Wynik wyszukiwania

Zapytanie: GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE
Liczba odnalezionych rekordów: 129Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/129

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Rząsa B.
Tytuł: Analiza testów sprawności ukierunkowanej zespołowych gier sportowych w aspekcie przydatności dla szkół podstawowych.
Promotor: dr Zagórski B.
Rok wydania: 1990
Opis fizyczny: 124 s. 16 tab. bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO * GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * TESTY * SZKOŁA PODSTAWOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA SPECJALNA


2/129

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Cymerman P.
Tytuł: Próba analizy efektywności nauczania zespołowych gier sportowych w szkołach regionu strzyżowskiego gmin Frysztak i Wiśniowa.
Promotor: doc.dr Oszast H.
Rok wydania: 1991
Opis fizyczny: 74 s. 26 fot. 5 tab. 1 diagr. bibliogr.20 poz.
Słowa kluczowe: GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * SKUTECZNOŚĆ * NAUCZANIE * SZKOŁA


3/129

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ciszek B.
Tytuł: Rozwój gier sportowych na terenie miasta Starachowice w latach 1945-1975.
Promotor: dr Oszast H.
Rok wydania: 1976
Opis fizyczny: 122 s. 23 tab. 2 wykr. bibliogr.17 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * KLUB SPORTOWY * ZAWODNICY * ORGANIZACJA * SZKOLENIE * WYCHOWANIE * STARACHOWICE (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE)


4/129

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Filipek A.
Tytuł: Wpływ treningu koszykówki na rozwój sprawności fizycznej chłopców w wieku 15-16 lat.
Promotor: mgr Stawiarski W.
Rok wydania: 1960
Opis fizyczny: 44 s. 4 rys. 14 tab. 12 wykr. bibliogr.12 poz.
Słowa kluczowe: GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * PIŁKA KOSZYKOWA * TRENING * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M.


5/129

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Fryc A.
Tytuł: Dobór zawodniczek w gimnastyce sportowej i zespołowych grach sportowych do klubów krakowskich w latach 1966-1968.
Promotor: dr Łukowska A.
Rok wydania: 1969
Opis fizyczny: 60 s. 22 tab. 12 wykr. bibliogr.16 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * GIMNASTYKA SPORTOWA * GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * KLUB SPORTOWY * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


6/129

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gawroński A.
Tytuł: Próba oceny fizycznej juniorów województwa krakowskiego w koszykówce, piłce ręcznej i siatkówce.
Promotor: dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1968
Opis fizyczny: 25 s. 6 tab. 1 wykr. bibliogr.15 poz.
Słowa kluczowe: GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * PIŁKA KOSZYKOWA * PIŁKA RĘCZNA * PIŁKA SIATKOWA * OCENA * ZAWODNICY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M.


7/129

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gąsiorek J.
Tytuł: Porównanie cech morfologicznych, motorycznych i motywacji dzialalności sportowej juniorów między zespołowymi grami sportowymi a grupą sportów indywidualnych.
Promotor: dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1968
Opis fizyczny: 42 s. 24 tab. 4 wykr. bibliogr.13 poz.
Słowa kluczowe: SPORT * MOTYWACJA * GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * CECHY MOTORYCZNE * CECHY MORFOLOGICZNE * ZAWODNICY


8/129

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gierczak M.
Tytuł: Poziom wydolności wysiłkowej zawodnikow zespołowych gier sportowych oraz młodzieży szkolnej w oparciu o badania maksymalnej konsumpcji tlenu sposobem Margarii.
Promotor: doc.dr Klimek A.
Rok wydania: 1976
Opis fizyczny: 32 s. 12 tab. 4 wykr. bibliogr.24 poz.
Słowa kluczowe: FIZJOLOGIA * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * WYSIŁEK FIZYCZNY * ZUŻYCIE TLENU * TESTY * GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE


9/129

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Janawiak I.
Tytuł: Dokładność przyjęcia i podania piłki sposobem górnym i dolnym oburącz na podstawie obserwacji spotkań I ligi i ligi okręgowej mężczyzn.
Promotor: mgr Stawiarski W.
Rok wydania: 1964
Opis fizyczny: 45 s. 14 tab. 6 wykr. bibliogr.5 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA SIATKOWA * GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * TECHNIKA * RZUTY * TAKTYKA * ZWIĄZEK SPORTOWY * PŁEĆ M.


10/129

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jasiłek S.
Tytuł: Siła ogólna i siła specjalna najlepszych juniorów województwa krakowskiego.
Promotor: dr Kwapuliński R.
Rok wydania: 1969
Opis fizyczny: 30 s. 5 fot. 12 tab. 3 wykr. bibliogr.17 poz.
Słowa kluczowe: GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * JUNIORZY * SIŁA * SIŁA SPECJALNA


11/129

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jeziorowski J.
Tytuł: Skuteczność czwartego w ataku na podstawie obserwacji drużyn II ligii męskiej (grupa południe) na rok 1961/62.
Promotor: mgr Stawiarski W.
Rok wydania: 1963
Opis fizyczny: 65 s. 2 rys. 2 wykr. bibliogr.5 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * PIŁKA SIATKOWA * GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * ATAK * TECHNIKA * TAKTYKA * KLUB SPORTOWY


12/129

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Boguszewska J.
Tytuł: Zespołowe gry sportowe na Igrzyskach Olimpijskich w okresie międzywojennym (1920-1936).
Promotor: dr Paryła W.
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 91 s. 18 tab. bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * IGRZYSKA OLIMPIJSKIE LETNIE * GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * 1918-1939


13/129

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kuzia T.
Tytuł: Rola zespołowych gier sportowych i ich miejsce w programie wychowania fizycznego młodzieży szkolnej (na przykładzie szkół podstawowych w Wadowicach).
Promotor: prof.dr hab. Bukowiec M.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 61 s. 23 tab. bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: KULTURA FIZYCZNA * TEORIA WF * SZKOŁA PODSTAWOWA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * PROGRAM * GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * ROLA * BADANIA ANKIETOWE * RODZICE * POGLĄDY


14/129

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kolasińska B.
Tytuł: Ból i urazy u zawodników zespołowych gier sportowych.
Promotor: dr Spodaryk K.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 36 s. 8 rys. 4 tab. 7 wykr. bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA SPORTOWA * GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * PIŁKA SIATKOWA * PIŁKA KOSZYKOWA * PIŁKA RĘCZNA * SPORTOWCY * NARZĄDY RUCHU * STAWY * URAZY * BÓL * BADANIA ANKIETOWE * KINEZYTERAPIA * ELEKTROTERAPIA * TERMOTERAPIA * SKUTECZNOŚĆ


15/129

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kantor B.
Tytuł: Efektywność zajęć wychowania fizycznego w szkole. Wpływ organizacji zajęć na zaangażowanie ruchowe w czasie lekcji wychowania fizycznego typu zespołowych gier sportowych.
Promotor: mgr Cierniak J.
Rok wydania: 1973
Opis fizyczny: 55 s. 21 tab. 20 wykr. bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * METODYKA * LEKCJA * ORGANIZACJA * GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * MOTORYCZNOŚĆ * SZKOŁA


16/129

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kasowicz J.
Tytuł: Badania nad atmosferą społeczno-wychowawczą w drużynach zespołowych gier sportowych.
Promotor: dr Mazur Z.
Rok wydania: 1980
Opis fizyczny: 73 s. 27 tab. bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe: SOCJOLOGIA * PEDAGOGIKA * GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * KLUB SPORTOWY * ZAWODNICY * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * KARIERA SPORTOWA * STOSUNKI INTERPERSONALNE * ZACHOWANIE SIĘ * WYCHOWANIE * WYNIKI SPORTOWE * BADANIA ANKIETOWE


17/129

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kiernożycki J.
Tytuł: Efektywność obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (typu zespołowych gier sportowych) w wybranych szkołach podstawowych województwa kieleckiego.
Promotor: doc.dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1976
Opis fizyczny: 44 s. 12 tab. 50 wykr. bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: WYCHOWANIE FIZYCZNE * LEKCJA * GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * SKUTECZNOŚĆ * NAUCZANIE * SZKOŁA PODSTAWOWA


18/129

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Izdebski J.
Tytuł: Motywacja osiągnięć w sportach indywidualych i zespołowych.
Promotor: dr Dracz B.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 54 s. 8 ryc. 13 tab. bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * PSYCHOLOGIA SPORTU * SUKCES SPORTOWY * MOTYWACJA * ROLA * POMIAR * SPORTY INDYWIDUALNE * KULTURYSTYKA * GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * PIŁKA SIATKOWA


19/129

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Popielański M.
Tytuł: Czynniki determinujące sukces sportowy w koszykówce męskiej na podstawie badań ankietowych czołowych trenerów i zawodników amerykańskiej ligii uniwersyteckiej.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Żak S.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 73 s. 4 ryc. 4 tab. bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe: SPORT AKADEMICKI * GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * PIŁKA KOSZYKOWA * ATAK * OBRONA * TAKTYKA * TECHNIKA * SUKCES SPORTOWY * ANALIZA * OCENA * STANY ZJEDNOCZONE


20/129

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Maniecki S.
Tytuł: Poziom rozwoju somatycznego i sprawności motorycznej zawodniczek w wieku 15-19 lat trenujących zespołowe gry sportowe na tle populacji porównawczej.
Promotor: dr Ozimek M.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 60 s. 38 ryc. 4 tab. bibliogr. 49 poz. Aneks: 18 tab.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * ANTROPOLOGIA * CECHY SOMATYCZNE * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE


21/129

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Liśniewicz R.
Tytuł: Obiektywne obserwacje skuteczności gry zawodników męskich drużyn TS 'Wisła' i AZS Kraków w sezonie 1965/1966.
Promotor: dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1966
Opis fizyczny: 64 s. 25 tab. 24 wykr. bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe: SPORT * GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * ZAWODNICY * PŁEĆ M. * TAKTYKA * SKUTECZNOŚĆ * TOWARZYSTWO SPORTOWE 'WISŁA' (KRAKÓW) * AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY (KRAKÓW) * WSWF KRAKÓW


22/129

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wałaszek J.
Tytuł: Poziom rozwoju somatycznego i sprawności motorycznej zawodników zespołowych gier sportowych wieku 15-19 lat na tle ich rówieśników.
Promotor: dr Ozimek M.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 78 s. 38 ryc. 18 tab. bibliogr. 134 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * CECHY SOMATYCZNE * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * SPORTOWCY * MŁODZIEŻ * GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * NABÓR I SELEKCJA


23/129

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Latała P.
Tytuł: Porównanie poziomu wysiłkowych reakcji adaptacyjnych organizmu przedstawicieli zespołowych gier sportowych.
Promotor: dr hab. Tyka A.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 29 s. 13 ryc. 13 tab. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: FIZJOLOGIA * SPORTOWCY * GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * PIŁKA NOŻNA * PIŁKA KOSZYKOWA * WYSIŁEK FIZYCZNY * ADAPTACJA ORGANIZMU * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA AEROBOWA * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA ANAEROBOWA * KWASICA METABOLICZNA * OCENA


24/129

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Nowak W.
Tytuł: Wykorzystanie Klubowych Gabinetów Odnowy Biologicznej na Śląsku dla potrzeb wybranych zespołwych gier sportowych.
Promotor: dr Bierzgalska L.
Rok wydania: 1987
Opis fizyczny: 34 s. 15 tab. bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA SPORTOWA * ODNOWA BIOLOGICZNA * SPORTOWCY * GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * GABINET ODNOWY BIOLOGICZNEJ * WYKORZYSTANIE * ŚLĄSK


25/129

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pawlik K.
Tytuł: Baza szkoleniowa - kadry trenerskie i zawodnicze klubów piłki nożnej I i II ligi.
Promotor: mgr Jesionka Z.
Rok wydania: 1969
Opis fizyczny: 38 s. 1 mapa, 8 ryc. 13 tab. bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * PIŁKA NOŻNA * TRENER * SPORTOWCY * KLUB SPORTOWY * ANALIZA * OCENA


26/129

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Adamczyk, Stanisław
Tytuł: Próba oceny efektywności technizacji procesu dydaktycznego wybranych elementów gry w piłkę siatkową.
Promotor: doc. dr Stawiarski, Władysław
Rok wydania: 1973
Opis fizyczny: 49 s. 5 fot. 7 rys. 13 tab. bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * PIŁKA SIATKOWA * TEORIA SPORTU * DYDAKTYKA * NAUCZANIE * TECHNIKA GRY * TRENER


27/129

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bednarz, Daniel
Tytuł: Efektywność gry a poziom wybranych zdolności motorycznych i umiejętności ruchowych dzieci uprawiających minikoszykówkę.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Żak, Stanisław
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 58 s. 22 ryc. 14 tab. bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * MINIKOSZYKÓWKA * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M.


28/129

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Trojak, Wojciech
Tytuł: Działalność sportowa sekcji piłki siatkowej mężczyzn Okocimskiego Klubu Sportowego w latach 1950-2000
Promotor: dr Zdebska, Halina
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 64 s. 10 tab. bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * PIŁKA SIATKOWA * KLUB SPORTOWY * SEKCJA SPORTOWA * DZIAŁALNOŚĆ * PŁEĆ M. * BRZESKO (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * OKOCIMSKI KLUB SPORTOWY (BRZESKO) * 1950-2000


29/129

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mądrzyk, Krzysztof
Tytuł: Dynamika rozwoju motywacji u zawodników piłki nożnej
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Zdebski, Janusz
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 52 s. 12 ryc. 7 tab. bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * PIŁKA NOŻNA * MOTYWACJA * ZAWODNICY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * WIEK DOJRZAŁY * WIEK KALENDARZOWY * RÓŻNICA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * ANDRYCHÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * ANALIZA DANYCH * KWESTIONARIUSZ


30/129

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wilczak, Aleksandra
Tytuł: Struktura i skuteczność taktyki i ataku drużyn uczestniczących w rozgrywkach I ligi mężczyzn w sezonie 2000/2001.
Promotor: dr Szczepanik, Maciej
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 36 s. 17 ryc. 6 tab. bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * PIŁKA SIATKOWA * TAKTYKA * TECHNIKA * EFEKTYWNOŚĆ * SKUTECZNOŚĆ * LIGA MISTRZÓW * BADANIA PORÓWNAWCZE * OBSERWACJA


31/129

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wysoczańska, Ewa
Tytuł: Program zabiegów odnowy biologicznej w rocznym cyklu szkoleniowym siatkarzy.
Promotor: dr Walaszek, Robert
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 90 s. 2 ryc. 9 tab. bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe: SPORT * GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * PIŁKA SIATKOWA * SIATKARZ * ODNOWA BIOLOGICZNA * DIETA * CYKL ROCZNY * SZKOLENIE * ANALIZA DANYCH * OPIS


32/129

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Włoch, Katarzyna
Tytuł: Mini piłka siatkowa w procesie wychowania fizycznego dzieci i młodzieży na podstawie badań w wybranych szkołach podstawowych i gimnazjach powiatu żywieckiego.
Promotor: dr Zagórski, Bogusław
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 66 s. 23 ryc. 22 tab. bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * MINI PIŁKA SIATKOWA * NAUCZANIE * WYCHOWANIE FIZYCZNE * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA * GIMNAZJUM * BADANIA ANKIETOWE


33/129

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ślęzak, Jacek
Tytuł: Ocena parametrów somatycznych i spirometrycznych zawodników rugby.
Promotor: dr Piskorz, Czesław
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 39 s. 8 ryc. 5 tab. bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * RUGBY * PARAMETR * CECHY SOMATYCZNE * SPIROMETRIA * ZAWODNICY * TRENING SPORTOWY * ZALEŻNOŚĆ


34/129

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Skawina, Maciej
Tytuł: Sprawność motoryczna oraz budowa somatyczna 15-letnich chłopców uprawiających gry zespołowe w wybranych klubach powiatu wadowickiego.
Promotor: dr Zagórski, Bogusław
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 51 s. 26 ryc. 4 tab. bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe: GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * SPRAWNOŚĆ MOTORYCZNA * ZAWODNICY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * BUDOWA CIAŁA * CECHY SOMATYCZNE * POMIAR * TESTY * WADOWICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


35/129

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Didiuk, Sebastian
Tytuł: Analiza poziomu gry zespołu Lotos VBW Clima Gdynia podczas rozgrywek ekstraklasy i euroligii w sezonach 2001/2002 i 2002/2003.
Promotor: dr Arlet, Tomasz
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 66 s. 15 ryc. 19 tab. bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe: GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * PIŁKA KOSZYKOWA * ZAWODNICY * GRA SPORTOWA * SPORTOWCY WYSOKO KWALIFIKOWANI * TAKTYKA GRY * SKUTECZNOŚĆ * OBSERWACJA * ANALIZA DANYCH * BADANIA STATYSTYCZNE * GDYNIA (WOJ. POMORSKIE)


36/129

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Brodecki, Marcin
Tytuł: Sprawność motoryczna oraz budowa somatyczna juniorów trenujących gry zespołowe w wybranych uczniowskich klubach sportowych szkół ponadgimnazjalnych Radomia.
Promotor: dr Zagórski, Bogusław
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 46 s., 24 ryc., 4 tab., bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe: GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * SPRAWNOŚĆ MOTORYCZNA * JUNIORZY * UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY * CECHY SOMATYCZNE * PIŁKA NOŻNA * POŁKA SIATKOWA * PIŁKA KOSZYKOWA * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * BADANIA PORÓWNAWCZE * TEST EUROFIT * RADOM (WOJ. MAZOWIECKIE)


37/129

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zgoda, Marcin
Tytuł: Sprawność motoryczna oraz budowa somatyczna uczniów trenujących gry zespołowe w szkolnych klubach sportowych wybranych szkół średnich Krakowa.
Promotor: dr Zagórski, Bogusław
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 54 s., 24 ryc., 5 tabBibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * SZKOLNY KLUB SPORTOWY * UCZNIOWIE * SZKOŁA ŚREDNIA * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * TEST EUROFIT * BUDOWA CIAŁA * MOTORYCZNOŚĆ * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


38/129

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bibro, Marcin
Tytuł: Zróżnicowanie poziomu rozwoju sprawności motorycznej 15 letnich chłopców trenujących wspinaczkę sportową na tle rówieśników uprawiających zespołowe gry sportowe i nietrenujących.
Promotor: dr Gwardjak, Teresa
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 45 s., 14 ryc., 3 tab.Bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * MŁODZIEŻ * PŁEĆ M. * WSPINACZKA SPORTOWA * GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * CECHY SOMATYCZNE * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * TEST EUROFIT


39/129

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Świątek, Krzysztof
Tytuł: Rozwój i kontakty społeczne u dzieci trenujących sporty indywidualne oraz gry zespołowe. Badania porównawcze dzieci w wieku 11 lat.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. Jasiecka, Dorota
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 57 s., 22 tab., 2 ryc.Bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * SPORTY INDYWIDUALNE * DZIECI * ROZWÓJ SPOŁECZNY * BADANIA PORÓWNAWCZE


40/129

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Małecka, Monika
Tytuł: Wiek jako kryterium oceny mistrzostwa sportowego w tenisie kobiet i mężczyzn.
Promotor: dr Sakowicz, Bogdan
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 85 s., 38 tab., 55 ryc.Bibliogr. 47 poz.
Słowa kluczowe: GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * TENIS * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * WIEK KALENDARZOWY * STAŻ ZAWODNICZY * WPŁYW * POZIOM FORMY SPORTOWEJ * REPREZENTACJA POLSKI


41/129

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kobylarczyk, Mateusz
Tytuł: Unihokej jako gra sportowa i rekreacyjna
Promotor: dr Stanek, Lucyna
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 75 s., 21 fot., 6 rys., 12 tab.Bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * UNIHOKEJ * HISTORIA * TECHNIKA GRY * ZAWODY SPORTOWE * OPIS


42/129

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kuroś, Piotr
Tytuł: Z dziejów rugby na świecie i w Polsce
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Kałamacka, Ewa
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 63 s., 31 fot., 1 tab.Bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * RUGBY * HISTORIA * POLSKA * ŚWIAT * ANALIZA DANYCH


43/129

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Oprych, Joanna
Tytuł: Ewolucja rugby od tradycji elitarnych po współczesny uniwersalizm
Promotor: dr Stanek, Lucyna
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 85 s., 22 fot., 6 tab.Bibliogr. 78 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * RUGBY * HISTORIA * POLSKA * ŚWIAT * ANALIZA DANYCH


44/129

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wilusz, Erwina
Tytuł: Udział studentów PWSZ Krosno w uczelnianych i pozauczelnianych formach aktywności fizycznej
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Bukowiec, Marian
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 54 s., 13 ryc., 12 tab.Bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * STUDENCI * WYCHOWANIE FIZYCZNE * CZAS WOLNY * ZAINTERESOWANIA * SPORT * GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * TURYSTYKA ROWEROWA * BADANIA ANKIETOWE * KROSNO (WOJ. PODKARPACKIE)


45/129

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kłęk, Klaudia
Tytuł: Rola i miejsce zespołowych gier sportowych w systemie wychowania fizycznego na przykładzie Gimnazjum nr 1 w Jaśle
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Bukowiec, Marian
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 57 s., 13 ryc., 13 tab.Bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe: GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * ROLA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * GIMNAZJUM * BADANIA ANKIETOWE * JASŁO (WOJ. PODKARPACKIE)


46/129

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zelga, Mariusz
Tytuł: Czas wolny uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Chmielowie
Promotor: dr Jarmuła-Kliś, Teresa
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 56 s., 19 tab.Bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * SOCJOLOGIA * CZAS WOLNY * UCZNIOWIE * SZKOŁA PODSTAWOWA * ZAINTERESOWANIA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * SPORT * CHMIELÓW (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE)


47/129

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Calik, Elżbieta
Tytuł: Wychowanie fizyczne w opinii uczniów w gimnazjum i liceum w Tarnobrzegu
Promotor: dr Basiaga-Pasternak, Joanna
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 60 s., 22 tab.Bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: WYCHOWANIE FIZYCZNE * LEKCJA WF * GIMNAZJUM * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * OPINIA * UCZNIOWIE * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * NAUCZYCIEL WF * TARNOBRZEG (WOJ. PODKARPACKIE)


48/129

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Walocha, Anna
Tytuł: Zespołowe gry sportowe jako atrakcyjna forma aktywności ruchowej w wychowaniu fizycznym młodzieży
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Zdebska, Halina
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 57 s., 17 ryc., 17 tab.Bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: WYCHOWANIE FIZYCZNE * LEKCJA WF * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * GIMNAZJUM * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPORT * GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * OPINIA * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * SALEZJAŃSKIE GIMNAZJUM (KRAKÓW)


49/129

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Berus, Barbara
Tytuł: Socjologiczno-psychologiczne aspekty zespołowych gier sportowych (na przykładzie piłki siatkowej)
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Zdebska, Halina
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 55 s., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: SOCJOLOGIA * PSYCHOLOGIA * GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * PIŁKA SIATKOWA * ZESPÓŁ * GRA SPORTOWA * WYNIKI SPORTOWE * ANALIZA * PROGRAMOWANIE NEUROLINGWISTYCZNE NLP


50/129

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gajewski, Tomasz
Tytuł: Analiza poziomu sprawności fizycznej i specjalnej juniorek trenujących unihokeja
Promotor: dr Fiedor, Marian
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 59 s., 3 ryc., 5 fot., 7 rys., 11 tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * UNIHOKEJ * PŁEĆ Ż. * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA SPECJALNA * MIĘDZYNARODOWY TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ * TECHNIKA GRY * TESTY * POMIAR


51/129

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Piwowar, Feliks
Tytuł: Działalność Uczniowskich Klubów Sportowych w zakresie organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych w czasie wolnym dla dzieci i młodzieży w powiecie limanowskim
Promotor: dr Żiżka-Salamon, Danuta
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 95 s., 29 tab., 4 ryc., 9 fot., 10 zał., bibliogr. 48 poz.
Słowa kluczowe: SPORT SZKOLNY * UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY * DZIAŁALNOŚĆ * ORGANIZACJA * CZAS WOLNY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * GIMNAZJUM * ZAJĘCIA SPORTOWO-REKREACYJNE * GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * KAMIENICA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


52/129

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Cichón, Tomasz
Tytuł: Najczęstsze urazy i ich przyczyny w grach zespołowych wśród młodzieży gimnazjalnej
Promotor: prof. dr n. med. Jaśkiewicz, Jerzy
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 58 s., 6 fot., 3 rys., 14 wykr., bibliogr. 51 poz.
Słowa kluczowe: GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * URAZY * KONTUZJE * STŁUCZENIE * BADANIA ANKIETOWE * NIEDŹWIEDŹ (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


53/129

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dobrzyński, Jacek
Tytuł: Rozpowszechnianie środków wspomagających oraz zachowania żywieniowe grupy zawodników wyczynowo uprawiających gry zespołowe w AZS AWF Kraków
Promotor: dr Gacek, Maria
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 86 s., 53 ryc., 4 tab., bibliogr. 40 poz.
Słowa kluczowe: HIGIENA ŻYWIENIA * ZACHOWANIA ZDROWOTNE * STYL ŻYCIA * ODŻYWIANIE * ZAWODNICY * GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * SUPLEMENT ŻYWIENIOWY * OWOCE * WARZYWA * NAPOJE * ŚRODKI DOZWOLONE * AWF KRAKÓW


54/129

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Udałowski, Konrad
Tytuł: Motywy uprawiania sportów zespołowych przez niepełnosprawnych ruchowo na przykładzie koszykówki i rugby na wózkach
Promotor: dr Jarmuła-Kliś, Teresa
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 103 s., 22 rys., 41 tab., bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe: SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * NIEPEŁNOSPRAWNI FIZYCZNIE * ZAWODNICY * PIŁKA KOSZYKOWA * GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * RUGBY NA WÓZKACH * MOTYWACJA * BADANIA ANKIETOWE * WARSZAWA * LUBLIN (WOJ. LUBELSKIE)


55/129

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ingarden, Mateusz
Tytuł: Spór o istnienie rugby. Społeczno-polityczne determinanty rozwoju dyscypliny na przykładzie Nowej Zelandii, Republiki Południowej Afryki i Polski
Promotor: prof. dr hab. Lipiec, Józef
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 93 s., 25 fot., bibliogr. 57 poz.
Słowa kluczowe: GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * RUGBY * ROZWÓJ * NOWA ZELANDIA * REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI * POLSKA * ANALIZA DANYCH


56/129

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wiktorowicz, Wioletta
Tytuł: Wartości zespołowych gier sportowych w wychowaniu fizycznym
Promotor: dr Stanek, Lucyna
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 71 s., 6 fot., 25 tab., bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe: WYCHOWANIE FIZYCZNE * LEKCJA WF * GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * WARTOŚĆ * OPINIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * BADANIA ANKIETOWE * LIPINY (WOJ. MAZOWIECKIE)


57/129

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Fic, Mateusz
Tytuł: Hierarchia wartości somatycznych a udział w aktywności fizycznej studentów wychowania fizycznego
Promotor: dr Makuła, Waldemar
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 59 s., 6 ryc., 11 tab., bibliogr. 85 poz.
Słowa kluczowe: AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * STUDENCI * KIERUNEK STUDIÓW * WYCHOWANIE FIZYCZNE * ZAINTERESOWANIA * SPORT * PŁYWANIE * ĆWICZENIA SIŁOWE * GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * BADANIA ANKIETOWE * TESTY * AWF KRAKÓW


58/129

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Nowak, Joanna
Tytuł: Motywacja do uprawiania piłki ręcznej u zawodniczek różniących się poziomem sportowym
Promotor: dr Basiaga-Pasternak, Joanna
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 93 s., 2 fot., 30 ryc., 1 tab., bibliogr. 49 poz.
Słowa kluczowe: GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * PIŁKA RĘCZNA * TRENING * MOTYWACJA * ZAWODNICY * PŁEĆ Ż.


59/129

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dziwota, Andrzej
Tytuł: Analiza i ocena taktyki w grze ofensywnej i defensywnej najlepszych klubowych zespołów piłkarskich Hiszpanii i Anglii
Promotor: dr Ciućmański, Bogdan
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 87 s., 24 ryc., 10 tab., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * PIŁKA NOŻNA * TAKTYKA * ATAK * OBRONA * ANALIZA * GRA OFENSYWNA * GRA DEFENSYWNA


60/129

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Więcek, Michał
Tytuł: Analiza działań zespołowych w grze piłkarzy nożnych (na przykładzie meczu Holandia-Hiszpania w finale Mistrzostw Świata 2010 r. w RPA)
Promotor: dr hab. prof. nadzw. Duda, Henryk
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 66 s., 7 ryc., 32 tab., bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe: GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * PIŁKA NOŻNA * TAKTYKA * SPRAWNOŚĆ * DZIAŁANIE * ANALIZA * MISTRZOSTWA ŚWIATA


61/129

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Stelmachowski, Dariusz
Tytuł: Poziom wybranych cech somatycznych zdolności szybkościowo-siłowych oraz umiejętności technicznych początkujących piłkarzy ręcznych UKS 'Krakowiak'85'
Promotor: dr Spieszny, Michał
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 39 s., 17 ryc., 14 tab., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * PIŁKA RĘCZNA * CECHY SOMATYCZNE * SZYBKOŚĆ * SIŁA * UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE * UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * PŁEĆ M.


62/129

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Suchy, Ireneusz
Tytuł: Droga reprezentacji Polski w piłce ręcznej do medalu Mistrzostw Świata w Chorwacji' 2009
Promotor: dr hab. prof. nadzw. Zdebska, Halina
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 61 s., 17 fot., 1 tab., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * PIŁKA RĘCZNA * HISTORIA * BIOGRAFIA * REPREZENTACJA POLSKI * MISTRZOSTWA ŚWIATA


63/129

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Rybak, Łukasz
Tytuł: Poziom i dynamika rozwoju cech somatycznych oraz zdolności motorycznych 12-14 letnich chłopców trenujących piłkę ręczną
Promotor: dr Spieszny, Michał
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 55 s., 31 ryc., 4 tab., bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe: GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * PIŁKA RĘCZNA * CECHY SOMATYCZNE * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * TRENING * ROZWÓJ * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M.


64/129

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Budka, Maciej
Tytuł: Sprawność w działaniach ofensywnych i defensywnych bramkarza zespołu piłkarskiego Termalica Bruk-Bet Nieciecza
Promotor: dr hab. prof. nadzw. Duda, Henryk
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 98 s., 15 fot., 43 ryc., 19 tab., bibliogr. 62 poz.
Słowa kluczowe: GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * PIŁKA NOŻNA * ATAK * DZIAŁANIE OBRONNE * SPRAWNOŚĆ * BRAMKARZ * DZIAŁANIE OFENSYWNE * DZIAŁANIE DEFENSYWNE * ZESPÓŁ 'TERMALICA BRUK-BET NIECIECZA'


65/129

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szostak, Łukasz
Tytuł: Zależność między poziomem cech somatycznych, zdolności motorycznych i wiekiem morfologicznym a poziomem umiejętności techniczno-taktycznych
Promotor: dr Spieszny, Michał
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 45 s., 6 ryc., 5 tab., bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe: GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * PIŁKA RĘCZNA * TRENING * CECHY SOMATYCZNE * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * TECHNIKA * TAKTYKA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M.


66/129

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Nowaczek, Izabela
Tytuł: Charakterystyka występowania dolegliwości bólowych kręgosłupa wśród piłkarzy nożnych Ekstraklasy, I Ligi i Młodej Ekstraklasy
Promotor: dr Ridan, Tomasz
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 106 s., 6 rys., 37 tab., 55 wykr., bibliogr. 89 poz.
Słowa kluczowe: GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * PIŁKA NOŻNA * KRĘGOSŁUP * BÓL * ZAPOBIEGANIE * WIEK BIOLOGICZNY * PIŁKARZ * BADANIA * DOLEGLIWOŚĆ * ZESPÓŁ BÓLOWY


67/129

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wilk, Paweł
Tytuł: Analiza i ocena taktyki w grze ofensywnej i defensywnej najlepszych piłkarskich zespołów w rozgrywkach Ligi Europejskiej sezonu 2010/2011
Promotor: dr Ciućmański, Bogdan
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 77 s., 18 ryc., 9 tab., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * PIŁKA NOŻNA * TAKTYKA * SKUTECZNOŚĆ * ATAK * OBRONA * OCENA * ANALIZA * GRA OFENSYWNA * GRA DEFENSYWNA


68/129

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wacek, Karol
Tytuł: Porównanie taktyki w grze ofensywnej i defensywnej najlepszych piłkarskich zespołów - przedstawicieli poszczegółnych kontynentów, podczas Mistrzostw Świata RP - 2010 r.
Promotor: dr Ciućmański, Bogdan
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 89 s., 28 ryc., bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe: GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * PIŁKA NOŻNA * TAKTYKA * ATAK * OBRONA * ANALIZA PRZEBIEGU GRY * MISTRZOSTWA ŚWIATA


69/129

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kotyla, Justyna
Tytuł: Bezpieczeństwo imprez masowych na przykładzie meczów piłki nożnej
Promotor: dr Sondel, Krzysztof
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 70 s., bibliogr. 61 poz.
Słowa kluczowe: GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * PIŁKA NOŻNA * IMPREZY MASOWE * MECZ * STADION * CHULIGAŃSTWO * BEZPIECZEŃSTWO


70/129

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Czajka, Paweł
Tytuł: Analiza działań indywidualnych w grze piłkarzy nożnych (na przykładzie meczu Holandia-Hiszpania w finale Mistrzostw Świata 2010 r. w RPA)
Promotor: dr hab. prof. nadzw. Duda, Henryk
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 62 s., 2 mapy, 6 ryc., 44 tab., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * PIŁKA NOŻNA * ATAK * OBRONA * AKTYWNOŚĆ * SKUTECZNOŚĆ * SPRAWNOŚĆ * DZIAŁANIE * MISTRZOSTWA ŚWIATA * ANALIZA * DZIAŁANIE INDYWIDUALNE


71/129

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Łoziński, Łukasz
Tytuł: Ocena zależności pomiędzy sprawnością funkcjonalną mierzoną testem FMSa urazowością wśród zawodników wybranych gier zespołowych
Promotor: dr Głąb, Grzegorz
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 77 s., 24 ryc., 11 tab., bibliogr. 43 poz.
Słowa kluczowe: GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * PIŁKA RĘCZNA * PIŁKA SIATKOWA * PIŁKA NOŻNA * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * TESTY * URAZY * ZAWODNICY * MŁODZIEŻ * WIEK DOJRZAŁY * SPRAWNOŚĆ FUNKCJONALNA


72/129

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kiczor, Przemysław
Tytuł: Dynamika zmian wybranych cech budowy somatycznej i sprawności motorycznej piłkarzy ręcznych w kategorii junior młodszy na przestrzeni rocznego cyklu szkoleniowego
Promotor: prof. dr hab. Żarów, Ryszard
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 55 s., 4 tab., bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe: GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * PIŁKA RĘCZNA * BUDOWA SOMATYCZNA * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * CYKLE TRENINGOWE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M.


73/129

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kiwacki, Szymon
Tytuł: Asymetria w realizacji pojedynków jeden na jeden u młodych piłkarzy nożnych
Promotor: dr Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 52 s., 3 ryc., 14 tab., bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe: GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * PIŁKA NOŻNA * GRA * SKUTECZNOŚĆ * PRZYGOTOWANIE TECHNICZNE * KONDYCJA * ASYMETRIA * ATAK * OBRONA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY)


74/129

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Nowak, Jakub
Tytuł: Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w piłce nożnej w Polsce na przykładzie Niepublicznej Szkoły Mistrzostwa Sportowego im. Grzegorza Lato w Mielcu
Promotor: dr hab. prof. nadzw. Kałamacka, Ewa
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 82 s., 15 fot., 2 ryc., 16 tab., bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * PIŁKA NOŻNA * ORGANIZACJA * SZKOLENIE * DZIECI * MŁODZIEŻ * NIEPUBLICZNA SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO * MIELEC (WOJ. PODKARPACKIE)


75/129

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Puchara, Magdalena
Tytuł: Analiza skuteczności gry zespołu ekstraklasy koszykówki kobiet Wisły Can-Pack Kraków w sezonie 2006/2007 ze szczególnym uwzględnieniem zawodniczek ligi WNBA
Promotor: prof. dr hab. Żak, Stanisław
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 56 s., 23 ryc. graf., 4 tab., bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe: GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * PIŁKA KOSZYKOWA * GRA * SKUTECZNOŚĆ * MOC BEZTLENOWA * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * WYNIKI SPORTOWE * PŁEĆ Ż. * ANALIZA * WISŁA CAN-PACK KRAKÓW * LIGA WNBA


76/129

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ojrzyński, Adam
Tytuł: Analiza urazów występujących u zawodników piłki siatkowej reprezentujący różny poziom sportowy
Promotor: dr Głąb, Grzegorz
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 62 s., 3 fot., 18 ryc., 21 tab., bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe: GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * PIŁKA SIATKOWA * URAZY * ZMIANY PRZECIĄŻENIOWE * SKRĘCENIE * LECZENIE * ZAWODNICY * PŁEĆ M.


77/129

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jędrusik, Agnieszka
Tytuł: Analiza skuteczności gry drużyn uczestniczących w Mistrzostwach Świata w piłce ręcznej kobiet - Brazylia 2011
Promotor: dr Spieszny, Michał
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 64 s., 43 tab., 22 wykr., bibliogr. 28 poz. Aneks: s. 51-64
Sygnatura: 34007WF
Słowa kluczowe: GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * PIŁKA RĘCZNA * RZUTY PIŁKĄ * SKUTECZNOŚĆ * TECHNIKA * TAKTYKA * CECHY SOMATYCZNE * WIEK * SPORT KOBIET * MISTRZOSTWA ŚWIATA * ANALIZA


78/129

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Piórkowski, Krzysztof
Tytuł: Somatyczne i motoryczne uwarunkowania specjalizacji w grze u pierwszoligowych siatkarek AZS 'Skawa' UEK w sezonie 2010/11
Promotor: dr Klocek, Tomasz
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 31 s., 1 tab., 22 wykr., bibliogr. 15 poz. Aneks: s. 26-31, 9 tab.
Sygnatura: 31288WF
Słowa kluczowe: GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * PIŁKA SIATKOWA * CECHY SOMATYCZNE * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * GRA * TAKTYKA * EFEKTYWNOŚĆ * SPORT KOBIET * AZS 'SKAWA' UEK


79/129

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Matusik, Wiesław
Tytuł: Zarys rozwoju piłki nożnej na terenie powiatu bocheńskiego - gmina Drwinia
Promotor: dr hab. prof. nadzw. Zdebska, Halina
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 64 s., 22 fot., 2 mapy, 1 tab., bibliogr. 31 poz. Aneks: s. 50-64
Sygnatura: 37063WF
Słowa kluczowe: GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * PIŁKA NOŻNA * ROZWÓJ SPORTU * HISTORIA * DZIAŁACZ SPORTOWY * BOCHNIA (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG) * DRWINA (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG) * KLUB PIŁKARSKI


80/129

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mazuga, Artur
Tytuł: Umiejscowienie poczucia kontroli zdrowia i cechy temperamentu młodzików trenujących piłkę nożną
Promotor: dr Fiedor, Marian
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: [48] s., 8 tab., 5 wykr., bibliogr. 57 poz. Aneks: s. 42-[48], 2 fot.
Sygnatura: 31271WF
Słowa kluczowe: GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * PIŁKA NOŻNA * ZDROWIE * KONTROLA * TEMPERAMENT * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * PŁEĆ M. * BADANIA


81/129

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Balawajder, Karolina
Tytuł: Motywy uprawiania piłki siatkowej przez młodzież szkolną
Promotor: dr Stanek, Lucyna
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 57 s., 6 fot., 1 ryc., 5 tab., 12 wykr., bibliogr. 34 poz. Aneks: s. 52-57
Sygnatura: 40007WF
Słowa kluczowe: GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * PIŁKA SIATKOWA * HISTORIA * ROZWÓJ * ZAINTERESOWANIA * MŁODZIEŻ


82/129

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Abram, Daniel
Tytuł: Rozwój infrastruktury sportowej i sportu w Gminie Bobowa (na przykładzie siatkówki)
Promotor: dr hab. prof. nadzw. Zdebska, Halina
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 56 s., 17 fot., 4 tab., bibliogr. 25 poz. Aneks: s. 54-56
Sygnatura: 40002WF
Słowa kluczowe: SPORT * GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * PIŁKA SIATKOWA * INFRASTRUKTURA * ROZWÓJ * DZIAŁALNOŚĆ * GMINA * BOBOWA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


83/129

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Romański, Michał
Tytuł: Udział reprezentacji Polski siatkarzy w Mistrzostwach Świata w latach 1949-2006
Promotor: dr hab. prof. nadzw. Zdebska, Halina
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 65 s., 8 fot., 13 tab., bibliogr. 26 poz.
Sygnatura: 39317WF
Słowa kluczowe: GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * PIŁKA SIATKOWA * HISTORIA * ROZWÓJ * REPREZENTACJA POLSKI * MISTRZOSTAW ŚWIATA * POLSKA


84/129

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pękalski, Artur
Tytuł: Analiza działań indywidualnych ofensywnych w grze piłkarzy nożnych (na przykładzie meczu Manchester United FC - FC Barcelona w finale Ligi Mistrzów w sezonie 2010/2011)
Promotor: dr hab. prof. nadzw. Duda, Henryk
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 63 s., 6 ryc., 30 tab., 6 wykr., bibliogr. 29 poz.
Sygnatura: 39308WF
Słowa kluczowe: GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * PIŁKA NOŻNA * SKUTECZNOŚĆ * AKTYWNOŚĆ * DZIAŁANIE * ATAK * ZAWODNICY * LIGA MISTRZÓW * ANALIZA * MANCHESTER UNITED * FC BARCELONA * DZIAŁANIE INDYWIDUALNE


85/129

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gąbka, Justyna
Tytuł: Osiągnięcia Asseco Resovii Rzeszów i KPSK Stali Mielec a popularność piłki siatkowej w województwie podkarpackim w latach 2000-2012
Promotor: dr hab. prof. nadzw. Zdebska, Halina
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 53 s., 11 fot., 1 ryc., 11 tab., 5 wykr., bibliogr. 37 poz.
Sygnatura: 40041WF
Słowa kluczowe: GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * PIŁKA SIATKOWA * OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE * POPULARNOŚĆ * KLUB SPORTOWY * PODKARPACKIE, WOJEWÓDZTWO * ASSECO RESOVII RZESZÓW * KPSK STALI MIELEC


86/129

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dzierwa, Michał
Tytuł: Zespołowa i indywidualna skuteczność gry w aspekcie wyniku sportowego 1-ligowego zespołu siatkarzy KS Wanda Kraków w sezonie 2011/12
Promotor: dr Klocek, Tomasz
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 38 s., 16 wykr., bibliogr. 15 poz. Aneks: s. 34-38, 9 tab.
Sygnatura: 40035WF
Słowa kluczowe: GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * PIŁKA SIATKOWA * GRA * SKUTECZNOŚĆ * ATAK * ZAGRYWKA * OBRONA * WYNIKI SPORTOWE * MIĘDZYNARODOWY KLUB SPORTOWY 'WANDA' (KRAKÓW)


87/129

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dziąćko, Justyna
Tytuł: Elementy psychologii i socjologii w zespołowych grach sportowych
Promotor: dr hab. prof. nadzw. Zdebska, Halina
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 64 s., bibliogr. 52 poz.
Sygnatura: 40034WF
Słowa kluczowe: SPORT * PSYCHOLOGIA * SOCJOLOGIA * GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * WARTOŚĆ * FUNKCJA * GRUPY SPORTOWE * ZESPÓŁ * SPORT ZESPOŁOWY


88/129

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sawic, Łukasz
Tytuł: Ocena wiedzy specjalistycznej u zawodników uprwawiających piłkę nożną
Promotor: dr hab. prof. nadzw. Duda, Henryk
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 65 s., 2 ryc., 15 tab., 7 wykr., bibliogr. 24 poz. Aneks: s. 52-65
Sygnatura: 40131WF
Słowa kluczowe: GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * PIŁKA NOŻNA * PRZYGOTOWANIE TECHNICZNE * PRZYGOTOWANIE TAKTYCZNE * WIEDZA * ZAWODNICY


89/129

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pawelec, Urszula
Tytuł: Poziom umiejętności specjalnych a wynik sportowy w piłce siatkowej mężczyzn, analiza gry w turnieju finałowym Ligi Światowej '2011
Promotor: dr Klocek, Tomasz
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 41 s., 1 tab., 10 wykr., bibliogr. 14 poz. Aneks: s. 38-41, 4 tab.
Sygnatura: 40120WF
Słowa kluczowe: GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * PIŁKA SIATKOWA * ATAK * ZAGRYWKA * OBRONA * SKUTECZNOŚĆ * WYNIKI SPORTOWE * ANALIZA * PŁEĆ M.


90/129

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Marszałek, Mariola
Tytuł: Rekreacyjne formy w piłce nożnej
Promotor: dr Stanek, Lucyna
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 64 s., 18 fot., 7 ryc., bibliogr. 59 poz.
Sygnatura: 40104WF
Słowa kluczowe: GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * PIŁKA NOŻNA * HISTORIA * REKREACJA * FORMY * ROZGRYWKI * GRY I ZABAWY * ZDROWIE * NIEPEŁNOSPRAWNI * FORMY REKREACJI


91/129

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kopytowska, Agnieszka
Tytuł: Atrakcyjność gier zespołowych jako formy rekreacji fizycznej w opinii mieszkańców Krakowa
Promotor: prof. dr hab. Żak, Stanisław
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 48 s., 6 fot., 8 tab., 12 wykr., bibliogr. 34 poz.
Sygnatura: 40078WF
Słowa kluczowe: REKREACJA RUCHOWA * GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * POPULARNOŚĆ * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA ANKIETOWE


92/129

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kotula, Rafał
Tytuł: Sprawność ogólna i specjalna piłkarzy nożnych TKS Skawinka na podstawie badań ciągłych prowadzonych w latach 2006-2008
Promotor: prof. dr hab. Cempla, Jerzy
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 42 s., 16 wykr., bibliogr. 20 poz. Aneks: s. 31-42, 12 tab.
Sygnatura: 31260WF
Słowa kluczowe: GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * PIŁKA NOŻNA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA OGÓLNA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA SPECJALNA * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * TRENING SPORTOWY * PŁEĆ M. * TESTY


93/129

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Danek, Grzegorz
Tytuł: Wybrane aspekty systemu szkolenia piłkarskiego dzieci i młodzieży w Anglii
Promotor: dr hab. prof. nadzw. Duda, Henryk
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 101 s., 3 fot., 46 ryc., 20 tab., bibliogr. 25 poz.
Sygnatura: 31719WF
Słowa kluczowe: GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * PIŁKA NOŻNA * SZKOLENIE * SYSTEM * DZIECI * MŁODZIEŻ * WIELKA BRYTANIA


94/129

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bajak, Mateusz
Tytuł: Wpływ wybranych elementów przygotowania na skuteczność indywidualnych pojedynków jeden na jeden
Promotor: dr Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 32 s., 7 tab., 3 wykr., bibliogr. 17 poz. Aneks: s. 27-32, 6 tab.
Sygnatura: 33714WF
Słowa kluczowe: GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * PIŁKA NOŻNA * KORELACJA * GRA * SKUTECZNOŚĆ * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * PRZYGOTOWANIE TECHNICZNE * ATAK * OBRONA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY)


95/129

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Janicki, Bartosz
Tytuł: Analiza i ocena systemów piłkarskiego szkolenia dzieci i młodzieży w Polsce oraz w Austrii
Promotor: dr Ciućmański, Bogdan
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 71 s., 15 ryc., 2 tab., bibliogr. 27 poz. Aneks: s. 71
Sygnatura: 33999WF
Słowa kluczowe: GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * PIŁKA NOŻNA * HISTORIA * SZKOLENIE SPORTOWE * DZIECI * MŁODZIEŻ * POLSKA * AUSTRIA * SYSTEM SZKOLENIA SPORTOWEGO


96/129

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kulinowska, Paulina
Tytuł: Dębicki streetball w latach 2009-2011
Promotor: dr hab. prof. nadzw. Wasztyl, Ryszard
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 85 s., 23 fot., 11 ryc., 43 tab., bibliogr. 25 poz.
Sygnatura: 34139WF
Słowa kluczowe: GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * PIŁKA KOSZYKOWA * HISTORIA * ORGANIZACJA * SPONSKOR SPORTOWY * TURNIEJ * ZAWODY * DĘBICA (WOJ. PODKARPACKIE) * STREETBALL * KOSZYKÓWKA ULICZNA


97/129

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Niemiec, Anna
Tytuł: Historia Uczniowskiego Klubu Sportowego Jasło
Promotor: dr Stanek, Lucyna
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 70 s., 3 fot., 14 ryc., 9 tab., bibliogr. 31 poz. Aneks: s. 60-70, 1 tab.
Sygnatura: 36644WF
Słowa kluczowe: GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * PIŁKA SIATKOWA * HISTORIA * ROZWÓJ * UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY * ORGANIZACJA * DZIAŁALNOŚĆ * OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE * PŁEĆ Ż. * JASŁO (WOJ. PODKARPACKIE)


98/129

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Baćmaga, Tomasz
Tytuł: Poziom cech somatycznych i zdolności szybkościowo-siłowych 16-letnich piłkarek ręcznych z Radomia na tle grup porównawczych
Promotor: dr Spieszny, Michał
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 40 s., 17 wykr., bibliogr. 20 poz. Aneks: s. 38-40, 4 tab.
Sygnatura: 37819WF
Słowa kluczowe: GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * PIŁKA RĘCZNA * CECHY SOMATYCZNE * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * RADOM (WOJ. MAZOWIECKIE)


99/129

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dolna, Magdalena
Tytuł: Kariera piłkarska Tomasza Kulawika
Promotor: dr hab. Wasztyl, Ryszard
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 62 s., 16 fot., 21 ryc., 5 tab., bibliogr. 17 poz.
Sygnatura: 38558WF
Słowa kluczowe: GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * POŁKA NOŻNA * KARIERA SPORTOWA * ZAINTERESOWANIA * TALENT * OSIĄGNIĘCIA SPOROWE * KULAWIK, TOMASZ


100/129

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Błażejowski, Wojciech
Tytuł: Światowa działalność sportowa i wychowawcza wybranych, wiodących klubów piłkarskich Europy w ostatnim 20-leciu
Promotor: dr Ciućmański, Bogdan
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 65 s., 19 fot., 10 ryc., bibliogr. 29 poz. Aneks: s. 64-65
Sygnatura: 39241WF
Słowa kluczowe: GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * PIŁKA NOŻNA * KLUB SPORTOWY * DZIAŁALNOŚĆ * EDUKACJA * ZDROWIE SPORTOWCA * ODDZIAŁYWANIE WYCHOWAWCZE * PIŁKARZ * EUROPA * DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA * KLUB PIŁKARSKI


101/129

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kaczor, Mateusz
Tytuł: Szkolenie dzieci uprawiających piłkę nożną w wieku 8-10 lat. Porównanie metody Coerver Coaching z Tradycyjnym Modelem Kształtowania Umiejętności Piłkarzy Nożnych
Promotor: dr hab. prof. nadzw. Duda, Henryk
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 94 s., 1 fot., 44 ryc., 25 tab., 12 wykr., bibliogr. 34 poz.
Sygnatura: 39265WF
Słowa kluczowe: GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * PIŁKA NOŻNA * SZKLOENIE * NAUCZANIE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA OGÓLNA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA SPECJALNA * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * UMIEJĘTNOŚCI SPORTOWE * ZAWODNICY * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * METODA COERVER COACHING


102/129

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kiendracha, Grzegorz
Tytuł: Porównanie poziomu piłkarskiej techniki specjalnej w półrocznym cyklu szkolenia dzieci w wieku 11 i 12 lat wybranych klubów Okręgu Olkuskiego
Promotor: dr Ciućmański, Bogdan
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 59 s., 1 fot., 19 ryc., 9 tab., 3 wykr., bibliogr. 20 poz. Aneks: s. 56-59, 2 tab.
Sygnatura: 39271WF
Słowa kluczowe: GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * PIŁKA NOŻNA * CYKLE TRENINGOWE * METODY SZKOLENIA * TECHNIKA * POZIOM * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * OLKUSZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


103/129

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kołaczko, Grzegorz
Tytuł: Dzieje piłki ręcznej w Przeworsku w latach 1967-2012
Promotor: dr Orlewicz-Musiał, Małgorzata
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: [80] s., 7 fot., 6 ryc., 1 tab., bibliogr. 27 poz.
Sygnatura: 39275WF
Słowa kluczowe: GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * PIŁKA RĘCZNA * ROZWÓJ * HISTORIA SPORTU * KULTURA FIZYCZNA * KLUB SPORTOWY 'ORZEŁ' PRZEWORSK * PRZEWORSK (WOJ. PODKARPACKIE)


104/129

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Komperda, Łukasz
Tytuł: Analiza działań indywidualnych defensywnych w grze piłkarzy nożnych (na przykładzie meczu Manchester United - FC Barcelona w finale Ligi Mistrzów w sezonie 2010/2011)
Promotor: dr hab. prof. nadzw. Duda, Henryk
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 48 s., 3 ryc., 26 tab., 8 wykr., bibliogr. 24 poz.
Sygnatura: 39276WF
Słowa kluczowe: GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * PIŁKA NOŻNA * DZIAŁANIE OBRONNE * AKTYWNOŚĆ * SKUTECZNOŚĆ * SPORTOWCY WYSOKO KWALIFIKOWANI * ANALIZA


105/129

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bychowska, Justyna
Tytuł: Wybrane uwarunkowania skuteczności rzutów wolnych i rzutów z gry na przykładzie badań zawodniczek klubu UKS Koszyce Wielkie 'Pałac Młodzieży' Tarnów
Promotor: prof. dr hab. Żak, Stanisław
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 50 s., 22 tab., 15 wykr., bibliogr. 19 poz.
Sygnatura: 40018WF
Słowa kluczowe: GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * PIŁKA KOSZYKOWA * RZUTY WOLNE * SKUTECZNOŚĆ * CECHY SOMATYCZNE * CZUCIE KINESTETYCZNE * PŁEĆ Ż. * TARNÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * RZUTY Z GRY * KLUB UKS KOSZYCE WIELKIE/ 'PAŁAC MŁODZIEŻY' (TARNÓW)


106/129

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Cebula, Adrian
Tytuł: Innowacyjna metoda szkolenia piłkarskiego dzieci i młodzieży w wybranych klubach Krakowa - projekt własny
Promotor: dr Ciućmański, Bogdan
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 75 s., 12 ryc., 28 tab., 14 wykr., bibliogr. 20 poz. Aneks: s. 70-75
Sygnatura: 40020WF
Słowa kluczowe: GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * PIŁKA NOŻNA * SZKOLENIE SPORTOWE * TRENING SPORTOWY * MŁODZIEŻ * KLUB SPORTOWY * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


107/129

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dobaj, Piotr
Tytuł: Analiza i ocena taktyki w grze ofensywnej i defensywnej wyróżniających się klubowych zespołów Europy (na podstawie piłkarskich rozgrywek Ligi Europejskiej UEFA w sezonie 2011/2012)
Promotor: dr Ciućmański, Bogdan
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 82 s., 14 ryc., 9 tab., bibliogr. 18 poz. Aneks: s. 82
Sygnatura: 40030WF
Słowa kluczowe: GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * PIŁKA NOŻNA * TAKTYKA GRY * OFENSYWA * DZIAŁANIE OBRONNE * SPORTOWCY WYSOKO KWALIFIKOWANI * OCENA * ANALIZA


108/129

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dulęba, Rafał
Tytuł: Wydolność tlenowa siatkarzy w wieku juniora młodszego
Promotor: prof. dr hab. Cempla, Jerzy
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 23 s., 6 tab., bibliogr. 15 poz.
Sygnatura: 40031WF
Słowa kluczowe: GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * PIŁKA SIATKOWA * TRENING FIZYCZNY * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA AEROBOWA * JUNIORZY MŁODSI * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY)


109/129

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Grabowski, Damian
Tytuł: Budowa somatyczna i sprawność motoryczna a umiejętności siatkarskie zawodniczek MKS MOS Maraton Krzeszowice
Promotor: dr Klocek, Tomasz
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 35 s., 1 tab., 11 wykr., bibliogr. 15 poz. Aneks: s. 31-35, 7 tab.
Sygnatura: 40052WF
Słowa kluczowe: GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * PIŁKA SIATKOWA * BUDOWA SOMATYCZNA * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * UMIEJĘTNOŚCI * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż.


110/129

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Korek, Krzysztof
Tytuł: Analiza i ocena działań taktycznych w grze ofensywnej i defensywnej najlepszych klubowych zespołów Europy (na podstawie piłkarskich rozgrywek Ligi Mistrzów w sezonie 2011/2012)
Promotor: dr Ciućmański, Bogdan
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 73 s., 8 ryc., 15 tab., bibliogr. 21 poz. Aneks: s. 73
Sygnatura: 40080WF
Słowa kluczowe: GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * PIŁKA NOŻNA * TAKTYKA GRY * OFENSYWA * DZIAŁANIE OBRONNE * SPORTOWCY WYSOKO KWALIFIKOWANI * LIGA MISTRZÓW * OCENA * ANALIZA


111/129

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mączka, Mateusz
Tytuł: Ocena taktyki w piłce siatkowej na podstawie obserwacji gry pierwszoligowego zespołu Armatura Eliteski AZS UEK Kraków w sezonie 2011/12
Promotor: dr Klocek, Tomasz
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 50 s., 20 ryc., 6 tab., bibliogr. 8 poz. Aneks: s. 48-50, 6 tab.
Sygnatura: 40108WF
Słowa kluczowe: GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * PIŁKA SIATKOWA * TAKTYKA GRY * SKUTECZNOŚĆ * ZAWODNICY * PŁEĆ Ż. * OCENA


112/129

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wajnbrener, Mateusz
Tytuł: Przejawy lateralizacji motorycznej a koordynacja ogólna młodych piłkarzy nożnych
Promotor: dr Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 48 s., 12 ryc., 8 tab., bibliogr. 36 poz.
Sygnatura: 40153WF
Słowa kluczowe: GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * PIŁKA NOŻNA * TECHNIKA GRY * UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE * ASYMETRIA * KOORDYNACJA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * BADANIA


113/129

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wojtaszek, Malwina
Tytuł: Sprawność motoryczna i specjalna koszykarek kadry małopolski młodziczek w aspekcie prezentowanego poziomu sportowego
Promotor: prof. dr hab. Żak, Stanisław
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 44 s., 14 ryc., 12 tab., bibliogr. 14 poz.
Sygnatura: 40162WF
Słowa kluczowe: GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * PIŁKA KOSZYKOWA * POZIOM FORMY SPORTOWEJ * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * CECHY SOMATYCZNE * PŁEĆ Ż.


114/129

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kopacz, Marcin
Tytuł: Lateralizacja motoryczna w umiejętnościach technicznych piłkarzy nożnych występujących na poziomie seniora
Promotor: dr Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 49 s., 15 ryc., 5 tab., bibliogr. 26 poz. Aneks: s. 48-49, 1 tab.
Sygnatura: 40236WF
Słowa kluczowe: GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * PIŁKA NOŻNA * TECHNIKA GRY * PRZYGOTOWANIE TECHNICZNE * UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE * SYMETRIA * ASYMETRIA * SENIOR


115/129

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Juraszek, Jakub
Tytuł: Dzieje sekcji piłki nożnej RKS 'Garbarnia' Kraków w latach 1997-2011
Promotor: dr Czyż, Marek
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 77 s., 16 fot., 2 ryc., 15 tab., bibliogr. 47 poz.
Sygnatura: 39415TR
Słowa kluczowe: GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * PIŁKA NOŻNA * HISTORIA SPORTU * SEKCJA SPORTOWA * DZIAŁALNOŚĆ * ROBOTNICZY KLUB SPORTOWY 'GARBARNIA' (KRAKÓW)


116/129

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wędzicha, Michał
Tytuł: Przygotowania w Polsce i przebieg Mistrzostw Europy w piłce nożnej Euro 2012 w świetle wybranych źródeł prasowych
Promotor: dr hab. prof. nadzw. Dudek, Dobiesław
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 87 s., 14 fot., 5 map, 8 rys., 4 tab., bibliogr. 34 poz. Aneks: s. 76-87
Sygnatura: 39540TR
Słowa kluczowe: GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * PIŁKA NOŻNA * PRZYGOTOWANIE * ORGANIZACJA * PRZEBIEG * MISTRZOSTWA EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ * POLSKA


117/129

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Franczak, Karol
Tytuł: Ocena urazowości piłkarzy ręcznych na przykładzie analizy porównawczej dwóch zespołów: I ligowego MTS Chrzanów oraz II ligowego MOSIR Arcom Bochnia
Promotor: dr Walaszek, Robert
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 100 s., 35 ryc., 35 tab., bibliogr. 30 poz. Aneks: s. 98-100
Sygnatura: 39384TR
Słowa kluczowe: GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * PIŁKA RĘCZNA * TRENING * URAZY * PIŁKARZ RĘCZNY * ANALIZA PORÓWNAWCZA * ZESPÓŁ MTS CHRZANÓW * ZESPÓŁ MOSIR ARCOM BOCHNIA


118/129

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dyja, Kamil
Tytuł: Raul Lozano - trener reprezentacji Polski w piłce siatkowej
Promotor: dr hab. prof. nadzw. Zdebska, Halina
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 65 s., 25 fot., bibliogr. 25 poz. Aneks: s. 65
Sygnatura: 33966WF
Słowa kluczowe: GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * PIŁKA SIATKOWA * HISTORIA * TRENER * BIOGRAFIA * SUKCES SPORTOWY * REPREZENTACJA POLSKI * LOZANO, RAUL


119/129

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ziętek, Piotr
Tytuł: Ocena poziomu wiedzy o przepisach gry zawodników piłki nożnej KS Słomniczanka w zróżnicowanych kategoriach szkolenia
Promotor: dr hab. prof. nadzw. Duda, Henryk
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 52 s., 10 rys., 8 tab., 3 wykr., bibliogr. 34 poz. Aneks: s. 44-52
Sygnatura: 39343WF
Słowa kluczowe: GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * PIŁKA NOŻNA * WIEDZA * PRZEPISY * GRA * ZAWODNICY * BADANIA * KLUB SPORTOWY 'SŁOMNICZANKA' (SŁOMNIKI)


120/129

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mika, Paulina
Tytuł: Popularność piłki siatkowej wśród młodzieży krakowskich szkół ponadgimnazjalnych
Promotor: dr Majer, Magdalena
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 47 s., 18 ryc., bibliogr. 26 poz. Aneks: s. 41-47
Sygnatura: 40111WF
Słowa kluczowe: GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * PIŁKA SIATKOWA * POPULARNOŚĆ * LEKCJA WF * MŁODZIEŻ * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA


121/129

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wyrzykowska, Kamila
Tytuł: Ocena poziomu sportowego w piłce siatkowej mężczyzn na podstawie analizy skuteczności gry zespołu Fart Kielce w sezonach 2010/11 i 2011/12
Promotor: dr Klocek, Tomasz
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 43 s., 22 ryc., 4 tab., bibliogr. 18 poz. Aneks: s. 42-43, 5 tab.
Sygnatura: 40168WF
Słowa kluczowe: GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * PIŁKA SIATKOWA * POZIOM FORMY SPORTOWEJ * PARAMETRY MORFOFUNKCJONALNE * GRA * SKUTECZNOŚĆ * TAKTYKA * PŁEĆ M. * ZESPÓŁ KS FART KIELCE * ZESPÓŁ PGE SKRA BEŁCHATÓW


122/129

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Morawski, Michał
Tytuł: Analiza urazowości wśród piłkarzy nożnych na różnych poziomach ligowych
Promotor: dr Głąb, Grzegorz
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 58 s., 15 ryc., 16 tab., bibliogr. 24 poz. Aneks: s. 53-58
Sygnatura: 39206RR
Słowa kluczowe: GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * PIŁKA NOŻNA * URAZY * POWIKŁANIA * ZAPOBIEGANIE * LECZENIE * REHABILITACJA * FIZJOTERAPIA * PIŁKARZ


123/129

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sioma, Bartłomiej
Tytuł: Motywy uprawiania unihokeja
Promotor: dr Stanek, Lucyna
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 89 s., 13 fot., 10 tab., 16 wykr., bibliogr. 30 poz., Aneks
Sygnatura: 39500TR
Słowa kluczowe: KULTURA FIZYCZNA * GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * UNIHOKEJ * ZAWODNICY * MOTYWACJA * BADANIA ANKIETOWE


124/129

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Krzyształowska, Kinga
Tytuł: Analiza porównawcza urazowości w wybranych grach zespołowych ze szczególnym uwzględnieniem stawu kolanowego
Promotor: dr Szczygieł, Andrzej
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 68 s., 20 ryc., 13 tab., bibliogr. 36 poz. Aneks
Sygnatura: 39209RR
Słowa kluczowe: GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * STAW KOLANOWY * WIĘZADŁA KRZYŻOWE * URAZY * LECZENIE * REHABILITACJA * ANALIZA PORÓWNAWCZA


125/129

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bogacz, Marta
Tytuł: Diagnoza poziomu sprawności fizycznej członków kadry wojewódzkiej w zespołowych grach sportowych. [Na przykładzie województwa świętokrzyskiego w latach 2007-2010]
Promotor:
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 64s., 18 ryc., 22 tab., bibliogr 17 poz. Aneks
Sygnatura: 39243WF
Słowa kluczowe: GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * PIŁKA SIATKOWA * PIŁKA RĘCZNA * PIŁKA KOSZYKOWA * KADRA SPORTOWA * SPORT MŁODZIEŻY * POZIOM SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ * SZKOLENIE * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZTWO * 2007-2010


126/129

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Basaj, Marek
Tytuł: Stronne zróżnicowanie sprawności motorycznej młodych koszykarzy klubu MCKiS Jaworzno ze szczególnym uwzględnieniem skuteczności gry badanych zawodników
Promotor: prof.dr hab. Żak, Stanisław
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 54 s., 22 ryc., 4 tab., bibliogr. 20 poz. Aneks
Sygnatura: 41572WF
Słowa kluczowe: GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * PIŁKA KOSZYKOWA * SPRAWNOŚC RUCHOWA * SKUTECZNOŚĆ * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * TESTY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ * JAWORZNO (WOJ ŚLĄSKIE) * KLUB MCKiS JAWORZNO


127/129

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Inglot, Wojciech
Tytuł: Preferencje pokarmowe i częstotliwość spożywania potraw przez sportowców trenujących wyczynowo gry zespołowe
Promotor: dr Frączek, Barbara
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 69 s., 2 tab., 27 wykr., bibliogr. 70 poz.
Sygnatura: 41621WF
Słowa kluczowe: GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * TRENING FIZYCZNY * ŻYWIENIE SPORTOWCÓW * POTRAWY * CZĘSTOTLIWOŚĆ * BADANIA ANKIETOWE * ANALIZA * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż.


128/129

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gawin, Marek
Tytuł: Preferencje żywieniowe sportowców trenujących wyczynowo gry zespołowe względem produktów spożywczych będących źródłem węglowodanów
Promotor: dr Frączek, Barbara
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 44 s., 5 ryc., 10 tab., bibliogr. 48 poz.
Sygnatura: 40704RR
Słowa kluczowe: GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * ŻYWIENIE SPORTOWCÓW * SPORT WYCZYNOWY * WĘGLOWODANY * PRODUKT SPOŻYWCZY


129/129

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Piorun, Marta
Tytuł: Trening piłki ręcznej jako sposób obniżania nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci
Promotor: dr Basiaga-Pasternak, Joanna
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 66 s., 21 rys., 3 tab., bibiogr. 24 poz. Aneks
Sygnatura: 41686WF
Słowa kluczowe: GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * PIŁKA RĘCZNA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * TRENING * NADPOBUDLIWOŚĆ * PSYCHOLOGIA * ZABURZENIA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * BADANIA ANKIETOWE * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka