Wynik wyszukiwania

Zapytanie: GEOGRAFIA
Liczba odnalezionych rekordów: 29Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/29

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jakubowska D.
Tytuł: Środowiskowe uwarunkowania zachorowalności mieszkańców Nowej Huty.
Promotor: prof. dr hab. Żmuda S.
Rok wydania: 1990
Opis fizyczny: 60 s. 11 map, 14 tab. 14 wykr. bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: GEOGRAFIA * EKOLOGIA * SOCJOLOGIA * MEDYCYNA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * STAN ZDROWIA * NOWA HUTA


2/29

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Matysiak M.
Tytuł: Waloryzacja wschodniej części Pogórza Wielickiego.
Promotor: dr Krauz, Krystyna
Rok wydania: 1990
Opis fizyczny: 87 s. 10 fot. 5 map, 4 tab. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: GEOGRAFIA * TURYSTYKA * WYPOCZYNEK * REKREACJA * WIELICKIE, POGÓRZE


3/29

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pawlak A.
Tytuł: Funkcje terenów zielonych miasta Krakowa.
Promotor: prof. dr hab. Żmuda S.
Rok wydania: 1990
Opis fizyczny: 67 s. 1 mapa, 7 tab. bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: EKOLOGIA * OCHRONA ŚRODOWISKA * GEOGRAFIA * TEREN ZIELONY * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


4/29

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zduleczna I.
Tytuł: Projektowanie terenów rekreacyjnych dla dzieci - przez dzieci pochodzące ze środowiska wiejskiego.
Promotor: dr Łabaj M.
Rok wydania: 1990
Opis fizyczny: 66 s. 27 rys. 2 tab. bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * GEOGRAFIA * URZĄDZENIA REKREACYJNE * PROJEKT * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * WIEŚ * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY)


5/29

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Hałuda M.
Tytuł: Ocena walorów środowiska przyrodniczego okolic zespołu jezior w Golejowie. Propozycja zagospodarowania.
Promotor: dr Łabaj M.
Rok wydania: 1991
Opis fizyczny: 38 s. 6 fot. 4 rys. 2 tab. bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * GEOGRAFIA * JEZIORO * GOLEJÓW * OCENA * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE


6/29

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Lach M.
Tytuł: Możliwości rozwoju turystyki na Roztoczu Tomaszowskim.
Promotor: dr Kowalski, Roman
Rok wydania: 1991
Opis fizyczny: 64 s. 5 map, 1 ryc. 9 tab. bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ROZWÓJ * OCENA * METODA * CHARAKTERYSTYKA * GEOGRAFIA * ROZTOCZE TOMASZOWSKIE


7/29

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Trela M.
Tytuł: Ocena środowiska przyrodniczego i zagospodarowanie rekreacyjne Puszczy Kozienickiej.
Promotor: dr Łabaj M.
Rok wydania: 1991
Opis fizyczny: 70 s. 5 fot. 3 mapy, 1 tab. bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * GEOGRAFIA * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * OCENA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * TEREN LEŚNY * KOZIENICKA, PUSZCZA


8/29

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jacaszek A.
Tytuł: Zagrożenie środowiska wodnego Zatoki Gdańskiej.
Promotor: prof. dr hab. Żmuda S.
Rok wydania: 1991
Opis fizyczny: 58 s. 15 rys. 36 tab. bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: BIOLOGIA * EKOLOGIA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * WODA * GEOGRAFIA * OCHRONA ŚRODOWISKA * GDAŃSKA, ZATOKA


9/29

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bartnik J.
Tytuł: Turystyka w regionie kazimiersko-nałęczowskim.
Promotor: dr Sacha S.
Rok wydania: 1982
Opis fizyczny: 94 s. 12 tab. 7 rys. bibliogr.35 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * TURYSTYKA * GEOGRAFIA * RUCH TURYSTYCZNY * WYPOCZYNEK * UZDROWISKO


10/29

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Baumgart M.
Tytuł: Szlak etnograficzny śladami kultury łemkowskiej w Beskidzie Niskim - Model przestrzenno-programowy.
Promotor: doc.dr Pencakowska W.
Rok wydania: 1986
Opis fizyczny: 2 mapy bibliogr.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ETNOGRAFIA * GEOGRAFIA * KULTURA * REGION


11/29

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Chojnacki R.
Tytuł: Formy użytkowania turystycznego przestrzeni geograficznej w gminie Laskowa.
Promotor: dr Sacha S.
Rok wydania: 1987
Opis fizyczny: 85 s. 29 tab. bibliogr.13 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * GEOGRAFIA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE


12/29

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Maczuga J.
Tytuł: Walory turystyczno-rekreacyjne Jeziora Solińskiego i okolic.
Promotor: dr Banach B.
Rok wydania: 1992
Opis fizyczny: 67 s. 6 fot. 8 tab. 5 map, bibliogr.25 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * GEOGRAFIA * SOLIŃSKIE, JEZIORO


13/29

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Harla S.
Tytuł: Warunki rozwoju turystyki na terenach karpackich województwa tarnowskiego.
Promotor: dr Sacha S.
Rok wydania: 1985
Opis fizyczny: 129 s. 25 tab. bibliogr.25 poz.
Słowa kluczowe: GEOGRAFIA * TURYSTYKA * GÓRY


14/29

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jania P.
Tytuł: Formy użytkowania turystycznego przestrzeni geograficznej w gminie Kamienica.
Promotor: dr Sacha S.
Rok wydania: 1987
Opis fizyczny: 106 s. 27 tab. 4 mapy bibliogr.18 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * GEOGRAFIA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * WIEŚ


15/29

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Huzior U.
Tytuł: Rozwój narciarstwa masowego w rejonie Turbacza i okolic.
Promotor: doc.dr Kwapuliński R.
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 56 s. 12 fot. 6 tab. bibliogr.13 poz.
Słowa kluczowe: NARCIARSTWO * ROZWÓJ * REGION * TURBACZ * GEOGRAFIA * TURYSTYKA


16/29

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kozłowski K.
Tytuł: Jakość schronisk tatrzańskich.
Promotor: prof.dr hab. Feczko J.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 71 s. 15 tab. 1 rys. bibliogr.24 poz.
Słowa kluczowe: GEOGRAFIA * TURYSTYKA * SCHRONISKO TURYSTYCZNE * GÓRY * TATRY * USŁUGI TURYSTYCZNE


17/29

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kania A.
Tytuł: Waloryzacja Kotliny Nowotarskiej dla potrzeb rekreacji.
Promotor: doc.dr Żmuda S.
Rok wydania: 1985
Opis fizyczny: 49 s. 3 mapy, 1 rys. 7 tab. bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * GEOGRAFIA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * GÓRY * KLIMATOLOGIA * NOWY TARG (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG) * NOWOTARSKA, KOTLINA


18/29

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Komasa M.
Tytuł: Formy użytkowania przestrzeni geograficznej w gminie Mszana Dolna.
Promotor: dr Sacha S.
Rok wydania: 1987
Opis fizyczny: 118 s. 4 mapy, 2 rys. 29 tab. bibliogr. 44 poz.
Słowa kluczowe: GEOGRAFIA * TURYSTYKA * REGION * GÓRY * GMINA * MSZANA DOLNA (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


19/29

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Marczyk R.
Tytuł: Możliwości wykorzystania produktów Małopolskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP) dla potrzeb turystyki w województwie krakowskim.
Promotor: dr Kruczek Z.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 88 s. 11 map, 3 ryc. 1 tab. bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * GEOGRAFIA * INFORMACJA * SYSTEM * MAŁOPOLSKI SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ * GEODEZJA * KARTOGRAFIA


20/29

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kurleto D.
Tytuł: Analiza funkcjonalno-przestrzenna aglomeracji Ustroń-Wisła.
Promotor: dr Sacha S.
Rok wydania: 1985
Opis fizyczny: 117 s. 1 mapa, 17 tab. bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * GEOGRAFIA * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * GÓRY * USTROŃ (WOJ. ŚLĄSKIE) * WISŁA (WOJ. ŚLĄSKIE)


21/29

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Łabuda R.
Tytuł: Atlas turystyczny województwa krośnieńskiego.
Promotor: dr Sacha S.
Rok wydania: 1986
Opis fizyczny: 16 s. 32 mapy, bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * GEOGRAFIA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * REGION * KLASYFIKACJA * KROSNO (WOJ. PODKARPACKIE ; OKRĘG)


22/29

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Musiałowska E.
Tytuł: Problemy badawcze geografii turyzmu w pracach Stanisława Leszczyńskiego.
Promotor: dr Sacha S.
Rok wydania: 1983
Opis fizyczny: 67 s. 7 map, 12 tab. bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA * GEOGRAFIA * TURYSTYKA * BADANIA NAUKOWE * LESZCZYŃSKI S.


23/29

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Karteczka, Marta
Tytuł: Walory turystyczne Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego.
Promotor: dr Łabaj, Marek
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 104 s. 25 fot. 6 rys. 1 tab. bibliogr. 51 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA KRAJOWA * GEOGRAFIA * PARK KRAJOBRAZOWY * WALORY TURYSTYCZNE * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * RUCH TURYSTYCZNY * BALNEOHYDROTERAPIA * BUDOWNICTWO * ROZWÓJ TURYSTYKI * KRAJOZNAWSTWO


24/29

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Mroczka, Adam
Tytuł: Bioklimat Krakowa w kontekście zespołu termicznego.
Promotor: doc. dr hab. Żmuda, Stefan
Rok wydania: 1986
Opis fizyczny: 236s.3 tab.29 wykr.bibliogr.210 poz.Aneks:1 mapa, 56 tab.
Słowa kluczowe: GEOGRAFIA * KLIMATOLOGIA * METEOROLOGIA * FIZJOLOGIA * MIASTO * PARAMETR * WSKAŹNIK * ANALIZA


25/29

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Urbańczyk, Andrzej
Tytuł: Samotny jachting oceaniczny w latach 1876-1993. Zeglarze, dokonania, jachty, trasy.
Promotor: Prof. dr hab. Toporowicz, Kazimierz
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 493 s. 5 map, 36 rys. 67 tab. 30 wykr. bibliogr. 500 poz. Aneks
Słowa kluczowe: ŻEGLARSTWO * ŻEGLARSTWO MORSKIE * HISTORIA SPORTU * PSYCHOLOGIA * GEOGRAFIA * ŻEGLARZ JACHTOWY * ŻEGLARZ SAMOTNY * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * OSOBOWOŚĆ * EMOCJE * RYZYKO * SUKCES SPORTOWY * MOTYWACJA * PROBLEM * REJS * REGATY ŻEGLARSKIE * OCEAN * JACHT * TRASA REGATOWA * SPORT KOBIET * BADANIA NAUKOWE


26/29

Rodzaj pracy: LICENCJACKA
Autor: Grudzień M.
Tytuł: Propozycje programowe wycieczek szkolnych w nawiązaniu do programu nauczania geografii.
Promotor: dr Kulesza W.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 56 s. 2 ryc. 7 tab. bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * DYDAKTYKA * GEOGRAFIA * NAUCZANIE * TURYSTYKA SZKOLNA * WYCIECZKA * PROGRAM * ROLA


27/29

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dusza, Agnieszka
Tytuł: Śladami konkwistadorów hiszpańskich i portugalskich, czyli Ameryka na nowo odkryta.
Promotor: dr Kałamacka, Ewa
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 54 s. 3 mapy, bibliogr. 49 poz.
Słowa kluczowe: GEOGRAFIA * HISTORIA * WYPRAWY * PODRÓŻE * ODKRYCIA * HISZPANIA * PORTUGALIA * OPIS


28/29

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Duch, Mariusz
Tytuł: Rocznik krajoznawczy 'Magury' jako źródło do badań nad geografią, historią oraz etnografią Beskidu Niskiego i Pogórza (z adnotowaną bibliografią zawartości za lata 1965-2006)
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Matuszyk, Andrzej
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 94 s., 1 tab.Bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe: GEOGRAFIA * ETNOGRAFIA * HISTORIA * KRAJOZNAWSTWO * BIBLIOGRAFIA * MAGURY (CZASOPISMO) * BESKID NISKI


29/29

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gałkowska, Bożena
Tytuł: Rozwój turystyki w gminie Brenna w oparciu o strategię rozwoju gminy na lata 2008-2015
Promotor: prof. dr hab. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: [124] s., 7 fot., 2 mapy, 2 ryc., 10 tab., 22 wykr., bibliogr. 51 poz. Aneks: s. [83]-[124]
Sygnatura: 39386TR
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ROZWÓJ TURYSTYKI * GEOGRAFIA * KULTURA * WALORY TURYSTYCZNE * GMINA * BRENNA (WOJ. ŚLĄSKIE ; OKRĘG) * BADANIA ANKIETOWE

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka