Wynik wyszukiwania

Zapytanie: GASTRONOMIA TURYSTYCZNA
Liczba odnalezionych rekordów: 29Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/29

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Stańczewska A.
Tytuł: Działalność Państwowego Przedsiębiorstwa Turystyczno-Gastronomicznego 'Wierzynek' w aspekcie jego funkcji turystycznych.
Promotor: doc. dr hab. Jarosz A.
Rok wydania: 1990
Opis fizyczny: 56 s. 3 rys. 5 tab. bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * GASTRONOMIA TURYSTYCZNA * USŁUGI * DZIAŁALNOŚĆ * POPULARNOŚĆ * EKONOMIKA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * PAŃSTWOWE PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNO-GASTRONOMICZNE 'WIERZYNEK' (KRAKÓW)


2/29

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gilarska A.
Tytuł: Organizacja i funkcjonowanie Państwowego Przedsiębiorstwa Turystyczno-Gastronomicznego Wierzynek w Krakowie.
Promotor: dr Żołdak M.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 54 s. 1 rys. 4 tab. bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * GASTRONOMIA TURYSTYCZNA * HISTORIA * ORGANIZACJA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * WIERZYNEK


3/29

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Paryżak A.
Tytuł: Gastronomia (na przykładzie miasta Krakowa).
Promotor: prof.dr hab. Feczko J.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 112 s. 14 fot. 20 tab. 1 wykr. bibliogr. 20 poz. Aneks:80 s.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * BAZA NOCLEGOWA I ŻYWIENIOWA * GASTRONOMIA TURYSTYCZNA * DZIAŁALNOŚĆ * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


4/29

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jaklewicz A.
Tytuł: Funkcjonowanie usług gastronomicznych w regionie o wielokierunkowej funkcji turystyczno-rekreacyjnej (na przykładzie Ustronia, Wisły i Sczyrku).
Promotor: dr Szwaja S.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 94 s. 17 fot. 5 ryc. 1 tab. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * USŁUGI GASTRONOMICZNE * GASTRONOMIA TURYSTYCZNA * ROZWÓJ * USTROŃ (WOJ. ŚLĄSKIE) * WISŁA (WOJ. ŚLĄSKIE) * SZCZYRK


5/29

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Hrabia I.
Tytuł: Pub brytyjski a pub polski - próba porównania na wybranych obiektach w Krakowie (z lat 1992-97).
Promotor: dr Orzechowska-Kowalska, Kazimiera
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 120 s. 33 fot. 2 tab. bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * GASTRONOMIA TURYSTYCZNA * ROZWÓJ * OBIEKT * PUB * PRZEWODNIK TURYSTYCZNY * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


6/29

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Petryla L.
Tytuł: Zarządzanie personelem w zakładzie gastronomicznym na przykładzie Działu Gastronomicznego firmy 'Hawełka' Sp. z o.o.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Kozioł L.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 83 s. 7 ryc. 2 tab. bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * GASTRONOMIA TURYSTYCZNA * FIRMA 'HAWEŁKA' * PERSONEL * ZARZĄDZANIE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


7/29

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gładysz E.
Tytuł: Analiza funkcjonowania gastronomii hotelowej na przykładzie hotelu 'Cracovia' w Krakowie.
Promotor: dr Marczyk Stefan
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 122 s. 14 ryc. 13 tab. bibliogr. 62 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * HOTELARSTWO * GASTRONOMIA TURYSTYCZNA * HOTEL 'CRACOVIA' (KRAKÓW) * DZIAŁALNOŚĆ * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


8/29

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ciałowicz M.
Tytuł: Próba stworzenia przewodnika po restauracjach kuchni narodowych w Krakowie.
Promotor: dr Orzechowska-Kowalska, Kazimiera
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 110 s. 207 fot. 1 tab. bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * GASTRONOMIA TURYSTYCZNA * PRZEWODNIK * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


9/29

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dzikova,Urszula
Tytuł: Schroniska górskie w Beskidzie Śląsko-Morawskim.
Promotor: prof. dr hab. Rudnicki L.
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 108 s. 6 tab. 29 ryc. 25 fot. bibliogr. 86 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA GÓRSKA * BESKID ŚLĄSKO-MORAWSKI * SCHRONISKO * WYKORZYSTANIE * USŁUGI TURYSTYCZNE * CENA * GASTRONOMIA TURYSTYCZNA


10/29

Rodzaj pracy: LICENCJACKA
Autor: Pedryc M.
Tytuł: Tradycje kulinarne jako element atrakcyjności turystycznej Francji.
Promotor: dr Sacha S.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 57 s. 20 map, 1 tab. bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * KULTURA * GASTRONOMIA TURYSTYCZNA * FRANCJA


11/29

Rodzaj pracy: LICENCJACKA
Autor: Górka M.
Tytuł: Lokale gastronomiczne jako element atrakcyjności turystycznej Krakowa.
Promotor: dr Sacha s.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 40 s. 9 fot. 2 ryc. bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * GASTRONOMIA TURYSTYCZNA * ANALIZA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


12/29

Rodzaj pracy: LICENCJACKA
Autor: Trzepacz I.
Tytuł: Ocena zakładów gastronomicznych Tarnowa z uwzględnieniem obsługi turystów.
Promotor: dr Łabaj M.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 55 s. 15 fot. 4 mapy, 3 tab. bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * GASTRONOMIA TURYSTYCZNA * CHARAKTERYSTYKA * ANALIZA * TARNÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


13/29

Rodzaj pracy: LICENCJACKA
Autor: Słonina R.
Tytuł: Zarządzanie przez współuczestnictwo jako sposób zwiększenia motywacji pracowników w placówce gastronomicznej na przykładzie F.H.P.U. 'VIKING' w Krakowie.
Promotor: dr Marczyk S.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 98 s. 6 ryc. 6 tab. bibliogr. 37 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * GASTRONOMIA TURYSTYCZNA * PRZEDSIĘBIORSTWO * FIRMA 'VIKING' * ZARZĄDZANIE * METODA * MOTYWACJA * KORELACJA


14/29

Rodzaj pracy: LICENCJACKA
Autor: Puc, Katarzyna
Tytuł: Zasady racjonalnego żywienia w turystyce.
Promotor: dr Żuława, Grażyna
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 58 s. 2 ryc. bibliogr. 42 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * TURYSTA * GASTRONOMIA TURYSTYCZNA * ŻYWIENIE * ŻYWNOŚĆ * HIGIENA ŻYWIENIA * FORMY TURYSTYKI * WYCIECZKA * ZDROWIE I DOBRE SAMOPOCZUCIE * PROMOCJA ZDROWIE


15/29

Rodzaj pracy: LICENCJACKA
Autor: Walczak, Marta
Tytuł: Wybrane miejsca kultu i pielgrzymek w Polsce.
Promotor: dr Rettinger, Wacław
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 75 s. 12 fot. 1 mapa bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA PĄTNICZA * PIELGRZYMKA * RELIGIA * GASTRONOMIA TURYSTYCZNA * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * PROMOCJA TURYSTYKI * BAZA NOCLEGOWA * MIEJSCA KULTU RELIGIJNEGO


16/29

Rodzaj pracy: LICENCJACKA
Autor: Piekacz, Aneta
Tytuł: Turystyka biznesowa, a możliwości jej rozwoju w Krakowie.
Promotor: dr Rettinger, Wacław
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 51 s. 9tab. 2 ryc. 8 fot. bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA BIZNESOWA * BAZA NOCLEGOWA * GASTRONOMIA TURYSTYCZNA * RUCH TURYSTYCZNY * TURYSTYKA MIĘDZYNARODOWA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * TURYSTYKA KONGRESOWA


17/29

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Fabiański, Andrzej
Tytuł: Analiza funkcjonowania gastronomii hotelowej na przykładzie hotelu 'Gromada-Świętokrzyski' w Cedzynie k/Kielc.
Promotor: dr Marczyk, Stefan
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 108 s. 3 fot. 2 mapy, 4 ryc. 9 tab. bibliogr. 62 poz.
Słowa kluczowe: HOTELARSTWO * HOTEL * USŁUGI HOTELARSKIE * GASTRONOMIA TURYSTYCZNA * CENA * DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA * CEDZYNA (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE) * ANALIZA DANYCH * HOTEL 'GROMADA-ŚWIĘTOKRZYSKI' (CEDZYNA)


18/29

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Godzic, Magdalena
Tytuł: Preferencje żywieniowe turystów korzystających z gastronomii hotelowej w wybranych obiektach należących do sieci Orbis S.A.
Promotor: dr Żuława, Grażyna
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 93 s. 3 fot. 19 tab. 31 wykr. bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: HOTELARSTWO * GASTRONOMIA TURYSTYCZNA * ŻYWIENIE * USŁUGI GASTRONOMICZNE * KUCHNIA * POLSKA * POTRAWY * SIEĆ HOTELOWA 'ORBIS' * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * WYWIAD * ANALIZA DANYCH


19/29

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kuzaj, Beata
Tytuł: Historyczne i geograficzne uwarunkowania regionalnej kuchni włoskiej. Podróż po gustach kulinarnych Piemontu, Toskanii i Sycylii.
Promotor: dr Kałamacka, Ewa
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 91 s. 16 fot. bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe: GEOGRAFIA TURYSTYKI * WŁOCHY * GASTRONOMIA TURYSTYCZNA * KUCHNIA WŁOSKA * UWARUNKOWANIA * ŻYWIENIE * PIEMONT (WŁOCHY) * TOSKANIA (WŁOCHY) * SYCYLIA (WŁOCHY) * ANALIZA DANYCH


20/29

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pieńkowska, Patrycja
Tytuł: Szlak winny we Francji.
Promotor: dr Orzechowska-Kowalska, Kazimiera
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 152 s. 106 fot. 11 map, 23 ryc. 3 tab. bibliogr. 31 poz. internet
Słowa kluczowe: GEOGRAFIA TURYSTYKI * FRANCJA * GASTRONOMIA TURYSTYCZNA * ALKOHOL * WINO * PRODUKCJA * EKSPORT * IMPORT * GATUNEK * RYNEK GASTRONOMICZNY


21/29

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szostok, Katarzyna
Tytuł: Przewodnik po kuchni śląskiej. Próba stworzenia Szlaku Restauracji Regionalnych na Śląsku.
Promotor: dr Orzechowska-Kowalska, Kazimiera
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 82 s., 30 fot., 15 rys., 2 tab.Bibliogr. 54 poz.
Słowa kluczowe: GASTRONOMIA TURYSTYCZNA * KUCHNIA POLSKA * KUCHNIA ŚLĄSKA * KUCHNIA REGIONALNA * RESTAURACJA * WYWIAD * ANALIZA DANYCH * ŚLĄSK, GÓRNY * OPOLE (WOJ. OPOLSKIE ; OKRĘG) * ŚLĄSK CIESZYŃSKI * SZLAK RESTAURACJI REGIONALNYCH


22/29

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Śliż, Anna
Tytuł: Świat wina podstawą rozwoju enoturystyki
Promotor: dr Mroczka, Adam
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 110 s., 17 fot., 9 ryc., 16 tab.Bibliogr. 53 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA ZAGRANICZNA * PRODUKT TURYSTYCZNY * ROŚLINY * WINOROŚL * WINO * GASTRONOMIA TURYSTYCZNA * REGION * AUSTRALIA * RUCH TURYSTYCZNY * ENOTURYSTYKA * TURYSTYKA WINIARSKA


23/29

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zawojska, Magdalena
Tytuł: Porównanie funkcjonowania restauracji działających w tradycyjnym i nowoczesnym stylu na przykładzie restauracji Wierzynek i Rooster
Promotor: dr Abram, Maciej
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 135 s., 52 fot., 1 mapa, 2 schem., 5 rys., 7 tab., 2 wykr.Bibliogr. 43 poz.
Słowa kluczowe: GASTRONOMIA TURYSTYCZNA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * RESTAURACJA * BADANIA PORÓWNAWCZE * BADANIA ANKIETOWE * WIERZYNEK SPÓŁKA AKCYJNA (KRAKÓW) * RESTAURACJA ROOSTER (KRAKÓW)


24/29

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gołębiowska, Julianna
Tytuł: Kuchnia regionalna jako produkt turystyczny Małopolski
Promotor: dr Różycki, Paweł
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 135 s., 18 fot., 4 mapy, 4 tab.Bibliogr. 45 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA KRAJOWA * MAŁOPOLSKA * GASTRONOMIA TURYSTYCZNA * KUCHNIA REGIONALNA * PRODUKT TURYSTYCZNY


25/29

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gałka, Emilia
Tytuł: Rozwój winiarstwa w Polsce dla enoturystyki
Promotor: dr Owsianowska, Sabina
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 104 s., 7 fot., 1 mapa, 7 ryc., 2 tab.Bibliogr. 94 poz.
Słowa kluczowe: GASTRONOMIA TURYSTYCZNA * ALKOHOL * WINO * PRODUKCJA * POLSKA * ENOTURYSTYKA


26/29

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pluta, Konrad
Tytuł: Funkcjonowanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie restauracji Aquarius w Krakowie
Promotor: dr Marczyk, Wiesława
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 109 s., 8 ryc., 16 tab.Bibliogr. 64 poz.
Słowa kluczowe: GASTRONOMIA TURYSTYCZNA * PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE * RESTAURACJA * DZIAŁALNOŚĆ * PRACA ZAWODOWA * UNIA EUROPEJSKA * FUNDUSZ * ROZWÓJ * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * RESTAURACJA 'AQUARIUS' (KRAKÓW)


27/29

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dubińska, Anna
Tytuł: Małopolska Ścieżka Winna od pomysłu do produktu
Promotor: dr Kruczek, Zygmunt
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 98 s., 17 fot., 1 mapa, 1 rys., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: GASTRONOMIA TURYSTYCZNA * NAPOJE * WINO * PRODUKCJA * JAKOŚĆ * MAŁOPOLSKA * BADANIA ANKIETOWE * WYWIAD * MAŁOPOLSKA ŚCIEŻKA WINNA


28/29

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wójcik-Mańko, Agnieszka
Tytuł: Rola tradycyjnych produktów kulinarnych i kuchni góralskiej w rozwoju turystyki w Zakopanem
Promotor: dr Owsianowska, Sabina
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 105 s., 14 ryc., 13 fot., 8 tab., bibliogr. 53 poz.
Słowa kluczowe: GASTRONOMIA TURYSTYCZNA * KUCHNIA REGIONALNA * KUCHNIA POLSKA * PRODUKT KULINARNY * POPULARNOŚĆ * TURYSTYKA KULINARNA * ZAKOPANE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


29/29

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Tabaszewski, Pierre
Tytuł: Turystyka kulinarna we Francji
Promotor: dr Różycki, Paweł
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 122 s., 2 fot., 23 ryc., 14 tab., 1 wykr., bibliogr. 137 poz.
Sygnatura: 41184TR
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * KUCHNIA FRANCUSKA * FRANCJA * WALORY TURYSTYCZNE * RUCH TURYSTYCZNY * GASTRONOMIA TURYSTYCZNA * PRZEWODNIK MICHELINA * SZLAKI TURYSTYCZNE * TURYSTYKA KULINARNA * ENOTURYSTYKA

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka