Wynik wyszukiwania

Zapytanie: DOJRZEWANIE PŁCIOWE
Liczba odnalezionych rekordów: 14Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/14

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kopczyńska E.
Tytuł: Wiek dojrzewania płciowego kandydatek na studia WSWF-Kraków w nawiązaniu do wysokości ciała, jego ciężaru, wskaźnika wagowo-wzrostowego i otłuszczenia.
Promotor: doc. dr Panek S.
Rok wydania: 1968
Opis fizyczny: 25 s. 6 tab. 9 wykr. bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe: BIOLOGIA * ANTROPOMETRIA * STUDENCI * PŁEĆ Ż. * DOJRZEWANIE PŁCIOWE * WYSOKOŚĆ CIAŁA * MASA CIAŁA * WSKAŹNIK


2/14

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Lasek M.
Tytuł: Dojrzewanie płciowe u dziewcząt niepełnosprawnych.
Promotor: dr med. Szyguła Z.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 33 s. 8 tab. 6 wykr. bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * MEDYCYNA * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * PŁEĆ Ż. * WADY POSTAWY * DOJRZEWANIE PŁCIOWE * KORELACJA


3/14

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szczechowicz J.
Tytuł: Wpływ okresu dojrzewania u chłopców na wielkość kosztu enegetycznego wysiłków interwałowych.
Promotor: dr Klimek A.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 47 s. 8 ryc. 27 tab. bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: FIZJOLOGIA * WYSIŁEK FIZYCZNY * ENERGETYKA WYSIŁKU * WYDATEK ENERGETYCZNY * DOJRZEWANIE PŁCIOWE * KORELACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M.


4/14

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Orzechowska E.
Tytuł: Wiek I menstruacji oraz stan rozwoju fizycznego uczennic klas V-VIII szkół podstawowych z gminy Gdów (woj. katowickie).
Promotor: dr Żarów R.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 45 s. 7 ryc. 26 tab. bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: BIOLOGIA * ANTROPOLOGIA * POKWITANIE * DOJRZEWANIE PŁCIOWE * MENSTRUACJA * WIEK KALENDARZOWY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż.


5/14

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kunze H.
Tytuł: Rozwój siły, skoczności i zwinności u dziewcząt Nowej Huty w wieku 10-18 lat ze szczególnym uwzględnieniem wieku dojrzewania płciowego.
Promotor: doc. dr Panek S.
Rok wydania: 1968
Opis fizyczny: 34 s. 15 tab. 6 wykr. bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * CECHY MOTORYCZNE * SIŁA * SKOCZNOŚĆ * ZWINNOŚĆ * DOJRZEWANIE PŁCIOWE * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - NOWA HUTA


6/14

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Leśniak A.
Tytuł: Rozwój cech morfologicznych i sprawności ruchowej u dziewcząt z Liceum Ogólnokształcącego w Kołaczycach w grupach zróżnicowanych czasem dojrzewania płciowego.
Promotor: dr Kurnik G.
Rok wydania: 1977
Opis fizyczny: 36 s. 7 tab. 48 wykr. bibliogr.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * MOTORYCZNOŚĆ * CECHY MORFOLOGICZNE * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * ONTOGENEZA * DOJRZEWANIE PŁCIOWE * KORELACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * SZKOŁA ŚREDNIA * KOŁACZYCE


7/14

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Lech, Agnieszka
Tytuł: Struktura samooceny młodzieży w okresie dojrzewania ze szczególnym uwzględnieniem aspektu 'ja fizyczne' wobec lekcji wf
Promotor: dr Blecharz, Jan
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 62 s. 5 ryc. 5 tab. bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: KULTURA FIZYCZNA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * DOJRZEWANIE PŁCIOWE * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * LEKCJA WF * SAMOOCENA * STRUKTURA * POSTAWA WOBEC KULTURY FIZYCZNEJ * BADANIA ANKIETOWE * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * GIMNAZJUM * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * STYL ŻYCIA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


8/14

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Półtorak, Witold
Tytuł: Rozwój somatyczny i sprawność motoryczna w okresie pokwitania w świetle uwarunkowań społeczno-ekonomicznych i środowisku małego miasta i wsi
Promotor: prof. dr hab. Gołąb, Stanisław
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 226 s., 65 ryc., 24 tab., bibliogr. 142 poz. Aneks: s.[183]-226, 20 tab.
Słowa kluczowe: BIOLOGIA * ANTROPOLOGIA * ANTROPOMETRIA * ANTROPOMOTORYKA * ROZWÓJ BIOLOGICZNY * ROZWÓJ FIZYCZNY * CECHY SOMATYCZNE * DOJRZEWANIE PŁCIOWE * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * WARUNKI BYTOWE * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * MIASTO * WIEŚ * PRZEWORSK (WOJ. PODKARPACKIE ; OKRĘG) * BADANIA NAUKOWE * POMIAR


9/14

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Hojda, Stanisław
Tytuł: Zmiany w rozwoju fizycznym i motorycznym studentów Akademii Świętokrzyskiej w latach 1984-2001
Promotor: prof. dr hab. Dutkiewicz, Waldemar
Rok wydania: 2005
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * ANTROPOMOTORYKA * ROZWÓJ FIZYCZNY * ROZWÓJ BIOLOGICZNY * MOTORYCZNOŚĆ * CECHY SOMATYCZNE * DOJRZEWANIE PŁCIOWE * TREND SEKULARNY * STUDENCI * PŁEĆ M. * PŁEC Ż. * UWARUNKOWANIA SPOŁECZNE * BADANIA NAUKOWE * AKADEMIA ŚWIĘTOKRZYSKA * 1984-2001


10/14

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Maciejczyk, Marcin
Tytuł: Zmiany stopnia otłuszczenia ciala chlopców w okresie pokwitania a dynamika zmian wydolności aerobowej i anaerobowej, kosztu standardowych wysiłków i wybranych reakcji wysiłkowych
Promotor: dr hab. prof nadzw. AWF Cempla, Jerzy
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 241 s., 156 ryc., 42 tab., bibliogr. 201 poz. Aneks: s. 220-241, 33 tab.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * BIOLOGIA * OTYŁOŚĆ * TKANKA TŁUSZCZOWA * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA AEROBOWA * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA ANAEROBOWA * WYSIŁEK FIZYCZNY * DOJRZEWANIE PŁCIOWE * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * TESTY


11/14

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Małek, Agnieszka
Tytuł: Kształtowanie się siły maksymalnej i względnej mięśni prostowników i zginaczy stawów biodrowych i kolanowych u dziewcząt w okresie dojrzewania.
Promotor: dr Ruchlewicz, Tadeusz
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 49 s., 20 ryc., 10 tab.Bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * BIOMECHANIKA * SIŁA MIĘŚNIOWA * STAW BIODROWY * STAW KOLANOWY * PŁEĆ Ż. * DOJRZEWANIE PŁCIOWE * BUDOWA CIAŁA * POMIAR * AWF KRAKÓW


12/14

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Piątek, Małgorzata
Tytuł: Samoocena uczniów trenujących i nietrenujących w wieku dojrzewania.
Promotor:
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 77 s., 16 ryc., 14 tab.Bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * WYCHOWANIE * MŁODZIEŻ * DOJRZEWANIE PŁCIOWE * SAMOOCENA * SPORT * GIMNAZJUM * TARNÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


13/14

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Olchawa, Paweł
Tytuł: Rozwój somatyczny i sprawność motoryczna 13-letnich dziewcząt w zależności od tempa dojrzewania
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Żarów, Ryszard
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 38 s., 17 ryc., 8 tab.Bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * ROZWÓJ SOMATYCZNY * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * PŁEĆ Ż. * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * DOJRZEWANIE PŁCIOWE * BUDOWA CIAŁA * BRZESKO (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


14/14

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Łukasik, Maółgorzata
Tytuł: Wysokość i masa ciała oraz proporcje wagowo-wzrostowe (BMI) krakowskich dzieci przedszkolnych urodzonych w latach 2000-2003 w nawiązaniu do ich parametrów noworodkowych oraz czynników rodzicielskich
Promotor: dr Kowal, Małgorzata
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 72 s., 32 ryc., 10 tab.Bibliogr. 50 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * POMIAR ANTROPOMETRYCZNY * DZIECI (WIEK PRZEDSZKOLNY) * BUDOWA CIAŁA * WYSOKOŚĆ CIAŁA * ZMIANY SEKULARNE * DOJRZEWANIE PŁCIOWE

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka