Wynik wyszukiwania

Zapytanie: EKONOMIA
Liczba odnalezionych rekordów: 57Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kułaga K.
Tytuł: Społeczne i polityczne problemy Letnich Igrzysk Olimpijskich Meksyk 1968.
Promotor: dr Paryła W.
Rok wydania: 1990
Opis fizyczny: 41 s. 2 tab. bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: RUCH OLIMPIJSKI * EKONOMIA * POLITYKA * PROBLEM * IGRZYSKA OLIMPIJSKIE LETNIE * ORGANIZACJA * MEKSYK * 1968


2/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zielińska A.
Tytuł: Analiza działalności ekonomicznej Biura Podróży na podstawie LOT Air-Tours w Warszawie w latach 1986-1989.
Promotor: doc. dr Lis S.
Rok wydania: 1991
Opis fizyczny: 80 s. 16 tab. 11 wykr. bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * BIURO PODRÓŻY 'AIR-TOURS' * EKONOMIA * DZIAŁALNOŚĆ * USŁUGI


3/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ligęza A.
Tytuł: Społeczne koszta leczenia osób ulegających wypadkom pod wpływem alkoholu.
Promotor: dr Szyguła Z.
Rok wydania: 1990
Opis fizyczny: 29 s. 2 rys. 7 tab. bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * SOCJOLOGIA * EKONOMIA * WYPADKI * ALKOHOLIZM * LECZENIE


4/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Anyonge K.
Tytuł: Rozwój turystyki w Kenii.
Promotor: doc. dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1982
Opis fizyczny: 76 s. 17 tab. 2 wykr. bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * KENIA * EKONOMIA * ROZWÓJ


5/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Babarowski O.
Tytuł: Efektywność działalności Biura Turystyki Młodzieżowej ZSMP Juventus w latach wprowadzenia 'pierwszego etapu reformy gospodarczej'.
Promotor: doc.dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1987
Opis fizyczny: 132 s. 9 rys. 23 tab. bibliogr.14 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * MŁODZIEŻ * SKUTECZNOŚĆ * EKONOMIA * IDEOLOGIA


6/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bargiełowski P.
Tytuł: Działalność turystyczna prowadzona w ramach akcji socjalnej w spółdzielni rolniczej województwa radomskiego w latach 1985-1988.
Promotor: doc.dr hab.inż. Jarosz A.
Rok wydania: 1989
Opis fizyczny: 88 s. 14 wykr. bibliogr.26 poz.
Słowa kluczowe: EKONOMIA * TURYSTYKA * INSTYTUCJA SPOŁECZNA * PRACOWNIK


7/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Białowąs T.
Tytuł: Wpływ warunków materialnych środowiska rodzinnego na stan zdrowia, sprawność fizyczną, postępy w nauce oraz zachowanie się uczniów w oparciu o materiał obserwacyjny II Liceum Ogólnokształcącego im.Jana Sobieskiego w Krakowie.
Promotor: dr Smarzyński H.
Rok wydania: 1958
Opis fizyczny: 75 s. bibliogr.43 poz.
Słowa kluczowe: EKONOMIA * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * ZDROWIE * RODZICE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * PEDAGOGIKA * SZKOŁA ŚREDNIA * MIASTO * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


8/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bogaj C.
Tytuł: Gospodarka finansowa ogólnokrajowej Spóldzielni Turystycznej 'Gromada' w latach 1978-1980.
Promotor: doc.dr Peretiatkowicz R.
Rok wydania: 1982
Opis fizyczny: 87 s. 39 tab. 1 wykr. bibliogr.22 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * EKONOMIA * EKONOMIKA * FINANSE * ORGANIZACJA * PRAWO


9/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dylowicz A.
Tytuł: Polityka socjalna w spółdzielczości wiejskiej na przykładzie wybranych spółdzielni województwa nowosądeckiego.
Promotor: doc.dr hab. Jarosz A.
Rok wydania: 1989
Opis fizyczny: 113 s. 37 tab. bibliogr.26 poz.
Słowa kluczowe: EKONOMIA * TURYSTYKA * ZAKŁAD PRACY * WIEŚ


10/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Francuziak I.
Tytuł: Formy użytkowania turystycznego przestrzeni geograficznej w gminie Tymbark.
Promotor: dr Sacha S.
Rok wydania: 1987
Opis fizyczny: 88 s. 24 tab. 4 ryc. bibliogr.20 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * EKONOMIA * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE


11/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Barzyk S.
Tytuł: Subiektywna ocena zdrowia a zainteresowania rekreacyjne osób w wieku starszym.
Promotor: dr Kołomyjska G.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 80 s. 30 tab. 5 wykr. bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: GERIATRIA * ZDROWIE * SOCJOLOGIA * EKONOMIA * OCENA * REKREACJA * ZAINTERESOWANIA * KORELACJA


12/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Malec J.
Tytuł: Kierunki rozwoju gospodarki lokalnej przez turystykę na przykładzie gminy Miedziana Góra.
Promotor: dr Marczyk Stefan
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 84 s. 2 rys. 3 wykr. bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ROLA * REGION * GMINA * EKONOMIA * ROZWÓJ * KORELACJA * MIEDZIANA GÓRA


13/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pałys B.
Tytuł: Polskie ubezpieczenia gospodarcze w dobie przemian społeczno-gospodarczych i politycznych.
Promotor: dr Raciborski J.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 73 s. 3 tab. 2 wykr. bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: PRAWO * EKONOMIA * GOSPODARKA * UBEZPIECZENIE * AKTY PRAWNE * POLSKA


14/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gołąb I.
Tytuł: Organizacja, zarządzanie i funkcjonowanie kasyna gry w Polsce na podstawie Casinos Poland Sp. z o.o.
Promotor: dr Marczyk Stefan
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 64 s. 4 tab. 2 wykr. bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * EKONOMIA * ZARZĄDZANIE * ORGANIZACJA * KASYNO


15/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szigeti G.
Tytuł: Restrukturyzacja węgierskiego hotelarstwa zdrojowego na przykładzie systemu 'Danubius Hotels'.
Promotor: dr Alejziak W.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 126 s. 2 fot. 14 ryc. 6 tab. bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * TURYSTYKA ZDROWOTNA * HOTELARSTWO * UZDROWISKO * SIEĆ ' DANUBIUS HOTELS' * ORGANIZACJA * EKONOMIA * GOSPODARKA RYNKOWA * MARKETING * WĘGRY


16/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Berka J.
Tytuł: Formułowanie strategii przedsiębiorstwa turystycznego.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Kozioł L.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 102 s. 5 ryc. 3 tab. bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * MARKETING * EKONOMIA * EKONOMIKA TURYSTYKI * PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE * DZIAŁALNOŚĆ * ZARZĄDZANIE * STRATEGIA


17/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kuśka I.
Tytuł: Realizacja funkcji motywacji płacy w firmie. Studium przypadku na przykładzie hotelu 'Forum' w Krakowie.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Kozioł L.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 111 s. 3 ryc. 10 tab. bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: EKONOMIA * PSYCHOLOGIA * HOTELARSTWO * ZARZĄDZANIE * ZASOBY KADROWE * WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ * MOTYWACJA * HOTEL 'FORUM' * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


18/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Erazmus K.
Tytuł: Problemy polskiej turystyki w świetle Narodowej Strategii Integracji z Unią Europejską.
Promotor: dr Borkowski, Krzysztof
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 76 s. 3 ryc. bibliogr. 55 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * POLITYKA * EKONOMIA * PROBLEM * POLSKA * UNIA EUROPEJSKA


19/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Karpiński T.
Tytuł: Fizjologiczne, religijne, ekonomiczne, ekologiczne i zdrowotne aspekty wegetarianizmu.
Promotor: prof. dr hab. Lipiec J.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 79 s. bibliogr. 42 poz.
Słowa kluczowe: HIGIENA ŻYWIENIA * EKOLOGIA * EKONOMIA * FILOZOFIA * ŻYWIENIE * DIETA * WEGETARIANIZM


20/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Iskrzycka J.
Tytuł: Wykorzystanie wód geotermalnych jako niekonwencjonalnego źródła energii.
Promotor: dr Krauz, Krystyna
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 105 s. 8 ryc. 7 tab. bibliogr. 42 poz.
Słowa kluczowe: EKOLOGIA * OCHRONA ŚRODOWISKA * EKONOMIA * ENERGIA * WODY GEOTERMALNE


21/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Grzywa M.
Tytuł: Wybrane metody analizy technicznej kursu akcji oraz próba oceny ich skuteczności przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych na przykładzie notowań akcji ORBIS S.A. na GWP w okresie od 20.11.97 do 30.06.1998.
Promotor: dr Pociecha M.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 146 s. 52 ryc. 9 tab. bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: EKONOMIA * STATYSTYKA * GOSPODARKA RYNKOWA


22/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Seremak I.
Tytuł: Analiza rozwoju rynku ubezpieczeń na życie w Polsce.
Promotor: prof. dr hab. Lis S.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 65 s. 20 tab. bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: EKONOMIA * PRAWO * UBEZPIECZENIE * POLSKA


23/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Antosiewicz W.
Tytuł: Strategia Warrena Buffetta jako metoda inwestowania w papiery wartościowe.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Kozioł L.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 136 s. 10 ryc. 27 tab. 10 zał. bibliogr. 43 poz.
Słowa kluczowe: EKONOMIA * MARKETING * GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH * STRATEGIA


24/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Liszka R.
Tytuł: Potrzeba reformy gospodarczej w Polsce i jej podstawowe założenia.
Promotor: prof. dr Borkacki S.
Rok wydania: 1985
Opis fizyczny: 86 s. 1 tab. bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: EKONOMIA * GOSPODARKA * REFORMA * IDEOLOGIA


25/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mazurek M.
Tytuł: Działalność Oddziału Międzywojewódzkiego SBT Turysta w Krakowie i jego rola w środowisku.
Promotor: doc. dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1986
Opis fizyczny: 150 s. 5 map, 28 tab. bibliogr. 43 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * EKONOMIA * BIURO PODRÓŻY 'TURYSTA' * DZIAŁALNOŚĆ * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


26/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mikulec J.
Tytuł: Turystyka jako element międzynarodowych stosunków ekonomicznych.
Promotor: dr Alejziak W.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 114 s. 4 ryc. 30 tab. bibliogr. 49 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * EKONOMIA * GOSPODARKA * KORELACJA * TURYSTYKA ZAGRANICZNA * ROLA * ŚWIAT


27/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Czechowicz K.
Tytuł: Turystyka w planie rozwoju gospodarczego gminy Kłaj.
Promotor: dr Łabaj M.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 89 s. 14 fot. 6 map, 17 ryc. 6 tab. bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe: EKONOMIA * TURYSTYKA * REKREACJA * PRODUKT TURYSTYCZNY * GMINA * ROZWÓJ * ROLA * STRATEGIA * KŁAJ


28/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Cebula M.
Tytuł: Analiza rynku kart płatniczych w Polsce.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Kozioł L.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 129 s. 19 ryc. 1 tab. bibliogr. 62 poz.
Słowa kluczowe: EKONOMIA * KARTA PŁATNICZA * WYKORZYSTANIE * SPOŁECZEŃSTWO * POGLĄDY * POLSKA


29/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zychowicz M.
Tytuł: Reklama kart płatniczych w Polsce.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Kozioł L.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 167 s. 18 fot. 22 ryc. 8 tab. bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe: EKONOMIA * KARTA PŁATNICZA * WYKORZYSTANIE * ROZWÓJ * REKLAMA


30/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Żal A.
Tytuł: Bariery społeczne i ekonomiczne w rozwoju rehabilitacji ruchowej na przykładzie powiatu włoszczowskiego.
Promotor: doc. dr Kwapuliński R.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 54 s. 5 fot. 4 ryc. 7 tab. bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * ROZWÓJ * PROBLEM * SOCJOLOGIA * EKONOMIA * OŚRODEK REHABILITACJI RUCHOWEJ * WYKORZYSTANIE * CZYNNIK * PROBLEM * REGION * WŁOSZCZOWA (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE ; OKRĘG)


31/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Nosal D.
Tytuł: Ocena oddziaływania instrumentów ekonomicznych reformy gospodarczej na przedsiębiorstwo na przykładzie WPT Syrena.
Promotor: doc. dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1986
Opis fizyczny: 103 s. 12 tab. bibliogr. 42 s.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * EKONOMIA * USŁUGI TURYSTYCZNE * PRAWO * GOSPODARKA * REFORMA


32/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Olech S.
Tytuł: Próba ustalenia kosztów rocznej eksploatacji Poradni Rehabilitacji Z.O.Z. Łódź Górna i analiza jej działalności.
Promotor: dr Lamik P.
Rok wydania: 1980
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * KINEZYTERAPIA * OŚRODEK REHABILITACJI RUCHOWEJ * DZIAŁALNOŚĆ * EKONOMIA * ŁÓDŹ GÓRNA


33/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Madej E.
Tytuł: Kontrakty terminowe na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ocena możliwości ich wykorzystania w działalności przedsiębiorstwa turystycznego.
Promotor: dr Pociecha M.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 115 s. 7 ryc. bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe: EKONOMIA * GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH * DZIAŁALNOŚĆ * WARSZAWA


34/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mazur M.
Tytuł: Promocja i reklama podstawą sukcesu ekonomicznego polskiej wsi - na przykładzie gminy Cisna.
Promotor: dr Borkowski, Krzysztof
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 88 s. 19 fot. 15 tab. bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * EKONOMIA * GOSPODARKA * ROZWÓJ * WIEŚ * AGROTURYSTYKA * PROMOCJA TURYSTYKI * REKLAMA * ROLA * GMINA * CISNA


35/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Stolarczyk R.
Tytuł: Kształtowanie proefektywności kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwie turystycznym. Przykład hotelu Marriott w Warszawie.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Kozioł L.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 147 s. 14 ryc. 16 tab. bibliogr. 43 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * HOTELARSTWO * EKONOMIA * PRZEDSIĘBIORSTWO * HOTEL 'MARRIOTT' (WARSZAWA) * ORGANIZACJA * ZARZĄDZANIE * WARSZAWA


36/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Czaja J.
Tytuł: Zastosowanie koncepcji marketingu-mix w analizie produktu na przykładzie jogurtów i serków koncernu DANONE Group.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Kozioł L.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 100 s. 9 ryc. 9 tab. bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: EKONOMIA * MARKETING * ZARZĄDZANIE * KONCEPCJA * ZASTOSOWANIE * FIRMA DANONE GROUP


37/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Tarko Ł.
Tytuł: Znaczenie turystyki w strategii rozwoju miasta Krakowa.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Kozioł L.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 127 s. 11 ryc. 4 tab. bibliogr. 40 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * EKONOMIA * GOSPODARKA * MIASTO * ROZWÓJ * STRATEGIA * KORELACJA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


38/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gruszka A.
Tytuł: Analiza systemu zapewnienia jakości w przedsiębiorstwie na przykładzie Polifarb Cieszyn Wrocław S.A., Oddział Cieszyn.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Kozioł L.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 125 s. 11 ryc. 2 tab. bibliogr. 44 poz.
Słowa kluczowe: EKONOMIA * ZARZĄDZANIE * JAKOŚĆ * NORMA * ISO 9001 * SYSTEM * ANALIZA * PRZEDSIĘBIORSTWO * POLIFARB CIESZYN WROCŁAW (WOJ. DOLNOŚLĄSKIE) S.A. * CIESZYN


39/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Śledź M.E.
Tytuł: Znaczenie turystyki w strategii rozwoju społeczno-gospodarczego gminy. Przykład gminy Wiązownia.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Kozioł L.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 89 s. 7 ryc. 1 tab. bibliogr. 49 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * EKONOMIA * GOSPODARKA * KORELACJA * GMINA * ROZWÓJ * STRATEGIA * WIĄZOWNIA


40/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zaręba K.
Tytuł: Organizacja i zadania public relations w firmie na przykładzie Tchibo Warszawa Sp. z o.o.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Kozioł L.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 99 s. 11 ryc. bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: EKONOMIA * MARKETING * PRZEDSIĘBIORSTWO * PUBLIC RELATIONS * ROLA * ORGANIZACJA * WYKORZYSTANIE


41/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Hodun K.
Tytuł: Międzynarodowy, przyjazdowy ruch turystyczny na krakowskim lotnisku w Balicach a motywacje biznesowe.
Promotor: dr Sacha S.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 88 s. 3 ryc. 25 tab. bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * TURYSTYKA PRZYJAZDOWA * TURYSTYKA MIĘDZYNARODOWA * RUCH TURYSTYCZNY * TRANSPORT POWIETRZNY * EKONOMIA * KORELACJA * LOTNISKO * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - BALICE


42/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Rozmus E.
Tytuł: Analiza działalności marketingowej przedsiębiorstwa Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. w gospodarce wolnorynkowej.
Promotor: dr Pociecha M.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 123 s. 6 fot. 19 ryc. 7 tab. bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe: EKONOMIA * MARKETING * TRANSPORT POWIETRZNY * PRZEDSIĘBIORSTWO * POLSKIE LINIE LOTNICZE 'LOT' * DZIAŁALNOŚĆ


43/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Piechaczek W.
Tytuł: Percepcja mechanizmów systemowych konkurencji w firmach
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Karolczak-Biernacka, Barbara
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 106 s. 15 ryc. 7 tab. bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: EKONOMIA * RYNEK * PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE * DZIAŁALNOŚĆ * RYWALIZACJA


44/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jonas, Agnieszka
Tytuł: Ocena programu restrukturyzacji organizacyjnej i kapitałowej przedsiębiorstwa na przykładzie Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Olkuszu.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Kozioł L.
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 88 s. 12 tab. 10 rys. bibliogr. 41 poz.
Słowa kluczowe: EKONOMIA * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * KAPITAŁ * GOSPODARKA RYNKOWA * KONKURENCJA * PROGRAM RESTRUKTURYZACJI * PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ (OLKUSZ) * OLKUSZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


45/57

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Wojnarowski, Józef
Tytuł: Rozwój turystyki przyjazdowej w regionie sądeckim w latach 1960-1972 i jej wpływ na aktywizację gospodarczą regionu.
Promotor: prof. dr hab. Borkacki, Stanisław
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: Cz.1. 185 s.40 tab. bibliogr.145 poz. Cz.2. Aneks, 47s.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ROZWÓJ * EKONOMIA * ORGANIZACJA * RUCH TURYSTYCZNY * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * OBIEKT USŁUGOWY * SOCJOLOGIA * FINANSE * REGION * M.NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


46/57

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Babiński, Stanisław
Tytuł: Uwarunkowania rozwoju turystyki w regionie wadowickim i jej wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy regionu.
Promotor: prof. dr hab. Borkacki, Stanisław
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: Cz.1. 265s. 44tab. 8map, bibliogr.240poz. Cz.2. Aneks,70s.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ROZWÓJ * RUCH TURYSTYCZNY * OBIEKT USŁUGOWY * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * EKONOMIA * SOCJOLOGIA * FINANSE * REGION * M.WADOWICE


47/57

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Alejziak, Wiesław
Tytuł: Świadczenia socjalne zakładów pracy jako czynnik aktywizacji turstycznej środowisk pracowniczych.
Promotor: doc. dr Jarowiecka, Teofila
Rok wydania: 1991
Opis fizyczny: 190 s. 31 rys. 25 tab. Aneks.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WYPOCZYNEK * POLITYKA * EKONOMIA * DIAGNOSTYKA * SOCJOLOGIA * ZAKŁAD PRACY


48/57

Rodzaj pracy: LICENCJACKA
Autor: Szafrański M.
Tytuł: Współpraca euroregionalna jako pomost w procesie integracji europejskiej.
Promotor: prof. dr hab. Rudnicki L.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 55 s. 3 ryc. 5 tab. bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: EKONOMIA * GOSPODARKA * REGION * WSPÓŁPRACA * WSPÓŁPRACA EUROREGIONALNA * INTEGRACJA EUROPEJSKA


49/57

Rodzaj pracy: LICENCJACKA
Autor: Warszawska K.
Tytuł: Rynek kapitałowy a transformacja gospodarki polskiej w latach 1989-98.
Promotor: dr Mularczyk A.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 72 s. 18 ryc. 1 tab. bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: EKONOMIA * GOSPODARKA * REFORMA * RYNEK KAPITAŁOWY * MODEL


50/57

Rodzaj pracy: LICENCJACKA
Autor: Chojnacka M.
Tytuł: Specyfika funkcjonowania przedsiębiorstw japońskich jako jedno ze źródeł sukcesu gospodarczego kraju kwitnącej wiśni.
Promotor: dr Mularczyk A.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 95 s. 3 ryc. 10 tab. bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: EKONOMIA * GOSPODARKA * PRZEDSIĘBIORSTWO * DZIAŁALNOŚĆ * ANALIZA * JAPONIA


51/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wójcik, Bogumiła
Tytuł: Gospodarka finansowa powiatu (na przykładzie powiatu limanowskiego).
Promotor: dr Mularczyk, Andrzej
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 89 s. 1 fot. 1 mapa, 5 ryc. 5 tab. bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: EKONOMIA * EKONOMIKA * FINANSE * SAMORZĄD TERYTORIALNY * PROGNOZA * BUDŻET * LIMANOWA (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


52/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Rozner, Sylwia
Tytuł: Rola państwa w gospodarce rynkowej ze szczególnym uwzględnieniem polityki fiskalnej i pieniężnej.
Promotor: dr Mularczyk, Andrzej
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 83 s. 6 tab. bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe: EKONOMIA * POLITYKA * GOSPODARKA RYNKOWA * PAŃSTWO * ROLA * FINANSE * ANALIZA DANYCH


53/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Klehr, Marta
Tytuł: Ekonomiczne znaczenie turystyki międzynarodowej na przykładzie Polski i krajów Unii Europejskiej.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Nowakowska, Anna
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 142 s. 24 wykr. 42 tab. bibliogr. 59 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA MIĘDZYNARODOWA * RUCH TURYSTYCZNY * POLSKA * UNIA EUROPEJSKA * EKONOMIA * POLITYKA TURYSTYCZNA * PRZEMYSŁ TURYSTYCZNY * WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA


54/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wal, Jarosław
Tytuł: Krynica Zdrój w dobie gospodarki rynkowej.
Promotor: dr Jarmuła-Kliś, Teresa
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 83 s. 7 fot. 3 rys. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: EKONOMIA * GOSPODARKA RYNKOWA * KRYNICA (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * HISTORIA * UZDROWISKO * LECZNICTWO UZDROWISKOWE * MARKETING * ZARZĄDZANIE * TURYSTYKA KWALIFIKOWANA * ROZWÓJ TURYSTYKI * PROMOCJA TURYSTYKI * IMPREZY TURYSTYCZNE * ANALIZA DANYCH * OPIS


55/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ruchała, Radosław
Tytuł: Wydatki na kulturę fizyczną i sport z budżetów gmin województwa małopolskiego w latach 1996-2007
Promotor: dr Matusik, Stanisław
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 87 s., 21 fot., 7 ryc., 18 tab.Bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: KULTURA FIZYCZNA * SPORT * FINANSE * EKONOMIA * SAMORZĄD TERYTORIALNY * BUDŻET * WYDATKI * MAŁOPOLSKIE, WOJEWÓDZTWO * BADANIA STATYSTYCZNE * ANALIZA * 1996-2007


56/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Widomski, Konrad
Tytuł: Społeczno-ekonomiczne aspekty rozwoju turystyki w Europie
Promotor: prof. dr hab. Sekuła-Kwaśniewicz, Halina
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 90 s., 8 tab., 3 rys., 17 wykr.Bibliogr. 58 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA MIĘDZYNARODOWA * EUROPA * ROZWÓJ TURYSTYKI * WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA * EKONOMIA * TURYSTYKA PRZYJAZDOWA * FINANSE TURYSTYKI * BAZA NOCLEGOWA


57/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kasperczyk, Ewa
Tytuł: Stan i warunki rozwoju turystyki w Australii
Promotor: dr Kruczek, Zygmunt
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 118 s., 24 fot., 2 mapy, 40 ryc., 30 tab., bibliogr. 47 poz.
Słowa kluczowe: GEOGRAFIA TURYSTYKI * AUSTRALIA * ROZWÓJ TURYSTYKI * RUCH TURYSTYCZNY * RYNEK TURYSTYCZNY * EKONOMIA * GOSPODARKA * ANALIZA DANYCH

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka