Wynik wyszukiwania

Zapytanie: FITNESS-CLUB
Liczba odnalezionych rekordów: 30Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/30

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mikoluk T.
Tytuł: Założenia modelowe Fitness Clubu (studium organizacyjno-projektowe).
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF. Kasperczyk, Tadeusz
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 88 s. 31 fot. 2 ryc. 8 tab. bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * OŚRODEK * FITNESS-CLUB * ORGANIZACJA * DZIAŁALNOŚĆ * MODEL


2/30

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Grzesiak W.
Tytuł: Klienci krakowskich Fitness Klubów w świetle badań empirycznych.
Promotor: dr hab. Sekuła-Kwaśniewicz H.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 58 s. 20 tab. bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * OŚRODEK * FITNESS-CLUB * CZAS WOLNY * ĆWICZENIA FIZYCZNE * MOTYWACJA * ZAINTERESOWANIA * BADANIA ANKIETOWE


3/30

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Hell R.
Tytuł: Ruch fitness - nowy styl życia - na przykładzie działalności pierwszego krakowskigo Klubu Fitness A & J s.c.
Promotor: dr hab. Pelc Z.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 115 s. 7 fot. 61 wykr. 49 tab. bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * STYL ŻYCIA * FITNESS-CLUB * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


4/30

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Tymczak P.
Tytuł: Motywy uczestniczenia w działalności Fitness klubu w świetle badań empirycznych.
Promotor: dr hab. Sekuła-Kwaśniewicz H.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 59 s. 24 tab. bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * PSYCHOLOGIA * MOTYWACJA * FITNESS-CLUB * UCZESTNICTWO


5/30

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zarębska U.
Tytuł: Oczekiwania uczestników zajęć ruchowych w krakowskich Fitness Club'ach wobec realizowanego w nich zakresu i poziomu usług rekreacyjnych.
Promotor: dr Kulesza W.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 58 s. 4 fot. 9 ryc. 14 tab. bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * SPOŁECZEŃSTWO * POTRZEBY * FITNESS-CLUB * DZIAŁALNOŚĆ * OCENA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


6/30

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Tarasiewicz M.
Tytuł: Geneza i społeczne uwarunkowania ruchu fitness w świetle badań przeprowadzonych w środowisku krakowskim.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Winiarski R.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 56 s. 22 ryc. 1 tab. bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * RODZAJ * FITNESS-CLUB * ROZWÓJ * DZIAŁALNOŚĆ * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


7/30

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pleśniak K.
Tytuł: Łączenie nowoczesnych form rekreacji z odnową psychosomatyczną jako kompleksowa propozycja profilaktyki zdrowotnej.
Promotor: dr Pelc Z.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 59 s. 17 ryc. 17 tab. bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * ĆWICZENIA FIZYCZNE * ODNOWA BIOLOGICZNA * PSYCHOSOMATYKA * ZDROWIE * ZAPOBIEGANIE * FITNESS-CLUB


8/30

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Garko, Dariusz
Tytuł: Fitness i odnowa biologiczna w krakowskich klubach sportowo-rekreacyjnych.
Promotor: dr Walaszek R.
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 66 s. 4 ryc. 15 tab. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: FIZJOLOGIA * ODNOWA BIOLOGICZNA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * WYSIŁEK FIZYCZNY * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * KLUB SPORTOWY * REKREACJA RUCHOWA * KADRA SPORTOWA * FITNESS-CLUB * ANKIETA * WYWIAD


9/30

Rodzaj pracy: LICENCJACKA
Autor: Wójtowicz, Aneta
Tytuł: Moda na zdrowy styl życia, na przykładzie kobiet uczęszczających do Fitness Clubu.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Pawlak A.
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 60 s. 1 tab. 6 ryc. 2 fot. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * CZAS WOLNY * ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO * FITNESS-CLUB * ZDROWIE * STYL ŻYCIA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * WYSIŁEK FIZYCZNY * PŁEĆ Ż. * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA ANKIETOWE


10/30

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Soja, Halina
Tytuł: Działalność rekreacyjna w Krakowie i Genewie klubów fitness w opinii uczestników.
Promotor: dr Pelc Z.
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 62 s. 2 fot. 2 tab. 23 wykr. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * FITNESS-CLUB * DZIAŁALNOŚĆ * ĆWICZENIA REKREACYJNE * ĆWICZENIA RUCHOWE * MOTYWACJA * OPINIA * UCZESTNICY * BADANIA ANKIETOWE * GENEWA (SZWAJCARIA) * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


11/30

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gawryś, Ewa
Tytuł: Uczestnictwo kobiet w zajęciach fitness klubu jako czynnik motywujący do zdrowego stylu życia ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego żywienia.
Promotor: prof. dr hab. Doleżal, Marta
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 79 s. 21 ryc. bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * FITNESS-CLUB * STYL ŻYCIA * PŁEĆ Ż. * ŻYWIENIE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA ANKIETOWE * OBSERWACJA * WYWIAD


12/30

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wójtowicz, Aneta
Tytuł: Fitness klub jako miejsce spędzania czasu wolnego.
Promotor: prof. dr hab. Pawlak, Anna
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 78 s. 20 fot. 30 tab. bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe: GIMNASTYKA REKREACYJNA * FITNESS-CLUB * ĆWICZENIA REKREACYJNE * CZAS WOLNY * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * MOTYWACJA * ZAINTERESOWANIA * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


13/30

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Faryński, Rafał
Tytuł: Wykorzystanie suplementów odżywczych w sporcie i rekreacji.
Promotor: dr Kost, Mirosław
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 66 s. 21 ryc. 5 tab. bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA SPORTOWA * FITNESS-CLUB * ŻYWIENIE SPORTOWCÓW * ODŻYWIANIE * PREPARATY ODŻYWCZE * SUPLEMENT ŻYWIENIOWY * SPORT * REKREACJA * BADANIA ANKIETOWE


14/30

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Smoter, Monika
Tytuł: Dziełalność rekreacyjna i prozdrowotna polskich i niemieckich klubów fitness w opinii właścicieli klubów, instruktorów i klientów.
Promotor: dr Pelc, Zofia
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 119 s. 1 tab. 1 schem. 55 wykr. bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * OŚRODEK * FITNESS-CLUB * DZIAŁALNOŚĆ * ORGANIZACJA * ODNOWA BIOLOGICZNA * OPINIA * INSTRUKTOR * KLIENT * POLSKA * NIEMCY * BADANIA ANKIETOWE


15/30

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Święch, Barbara
Tytuł: Zachowania żywieniowe i inne aspekty stylu życia kobiet uczęszczających do klubu fitness w Sanoku.
Promotor: dr Gacek, Maria
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 67 s., 24 ryc., 9 tab.bibliogr. 58 poz.
Słowa kluczowe: HIGIENA * PROMOCJA ZDROWIA * STYL ŻYCIA * PŁEĆ Ż. * ŻYWIENIE * ODŻYWIANIE * FITNESS-CLUB * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * BADANIA ANKIETOWE * SANOK (WOJ. PODKARPACKIE)


16/30

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zając, Elżbieta
Tytuł: Porównanie wizerunku klubów fitness Rabki, Nowego Targu, Mszany Dolnej z klubami Krakowa - opinia uczestników.
Promotor: dr Pelc, Zofia
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 95 s., 35 ryc., 1 tab.Bibliogr. 51 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA RUCHOWA * FITNESS-CLUB * STYL ŻYCIA * ZDROWIE * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * ĆWICZENIA KSZTAŁTUJĄCE * RABKA (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * NOWY TARG (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * MSZANA DOLNA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


17/30

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Stajer, Sonia
Tytuł: Fitness i odnowa biologiczna w śląskich klubach sportowo-rekreacyjnych.
Promotor: dr Walaszek, Robert
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 65 s., 18 tab., 2 wykr.Bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA RUCHOWA * ZDROWIE I DOBRE SAMOPOCZUCIE * FITNESS * FITNESS-CLUB * ODNOWA BIOLOGICZNA * ŚLĄSKIE, WOJEWÓDZTWO


18/30

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Stachura, Anna
Tytuł: Rola cech temperamentu w kształtowaniu preferencji studentów w zakresie ćwiczeń ruchowych oferowanych przez kluby fitness
Promotor: dr Krzywoszański, Łukasz
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 89 s., 9 tab., 4 ryc.,Bibliopgr. 38 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * TEMPERAMENT * STUDENCI * ĆWICZENIA RUCHOWE * FITNESS-CLUB * POPULARNOŚĆ * BADANIA ANKIETOWE


19/30

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mastalerz, Patrycja
Tytuł: Krakowskie ośrodki sportowo-rekreacyjne w aspekcie fitness i odnowy biologicznej
Promotor: dr Walaszek, Robert
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 69 s., 19 fot., 7 ryc., 18 tab.Bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: ZDROWIE I DOBRE SAMOPOCZUCIE * FITNESS-CLUB * ODNOWA BIOLOGICZNA * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * ZAINTERESOWANIA * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


20/30

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Cebula, Marta
Tytuł: Działalność klubów fitness w środowisku wiejskim i miejskim w opinii ich uczestniczek
Promotor: dr Pelc, Zofia
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 107 s., 14 schem., 10 diagr., 31 tab., 29 ryc.Bibliogr. 44 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * FITNESS-CLUB * MIASTO * WIEŚ * DZIAŁALNOŚĆ * ORGANIZACJA * STYL ŻYCIA * ZDROWIE * OPINIA * UCZESTNICY * BADANIA ANKIETOWE * MAŁOPOLSKIE, WOJEWÓDZTWO


21/30

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Lak, Edyta
Tytuł: Odnowa biologiczna u osób ćwiczących sporty siłowe w klubie fitness 'Wegiera' w Zakopanem
Promotor: dr Pelc, Zofia
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 84 s., 9 ryc., 26 wykr.Bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: SPORTY WALKI * ODNOWA BIOLOGICZNA * FITNESS-CLUB * ĆWICZENIA SPRAWNOŚCIOWE * DIETA * BADANIA ANKIETOWE * ZAKOPANE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


22/30

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Knigawka, Ewa
Tytuł: Fitnesowe formy ruchu i motywy ich podejmowania
Promotor: prof. dr hab. Kasperczyk, Tadeusz
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 67 s., 10 ryc., 1 tab.Bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * FITNESS-CLUB * ĆWICZENIA KSZTAŁTUJĄCE * MOTYWACJA * ZDROWIE I DOBRE SAMOPOCZUCIE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


23/30

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kołacińska, Anna
Tytuł: Działalność sportowo-rekreacyjna fItness klubu 'Forma' - w Tarnowie
Promotor: dr Klimek-Piskorz, Ewa
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 47 s., 21 fot., 2 tab.Bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA RUCHOWA * FITNESS-CLUB * ORGANIZACJA * DZIAŁALNOŚĆ * BAZA SPORTOWO-REKREACYJNA * TARNÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE


24/30

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szeluga, Marcela
Tytuł: Rekreacja ruchowa jako element zdrowego stylu życia młodych Polek (w świetle badań ankietowych)
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Winiarski, Ryszard
Rok wydania: 2010/10
Opis fizyczny: 60 s., 2 fot., 5 ryc., 3 tab., bibliogr. 44 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA RUCHOWA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * ODŻYWIANIE * STYL ŻYCIA * PŁEĆ Ż. * MOTYWACJA * ZACHOWANIE ZDROWIA * FITNESS-CLUB * ĆWICZENIA KSZTAŁTUJĄCE * BADANIA ANKIETOWE * KATOWICE (WOJ. ŚLĄSKIE)


25/30

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kuśmierczyk, Dorota
Tytuł: Starzenie organizmu a styl życia, na przykładzie kobiet - członkiń fitness klubu 'ENERGICA' w Krakowie
Promotor: dr Szyndera, Mirosław
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 96 s., 26 tab., 20 wykr., bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe: ODNOWA BIOLOGICZNA * STYL ŻYCIA * ZDROWIE I DOBRE SAMOPOCZUCIE * STARZENIE SIĘ * WIEK DOJRZAŁY * PŁEĆ Ż. * FITNESS-CLUB * ZABIEGI


26/30

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wójtowicz, Paulina
Tytuł: Motywacje w odchudzaniu a ćwiczenia fitness
Promotor: prof. dr hab. Kasperczyk, Tadeusz
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 65 s., 4 fot., 6 tab., bibliogr. 40 poz.
Słowa kluczowe: GIMNASTYKA * FITNESS * MOTYWACJA * MŁODZIEŻ * WIEK DOJRZAŁY * PŁEĆ Ż. * FITNESS-CLUB * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * ODCHUDZANIE


27/30

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Barabaś, Agnieszka
Tytuł: Organizacja i funkcjonowanie klubów fitness na terenie miasta Tarnowa na wybranych przykładach
Promotor: dr Orlewicz-Musiał, Małgorzata
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: [153] s., 13 fot., 8 ryc., bibliogr. 59 poz. Aneks: s. 88-[153]
Sygnatura: 31629TR
Słowa kluczowe: KULTURA FIZYCZNA * FITNESS-CLUB * HISTORIA SPORTU * ORGANIZACJA * DZIAŁALNOŚĆ * TARNÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


28/30

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bodzioch, Joanna
Tytuł: Motywacje osób ćwiczących w klubach fitness
Promotor: dr hab. prof. nadzw. Winiarski, Ryszard
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 49 s., 25 wykr., bibliogr. 24 poz. Aneks
Sygnatura: 39508TR
Słowa kluczowe: REKREACJA * AKTYWNOŚĆ SPORTOWA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * FITNESS * FITNESS-CLUB * MOTYWACJA


29/30

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Korejba, Agata
Tytuł: Granice działań marketingowych w działalności klubów fitness w świetle prawa polskiego
Promotor: dr Cybula, Piotr
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 69 s., bibliogr. 30 poz., Aneks
Sygnatura: 39431TR
Słowa kluczowe: FITNESS * FITNESS-CLUB * MARKETING * REKLAMA * PRAWO * POLSKA


30/30

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pytel, Sylwia
Tytuł: Formy aktywności fizycznej fitness oraz nawyki żywieniowe uczestników klubów odnowy bilogicznej
Promotor: dr Aleksander, Paulina
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 65 s., 36v ryc., 5 tab., bibliogr. 39 poz. Aneks
Sygnatura: 40769RR
Słowa kluczowe: ODNOWA BIOLOGICZNA * FITNESS-CLUB * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * FITNESS * ŻYWIENIE * ODŻYWIANIE

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka