Wynik wyszukiwania

Zapytanie: INTEGRACJA SPOŁECZNA
Liczba odnalezionych rekordów: 43Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/43

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Biernat K.
Tytuł: Problemy integracji społecznej osób dorosłych z uszkodzeniem narządu wzroku na podstawie badań przeprowadzonych w Krakowskiej Spółdzielni Inwalidów Niewidomych.
Promotor: dr Szczygieł A.
Rok wydania: 1990
Opis fizyczny: 48 s. 12 rys. 11 tab. bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * NIEPEŁNOSPRAWNI * NIEWIDOMI * PRACA ZAWODOWA * INTEGRACJA SPOŁECZNA * PROBLEM


2/43

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mrózek B.
Tytuł: Przystosowanie psychospołeczne u chorych z afazją mieszaną.
Promotor: doc. dr hab. Pąchalska M.
Rok wydania: 1990
Opis fizyczny: 40 s. 2 rys. 5 tab. 14 wykr. bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * AFAZJA * SOCJOLOGIA * PSYCHOLOGIA * INTEGRACJA SPOŁECZNA


3/43

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Miśkowiec M.
Tytuł: Uprawianie rekreacji fizycznej a proces adaptacji społecznej osób niepełnosprawnych.
Promotor: dr Winiarski R.
Rok wydania: 1990
Opis fizyczny: 41 s. 4 rys. 17 tab. bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * NIEPEŁNOSPRAWNI * INTEGRACJA SPOŁECZNA * ANALIZA


4/43

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Słoka R.
Tytuł: Ocena reintegracji społecznej chorych z afazją.
Promotor: prof. dr hab. Pąchalska M.
Rok wydania: 1991
Opis fizyczny: 34 s. 5 tab. 2 wykr. bibliogr. 10 s.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * AFAZJA * SPOŁECZEŃSTWO * POSTAWA SPOŁECZNA * INTEGRACJA SPOŁECZNA


5/43

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Osuch R.
Tytuł: Problemy rehabilitacji kompleksowej i integracji ze społeczeństwem osób niepełnosprawnych po udarach mózgu na terenie Biłgoraja i okolic w okresie leczenia poszpitalnego.
Promotor: dr Pieniążek M.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 39 s. 3 fot. 20 rys. 17 tab. bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * NEUROLOGIA * MÓZG * PORAŻENIE * REHABILITACJA * PROBLEM * INTEGRACJA SPOŁECZNA * CZAS WOLNY * ORGANIZACJA * BADANIA ANKIETOWE


6/43

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gowin K.
Tytuł: Postawy młodzieży wobec osób niepełnosprawnych na przykładzie postaw studentów AWF w Krakowie.
Promotor: dr Augustynek A.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 62 s. 7 tab. 6 wykr. bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * SOCJOLOGIA * NIEPEŁNOSPRAWNI * INTEGRACJA SPOŁECZNA * STUDENCI * AWF KRAKÓW * POGLĄDY


7/43

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kras K.
Tytuł: Wpływ postaw rodzicielskich na adaptację środowiskową dzieci w młodszym wieku szkolnym.
Promotor: dr Blecharz, Jan
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 73 s. 18 tab. bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * INTEGRACJA SPOŁECZNA * RODZICE * ROLA


8/43

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Surma T.
Tytuł: Działalność Wojewódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Społeczno-Sportowego 'Sprawni - Razem' w Tarnowie w latach 1993-1996.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Wasztyl, Ryszard
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 70 s. 3 fot. 3 ryc. 10 tab. bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: KULTURA FIZYCZNA * HISTORIA * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * INTEGRACJA SPOŁECZNA * SZKOŁA SPECJALNA * TOWARZYSTWA SPORTOWE * DZIAŁALNOŚĆ * TARNÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


9/43

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gieremek M.
Tytuł: Psychospołeczne aspekty rehabilitacji osób niepełnosprawnych, z dysfunkcją narządu ruchu, za pośrednictwem turystyki.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Fenczyn, Jan
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 101 s. 1 ryc. 24 tab. bibliogr. 49 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * TURYSTYKA NIEPEŁNOSPRAWNYCH * ROLA * DYSFUNKCJE NARZĄDÓW RUCHU * INTEGRACJA SPOŁECZNA


10/43

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Krypczyk M.
Tytuł: Ocena integracji psychosocjalnej chorych z afazją całkowitą w procesie rehabilitacji poznawczej.
Promotor: doc. dr hab. Pąchalska M.
Rok wydania: 1988
Opis fizyczny: 56 s. 3 rys. 4 tab. bibliogr. 37 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * POROZUMIEWANIE SIĘ * INTEGRACJA SPOŁECZNA * AFAZJA * LECZENIE


11/43

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kuźmin K.
Tytuł: Stopień uspołecznienia dzieci kalekich w grupach rehabilitacyjnych.
Promotor: dr Suchoń S.
Rok wydania: 1970
Opis fizyczny: 40 s. 2 fot. 4 rys. 13 tab. bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * SOCJOLOGIA * REHABILITACJA * DZIECI * NIEPEŁNOSPRAWNI FIZYCZNIE * INTEGRACJA SPOŁECZNA


12/43

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ledwoń E.
Tytuł: Poziom uzdolnień ruchowych i intelektualnych a stopień uspołecznienia dzieci przedszkolnych w 4-tym roku życia.
Promotor: dr Suchoń S.
Rok wydania: 1964
Opis fizyczny: 43 s. 9 tab. 12 wykr. bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * INTELIGENCJA * UZDOLNIENIA RUCHOWE * INTEGRACJA SPOŁECZNA * KORELACJA * DZIECI (WIEK PRZEDSZKOLNY)


13/43

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Lewandowski T.
Tytuł: Spoistość drużyny piłki nożnej jako grupy społecznej.
Promotor: dr Suchoń S.
Rok wydania: 1968
Opis fizyczny: 30 s. 1 rys. 1 tab. bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * DRUŻYNA * STOSUNKI INTERPERSONALNE * INTEGRACJA SPOŁECZNA * PIŁKA NOŻNA


14/43

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Lipińska E.
Tytuł: Poziom uzdolnień ruchowych i intelektualnych a stopień uspołecznienia dzieci przedszkolnych w 6-tym roku życia.
Promotor: dr Suchoń S.
Rok wydania: 1964
Opis fizyczny: 55 s. 22 tab. 5 wykr. bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * MOTORYCZNOŚĆ * DZIECI (WIEK PRZEDSZKOLNY) * UZDOLNIENIA RUCHOWE * INTELIGENCJA * INTEGRACJA SPOŁECZNA * OCENA


15/43

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mleczko E.
Tytuł: Wpływ kariery sportowej na adaptację społeczno-zawodową i poziom aspiracji kulturowych chołowych polskich lekkoatletów z lat 1969-1978.
Promotor: dr Bukowiec M.
Rok wydania: 1980
Opis fizyczny: 74 s. 15 tab. bibliogr. 92 poz.
Słowa kluczowe: SOCJOLOGIA * PSYCHOLOGIA * KARIERA SPORTOWA * ROLA * SPORTOWCY WYSOKO KWALIFIKOWANI * LEKKOATLETYKA * INTEGRACJA SPOŁECZNA * PRACA ZAWODOWA


16/43

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Trando D.
Tytuł: Funkcjonowanie psychologiczne i społeczne osób niepełnosprawnych ruchowo.
Promotor: Prof. dr hab. med. Ryn Z.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 140 s. 3 ryc. 10 tab. bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * NIEPEŁNOSPRAWNI * DYSFUNKCJE NARZĄDÓW RUCHU * RODZINA * PRACA ZAWODOWA * ZACHOWANIE SIĘ * INTEGRACJA SPOŁECZNA * PROBLEM


17/43

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pietraś B.
Tytuł: Integracja szkolna dzieci niepełnosprawnych w opinii młodzieży szkół podstawowych o profilu normalnym i integracyjnym.
Promotor: dr Blecharz, Jan
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 128 s. 17 ryc. 39 tab. bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA * NIEPEŁNOSPRAWNI * INTEGRACJA SPOŁECZNA * SZKOŁA INTEGRACYJNA * PROBLEM * POGLĄDY


18/43

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Polokova K.
Tytuł: Aspekty społeczne sportu paraolimpijskiego w Republice Czeskiej.
Promotor: dr Sobiecka J.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 112 s. 53 ryc. 3 tab. bibliogr. 57 poz. Aneks: 30 s. 42 tab.
Słowa kluczowe: SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * REHABILITACJA * IGRZYSKA INWALIDÓW * INTEGRACJA SPOŁECZNA * CZECHY


19/43

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Biaduń M.
Tytuł: Przygotowanie do życia w społeczeństwie osób całkowicie niewidomych.
Promotor: dr Marchewka A.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 89 s. 1 fot. 36 ryc. 36 tab. bibliogr. 39 poz.
Słowa kluczowe: SOCJOLOGIA * INTEGRACJA SPOŁECZNA * CZAS WOLNY * NIEPEŁNOSPRAWNI * NIEWIDOMI


20/43

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szala G.
Tytuł: Wpływ terapii zajęciowej na przystosowanie społeczne osób umysłowo upośledzonych.
Promotor: dr Marchewka A.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 80 s. 22 ryc. 26 tab. bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * INTEGRACJA SPOŁECZNA * TERAPIA ZAJĘCIOWA * ROLA * OCENA


21/43

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Vermes K.
Tytuł: Aspekty społeczne sportu paraolimpijskiego w Republice Węgierskiej.
Promotor: dr Sobiecka J.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 136 s. 56 ryc. 55 tab. bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe: SOCJOLOGIA * SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * IGRZYSKA INWALIDÓW * INTEGRACJA SPOŁECZNA * ANALIZA * WĘGRY


22/43

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Nowotarska R.
Tytuł: Wpływ Warsztatów Terapii Zajęciowej i Olimpiad Specjalnych na rehabilitację społeczną osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.
Promotor: dr Sobiecka J.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 111 s. 14 fot. bibliogr. 41 poz.
Słowa kluczowe: SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * TERAPIA ZAJĘCIOWA * IGRZYSKA INWALIDÓW * INTEGRACJA SPOŁECZNA * KORELACJA


23/43

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Stefaniak N.
Tytuł: Przygotowanie do życia społecznego osób głębiej upośledzonych umysłowo.
Promotor: dr Marchewka A.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 70 s. 30 ryc. 32 tab. bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * SOCJOLOGIA * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * INTEGRACJA SPOŁECZNA


24/43

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jaworska I.
Tytuł: Przystosowanie do życia w społeczeństwie osób upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym na przykładzie Domu Pomocy Społecznej.
Promotor: dr Marchewka A.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 113 s. 72 ryc. 46 tab.48 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * SOCJOLOGIA * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * INTEGRACJA SPOŁECZNA * MŁODZIEŻ * WIEK DOJRZAŁY * DOM POMOCY SPOŁECZNEJ


25/43

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Stefańczyk, Anna
Tytuł: Analiza struktury społecznej młodzieżowych grup turystycznych przebywających na obozie wypoczynkowym w Grecji.
Promotor: dr Kulesza W.
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 73 s. 1 rys. 11 tab. bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * STRUKTURA SPOŁECZNA * MŁODZIEŻ * OBÓZ MŁODZIEŻOWY * GRECJA * INTEGRACJA SPOŁECZNA * SAMOOCENA * ANKIETA * WYWIAD * OBSERWACJA


26/43

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Poznański, Sebastian
Tytuł: Wpływ zajęć muzyczno-ruchowych na procesy integracyjne dzieci.
Promotor: prof. dr hab. Zdebski, Janusz
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 44 s. 11 tab. bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: NIEPEŁNOSPRAWNI * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * ĆWICZENIA MUZYCZNO-RUCHOWE * INTEGRACJA SPOŁECZNA * SZKOŁA INTEGRACYJNA * ĆWICZENIA FIZYCZNE * PRZYSTOSOWANIE * KWESTIONARIUSZ


27/43

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bińczak, Elżbieta
Tytuł: Monografia pedagogiczna świetlicy terapeutycznej 'Ikar'.
Promotor: dr Feiner, Małgorzata
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 100 s. 3 tab. bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * MONOGRAFOIA * ŚWIETLICA * INTEGRACJA SPOŁECZNA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * NIEPEŁNOSPRAWNI * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


28/43

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kupczak, Edyta
Tytuł: Obozy sportowo-rekreacyjne dla osób z uszkodzonym narządem ruchu w ocenie uczestników.
Promotor: dr Marchewka, Anna
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 85 s. 37 ryc. 32 tab. bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * NIEPEŁNOSPRAWNI * NARZĄDY RUCHU * USZKODZENIA * OBÓZ SPORTOWY * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * WIEK DOJRZAŁY * INTEGRACJA SPOŁECZNA * BADANIA ANKIETOWE * FRIESBURG (SZWAJCARIA)


29/43

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wijata, Maria
Tytuł: Praktyczna realizacja idei integracji dzieci niepełnosprawnych ze zdrowymi rówieśnikami w klasach integracyjnych szkoły podstawowej.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Srokosz, Wacław
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 91 s. 18 tab. bibliogr. 59 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * NIEPEŁNOSPRAWNI * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * INTEGRACJA SPOŁECZNA * SZKOŁA INTEGRACYJNA * OPINIA * BADANIA ANKIETOWE * WYWIAD * WARSZAWA


30/43

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Młyński, Łukasz
Tytuł: Rozwój sportu osób niepełnosprawnych w Nowosądeckiem.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Chojnacki, Kazimierz
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 68 s. 6 fot. 5 tab. bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * SPORT ZIMOWY * INTEGRACJA SPOŁECZNA * TRENING SPORTOWY * ANALIZA DANYCH * INTERNET * BADANIA PORÓWNAWCZE * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


31/43

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Działek, Anna
Tytuł: Rola turystyki w integracji społecznej niepełnosprawnych.
Promotor: prof. dr hab. Sekuła-Kwaśniewicz, Halina
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 120 s. bibliogr. 77 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA NIEPEŁNOSPRAWNYCH * ROLA * NIEPEŁNOSPRAWNI * INTEGRACJA SPOŁECZNA * PRAWO TURYSTYCZNE * EDUKACJA * RYNEK PRACY * DOSTĘPNOŚĆ * PODRÓŻE * ANALIZA DANYCH


32/43

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sobczyk, Wioletta
Tytuł: Działalność Przedszkola Samorządowego nr 1 im. Janusza Korczaka w Trzebini.
Promotor: dr Dudek, Dobiesław
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 112 s., 2 fot., 2 map., 5 tab.Bibliogr. 53 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * EDUKACJA * DZIECI (WIEK PRZEDSZKOLNY) * PRZEDSZKOLE * DZIAŁALNOŚĆ * KADRA * ORGANIZACJA * PROGRAM NAUCZANIA * INTEGRACJA SPOŁECZNA * TRZEBINIA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


33/43

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wełna, Marcin
Tytuł: Założenia programowe, a skuteczność realizacji treści ścieżki 'Edukacja Europejska' (na bazie badań własnych, przprowadzonych w wybranych gimnazjach).
Promotor: dr Kulesza, Wanda
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 120 s., 34 tab., 4 fot., 33 wykr.Bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * WYCHOWANIE * UCZNIOWIE * NAUCZYCIEL * ŚCIEŻKA EDUKACYJNA * EUROPA * GIMNAZJUM * INTEGRACJA SPOŁECZNA * UNIA EUROPEJSKA * WIEDZA * BADANIA ANKIETOWE


34/43

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Starowicz, Renata
Tytuł: Organizacja i funkcjonowanie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej w Krakowie.
Promotor: dr hab. Dudek, Dobiesław
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 62 s., 6 fot., 2 tab.Bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: STOWARZYSZENIA * NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * ORGANIZACJA * DZIAŁALNOŚĆ * FUNKCJA * OPIEKA ZDROWOTNA * INTEGRACJA SPOŁECZNA * WPÓŁPRACA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU PSYCHIATRII I OPIEKI ŚRODOWISKOWEJ (KRAKÓW)


35/43

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Cygal, Edyta
Tytuł: Atrakcyjność procesu wychowania fizycznego na etapie kształcenia zintegrowanego w opiniach uczniów klas trzecich w szkole podstawowej w Woli Radłowskiej i Radłowie.
Promotor: dr Makuła, Waldemar
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 62 s., 134 tab.Bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA * RADŁÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * WOLA RADŁOWSKA (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * KSZTAŁCENIE * INTEGRACJA SPOŁECZNA * GIMNASTYKA KOREKCYJNA * PŁYWANIE * OPINIA * UCZNIOWIE * BADANIA ANKIETOWE


36/43

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Rybak, Aneta
Tytuł: Rola środowiska integracyjnego w usprawnianiu funkcjonalnym oraz jego wpływ na rozwój fizyczny, umysłowy i społeczny dziecka z zespołem Downa
Promotor: dr Janusz, Mariusz
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 55 s., 12 ryc., 5 tab.Bibliogr. 34 poz. + internet
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * REHABILITACJA * NEUROLOGIA * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * ZESPÓŁ DOWNA * USPRAWNIANIE RUCHOWE * INTEGRACJA SPOŁECZNA * DZIECI (WIEK PRZEDSZKOLNY) * STALOWA WOLA (WOJ. PODKARPACKIE)


37/43

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bochenek, Gabriela
Tytuł: Edukacja integracyjna w opinii uczniów Szkoły Podstawowej nr 30 w Krakowie oraz ich rówieśników
Promotor: dr Jarmuła-Kliś, Teresa
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 92 s., 46 tab., 14 wykr.Bibliogr. 30 poz. + internet
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * PSYCHOLOGIA * NIEPEŁNOSPRAWNI * SZKOŁA INTEGRACYJNA * SZKOŁA PODSTAWOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * INTEGRACJA SPOŁECZNA * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


38/43

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Omylska, Beata
Tytuł: Bariery - psycho-społeczne w procesie integracji w opinii osób niepełnosprawnych ruchowo
Promotor: prof. dr hab. Sekuła-Kwaśniewicz, Halina
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 137 s., 5 ryc., 31 tab.Bibliogr. 63 poz. + internet
Słowa kluczowe: NIEPEŁNOSPRAWNI FIZYCZNIE * NARZĄDY RUCHU * DYSFUNKCJA RUCHU * BARIERY * INTEGRACJA SPOŁECZNA


39/43

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kamińska, Karolina
Tytuł: Edukacja integracyjna w świetle wypowiedzi uczniów, rodziców i nauczycieli
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Srokosz, Wacław
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 51 s., 4 tab.Bibliogr. 40 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * PSYCHOLOGIA * NIEPEŁNOSPRAWNI * SZKOŁA INTEGRACYJNA * INTEGRACJA SPOŁECZNA * OPINIA * UCZNIOWIE * RODZICE * NAUCZYCIEL * BADANIA ANKIETOWE


40/43

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zajchowska, Małgorzata
Tytuł: Koszykówka wśród osób sprawnych inaczej
Promotor: dr Stanek, Lucyna
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 66 s., 16 fot., 1 ryc., 2 tab., bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe: NIEPEŁNOSPRAWNI FIZYCZNIE * PIŁKA KOSZYKOWA * ZAWODNICY * WÓZEK INWALIDZKI * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * INTEGRACJA SPOŁECZNA * ZAWODY SPORTOWE


41/43

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gębka, Natalia
Tytuł: Stosunki interpersonalne i stopień integracji gimnazjalistów klas integracyjnych Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 1 w Chrzanowie
Promotor: dr Jarmuła-Kliś, Teresa
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 78 s., 52 tab., bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * WYCHOWANIE * STOSUNKI INTERPERSONALNE * INTEGRACJA SPOŁECZNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * GIMNAZJUM * NIEPEŁNOSPRAWNI * BADANIA ANKIETOWE * CHRZANÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 (CHRZANÓW)


42/43

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zima, Karolina
Tytuł: Uczniowie, rodzice i nauczyciele wychowania fizycznego w systemie kształcenia integracyjnego
Promotor: dr hab. Kosiba, Grażyna
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 64 s., 20 ryc., bibliogr. 61 poz.
Słowa kluczowe: NIEPEŁNOSPRAWNI * INTEGRACJA SPOŁECZNA * KSZTAŁCENIE * UCZNIOWIE * RODZICE * NAUCZYCIEL WF * PRZYGOTOWANIE * DOKSZTAŁCANIE * TARNÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA ANKIETOWE


43/43

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szymańska, Małgorzata
Tytuł: Wpływ działalności Klubów Amazonek na jakość życia kobiet po mastektomii
Promotor: dr Klimek-Piskorz, Małgorzata
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 87 s., 9 fot., 28 rys., bibliogr. 57 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ONKOLOGIA * RAK SUTKA * MASTEKTOMIA * PŁEĆ Ż. * JAKOŚĆ ŻYCIA * INTEGRACJA SPOŁECZNA * WSPÓŁPRACA * POMOC * KOMUNIKACJA SPOŁECZNA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * KRAKOWSKIE TOWARZYSTWO 'AMAZONKI'

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka