Wynik wyszukiwania

Zapytanie: INSTYTUCJA
Liczba odnalezionych rekordów: 32



Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/32

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Domagała E.
Tytuł: Powstanie i działalność Naczelnej Rady Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego w Polsce w okresie 20-lecia międzywojennego.
Promotor: mgr Toporowicz, Kazimierz
Rok wydania: 1962
Opis fizyczny: 52 s. bibliogr.12 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA) * SPORT * WYCHOWANIE FIZYCZNE * INSTYTUCJA * WOJSKO * POLSKA


2/32

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Garbacz T.
Tytuł: Centralne organy administracji państwowej w zakresie turystyki w Polsce w latach 1918-1939 oraz 1944-1989.
Promotor: prof.dr hab. Sondel J.
Rok wydania: 1989
Opis fizyczny: 61 s. bibliogr.26 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * HISTORIA * INSTYTUCJA * 20 W. * POLSKA


3/32

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kowal A.
Tytuł: Ekonomiczne, organizacyjne i prawne podstawy tworzenia i funkcjonowania jednostek gospodarki turystycznej w formie spółek.
Promotor: dr Marczyk Stefan
Rok wydania: 1992
Opis fizyczny: 108 s. 3 tab. bibliogr.29 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * INSTYTUCJA * EKONOMIKA * ANALIZA * FUNKCJA * DZIAŁANIE * PRAWO * ORGANIZACJA


4/32

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kwiatkowski H.
Tytuł: Model zmian organizacyjnych i reguł ekonomicznych w okresie transformacji własnościowej w firmie 'Orbis' S.A. z uwzględnieniem oddziału 'Orbis' S.A. Hotel 'Magura' w Bielsku Białej.
Promotor: prof.dr hab.inż Jarosz A.
Rok wydania: 1992
Opis fizyczny: 102 s. 4 rys. 3 tab. bibliogr.18 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * INSTYTUCJA * ORBIS * EKONOMIKA * ORGANIZACJA * HOTEL 'MAGURA'


5/32

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Rogala B.
Tytuł: Ogólna analiza rentowności wybranych przedsiębiorstw turystycznych.
Promotor: dr Marczyk W.
Rok wydania: 1992
Opis fizyczny: 57 s. 9 tab. bibliogr.12 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * INSTYTUCJA * EKONOMIKA * ANALIZA


6/32

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jagielski W.
Tytuł: Koordynacyjna rola terenowych organów władzy i administracji państwowej stopnia podstawowego w dziedzinie turystyki na przykładzie miasta i gminy Piwniczna.
Promotor: doc. dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1988
Opis fizyczny: 90 s. 11 tab. bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ORGANIZACJA * PAŃSTWO * INSTYTUCJA * SAMORZĄD * ROLA * GMINA * PIWNICZNA ZDRÓJ (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


7/32

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ferenc M.
Tytuł: Dom Polonii w Pułtusku - idea a realizacja w rynkowej gospodarce turystycznej.
Promotor: dr Kruczek Z.
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 66 s. 8 rys. bibliogr.31 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * EKONOMIKA TURYSTYKI * POLONIA * INSTYTUCJA * STATYSTYKA * PUŁTUSK


8/32

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Malottki B.
Tytuł: Analiza wyniku finansowego w przedsiębiorstwie turystycznym na przykładzie SBT 'Turysta' Opole w latach 1988-1991.
Promotor: dr Burzyński T.
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 47 s. 4 rys. 9 tab. bibliogr.12 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * INSTYTUCJA * FINANSE TURYSTYKI * ANALIZA * MIASTO * OPOLE (WOJ. OPOLSKIE)


9/32

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gorąca-Smusz B.
Tytuł: Organizacja i funkcjonowanie Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Rzeszowie.
Promotor: prof.zw.doc.hab Jarosz A.
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 70 s. 10 tab. 3 wykr. 4 mapy bibliogr.22 poz.
Słowa kluczowe: KRAJOZNAWSTWO * TURYSTYKA * INSTYTUCJA * POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE * MIASTO * RZESZÓW (WOJ. PODKARPACKIE)


10/32

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wojas B.
Tytuł: Kierunki działalności Banku Turystyki S.A.
Promotor: dr Burzyński T.
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 188 s. 1 tab. 4 rys. bibliogr.35 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * INSTYTUCJA * BANK * CHARAKTERYSTYKA


11/32

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Smolińska H.
Tytuł: Ubezpieczenia w turystyce na przykładzie Towarzystwa Ubezpieczeń Turystycznych 'ATU' S.A.
Promotor: dr Burzyński T.
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 72 s. 1 rys. 9 tab. bibliogr.15 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * INSTYTUCJA * UBEZPIECZENIE TURYSTYCZNE


12/32

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Główczewska D.
Tytuł: Promocja turystyczna Krakowa.
Promotor: dr Kruczek Z.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 128 s. 13 tab. 6 wykr. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * MARKETING * RUCH TURYSTYCZNY * INSTYTUCJA * PROPAGANDA TURYSTYKI * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


13/32

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szmit J.
Tytuł: Działalność programowo-organizacyjna TKKF w Tarnowie i jego rola w upowszechnianiu rekreacji.
Promotor: dr Dębski J.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 74 s. 50 tab. bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * KULTURA FIZYCZNA * PROPAGANDA REKREACJI RUCHOWEJ * INSTYTUCJA * TKKF * DZIAŁALNOŚĆ * HISTORIA * TARNÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


14/32

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Rzepecka M.
Tytuł: Organizacje turystyczne w województwie krakowskim w latach 1918-1939.
Promotor: dr Paryła W.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 78 s. 1 mapa, bibliogr. 34 poz. Aneks.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * HISTORIA * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA) * ORGANIZACJA * INSTYTUCJA * RYNEK TURYSTYCZNY * REGION * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


15/32

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kowal A.; Sałuk E.
Tytuł: Monitoring branży turystycznej Krakowa.
Promotor: dr Borkowski, Krzysztof
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 281 s. 1 fot. 43 rys. 34 tab. bibliogr. 68 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * RYNEK TURYSTYCZNY * USŁUGI TURYSTYCZNE * PROPAGANDA TURYSTYKI * INSTYTUCJA * TURYSTYKA PRZYJAZDOWA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


16/32

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Banachowicz A.
Tytuł: Rola i zadania Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej na przykładzie Huty im. Tadeusza Sendzimira w Nowej Hucie.
Promotor: dr Dębski J.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 86 s. 11 fot. 5 tab. 11 wykr. bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * KULTURA FIZYCZNA * INSTYTUCJA * TKKF * ROLA * DZIAŁALNOŚĆ * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - NOWA HUTA * HUTA IM. TADEUSZA SENDZIMIRA (KRAKÓW)


17/32

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Janocha Ł.
Tytuł: Rola i zadania Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej na przykładzie Przedsiębiorstwa Przemysłowego 'Budostal-3' w Nowej Hucie.
Promotor: dr Dębski J.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 89 s. 31 tab. 8 wykr. bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * KULTURA FIZYCZNA * INSTYTUCJA * TKKF * ROLA * DZIAŁALNOŚĆ * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - NOWA HUTA * ZAKŁAD PRACY * BUDOSTAL-3


18/32

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kożuch A.
Tytuł: Przystosowanie obiektów kulturalnych Krakowa dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
Promotor: dr Kruczek Z.
Rok wydania: 1989
Opis fizyczny: 106 s. 3 tab. 5 wykr. bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * NIEPEŁNOSPRAWNI * KULTURA * INSTYTUCJA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


19/32

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wójcik M.
Tytuł: Kultura fizyczna funkcjonariuszy Policji (na podstawie analizy działalności Ośrodka Sportowo-Szkoleniowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach).
Promotor: dr Dębski J.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 71 s. 3 tab. bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * KULTURA FIZYCZNA * INSTYTUCJA * PAŃSTWO * POLICJA * WYCHOWANIE FIZYCZNE


20/32

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Stryczula S.
Tytuł: Analiza finansowa przedsiębiorstwa na przykładzie Tatrzańskiego Parku Narodowego.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Kozioł L.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 63 s. 9 tab. bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * MARKETING * INSTYTUCJA * DZIAŁALNOŚĆ * ZASADY * TATRY * PARK NARODOWY * TATRZAŃSKI PARK NARODOWY


21/32

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Głuś A.
Tytuł: Rola placówek wychowania pozaszkolnego w kształtowaniu potrzeb wolnoczasowych dzieci i młodzieży na przykładzie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Myślenicach.
Promotor: dr Dębski J.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 51 s. 7 fot. bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * TURYSTYKA * WYCHOWANIE * CZAS WOLNY * DZIECI * MŁODZIEŻ * ZAJĘCIA POZASZKOLNE * INSTYTUCJA * DZIAŁALNOŚĆ * ROLA


22/32

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kochańska K.
Tytuł: Dydaktyczna rola Ośrodków Kultury Turystyki Górskiej.
Promotor: dr Kowalski, Roman
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 139 s. 9 fot. 1 ryc. bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * TURYSTYKA GÓRSKA * DYDAKTYKA * INSTYTUCJA * OŚRODEK KULTURY TURYSTYKI GÓRSKIEJ * DZIAŁALNOŚĆ


23/32

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Muzyk K.
Tytuł: Historia, rozwój i działalność Szkoły Narciarskiej IKATUR w latach 1990-1998.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Chojnacki K.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 80 s. 13 fot. 3 tab. bibliogr. 19 poz. Aneks
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * REKREACJA * SPORT * NARCIARSTWO * NAUCZANIE * INSTYTUCJA * SZKOŁA NARCIARSKA 'IKATUR' * DZIAŁALNOŚĆ * ANALIZA


24/32

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Indyk K.
Tytuł: Finansowanie komunalnych instytucji kulturalnych w Polsce i Niemczech.
Promotor: dr Raciborski J.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 45 s. 3 tab. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: KULTURA * INSTYTUCJA * DZIAŁALNOŚĆ * FINANSE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * DREZNO (NIEMCY)


25/32

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Porabik A.
Tytuł: Ekologiczne aspekty funkcjonowania Zakopanego.
Promotor: dr Mroczka A.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 79 s. 5 fot. 2 ryc. 10 tab. bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: EKOLOGIA * MIASTO * ROZWÓJ * INSTYTUCJA * DZIAŁALNOŚĆ * ZAKOPANE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


26/32

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Roermund J. van
Tytuł: Rekreacja ruchowa oraz jej organizacja w Holandii na przykładzie miasta Zevenbergen.
Promotor: dr Dębski J.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 58 s. 19 fot. 4 tab. bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * KULTURA FIZYCZNA * WYPOCZYNEK * ORGANIZACJA * OBIEKT REKREACYJNY * INSTYTUCJA * HOLANDIA * MIASTO * ZEVENBERGEN


27/32

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pierucka E.
Tytuł: Rozwój turystyki w polityce Unii Europejskiej.
Promotor: dr Raciborski J.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 73 s. 3 ryc. bibliogr. 39 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ROZWÓJ * POLITYKA TURYSTYCZNA * INSTYTUCJA * WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA * UNIA EUROPEJSKA


28/32

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Cieślik K.
Tytuł: Polityka Unii Europejskiej w dziedzinie turystyki.
Promotor: dr Alejziak W.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 117 s. 1 tab. bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * POLITYKA TURYSTYCZNA * INSTYTUCJA * WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA * UNIA EUROPEJSKA


29/32

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Ponczek, Mirosław
Tytuł: Sport i wychowanie fizyczne w działalności organizacji młodzieżowych Zagłębia Dąbrowskiego (1945-1979).
Promotor: prof. dr hab. Kocój, Henryk
Rok wydania: 1984
Opis fizyczny: 252 s. 3 tab. bibliogr. s.221-235. Aneks: 20 fot. 1 mapa.
Słowa kluczowe: HISTORIA * SPORT * WYCHOWANIE FIZYCZNE * INSTYTUCJA * MŁODZIEŻ * DZIAŁANIE * 1944-1989 (POLSKA LUDOWA) * OCENA


30/32

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Maciejewska, Magdalena
Tytuł: Świadczenie usług w zakresie rehabilitacji ruchowej przez Świętokrzyską Regionalną Kasę Chorych.
Promotor: dr Dudek, Dobiesław
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 55 s. 9 ryc. 7 tab. bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: SOCJOLOGIA * REHABILITACJA RUCHOWA * POLITYKA * PRAWO * UBEZPIECZENIE * OPIEKA ZDROWOTNA * INSTYTUCJA * REFORMA * KASA CHORYCH * SŁUŻBA ZDROWIA * AKTY PRAWNE * ŚWIĘTOKRZYSKIE, WOJEWÓDZTWO


31/32

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kiełczewska, Marzena
Tytuł: Zarządzanie zasobami ludzkimi na przykładzie ING Banku Śląskiego S.A.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Kozioł, Leszek
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 108 s. 7 rys. 4 tab. bibliogr. 56 poz.
Słowa kluczowe: MARKETING * ZARZĄDZANIE * PRZEDSIĘBIORSTWO * ORGANIZACJA * INSTYTUCJA * BANK * WSPÓŁPRACA * USŁUGI * ROZWÓJ * KADRA * MOTYWACJA * ING BANK ŚLĄSKI S.A.


32/32

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wrona, Radosław
Tytuł: Działalność Małopolskiej Organizacji Turystycznej w latach 2002-2010
Promotor: dr Kurek, Artur
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 89 s., 4 ryc., 16 tab., bibliogr. 50 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA TURYSTYKI * 20 W. * MAŁOPOLSKA * PROMOCJA * INSTYTUCJA * ORGANIZACJA * MAŁOPOLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA * 2002-2010

stosując format:




Nowe wyszukiwanie

Biblioteka