Wynik wyszukiwania

Zapytanie: BOD¬CE WZROKOWE
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku

1/5

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ry¶ J.
Tytuł: Ocena czasu reakcji prostej na bodziec wzrokowy u chorych po udarze do prawej i lewej półkuli mózgu.
Promotor: prof.dr hab. Knapik H.
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 20 s. 1 tab. bibliogr.34 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * PORAŻENIE MÓZGOWE * LECZENIE * BOD¬CE WZROKOWE * CZAS REAKCJI * CHORZY


2/5

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kaim B.
Tytuł: Zmienno¶ć ontogenetyczna zakresu lateralizacji kończyn górnych w różnych pomiarach reakcji prostych na bodziec wzrokowy i słuchowy w wieku 8-18 lat u dzieci i młodzieży z populacji krakowskiej.
Promotor: dr Mleczko A.
Rok wydania: 1988
Opis fizyczny: 69 s. 14 rys. 19 tab. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * BIOLOGIA * ONTOGENEZA * LATERALIZACJA * KOŃCZYNA GÓRNA * BOD¬CE WZROKOWE * BOD¬CE SŁUCHOWE * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


3/5

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Nowak W.
Tytuł: Zmiany czasu reakcji i szybko¶ci lokomocyjnej u uczniów Narciarskiej Szkoły Sportowej w Ustrzykach Dolnych w dwuletnim okresie badawczym.
Promotor: dr Nazarko R.
Rok wydania: 1981
Opis fizyczny: 53 s. 9 ryc. 14 tab. bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * MOTORYCZNO¦Ć * CZAS REAKCJI * SZYBKO¦Ć LOKOMOCYJNA * BOD¬CE SŁUCHOWE * BOD¬CE WZROKOWE * RUCHY LOKOMOCYJNE * PRĘDKO¦Ć * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA SPORTOWA * NARCIARSKA SZKOŁA SPORTOWA (USTRZYKI DOLNE) * NARCIARSTWO * USTRZYKI DOLNE (WOJ. PODKARPACKIE)


4/5

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bieńka, Agnieszka
Tytuł: Ocena wpływu rehabilitacji na stan osób z chorob± Parkinsona.
Promotor: dr med. Longawa K.
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 101 s. 5 rys. 2 tab. 141 wykr. bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe: NEUROLOGIA * REHABILITACJA * CHOROBA PARKINSONA * MÓZG * USZKODZENIE MÓZGU * ZDROWIE * POSTAWA CIAŁA * AKTYWNO¦Ć RUCHOWA * STAN PSYCHICZNY * WZROK * BOD¬CE WZROKOWE * TESTY * PACJENCI


5/5

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Cabaj, Agnieszka
Tytuł: Ocena czasu reakcji prostej na bodĽce ¶wietlne i akustyczne u dzieci w wieku przedszkolnym.
Promotor: dr Piskorz, Czesław
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 37 s. 5 wykr. 7 tab. bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * DZIECI (WIEK PRZEDSZKOLNY) * BOD¬CE WZROKOWE * BOD¬CE SŁUCHOWE * CZAS REAKCJI PROSTEJ * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * CECHY MORFOLOGICZNE * POMIAR * BADANIA PORÓWNAWCZE * ¦WIEBODZICE (WOJ. DOLNO¦LˇSKIE)

stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka