Wynik wyszukiwania

Zapytanie: CHÓD SPORTOWY
Liczba odnalezionych rekordów: 18Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/18

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szypuła J.
Tytuł: Rozwój obciążeń treningowych chodziarki klasy mistrzowskiej międzynarodowej w siedmiu sezonach szkoleniowych (na przykładzie treningu zawodniczki 'Sokół' Mielec - Kazimiery Mróz-Mosio).
Promotor: prof. dr hab. Mleczko E.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 66 s. 9 tab. 18 wykr. bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * CHÓD SPORTOWY * SPORTOWCY WYSOKO KWALIFIKOWANI * PŁEĆ Ż. * TRENING * OBCIĄŻENIE TRENINGOWE * ROZWÓJ * KLUB SPORTOWY 'SOKÓŁ' * MIELEC (WOJ. PODKARPACKIE) * MRÓZ-MOSIO K.


2/18

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bartosiewicz A.
Tytuł: Wybrane zagadnienia modelowania i symulacji w kulturze fizycznej.
Promotor: prof. dr hab. inż. Kozioł R.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 51 s. 12 ryc. 2 tab. bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe: CYBERNETYKA * STATYSTYKA * KULTURA FIZYCZNA * SPORT * MODELOWANIE * METODYKA * LEKKOATLETYKA * BIEGI KRÓTKIE * CHÓD SPORTOWY


3/18

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bańka M.
Tytuł: Rozwój mistrzostwa sportowego a poziom obciążeń treningowych zawodników uprawiających chód sportowy.
Promotor: dr Śrutowski A.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 86 s. 33 ryc. 32 tab. bibliogr. 57 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * LEKKOATLETYKA * CHÓD SPORTOWY * TRENING * OBCIĄŻENIE TRENINGOWE * ANALIZA


4/18

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Georgiew, Filip
Tytuł: Charakterystyka parametrów biomechanicznych stawu skokowego uzyskanych na podstawie chodu z naturalną prędkością.
Promotor: dr Chwała W.
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 32 s. 5 fot. 5 ryc. 8 tab. bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: BIOMECHANIKA * STAWY * STAW SKOKOWY * PARAMETRY BIOCHEMICZNE * CHÓD SPORTOWY * STAW SKOKOWO-GOLENIOWY * FAZA * NORMA * BADANIA NAUKOWE * AWF KRAKÓW * PŁEĆ Ż.


5/18

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Czech, Robert
Tytuł: Poziom obciążeń treningowych a wynik w chodzie sportowym na 10 i 20 km na przykładzie analizy dokumentacji treningowej chodziarza klasy mistrzowskiej Grzegorza Sudoła.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Mleczko, Edward
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 85 s. 23 ryc. 28 tab. bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * LEKKOATLETYKA * CHÓD SPORTOWY * OBCIĄŻENIE TRENINGOWE * WYNIKI SPORTOWE * SPORTOWCY WYSOKO KWALIFIKOWANI * SZKOLENIE SPORTOWE * ANALIZA DANYCH * SUDOŁ, GRZEGORZ


6/18

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Węglarz, Monika
Tytuł: Właściwości psychiczne zawodniczek i zawodników uprawiających chód sportowy.
Promotor: dr Topisz-Starzewska, Jadwiga
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 81 s. 15 ryc. 17 tab. bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: LEKKOATLETYKA * PSYCHOLOGIA * CHÓD SPORTOWY * TEMPERAMENT * AGRESYWNOŚĆ * MOTYWACJA * BADANIA ANKIETOWE * BADANIA PORÓWNAWCZE


7/18

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sudoł, Grzegorz
Tytuł: Uwarunkowania treningowe rozwoju mistrzostwa sportowego zawodników w chodzie sportowym na 10 km i 20 km w kategorii juniorów.
Promotor: prof. dr hab. Mleczko, Edward
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 91 s., 23 ryc., 21 tab.Bibliogr. 45 poz.
Słowa kluczowe: LEKKOATLETYKA * CHÓD SPORTOWY * TRENING SPORTOWY * UWARUNKOWANIA * JUNIORZY * OBCIĄŻENIE TRENINGOWE


8/18

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jarosz, Michał
Tytuł: Uwarunkowania treningowe wyników w chodzie sportowym na poziomie mistrzowskim.
Promotor: dr Mirek, Wacław
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 57 s., 11 ryc., 23 tab.Bibliogr. 50 poz.
Słowa kluczowe: CHÓD SPORTOWY * ZAWODNICY * RUCH CIAŁA * TRENING SPORTOWY * UWARUNKOWANIA * OBCIĄŻENIE TRENINGOWE * WYNIKI SPORTOWE


9/18

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zgłobiś, Danuta
Tytuł: Charakterystyka parametrów biomechanicznych wyskoku pionowego na platformie dynamometrycznej u osób trenujących konkurencje lekkoatletyczne
Promotor: dr Chwała, Wiesław
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 41 s., 17 ryc., 11 tab.Bibliogr. 41 poz.
Słowa kluczowe: LEKKOATLETYKA * TRENING SPORTOWY * PARAMETRY BIOMECHANICZNE * PARAMETRY KINEMATYCZNE * WYSKOK PIONOWY * DYNAMOMETR * ZAWODNICY * CHÓD SPORTOWY * SKOKI LEKKOATLETYCZNE * SIŁA MIĘŚNIOWA * POMIAR


10/18

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Poręba, Ewelina
Tytuł: Porównanie parametrów czasowo-przestrzennych chodu z naturalną prędkością i chodu sportowego
Promotor: dr Chwała, Wiesław
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 36 s., 10 tab., 4 ryc.Bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: LEKKOATLETYKA * CHÓD * CHÓD SPORTOWY * PRĘDKOŚĆ * BADANIA PORÓWNAWCZE


11/18

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Żyrek, Anna
Tytuł: Uwarunkowania treningowe w chodzie sportowym na przykładzie medalistki Mistrzostw Polski na 20 km
Promotor: dr Mirek, Wacław
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 69 s., 45 ryc., 11 tab.Bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: LEKKOATLETYKA * CHÓD SPORTOWY * PŁEĆ Ż. * SPORTOWCY WYSOKO KWALIFIKOWANI * UWARUNKOWANIA * OBCIĄŻENIE TRENINGOWE * TESTY


12/18

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Płoszczyca, Kamila
Tytuł: Parametry kinematyczne chodu fizjologicznego i chodu sportowego
Promotor: dr Ruchlewicz, Tadeusz
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 42 s., 2 fot., 9 ryc., 10 tab.Bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: LEKKOATLETYKA * CHÓD SPORTOWY * PARAMETRY KINEMATYCZNE * RUCH CIAŁA * STWA KOLANOWY * ZAWODNICY * PŁEĆ Ż. * BADANIA * AWF KRAKÓW * CHÓD FIZJOLOGICZNY


13/18

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Stadnicka, Patrycja
Tytuł: Obciążenia treningowe a wyniki w chodzie sportowym olimpijczyka z Pekinu
Promotor: prof. dr hab. Mleczko, Edward
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 74 s., 24 ryc., 3 fot., 15 tab.Bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: LEKKOATLETYKA * CHÓD SPORTOWY * TRENING SPORTOWY * OBCIĄŻENIE TRENINGOWE * WYNIKI SPORTOWE * SPORTOWCY WYSOKO KWALIFIKOWANI * OLIMPIJCZYK * ANALIZA DANYCH


14/18

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jelonek, Jakub
Tytuł: Uwarunkowania treningowe wyników w chodzie sportowym zawodnika klasy mistrzowskiej międzynarodowej w czteroletnim cyklu przygotowań do Igrzysk Olimpijskich
Promotor: dr Mirek, Wacław
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 76 s., 24 ryc., 29 tab.Bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe: LEKKOATLETYKA * SPORTOWCY WYSOKO KWALIFIKOWANI * CHÓD SPORTOWY * TRENING SPORTOWY * OBCIĄŻENIE TRENINGOWE * PRZYGOTOWANIE * IGRZYSKA OLIMPIJSKIE * WYNIKI SPORTOWE * TESTY * POMIAR * AWF KRAKÓW


15/18

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Augustyn, Krzysztof
Tytuł: Uwarunkowania treningowe a wynik w chodzie sportowym na różnym etapie rozwoju sportowego
Promotor: dr Mirek, Wacław
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 60 s., 1 fot., 20 ryc., 10 tab., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * LEKKOATLETYKA * CHÓD SPORTOWY * TRENING SPORTOWY * UWARUNKOWANIA * OBCIĄŻENIE TRENINGOWE * WYTRZYMAŁOŚĆ * WYNIKI SPORTOWE * OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE * DOKUMENTACJA


16/18

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Augustyn, Rafał
Tytuł: Zmienność obciążeń treningowych w chodzie sportowym w czteroletnim cyklu przygotowań do Igrzysk Olimpijskich w Pekinie na przykładzie własnym
Promotor: dr Mirek, Wacław
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 55 s., 1 fot., 20 ryc., 13 tab., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: LEKKOATLETYKA * CHÓD SPORTOWY * OBCIĄŻENIE TRENINGOWE * PRZYGOTOWANIE * CYKLE TRENINGOWE * SPORTOWCY WYSOKO KWALIFIKOWANI * IGRZYSKA OLIMPIJSKIE * PEKIN (CHINY)


17/18

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Chruściel, Lucyna
Tytuł: Zależność pomiędzy zrealizowanym obciążeniem a wynikiem u zawodniczek w kategorii młodzieżowej w chodzie sportowym
Promotor: dr Mirek, Wacław
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 88 s., 13 tab., 50 wykr., bibliogr. 16 poz. Aneks: s. 78-88, 16 tab.
Sygnatura: 40024WF
Słowa kluczowe: LEKKOATLETYKA * CHÓD SPORTOWY * OBCIĄŻENIE TRENINGOWE * WYNIKI SPORTOWE * MŁODZIEŻ * PŁEĆ Ż.


18/18

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wojtal, Maciej
Tytuł: Dymorfizm płciowy w poziomie wydolności aerobowej u zawodniczek i zawodników uprawiający chód sportowy
Promotor: dr hab. prof. nadzw. Klimek, Andrzej
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 27 s., 7 ryc., 13 tab., bibliogr. 19 poz.
Sygnatura: 40161WF
Słowa kluczowe: FIZJOLOGIA * CHÓD SPORTOWY * DYMORFIZM PŁCIOWY * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA AEROBOWA * TEST WYSIŁKOWY * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka