Wynik wyszukiwania

Zapytanie: CHRZANÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)
Liczba odnalezionych rekordów: 44Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/44

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sikora P.
Tytuł: Sprawność motoryczna młodzieży Liceum Ogólnokształcącego w Chrzanowie.
Promotor: dr Janikowska-Siatka M.
Rok wydania: 1990
Opis fizyczny: 39 s. 15 tab. 8 wykr. bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA OGÓLNA * TESTY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * SZKOŁA ŚREDNIA * CHRZANÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


2/44

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Baś R.
Tytuł: Baza boiskowo-sprzętowa, trenersko-instruktorska i sędziowska klubów piłkarskich Podokręgu Chrzanowskiego. Stan na rok 1970.
Promotor: mgr Jesionka J.
Rok wydania: 1970
Opis fizyczny: 85 s. 56 fot. 4 rys. 20 tab. 2 mapy, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: BUDOWNICTWO * OBIEKT SPORTOWY * TRENER * PIŁKA NOŻNA * KLUB SPORTOWY * CHRZANÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


3/44

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bierońska M.
Tytuł: Realizacja programu nauczania w zakresie gier sportowych na terenie miasta Chrzanowa, Libiąża i Trzebini-Sierszy.
Promotor: dr Oszast H.
Rok wydania: 1976
Opis fizyczny: 70 s. 14 tab. 14 wykr. bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * PIŁKA KOSZYKOWA * NAUCZANIE * KLUB SPORTOWY * SZKOŁA * PROGRAM * LEKCJA * ZAWODY * ZAWODNICY * WYNIKI SPORTOWE * CHRZANÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * LIBIĄŻ * TRZEBINIA (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


4/44

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jazienicki A.
Tytuł: Dzieje Towarzystwa Sportowego 'Fablok' w Chrzanowie w latach 1926-1976.
Promotor: doc.dr Toporowicz, Kazimierz
Rok wydania: 1978
Opis fizyczny: 215 s. 81 fot. 2 tab. bibliogr.21 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * TOWARZYSTWA SPORTOWE * KLUB SPORTOWY 'FABLOK' * ORGANIZACJA * DZIAŁALNOŚĆ * SPORTOWCY * CHRZANÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


5/44

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jura S.
Tytuł: Rozwój sportu szkolnego w Chrzanowie w latach 1945-1962.
Promotor: doc. dr Toporowicz, Kazimierz
Rok wydania: 1973
Opis fizyczny: 91 s. 54 fot. 2 rys. bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe: SPORT * SPORT SZKOLNY * ORGANIZACJE SPORTOWE * KLUB SPORTOWY * OBIEKT SPORTOWY * BOISKO SPORTOWE * URZĄDZENIA SPORTOWE * HISTORIA * 1944-1989 (POLSKA LUDOWA) * CHRZANÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


6/44

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Oczkowski E.
Tytuł: Poziom wybranych cech somatycznych, zdolności motorycznych oraz sprawności specjalnej 12-letnich chłopców uprawiających piłkę ręczną w klubie MKS Chrzanów.
Promotor: dr Sakowicz B.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 56 s. 18 tab. 18 wykr. bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * CECHY SOMATYCZNE * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA SPECJALNA * OCENA * MŁODZIEŻ * PŁEĆ M. * PIŁKA RĘCZNA * KLUB SPORTOWY 'MKS CHRZANÓW' * CHRZANÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


7/44

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dęsoł E.
Tytuł: Poziom wybranych predyspozycji strukturalnych, zdolności motorycznych i sprawności specjalnej 13-letnich piłkarzy ręcznych z Chrzanowa na tle grup porównawczych.
Promotor: dr Spieszny M.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 29 s. 15 ryc. 15 tab. bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * CECHY MORFOLOGICZNE * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA SPECJALNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * PIŁKA RĘCZNA * CHRZANÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


8/44

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kukuła N.
Tytuł: Sprawność fizyczna a wybrane cechy morfologiczne uczniów klas V-VIII Szkoły Podstawowej nr 3 w Chrzanowie.
Promotor: doc. dr Żarek J.
Rok wydania: 1976
Opis fizyczny: 59 s. 15 tab. 33 wykr. bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * ANTROPOLOGIA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * CECHY MORFOLOGICZNE * CECHY MOTORYCZNE * KORELACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * SZKOŁA PODSTAWOWA * CHRZANÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


9/44

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gwizdała A.
Tytuł: Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chrzanowie Fundacji im. Brata Alberta w latach 1995-2000.
Promotor: dr Dudek, Dobiesław
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 64 s. 21 fot. 1 ryc. 2 tab. bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * HISTORIA * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * TERAPIA ZAJĘCIOWA * OŚRODEK * WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ FUNDACJI IM. BRATA ALBERTA * DZIAŁALNOŚĆ * CHRZANÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


10/44

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pasowicz R.
Tytuł: Czynniki środowiskowe warunkujące kształtowanie się zainteresowań sportowych uczniów szkół podstawowych Chrzanowa.
Promotor: dr Dracz B.
Rok wydania: 1976
Opis fizyczny: 80 s. 6 ryc. 18 tab. bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: SOCJOLOGIA * SPORT * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA * ZAINTERESOWANIA * CZYNNIK * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * CHRZANÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


11/44

Rodzaj pracy: LICENCJACKA
Autor: Pustuła A.
Tytuł: Analiza marketingowa biura turystycznego 'Relax' w Chrzanowie
Promotor: dr Marczyk S.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 39 s. 2 ryc. bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * MARKETING * BIURO PODRÓŻY 'RELAX' * DZIAŁALNOŚĆ * ORGANIZACJA * ANALIZA * CHRZANÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


12/44

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Odynokow, Paweł
Tytuł: Poziom wybranych cech somatycznych, sprawności ogólnej i specjalnej 18-letnich piłkarzy ręcznych z MTS II Chrzanów na tle grup porównawczych.
Promotor: dr Sakowicz B.
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 66 s. 14 tab. 17 wykr. bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA RĘCZNA * MOTORYCZNOŚĆ * CECHY SOMATYCZNE * BUDOWA SOMATYCZNA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA SPECJALNA * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * TESTY * BADANIA PORÓWNAWCZE * KLUB SPORTOWY * ZAWODNICY * MŁODZIEŻ * PŁEĆ M. * CHRZANÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * MTS II CHRZANÓW


13/44

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Halbrych, Beata
Tytuł: Zainteresowania sportowe uczniów szkół ponadpodstawowych na przykładzie badań wybranych szkół województwa małopolskiego.
Promotor: dr Feiner, Małgorzata
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 125 s. 29 ryc. 34 tab. bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * SPORT * ZAINTERESOWANIA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * ZAJĘCIA POZALEKCYJNE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * CHRZANÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * NAUCZYCIEL * SZKOŁA * ROLA * SONDAŻ DIAGNOSTYCZNY * BADANIA ANKIETOWE


14/44

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wróbel, Łukasz
Tytuł: Poziom wybranych cech somatycznych sprawności motorycznej specjalnej zawodników I-ligowego zespołu piłki ręcznej MTS Chrzanów oraz ocena ich skuteczności gry w sezonie 2002/2003.
Promotor: dr Sakowicz, Bogdan
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 67 s. 34 ryc. 26 tab. bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA RĘCZNA * CECHY SOMATYCZNE * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * ZAWODNICY * WALKA SPORTOWA * PŁEĆ M. * WIEK DOJRZAŁY * KLUB SPORTOWY * SKUTECZNOŚĆ * CHRZANÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


15/44

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kowalska, Katarzyna
Tytuł: Ocena skuteczności zastosowania terapii manualnej wg metody Brigna Mulligana w leczeniu pacjentów z dysfunkcją zgięciową kręgosłupa lędźwiowego.
Promotor: dr Szczygieł, Andrzej
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 64 s. 17 fot. 2 ryc. 4 tab. bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: FIZJOTERAPIA * DYSFUNKCJE NARZĄDÓW RUCHU * KRĘGOSŁUP * KRĘGI LĘDŹWIOWE * TECHNIKI MANUALNE * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * WIEK DOJRZAŁY * ZABIEGI FIZYKOTERAPEUTYCZNE * CHRZANÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


16/44

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Russek, Rafał
Tytuł: Wskaźniki przygotowania technicznego młodych piłkarzy nożnych w aspekcie symetrii ruchów.
Promotor: dr Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 57 s., 8 ryc., 7 tab.Bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * PRZYGOTOWANIE TECHNICZNE * RUCH * ZAWODNICY * KOORDYNACJA RUCHOWA * TESTY * BADANIA STATYSTYCZNE * ANALIZA * CHRZANÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


17/44

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pociecha, Marta
Tytuł: Styl życia przyszłych instruktorów fitness w porównaniu z grupą rekreacyjną.
Promotor: dr Ambroży, Dorota
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 48 s., 35 ryc.Bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: FITNESS * REKREACJA * STYL ŻYCIA * INSTRUKTOR * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * CHRZANÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


18/44

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ślipek, Agata
Tytuł: Wpływ aktywności zawodowej kobiet na przebieg ciąży, porodu i połogu w świetle badań własnych i dostępnej literatury.
Promotor: dr Kozłowska, Jadwiga
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 90 s., 39 ryc., 25 tab.Bibliogr. 39 poz.
Słowa kluczowe: GINEKOLOGIA * POŁOŻNICTWO * PORÓD * POŁÓG * PŁEĆ Ż. * AKTYWNOŚĆ * PRACA ZAWODOWA * WYWIAD * ANALIZA DANYCH * CHRZANÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


19/44

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wojciechowski, Łukasz
Tytuł: Skuteczność gry a poziom wybranych parametrów morfofunkcjonalnych I-ligowych piłkarzy ręcznych MTS Chrzanów.
Promotor: dr Spieszny, Michał
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 41 s., 15 ryc., 1 tab.Bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA RĘCZNA * ZAWODNICY * BUDOWA CIAŁA * CECHY MORFOLOGICZNE * GRA SPORTOWA * SKUTECZNOŚĆ * WYNIKI SPORTOWE * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * CHRZANÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


20/44

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kozik, Magdalena
Tytuł: Wiedza a zachowania żywieniowe lekarzy.
Promotor: dr Gacek, Maria
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 78 s., 18 ryc., 13 tab.Bibliogr. 52 poz.
Słowa kluczowe: HIGIENA * ZDROWIE * ZACHOWANIA ZDROWOTNE * ODŻYWIANIE * WIEDZA * LEKARZ * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * STYL ŻYCIA * OCENA * BADANIA ANKIETOWE * DĘBICA (WOJ. PODKARPACKIE) * CHRZANÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


21/44

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mądel, Agata
Tytuł: Wykorzystanie ćwiczeń stabilizujących u pacjentów z zespołem bólowym dolnego odcinka kręgosłupa - wybrane zagadnienia.
Promotor: dr Szczygieł, Andrzej
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 52 s., 24 fot., 18 ryc., 10 tab.Bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * REHABILITACJA * KRĘGOSŁUP * BÓL * PACJENCI * ĆWICZENIA USPRAWNIAJĄCE * TRENING SPECJALNY * ZABIEGI FIZYKOTERAPEUTYCZNE * SIŁA MIĘŚNIOWA * CHRZANÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


22/44

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Warzecha, Katarzyna
Tytuł: Rola warsztatów terapii zajęciowej w rewalidacji osób niepełnosprawnych umysłowo.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Srokosz, Wacław
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 49 s., 8 tab., 1 wykr., 15 fot.Bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe: NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * WARSZTATY * TERAPIA ZAJĘCIOWA * ROLA * REHABILITACJA * TESTY * CHRZANÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


23/44

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Rokita, Paweł
Tytuł: Zależność między poziomem wybranych predyspozycji somatycznych oraz zdolności motorycznych a poziomem umiejętności technicznych u początkujcych piłkarzy ręcznych z Chrzanowa.
Promotor: dr Spieszny, Michał
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 48 s., 26 ryc., 7 tab.Bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA RĘCZNA * PŁEĆ M. * ZAWODNICY * CECHY SOMATYCZNE * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE * CHRZANÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


24/44

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Budzyk, Anna
Tytuł: Budowa ciała i wybrane zdolności motoryczne a poziom sportowy i skuteczność gry dziewcząt uprawiających piłkę siatkową w wieku 13-14 lat.
Promotor: dr Szczepanik, Maciej
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 50 s., 24 ryc., 8 tab.Bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA SIATKOWA * TEORIA SPORTU * BUDOWA CIAŁA * PŁEĆ Ż. * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * POZIOM FORMY SPORTOWEJ * GRA SPORTOWA * SKUTECZNOŚĆ * ANALIZA DANYCH * CHRZANÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


25/44

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kalinowska, Małgorzata
Tytuł: Czas wolny uczniów Gimnazjum nr 2 w Chrzanowie.
Promotor: dr Żiżka-Salamon, Danuta
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 77 s., 32 tab.Bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * WYCHOWANIE * SOCJOLOGIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * GIMNAZJUM * ZAINTERESOWANIA * CZAS WOLNY * BADANIA ANKIETOWE * CHRZANÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


26/44

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Smoleń, Magdalena
Tytuł: Typy temperamentu a sposób rozładowania agresji wśród uczniów gimnazjalnych.
Promotor: dr Basiaga-Pasternak, Joanna
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 101 s., 42 ryc.Bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * AGRESYWNOŚĆ * UCZNIOWIE * GIMNAZJUM * TEMPERAMENT * EMOCJE * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * BADANIA ANKIETOWE * CHRZANÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


27/44

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pytlik, Daniel
Tytuł: Miejskie Towarzystwo Sportowe w Chrzanowie w latach 1997-2004.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Wasztyl, Ryszard
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 111 s., 11 fot., 1 ryc., 12 tab.Bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * TOWARZYSTWA SPORTOWE * CHRZANÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * KLUB SPORTOWY * ORGANIZACJA * DZIAŁALNOŚĆ * SEKCJA SPORTOWA * PIŁKA RĘCZNA * SUKCES SPORTOWY


28/44

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Paprot, Bartosz
Tytuł: Historia i działalność Klubu Sportowego 'Fablok' w Chrzanowie (ze szczególnym uwzględnieniem sekcji piłki nożnej)
Promotor: dr Ciućmański, Bogdan
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 106 s., 38 ryc., 62 tab.Bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * PIŁKA NOŻNA * KLUB SPORTOWY * ORGANIZACJA * DZIAŁALNOŚĆ * SEKJA SPORTOWA * WYNIKI SPORTOWE * SUKCES SPORTOWY * OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE * CHRZANÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * KLUB SPORTOWY 'FABLOK' (CHRZANÓW)


29/44

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Taborski, Paweł
Tytuł: Kariera piłkarska Ryszarda Czerwca
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Wasztyl, Ryszard
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 82 s., 48 fot., 6 ryc., 5 tab.Bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * PIŁKA NOŻNA * ZAWODNIK * BIOGRAFIA * SUKCES SPORTOWY * KARIERA SPORTOWA * OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE * CHRZANÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * CZERWIEC, RYSZARD


30/44

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ziach, Rafał
Tytuł: Zarys dziejów, Podokręgu Piłki Nożnej w Chrzanowie ze szczególnym uwzględnieniem działalności Kolegium Sędziowskiego w latach 2002-2008 r.
Promotor: prof. dr hab. Toporowicz, Kazimierz
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 80 s., 1 mapa, 18 ryc., 8 tab.Bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * PIŁKA NOŻNA * SĘDZIA SPORTOWY * DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA * CHRZANÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * PODOKRĘG PIŁKI NOŻNEJ (CHRZANÓW) * 2002-2008


31/44

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ślusarczyk, Agnieszka
Tytuł: Rola nauczyciela wychowania fizycznego w motywowaniu uczniów do uprawiania aktywności ruchowej w czasie wolnym
Promotor: dr Szalewski, Jacek
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 59 s., 18 ryc.Bibliogr. 56 poz.
Słowa kluczowe: WYCHOWANIE FIZYCZNE * LEKCJA WF * NAUCZYCIEL WF * MOTYWACJA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * UCZNIOWIE * CZAS WOLNY * ZAINTERESOWANIA * WYPOCZYNEK CZYNNY * CHRZANÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


32/44

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kozub, Katarzyna
Tytuł: Budowa ciała i wybrane zdolności motoryczne a poziom sportowy i skuteczność gry dziewcząt uprawiających piłkę siatkową w wieku 19 i 21 lat w IV ligowym klubie UKS MOS Chrzanów
Promotor: dr Szczepanik, Maciej
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 42 s., 24 ryc.Bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA SIATKOWA * GRA SPORTOWA * ZAWODNICY * PŁEĆ Ż. * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * POZIOM FORMY SPORTOWEJ * SKUTECZNOŚĆ * KLUB SPORTOWY * CHRZANÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


33/44

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zimogląd, Dagmara
Tytuł: Najczęściej występujące czynniki ryzyka osteoporozy
Promotor: prof. dr hab. n. med. Jaworek, Jolanta
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 68 s., 3 fot., 3 rys., 3 tab., 26 wykr.Bibliogr. 41 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * GERIATRIA * WIEK STARCZY * CHOROBY * KOŚCI * OSTEOPOROZA * PŁEĆ Ż. * MENOPAUZA * UKŁAD RUCHOWY * RYZYKO * ZAPOBIEGANIE * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * BADANIA ANKIETOWE * CHRZANÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


34/44

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kośmider, Anna
Tytuł: Dzieje Oddziału PTTK w Chrzanowie w latach 1951-2008
Promotor: dr Kurek, Artur
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 77 s., 1 ryc., 8 fot., 1 mapa, 9 tab.Bibliogr. 104 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA TURYSTYKI * TOWARZYSTWA * POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE * ORGANIZACJA * DZIAŁALNOŚĆ * STATUT * CHRZANÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * ANALIZA DANYCH * 1951-2008


35/44

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Drabek, Ewelina
Tytuł: Efekty treningu wstępnego a budowa somatyczna i poziom zdolności motorycznych 11-12 letnich siatkarek UMKS-PMOS Chrzanów
Promotor: dr Klocek, Tomasz
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 40 s., 14 ryc., 8 tab.Bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA SIATKOWA * ZAWODNICY * TRENING SPORTOWY * BUDOWA SOMATYCZNA * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * PŁEĆ Ż. * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * KOORDYNACJA RUCHOWA * SZYBKOŚĆ * NABÓR I SELEKCJA * TESTY * POMIAR * CHRZANÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


36/44

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gębka, Natalia
Tytuł: Stosunki interpersonalne i stopień integracji gimnazjalistów klas integracyjnych Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 1 w Chrzanowie
Promotor: dr Jarmuła-Kliś, Teresa
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 78 s., 52 tab., bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * WYCHOWANIE * STOSUNKI INTERPERSONALNE * INTEGRACJA SPOŁECZNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * GIMNAZJUM * NIEPEŁNOSPRAWNI * BADANIA ANKIETOWE * CHRZANÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 (CHRZANÓW)


37/44

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ptasińska, Barbara
Tytuł: Turystyka jako element kształtowania społecznych i ekologicznych funkcji lasów na przykładzie Nadleśnictwa Chrzanów
Promotor: prof. dr hab. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 99 s., 6 fot., 1 mapa, 7 ryc., 6 tab., bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA KRAJOWA * EKOLOGIA * TEREN LEŚNY * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * WALORY PRZYRODNICZE * OCHRONA ŚRODOWISKA * POTENCJAŁ TURYSTYCZNY * RUCH TURYSTYCZNY * NADLEŚNICTWO * CHRZANÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


38/44

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gustak, Beata
Tytuł: Ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne gminy miejsko-wiejskiej Chrzanów jako element turystyki edukacyjnej
Promotor: dr Krauz, Krystyna
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 87 s., 3 fot., 17 wykr., 8 ryc., 7 tab., bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe: EKOLOGIA * OCHRONA ŚRODOWISKA * TURYSTYKA EDUKACYJNA * ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA * ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA * OPINIA * UCZNIOWIE * GIMNAZJUM * BADANIA ANKIETOWE * CHRZANÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


39/44

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zbroszczyk, Kamila
Tytuł: Poziom koordynacyjnych zdolności motorycznych siatkarek oraz ich nie trenujących rówieśniczek w wieku 17-18 lat z Chrzanowa i Jaworzna
Promotor: prof. dr hab. Żarów, Ryszard
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 50 s., 16 ryc., 119 tab., bibliogr. 41 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA SIATKOWA * ZAWODNICY * PŁEĆ Ż. * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * KOORDYNACJA RUCHOWA * ROZWÓJ SOMATYCZNY * POMIAR ANTROPOMETRYCZNY * TESTY * JAWORZNO (WOJ. ŚLĄSKIE) * CHRZANÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


40/44

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Łaptos, Agata
Tytuł: Ocena działań promocyjnych miasta Chrzanów
Promotor: dr Kruczek, Zygmunt
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 61 s., 16 fot., 4 wykr., 3 ryc., 10 tab., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: MARKETING * ZARZĄDZANIE * PROMOCJA TURYSTYKI * CHRZANÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * SAMORZĄD TERYTORIALNY * ROLA * WIZERUNEK * BADANIA ANKIETOWE * ANALIZA DANYCH


41/44

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Hosiawa, Dorota
Tytuł: Ocena stylu życia uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Chrzanowie i Krakowie
Promotor: dr Szyndera, Mirosław
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 74 s., 30 wykr., 1 ryc., 19 tab., bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe: GERIATRIA * WIEK STARCZY * STYL ŻYCIA * WIEDZA * ZDROWIE * CZAS WOLNY * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * ZAINTERESOWANIA * ODŻYWIANIE * BADANIA ANKIETOWE * CHRZANÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


42/44

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Porzuczek, Agnieszka
Tytuł: Porównanie stanu wiedzy o profilaktyce raka piersi u kobiet zdrowych i Amazonek
Promotor: dr hab. prof. nadzw. Mędrela-Kuder, Ewa
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 52 s., 2 fot., 12 ryc., 15 tab., bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * WYCHOWANIE ZDROWOTNE * RAK SUTKA * ZAPOBIEGANIE * WIEDZA * PŁEĆ Ż. * WIEK DOJRZAŁY * BADANIA ANKIETOWE * KRZESZOWICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * CHRZANÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


43/44

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kostka, Karolina
Tytuł: Uczniowie zdolni a ich sprawność fizyczna na podstawie uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej nr 6 w Chrzanowie
Promotor: dr hab. Kosiba, Grażyna
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 82 s., 17 tab., bibliogr. 58 poz., Aneks: s. 69-82
Sygnatura: 40082WF
Słowa kluczowe: SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * INTELIGENCJA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * TESTY * TEST INTELIGENCJI * MIĘDZYNARODOWY TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ * CHRZANÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * TEST MATRYCY REVENA


44/44

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kozioł, Justyna
Tytuł: Formy aktywności rekreacyjnej uprawiane wśród licealistów z Chrzanowa w czasie wolnym, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć tanecznych
Promotor: dr Pelc, Zofia
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 101 s., 7 fot., 27 ryc., 1 schem., 9 tab., 7 wykr., bibliogr. 41 poz. Aneks
Sygnatura: 41084TR
Słowa kluczowe: CZAS WOLNY * REKREACJA * TANIEC * CHRZANÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * BADANIA ANKIETOWE

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka