Wynik wyszukiwania

Zapytanie: FORMY TURYSTYKI
Liczba odnalezionych rekordów: 17Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/17

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sendor, Marcin
Tytuł: Podobieństwa i różnice w zainteresowaniach turystycznymi formami rekreacji dzieci wiejskich i miejskich.
Promotor: dr Kulesza W.
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 63 s. 15 tab. bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * ZAINTERESOWANIA * REKREACJA * TURYSTYKA * FORMY TURYSTYKI * MIASTO * WIEŚ * DZIECI * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * BADANIA ANKIETOWE * FUNKCJA REKREACYJNA TURYSTYKI


2/17

Rodzaj pracy: LICENCJACKA
Autor: Puc, Katarzyna
Tytuł: Zasady racjonalnego żywienia w turystyce.
Promotor: dr Żuława, Grażyna
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 58 s. 2 ryc. bibliogr. 42 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * TURYSTA * GASTRONOMIA TURYSTYCZNA * ŻYWIENIE * ŻYWNOŚĆ * HIGIENA ŻYWIENIA * FORMY TURYSTYKI * WYCIECZKA * ZDROWIE I DOBRE SAMOPOCZUCIE * PROMOCJA ZDROWIE


3/17

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bielewicz, Elżbieta
Tytuł: Statystyczna analiza aktywności turystycznej osób o specjalnych potrzebach w Polsce.
Promotor: dr Pociecha, Maria
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 156 s. 26 ryc. 50 tab. bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA * NIEPEŁNOSPRAWNI * POLSKA * BARIERY * FORMY TURYSTYKI * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * WIEK DOJRZAŁY * CZAS WOLNY * WYCIECZKA * FINANSE * WYWIAD * BADANIA ANKIETOWE


4/17

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gałuszka, Monika
Tytuł: Analiza form turystyki na terenie powiatu tarnowskiego.
Promotor: dr Różycki, Paweł
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 69 s. 7 fot. 2 mapy, 3 tab. bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: GEOGRAFIA TURYSTYKI * POLSKA - REGION KARPACKI * TARNÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG) * FORMY TURYSTYKI * BAZA NOCLEGOWA I ŻYWIENIOWA * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * OBSERWACJA * WYWIAD * ANALIZA DANYCH


5/17

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mydlarz, Katarzyna
Tytuł: Walory turystyczne Beskidu Małego w kontekście parku krajobrazowego.
Promotor: prof. dr hab. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 97 s., 6 fot., 5 map., 4 ryc., 14 tab., bibliogr. 37 poz.
Słowa kluczowe: GEOGRAFIA TURYSTYKI * POLSKA - REGION KARPACKI * BESKID MAŁY * WALORY TURYSTYCZNE * PARK KRAJOBRAZOWY * ANALIZA * BADANIA * METODY STATYSTYCZNE * ROZWÓJ TURYSTYKI * DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA * FORMY TURYSTYKI * ZANIECZYSZCZENIE ŚRODOWISKA * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE


6/17

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Świeboda, Joanna
Tytuł: Możliwości uprawiania trekkingu i innych form turystyki na wulkanach w południowych Włoszech.
Promotor: dr Różycki, Paweł
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 111 s., 22 fot., 5 map., 5 ryc., 6 tab., bibliogr. 76 poz.
Słowa kluczowe: GEOGRAFIA TURYSTYKI * WŁOCHY * FORMY TURYSTYKI * WULKANY * TREKKING * BADANIA


7/17

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Świderski, Marcin
Tytuł: Możliwości uprawiania trekkingu i innych form turystyki w rejonie Czrnohory
Promotor: dr Różycki, Paweł
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 84 s., 16 fot., 1 tab.Bibliogr. 71 poz.
Słowa kluczowe: GEOGRAFIA TURYSTYKI * CZARNOGÓRA * FORMY TURYSTYKI * TURYSTYKA GÓRSKA * ROZWÓJ TURYSTYKI * WALORY TURYSTYCZNE * DOSTĘPNOŚĆ * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * TRASY TURYSTYCZNEANALIZA DANYCH * WYWIAD * OBSERWACJA


8/17

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Arcikiewicz, Anna
Tytuł: Turystyka na obszarach chronionych na przykładzie Babiogórskiego Parku Narodowego
Promotor: dr Sondel, Krzysztof
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 64 s., 1 wykr., 5 tab.Bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe: EKOLOGIA * OCHRONA ŚRODOWISKA * BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY * ROZWÓJ TURYSTYKI * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * RUCH TURYSTYCZNY * FORMY TURYSTYKI * AKTY PRAWNE


9/17

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Styrna, Wioleta
Tytuł: Analiza form turystyki uprawianych w Brzesku i okolicach
Promotor: dr Różycki, Paweł
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 114 s., 2 tab., 16 ryc., 31 fot.Bibliogr. 49 poz. + internet
Słowa kluczowe: TURYSTYKA KRAJOWA * FORMY TURYSTYKI * BRZESKO (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG) * OCHRONA ŚRODOWISKA * REZERWAT PRZYRODY * POMNIK PRZYRODY * ROZWÓJ TURYSTYKI * STRATEGIA ROZWOJU * ANALIZA DANYCH


10/17

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wysoczańska, Barbara
Tytuł: Turystyka kosmiczna - charaktersystyka zjawiska
Promotor: dr Różycki, Paweł
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 108 s., 20 ryc., 6 tab.Bibliogr. 60 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA KOSMICZNA * LOTY KOSMICZNE * ROZWÓJ * PROGNOZA * FORMY TURYSTYKI


11/17

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Orzeł, Edyta
Tytuł: Perspektywy rozwoju turystyki kosmicznej w pierwszej połowie XXI wieku
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Winiarski, Ryszard
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 69 s., 11 rys., 4 tab.Bibliogr. 42 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA KOSMICZNA * LOTY KOSMICZNE * ROZWÓJ * PROGNOZA * FORMY TURYSTYKI


12/17

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jabłoński, Maciej
Tytuł: Możliwości realizacji różnych form turystyki na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego i jego otuliny
Promotor: dr Krauz, Krystyna
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 84 s., 11 fot., 5 ryc., 12 tab., 2 wykr., bibliogr. 39 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * FORMY TURYSTYKI * WALORY PRZRODNICZE * KULTURA * INFRASTRUKTURA * HISTORIA * ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY


13/17

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zontek, Karolina
Tytuł: Podstawy rozwoju turystyki kwalifikowanej w Gorcach, ze szczególnym uwzględnieniem Gorczańskiego Parku Narodowego
Promotor: dr Kapera, Izabela
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 99 s., 17 fot., 1 mapa, 5 ryc., 21 tab., bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA KWALIFIKOWANA * FORMY TURYSTYKI * ROZWÓJ * TURYSTYKA PIESZA * TURYSTYKA NARCIARSKA * TURYSTYKA ROWEROWA * TURYSTYKA KONNA * GORCE * GORCZAŃSKI PARK NARODOWY


14/17

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Błaszczyk, Daniel
Tytuł: Możliwości uprawiania turystyki i rekreacji w Kutnie
Promotor: dr Kowalski, Roman
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 67 s., 5 ryc., 5 tab., bibliogr. 37 poz.
Sygnatura: 39348TR
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * FORMY TURYSTYKI * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * RUCH TURYSTYCZNY * WALORY PRZYRODNICZE * KUTNO (WOJ. ŁÓDZKIE)


15/17

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pogoda, Iga
Tytuł: Analiza zagospodarowania turystycznego powiatu krakowskiego
Promotor: dr Abram, Maciej
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 95 s., 2 fot., 18 rys., 13 tab., bibliogr. 39 poz.
Sygnatura: 39488TR
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * FORMY TURYSTYKI * UWARUNKOWANIA * INFRASTRUKTURA * WALORY PRZYRODNICZE * ANALIZA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


16/17

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kostecki, Igor
Tytuł: Turystyka aktywna mieszkańców powiatu brzeskiego
Promotor: dr Dąbrowski, Piotr
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 100 s., 14 fot., 9 rys., 3 tab., 9 wykr., bibiogr. 34 poz. Aneks
Sygnatura: 39583TR
Słowa kluczowe: TURYSTYKA AKTYWNA * REKREACJA * FORMY TURYSTYKI * WALORY TURYSTYCZNE * BADANIA ANKIETOWE * BRZESKO (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * ANALIZA DANYCH


17/17

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dziwisz, Jakub
Tytuł: Zagospodarowanie i wykorzystanie Gorczańskiego Parku Narodowego przez różne formy turystyki w opinii jego pracowników
Promotor: prof. dr hab. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 78 s., 4 fot., 20 ryc., 18 tab., bibliogr. 22 poz. Aneks
Sygnatura: 41028TR
Słowa kluczowe: ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * FORMY TURYSTYKI * GORCZAŃSKI PARK NARODOWY * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA * OPINIA * PRACOWNIK * PORĘBA WIELKA (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA ANKIETOWE

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka