * JASŁO


14/17

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mitoraj R.
Tytuł: Dzieje klubu MZKS 'Czarni' w Jaśle w latach 1910-1978.
Promotor: doc. dr Toporowicz, Kazimierz
Rok wydania: 1980
Opis fizyczny: 82 s. 19 fot. 5 tab. bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * OKRES POROZBIOROWY * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA) * 1944-1989 (POLSKA LUDOWA) * KLUB SPORTOWY 'CZARNI' * ORGANIZACJA * DZIAŁALNOŚĆ * JASŁO


15/17

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Śliwiński G.
Tytuł: Walory turystyczne powiatu jasielskiego.
Promotor: dr Dębski J.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 88 s. 20 fot. 15 tab. bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * RUCH TURYSTYCZNY * ANALIZA * REGION * JASŁO


16/17

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ołownia B.
Tytuł: Analiza motywów rytmicznych, muzycznych i tanecznych folkloru prezentowanego przez Zespół Pieśni i Tańca 'Pogórzanie' z Jasła.
Promotor: mgr Janowska B.
Rok wydania: 1977
Opis fizyczny: 69 s. 6 fot. 4 ryc. 7 tab. bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: ETNOGRAFIA * FOLKLOR * TANIEC LUDOWY * CHARAKTERYSTYKA * ZESPÓŁ 'POGÓRZANIE' * JASŁO


17/17

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mielech B.
Tytuł: Działalność Klubu Sportowego 'Czarni' Jasło do 1985 roku.
Promotor: prof. dr hab. Toporowicz, Kazimierz
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 113 s. 14 fot. 21 tab. bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * KLUB SPORTOWY 'CZARNI' * DZIAŁALNOŚĆ * JASŁO

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka