Wynik wyszukiwania

Zapytanie: BESKID MAŁY
Liczba odnalezionych rekordów: 11Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/11

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Adamas A.
Tytuł: Rekreacyjno-turystyczne wykorzystanie środowiska Beskidu Małego w kontekście jakości środowiska przyrodniczego.
Promotor: doc. dr Żmuda S.
Rok wydania: 1983
Opis fizyczny: 78 s. 3 rys. 3 tab. bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * TURYSTYKA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * WYKORZYSTANIE * REGION * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * GÓRY * BESKID MAŁY


2/11

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Stach J.
Tytuł: Waloryzacja turystyczna Beskidu Małego.
Promotor: prof.zw.dr hab. Żmuda S.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 107 s. 10 fot. 7 map, 1 tab. bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORYZACJA TERENÓW REKREACYJNYCH * WALORY TURYSTYCZNE * KRAJOZNAWSTWO * BESKID MAŁY


3/11

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Piekiełko M.
Tytuł: Walory turystyczno-rekracyjne Beskidu Małego.
Promotor: prof.zw.dr hab. Żmuda S.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 61 s. 9 fot. 4 tab. bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * WALORY TURYSTYCZNE * REGION * GÓRY * BESKID MAŁY


4/11

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Niemczyk J.
Tytuł: Zagospodarowanie turystyczne Beskidu Małego ze szczególnym uwzględnieniem tzw. Gór Zasolskich w latach 1970-1980.
Promotor: dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1983
Opis fizyczny: 157 s. 7 map, 16 tab. bibliogr. 47 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * BESKID MAŁY * ZASOLSKIE, GÓRY


5/11

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Nowicka H.
Tytuł: Możliwości wykorzystania wód powierzchniowych Beskidu Małego i Żywieckiego dla turystyki i rekreacji wodnej.
Promotor: dr Sacha S.
Rok wydania: 1986
Opis fizyczny: 72 s. 6 ryc. 7 tab. bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * TURYSTYKA WODNA * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * ZBIORNIK WODNY * WYKORZYSTANIE * BESKID MAŁY * BESKID ŻYWIECKI


6/11

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mleczko, Agnieszka
Tytuł: Turystyka w Beskidzie Małym.
Promotor: prof. dr hab. Żmuda, Stefan
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 80 s. 41 fot. 8 map, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: GEOGRAFIA TURYSTYKI * BESKID MAŁY * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * RUCH TURYSTYCZNY * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * WALORY TURYSTYCZNE


7/11

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mydlarz, Katarzyna
Tytuł: Walory turystyczne Beskidu Małego w kontekście parku krajobrazowego.
Promotor: prof. dr hab. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 97 s., 6 fot., 5 map., 4 ryc., 14 tab., bibliogr. 37 poz.
Słowa kluczowe: GEOGRAFIA TURYSTYKI * POLSKA - REGION KARPACKI * BESKID MAŁY * WALORY TURYSTYCZNE * PARK KRAJOBRAZOWY * ANALIZA * BADANIA * METODY STATYSTYCZNE * ROZWÓJ TURYSTYKI * DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA * FORMY TURYSTYKI * ZANIECZYSZCZENIE ŚRODOWISKA * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE


8/11

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wieczorek, Justyna
Tytuł: Uprawianie turystyki religijnej przez mieszkańców wsi Czaniec w Beskidzie Małym
Promotor: Zakł. Teorii Turystyki i Rekreacji Żiżka-Salamon, Danuta
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 120 s., 8 fot., 1 mapa, 22 wykr., 32 tab.Bibliogr. 51 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA RELIGIJNA * TURYSTYKA WYJAZDOWA * CZANIEC (WOJ. ŚLĄSKIE) * AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA * TURYSTYKA PIELGRZYMKOWA * MOTYWACJA * SANKTUARIA * BESKID MAŁY


9/11

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Studnicka, Sylwia
Tytuł: Walory i zagospodarowanie turystyczne, a strategia rozwoju turystyki na przykładzie wybranych gmin Beskidu Małego
Promotor: prof. dr hab. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 102 s., 3 mapy, 31 fot., 6 ryc., 19 tab., bibliogr. 53 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA KRAJOWA * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * ROZWÓJ TURYSTYKI * BESKID MAŁY * WALORY PRZYRODNICZE * TURYSTYKA PIESZA * TURYSTYKA ROWEROWA * NARCIARSTWO * TURYSTYKA PIELGRZYMKOWA


10/11

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zdzymira-Skrzek, Anna
Tytuł: Walory turystyczne Beskidu Małego w kontekście rozwoju wybranych form turystyki
Promotor: dr Ciapała, Szymon
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 89 s., 15 fot., 3 ryc., 15 tab., bibliogr. 39 poz.
Słowa kluczowe: EKOLOGIA * BESKID MAŁY * WALORY TURYSTYCZNE * WALORY PRZYRODNICZE * PARK KRAJOBRAZOWY * ROZWÓJ TURYSTYKI


11/11

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Lepski, Maciej
Tytuł: Wypadki narciarskie w Beskidzie Śląskim, Żywieckim i Małym
Promotor: dr Dąbrowski, Piotr
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 120 s., 8 fot., 24 ryc., 2 tab., 12 wykr., bibliogr. 69 poz.
Słowa kluczowe: SPORTY ZIMOWE * NARCIARSTWO * HISTORIA * WYPADKI * NIEBEZPIECZEŃSTWO * OŚRODEK NARCIARSKI * GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE * BESKID ŚLĄSKI * BESKID ŻYWIECKI * BESKID MAŁY

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka