Wynik wyszukiwania

Zapytanie: DĘBICA
Liczba odnalezionych rekordów: 28Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/28

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Biernacka J.
Tytuł: Postawy młodzieży wobec kultury fizycznej z LO w Dębicy realizującej program wychowania fizycznego i kultury fizycznej.
Promotor: dr Janikowska-Siatka M.
Rok wydania: 1990
Opis fizyczny: 47 s. 11 wykr. bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe: KULTURA FIZYCZNA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * PROGRAM NAUCZANIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * POGLĄDY * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M. * DĘBICA


2/28

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Nylec A.
Tytuł: Badanie nad atmosferą społeczno-wychowawczą w drużynach piłki nożnej (na przykładzie LKS Igloopol Dębica - seniorzy 1, 3 liga oraz juniorzy liga międzywojewódzka).
Promotor: dr Koźmin A.
Rok wydania: 1991
Opis fizyczny: 67 s. 33 tab. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * SOCJOLOGIA * PIŁKA NOŻNA * PEDAGOGIKA * DRUŻYNA * ZAWODNICY * STOSUNKI INTERPERSONALNE * KLUB SPORTOWY 'IGLOOPOL' * BADANIA ANKIETOWE * DĘBICA


3/28

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Cygan W.
Tytuł: Ocena poziomu sportowego drużyny piłki nożnej Ł.K.S.Igloopol Dębica w latach 1983-1990 w świetle badań socjometrycznych i uzyskiwanych wyników.
Promotor: dr Koźmin A.
Rok wydania: 1991
Opis fizyczny: 62 s. 5 tab. 7 wykr. bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * PIŁKA NOŻNA * POZIOM FORMY SPORTOWEJ * OCENA * SOCJOMETRIA * WYNIKI SPORTOWE * KLUB SPORTOWY 'IGLOOPOL' * DĘBICA


4/28

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ciepiela I.
Tytuł: Rozwój klubu sportowego 'Wisłoka' w Dębicy w latach 1969-1982.
Promotor: doc. dr hab. Toporowicz, Kazimierz
Rok wydania: 1987
Opis fizyczny: 77 s. 11 fot. 10 tab. bibliogr.31 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * KULTURA FIZYCZNA * KLUB SPORTOWY 'WISŁOKA' (DĘBICA) * ROZWÓJ * WYNIKI SPORTOWE * DZIAŁALNOŚĆ * DĘBICA


5/28

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Moździoch S.
Tytuł: Charakterystyka predyspozycji strukturalnych oraz sprawności motorycznej juniorów młodszych KS 'Stomil-Wisłoka' Dębica.
Promotor: dr Zagórski B.
Rok wydania: 1992
Opis fizyczny: 60 s. 1 rys. 19 tab. 19 wykr. bibliogr.11 poz.
Słowa kluczowe: SPORT * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * STRUKTURA * CHARAKTERYSTYKA * KLUB SPORTOWY 'STOMIL-WISŁOKA' * PREDYSPOZYCJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * DĘBICA


6/28

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Hajec B.
Tytuł: Biologiczne, dydaktyczne i wychowawcze efekty funkcjonowania klas sportowych w Sportowej Szkole Podstawowej nr 6 w Dębicy.
Promotor: doc.dr hab. Bukowiec M.
Rok wydania: 1992
Opis fizyczny: 37 s. 16 rys. 9 tab. bibliogr.15 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * KLASY SPORTOWE * SZKOŁA SPORTOWA * FUNKCJA * DYDAKTYKA * MIASTO * DĘBICA


7/28

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Nowak J.
Tytuł: Sprawność motoryczna w powiązaniu z kryteriami oceny szkolnej z wychowania fizycznego w świetle badań młodzieży szkół ponadpodstawowych Dębicy.
Promotor: dr Zagórski B.
Rok wydania: 1992
Opis fizyczny: 48 s. 15 tab. 16 diagr. bibliogr.10 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * OCENY Z WF * WYCHOWANIE FIZYCZNE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M. * MIASTO * DĘBICA


8/28

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Korzeń M.
Tytuł: Zarys historii działalności sekcji zapaśniczej klubu sportowego 'Stomil-Wisłoka' w Dębicy w latach 1954-1992.
Promotor: prof. dr hab. Toporowicz, Kazimierz
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 51 s. 5 fot. 1 rys. 5 tab. bibliogr.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * ZAPASY * KLUB SPORTOWY 'STOMIL-WISŁOKA' * DZIAŁALNOŚĆ * DĘBICA


9/28

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kilian J.
Tytuł: Rozwój międzyzakładowego klubu sportowego 'Wisłoka' w Dębicy w okresie 1961-1970.
Promotor: doc.dr Toporowicz, Kazimierz
Rok wydania: 1972
Opis fizyczny: 78 s. 27 fot. 8 tab. 5 wykr. bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * KLUB SPORTOWY 'WISŁOKA' (DĘBICA) * ROZWÓJ * ORGANIZACJA * DĘBICA


10/28

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Żurek E.
Tytuł: Działalność LKS 'Iglopol' Dębica w latach 1984-1994.
Promotor: dr Dudek, Dobiesław
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 40 s. 1 tab. bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * TEORIA SPORTU * ORGANIZACJA * KLUB SPORTOWY 'IGLOPOL' * DZIAŁALNOŚĆ * DZIAŁACZE * DĘBICA


11/28

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Matusik M.
Tytuł: Dzieje Klubu Sportowego 'Wisłoka' w Dębicy w latach 1908-1970.
Promotor: prof.zw.dr hab. Toporowicz, Kazimierz
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 92 s. 11 fot. 5 rys. 27 tab. 2 wykr. bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA) * 1939-1945 (OKUPACJA NIEMIECKA) * 1944-1989 (POLSKA LUDOWA) * KLUB SPORTOWY 'WISŁOKA' (DĘBICA) * DZIAŁALNOŚĆ * DĘBICA


12/28

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wojtyga M.
Tytuł: Sprawność motoryczna i sprawność techniczna młodych piłkarzy a ich pozycja socjometryczna w zespole (na podstawie badań w drużynie juniorów MKS Dębica).
Promotor: dr hab. Srokosz W.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 53 s. 2 rys. 8 tab. 3 wykr. bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: SOCJOLOGIA * SOCJOMETRIA * MOTORYCZNOŚĆ * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ TECHNICZNA * PIŁKA NOŻNA * JUNIORZY * DRUŻYNA * POPULARNOŚĆ * STOSUNKI INTERPERSONALNE * KORELACJA * KLUB SPORTOWY 'MKS DĘBICA' * DĘBICA


13/28

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kulas A.
Tytuł: Stan organizacyjny i baza sportowo-rekreacyjna miasta Dębicy.
Promotor: dr Dudek, Dobiesław
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 43 s. bibliogr. 67 poz.
Słowa kluczowe: SPORT * REKREACJA * OBIEKT SPORTOWY * WYKORZYSTANIE * DĘBICA


14/28

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Fila U.
Tytuł: Rozwój Ludowego Klubu Sportowego 'Iglopol' w Dębicy, ze szczególnym uwzględnieniem Sekcji Piłki Nożnej do 1996 r.
Promotor: prof. dr hab. Toporowicz, Kazimierz
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 70 s. 5 tab. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * PIŁKA NOŻNA * KLUB SPORTOWY 'IGLOPOL' * SEKCJA SPORTOWA * DZIAŁALNOŚĆ * ROZWÓJ * DĘBICA


15/28

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gładysz K.
Tytuł: Klub sportowy 'Wisłoka' Dębica w latach 1991-1994.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Wasztyl, Ryszard
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 66 s. 5 fot. 1 ryc. 11 tab. bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * KLUB SPORTOWY 'WISŁOKA' (DĘBICA) * ORGANIZACJA * DZIAŁALNOŚĆ * WYNIKI SPORTOWE * DĘBICA


16/28

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Błaszczyk I.
Tytuł: Zanieczyszczenia środowiska naturalnego a rozwój somatyczny, funkcjonalny i motoryczny dziewcząt z małych miast Dębica, Skarżysko-Kamienna i Myślenice.
Promotor: dr Topisz-Starzewska J.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 48 s. 18 ryc. 6 tab. bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * MOTORYCZNOŚĆ * CECHY SOMATYCZNE * CECHY FUNKCJONALNE * CECHY MOTORYCZNE * ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA * KORELACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * DĘBICA * SKARŻYSKO KAMIENNA * MYŚLENICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


17/28

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Myszczuk D.
Tytuł: Wpływ zmiany organizacji zajęć na odczucia emocjonalne przed lekcją wf i postawy wobec kultury fizycznej uczennic SP nr 5 w Dębicy.
Promotor: dr Madejski E.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 45 s. 10 fot. 27 ryc. 5 tab. bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF * KULTURA FIZYCZNA * PSYCHOLOGIA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * LEKCJA * METODYKA * EMOCJE * SZKOŁA PODSTAWOWA * DĘBICA


18/28

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dzik Sz.
Tytuł: Możliwości rozwoju turystyki w gminie Dębica.
Promotor: dr Sacha S.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 88 s. 13 ryc. 7 tab. bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ROZWÓJ * WALORY TURYSTYCZNE * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * ANALIZA * GMINA * DĘBICA


19/28

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kuziemska E.
Tytuł: Organizacja wypoczynku sobotnio-niedzielnego pracowników Wytwórni Urządzeń Chłodniczych w Dębicy.
Promotor: prof. dr hab. Borkacki S.
Rok wydania: 1977
Opis fizyczny: 55 s. 1 mapa, 18 tab. bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * WYPOCZYNEK * CZAS WOLNY * ORGANIZACJA * ZAKŁAD PRACY * DĘBICA


20/28

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Maciaszek J.
Tytuł: Sprawność ogólna i specjalna piłkarzy I ligi na przykładzie KS 'Wisłoka' Dębica.
Promotor: doc. dr Kwapuliński R.
Rok wydania: 1978
Opis fizyczny: 39 s. 17 tab. 30 wykr. bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA OGÓLNA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA SPECJALNA * ZAWODNICY * PIŁKA NOŻNA * KLUB SPORTOWY 'WISŁOKA' (DĘBICA) * DĘBICA


21/28

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Maj L.
Tytuł: Opinie nauczycieli szkół podstawowych o statusie wychowania fizycznego.
Promotor: doc. dr Orchowski A.
Rok wydania: 1989
Opis fizyczny: 81 s. 59 tab. bibliogr. 57 poz.
Słowa kluczowe: SOCJOLOGIA * PEDAGOGIKA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * NAUCZYCIEL * SZKOŁA PODSTAWOWA * POGLĄDY * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * DĘBICA


22/28

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mol K.
Tytuł: Rozwój cech morfologicznych i sprawności ruchowej u dziewcząt w wieku 14-17 lat z Technikum Ekonomicznego w Dębicy.
Promotor: dr Panek S.
Rok wydania: 1967
Opis fizyczny: 32 s. 21 tab. 20 wykr. bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * MOTORYCZNOŚĆ * CECHY MORFOLOGICZNE * ROZWÓJ * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * SZKOŁA ŚREDNIA * OCENA * DĘBICA


23/28

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wójtowicz S.
Tytuł: Postawy wobec kultury fizycznej oraz sprawność motoryczna dziewcząt i chłopców wybranych szkół powiatu dębickiego.
Promotor: dr Janikowska-Siatka M.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 56 s. 23 ryc. 31 tab. bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: KULTURA FIZYCZNA * SOCJOLOGIA * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA * POGLĄDY * REGION * DĘBICA


24/28

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Matych B.
Tytuł: Tereny rekreacyjne miasta Dębicy.
Promotor: dr Krauz, Krystyna
Rok wydania: 1987
Opis fizyczny: 50 s. 2 mapy, 5 tab. bibliogra. 14 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * WYPOCZYNEK * TEREN REKREACYJNY * OBIEKT SPORTOWY * DĘBICA


25/28

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Nowak B.
Tytuł: Rozwój Ludowego Klubu Sportowego Iglopol w Dębicy w latach 1976-1984.
Promotor: doc. dr Toporowicz, Kazimierz
Rok wydania: 1986
Opis fizyczny: 104 s. 28 tab. bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * KLUB SPORTOWY 'IGLOPOL' * DZIAŁALNOŚĆ * DĘBICA


26/28

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jewiarz R.
Tytuł: Działalność Klubu Sportowego 'Wisłoka' w Dębicy w latach 1990-1999.
Promotor: dr Dudek, Dobiesław
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 62 s. 1 ryc. 2 tab. bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * KLUB SPORTOWY 'WISŁOKA' (DĘBICA) * DZIAŁALNOŚĆ * DĘBICA


27/28

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Orzech J.
Tytuł: Motywacja działalności sportowej dzieci klas V-VII szkół podstawowych w Dębicy i szkoły sportowej w Nowej Hucie.
Promotor: dr Zdebski J.
Rok wydania: 1975
Opis fizyczny: 32 s. 8 tab. bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * SPORT * MOTYWACJA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA * ŚRODOWSKO SPOŁECZNE * DĘBICA * SZKOŁA SPORTOWA * NOWA HUTA


28/28

Rodzaj pracy: LICENCJACKA
Autor: Barycza P.
Tytuł: Ocena poziomu sprawności technicznej juniorów starszych, juniorów młodszych, trampkarzy młodszych klubu MKS Dębica w półrocznym cyklu szkoleniowym.
Promotor: dr Koźmin A.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 38 s. 26 ryc. 16 tab. bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * SPORT SZKOLNY * PIŁKA NOŻNA * TECHNIKA * SPRAWNOŚĆ TECHNICZNA * JUNIORZY * TRAMPKARZE * DĘBICA

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka