Wynik wyszukiwania

Zapytanie: DOM DZIECKA
Liczba odnalezionych rekordów: 14Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/14

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jakubiak G.
Tytuł: Ocena somatycznej budowy chłopców z państwowych domów dziecka na tle czasu pobytu w placówkach wychowawczych.
Promotor: dr Janikowska-Siatka M.
Rok wydania: 1990
Opis fizyczny: 52 s. 13 rys. 13 tab. bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * BUDOWA CIAŁA * CECHY SOMATYCZNE * OCENA * DOM DZIECKA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M.


2/14

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bala J.
Tytuł: Dom Dziecka jako środowisko wychowawcze.
Promotor: doc.dr Smarzyński H.
Rok wydania: 1964
Opis fizyczny: 62 s. 12 tab. bibliogr.9 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * WYCHOWANIE * ŚRODOWISKO * DOM DZIECKA * MŁODZIEŻ


3/14

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kalinowski P.W.
Tytuł: Ocena somatycznej budowy chłopców z krakowskich Domów Dziecka.
Promotor: dr Janikowska-Siatka M.
Rok wydania: 1988
Opis fizyczny: 46 s. 16 tab. 17 wykr. bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * BUDOWA CIAŁA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * DOM DZIECKA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


4/14

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Krkowska M.
Tytuł: Formy zagospodarowania czasu wolnego wychowanków Domów Dziecka.
Promotor: dr Mazurkiewicz A.
Rok wydania: 1988
Opis fizyczny: 63 s. 19 tab. bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * CZAS WOLNY * DOM DZIECKA * DZIECI * MŁODZIEŻ


5/14

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wiatrak A.
Tytuł: Monografia Domu Dziecka nr 2 w Radomiu.
Promotor: sr Feiner, Małgorzata
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 116 s. 6 fot. 30 ryc. 5 tab. bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * DOM DZIECKA * DZIAŁALNOŚĆ * MONOGRAFIA * RADOM (WOJ. MAZOWIECKIE)


6/14

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Majkut G.
Tytuł: Wychowanie dzieci trudnych i porzuconych w Domu Dziecka z uwzględnieniem wychowawczej roli W.F. (Na podstawie materiałów obserwacyjnych zebranych w Domach Dziecka w Bieżanowie i w Krakowie).
Promotor: doc. dr Smarzyński H.
Rok wydania: 1963
Opis fizyczny: 55 s. 7 tab. bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * WYCHOWANIE * DZIECI * DOM DZIECKA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * ROLA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


7/14

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Makieła M.
Tytuł: Rozwój fizyczny, wady postawy ciała, sprawność fizyczna wychowanków Państwowego Domu Dziecka w Kazimierzy Wielkiej.
Promotor: dr Bierzgalska L.
Rok wydania: 1988
Opis fizyczny: 33 s. 4 tab. 20 wykr. bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * MOTORYCZNOŚĆ * ROZWÓJ FIZYCZNY * WADY POSTAWY * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * DOM DZIECKA * KAZIMIERZA WIELKA (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE) * PAŃSTWOWY DOM DZIECKA (KAZIMIERZA WIELKA)


8/14

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szymusiak P.
Tytuł: Ocena energetyczno-odżywczej wartości żywienia w Domu Dziecka w Krakowie.
Promotor: prof. dr hab. Doleżal M.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 42 s. 4 tab. bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe: HIGIENA * HIGIENA ŻYWIENIA * ŻYWIENIE * DIETA * SKŁADNIKI ODŻYWCZE * SKŁADNIKI ENERGETYCZNE * OCENA * DOM DZIECKA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


9/14

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Nowak A.
Tytuł: Poziom rozwoju morfologicznego chłopców i dziewcząt z Państwowych Domów Dziecka w Krakowie na tle populacji porównawczej.
Promotor: dr Janikowska-Siatka M.
Rok wydania: 1988
Opis fizyczny: 41 s. 10 ryc. 6 tab. bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * CECHY MORFOLOGICZNE * ROZWÓJ * ŚRODOWISKO WYCHOWAWCZE * DOM DZIECKA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


10/14

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gorczyca, Waldemar
Tytuł: Monografia Państwowego Domu Dziecka nr 3 w Krakowie.
Promotor: dr Feiner, Małgorzata
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 77 s. 7 tab. 19 wykr. bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * PEDAGOGIKA WYCHOWAWCZA * OPIEKA SPOŁECZNA * DOM DZIECKA * WYCHOWANIE * STOSUNKI INTERPERSONALNE * KADRA * KADRA WYCHOWAWCZA * FINANSE * HISTORIA * ORGANIZACJA * MONOGRAFIA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * OBSERWACJA * BADANIA ANKIETOWE * WYWIAD * PAŃSTWOWY DOM DZIECKA NR 3 (KRAKÓW)


11/14

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Czarnik, Agnieszka
Tytuł: Dom Dziecka nr 1 w Krakowie jako organizator czasu wolnego wychowanków.
Promotor: dr Kulesza, Wanda
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 96 s. 13 tab. bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * CZAS WOLNY * DOM DZIECKA * WYCHOWANIE * MONOGRAFIA * BADANIA ANKIETOWE * ANALIZA DANYCH


12/14

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kurdziej, Magdalena
Tytuł: Rola i miejsce turystyki i rekreacji w działalności Domu Dziecka (na podstawie Domu Dziecka nr 1 w Katowicach).
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Srokosz, Wacław
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 100 s. 13 tab. bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * DZIECI * DOM DZIECKA * WYCHOWANIE * WYCHOWAWCA * TURYSTYKA * REKREACJA * ZAINTERESOWANIA * ANALIZA DANYCH * KATOWICE (WOJ. ŚLĄSKIE)


13/14

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pach, Ewa
Tytuł: Percepcja w Domu Dziecka przez jego mieszkańców.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Zdebski, Janusz
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 128 s., 4 rys., 4 tab., 25 wykr.Bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * PSYCHOLOGIA * DZIECI * DOM DZIECKA * WARUNKI BYTOWE * POTRZEBY * BADANIA ANKIETOWE * GLIWICE (WOJ. ŚLĄSKIE) * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


14/14

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dzionek, Anna
Tytuł: Samoocena, hierarchia wartości i plany na przyszłość dziewcząt w wieku 16-18 lat wychowywanych w domach dziecka.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Zdebski, Janusz
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 100 s., 31 wykr., 1 tab.Bibliogr. 45 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * PSYCHOLOGIA * PŁEĆ Ż. * DOM DZIECKA * MŁODZIEŻ * SAMOOCENA * HIERARCHIA WARTOŚCI * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka